Wprowadzenie

API przeszukiwania danych zawiera serwisy, które pozwalają na pobieranie danych wg zadanych kryteriów. Systemy klienckie mogą wykorzystać tę funkcjonalność do budowania modułów opartych o bazę danych SAOS, bez potrzeby pobierania i składowania danych we własnej bazie.

Jeśli jesteś raczej zainteresowany pobraniem wszystkich danych do swojej bazy skorzystaj z API pobierania danych.

 

Punkt wejścia

Adres

https://www.saos.org.pl/api/search

Opis

Publikuje listę serwisów (obecnie jeden) przeszukiwania danych:

 • wyszukiwarka orzeczeń

 

 

Serwis wyszukiwarki orzeczeń

Adres

https://www.saos.org.pl/api/search/judgments

 

Opis

Umożliwia przeszukiwanie bazy orzeczeń wg zadanych parametrów. Pozwala napisać skrypt lub aplikację kliencką korzystającą z bazy orzeczeń SAOS.

Uwaga: ten serwis nie służy do pobierania bazy orzeczeń (niepełne dane, brak łatwej synchronizacji). W celu pobrania/aktualizacji bazy orzeczeń należy skorzystać z API pobierania danych.

 

Parametry

nazwatypwartość domyślnawartości dozwoloneopis
pageSize Liczba całkowita 20 >=10 i =<100 Maksymalna liczba elementów na stronie (pobieranych przez jedno żądanie)
pageNumber Liczba całkowita 0 >=0 Numer żądanej strony
sortingField Słownik DATABASE_ID
 • DATABASE_ID
 • JUDGMENT_DATE
 • REFERENCING_JUDGMENTS_COUNT
 • MAXIMUM_MONEY_AMOUNT
 • CC_COURT_TYPE
 • CC_COURT_ID
 • CC_COURT_CODE
 • CC_COURT_NAME
 • CC_COURT_DIVISION_ID
 • CC_COURT_DIVISION_CODE
 • CC_COURT_DIVISION_NAME
 • SC_JUDGMENT_FORM_ID
 • SC_PERSONNEL_TYPE
 • SC_COURT_DIVISION_ID
 • SC_COURT_DIVISION_NAME
 • SC_COURT_DIVISIONS_CHAMBER_ID
 • SC_COURT_DIVISIONS_CHAMBER_NAME
Pole wg którego dane będą posortowane. Istnieje możliwość sortowania tylko po jednym polu jednocześnie.
sortingDirection Słownik ASC ASC lub DESC Kierunek sortowania danych. ASC - w górę, DESC - w dół.
all Tekst pusta [wszystkie] Tekst szukanej frazy zgodny z językiem zapytań Fraza poszukiwana we wszystkich polach orzeczenia (metadane i treść). Tylko orzeczenia, które w jakimkolwiek polu zawierają frazę przypisaną do tego parametru, znajdą się w wynikach wyszukiwania.
legalBase Tekst pusta [dowolna] Tekst szukanej frazy zgodny z językiem zapytań Podstawa prawna. Podstawy prawne przypisane do orzeczeń w systemach źródłowych NIE są przechowywane w ustandaryzowanym (zesłownikowanym) formacie, lecz jako zwykły tekst (np. 'art. 23 k.c. oraz art. 103 uksc.' lub 'art.32, 34 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty'). To powoduje, że jest możliwe jedynie tekstowe przeszukiwanie po tym polu.
referencedRegulation Tekst pusta [dowolny] Tekst szukanej frazy zgodny z językiem zapytań Powołany przepis. Podana fraza będzie szukana w tekście przepisu znajdującego się w metadanych orzeczenia.
lawJournalEntryCode Tekst pusta [dowolny] Numer dziennika ustaw w formacie: rok/nr pozycji Pozycja dziennika ustaw przywołana w powołanym przepisie.
judgeName Tekst pusta [dowolny] Tekst szukanej frazy zgodny z językiem zapytań Imię i nazwisko sędziego.
caseNumber Tekst pusta [dowolny] Dowolny tekst Sygnatura akt sprawy. Podana sygnatura musi być dokładnie taka, jakiej szukamy, wyszukiwarka szuka po pełnej sygnaturze - nie po jej części.
courtType Słownik pusta [dowolny]

APPEAL // apelacyjny

REGIONAL // okręgowy

DISTRICT // rejonowy

Typ sądu powszechnego.
ccCourtId Liczba całkowita pusta [dowolny] Dowolna liczba całkowita // odpowiednik typu long w javie Identyfikator wewnętrzny sądu powszechnego w SAOS.
ccCourtCode Tekst pusta [dowolny] Dowolny tekst Kod sądu powszechnego otrzymywany z systemu źródłowego. Postać to ciąg cyfr, np. dla sądu apelacyjnego we Wrocławiu: 15500000
ccCourtName Tekst pusta [dowolna] Dowolny tekst Pełna (dokładna) nazwa sądu powszechnego, np. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu [ważna wielkość liter]
ccDivisionId Liczba całkowita pusta [dowolny] Dowolna liczba całkowita // odpowiednik typu long w javie Identyfikator wewnętrzny wydziału sądu powszechnego w SAOS [unikalny w ramach wszystkich wydziałów wszystkich sądów]
ccDivisionCode Tekst pusta [dowolny] Dowolny tekst Kod wydziału sądu powszechnego otrzymywany z systemu źródłowego i unikalny w ramach jednego sądu. Postać to ciąg cyfr, np. 0001506 (Wydział Karny).
ccDivisionName Tekst pusta [dowolny] Dowolny tekst Pełna (dokładna) nazwa wydziału, np. II Wydział Cywilny Odwoławczy [ważna wielkość liter].
ccIncludeDependentCourtJudgments Boolean false true/ false

Czy uwzględnić orzeczenia sądów podrzędnych dla określonego sądu powszechnego? Flaga ma sens w przypadku określenia sądu powszechnego przez ccCourtId.

Przykład: ccCourtId = identyfikator sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Jeśli ccIncludeDependentCourtJudgments ustawiona na false, wtedy będą brane pod uwagę jedynie orzeczenia wydane przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku. W przypadku wartości true pokazane będą również orzeczenia z wszystkich sądów okręgowych i rejonowych z apelacji białostockiej.

scPersonnelType Słownik pusta [dowolny]

ONE_PERSON // skład jednoosobowy

THREE_PERSON // trzyosobowy

FIVE_PERSON // pięcioosobowy

SEVEN_PERSON // siedmioosobowy

ALL_COURT // skład całego Sądu Najwyższego

ALL_CHAMBER // skład pełnej izby

JOINED_CHAMBERS // skład połączonych izb

Typ orzekającego składu sędziowskiego Sądu Najwyższego.

scJudgmentForm Tekst pusta [dowolny]

Dowolny tekst

Forma orzeczenia Sądu Najwyższego, np. wyrok SN. Fraza musi być pełna i dokładna z uwzględnieniem wielkości liter.

scChamberId Liczba całkowita pusta [dowolny]

Dowolna liczba całkowita // odpowiednik typu long w javie

Identyfikator wewnętrzny izby Sądu Najwyższego w SAOS.

scChamberName Tekst pusta [dowolna]

Dowolny tekst.

Nazwa izby sądu najwyższego. Pełna i dokładna nazwa z uwzględnieniem wielkości liter.

scDivisionId Liczba całkowita pusta [dowolny]

Dowolna liczba całkowita // odpowiednik typu long w javie

Identyfikator wewnętrzny wydziału izby SN w SAOS, unikalny w ramach wszystkich wydziałów wszystkich izb.

scDivisionName Tekst pusta [dowolna]

Dowolny tekst.

Nazwa wydziału izby sądu najwyższego. Pełna i dokładna nazwa z uwzględnieniem wielkości liter.

judgmentTypes Słownik pusta [dowolny]

DECISION  // postanowienie

RESOLUTION // uchwała

SENTENCE // wyrok

REGULATION // zarządzenie

REASONS // uzasadnienie; źródło orzeczeń sądów powszechnych udostępnia niektóre orzeczenia jako dwa odrębne: wyrok i uzasadnienie

Typ orzeczenia. Można podać więcej niż jeden interesujący typ orzeczenia, np. judgmentTypes=RESOLUTION&judgmentTypes=DECISION. W przypadku podania więcej niż jednego typu będą pokazane wszystkie orzeczenia, które mają jeden z podanych typów [wyszukiwanie na zasadzie LUB].
 keywords Tekst pusta [dowolny] Dowolny tekst. Słowa kluczowe [są określone tylko dla orzeczeń sądów powszechnych]. Dokładny tekst słowa kluczowego (hasła tematycznego). Można podać więcej niż jedno słowo kluczowe, wtedy będą wyszukiwane orzeczenia zawierające wszystkie podane słowa kluczowe [wyszukiwanie na zasadzie ORAZ], np. keywords=emerytura&keywords=swobodna ocena dowodów.
judgmentDateFrom Data pusta [dowolna] Tekst w formacie: yyyy-MM-dd Dolne ograniczenie daty orzeczenia.
judgmentDateTo Data pusta [dowolna] Tekst w formacie: yyyy-MM-dd Górne ograniczenie daty orzeczenia.

 

 

Odpowiedź

 

Obiekt items

 

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator orzeczenia w systemie SAOS
href Url   Url API z pełnymi danymi orzeczenia. Zobacz: API przeglądania danych
courtType Słownik

COMMON // sąd powszechny

SUPREME // Sąd Najwyższy

ADMINISTRATIVE // sąd administracyjny

CONSTITUTIONAL_TRIBUNAL // Trybunał Konstytucyjny

NATIONAL_APPEAL_CHAMBER // Krajowa Izba Odwoławcza

 

 

Typ organu orzekającego.
courtCases Lista   Sprawy związane z orzeczeniem. Orzeczenie czasem może dotyczyć wielu spraw (np. orzeczenia KIO).
courtCases[i].caseNumber Tekst   Sygnatura sprawy.
judgmentType Słownik

DECISION // postanowienie

RESOLUTION // uchwała

SENTENCE // wyrok

REGULATION // zarządzenie

REASONS // uzasadnienie, system źródłowy orzeczeń sądów powszechnych czasem dzieli orzeczenie na dwa odrębne: orzeczenie i jego uzasadnienie

Typ orzeczenia
judges Lista   Sędziowie orzekający.
judges[i].name Tekst   Imię i nazwisko sędziego.
judges[i].function Tekst   Funkcja sędziego definiowana przede wszystkim w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Np. SSN - Sędzia Sądu Najwyższego.
judges[i].specialRoles Słownik


PRESIDING_JUDGE // przewodniczacy składu sędziowskiego


REPORTING_JUDGE // sędzia sprawozdawca

REASONS_FOR_JUDGMENT_AUTHOR // autor uzasadnienia

Specjalna rola sędziego na rozprawie.
textContent Tekst   Wycinek treści orzeczenia (zawierający oznaczone znacznikiem <em> szukane frazy).
keywords Lista/ słownik Listę możliwych słów kluczowych można pobrać za pomocą odpowiedniego serwisu spoza oficjalnego API, więcej: Dodatkowe serwisy Słowa kluczowe/ hasła tematyczne przypisane do orzeczenia. Obecnie dostępne tylko dla orzeczeń pobieranych ze źródłowego systemu sądów powszechnych.
division // sąd powszechny Obiekt   Orzekający wydział sądu powszechnego. Tylko dla orzeczeń sądów powszechnych. W dalszej części opisany obiekt division dla Sądu Najwyższego.
division.href Url   Odnośnik do szczegółowych danych wydziału. Zobacz: API przeglądania danych
division.id Liczba całkowita >0 Identyfikator wydziału w systemie SAOS.
division.name Tekst   Nazwa wydziału.
division.code Tekst   Kod wydziału w systemie źródłowym.
division.court Obiekt   Sąd powszechny wydający dane orzeczenie.
division.court.href Url   Odnośnik do szczegółowych danych sądu. Zobacz: API przeglądania danych
division.court.id Liczba całkowita >0 Identyfikator sądu w systemie SAOS.
division.court.code Tekst   Kod sądu w systemie źródłowym.
division.court.name Tekst   Pełna nazwa sądu.
judgmentDate Data Data w formacie: yyyy-MM-dd Data orzeczenia.
personnelType Słownik

ONE_PERSON // skład jednoosobowy

THREE_PERSON // trzyosobowy

FIVE_PERSON // pięcioosobowy

SEVEN_PERSON // siedmioosobowy

ALL_COURT // skład całego Sądu Najwyższego

ALL_CHAMBER // skład pełnej izby

JOINED_CHAMBERS // skład połączonych izb

Typ orzekającego składu sędziowskiego. Tylko dla orzeczeń Sądu Najwyższego.
judgmentForm Słownik

Lista dostępnych form orzeczenia można pobrać za pomocą odpowiedniego serwisu spoza oficjalnego API, więcej: Dodatkowe serwisy

Forma orzeczenia. Tylko dla orzeczeń Sądu Najwyższego. Przykładowa forma: wyrok SN.
division // Sąd Najwyższy Obiekt   Orzekający wydział izby Sądu Najwyższego. Tylko dla Sądu Najwyższego. Wcześniej opisany obiekt division dla orzeczeń sądów powszechnych.
division.href Url   Odnośnik do szczegółowych danych wydziału. Zobacz: API przeglądania danych
division.id Liczba całkowita >0 Identyfikator wydziału izby Sądu Najwyższego w SAOS prowadzącego sprawę.
division.name Tekst   Nazwa wydziału.
division.chambers Lista   Izby Sądu Najwyższego orzekające w sprawie. W prawie wszystkich orzeczeniach izba jest tylko jedna, ale jest kilka orzeczeń, do których przypisane są dwie izby.
division.chambers[i].href Url   Odnośnik do szczegółowych danych izby. Zobacz: API przeglądania danych
division.chambers[i].id Liczba całkowita >0 Identyfikator izby Sądu Najwyższego w SAOS.
division.chambers[i].name Tekst   Nazwa izby.