Wprowadzenie

API pobierania danych zawiera serwisy, które pozwalają na hurtowe ściąganie całej bazy orzeczeń SAOS. Dzięki temu możesz zbudować własną bazę orzeczeń i synchronizować zgromadzone orzeczenia z jednym centralnym źródłem - systemem SAOS. SAOS zadba o gromadzenie orzeczeń z różnych rozproszonych systemów sądowych.

Jeśli wolisz korzystać w swojej aplikacji lub na stronie www bezpośrednio z bazy SAOS bez budowania własnej bazy skorzystaj z API przeszukiwania danych i/lub API przeglądania danych.

 

Punkt wejścia

Adres

https://www.saos.org.pl/api/dump

Opis

Publikuje listę serwisów pobierania poszczególnych typów danych:

  • słownika sądów powszechnych
  • słownika izb Sądu Najwyższego
  • orzeczeń
  • dodatkowych metadanych orzeczeń wygenerowanych przez dedykowany moduł systemu SAOS

 

Serwis pobierania danych sądów powszechnych

Adres

https://www.saos.org.pl/api/dump/commonCourts

Opis

Umożliwia pobranie danych sądów powszechnych (nazw, miejscowości, list wydziałów itd.)

 Parametry

nazwatypwartość domyślnawartości dozwoloneopis
pageSize liczba całkowita 20 >=10 i =<100 Maksymalna liczba sądów na stronie (pobieranych przez jedno żądanie)
pageNumber liczba całkowita 0 >=0 Numer żądanej strony

Odpowiedź

 

Obiekt items

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator sądu w systemie SAOS
code Tekst   Kod sądu w systemie źródłowym
name Tekst   Nazwa sądu
type Słownik

APPEAL // sąd apelacyjny

REGIONAL // sąd okręgowy

DISTRICT // sąd regionalny

Typ sądu
divisions Lista   Wydziały sądu powszechnego
divisions[i].id Liczba całkowita >0 Identyfikator wydziału w systemie SAOS
divisions[i].code Tekst   Kod wydziału w systemie źródłowym
divisions[i].name Tekst   Nazwa wydziału
divisions[i].type Tekst   Typ wydziału (np. Cywilny)

 

Serwis pobierania izb Sądu Najwyższego

Adres

https://www.saos.org.pl/api/dump/scChambers

Opis

Umożliwia pobranie listy izb Sądu Najwyższego.

 Parametry

nazwatypwartość domyślnawartości dozwoloneopis
pageSize liczba całkowita 20 >=10 i =<100 Maksymalna liczba izb na stronie (pobieranych przez jedno żądanie)
pageNumber liczba całkowita 0 >=0 Numer żądanej strony

Odpowiedź

 

Obiekt items

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator izby w systemie SAOS
name Tekst   Nazwa izby
divisions Lista   Wydziały izby
divisions[i].id Liczba całkowita >0 Identyfikator wydziału w systemie SAOS
divisions[i].name Tekst   Nazwa wydziału
divisions[i].fullName Tekst   Pełna nazwa wydziału

 

Serwis pobierania orzeczeń

Adres

https://www.saos.org.pl/api/dump/judgments

Opis

Umożliwia pobranie całej bazy orzeczeń.

Parametry

nazwatypwartość domyślnawartości dozwoloneopis
pageSize liczba całkowita 20 >=10 i =<100 Maksymalna liczba elementów na stronie (pobieranych przez jedno żądanie)
pageNumber liczba całkowita 0 >=0 Numer żądanej strony
judgmentStartDate Data pusta [dowolna] Tekst w formacie: yyyy-MM-dd Dolne ograniczenie daty orzeczenia. Pozwala na pobranie orzeczeń wydanych po określonej dacie.
judgmentEndDate Data pusta [dowolna] Tekst w formacie: yyyy-MM-dd Górne ograniczenie daty orzeczenia. Pozwala na pobranie orzeczeń wydanych przed określoną datą.
sinceModificationDate Data z czasem pusta [wszystkie] Tekst w formacie: yyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS Data ostatniej modyfikacji orzeczenia. Pozwala na pobranie jedynie orzeczeń dodanych/zmienionych po określonej dacie. Należy skorzystać z tego parametru w przypadku potrzeby synchronizacji danych przez system kliencki z systemem SAOS - parametr ten umożliwia aktualizację danych bez potrzeby pobierania całej bazy za każdym razem, gdy taka aktualizacja jest wymagana. Działanie takie ma pozytywny wpływ na wydajność i szybkość pobierania danych.
withGenerated Boolean true true/false Określa, czy dane pobrane mają zawierać również te wygenerowane przez moduł wzbogacający dane systemu SAOS. Jeśli false wtedy pobrane dane będą zawierać jedynie dane zebrane z systemów źródłowych.

 

Odpowiedź

 

Obiekt items

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator orzeczenia w systemie SAOS
courtType Słownik

COMMON // sąd powszechny

SUPREME // Sąd Najwyższy

ADMINISTRATIVE // sąd administracyjny

CONSTITUTIONAL_TRIBUNAL // Trybunał Konstytucyjny

NATIONAL_APPEAL_CHAMBER // Krajowa Izba Odwoławcza

Typ organu orzekającego
courtCases Lista   Sprawy związane z orzeczeniem. Orzeczenie czasem może dotyczyć wielu spraw (np. orzeczenia KIO).
courtCases[i].caseNumber Tekst   Sygnatura sprawy
judgmentType Słownik

DECISION // postanowienie

RESOLUTION // uchwała

SENTENCE // wyrok

REGULATION // zarządzenie

REASONS // uzasadnienie, system źródłowy orzeczeń sądów powszechnych czasem dzieli orzeczenie na dwa odrębne: orzeczenie i jego uzasadnienie

Typ orzeczenia
judges Lista   Sędziowie orzekający
judges[i].name Tekst   Imię i nazwisko sędziego
judges[i].function Tekst   Funkcja sędziego definiowana przede wszystkim w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Np. SSN - Sędzia Sądu Najwyższego.
judges[i].specialRoles Lista / słownik

PRESIDING_JUDGE // przewodniczacy składu sędziowskiego

REPORTING_JUDGE // sędzia sprawozdawca

REASONS_FOR_JUDGMENT_AUTHOR // autor uzasadnienia

Specjalne role sędziego w rozprawie
source Obiekt   Informacje na temat źródła orzeczenia.
source.code Słownik

COMMON_COURT // sąd powszechny

SUPREME_COURT // Sąd Najwyższy

CONSTITUTIONAL_TRIBUNAL // Trybunał Konstytucyjny

NATIONAL_APPEAL_CHAMBER // Krajowa Izba Odwoławcza

Wartość określająca system źródłowy, z którego orzeczenie zostało pobrane.
source.judgmentUrl Url   Adres orzeczenia w systemie źródłowym.
source.judgmentId Tekst   Identyfikator orzeczenia w systemie źródłowego.
source.publisher Tekst   Imię i nazwisko osoby publikującej orzeczenie.
source.reviser Tekst   Imię i nazwisko osoby sprawdzającej publikowane orzeczenie.
source.publicationDate Data Data w formacie: yyyy-MM-dd Data publikacji orzeczenia.
courtReporters Lista / tekst   Protokolanci biorący udział w sprawie.
decision Tekst   Rozstrzygnięcie sprawy.
summary Tekst   Podsumowanie.
textContent Tekst   Pełny tekst orzeczenia.
legalBases Lista / tekst   Podstawy prawne orzeczenia. 
referencedRegulations Lista   Powołane przepisy. 
referencedRegulations[i].journalTitle Tekst   Tytuł pozycji w dzienniku ustaw powołanego przepisu.
referencedRegulations[i].journalYear Liczba całkowita  >0 Rok pozycji w dzienniku ustaw powołanego przepisu.
referencedRegulations[i].journalNo Liczba całkowita >=0  Numer dziennika ustaw powołanego przepisu.
referencedRegulations[i].journalEntry Liczba całkowita >0  Numer pozycji w dzienniku ustaw powołanego przepisu.
referencedRegulations[i].text Tekst   Powołany przepis w formie tekstowej.
keywords Lista / słownik Listę możliwych słów kluczowych można pobrać za pomocą odpowiedniego serwisu spoza oficjalnego API, więcej: Dodatkowe serwisy Słowa kluczowe/ hasła tematyczne przypisane do orzeczenia. Obecnie dostępne tylko dla orzeczeń pobieranych ze źródłowego systemu sądów powszechnych.
referencedCourtCases Lista    Sprawy przywołane w treści orzeczenia. 
referencedCourtCases[i].caseNumber Tekst   Sygnatura przywołanej sprawy.
referencedCourtCases[i].judgmentIds Lista   Identyfikatory przywołanych orzeczeń w systemie SAOS.
referencedCourtCases[i].generated Boolean true/false Czy wartość została wygenerowana przez moduł wzbogacający systemu SAOS.
receiptDate Data Data w formacie: yyyy-MM-dd Data wpływu. Obecnie dostępne tylko dla orzeczeń pobieranych ze źródłowego systemu Sądu Najwyższego.
meansOfAppeal Tekst   Wniesiony środek odwoławczy. Obecnie dostępne tylko dla orzeczeń pobieranych ze źródłowego systemu Sądu Najwyższego.
judgmentResult Tekst   Skrócony wynik sprawy. Obecnie dostępne tylko dla orzeczeń pobieranych ze źródłowego systemu Sądu Najwyższego. 
lowerCourtJudgments Lista / tekst   Wyroki sądów niższej instancji. Obecnie dostępne tylko dla orzeczeń pobieranych ze źródłowego systemu Sądu Najwyższego. 
personnelType // Sąd Najwyższy Słownik

ONE_PERSON // skład jednoosobowy

THREE_PERSON // trzyosobowy

FIVE_PERSON // pięcioosobowy

SEVEN_PERSON // siedmioosobowy

ALL_COURT // skład całego Sądu Najwyższego

ALL_CHAMBER // skład pełnej izby

JOINED_CHAMBERS // skład połączonych izb

Typ orzekającego składu sędziowskiego. Tylko dla orzeczeń Sądu Najwyższego.
judgmentForm Słownik Lista dostępnych form orzeczenia można pobrać za pomocą odpowiedniego serwisu spoza oficjalnego API, więcej: Dodatkowe serwisy Forma orzeczenia. Tylko dla orzeczeń Sądu Najwyższego. Przykładowa forma: wyrok SN.
division.id Liczba całkowita   Identyfikator orzekającego wydziału izby Sądu Najwyższego. Tylko dla orzeczeń Sądu Najwyższego.
chambers Lista   Izby Sądu Najwyższego orzekające w sprawie. W prawie wszystkich orzeczeniach izba jest tylko jedna, ale jest kilka orzeczeń, do których przypisane są dwie izby.
chambers[i].id Liczba całkowita >0 Identyfikator izby Sądu Najwyższego w SAOS.
division.id // sąd powszechny Liczba całkowita >0

Orzekający wydział sądu powszechnego. Tylko dla orzeczeń sądów powszechnych.

dissentingOpinions // Trybunał Konstytucyjny Lista   Oddzielne opinie. Tylko dla orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
dissentingOpinions[i].textContent Tekst   Treść oddzielnej opinii.
dissentingOpinions[i].authors Lista / tekst   Autorzy opinii.

 

Serwis pobierania danych wygenerowanych przez moduł wzbogacający

Adres

https://www.saos.org.pl/api/dump/enrichments

Opis

Umożliwia pobranie listy etykiet wygenerowanych przez moduł wzbogacania danych.

 Parametry

nazwatypwartość domyślnawartości dozwoloneopis
pageSize liczba całkowita 20 >=10 i =<100 Maksymalna liczba elementów na stronie (pobieranych przez jedno żądanie)
pageNumber liczba całkowita 0 >=0 Numer żądanej strony