Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1018/22

Uzasadnienie dotyczy całości wyroku

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

M. C.

Czyn opisany w pkt od I do II h) wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Oskarżony M. C. oraz pokrzywdzony P. P. znają się osobiście i obaj mężczyźni często spotykali się u pokrzywdzonego, gdzie wspólnie spożywali alkohol. Częstotliwość tych spotkań zwiększyła się w okresie od 01.04.2022 r. do 19.05.2022 r., kiedy to żona pokrzywdzonego A. P. przebywała w szpitalu. Wówczas P. P. poprosił M. C., aby mu pomagał w codziennych sprawunkach, jak również udostępnił mu kartę debetową do swojego rachunek bankowy nr (...) w (...) Bank S.A. Oddział w L.. Ostatecznie karta została zablokowana, ponieważ oskarżony kilkukrotnie wpisał błędny (...).

2. Następnie pokrzywdzony wraz z M. C. udał się do (...) Bank S.A. Oddział w L., gdzie wystąpił o kolejną kartę do w/w rachunku. W dniu 05.05.2022 r. aktywował kartę debetową nr (...), jak również przy pomocy oskarżonego aktywował aplikację mobilną A. Banku z numeru telefonu + (...).

3. P. P. przekazał kartę debetową oskarżonemu, aby zrobił zakupy, w tym żeby kupił alkohol, jednak ten karty nie zwrócił twierdząc, że została zablokowana w bankomacie, co nie było prawą i zaczął z niej korzystać realizując własne potrzeby. M. C. przy użyciu skradzionej karty debetowej posługując się kodem (...):

- w dniu 05.05.2022 r. w L. wypłacił z bankomatu kwotę 1000 zł,

- w dniu 07.05.2022 r. w M. R. (1) obciążył konto pokrzywdzonego na kwotę 200 zł wpłacając ją na rachunek bankowy nr (...) w banku (...),

- w dniu 07.05.2022 r. w L. w sklepie (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwotę 31,09 zł,

- w dniu 09.05.2022 r. w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwotę 30,47 zł oraz na kwotę 56,05 zł, zaś w sklepie (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwotę 105,30 zł oraz na kwotę 80,47 zł,

- w dniu 11.05.2022 r. w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwoty 29,00 zł, 29,87 zł, 55,07 zł,

- w dniu 12.05.2022 r. w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwotę 31,07 zł,

- w dniu 12.05.2022 r. w M. R. (1) obciążył konto pokrzywdzonego na kwotę 400 zł wpłacając ją na rachunek bankowy nr (...) w banku (...),

- w dniu 13.05.2022 r. w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwoty 143,02 zł, 27,88 zł, 14,50 zł,

- w dniu 14.05.2022 r. M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwotę 166,98 zł,

- w dniu 15.05.2022 r. w M. R. (1) w sklepie U (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwotę 56,50 zł,

- w dniu 16.05.2022 r. w M. R. (2) w sklepie (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwoty 72,38 zł, 13,16 zł, 40,49 zł, 27,88 zł,

- w dniu 17.05.2022 r w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwoty 38,06 zł, 25,99 zł,

- w dniu 17.05.2022 r. w M. R. (1) obciążył konto pokrzywdzonego na kwotę 100 zł wpłacając ją na rachunek bankowy nr (...) w banku (...),

- w dniu 18.05.2022 r. w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwoty 30,28 zł, 20,06 zł, 34,49 zł,

- w dniu 31.05.2022 r. w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwoty 83,80 zł, 15,65 zł, 48,34 zł,

- w dniu 31.05.2022 r. w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności zbliżeniowej na kwotę 329,90 zł,

- w dniu 01.06.2022 r. w M. R. (1) obciążył konto pokrzywdzonego na kwotę 200 zł wpłacając ją na rachunek bankowy nr (...) w banku (...),

- w dniu 02.06.2022 r. w M. R. (1) obciążył konto pokrzywdzonego na kwotę 200 zł wpłacając ją na rachunek bankowy nr (...) w banku (...).

4. M. C. miał również dostęp do telefonu P. P. i bez jego zgody dokonywał płatności przy wykorzystaniu systemu płatności mobilnych BLIK:

- w dniu 07.05.2022 r. w L. w sklepie (...) dokonał płatności na kwotę 50,97 zł,

- w dniu 07.05.2022 r. w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności na kwotę 13,97 zł,

- w dniu 07.05.2022 r. w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności na kwotę 25,99 zł,

- w dniu 11.05.2022 r. w J. w restauracji (...) dokonał płatności na kwotę 59,97 zł,

- w dniu 12.05.2022 r. w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności na kwotę 17,68 zł,

- w dniu 25.05.2022 r. w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności na kwoty 1,50 zł, 2,49 zł,

- w dniu 01.06.2022 r. w Ł. w sklepie (...) dokonał płatności na kwotę 14,50 zł,

- w dniu 01.06.2022 r. w M. R. (1) w sklepie (...) dokonał płatności na kwotę 11,16 zł.

5. Gdy po powrocie do domu A. P. zorientowała się, że brak jest pieniędzy na koncie jej męża, to w dniu 06.06.2022 r. udali się razem do banku, gdzie pokrzywdzony wydał dyspozycję o zamknięciu w/w kary debetowej.

6. W dniu 17.08.2022 r. w M. R. (1) przy ul. (...), z terenu parkingu przy sklepie (...), oskarżony dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru górskiego marki B’ (...) nr ramy (...) o wartości 1000 zł na szkodę U. P. (1). Rower w tym czasie używał syn pokrzywdzonej M. P., który robiąc zakupy, postawił rower w stojaku przed budynkiem sklepu.

7. Po przejrzeniu monitoringu ustalono, że sprawcą kradzieży jest M. C.. W dniu 20.08.2022 r. w celu jego zatrzymania policjanci udali się do M. R. ul. (...), gdzie oskarżony faktycznie przebywał. Jednocześnie na miejscu zastano P. P., który zgłosił, że w maju 2022 r. także został okradziony przez M. C..

zeznania świadków

- U. P. (1)

- P. P.

- A. P.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

- notatka urzędowa

- zdjęcia

- dokumentacja roweru

- dokumentacja bankowa

- protokół oględzin

k. 87, 2-3, 51

k.87v.-88, 95

k.94v.-95

k.86-87, 46,

87v.

k.1, 20, 23

k.4-7, 49-50

k.17-19

k.32-39, 92-93, 104-113

k. 47-49

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

M. C.

Czyny zarzucane oskarżonemu opisane w a/o od 2 do 49

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. Oskarżony nie ukradł karty debetowej pokrzywdzonemu, tylko po błędnym trzykrotnym wpisaniu przez niego (...)u, kartę „wciągnął” bankomat.

2. Wypłaty z bankomatu oskarżony rozbił przy użyciu BLIK-u i pieniądze z wypłaty w wysokości 1000 zł oddał pokrzywdzonemu.

3. Płatności w sklepach oskarżony wykonywał tylko z użyciem BLIK-u, ponieważ pokrzywdzony wówczas karty nie miał, ale nie wszystkie płatności zbliżeniowe były wykonywane przez niego, być może ktoś jeszcze miał dostęp do konta pokrzywdzonego.

wyjaśnienia skarżonego

k.86-87,

87v.

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

od 1 do 7

zeznania świadków

- U. P.

- P. P.

- A. P.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

dowody rzeczowe opisane w tabeli 1.1

Sąd zasadniczo dał wiarę zeznaniom przesłuchanych w sprawę świadków, ponieważ zeznawali oni zgodnie z tym, jak zapamiętali przebieg przedmiotowych wydarzeń. Oczywiście nie uszło uwagę sądu, że treść zeznań A. P. oraz P. P. nie była w całości spójna, przykładowo P. P. zeznał, że oskarżony nie oddał mu karty debetowej, z kolej A. P. stwierdziła, że „jak ja przyjechałam, to mąż jeszcze miał kartę, tylko jak mówił, że nie ma pieniędzy” (k.94v). Zachodzą także sprzeczności pomiędzy zeznaniami pokrzywdzonego a wyjaśnieniami oskarżonego co do okoliczności, które z kolej mają potwierdzenie w dokumentacji bankowej. P. P. zaprzeczył, aby miał wgraną aplikację mobilną banku, z kolei M. C. wyjaśnił, że aplikacja ta była wgrana na telefon, który on użytkował. Natomiast z dokumentacji nadesłanej przez A. Bank, wynika, że aplikacja mobilna przypisana do rachunku pokrzywdzonego została powiązana z numerem telefoniku, który do dzisiaj używa P. P.. Co więcej w okresie objętym zarzutami były wykonywane płatności z wykorzystaniem systemu BLIK, do czego oskarżony się przyznał. Jednakże nie wpływa to negatywnie na ocenę ich wiarygodności, że świadkowie świadomie chcieli wprowadzić w błąd, tylko że pewne kwestie mogli odmiennie zapamiętać. Zwłaszcza, że pokrzywdzony nie ukrywał, że w tym czasie nadużywał alkoholu, pił też wspólnie z M. C., że później był na leczeniu odwykowym. Także jego żona była na długotrwałym leczeniu i jak sama przyznała przebieg przedmiotowych zdarzeń znała jedynie z relacji męża. A. P. przyznała, że „bankomat połknął kartę, oni pojechali i chyba druga kartę wyrobili, ale dokładnie nie wiem” (k.94v.).

Należy w tym miejscu wskazać, że te wszystkie rozbieżności powodowały, że ustalenie stanu faktycznego jak zachodzi w niniejszej sprawie nie było łatwe. Sąd w dużej mierze oparł się również na wyjaśnieniach oskarżanego, w zakresie w jakim przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Jedynie zeznania U. P. (1) od samego początku były spójne i logiczne.

Prawdziwość, autentyczność i rzetelność sporządzenia ujawnionych w sprawie dowodów nieosobowych, nie była przedmiotem zarzutów stron oraz nie wzbudziła wątpliwości sądu. W tym także nagranie z monitoringu sprzed sklepu (...). Zostały one sporządzone poprawnie, kompleksowo i w sposób zgodny ze standardami rzetelnego postępowania, z tych też względów sąd nie odmówił im wiarygodności.

Wprawdzie prokurator wniósł o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku w całości, a więc należy domniemywać, że aktualnie ma zarzutu co do poczynionych w sprawie ustaleń, w tym także w zakresie ustaleń co do winy oskarżonego. Jednakże wobec faktu, że nie zostały one sądowi przedstawione, to tym samym sąd nie może się do nich obecnie odnieść.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

od 1 do 3

wyjaśnienia oskarżonego

W tym zakresie wyjaśnieniem oskarżonego przeczą dokumenty przesłane przez A. Bank, gdzie podano, że w dniu 05.05.2023 r. aktywowano kartę debetową przepisaną do rachunku pokrzywdzonego. Czyli P. P. musiał mieć wydaną kolejną kartę, skoro doszło do jej aktywacji i tym samym nie wszystkie wyżej opasane płatności były wykonywane z wykorzystaniem BLIK-u, lecz również zbliżeniowo przy użyciu kary debetowej.

Jeśli zaś chodzi i wypłatę 1000 zł z bankomatu, to nie tylko pokrzywdzony zaprzeczył, aby otrzymał te pieniądze, ale istotne jest to, że wyjaśnieniom M. C. w tym zakresie przecz pośrednio również przedmiotowa dokumentacja. Oskarżony nie tylko dokonał w/w wypłaty, ale także dokonał kilku przelewów z konta pokrzywdzonego na rachunek bankowy nr (...) w banku (...). To z kolei dowodzi, jaki był jego rzeczywisty zamiar, tj. swobodne dysponowanie pieniędzmi P. P., bez jego wiedzy i zgody.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

od I do II h)

M. C.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W dniu 17.08.2022 r. w M. R. (1) z terenu parkingu sklepu (...) oskarżony dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru G. marki B’ (...) nr ramy (...) o wartości 1000 złotych na szkodę U. P. (1), co stanowi występek z art.278§1kk.

Generalne od zarzutu z pkt 2 do 49 z aktu oskarżenia, sąd przyjął, że M. C. działał w ramach ciągu przestępstw, ponieważ wszystkie kradzieże z włamaniem były popełnione w okresie od 05.05.2022 r. do 02.06.2022 r., czyli w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem tej samej sposobności.

Z kolei przybliżenie karty płatniczej do terminalu skutkuje uzyskaniem dostępu do rachunku bankowego właściciela karty, dochodzi zatem do przełamania bariery elektronicznej w systemie bankowej płatności bezgotówkowej. Dojść zatem należy do wniosku, że jeżeli czyni to osoba nieuprawniona, która weszła w posiadanie karty wbrew woli jej posiadacza, w celu dokonania płatności za określony towar lub usługę, dokonuje kradzieży z włamaniem. Podobnie jak w przypadku wejścia bez zgody właściciela w posiadanie klucza i posłużenie się nim ( zob. postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 18.05.2021 r. III KK 102/21). Tym samym dokonując w/w transakcji oskarżony dopuścił się występku z art.279§1kk.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

pkt II a)

M. C.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zabór samej karty debetowej jest tylko środkiem do celu, jakim jest jej efektywne wykorzystanie, poprzez nieuprawnioną wypłatę środków pieniężnych przypisanych do danej karty lub nieuprawnione dokonanie zapłaty za nabyte przez sprawcę zaboru towary lub usługi. Sąd podziela stanowisko, że późniejsze wykorzystanie przez sprawcę karty, wpływa na ocenę karną obu czynów w taki sposób, że pierwszy z nich staje się współukaranym czynem uprzednim. Jest on bowiem środkiem do celu, jakim jest "efektywne" wykorzystanie zabranej uprzednio rzeczy ( zob. L. Wilk, w: M. Królikowski, R. Zawłocki, KK. Komentarz. Część szczególna, t. 2, 2017, art. 278, Nb 88). Tym bardziej, że późniejsze wykorzystanie zabranej karty, wiązało się z przełamanie jej zabezpieczeń (np. kod (...)), co zasadniczo wpływa na odmienną, surowszą ocenę karną. Z tego też powodu sąd uznał za jedne czyn zarzuty opisane w pkt 2 oraz 2 z a/o.

Sąd zmienił także opis czynów w zakresie czynów z pkt II pkt c) wyroku przyjmując, że oskarżony dokonał kradzieży z włamaniem na rachunek bankowy nr (...) P. P. prowadzony w (...) Bank S.A. Oddział w L. poprzez pokonanie zabezpieczeń, dokonując płatności przy wykorzystaniu systemu płatności mobilnych BLIK. Należy w tym mięsu podnieść, już w trakcie postępowania przygotowawczego oskarżyciel dysponował wyciągiem bankowym z którego wynikało, że niektóre płatności były dokonywane z wykorzystaniem systemu BLIK a nie kary płatniczej. Ponieważ prokurator w ogóle nie odniósł się do tej kwestii, to sąd nie może się obecnie odnieść do tak przyjętej koncepcji, że płatności BLIK-iem jest tożsama z płatnością kartą. Tym czasem BLIK, to sześciocyfrowy kod wyświetlany przez aplikację bankowości mobilnej. Pozwala on na dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, a także wypłaty i wypłaty środków z bankomatu. Wszystko odbywa się w środowisku bankowym, dlatego sąd uznał, że płatność BLIK-iem zawsze będzie się wiązać z przełamanie zabezpieczeń, czyli związanego z nim kodu.

Generalnie sąd przyjął, że w zakresie czynów za które M. C. został skazany w pkt II wyroku, to mamy tutaj do czynienia z wypadkiem mniejszej wagi. Wprawdzie ustawodawca nie przewidział definicji wypadku mniejszej wagi. Należy go jednak określić jako uprzywilejowaną postać czynu o znamionach przestępstwa typu podstawowego, charakteryzującą się przewagą łagodzących elementów przedmiotowo-podmiotowych (por. wyrok SN z 9.10.1996 r., V KKN 79/96, OSNKW 1997/3–4, poz. 27; uchwała SN (7) z 15.07.1971 r.). Za wypadek mniejszej wagi uznaje się więc te odmiany czynów typu podstawowego, w których stopień społecznej szkodliwości oraz wina sprawcy są znacznie niższe niż w przypadku typu podstawowego, a nie są jeszcze subminimalne, jak w razie znikomości tych znamion, zupełnie odejmującej czynowi charakter przestępczy. Wypadek mniejszej wagi jest stanem pośrednim między brakiem treści materialnej przestępstwa a stanem uznawanym za przestępstwo typu podstawowego ( wyrok SA w Krakowie z 5.06.2002 r., II AKa 128/02 KZS 2002/6, poz. 16). O przyjęciu wypadku mniejszej wagi zdecydowało zachowanie się i sposób działania zarówno oskarżonego, jak i pokrzywdzonego, użyte środki, charakter i rozmiar szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu. Zasadniczo działanie M. C. ograniczyło się do dokonywania drobnych zakupów, nawet na kwotę 1,50 zł czy 2,49 zł, największa wypłata to było jednorazowo 1000 zł, którą oskarżony przeznaczył m.in. na alkohol, który wypił razem z pokrzywdzonym.

Z kolei dla elementów strony podmiotowej istotne są: stopień zawinienia (niezwykle ważne są z jednej strony odcienie umyślności – premedytacja, dokładność w przygotowywaniu przestępstwa upór w dążeniu do osiągnięcia przestępnego celu, a z drugiej strony – przypadkowość, wpływ innej osoby, obawa przed skutkami odmowy działania itp.) oraz motywy i cel działania sprawcy ( por. wyrok SA we Wrocławiu z 29.09.2010 r., II AKa 270/10, LEX nr 621279; wyrok SN z 4.04.1997 r., V KKN 6/97, Prok. i Pr.-wkł. (...), poz. 7; wyrok SN z 9.10.1996 r., V KKN 79/96). Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że działanie oskarżonego nie był wcześniej zaplanowane, co potwierdził P. P. zeznając, że sam przekazał kartę debetową, czy też umożliwiając M. C. dostęp do telefonu, gdzie miał wgraną mobilna aplikację bankową. Na uwzględnienie zasługuje również fakt, że obaj mężczyźni wspólnie spożywali alkohol i właśnie zakup alkoholu był głównym powodem przekazania w/w karty. Oczywiście należy w tym miejscu wskazać, że zdaniem sądu nie stanowi to usprawiedliwienia zachowania M. C. i nie wyłącza winy, zwłaszcza że pokrzywdzony nie wrażał zgody na to by oskarżony korzystał z jego pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Jednakże nie zmienia to faktu, że właśnie ten brak zainteresowania pokrzywdzonego swoimi pieniędzmi, motywowało działanie oskarżonego, zwłaszcza że później zwrócił część przywłaszczonych pieniędzy, tj. ponad 300 zł. Z kolie pokrzywdzony po tym, jak w dniu 06.06.2023 r. zablokował skradzioną kartę, nie zgłosił faktu kradzieży na Policję, zrobił to dopiero w dniu 20.08.2023 r. niejako przy okazji interwencji funkcjonariuszy policji z powodu kradzieży w/w roweru.

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

-----

---------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

----------------------------------------------

1.6.  Umorzenie postępowania

------------

-----------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-------------------------------------------------------------------------

1.7.  Uniewinnienie

--------------

-------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-------------------------------------

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. C.

I, II i), III

I, II i), III

Odnosząc się do dyrektyw wymiaru kary określonych w art. 53kk, to zawierają one zasadę preferencji kar nie izolacyjnych, oznacza to, że bezwzględna kara pozbawienia wolności stanowi środek ostateczny ( ultima ratio), po który można sięgnąć tylko wtedy, gdy żadna z wymienionych kar lub żaden środek karny "nie może spełnić celów kary" ( por. uchwała SN z dn. 30 X 1979r., sygn. akt VII KZP 31/77, OSNKW 1979, nr 7, poz. 77). Wymierzając M. C. karę ograniczenia wolności za czyny z pkt I oraz II wyroku, sąd wziął pod uwagę okoliczności obciążające:

- wielość popełnionych przez oskarżonego czynów,

- dotychczasowa karalność oskarżonego, tj. za występek z art.278§1kk na karę ograniczenia wolności.

Okoliczności łagodzące:

- wysokość powstałej szkody,

- przyczynienie się pokrzywdzonego, który sama przekazał kartę debetową oskarżonemu, jak również nie zabezpieczył swojego telefonu, co umożliwiło oskarżonemu dokonywanie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Te okoliczności przekonują, że karą współmierną do stopnia winy i stopnia społecznej szkodliwości czynów opisanych w pkt I oraz II wyroku będzie kara ograniczenia wolności. Wprawdzie M. C. był uprzednio karany, ale po zakończeniu wykonywania orzeczonej kary ograniczenia wolności, czyli od dnia 19.10.2019 r. nie popełnił innego przestępstwa, aż do dnia 05.05.2023 r. Obecnie oskarżony podejmuje prace dorywcze, jest zarejestrowany w UP, prowadzi ustabilizowany tryby życia, co daje podstawy do przyjęcia, że przedmiotowe czyny miały jednorazowy charakter i były raczej wynikiem lekkomyślności w jego dzianiu, niż realizacją przemyślanego planu. Potwierdza to choćby fakt, ze oskarżony naprawił w części wyrządzoną szkodę, zasadniczo przyznał się. Tym samym, sąd uznał, że mimo ponownego naruszenia norm prawa karnego, zachodzą podstawy do przyjęcie pozytywnej prognozy kryminologicznej wobec oskarżonego. Kara ta winna spełnić swe cele zarówno w zakresie prewencji ogólnej, jak i szczególnej, tj. uświadomić M. C., że nie ma przyzwolenia i społecznej akceptacji na wyżej opisane zachowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oskarżonemu należało wymierzyć kary jednostkowe 4 miesiące oraz roku ograniczenia wolności. Natomiast kara łączną to roku i 3 miesięcy ograniczania wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, czyli w środkowych granicach ustawowego zagrożenia.

Ponadto sąd zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody w części i zapłaty na rzecz pokrzywdzonego 1400 zł.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-----

----------

-----------

---------------------------

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

--------------------------------------------

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Na podstawie art.624 §1 k.p.k. sąd zwolnił M. C. od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciążył nimi Skarb Państwa, uwzględniając jego sytuację majątkową. Oskarżony nie posiada żadnego stałego dochodu.

1.1Podpis