Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1018/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2023 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Maciej Błaszczyk

w obecności

Prokuratora Anny Krysińskiej

po rozpoznaniu dnia 13.12.2022 r., 14.02.2023 r., 16.05.2023 r.

sprawy M. C. , urodz. (...) w W.

syna W. i J. z d. A.

oskarżonego o to, że: 1. w dniu 17 sierpnia 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...), gmina W., woj. (...) z terenu parkingu sklepu (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru G. marki B’ (...) nr ramy (...) i wartości 1000 złotych na szkodę U. P.; -

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

2. w dniu 05 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) dokonał kradzieży karty debetowej uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego banku (...) na szkodę P. P. (1); -

tj. o czyn z art. 278 § 5 kk

3. w dniu 05 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał wypłaty z bankomatu przy użyciu kodu PIN do uprzednio skradzionej karty kwoty 1000 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

4. w dniu 07 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał w bankomacie przy użyciu uprzednio skradzionej karty przelewu kwoty 200 złotych na rachunek bankowy nr (...) w banku (...) na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

5. w dniu 07 maja 2022 r. w msc. L. w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 50,97 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

6. w dniu 07 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 13,97 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

7. w dniu 07 maja 2022 r. w msc. L. w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 31,09 złotych na szkodę P. P. (2); -tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

8. w dniu 07 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 25,99 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

9. w dniu 08 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie U (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 31,80 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

10. w dniu 08 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie U (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 29,90 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

11. w dniu 08 maja 2022 r. w msc. J. w restauracji (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 70,95 złotych na szkodę P. P. (2); - tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

12. w dniu 09 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 32,18 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

13. w dniu 09 maja 2022 r. w msc. L. w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 63,97 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

14. w dniu 11 maja 2022 r. w msc. J. w restauracji (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 59,97 złotych na szkodę P. P. (2); - tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

15. dniu 09 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 30,47 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

16. w dniu 09 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 105,30 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

17. w dniu 09 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 80,47 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

18. w dniu 09 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 56,05 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

19. w dniu 12 maja 2022 r. w msc. M.. R. przy ul. (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał w bankomacie przy użyciu uprzednio skradzionej karty przelewu kwoty 400 złotych na rachunek bankowy nr (...) w banku (...) na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

20. w dniu 12 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 17,68 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

21. w dniu 11 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 29,00 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

22. w dniu 12 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 29,87 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

23. w dniu 11 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 55,07 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

24. w dniu 12 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 31,07 złotych na szkodę P. P. (2); -

j. o czyn z art. 279 § 1 kk

25. w dniu 13 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 143,02 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

26. w dniu 13 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 27,88 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

27. w dniu 13 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 14,50 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

28. w dniu 14 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 166,98 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

29. w dniu 17 maja 2022 r. w msc. M.. R. przy ul. (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał w bankomacie przy użyciu uprzednio skradzionej karty przelewu kwoty 100 złotych na rachunek bankowy nr (...) w banku (...) na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

30. w dniu 15 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) w sklepie U (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 56,50 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

31. w dniu 16 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 72,38 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

32. w dniu 16 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 13,16 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

33. w dniu 16 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 40,49 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

34. w dniu 16 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 27,88 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

35. w dniu 17 maja 2022 r w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 38,06 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

36. w dniu 17 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 25,99 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

37. w dniu 18 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 30,28 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

38. w dniu 18 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 20,06 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

39. w dniu 18 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 34,49 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

40. w dniu 25 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 1,50 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

41. w dniu 25 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 2,49 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § l kk

42. w dniu 01 czerwca 2022 r. w msc. Ł. przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 14,50 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

43. w dniu 01 czerwca 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał w bankomacie przy użyciu uprzednio skradzionej karty przelewu kwoty 200 złotych na rachunek bankowy nr (...) w banku (...) na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

44. w dniu 01 czerwca 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 11,16 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

45. w dniu 31 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 83,80 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

46. w dniu 31 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 15,65 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

47. w dniu 31 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 329,90 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

48. w dniu 31 maja 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał płatności zbliżeniowej uprzednio skradzioną kartą na kwotę 48,34 złotych na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

49. w dniu 02 czerwca 2022 r. w msc. M. R. (1) przy ul. (...) dokonał włamania na konto bankowe w Banku (...), należące do P. P. (2) poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych konta, włamując się do systemu bankowego, a następnie dokonał w bankomacie przy użyciu uprzednio skradzionej karty przelewu kwoty 200 złotych na rachunek bankowy nr (...) w banku (...) na szkodę P. P. (2); -

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

orzeka:

I. oskarżonego M. C. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt 1 i za to na podstawie art.278§1kk skazuje oskarżonego, a na podstawie art.278§1kk w zw. z art.37a§1kk wymierza oskarżonemu karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; -

II. ustalając, że oskarżony działał w ramach ciągu przestępstw:

a) oskarżonego M. C. w ramach czynów opisanych w pkt 2 oraz 3 uznaje za winnego tego, że w dniu 05 maja 2022 r. w L. dokonał kradzieży z włamaniem na rachunek bankowy nr (...) P. P. (2) prowadzony w (...) Bank S.A. Oddział w L., przy użyciu skradzionej karty debetowej posługując się kodem (...) wypłacił z bankomatu kwotę 1000 złotych na szkodę w/w pokrzywdzonego, co stanowi wypadek mniejszej wagi i czynem tym oskarżony wyczerpał dyspozycję art.279§1kk w zw. z art.283kk; -

b) oskarżonego M. C. w ramach czynu opisanego w pkt 4 uznaje za winnego tego, że w dniu 07 maja 2022 r. w M. R. (2) dokonał kradzieży z włamaniem na rachunek bankowy nr (...) P. P. (2) prowadzony w (...) Bank S.A. Oddział w L. poprzez pokonanie zabezpieczeń, przelewem krajowym obciążył konto pokrzywdzonego na kwotę 200 złotych wpłacając ją na rachunek bankowy nr (...) w banku (...) na szkodę P. P. (2), co stanowi wypadek mniejszej wagi i czynem tym oskarżony wyczerpał dyspozycję art.279§1kk w zw. z art.283kk; -

c) oskarżonego M. C. uznaje za winnego zarzucanych mu czynów opisanych w pkt 5, 6, od 8 do 14, 20, od 40 do 42, 44, przy czym ustala, że oskarżony dokonał kradzieży z włamaniem na rachunek bankowy nr (...) P. P. (2) prowadzony w (...) Bank S.A. Oddział w L. poprzez pokonanie zabezpieczeń, dokonując płatności przy wykorzystaniu systemu płatności mobilnych BLIK co stanowi wypadek mniejszej wagi i czynami tymi oskarżony wyczerpał dyspozycję art.279§1kk w zw. z art.283kk; -

d) oskarżonego M. C. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt 7, od 15 do 18, od 21 do 28, od 30 do 39, od 45 do 48, przy czym ustala, że oskarżony czyn z punktu 22 popełnił w dniu 11 maja 2022 r. i że w ramach wszystkich czynów opisanych w punkcie II d) dokonał kradzieży z włamaniem na rachunek bankowy nr (...) P. P. (2) prowadzony w (...) Bank S.A. Oddział w L. co stanowi wypadek mniejszej wagi i czynami tymi oskarżony wyczerpał dyspozycję art.279§1kk w zw. z art.283kk; -

e) oskarżonego M. C. w ramach czynu opisanego w pkt 19 uznaje za winnego tego, że w dniu 12 maja 2022 r. w M. R. (2) dokonał kradzieży z włamaniem na rachunek bankowy nr (...) P. P. (2) prowadzony w (...) Bank S.A. Oddział w L. poprzez pokonanie zabezpieczeń, przelewem krajowym obciążył konto pokrzywdzonego na kwotę 400 złotych wpłacając ją na rachunek bankowy nr (...) w banku (...) na szkodę P. P. (2), co stanowi wypadek mniejszej wagi i czynem tym oskarżony wyczerpał dyspozycję art.279§1kk w zw. z art.283kk; -

f) oskarżonego M. C. w ramach czynu opisanego w pkt 29 uznaje za winnego tego, że w dniu 17 maja 2022 r. w M. R. (2) dokonał kradzieży z włamaniem na rachunek bankowy nr (...) P. P. (2) prowadzony w (...) Bank S.A. Oddział w L. poprzez pokonanie zabezpieczeń, przelewem krajowym obciążył konto pokrzywdzonego na kwotę 100 złotych wpłacając ją na rachunek bankowy nr (...) w banku (...) na szkodę P. P. (2), co stanowi wypadek mniejszej wagi i czynem tym oskarżony wyczerpał dyspozycję art.279§1kk w zw. z art.283kk; -

g) oskarżonego M. C. w ramach czynu opisanego w pkt 43 uznaje za winnego tego, że w dniu 01 czerwca 2022 r. w M. R. (2) dokonał kradzieży z włamaniem na rachunek bankowy nr (...) P. P. (2) prowadzony w (...) Bank S.A. Oddział w L. poprzez pokonanie zabezpieczeń, przelewem krajowym obciążył konto pokrzywdzonego na kwotę 200 złotych wpłacając ją na rachunek bankowy nr (...) w banku (...) na szkodę P. P. (2), co stanowi wypadek mniejszej wagi i czynem tym oskarżony wyczerpał dyspozycję art.279§1kk w zw. z art.283kk; -

h) oskarżonego M. C. w ramach czynu opisanego w pkt 49 uznaje za winnego tego, że w dniu 02 czerwca 2022 r. w M. R. (2) dokonał kradzieży z włamaniem na rachunek bankowy nr (...) P. P. (2) prowadzony w (...) Bank S.A. Oddział w L. poprzez pokonanie zabezpieczeń, przelewem krajowym obciążył konto pokrzywdzonego na kwotę 200 złotych wpłacając ją na rachunek bankowy nr (...) w banku (...) na szkodę P. P. (2) co stanowi wypadek mniejszej wagi i czynem tym oskarżony wyczerpał despocję art.279§1kk w zw. z art.283kk; -

i) za to na podstawie art.279§1kk w zw. z art.283kk za każdy z tych czynów skazuje oskarżonego, a na podstawie art.283kk w zw. z art.37§1akk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; -

- na podstawie art.46§1kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek częściowego naprawienia szkody i zapłaty na rzecz pokrzywdzonego P. P. (2) kwoty 1400 zł (tysiąc czterysta); -

III. na podstawie art.85§1kk i art.86§1kk łączy kary ograniczenia wolności orzeczone wobec oskarżonego w pkt I oraz II i) wymierzając oskarżonemu karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; -

- na podstawie art.63§1kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary łącznej ograniczenia wolności zalicza okres jego zatrzymania od dnia 20.08.2022 r. godz. 14:40 do 21.08.2022 r. godz. 12:20, co odpowiada dwóm dniom kary ograniczenia wolności; -

IV. na podstawie art.624§1kpk zwalnia oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa.