Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 128/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Tomasz Ignaczak

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Jacka Ciupy

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2023 r.

sprawy K. B.

oskarżonego o czyn z art. 278 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie

z dnia 5 grudnia 2022 r. sygn. akt II K 253/20

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zwalnia oskarżonego od wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym i od opłaty za drugą instancję.