Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 986/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2022 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Maciej Błaszczyk

w obecności

Prokuratora Ewy Urman - Brzosko

po rozpoznaniu dnia 27.09.2022 r.

sprawy E. S. , urodz. (...) w S.

córki J. i E. z d. M.

oskarżonej o to, że: I. w okresie od bliżej nieustalonego czasu nie później niż do dnia 23.01.2017 roku w S. województwo (...) usiłowała dokonać obrotu towarem oznaczonym podrobionymi znakami towarowymi poprzez oferowanie do sprzedaży w prowadzonym sklepie przy ulicy (...) oraz posiadając w magazynie w miejscu zamieszkania w postaci towarów: (...) w postaci: okulary 66 szt., spodnie 5 szt., chusta/apaszka 21 szt., pasek 19 szt., bokserki 40 szt., koszula 25 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zegarek 2 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: koszula 20 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 45 szt., chusta/apaszka 14 szt., torebka 4 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: buty 25 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zegarek 1 szt., okulary 27 szt., buty 5 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 29 szt., ręcznik 6 szt., koszulka 9 szt., koszula 16 szt., portfel 4 szt., pasek 2 szt., bokserki 538 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zegarek 1 szt., okulary 114 szt., portfel 3 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zegarek 2 szt., okulary 89 szt., biżuteria 8 szt., chusta/apaszka - 13 szt., rękawiczki 34 szt., portfel 13 szt., klapki 48 szt., torebka 1 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 33 szt., koszulka 5 szt., portfel 2 szt., buty 6 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 77 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 6 szt., biżuteria 17 szt., długopis 55 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 13 szt., buty 6 szt., chusta/apaszka 1 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 3 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci okulary 1 szt., pasek 6 szt., chusta/apaszka 13 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 2 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 7 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 11 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: pasek 4 szt., bluza 1 szt., koszula 77 szt., koszulka 199 szt., bokserki 123 szt., sweter 2 szt., kosmetyczka - 3 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zegarek 1 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zegarek 5 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zawieszka 14 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zegarek 3 szt., pasek 5 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zegarek 3 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: sweter 2 szt., koszula - 13 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: koszulka 5 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zegarek 1 szt., okulary 28 szt., spodnie 10 szt., czapka z daszkiem 16 szt., torebka 1 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: bokserki 110 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 17 szt., notes 2 szt., chusta/apaszka 15 szt., portfel 3 szt., torebka 6 szt., pasek 4 szt., koszula 9 szt., bokserki 36 szt., o wartości strat nie mniejszej niż 3.718.350,00 zł na szkodę wymienionych podmiotów reprezentowanych przez Kancelarię Adwokacką (...) W. ul. (...), przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: czapka 4 szt., o wartości strat nie mniejszej niż 264,00 zł na szkodę wymienionego podmiotu reprezentowanego przez radcę prawnego E. R. H. i (...) W. (...) przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: portfel 2 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 2 szt., pasek ,8 szt., koszulka 2 szt., bokserki 186 szt., dres 1 szt. o wartości strat nie mniejszej niż 26.180,00 zł na szkodę wymienionych podmiotów reprezentowanych przez (...) Ł. (...) W. ul. (...), przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zegarek 1 szt., okulary 12 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 1 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 21 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 5 szt., o bliżej nieustalonej wartości strat na szkodę wymienionych podmiotów reprezentowanych przez adw. W. S. z Kancelarii (...) sp. k. W. al. (...), przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zegarek 1 szt., okulary 3 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: buty 14 szt., o bliżej nieustalonej wartości strat na szkodę wymienionych podmiotów reprezentowanych przez adw. M. C. z Kancelarii (...) ul. (...), przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: buty 617 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: buty 272 szt., o wartości strat nie mniejszej niż 124.725,00 zł na szkodę wymienionych podmiotów reprezentowanej przez J. K. N. (...) W. ul. (...) .przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: zegarek 4 szt., okulary 2 szt., bluza 12 szt., dres 1 szt., pasek 3 szt., bokserki 85 szt., portfel 2 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 6 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 2 szt., o bliżej nieustalonej wartości strat na szkodę na szkodę wymienionych podmiotów reprezentowanych przez (...) Sp. z o.o. W. ul. (...),przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: spodnie 6 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 20 szt., buty 2 szt., torebka 1 szt, przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 6 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 15 szt., buty 18 szt., koszulka 2 szt., pasek 16 szt., portfel 4 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: bokserki 5 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: spodnie 40 szt., bokserki 100 szt. o bliżej nieustalonej wartości strat na szkodę wymienionych podmiotów reprezentowanych przez adw. (...) Sp. z o.o. W. ul. (...), przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: buty 20 szt. o wartości strat nie mniejszej niż 7.500,00 zł na szkodę A. reprezentowanej przez (...) sp. z o.o. W. ul. (...) 18A, oraz przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 10 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 4 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: buty 4 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 2 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 1 szt., torebka 6 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: okulary 1 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: torebka 38 szt., przedmioty oznaczone znakiem towarowym (...) w postaci: koszulka 4 szt. o łącznej wartości towaru oznaczonego podrobionymi znakami towarowymi w wysokości co najmniej 3.877.019,00 zł na szkodę wymienionych podmiotów, usiłując uczynić z powyższego stałe źródło dochodu, przy czym dopuściła się tego czynu w stosunku do towaru o znacznej wartości; -

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 305 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej

II. w okresie od bliżej nieustalonego dnia do 23.01.2017 roku w S., województwo (...) dokonała kradzieży energii elektrycznej poprzez nielegalnie podłączony przed tablicą licznikową w budynku gospodarczym kabla elektrycznego zakończonego gniazdem siłowym pobierając w ten sposób energię elektryczną z pominięciem układu pomiarowego, powodując straty w wysokości 6.488,19 zł na szkodę (...) S.A. Oddział (...), Rejon Energetyczny L. ul. (...); -

tj. o czyn z art. 278 § 1 i § 5 k.k.

orzeka

1. oskarżoną E. S. uznaje za winna popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt I i za to na podstawie art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 305 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej skazuje oskarżoną, a na podstawie art. 14 § 1 k.k. w zw. w zw. z art. 305 ust. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej w zw. z art. 37a § 1 k.k. wymierza oskarżonej karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych; -

2. na podstawie art. 306 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych wymienionych w wykazie dowodów rzeczowych na k. 106 - 112, pod poz. 1 - 130, poprzez zniszczenie; -

3. oskarżoną E. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt II i za to na podstawie art.. 278 § 1 i 5 k.k. skazuje oskarżoną, a na podstawie art. 278 § 1 i § 5 kk. w zw. z art. 37a k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza oskarżonej karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych; -

4. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k. łączy kary grzywny orzeczone w punktach 1 oraz 3 i wymierza oskarżonej karę łączną 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych; -

5. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżoną z obowiązku zwrotu kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa.