Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 1166/20

PR 2 Ds 954.20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lutego 2021roku

Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk

Protokolant - E. P.

Prokurator ------

po rozpoznaniu na posiedzeniu 9 lutego 2021 roku sprawy karnej

1. M. S. (S.) s. P. i G. z domu S.

ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 24 maja 2020 roku w G., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z W. S., używając metalowej pałki teleskopowej wziął udział w pobiciu S. M., powodując u niego obrażenia w postaci stłuczenia wargi dolnej, stłuczenia w okolicach lędźwiowo- biodrowych po obu stronach z podbiegnięciami krwawymi, stłuczenia klatki piersiowej po stronie lewej z podbiegnięciem krwawy oraz stłuczenia okolicy łokcia prawego i ramienia lewego z podbiegnięciem krwawym, a obrażenia te naruszyły czynności narządów ciała pokrzywdzonego na czas poniżej 7 dni narażając go tym samym na nastąpienie skutku określonego w art. 157 § 1 k.k.

tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k.

2. W. S. (S.) s. P. i G. z domu S.

ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

II.  W dniu 24 maja 2020 roku w G., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S., wziął udział w pobiciu S. M., uderzając go pięścią w twarz w wyniku czego pokrzywdzony ten doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia wargi dolnej, stłuczenia w okolicach lędźwiowo-biodrowych po obu stronach z podbiegnięciami krwawymi, stłuczenia klatki piersiowej po stronie lewej z podbiegnięciem krwawy oraz stłuczenia okolicy łokcia prawego i ramienia lewego z podbiegnięciem krwawym, a obrażenia te naruszyły czynności narządów ciała pokrzywdzonego na czas poniżej 7 dni narażając go tym samym na nastąpienie skutku określonego w art. 157 § 1 k.k

tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k.

1.  na podstawie art. 66 § 1 k.k. i art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne wobec oskarżonego M. S. o czyn zabroniony z art. 158 § 1 k.k. i z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. - opisany w pkt I części wstępnej wyroku, warunkowo umarza na okres próby 2 (dwóch) lat,

2.  na podstawie art. 66 § 1 k.k. i art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne wobec oskarżonego W. S. o czyn zabroniony z art. 158 § 1 k.k. - opisany w pkt II części wstępnej wyroku, warunkowo umarza na okres próby 2 (dwóch) lat,

3.  na podstawie art. 67 § 3 k.k. orzeka od oskarżonego M. S. rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 300 (trzystu) złotych,

4.  na podstawie art. 67 § 3 k.k. orzeka od oskarżonego W. S. rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 300 (trzystu) złotych,

5.  na podstawie art. 629 k.p.k. w zw. z art. 633 k.p.k. zasądza od oskarżonego M. S. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 215 (dwustu piętnastu) złotych, w tym opłatę w wysokości 100 (stu) złotych,

6.  na podstawie art. 629 k.p.k. w zw. z art. 633 k.p.k. zasądza od oskarżonego W. S. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 215 (dwustu piętnastu) złotych, w tym opłatę w wysokości 100 (stu) złotych.