Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2019r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSA Marek Kordowiecki

Sędziowie: SSA Przemysław Grajzer - sprawozdawca

SSO deleg. do SA Sławomir Siwierski

Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Ziembiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Jolanty Litwin-Majchrzak

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019r.

sprawy:

1.  M. G. oskarżonego o popełnienie przestępstw określonych w art.258 § 1 i 3 kk, art.54 § 1 kks w zw. z art.63 § 2 kks w zw. z art.37 § 1 pkt 1 i 5 kks i art.62 § 2 kks w zw. z art.6 § 2 kks

2.  S. K. (1) oskarżonego o popełnienie przestępstw określonych w art.258 § 1 kk, art.54 § 1 kks w zw. z art.63 § 2 kks w zw. z art.37 § 1 pkt 1 i 5 kks i art.62 § 2 kks w zw. z art.6 § 2 kks

3.  R. N. oskarżonego o popełnienie przestępstw określonych w art.65 § 1 kks w zw. z art.37 § 1 pkt 1 i 5 kks w zw. z art.6 § 2 kks

z powodu apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych i prokuratora

i z urzędu na podstawie art.435 kpk

4.  J. K. oskarżonego o popełnienie przestępstw określonych w art.258 § 1 kk, art.54 § 1 kks w zw. z art.63 § 2 kks w zw. z art.37 § 1 pkt 1 i 5 kks w zw. z art.6 § 2 kks

5.  S. K. (2) oskarżonego o popełnienie przestępstw określonych w art.54 § 1 kks w zw. z art.63 § 2 kks w zw. z art.37 § 1 pkt 1 i 5 kks w zw. z art.6 § 2 kks

od wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

z dnia 9 maja 2018r. w sprawie o sygn. akt II.K.106/15

uchyla zaskarżony wyrok w całości i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Zielonej Górze do ponownego rozpoznania

Sławomir Siwierski Marek Kordowiecki Przemysław Grajzer