Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 150/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2021 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Katarzyna Garbarczyk

Protokolant – p.o. sekr. sąd. Ewa Brezgieł

w obecności Prokuratora --------

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2021 roku sprawy

J. C.

syna M. i H. zd. F.

ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

W dniu 21 stycznia 2021 roku w G. przy ul. (...) dokonał zniszczenia mienia tj. porysowania powłoki lakierniczej przedniego prawego błotnika przednich i tylnych drzwi oraz tylny prawy błotnik w samochodzie marki O. (...) o nr rej. (...) powodując łączną stratę w kwocie 4119,26 zł na szkodę R. R.,

tj. o czyn z art.279§1 kk w zw. z art. 12 kk

1.  Oskarżonego J. C. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, przy czym czyn ten kwalifikuje z art. 288§1 kk i za to na podstawie art. 288§ 1 kk skazuje go na karę 3 (trzy) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 69§1 i 2 kk, art. 70§1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 1 (jeden) roku.

3.  Na podstawie art. 72§1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby co 6 (sześć) miesięcy.

4.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych.