Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 423/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Maciej Błaszczyk

w obecności

Prokuratora ----------------

po rozpoznaniu dnia 07.06.2022 r.

sprawy W. Ś. (1) z d. K., urodz. (...) w N.

córki J. i K. z d. S.

oskarżonej o to, że: w dniu 25 maja 2020 r. w placówce (...) przy ul. (...) w L., woj. (...) dokonała przywłaszczenia znalezionych pieniędzy w kwocie 2200 zł, uprzednio zagubionych przez A. C.; -

tj. o czyn z art.284§3kk

orzeka:

1. oskarżoną W. Ś. (2) uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawie art.284§3kk wymierza oskarżonej karę grzywny w wysokości 125 (sto dwadzieścia pięć) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 15 zł (piętnaście); -

2. na podstawie art.624§1kpk zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc), tytułem częściowych kosztów sądowych, a w pozostałym zakresie obciąża nimi Skarb Państwa, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. Ł. kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt) plus VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonej, ustanowioną z urzędu.