Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 191/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 maja 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: sekr. sąd. Daria Góralczyk

przy udziale Prokuratora: --------------------------

po rozpoznaniu na rozprawie 2 maja 2022 r.

sprawy:

1. D. D. (1) ur. (...) w W. s. J. i D. z d. K.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 29 października 2021 r. w B. woj. (...), wspólnie i w porozumieniu z S. K. (1), za pomocą oryginalnego kluczyka uprzednio skradzionego z mieszkania przy ul. (...) dokonał kradzieży z włamaniem samochodu osobowego marki C. (...) o nr rej. (...) wartości 7.000 zł na szkoda S. S., przy czym czynu tego dopuścił się po uprzednim skazaniu w warunkach recydywy oraz odbyciu łącznie co najmniej roku kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub w części ostatniej kary, popełnił ponownie umyślne przestępstwo przeciwko mieniu,

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk

II.  w dniu 29 października 2021 roku w B. woj. (...), wspólnie i w porozumieniu z S. K. (1) z mieszkania przy ul. (...) dokonał kradzieży etui z dokumentami w postaci dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego m-ki C. (...) i prawa jazdy o nr. (...) na szkodę S. S., które ukrywał w mieszkaniu S. K. (1),

tj. o czyn z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zb. z art. 11 § 2 kk

III.  w okresie od 30 października 2021 r. do dnia 02 listopada 2021 r. na terenie powiatu (...) niestosował się do obowiązującego zakazu sądowego dotyczącego prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 174/21 na okres 36 miesięcy i prowadził na drodze publicznej samochód osobowy marki C. (...) nr. rej. (...),

tj. o czyn z art. 244 kk

IV.  w dniu 16 października 2021 r. w B., woj. (...) z korytarza bloku nr. (...)na os. (...), zabrał w celu przywłaszczenia rower m-ki F. (...) wartości 1.500 zł czym działał na szkodę A. P., przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

V.  w miesiącu październiku 2021 r. w B., woj. (...) ze stojaka na rowery znajdującym się przed blokiem nr. (...)na os. (...), zabrał w celu przywłaszczenia rower m-ki M. wartości 550 zł, czym działał na szkodę T. M., przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

VI.  w dniu 22 października 2021 r w B., woj. (...), ze stojaka na rowery znajdującym się przed blokiem nr. (...)na os. (...), zabrał w celu przywłaszczenia rower m-ki K. wartości 1.500 zł, czym działał na szkodę L. W., przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

VII.  w dniu 4 listopada 2021 r, w B. woj. (...), po uprzednim wyłamaniu drzwi wejściowych do bloku nr (...) na os. (...) dostał się do środka, a następnie wyłamał zamek drzwi korytarza prowadzącego do mieszkań znajdujących się na IX piętrze w/w bloku mieszkalnego, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia parę butów sportowych m-ki A. wartości 200 zł na szkodę K. M. (1), przy czym czynu tego dopuścił się po uprzednim skazaniu w warunkach recydywy oraz odbyciu łącznie co najmniej roku kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub w części ostatniej kary, popełnił ponownie umyślne przestępstwo przeciwko mieniu,

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk

VIII.  w okresie od 18 sierpnia 2021 roku do 09 października 2021 roku w B., woj. łodzie, działając w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób popełnił trzy umyślne wykroczenia przeciwko mieniu, dokonując kradzieży kolejno: w dniu 18 sierpnia 2021 roku, na terenie sklepu (...) przy ul. (...) artykułów spożywczych i kosmetycznych o łącznej wartości 354,72 zł na szkodę firmy (...) z/s w K., w dniu 6 października 2021 r. działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonym sprawcą - odpowiadającym w odrębnym postępowaniu w sprawie o wykroczenie, na terenie sklepu (...) przy ul. (...), gramofonu o wartości 239 zł na szkodę (...) Sp. z o.o., a w dniu 09 października 2021 roku, na terenie sklepu (...) przy ul. (...) 12 sztuk pralin (...) R. o wartości 335,88 zł na szkodę (...) SA z/s w K., gdzie łączna wartość strat w kwocie 929,60 zł, uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

IX.  w nieustalonym czasie nie później jednak niż 28 października 2021 r. w B., woj. (...) sprzed baru (...) znajdującym się przy bloku nr.(...) na os (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru górskiego o nazwie U. o wartości przekraczającej 500 zł, czym działał na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

2. S. K. (1) ur. (...) w B. c. M. i W. z d. W.

oskarżonej o to, że:

X.  w dniu 29 października 2021 r. w B. woj. (...) wspólnie i w porozumieniu z D. D. (1) za pomocą oryginalnego kluczyka uprzednio skradzionego z mieszkania przy ul. (...) dokonała kradzieży z włamaniem samochodu osobowego marki C. (...) o nr rej. (...) wartości 7.000 zł. na szkodę S. S., przy czym czynu tego dopuściła się przed upływem pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

XI.  w dniu 29 października 2021 r. w B. woj. (...) wspólnie i w porozumieniu z D. D. (1) z mieszkania przy ul. (...) dokonała kradzieży etui z dokumentami w postaci dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego m-ki C. (...) i prawa jazdy o nr (...) na szkodę S. S., które ukrywała w swoim miejscu zamieszkania,

tj. o czyn z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zb. z art. 11 § 2 kk

XII.  w dniu 2 listopada 2021 r. w B. woj. (...) podrobiła umowę kupna - sprzedaży samochodu osobowego marki C. (...) o nr rej. (...), a następnie w celu użycia jej jako autentycznej, przekazała kupującemu w/w pojazd K. P.

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk

1.  uznaje oskarżonego D. D. (1) w miejsce czynu opisanego w punkcie I za winnego tego, że w dniu 29 października 2021 r. w B. woj. (...), wspólnie i w porozumieniu z S. K. (1), za pomocą oryginalnego kluczyka zabranego uprzednio z mieszkania przy ul. (...), dokonał kradzieży z włamaniem samochodu osobowego marki C. (...) o nr rej. (...) i wartości 7.000 złotych na szkoda S. S., przy czym czynu tego dopuścił się po uprzednim skazaniu w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk oraz po odbyciu łącznie co najmniej roku kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub w części ostatniej kary, popełniając ponownie przestępstwo kradzieży z włamaniem, tj. czynu wyczerpującego znamiona art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  uznaje oskarżonego D. D. (1) w miejsce czynu opisanego w punkcie II za winnego tego, że w dniu 29 października 2021 roku w B. woj. (...), wspólnie i w porozumieniu z S. K. (1), z mieszkania przy ul. (...), usunął dokumenty, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać w postaci dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego marki C. (...) i prawa jazdy o nr (...) na szkodę S. S., tj. czynu wyczerpującego znamiona art. 276 kk i za to na podstawie art. 276 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

3.  uznaje oskarżonego D. D. (1) za winnego czynu opisanego w punkcie III wyczerpującego dyspozycję art. 244 kk i za to na podstawie art. 244 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  uznaje oskarżonego D. D. (1) za winnego czynów opisanych w punktach IV, V, VI oraz IX wyczerpujących dyspozycję art. 278 § 1 kk kk w zw. z art. 64 § 1 kk, a także czynu opisanego w punkcie VIII wyczerpującego dyspozycję art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 § 2 kk i art. 64 § 1 kk oraz po przyjęciu, iż ww. czyny zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw (w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, zanim zapadł pierwszy wyrok chociażby nieprawomocny co do któregokolwiek z tych przestępstw) na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza za nie oskarżonemu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

5.  uznaje oskarżonego D. D. (1) w miejsce czynu opisanego w punkcie VII za winnego tego, że w dniu 4 listopada 2021 roku w B., woj. (...), w bloku nr (...) na os. (...), po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach, dostał się do korytarza prowadzącego do mieszkań znajdujących się na IX piętrze, skąd zabrał w celu przywłaszczenia parę butów sportowych marki A. o wartości 200 zł na szkodę K. M. (1), a także uszkodził przy powyższym elektrozaczep w instalacji domofonowej oraz uszczelkę w drzwiach powodując szkodę o łącznej wartości 550 zł na rzecz (...) Sp. z o. o. w B., przy czym czynu tego dopuścił się po uprzednim skazaniu w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk oraz po odbyciu łącznie co najmniej roku kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub w części ostatniej kary, popełniając ponownie przestępstwo kradzieży z włamaniem, tj. czynu wyczerpującego znamiona art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk oraz art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

6.  na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 kk w zw. z art. 91 § 2 kk za zbiegające się przestępstwa przypisane oskarżonemu w punktach 1, 2, 3 i 5 oraz ciąg przestępstw przypisany mu w punkcie 4 wymierza D. D. (1) karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

7.  na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 kk w związku z czynem przypisanym w punkcie 3 (opisanym w pkt III ) orzeka wobec D. D. (1) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

8.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od D. D. (1) na rzecz L. W. kwotę 818 (ośmiuset osiemnastu) złotych tytułem obowiązku naprawienia części szkody za czyn z punktu VI;

9.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od D. D. (1):

a)  na rzecz (...) Sp. z o. o. w B. kwotę 550 (pięciuset pięćdziesięciu) złotych,

b)  na rzecz szkodę K. M. (1) kwotę 200 (dwustu) złotych,

tytułem obowiązku naprawienia szkody za czyn przypisany w punkcie 5 (piątym);

10.  uznaje oskarżoną S. K. (1) za winną czynu opisanego w punkcie X wyczerpującego dyspozycję art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

11.  uznaje oskarżoną S. K. (1) w miejsce czynu opisanego w punkcie XI za winną tego, że w dniu 29 października 2021 roku w B. woj. (...), wspólnie i w porozumieniu z D. D. (1), z mieszkania przy ul. (...), usunęła dokumenty, którymi nie miała prawa wyłącznie rozporządzać w postaci dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego marki C. (...) i prawa jazdy o nr (...) na szkodę S. S., tj. czynu wyczerpującego znamiona art. 276 kk i za to na podstawie art. 276 kk wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

12.  uznaje oskarżoną S. K. (1) za winną czynu opisanego w punkcie XII wyczerpującego dyspozycję art. 270 § 1 kk i za to na podstawie art. 270 § 1 kk wymierza jej karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

13.  na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 kk za zbiegające się przestępstwa przypisane oskarżonej w punktach 10, 11 i 12 wymierza S. K. (1) karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

14.  na podstawie art. 231 § 1 kpk nakazuje złożyć do depozytu sądowego dowód rzeczowy w postaci roweru U. wymieniony w wykazie dowodów rzeczowych nr I/9/22/P z karty 357 akt sprawy pod pozycją 1 i zarejestrowany za numerem Drz 220/22;

15.  na podstawie art. 44 § 1 kk orzeka przepadek i nakazuje pozostawić w aktach sprawy dowody rzeczowe w postaci umów kupna – sprzedaży samochodu m-ki C. (...) o nr rej. (...) wymienione w wykazie dowodów rzeczowych nr III/50/22/P z karty 362 akt sprawy pod pozycjami 2 oraz 5 i zarejestrowane za numerami Drz 221/22 i Drz 223/22;

16.  na podstawie art. 230 § 2 kpk nakazuje zwrócić K. M. (2) dowód rzeczowy w postaci lombardowej umowy sprzedaży wymieniony w wykazie dowodów rzeczowych nr III/50/22/P z karty 362 akt sprawy pod pozycją 4 i zarejestrowany za numerem Drz 222/22, której kserokopie pozostawić w aktach sprawy;

17.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu D. D. (1) okres zatrzymania od 28 października 2021 r. (godz. 10:40) do 29 października 2021 r. (godz. 13:31);

18.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. S. kwotę 516,60 zł (pięciuset szesnastu złotych i sześćdziesięciu groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

19.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. L. kwotę 516,60 zł (pięciuset szesnastu złotych i sześćdziesięciu groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonej z urzędu;

20.  wymierza D. D. (1) opłatę w kwocie 400 (czterystu) złotych oraz zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 (dwustu) złotych tytułem zwrotu części wydatków zwalniając z obowiązku ich zapłaty w pozostałym zakresie;

21.  wymierza S. K. (2) opłatę w kwocie 300 (trzystu) złotych oraz zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 (dwustu) złotych tytułem zwrotu części wydatków zwalniając z obowiązku ich zapłaty w pozostałym zakresie.