Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 51/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Tomasz Ignaczak (spr.)

Sędziowie Sławomir Gosławski

Robert Sobczak

Protokolant sekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Marcina Polaka

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2022 r.

sprawy M. B.

oskarżonego o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 3 grudnia 2021 r. sygn. akt VII K 565/21

1.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata E. M. kwotę 516,60 zł ( pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów obrony świadczonej z urzędu oskarżonemu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zwalnia oskarżonego od wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym i od opłaty za drugą instancję.