Wprowadzenie

Ta część API pozwala pobrać pełne dane pojedynczych obiektów: orzeczeń, sądów, wydziałów. Umożliwia to np. przeglądanie szczegółów elementów, które zostały wcześniej wyszukane za pomocą API przeszukiwania danych. Aby pobrać szczegóły danego obiektu, np. orzeczenia musisz znać wcześniej jego identyfikator w systemie SAOS - identyfikatory takie są widoczne na liście rezultatów wyszukiwania. Na liście wyników dostępne są również pełne linki do szczegółów wyświetlanych elementów, z których możesz od razu skorzystać.

Uwaga: API przeglądania pojedynczych elementów nie służy do pobierania bazy orzeczeń SAOS. Pobieranie bazy w ten sposób byłoby bardzo mało wydajne (1 żądanie na 1 element), trudna byłaby również efektywna synchronizacja. Do pobierania pełnej bazy orzeczeń i słowników SAOS służy specjalnie do tego stworzone API pobierania danych.

 

Pobieranie szczegółów pojedynczego orzeczenia

 

Adres

https://www.saos.org.pl/api/judgments/JUDGMENT_ID

JUDGMENT_ID - wewnętrzny identyfikator orzeczenia w SAOS

 

Opis

Umożliwia pobranie szczegółów pojedynczego orzeczenia (metadanych, treści).

 

Odpowiedź

 

Obiekt data

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator orzeczenia w systemie SAOS
courtType Słownik COMMON // sąd powszechny

SUPREME // Sąd Najwyższy

ADMINISTRATIVE // sąd administracyjny

CONSTITUTIONAL_TRIBUNAL // Trybunał Konstytucyjny

NATIONAL_APPEAL_CHAMBER // Krajowa Izba Odwoławcza

Typ organu orzekającego
href Url   Url API z pełnymi danymi orzeczenia (odnośnik do tej strony) 
courtCases Lista   Sprawy związane z orzeczeniem. Orzeczenie czasem może dotyczyć wielu spraw (np. orzeczenia KIO).
courtCases[i].caseNumber Tekst   Sygnatura sprawy. 
judgmentType Słownik DECISION // postanowienie

RESOLUTION // uchwała

SENTENCE // wyrok

REGULATION // zarządzenie

REASONS // uzasadnienie, system źródłowy orzeczeń sądów powszechnych czasem dzieli orzeczenie na dwa odrębne: orzeczenie i jego uzasadnienie

Typ orzeczenia.
judgmentDate Data Data w formacie: yyyy-MM-dd Data orzeczenia.
judges Lista   Sędziowie orzekający.
judges[i].name Tekst   Imię i nazwisko sędziego.
judges[i].function Tekst   Funkcja sędziego definiowana przede wszystkim w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Np. SSN - Sędzia Sądu Najwyższego.
judges[i].specialRoles Lista / słownik

PRESIDING_JUDGE // przewodniczacy składu sędziowskiego


REPORTING_JUDGE // sędzia sprawozdawca


REASONS_FOR_JUDGMENT_AUTHOR // autor uzasadnienia

Specjalne role sędziego na rozprawie.
source Obiekt   Informacje na temat źródła orzeczenia. 
source.code Słownik

COMMON_COURT // sąd powszechny

SUPREME_COURT // Sąd Najwyższy

CONSTITUTIONAL_TRIBUNAL // Trybunał Konstytucyjny

NATIONAL_APPEAL_CHAMBER // Krajowa Izba Odwoławcza

Wartość określająca system źródłowy, z którego orzeczenie zostało pobrane.
source.judgmentUrl Url   Adres orzeczenia w systemie źródłowym.
source.judgmentId Tekst   Identyfikator orzeczenia w systemie źródłowego.
source.publisher Tekst   Imię i nazwisko osoby publikującej orzeczenie.
source.reviser Tekst   Imię i nazwisko osoby sprawdzającej publikowane orzeczenie.
source.publicationDate Data Data w formacie: yyyy-MM-dd Data publikacji orzeczenia.
courtReporters Lista / tekst   Protokolanci biorący udział w sprawie.
decision Tekst   Rozstrzygnięcie sprawy.
summary Tekst   Podsumowanie.
textContent Tekst   Pełny tekst orzeczenia.
legalBases Lista / tekst   Podstawy prawne orzeczenia.
referencedRegulations Lista   Powołane przepisy.
referencedRegulations[i].journalTitle Tekst   Tytuł pozycji w dzienniku ustaw powołanego przepisu.
referencedRegulations[i].journalYear Liczba całkowita >0 Rok pozycji w dzienniku ustaw powołanego przepisu.
referencedRegulations[i].journalNo Liczba całkowita  >=0 Numer dziennika ustaw powołanego przepisu.
referencedRegulations[i].journalEntry Liczba całkowita >0  Numer pozycji w dzienniku ustaw powołanego przepisu.
referencedRegulations[i].text Tekst   Powołany przepis w formie tekstowej.
keywords Lista / słownik Listę możliwych słów kluczowych można pobrać za pomocą odpowiedniego serwisu spoza oficjalnego API, więcej: Dodatkowe serwisy Słowa kluczowe/ hasła tematyczne przypisane do orzeczenia. Obecnie dostępne tylko dla orzeczeń pobieranych ze źródłowego systemu sądów powszechnych.
referencedCourtCases Lista   Sprawy przywołane w treści orzeczenia.
referencedCourtCases[i].caseNumber  Tekst    Sygnatura przywołanej sprawy.
referencedCourtCases[i].judgmentIds Lista   Identyfikatory przywołanych orzeczeń w systemie SAOS.
referencedCourtCases[i].generated Boolean true/false Czy wartość została wygenerowana przez moduł wzbogacający systemu SAOS.
receiptDate Data Data w formacie: yyyy-MM-dd Data wpływu. Obecnie dostępne tylko dla orzeczeń pobieranych ze źródłowego systemu Sądu Najwyższego.
meansOfAppeal Tekst   Wniesiony środek odwoławczy. Obecnie dostępne tylko dla orzeczeń pobieranych ze źródłowego systemu Sądu Najwyższego.
judgmentResult Tekst   Skrócony wynik sprawy. Obecnie dostępne tylko dla orzeczeń pobieranych ze źródłowego systemu Sądu Najwyższego. 
lowerCourtJudgments Lista / tekst   Wyroki sądów niższej instancji. Obecnie dostępne tylko dla orzeczeń pobieranych ze źródłowego systemu Sądu Najwyższego. 
division Obiekt   Orzekający wydział sądu powszechnego. Tylko dla orzeczeń sądów powszechnych. W dalszej części opisany obiekt division dla Sądu Najwyższego.
division.id Liczba całkowita >0 Identyfikator wydziału w systemie SAOS.
division.name Tekst   Nazwa wydziału. 
division.href Url   Url API z pełnymi danymi wydziału
division.code Tekst   Kod wydziału w systemie źródłowym.
division.type Tekst   Typ wydziału (np. Cywilny).
division.court Obiekt   Sąd powszechny wydający dane orzeczenie.
division.court.id Liczba całkowita >0 Identyfikator sądu w systemie SAOS. 
division.court.name Tekst   Nazwa sądu.
division.court.href Url   Url API z pełnymi danymi sądu. 
division.court.code Tekst   Kod sądu w systemie źródłowym. 
division.court.type Słownik

APPEAL // sąd apelacyjny

REGIONAL // sąd okręgowy

DISTRICT // sąd regionalny

Typ sądu.
personnelType Słownik

ONE_PERSON // skład jednoosobowy

THREE_PERSON // trzyosobowy

FIVE_PERSON // pięcioosobowy

SEVEN_PERSON // siedmioosobowy

ALL_COURT // skład całego Sądu Najwyższego

ALL_CHAMBER // skład pełnej izby

JOINED_CHAMBERS // skład połączonych izb

Typ orzekającego składu sędziowskiego. Tylko dla orzeczeń Sądu Najwyższego.
judgmentForm.name Słownik Lista dostępnych form orzeczenia można pobrać za pomocą odpowiedniego serwisu spoza oficjalnego API, więcej: Dodatkowe serwisy Forma orzeczenia. Tylko dla orzeczeń Sądu Najwyższego. Przykładowa forma: wyrok SN. 
division Obiekt   Orzekający wydział izby Sądu Najwyższego. Tylko dla Sądu Najwyższego. Wcześniej opisany obiekt division dla orzeczeń sądów powszechnych.
division.id Liczba całkowita >0  Identyfikator wydziału izby Sądu Najwyższego w SAOS prowadzącego sprawę.
division.href Url   Url API z pełnymi danymi wydziału.
division.name Tekst   Nazwa wydziału. 
division.chamber Obiekt   Izba, do której należy wydział. 
division.chamber.id Liczba całkowita >0 Identyfikator izby w SAOS. 
division.chamber.name Tekst   Nazwa izby.
division.chamber.href Url   Url API z pełnymi danymi izby. 
chambers Lista   Izby Sądu Najwyższego orzekające w sprawie. W prawie wszystkich orzeczeniach izba jest tylko jedna, ale jest kilka orzeczeń, do których przypisane są dwie izby. 
chambers[i].id Liczba całkowita >0 Identyfikator izby w SAOS. 
chambers[i].name Tekst   Nazwa izby. 
chambers[i].href Url   Url API z pełnymi danymi izby.
dissentingOpinions Lista   Oddzielne opinie. Tylko dla orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
dissentingOpinions[i].textContent Tekst   Treść oddzielnej opinii.
dissentingOpinions[i].authors Lista / tekst   Autorzy opinii.

 

Pobieranie szczegółów sądu powszechnego

 

Adres

https://www.saos.org.pl/api/commonCourts/CC_COURT_ID

CC_COURT_ID - wewnętrzny identyfikator sądu powszechnego w SAOS

 

Opis

Umożliwia pobranie szczegółów wybranego sądu powszechnego (nazwy, typu, listy wydziałów itp.).

 

Odpowiedź

 

Obiekt data

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator sądu w systemie SAOS
href Url   Url API z pełnymi danymi sądu (odnośnik do tej odpowiedzi)
name Tekst   Nazwa sądu
code Tekst   Kod sądu w systemie źródłowym
type Słownik

APPEAL // sąd apelacyjny

REGIONAL // sąd okręgowy

DISTRICT // sąd regionalny

Typ sądu
parentCourt Obiekt   Sąd nadrzędny dla danego sądu powszechnego
parentCourt.id Liczba całkowita >0 Identyfikator sądu w systemie SAOS
parentCourt.href Url   Url API z pełnymi danymi sądu
divisions Lista   Wydziały sądu powszechnego
divisions[i].id Liczba całkowita >0 Identyfikator wydziału w systemie SAOS
divisions[i].href Url   Url API z pełnymi danymi wydziału
divisions[i].name Tekst   Nazwa wydziału

 

Pobieranie szczegółów wydziału sądu powszechnego

 

Adres

https://www.saos.org.pl/api/ccDivisions/CC_DIVISION_ID

CC_DIVISION_ID - wewnętrzny identyfikator wydziału sądu powszechnego w SAOS

 

Opis

Umożliwia pobranie szczegółów wybranego wydziału sądu powszechnego (nazwy, typu, sądu itp.).

 

Odpowiedź

 

Obiekt data

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator wydziału w systemie SAOS
href Url   Url API z pełnymi danymi wydziału (odnośnik do tej odpowiedzi)
name Tekst   Nazwa wydziału
code Tekst   Kod wydziału w systemie źródłowym
type Tekst   Typ wydziału (np. Cywilny)
court Obiekt   Sąd, do którego należy wydział
court.id Liczba całkowita >0 Identyfikator sądu w systemie SAOS
court.href Url   Url API z pełnymi danymi sądu
court.name Tekst   Nazwa sądu
court.type Słownik

APPEAL // sąd apelacyjny

REGIONAL // sąd okręgowy

DISTRICT // sąd regionalny

Typ sądu
court.code Tekst   Kod sądu w systemie źródłowym
court.parentCourt Obiekt   Sąd nadrzędny dla danego sądu powszechnego 
court.parentCourt.id Liczba całkowita >0 Identyfikator sądu w systemie SAOS
court.parentCourt.href Url   Url API z pełnymi danymi sądu 

 

Pobieranie szczegółów izby Sądu Najwyższego

 

Adres

https://www.saos.org.pl/api/scChambers/SC_CHAMBER_ID

SC_CHAMBER_ID - wewnętrzny identyfikator izby Sądu Najwyższego w SAOS

 

Opis

Umożliwia pobranie szczegółów wybranej izby Sądu Najwyższego (nazwy, listy wydziałów).

 

Odpowiedź

 

Obiekt data

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator izby w systemie SAOS
href Url   Url API z pełnymi danymi izby (odnośnik do tej odpowiedzi)
name Tekst   Pełna nazwa izby
divisions Lista   Wydziały izby
divisions[i].id Liczba całkowita >0 Identyfikator wydziału w systemie SAOS
divisions[i].href Url   Url API z pełnymi danymi wydziału
divisions[i].name Tekst   Nazwa wydziału

 

Pobieranie szczegółów wydziału izby Sądu Najwyższego

 

Adres

https://www.saos.org.pl/api/scDivisions/SC_DIVISION_ID

SC_DIVISION_ID - wewnętrzny identyfikator wydziału izby Sądu Najwyższego w SAOS

 

Opis

Umożliwia pobranie szczegółów wybranego wydziału izby Sądu Najwyższego (nazwy, izby, do której należy itp.).

 

Odpowiedź

 

Obiekt data

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator wydziału w systemie SAOS
href Url   Url API z pełnymi danymi wydziału (odnośnik do tej odpowiedzi)
name Tekst   Nazwa wydziału
fullName Tekst   Pełna nazwa wydziału
chamber Obiekt   Izba, do której należy wydział
chamber.id Liczba całkowita >0 Identyfikator izby w systemie SAOS
chamber.href Url   Url API z pełnymi danymi izby 
chamber.name Tekst   Nazwa izby