Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 291/19

PO I Ds. 5.2019

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 czerwca 2020r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Radosław Gluza

Protokolant: Oliwia Antkowiak

przy udziale prokuratora Jacka Ogińskiego z Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 03 grudnia 2019r., 11 lutego 2020r., 02 czerwca 2020r. i 09 czerwca 2020r.

sprawy

1. R. S. (G.S.)

syna S. i R. z d. P.

ur. (...) we W.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od 30 maja 2016 roku do dnia 02 czerwca 2016 roku w G. gm. M. działając wspólnie i w porozumieniu z Ł. R., przyjął od nieustalonej osoby i pomógł w ukryciu samochodu marki M. (...) klasa o niemieckich numerach rejestracyjnych o nr rej (...), o wartości szacunkowej nie mniej niż 12000 zł wiedząc, że został on uzyskany za pomocą czynu zabronionego czym działał na szkodę obywatelki L. K.,

tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k.;

2. Ł. R. (R.)

syna J. i U. z d. G.

ur. (...) we W.

oskarżonego o to, że:

II.  w okresie od 30 maja 2016 roku do dnia 02 czerwca 2016 roku w G., gm. M. działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. przyjął od nieustalonej osoby i pomógł w ukryciu samochodu marki M. (...) klasa bo niemieckich numerach rejestracyjnych (...) o wartości szacunkowej nie mniej niż 12000 zł wiedząc, że został on uzyskany za pomocą czynu zabronionego, czym działał na szkodę obywatelki L. K.,

tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k.;

orzeka:

I.  uznaje oskarżonego R. S. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku, przy czym ustala, że czynu tego oskarżony dopuścił się w okresie od 25 maja 2016r. do 02 czerwca 2016r., przewidując i godząc się na to, że samochód m-ki M. (...) klasa o niemieckich numerach rejestracyjnych (...) został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, tj. popełnienia przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. i za to, na podstawie tego przepisu, wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  uznaje oskarżonego Ł. R. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku, przy czym ustala, że czynu tego oskarżony dopuścił się w okresie od 25 maja 2016r. do 02 czerwca 2016r., tj. popełnienia przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. i za to, na podstawie tego przepisu, wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonym na poczet wymierzonych im kar pozbawienia wolności okresy ich zatrzymania w sprawie:

- R. S. – od dnia 02.06.2016r. (godz. 15:00) do dnia 04.06.2016r. (godz. 13:32),

- Ł. R. – od dnia 02.06.2016r. (godz. 15:00) do dnia 04.06.2016r. (godz. 14:06);

IV.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwraca oskarżonemu R. S. dowód rzeczowy ujęty w wykazie dowodów rzeczowych nr (...), pod poz. 4, k. 159 a.s., przechowywany w magazynie dowodów rzeczowych Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, poz. ks. drz. (...);

V.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwraca I. S. dowód rzeczowy ujęty w wykazie dowodów rzeczowych nr (...), pod poz. 2, k. 157 a.s., przechowywany w magazynie dowodów rzeczowych Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, poz. ks. drz. (...);

VI.  na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 633 k.p.k. obciąża oskarżonych R. S. i Ł. R. kosztami procesu w równych częściach, a w tym zasądza od każdego z oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa zwrot połowy wydatków sądowych poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania w sprawie i na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierza im opłaty w kwotach po 180 zł.

Sędzia Radosław Gluza

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 291/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

Ł. R., R. S.

I. Ł. R. w okresie 25 maja 2016r. do dnia 02 czerwca 2016r. w G., gm. M., działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. przyjął od nieustalonej osoby i pomógł w ukryciu samochodu marki M. (...) klasa o niemieckich numerach rejestracyjnych (...) o wartości szacunkowej nie mniej niż 120.000 zł, wiedząc że został on uzyskany za pomocą czynu zabronionego, czym działał na szkodę obywatelki Niemiec L. K.;

II. R. S. w okresie 25 maja 2016r. do dnia 02 czerwca 2016r. w G., gm. M., działając wspólnie i w porozumieniu z Ł. R. przyjął od nieustalonej osoby i pomógł w ukryciu samochodu marki M. (...) klasa o niemieckich numerach rejestracyjnych (...) o wartości szacunkowej nie mniej niż 120.000 zł, przewidując i godząc się na to, że został on uzyskany za pomocą czynu zabronionego, czym działał na szkodę obywatelki Niemiec L. K..

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W okresie 18 – 19 maja 2016r. został skradziony w B. samochód m-ki M. (...) klasa nr rej. B- (...), nr VIN (...) o wartości nie mniejszej niż 120.000 zł, stanowiący własność obywatelki Niemiec L. K..

informacja Prokuratury Okręgowej w Oldenburgu

262 – 263

zeznania świadka L. K.

388 – 392, 397 – 400, 491

informacja z (...) sp. z o.o.

155

Począwszy od dnia 22 maja 2016r. oskarżony Ł. R. zaczął poszukiwać ramę pasującą do pojazdu M. skradzionego L. K.. W tym celu oskarżony zadzwonił ze swojego telefonu o nr. (...) (...) do D. M., na nr (...) z uwagi na to, że oferował on w Internecie sprzedaż ramy do samochodu M. (...) klasa nr VIN (...).

Ł. R. podczas kilku rozmów telefonicznych dopytywał D. M. o szczegóły techniczne oferowanej części, upewniając się, że będzie ona pasowała do czterodrzwiowego M. (...) klasa. Dowiadywał się również o dokumenty od ramy, kładąc nacisk na to aby nie zawierały zapisów o braku możliwości przeprowadzenia rejestracji pojazdu. Na jego prośbę zostały mu przesłane fotografie ramy i dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

zeznania świadka T. P.

603 – 604

zeznania świadka D. M.

247 – 248, 620 – 621

komunikat zbiorczy nr 2 (...)

194 – 197

Po uzgodnieniu zakupu ramy, Ł. R. w dniu 25 maja 2016r. przyjechał do G. nr 1, gdzie jego znajomy - oskarżony R. S., posiada warsztat samochodowy z komorą lakierniczą.

Na miejscu Ł. R. oświadczył R. S., że za chwilę przyjedzie dwóch jego znajomych i przywiezie mu do pomalowania M. (...) klasę. Po kwadransie do G. przyjechało dwóch nieznanych mężczyzn samochodem M. skradzionym L. K.. Od razu po przyjeździe powiedzieli oni R. S. aby ustawił samochód tak, aby nie było go widać i przekazali mu kluczyk od auta, w celu przemalowania przez niego pojazdu.

wyjaśnienia oskarżonego R. S.

73 – 74, 242, 603

wyjaśnienia oskarżonego Ł. R.

90, 245, 665 – 666

M. pozostawiony na posesji oskarżonego posiadał założone tablice rejestracyjne z numerem niemieckim (...), przypisane do samochodu m-ki V. (...), będącego własnością J. K.. Ten sam numer rejestracyjny nosił w przeszłości samochód M., z którego pochodziła rama zakupiona przez Ł. R. od D. M..

protokół przeszukania miejsca

3 – 7

protokół oględzin miejsca

8 – 11

informacja Prokuratury Okręgowej w Oldenburgu

262 – 263

zeznania świadka J. K.

264 – 266, 273 – 274

zeznania świadka O. A.

353 – 355, 361 – 363

W okresie od 25 maja 2016r. do 02 czerwca 2016r. Ł. R. wraz z dwoma innymi osobami przyjeżdżał do G. i demontował elementy pojazdu M.. Doradzał im w tym oskarżony R. S..

W pojeździe tym został zeszlifowany numer VIN na ramie. Cechy identyfikacyjne z plastikowych elementów stanowiących wyposażenie wnętrza auta również zostały zatarte.

wyjaśnienia oskarżonego Ł. R.

90, 245, 665 – 666

wyjaśnienia oskarżonego R. S.

73 – 74, 242, 603

protokół oględzin miejsca

8 – 11

opinia biegłego z zakresu mechanoskopii

141 – 144

W międzyczasie do (...) została dostarczona przez D. M. rama od pojazdu M., którą zakupił za kwotę 5.000 zł Ł. R..

Po przywiezieniu ramy, znajdująca się na niej tabliczka znamionowa z numerem VIN (...), została zamontowana w pojeździe M. (...) klasa skradzionym L. K..

protokół oględzin miejsca

8 – 11

opinia biegłego z zakresu mechanoskopii

141 – 144

zeznania świadka T. P.

603 – 604

zeznania świadka D. M.

247 – 248, 620 – 621

W dniu 02 czerwca 2016r. ok. godz. 14.00 na posesję w G. nr 1 przybyli funkcjonariusze (...) Zarządu we W.. Policjanci zatrzymali znajdującego się w pobliżu pojazdu M. (...) klasa R. S. oraz Ł. R., który początkowo chował się pod tym autem.

zeznania świadka T. P.

603 – 604

Oskarżony R. S. ma 45 lat, jest rozwiedziony. Oskarżony prowadzi warsztat samochodowy, uzyskując miesięcznie ok 2.000 zł. R. S. był karany sądownie za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. i art. 178a § 4 k.k. na kary pozbawienia wolności.

wyjaśnienia oskarżonego R. S.

73 – 74, 242, 603

informacja z K.

161 – 162, 313 – 314, 594 – 596

Oskarżony Ł. R. ma 36 lat, jest kawalerem, posiada na utrzymaniu córkę. Oskarżony jest z zawodu handlowcem, jest odpłatnie zatrudniony w Zakładzie Karnym, w którym odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie. Ł. R. był karany sądownie m.in. za przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. i art. 55 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na kary pozbawienia wolności.

wyjaśnienia oskarżonego Ł. R.

90, 245, 665 – 666

informacja z K.

164 – 166, 311 – 312, 597 – 599

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

R. S.

j/w

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony R. S. wiedział, że samochód marki M. (...) klasa o niemieckich numerach rejestracyjnych (...) został uzyskany za pomocą czynu zabronionego,

wyjaśnienia oskarżonego R. S.

73 – 74, 242, 603

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania świadka T. P.

spójna i logiczna relacja, brak zastrzeżeń co do wiarygodności świadka

zeznania świadka D. M.

spójna i logiczna relacja, brak zastrzeżeń co do wiarygodności świadka

zeznania świadka L. K.

spójna i logiczna relacja, brak zastrzeżeń co do wiarygodności świadka

zeznania świadka J. K.

spójna i logiczna relacja, brak zastrzeżeń co do wiarygodności świadka

zeznania świadka O. A.

spójna i logiczna relacja, brak zastrzeżeń co do wiarygodności świadka

informacja Prokuratury Okręgowej w Oldenburgu

brak okoliczności, które podważałyby wiarygodność dowodu

informacja z (...) sp. z o.o.

brak okoliczności, które podważałyby wiarygodność dowodu

komunikat zbiorczy nr 2 (...)

brak okoliczności, które podważałyby wiarygodność dowodu

protokół przeszukania miejsca

brak okoliczności, które podważałyby wiarygodność dowodu,

protokół oględzin miejsca

brak okoliczności, które podważałyby wiarygodność dowodu

opinia biegłego z zakresu mechanoskopii

brak okoliczności, które podważałyby wiarygodność dowodu

informacja z K.

dokument urzędowy

informacja z K.

dokument urzędowy

wyjaśnienia oskarżonego R. S.

Wyjaśnienia oskarżonego zasługiwały na uwzględnienie w zakresie w jakim przyznał się on do zarzucanego mu czynu i przedstawił okoliczności w jakich na jego posesji znalazł się pojazd m-ki M. (...) klasa, skradziony L. K.. Za wiarygodnością tej części wyjaśnień oskarżonego przemawiał fakt iż korespondowały one z dowodami, co których sąd nie miał jakichkolwiek zastrzeżeń.

wyjaśnienia oskarżonego Ł. R.

Sąd wziął pod uwagę wyłącznie tę część wyjaśnień oskarżonego, która pokrywała się z dowodami które zostały ocenione jako w pełni wiarygodne. Dotyczyło to zatem relacji oskarżonego co do faktu wejścia przez Ł. R. w posiadanie samochodu M. (...) L. K. oraz czynności wykonanych przez niego przy tym pojeździe.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

wyjaśnienia oskarżonego R. S.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego w zakresie w jakim nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, zaprzeczając aby domyślał się że przyjęty przez niego od nieustalonych osób samochód M. (...) klasa, został uzyskany za pomocą czynu zabronionego. Przeczą temu okoliczności ujawnione w toku, postępowania, z których wynika, iż iż R. S., co najmniej przewidywał i godził się na to, że pojazd ten pochodził z przestępstwa.

Zwrócić tu należy przede wszystkim uwagę na:

- brak wiedzy oskarżonego co do personaliów osób, które dostarczyły auto,

- okoliczności przywiezienia tego pojazdu do G., a tym zwrócenie się do oskarżonego o „schowanie” auta,

- rozkręcanie samochodu przez Ł. R. wraz z nieznanymi oskarżonemu mężczyznami,

- przywiezienie ramy od takiego samego pojazdu,

- zatarcie śladów identyfikacyjnych w pojeździe, które musiało być widoczne dla oskarżonego prowadzącego warsztat samochodowy.

wyjaśnienia oskarżonego Ł. R.

Całkowicie niewiarygodne były wyjaśnienia oskarżonego który zaprzeczył sprawstwu zarzucanego mu czynu wskazując na okoliczności, w jakich rzekomo miał wejść w posiadanie samochodu M. (...), skradzionego L. K..

Odmawiając wiary oskarżonemu sąd miał na uwadze m.in.:

a. rozbieżności zachodzące pomiędzy jego relacją, a relacją współoskarżonego R. S.,

b. zachowanie oskarżonego podczas "nalotu" przeprowadzonego przez funkcjonariuszy (...) tj. chowanie się pod pojazdem,

c. czynności podejmowane przez Ł. R. od dnia 22 maja 2016r, kiedy to nawiązał on kontakt z D. M., w celu zakupu ramy pasującej do pojazdu skradzionego L. K., kładąc nacisk na to aby posiadała ona dokumenty umożliwiające dokonanie rejestracji,

d. okoliczności ujawnione w wyniku przeszukania i oględzin posesji w (...), podczas których okazało się, że

- zostały zatarte ślady identyfikacyjne na pojeździe M. (...) klasa, przy których prace wykonywał Ł. R.,

- w silniku pojazdu została umieszczona tabliczka znamionowa z ramy samochodowej zakupionej przez oskarżonego od D. M.,

- na pojeździe M. skradzionym L. K. były założone tablice rejestracyjne o numerach, które były w przeszłości przypisane do pojazdu, z którego pochodziła rama nabyta przez Ł. R., a które musiały być odnotowane w dokumentach przekazanych oskarżonemu przez D. M., tzw. briefy.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

R. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony zrealizował swoim zachowaniem znamiona przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. R. S. przyjął bowiem a następnie pomógł do ukrycia samochodu marki M. (...) skradzionego L. K., przewidując i godząc się na to, że został on uzyskany za pomocą czynu zabronionego. Stwierdzając umyślność oskarżonego w postaci zamiaru ewentualnego, sąd miał na uwadze okoliczności przytoczone przy okazji oceny złożonych przez niego wyjaśnień. Jednocześnie sąd uznał, iż czynu tego oskarżony dopuścił się działając wspólnie i porozumieniu z Ł. R.. Stwierdzając powyższe sąd miał na uwadze ścisłe współdziałanie obu oskarżonych w przyjęciu i ukryciu przedmiotowego pojazdu. Sąd zmodyfikował częściowo opis czynu przypisanego oskarżonemu, w zakresie czasu jego popełnienia, mając na uwadze podane przez niego okoliczności przyjęcia pojazdu M. od nieustalonych osób.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

II

Ł. R.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony zrealizował swoim zachowaniem znamiona przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. Ł. R. przyjął bowiem a następnie pomógł do ukrycia samochodu marki M. (...) skradzionego L. K., wiedząc o tym, że został on uzyskany za pomocą czynu zabronionego. Stwierdzając umyślność oskarżonego w postaci zamiaru bezpośredniego, sąd miał na uwadze okoliczności przytoczone przy okazji oceny złożonych przez niego wyjaśnień. Jednocześnie sąd uznał, iż czynu tego oskarżony dopuścił się działając wspólnie i porozumieniu z R. S.. Sąd miał tu bowiem na uwadze ścisłe współdziałanie obu oskarżonych w przyjęciu i ukryciu przedmiotowego pojazdu. Sąd zmodyfikował częściowo opis czynu przypisanego Ł. R., w zakresie czasu jego popełnienia, mając na uwadze ustalone okoliczności przyjęcia pojazdu M. przez oskarżonego od nieustalonych osób.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. S.

I

I

Sąd wymierzając oskarżonemu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, miał na uwadze jego udział w przestępstwie popełnionym wspólnie i w porozumieniu z Ł. R. a w tym działanie z zamiarem ewentualnym. Okolicznością obciążającą oskarżonego była duża wartość pojazdu stanowiącego przedmiot przestępstwa, jak też uprzednia karalność R. S. za przestępstwa umyślne.

Ł. R.

II

II

Sąd wymierzając oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności, miał na uwadze jego udział w przestępstwie popełnionym wspólnie i w porozumieniu z R. S., a w tym działanie z zamiarem bezpośrednim popełnienia przestępstwa. Okolicznością obciążającą oskarżonego była duża wartość pojazdu stanowiącego przedmiot przestępstwa, jak też uprzednia karalność Ł. R. za przestępstwa umyślne.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. R., R. S.

III

I, II

Zaliczenie okresów zatrzymania oskarżonych na poczet wymierzonych im kar, znajduje uzasadnienie w treści art. 63 § 1 k.k.

Ł. R., R. S.

IV

I, II

Orzeczenie o zwrocie dowodu rzeczowego osobie uprawnionej, wynikało ze stwierdzenia jego zbędności dla postępowania.

Ł. R., R. S.

V

I, II

Orzeczenie o zwrocie dowodu rzeczowego osobie uprawnionej, wynikało ze stwierdzenia jego zbędności dla postępowania.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

Sąd obciążył oskarżonych kosztami procesu w równych częściach, zgodnie z art. 633 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. i wymierzył im opłaty w wysokości przewidzianej ustawą.

7.  Podpis

Sędzia Radosław Gluza