Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 172/21

PR 1 Ds 708.17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2021 roku

Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk

Protokolant - Ewelina Pasławska

Prokurator ------

po rozpoznaniu na rozprawie 13 maja 2021 roku sprawy karnej

1. M. W. (W.) s. T. i W. z domu N.

ur. (...) w N.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 13 maja 2017r. w N., woj. (...), okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, uderzając kilkukrotnie butelką w głowę W. J., spowodował u niego obrażenia ciała w postaci ran tłuczonych w okolicy potylicznej i ciemieniowej lewej, a powyższe obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, przy czym czyn ten stanowi przypadek o charakterze chuligańskim w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności odbytej w okresie od 17 maja 2012r. do 27 stycznia 2014r. orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie, sygn. akt II K 274/09 z dnia 10 września 2010r. za podobne przestępstwo umyślne podobne,

tj. o czyn z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 57a kk przy zast. art. 64 § 1 kk,

2. M. K. (K.) s. W. i H. z domu D.

ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

II.  w dniu 13 maja 2017r. w N., woj. (...), okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, uderzając z pięści w twarz A. M., spowodował u niego obrażenia ciała w postaci drobnej rany i obrzęku nosa oraz złamania kości nosa bez przemieszczenia odłamów, a uszkodzenia te spowodowały naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, przy czym czy ten stanowił przypadek o charakterze chuligańskim, a czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności odbytej w okresie od 18 sierpnia 2009r. do 18 grudnia 2015r. orzeczonej prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Nysie, sygn. akt II K 23/10 z dnia 21 kwietnia 2010r. oraz II K 274/17 z dnia 10 września 2010r. za umyślne przestępstwa podobne,

tj. o czyn z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 57a kk przy zast. art. 64 § 1 kk

1.  uznaje oskarżonego M. W. za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku z tą zmianą, iż przyjmuje, że działał on publicznie i bez powodu, to jest występku z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 115 § 21 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. i w zw. z art. 57 § 1 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  uznaje oskarżonego M. K. za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku z tą zmianą, iż przyjmuje, że działał on publicznie i bez powodu, to jest występku z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 115 § 21 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. i w zw. z art. 57 § 1 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując go na podstawie art. 34 § 1a pkt 1 k.k. w zw. z art. 35 § 1 k.k. do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie,

3.  na podstawie art. 57a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego M. W. na rzecz pokrzywdzonego W. J. nawiązkę w wysokości 300 (trzystu) złotych,

4.  na podstawie art. 57a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego M. K. na rzecz pokrzywdzonego A. M. nawiązkę w wysokości 300 (trzystu) złotych,

5.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonych M. W. i M. K. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sąd Rejonowy w Nysie stwierdza, że Na oryginale właściwe podpisy

orzeczenie niniejsze uprawomocniło się Z upoważnienia Kierownika

co do M. K. sekretarz sądowy E. J.

dnia 10/07/2021 i jest wykonalne.

N., dnia 17/01/2022

Sędzia Sądu Rejonowego

M. U.