Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 964/20

PR 2 Ds 739.19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk

P. - Ewelina Pasławska

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nysie A. Z.

po rozpoznaniu na rozprawie 19 stycznia 2021 roku sprawy karnej

1.P. T. (T.) s. M. i E. z domu L.

ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 12 listopada 2019r. w G., woj. (...), wbrew przepisom ustawy posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 0,88 grama netto i środek odurzający w postaci marihuany w ilości 13,72 grama netto

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

II.  w 2019r. w G., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dwukrotnie udzielił O. H. substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości łącznej 2 grama za łączną kwotę 60 złotych, każdorazowo po 1 gramie za kwotę 30 złotych

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 par. 1 kk

2.B. C. (C.) s. Z. i J. z domu J.

ur. (...) w N.

oskarżonego o to, że:

III.  w dniu 14 listopada 2019r. w N., woj. (...), wbrew przepisom ustawy posiadał środek odurzający w postaci marihuany w ilości 6,23 grama brutto

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

3.B. M. (M.) s. W. i M. z domu S.

ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

IV.  w dniu 21 lutego 2020r. w miejscowości K., woj. (...), wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 362,90 grama brutto

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

1.  uznaje oskarżonego P. T. za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  uznaje oskarżonego P. T. za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) przy zast. art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

3.  uznaje oskarżonego B. C. za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt III części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

4.  uznaje oskarżonego B. M. za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt IV części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

5.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. oraz art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w miejsce kar wymierzonych oskarżonemu P. T. w pkt 1 i 2 wyroku orzeka karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

6.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu P. T. na okres próby 2 (dwóch) lat,

7.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu B. C. na okres próby 1 (jednego) roku,

8.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego P. T. do informowania kuratora o przebiegu okresu próby na piśmie co 6 miesięcy,

9.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego B. C. do informowania kuratora o przebiegu okresu próby na piśmie co 6 miesięcy,

10.  na podstawie art. 73 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w okresie próby oddaje oskarżonego P. T. pod dozór kuratora,

11.  na podstawie art. 73 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w okresie próby oddaje oskarżonego B. C. pod dozór kuratora,

12.  na podstawie art. 45 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w związku z rozstrzygnięciem zawartym w pkt 2 wyroku orzeka wobec oskarżonego P. T. przepadek równowartości osiągniętej korzyści majątkowej w wysokości 60 (sześćdziesięciu) złotych,

13.  na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonemu P. T. okres zatrzymania w dniu 12 listopada 2019 r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

14.  na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonemu B. C. okres zatrzymania w dniu 14 listopada 2019 r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

15.  na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonemu B. M. okres zatrzymania w dniu 22 lutego 2020 r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

16.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. w związku z rozstrzygnięciem zawartym w pkt 1 wyroku orzeka wobec oskarżonego P. T. przepadek przedmiotów zapisanych pod poz. 2 i 3 numeru porządkowego (...) rejestru dowodów rzeczowych Sądu Rejonowego w Nysie,

17.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego B. C. przepadek przedmiotu zapisanego pod poz. 4 numeru porządkowego (...) rejestru dowodów rzeczowych Sądu Rejonowego w Nysie,

18.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego B. M. przepadek przedmiotu zapisanego pod poz. 1 numeru porządkowego (...) rejestru dowodów rzeczowych Sądu Rejonowego w Nysie,

19.  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. w związku z rozstrzygnięciem zawartym w pkt 1 wyroku orzeka od oskarżonego P. T. nawiązkę w wysokości 1000 (tysiąca) złotych na rzecz Stowarzyszenia (...) w Z.,

20.  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka od oskarżonego B. C. nawiązkę w wysokości 500 (pięciuset) złotych na rzecz Stowarzyszenia (...) w Z.,

21.  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka od oskarżonego B. M. nawiązkę w wysokości 5000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Stowarzyszenia (...) w Z.,

22.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 633 k.p.k. zasądza od oskarżonego P. T. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 223 (dwustu dwudziestu trzech) złotych i 33 groszy, w tym opłatę w wysokości 180 (stu osiemdziesięciu) złotych,

23.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 633 k.p.k. zasądza od oskarżonego B. C. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 163 (stu sześćdziesięciu trzech) złotych i 33 groszy, w tym opłatę w wysokości 60 (sześćdziesięciu) złotych,

24.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 633 k.p.k. zasądza od oskarżonego B. M. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 223 (dwustu dwudziestu trzech) złotych i 33 groszy, w tym opłatę w wysokości 180 (stu osiemdziesięciu) złotych.

Sąd Rejonowy w Nysie stwierdza, że Na oryginale właściwe podpisy

orzeczenie niniejsze uprawomocniło się Z upoważnienia Kierownika S.. co do P. T. i B. P. sądowy

C. Ewelina Pasławska

dnia 26/01/2021 i jest wykonalne.

N., dnia 08/02/2021

Sędzia Sądu Rejonowego

M. U.