Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII K 434/16

PR 2 Ds. 1116/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2017 roku

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Andrzej Krzyżowski

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. Marii Jarockiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.09., 28.11.2016 r., 17.01., 27.02.2017 r.

sprawy:

1)  P. S. (1), urodzonego w dniu (...)r. w Z., syna J. i J.

2)  J. S. (1) , urodzonego w dniu (...) w G., syna P. i M.;

3)  R. W. , urodzonego w dniu (...) w P., syna H. i W.

oskarżonych o to, że:

I.  w okresie od czerwca 2009 roku do listopada 2011 roku w G. województwa (...) będąc współwłaścicielem firmy S (...), J. S. (1), (...) Spółka Jawna wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych uporczywie naruszał prawa pracowników przedmiotowej spółki wynikające z ubezpieczenia społecznego poprzez nie odprowadzanie należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działając na ich szkodę, i tak:

-

w okresie od czerwca 2009 roku do lipca 2010 roku na szkodę M. S. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 31 maja 2011 roku na szkodę P. Ś.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 14 lutego 2010 roku oraz w okresie od 28 września 2010 roku do 29 lipca 2011 roku na szkodę A. Ż.;

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 16 grudnia 2009 roku na szkodę M. B. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 07 sierpnia 2009 na szkodę M. Ł.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 11 lipca 2009 roku na szkodę M. A. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 30 października 2010 na szkodę A. A. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do czerwca 2010 roku na szkodę P. A.

-

w okresie od 01 do 10 czerwca 2009 roku na szkodę D. A.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do listopada 2011 roku na szkodę D. B.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 30 września 2010 na szkodę M. A. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do marca 2010 roku na szkodę K. A. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku na szkodęM. B. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 25 lipca 2009 roku na szkodę K. B. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 09kwietnia 2011 roku na szkodę M. B. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 12 czerwca 2010 roku na szkodę P. B.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 19 lutego 2010 roku na szkodę D. M.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 27 lutego 2010 roku na szkodę A. B.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 19 czerwca 2010 roku na szkodę M. C. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do kwietnia 2011 roku na szkodę A. C. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do sierpnia 2010 na szkodę E. C.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 30 września 2010 roku na szkodę P. C.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 11 lipca 2009 na szkodę M. C. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 20 lutego 2010 na szkodę A. C. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 18 lipca 2009 na szkodę A. C. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do grudnia 2009 na szkodę M. C. (3)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 24 lipca 2010 roku na szkodę E. D.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 12 maja 2010 roku oraz w okresie od 23 sierpnia 2010 roku do 09 września 2010 na szkodę M. D. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 20 lutego 2010 roku na szkodę A. D.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 11 lipca 2009 roku na szkodę K. D.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 27 czerwca 2009 roku na szkodę A. F.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 19 sierpnia 2010 roku na szkodę K. F.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku na szkodę A. F.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 31 października 2009 roku na szkodę M. G. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 07 lipca 2009 roku na szkodę A. G. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do sierpnia 2009 roku na szkodę K. G.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 31 października 2009 roku na szkodę D. G.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do kwietnia 2010 roku na szkodę T. G.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 05 września 2009 roku na szkodę A. G. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 11 lipca 2009 roku na szkodę S. H.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 31 marca 2011 roku na szkodę D. H.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do lipca 2009 roku na szkodę M. I.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 24 lipca 2010 roku na szkodę M. I.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 25 września 2010 roku na szkodę K. J.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 31 października 2010 roku na szkodę J. K. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 03 kwietnia 2010 roku na szkodę M. K. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku na szkodę E. K. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do kwietnia 2010 roku na szkodę K. K. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 03 kwietnia 2010 roku na szkodę A. K. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 19 grudnia 2009 roku na szkodę A. K. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku na szkodę J. K. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do lutego 2010 roku na szkodę R. K.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 17 marca 2010 roku, w okresie od 01 czerwca 2010 roku do 10 czerwca 2010 roku oraz w okresie od 19 czerwca 2010 roku do 26 czerwca 2010 roku na szkodę E. K. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do sierpnia 2009 roku na szkodę A. K. (3)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 02 października 2009 roku na szkodę D. L.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 25 września 2010 roku na szkodę T. L.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do listopada 2011 na szkodę J. L.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 20 lutego 2010 roku na szkodę M. M. (3)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku na szkodę R. M.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 03 września 2009 roku na szkodę G. M. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 07 sierpnia 2010 roku na szkodę G. M. (2)

-

w okresie od lipca 2009 roku do grudnia 2010 roku na szkodę M. M. (3)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 27 lipca 2009 roku na szkodę K. M. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 30 września 2010 roku na szkodę K. M. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku na szkodę M. M. (4)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 17 października 2009 roku na szkodę M. M. (5)

-

w okresie od 01 kwietnia 2011 roku do 16 kwietnia 2011 roku na szkodę B. N.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 24 sierpnia 2009 roku na szkodę S. O.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do sierpnia 2010 roku na szkodę K. O.

-

w okresie od 15 lipca 2009 roku do 31 lipca 2009 roku na szkodę A. O.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 19 sierpnia 2010 roku na szkodę M. P. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do września 2009 roku na szkodę P. P. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 14 sierpnia 2009 roku na szkodę M. P. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 24 lipca 2010 roku na szkodęK. P. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 31 sierpnia 2011 roku na szkodę E. P.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 05 czerwca 2010 roku na szkodę A. R.

-

w okresie od 23 września 2010 roku do 27 kwietnia 2011 roku na szkodę M. R. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do czerwca 2010 roku na szkodę Ł. S. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 06 marca 2010 roku na szkodę E. S.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 19 czerwca 2010 roku na szkodę M. S. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 18 czerwca 2009 roku na szkodę Ł. S. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do sierpnia 2009 roku na szkodę M. S. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 14 maja 2011 roku na szkodę M. S. (3)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do września 2009 roku na szkodę Ł. T.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 24 lipca 2010 roku na szkodę M. U.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do września 2010 roku na szkodę B. W.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 03 października 2009 roku na szkodę J. W. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku na szkodę J. W. (2)

-

w okresie od 07 września 2009 roku do 03 kwietnia 2010 roku na szkodę P. W. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 28 września 2009 na szkodę W. W.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 08 listopada 2009 na szkodę M. W. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 03 kwietnia 2010 roku na szkodę M. W. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do listopada 2011 roku na szkodę M. W. (3)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do kwietnia 2010 roku na szkodę M. Z. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do lipca 2009 roku na szkodę K. Z. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 20 lutego 2010 roku na szkodę K. Z. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 07 października 2011 roku na szkodę E. Z. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 22 czerwca 2010 roku oraz w okresie od 27 stycznia 2011 roku do listopada 2011 roku na szkodę A. Z.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 12 września 2009 roku na szkodę J. Ż.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 11 września 2010 roku na szkodę D. K. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do czerwca 2010 roku na szkodę T. M. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do października 2009 roku na szkodę M. D. (2)

-

w okresie od 12 października 2009 roku do 31 lipca 2010 roku na szkodę I. L.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do kwietnia 2010 roku na szkodę P. S. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 19 sierpnia 2010 roku na szkodę M. C. (4)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 25 lipca 2009 roku na szkodę P. K. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku na szkodę E. K. (3)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 30 września 2010 roku na szkodę W. M.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 08 lipca 2009 roku na szkodę M. N.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 22 sierpnia 2009 roku na szkodę K. P. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do listopada 2009 roku na szkodę P. T.

-

w okresie od października 2009 roku do listopada 2009 roku na szkodę A. A. (3)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 14 lutego 2010 roku oraz w okresie od 02 lipca 2010 roku do kwietnia 2011 roku na szkodę M. Z. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 20 czerwca 2009 roku na szkodę K. A. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do lipca 2010 roku na szkodę P. G. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku na szkodę B. B.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do sierpnia 2009 roku na szkodę M. D. (3)

-

w okresie od 29 sierpnia 2010 roku do 18 września 2010 na szkodę M. D. (4)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do stycznia 2010 roku na szkodę S. G.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do czerwca 2010 roku na szkodę M. H.

-

w okresie od 16 lipca 2009 roku do 30 września 2010 roku na szkodę D. J.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 06 marca 2010 roku na szkodę J. K. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku na szkodę D. K. (2)

-

przez okres 3 (trzech) miesięcy 2011 roku na szkodę D. K. (3)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 20 lutego 2010 roku na szkodę N. M.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 08 lutego 2010 roku oraz w okresie od 20 marca 2010 roku do 10 kwietnia 2010 roku na szkodę K. M. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do sierpnia 2010 roku na szkodę Ł. M. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do czerwca 2010 roku na szkodę K. P. (2)

-

w okresie od 08 czerwca 2009 roku do 03 kwietnia 2010 roku na szkodę A. S.

-

w okresie od 23 czerwca 2009 roku do 22 stycznia 2010 roku na szkodę E. T. (1)

-

w czerwcu 2009 roku na szkodę P. T.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 12 grudnia 2009 roku na szkodę P. W. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do lutego 2010 roku na szkodę A. W.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku na szkodę J. Z.

-

w okresie od 16 lipca 2009 roku do 30 wrzenia 2009 roku na szkodę E. B.

-

w okresie od lipca 2009 roku do sierpnia 2009 roku na szkodę K. B. (2)

-

w okresie od 01 lipca 2009 roku do 10 maja 2010 roku oraz od 22 października 2010 roku do listopada 2011 roku na szkodę M. D. (5)

-

w okresie od 16 lipca 2009 roku do 31 października 2009 roku na szkodę P. G. (2)

-

w okresie od 16 lipca 2009 roku do 01 maja 2010 roku na szkodę P. G. (3)

-

w okresie od 01 lipca 2009 roku do 03 października 2009 na szkodę B. H.

-

w okresie od lipca 2009 roku do września 2009 roku na szkodę Ł. M. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do listopada 2011 roku na szkodę B. M. (1)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do kwietnia 2010 roku na szkodę P. O.

-

w okresie od 16 lipca 2009 roku do 01 maja 2010 roku na szkodę J. H.

-

w okresie od 01 czerwca 2009 roku do lipca 2009 roku na szkodę W. S.

-

w okresie od 01 lipca 2009 roku do 19 września 2009 roku na szkodę E. T. (2)

-

w okresie od 01 sierpnia 2009 roku do 20 lutego 2010 roku na szkodę L. D.

-

w okresie od 03 sierpnia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku na szkodę M. J. (2)

-

w okresie od 01 sierpnia 2009 roku do 03 lipca 2010 roku na szkodę Ł. O.

-

w okresie od 01 sierpnia 2009 roku do 01 maja 2010 roku na szkodę P. P. (5)

-

w okresie od sierpnia 2009 roku do września 2009 roku na szkodę J. S. (2)

-

w okresie od sierpnia 2009 roku do marca 2010 roku na szkodę R. T.

-

w okresie od września 2009 roku do lutego 2010 roku na szkodę M. B. (3)

-

w okresie od 01 września 2009 roku do 26 czerwca 2010 roku na szkodę T. K.

-

w okresie od 01 września 2009 roku do 20 lutego 2010 roku na szkodę P. K. (2)

-

w okresie od września 2009 roku do marca 2010 roku na szkodę K. K. (3)

-

w okresie od 21 września 2009 roku do 07 sierpnia 2010 roku na szkodę U. K.

-

w okresie od sierpnia 2009 roku do września 2009 roku na szkodę N. L.

-

w okresie od września 2009 roku do 20 lutego 2010 roku na szkodę I. P.

-

w okresie od lipca 2009 roku do maja 2010 roku na szkodę M. R. (2)

-

w okresie od 02 września 2009 roku do 14 sierpnia 2010 roku na szkodę K. T.

-

w okresie od czerwca 2009 roku do maja 2010 roku na szkodę M. W. (4)

-

w okresie od 01 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku na szkodę B. M. (2)

-

w okresie od 08 października 2009 roku do 11 maja 2010 roku na szkodę J. M.

-

w okresie od 14 października 2009 roku do 30 czerwca 2010 na szkodę K. R.

-

w okresie od listopada 2009 roku do sierpnia 2010 roku na szkodę M. T.

-

w okresie od listopada 2009 roku do czerwca 2010 roku na szkodę M. B. (4)

-

w okresie od 04 listopada 2009 roku do czerwca 2010 roku na szkodę M. K. (2)

-

w okresie od czerwca 2009 roku do 28 lutego 2010 roku na szkodę J. L.

-

w okresie od 14 października 2009 roku do 20 marca 2010 roku na szkodę P. M.

-

w okresie od października 2009 roku do października 2010 roku na szkodę R. O.

-

w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 20 marca 2010 roku na szkodę D. R. (1)

-

w okresie od grudnia 2009 roku do kwietnia 2010 roku na szkodę K. S.

-

w okresie od 01 października 2009 roku do 31 marca 2010 roku na szkodę M. M. (6)

-

w okresie od 01 października 2009 roku do 22 maja 2010 roku na szkodę T. M. (2)

-

w okresie od stycznia 2010 roku do sierpnia 2010 roku na szkodę A. P.

-

w okresie od lutego 2010 roku do lipca 2010 roku na szkodę A. G. (1)

-

w okresie od 01 lutego 2010 roku do sierpnia 2011 roku na szkodę K. P. (3)

-

w okresie od września 2010 roku do czerwca 2011 roku na szkodę K. P. (4)

-

w okresie od 05 lutego 2010 roku do 19 sierpnia 2010 roku na szkodę M. R. (3)

-

w okresie od 15 lutego 2010 roku do 31 sierpnia 2010 roku na szkodę E. Z. (2)

-

w okresie od 17 lutego 2010 roku do 05 czerwca 2010 roku na szkodę M. G. (2)

-

w okresie od 01 lutego 2010 roku do 31 marca 2011 roku na szkodę M. G. (3)

-

w okresie od 10 lutego 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku na szkodę W. J.

-

w okresie od 01 marca 2010 roku do 31 sierpnia 2010 roku na szkodę O. K.

-

w okresie od 05 marca 2010 roku do 04 czerwca 2010 roku na szkodę I. S.

-

w okresie od 01 kwietnia 2010 roku do 31 maja 2010 roku na szkodę J. R.

-

w okresie od 20 kwietnia 2010 roku do 31 maja 2010 roku na szkodę E. L.

-

w okresie od 08 kwietnia 2010 roku do 31 lipca 2010 roku na szkodę K. N.

-

w czerwcu 2010 roku na szkodę M. T.

-

w okresie od lipca do września 2010 roku na szkodę D. R. (2),

tj. o czyn z art. 218 § 1a k.k.

II.  w okresie od grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w G. województwa (...) będąc współwłaścicielem firmy S (...), J. S. (1), (...) Spółka Jawna naruszył przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych w ten sposób, że nie zgłosił wymaganych danych swojego pracownika — M. (...) w przedmiocie zarejestrowania jej zatrudnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działając na jej szkodę,

tj. o czyn z art. 219 k.k.

stosując przepisy ustawy – Kodeks karny w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r.

I.  oskarżonych J. S. (1) , P. S. (1) i R. W. uznaje za winnych popełnienia zarzuconego im czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, przyjmując w miejsce sformułowania „ poprzez nie odprowadzanie należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” sformułowanie „ poprzez nieodprowadzanie na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych składek finansowanych przez pracowników w części 9,76% podstawy wymiaru z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, w części 1,5% podstawy wymiaru z tytułu ubezpieczenia rentowego, 2,45% podstawy wymiaru (czyli w całości) z tytułu ubezpieczenia chorobowego, na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego finansowanych co do 9% podstawy wymiaru (czyli w całości) przez pracowników”, przyjmując, iż oskarżeni naruszyli prawa pracowników wynikające ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego, a nadto eliminując z opisu czynu sformułowanie „w okresie od czerwca 2009 roku do listopada 2011 roku na szkodę M. W. (3), i za to na podstawie art. 218 §1a k.k., wymierza każdemu z nich karę grzywny w rozmiarze 300 (trzystu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na 30 (trzydzieści) zł;

II.  na podstawie art. 69 §1 i §2 k.k., art. 70 §1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. wykonanie orzeczonych wobec oskarżonych kar grzywny warunkowo zawiesza na okres próby roku i 6 (sześciu) miesięcy;

III.  oskarżonych J. S. (1), P. S. (1) i R. W. uniewinnia od popełnienia czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku;

IV.  na podstawie art. 633 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe po 1/3 (jednej trzeciej części), ustalając, iż od każdego z nich przypada do zapłaty kwota 50 (pięćdziesięciu) zł tytułem zwrotu wydatków i kwota 900 (dziewięciuset) zł tytułem opłaty, zaś na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. stwierdza, iż koszty procesu w części uniewinniającej ponosi Skarb Państwa.

ZARZĄDZENIE

I.  Odnotować i zakreślić w rep. K.

II.  Przedłożyć z wnioskiem o uzasadnienie, apelacją lub po upływie 10 dni.

27.02.2017 r.