Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 552/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 czerwca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Zabuska

Protokolant: Luiza Nagórka

bez udziału oskarżyciela publicznego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2021 roku

sprawy

D. T. , syna W. i I. z domu J., urodzonego (...) w O.,

obwinionego o to, że:

w dniu 09.01.2021 r. w O. przy ul. (...) na terenie sklepu (...) nie miał zakrytych ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

- tj. o wykroczenie z art. 116 § 1a kw

ORZEKA:

I.  obwinionego D. T. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu,

II.  na podstawie art. 119 § 2 pkt 1 kpw koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.