Żądanie/ request

Ponieważ serwisy API oparte są na architekturze REST, zatem wysyłane żądania są zwykłymi requestami HTTP.

Wymagane parametry requestu HTTP:

 

 • HTTP_METHOD: GET (wszystkie publiczne serwisy służą do pobierania danych)

 

 • ACCEPT: application/json
  Ewentualnie: application/json;CHARSET, np. application/json;charset=ISO-8859-2. Gdy charset nie ustawiony, wtedy domyślnie odpowiedź kodowana w UTF-8.
  API SAOS nie wspiera innych formatów odpowiedzi, np. xml.

 

Struktura odpowiedzi

 • Content-Type: application/json; charset=UTF-8 (wartość charset zależna od żądanego kodowania znaków w nagłówku Accept, patrz opis żądania)

 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna składa się z następujących sekcji:

 • links - zawiera odnośniki do podserwisów wchodzących w skład danego modułu API, odnośniki do kolejnych stron listy wyników itd.
 • items [dla listy wyników] - dane kolejnych elementów na liście wyników, np. dane pobranych orzeczeń
 • data [dla jednego żądanego elementu] - dane pobranego elementu, np. dane wybranego orzeczenia
 • queryTemplate - zawiera informacje na temat możliwych i dozwolonych parametrów żądania dla danego serwisu (samoopisujące się API)
 • info - dodatkowe zbiorcze informacje dot. wyników zapytania, np. liczba wszystkich orzeczeń w bazie spełniających kryterium żądania

 

Przykład:

{ 
"links": [
{"rel": "self","href": "https://www.saos.org.pl/api/dump/judgments?pageSize=20&pageNumber=0"},
{"rel": "next","href": "https://www.saos.org.pl/api/dump/judgments?pageSize=20&pageNumber=1"}
],

"items": [
{"id": 76452,"courtType": "SUPREME","courtCases": ...},
...
],

"queryTemplate":
{"pageSize": {"value": 20,"description": "Represents maximum number...","allowedValues": "Any integer greater..."},
"sortingField": ["DATABASE_ID","JUDGMENT_DATE","CASE_NUMBER"],
},

"info" : {
"totalResults" : 178765
}
}


 

Błąd

W sytuacji, gdy żądanie nie może być poprawnie przetworzone, wtedy do klienta wysyłana jest odpowiedź zawierająca informację o błędzie. Informacja taka składa się z następujących punktów:

 • httpStatus - kod błędu http (taki sam wysyłany jest w nagłówku http)
 • reason - powód błędu
 • propertyName - nazwa atrybutu/parametru powodującego błąd
 • message - dłuższe tekstowe wyjaśnienie błędu

 

Przykład:

{
"error": {
"httpStatus": "400",
"reason": "WRONG REQUEST PARAMETER",
"propertyName": "pageSiz",
"message": "parameter 'pageSiz' : name is incorrect" }
}

 

Główny punkt wejścia

Żądanie/ Request

Opis

Główny punkt (korzeń drzewa) dostępnych serwisów. Publikuje listę odnośników do serwisów niższego poziomu: