Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 368/09

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2009 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w Wydziale III Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Marek Poteralski

Protokolant: Ewa Wołoncewicz

przy udziale P. M. Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2009 r. sprawy:

T. K. , syna W. i A. z domu R.,

urodzonego (...) w N.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z dnia 8 czerwca 2005 r., sygn. akt. II K 1083/02 za:

- przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294§ 1 k.k. w zw. z art. 11§ 2 k.k. i art. 12 k.k. popełnione w okresie od 20 września 2000 r. do 12 marca 2001 r.

na podstawie art. 294§ 1 k.k. w zw. z art. 11§ 3 k.k. i art. 33 § 2 i 3 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) zł.;

- przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294§ 1 k.k. z art.13§ 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i z art. 294§ 1 k.k. oraz w zw. z art. 11§ 2 k.k. i art. 12 k.k. popełnione w okresie od 7 sierpnia do 4 września 2001 r. na podstawie art. 294§ 1 k.k. w zw. z art. 11§ 3 k.k. i art. 33 § 2 i 3 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i 50(pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) zł. za które orzeczono kary łączne 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) zł.;

II Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt III K 305/08 za:

a- przestępstwo z art. 258 § 1 kk popełnione w okresie od początku września 2000 roku do 6 września 2001 roku i od kwietnia 2002 roku do grudnia 2005 roku na podstawie art. 258 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b- ciąg przestępstw z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk , popełniony w okresie od początku lutego 2001 roku do sierpnia 2004 roku na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk w zw. z art. 91§ 1 kk oraz art. 33§2 kk na karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 250 ( dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 200 (dwustu)

c- przestępstwo z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk , popełnione od listopada 2004 r. do grudnia 2005 roku na podstawie art. 286§1 kk i art. 33§2 kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 50 ( pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 200 (dwustu) zł.;

d- przestępstwo z art. 585§1 ksh w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk , popełnione od października 2004 r. do marca 2005 roku na podstawie art. 585§1 ksh na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 50 ( pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 200 (dwustu) zł.;

e- przestępstwo z art. 296§1i 2 kk. w zb. z art. 585§1 ksh w zw. z art.11§2 k.k. art.12 kk i z art. 65§1 kk , popełnione od lipca 2003 r. do września 2004 roku na podstawie art. 296§2 kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

f- przestępstwo z art. 299§1 kk. w zw. art.12 kk i z art. 65§1 kk , popełnione od września do 29 października 2004 roku na podstawie art. 299§1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

g- przestępstwo z art. 18§3 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk w zb. z art. 297§ 1 kk i art. 271§ 1i 3 kk w zw. art. 11§2 kk , i art. 12 kk popełnione w okresie od września do 29 października 2004 roku na podstawie art. 19§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk i art. 11§ 3 kk oraz art. 33§2 kk na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 200 (dwustu) zł.

h- przestępstwo z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie od września do listopada 2005 r. na podstawie art. 286§1 kk oraz art. 33§2 kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 200 (dwustu) zł. za które orzeczono karę łączna 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 200 (dwustu)

********

I na podstawie art. 85 k.k. i art. 91§ 2 k.k. łączy skazanemu T. K. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem opisanym w punkcie I części wstępnej i wyrokiem opisanym w punkcie II w podpunktach b, d, e, f, g oraz kary grzywny orzeczone wyrokiem opisanym w punkcie I części wstępnej i wyrokiem opisanym w punkcie II w podpunktach b, d, g i orzeka karę łączną 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 400 (czterystu) stawek dziennych określając, że wysokość jednej stawki dziennej wynosi 100 (sto) złotych;

II na podstawie art. 577 k.p.k. wymienia jako zaliczone na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie I okres od 5 września 2001 r. do 15 marca 2002 r. oraz od 23 stycznia 2008 r. do 25 lipca 2008 r. oraz oznacza 25 lipca 2008 r., jako datę, od której należy liczyć początek odbywania kary pozbawienia wolności;

III na podstawie art. 85 k.k. i art. 86§1 i 2 k.k. łączy skazanemu T. K. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem opisanym w punkcie II części wstępnej w podpunktach a, c, h oraz kary grzywny orzeczone wyrokiem opisanym w punkcie II w podpunktach c, h i orzeka karę łączną 1 (jednego ) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych określając, że wysokość jednej stawki dziennej wynosi 100 (sto) złotych;

IV na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.