Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 462/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lipca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant sekretarz sądowy Marta Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2023 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania M. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 3 lutego 2023 roku znak (...)

o rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach

1.  oddala odwołanie,

2.  przekazuje do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. wniosek M. K. o zaliczenie do stażu ubezpieczeniowego, w tym do pracy w szczególnych warunkach okresu zatrudnienia w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie (...) w Ł..

SSO Magdalena Lisowska