Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 856/18

PR 2 Ds. (...).2018

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Żurawski

Protokolant Sylwia Domańska

po rozpoznaniu dnia 3 kwietnia 2019 roku sprawy karnej

(...)

ur. (...) w Ś.

syna L. i L. z domu B.

oskarżonego o to, że:

w dniu 27 lipca 2018 roku w S., woj. (...), wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany o wadze 109,25 grama netto

tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

I.  oskarżonego C. B. uznaje za winnego czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 kk wykonanie wyżej wymierzonej oskarżonemu C. B. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 3 (trzech);

III.  na podstawie art. 73 § 2 kk oddaje oskarżonego C. B. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

IV.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego C. B. do pisemnego informowania Sądu o przebiegu okresu próby, co 6 (sześć) miesięcy;

V.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk zobowiązuje oskarżonego C. B. do powstrzymywania się od powstrzymywania się od używania środków odurzających;

VI.  na podstawie art. 70 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek dowodu rzeczowego w postaci marihuany w ilości 109.25 grama netto (po badaniu 19,10 grama netto) przechowywanych w KWP we W., zarejestrowanego w PR w Ś. pod nr DRZ (...) poprzez jego zniszczenie;

VII.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu C. B. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie od dnia 27 lipca 2018 roku, godz. 21:30 do dnia 29 lipca 2018 roku, godz. 12:30 przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

VIII.  na podstawie art. 624 § 1 kpk oraz art. 17.1 ust. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego C. B. od ponoszenia kosztów sądowych w tym opłaty, zaliczając wszelkie poniesione tymczasowo wydatki na rachunek Skarbu Państwa.