Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ka 388/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Irena Rybska – spr.

Sędziowie:

SSO Dorota Niewińska

SSO Dariusz Niezabitowski

Protokolant:

Agnieszka Malewska

przy udziale Elżbiety Korwell - Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 07 listopada 2013 r. sprawy oskarżonych:

1.  W. P. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 w zb. z art. 59 ust. 1 w zb. z art. 58 ust. 1 w zb. z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne;

2.  G. P. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 w zb. z art. 59 ust. 1 w zb. z art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

3.  D. B. o przestępstwo z art. 57 ust. 2w zw. z art. 56 ust. 3 w zb. z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

4.  B. S. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych: W. P., G. P., D. B. i B. S. od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30 października 2012 roku, sygn. akt III K 595/11

I.  Zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, uznając apelacje za oczywiście bezzasadne.

II.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy oskarżonego B. S. - adwokata T. Ś. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy), w tym kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem podatku VAT, za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

III.  Zwalnia oskarżonych W. P., G. P., D. B. i B. S. od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

1. W. P. został oskarżony o to, że:

I. w okresie od grudnia 2007 r. do 27 kwietnia 2009 r. w (...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środka odurzającego i znacznymi ilościami substancji psychotropowej w ten sposób, że pozyskane od nieustalonych osób, a także od G. P.środki odurzające w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 2.245,00 gram, o wartości nie mniejszej niż 44.335 zł – w tym od G. P.co najmniej 288 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 5.400 zł - oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 118 gram o wartości nie mniejszej niż 2.545 zł, przekazał innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 46.860 zł, w celu dalszej odsprzedaży, a częściowo także do ich użytku, czyniąc sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, i tak :

1. w okresie od grudnia 2007 r. do 27 kwietnia 2009 r., wielokrotnie sprzedał J. Ł. znaczą ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 415 gram, za kwotę nie mniejszą niż 8.300 zł, w tym co najmniej 307,14 gram w celu dalszej odsprzedaży innym osobom, w tym:

- w dniu 11.07.2008r. sprzedał J. Ł. 35 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 700 zł,

- w dniu 14.07.2008r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł.,

- w dniu 15.07.2008r. sprzedał 21 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 420 zł.,

- w dniu 16.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 18.07.2008r. sprzedał 22 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 440 zł,

- w dniu 22.07.2008 r. sprzedał 20 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 400 zł,

- w dniu 24.07.2008 r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 1.08.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 3.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł.,

- w dniu 4.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 6.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 8.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 11.08.2008 r. sprzedał co najmniej 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 12.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 14.08.2008 r. sprzedał co najmniej 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 18.08.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 23.08.2008 r. sprzedał 6 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 120 zł,

- w dniu 24.08.2008 r. sprzedał 11 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 220 zł,

- w dniu 25.08.2008 r. dwukrotnie sprzedał marihuanę w ilościach 12 gram, a następnie 6 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 360 zł.,

- w dniu 26.08.2008 r. sprzedał 6 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 120 zł,

- w dniu 27.08.2008r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 30.08.2008r. sprzedał 12 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 240 zł,

- w dniu 2.09.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 12.09.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 14.09.2008 r. sprzedał około 5 gram marihuany za kwotę 100 zł,

- w dniu 16.09.2008 r. sprzedał 3 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 60 zł,

- w dniu 17.09.2008 r. sprzedał 11 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 220 zł,

- w dniu 19.09.2008 r. sprzedał 20,14 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 400 zł,

- w dniu 18 lipca 2008 r. oraz w okresie od stycznia do kwietnia 2009 r. sprzedał J. Ł. substancję psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości nie mniejszej niż 27 gram za kwotę nie mniejszą niż 675 zł,

2. w okresie od kwietnia do 19 września 2008 r., w tym w dniach 10.07.2008r., 14.07.2008r., 16.09.2008r. i 19.09.2008r. sprzedał A. S. środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 250 zł,

3. w okresie od czerwca 2008r. do połowy kwietnia 2009r. wielokrotnie sprzedał K. C. znaczą ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 420 gram za kwotę nie mniejszą niż 8.400 zł, w tym co najmniej 309 gram marihuany w celu dalszej odsprzedaży innym osobom, a w okresie od 2 lipca 2008r. do połowy kwietnia 2009r. sprzedał substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 12 gram za kwotę nie mniejszą niż 250 zł, przy czym co najmniej 10 gram amfetaminy w celu dalszej odsprzedaży innym osobom, w tym:

- w dniu 30.06.2008r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę 200 zł,

- w dniu 1.07.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę 25 zł,

- w dniu 2.07.2008r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł oraz 2 gramy amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 3.07.2008r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł oraz 5 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 5.07.2008r. sprzedał 5 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 7.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 9.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 11.07.2008r. dwukrotnie sprzedał marihuanę w ilościach po 6 gram i 10 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 320 zł,

- w dniu 12.07.2008r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 15.07.2008r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 18.07.2008r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 19.07.2008r. sprzedał 20 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 400 zł,

- w dniu 24.07.2008r. sprzedał co najmniej 26 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 520 zł,

- w dniu 25.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 1.08.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 5.08.2008r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 6.08.2008r. dwukrotnie sprzedał marihuanę w ilościach po 10 gram i 10 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 400 zł,

- w dniu 9.08.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 12.08.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę 25 zł,

- w dniu 13.08.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 14.08.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 18.08.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 20.08.2008r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 26.08.2008r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 1.09.2008r. sprzedał 22 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 440 zł,

- w dniu 3.09.2008r. sprzedał 50 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 1000 zł,

- w dniu 16.09.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę 100 zł,

- w dniu 17.09.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł

- w dniu 19.09.2008r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

3. w okresie od 10 lipca 2008r. do 7 września 2008 r. wielokrotnie sprzedał B. S. dysponującemu numerem (...) znaczą ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 582 gram, za kwotę nie mniejszą niż 11.240 zł, w tym co najmniej 555 gram w celu dalszej odsprzedaży innym osobom, oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 7 gram za kwotę nie mniejszą niż 175 zł, i tak:

- w dniu 10.07.2008r. dwukrotnie sprzedał B. S. marihuanę w ilości po 10 gram i 15 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł oraz 1 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 11.07.2008r. czterokrotnie sprzedał marihuanę w ilości po 2 gramy, 10 gram, 5 gram i 20 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 740 zł, oraz 1 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 12.07.2008r. dwukrotnie sprzedał marihuanę w ilości po 10 gram i 5 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł oraz 3 gramy amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 75 zł,

- w dniu 13.07.2008r. trzykrotnie sprzedał marihuanę w ilości po 5 gram, 5 gram i 10 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 400 zł,

- w dniu 14.07.2008r. sprzedał nie mniej niż 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 15.07.2008r. sprzedał 2 gramy amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 19.07.2008r. sprzedał 50 gram marihuany w cenie po 12 zł za 1 gram, tj. za kwotę 600 zł,

- w dniu 9.08.2008r. sprzedał 100 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 2.000 zł,

- w dniu 25.08.2008r. sprzedał 280 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 5.600 zł,

- w dniu 7.09.2008r. sprzedał 50 gram marihuany za kwotę nie mniejsza niż 1.000 zł,

4. w okresie od lipca 2008r. do 27 kwietnia 2009 r., wielokrotnie sprzedał P. K. (1) środek odurzający w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 22 gramy za kwotę nie mniejszą niż 460 zł, oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 15 gram za kwotę nie mniejszą niż 450 zł, w tym:

- w dniu 20.07.2008r. sprzedał co najmniej 1 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 30 zł,
- w dniu 8.08.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę 20 zł,

- w dniu 11.08.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę 100 zł,

- w dniu 28.08.2008r. sprzedał 12 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 240 zł,

- w dniu 6.09.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę 25 zł, w dniu 12.09.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę 25 zł,

- w dniu 15.09.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę 25 zł, w dniu 16.09.2008r. sprzedał co najmniej 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 18.09.2008r. sprzedał co najmniej 10 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

5. w okresie od 19 czerwca 2008r. do 12 sierpnia 2008r., wielokrotnie sprzedał M. R. (1) dysponującemu numerami (...) środek odurzający w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 19 gram o wartości nie mniejszej niż 400 zł, w tym:

- w dniu 19.06.2008r. dwukrotnie sprzedał M. R. (1) marihuanę w ilościach 2 gramy za kwotę 50 zł i 5 gram za kwotę 100 zł,

- w dniu 11.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 12.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 12.08.2008r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę 50 zł,

6. w dniu 19 czerwca 2008r., sprzedał M. J. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w okresie od 19 czerwca do 7 lipca 2008r., wielokrotnie sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 31 gram za kwotę nie mniejszą niż 620 zł, i tak:

- w dniu 19.06.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 29.06.2008r. sprzedał 6 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 120 zł,
- w dniu 30.06.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 3.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 5.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 7.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

7. w okresie od 23 czerwca do 10 września 2008r., wielokrotnie sprzedał J. K. (1) dysponującemu numerem (...) znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 52 gram za kwotę nie mniejszą niż 1.085 zł, i tak:

- dniu 23.06.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 24.06.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 29.06.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 6.07.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 13.07.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 24.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 6.08.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 13.08.2008r. sprzedał 7 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 140 zł,

- w dniu 14.08.2008r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 21.08.2008r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 3.09.2008r. sprzedał 11 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 220 zł,

- w dniu 10.09.2008r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

8. w okresie od 20 czerwca do 5 lipca 2008r., kilkakrotnie sprzedał W. K. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 21 gram za kwotę nie mniejszą niż 440 zł, i tak:

- w dniu 20.06.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,
- w dniu 21.06.2008r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 28.06.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 3.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 4.07.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 5.07.2008r. sprzedał 7 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 140 zł,

9. w okresie od 22 czerwca do 6 sierpnia 2008r., kilkakrotnie sprzedał M. M. dysponującemu numerami (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 8 gram za kwotę nie mniejszą niż 175 zł, i tak:

- w dniu 22.06.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 14.07.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 2.08.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 6.08.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

10. w dniach 24 czerwca 2008 r. i 2 sierpnia 2008r. sprzedał A. A. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 6 gramów za kwotę nie mniejszą niż 125 zł,

11. w dniach 26 i 30 czerwca 2008 r. sprzedał J. Z. substancję psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości 4 gram za kwotę 100 zł,

12. w dniu 28 czerwca 2008r., sprzedał nieustalonej osobie o ps. (...) dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 1 grama marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

13. w okresie od 28 czerwca 2008r. do 21 sierpnia 2008r., wielokrotnie sprzedał K. K. dysponującemu numerami (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 16 gram o wartości nie mniejszej niż 375 zł, w tym:

- w dniu 28.06.2008r. sprzedał K. K. 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 7.07.2008r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 16.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 18.07.2008r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 1.08.2008r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 12.08.2008r. sprzedał co najmniej 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 21.08.2008r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł

14. w dniu 30 czerwca 2008r., sprzedał nieustalonej osobie o ps. (...) dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 2 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

15. w dniu 2 lipca 2008r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

16. w dniu 10 lipca 2008r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) substancję psychotropową w postaci 5 gram amfetaminy za kwotę 90 zł i środek odurzający w postaci 1 grama marihuany za kwotę nie mniejszą niż 20 zł,

17. w dniu 11 lipca 2008r., sprzedał R. W. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci 1 grama marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

18. w dniu 11 lipca 2008r., sprzedał nieustalonej osobie posługującej się imieniem (...) dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 2 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

19. w dniach 9 i 12 lipca 2008r., udzielił nieodpłatnie nieustalonej osobie o ps. (...) dysponującej numerem (...) środka odurzającego w postaci co najmniej 1 grama marihuany,

20. w dniu 14 lipca 2008r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

21. w dniu 19 lipca 2008r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 1 grama marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

22. w dniu 19 lipca 2008r., przyjął od nieustalonej osoby, dysponującej numerem (...) , w celu dalszej odsprzedaży, substancję psychotropową w postaci amfetaminy w nieustalonej bliżej ilości, nie mniej niż 30 gram za kwotę 600 zł,

23. w dniu 25 lipca 2008r. w (...), sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) substancję psychotropową w postaci co najmniej 10 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

24. w okresie od 27 lipca do 17 września 2008r, w tym w dniach: 27.07.2008r., 5.08.2008r., 7.08.2008r., 8.08.2008r. i 17.09.2008r., wielokrotnie sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 25 gram o wartości nie mniejszej niż 500 zł, oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 1 gram o wartości nie mniejszej niż 25 zł,

25. w dniu 28 lipca 2008r., sprzedał nieustalonej osobie posługującej się imieniem (...), dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

26. w okresie od 28 lipca do 17 września 2008r., wielokrotnie sprzedał K. B. dysponującemu numerem (...) znaczna ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 118 gram za kwotę nie mniejszą niż 2.365 zł, i tak:

- dniu 28.07.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 8.08.2008r. sprzedał co najmniej 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 9.08.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 12.08.2008r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 15.09.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 18.08.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 22.08.2008r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 23.08.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 25.08.2008r. sprzedał 7 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 140 zł,

- w dniu 26.08.2008r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 3.09.2008r. sprzedał 50 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 1000 zł,

- w dniach 29 lipca, 6 sierpnia 8 sierpnia i 13 sierpnia 2008 r. w (...)sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...)środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 gram za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

27. w dniu 31 lipca 2008r., sprzedał D. D. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci 2 gram marihuany za kwotę 50 zł,

28. w dniach 31 lipca 2008r. i 20 sierpnia 2008r., sprzedał nieustalonej osobie posługującej się ps. (...), dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości co najmniej 3 gram za kwotę nie mniejszą niż 60 zł,

29. w dniach 31 lipca, 2 sierpnia i 3 sierpnia 2008r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) substancję psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości co najmniej 1,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 45 zł oraz środek odurzający w postaci co najmniej 2 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 40 zł,

30. w dniach 31 lipca, 3 września i 10 września 2008 r. w (...)sprzedał P. P. (1) dysponującemu numerem (...)środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 4 gramy za kwotę nie mniejszą niż 80 zł, a w dniu 31 lipca 2008r. ponadto substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 3 gram za kwotę nie mniejszą niż 75 zł,

31. w dniu 3 sierpnia 2008r., sprzedał M. S. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

32. w dniu 4 sierpnia 2008r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

33. w dniu 11 sierpnia 2008r., przekazał C. P. środek odurzający w postaci 1 grama marihuany o wartości nie mniejszej niż 20 zł,

34. w dniach 11-12 sierpnia 2008r., dwukrotnie sprzedał M. R. (2) dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 11 gram za kwotę nie mniejszą niż 225 zł, i tak:

- w dniu 11.08.2008r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 12.08.2008r. sprzedał co najmniej 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

35. w dniu 12 sierpnia 2008r., sprzedał nieustalonej osobie posługującej się ps. (...), dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 1 grama marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

36. w dniach 12 sierpnia, 7 września i 11 września 2008r., sprzedał nieustalonej osobie posługującej się imieniem (...), dysponującej numerem (...) , środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości co najmniej 5 gram za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

37. w dniu 14 sierpnia 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w ilości 11 gram za kwotę nie mniejszą niż 220 zł oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 2 gram za kwotę nie mniejszą niż 60 zł,

38. w okresie od 18 sierpnia do 11 września 2008r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 gram, o wartości nie mniejszej niż 200 zł,

39. w dniu 21 sierpnia 2008r., przyjął od G. P. w celu dalszej odsprzedaży 100 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł,

40. w dniu 22 sierpnia 2008r., przyjął od G. P. w celu dalszej odsprzedaży 100 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł,

41. w okresie od 25 sierpnia do 17 września 2008r., kilkakrotnie sprzedał B. W. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 18 gram za kwotę nie mniejszą niż 385 zł, i tak:

- w dniu 25.08.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 3.09.2008r. sprzedał 7 gram marihuany za kwotę 140 zł,

- w dniu 11.09.2008r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 15.09.2008r. sprzedał nie mniej niż 3 gramy marihuany za kwotę 70 zł,

- w dniu 17.09.2008r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

42. w dniu 28 sierpnia 2008r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

43. w dniu 29 sierpnia 2008r. w (...), sprzedał osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 1 grama marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

44. w dniu 13 września 2008r. w (...), sprzedał nieustalonej osobie posługującej się ps. (...), dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

45. w dniu 15 września 2008r. w (...), sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

46. w dniu 16 września 2008r. w (...), sprzedał D. K. dysponującemu numerem (...)środek odurzający w postaci 4 gramów marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

47. w dniu 18 września 2008r. w (...), sprzedał nieustalonej osobie posługującej się imieniem (...), dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 30 gram marihuany w cenie 19 zł za 1 gram, tj. za kwotę nie mniejszą niż 570 zł,

48. w dniu 27 września 2008r. w (...), przyjął od G. P. w celu dalszej odsprzedaży, środek odurzający w postaci 88 gram marihuany za kwotę 1.400 zł,

49. w dniu 28 września 2008r. w (...), przekazał G. P. w celu dalszej odsprzedaży środek odurzający w postaci 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne

tj. czyn z art. 56 ust. 1 i 3 w zb. z art. 59 ust.1 w zb. z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

II. w dniu 27 kwietnia 2009r. w (...), w mieszkaniu przy ul. (...), wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci ziela konopi w łącznej ilości 376,2 grama oraz znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 61,4 grama, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyn z art. 62 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk

III. w okresie od bliżej nieustalonego dnia do 27 kwietnia 2009r. w (...), w mieszkaniu przy ul. (...), uprawiał 22 rośliny konopi – o wadze 186,34 grama, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyn z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk

2. G. P. został oskarżony o to, że:

IV. w okresie od bliżej nieustalonego dnia do 29 września 2008 r. w (...), w okolicach (...), i w (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci marihuany oraz znaczną ilością substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, w ten sposób, że nabytą osobiście oraz wspólnie z innymi osobami od nieustalonej osoby marihuanę w ilości nie mniejszej niż 1.781,1 gram, o wartości nie mniejszej niż 45.200 zł, oraz amfetaminę w ilości nie mniejszej niż 20 gram o wartości nie mniejszej niż 400 zł, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 45.600 zł, przekazał innym, w tym nieustalonym osobom, w celu dalszej odsprzedaży, a częściowo także do ich użytku, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w tym:

1. w okresie od bliżej nieustalonego dnia, a co najmniej od czerwca 2008r. do 9 września 2008r. w (...), w celu dalszej odsprzedaży wielokrotnie przekazał D. B. dysponującemu numerami (...)znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 50 gram o wartości nie mniejszej niż 1.000 zł, w tym:

- w dniu 13.08.2008r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 15.08.2008r. przekazał nie mniej niż 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 17.08.2008r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 18.08.2008r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 24.08.2008r. sprzedał 15 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 300 zł,

- w dniu 1.09.2008r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 6.09.2008r, przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 9.09.2008r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

2. w dniach 18 sierpnia 2008r. i 21 sierpnia 2008r. w (...), w celu dalszej odsprzedaży przekazał nieustalonej osobie, dysponującej numerem (...)znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany oraz substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, i tak:

- w dniu 18.08.2008r. przekazał niż 100 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł, oraz nie mniej niż 20 gram amfetaminy o wartości nie mniejszej niż 400 zł,

- w dniu 21.08.2008r. przekazał 200 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 4.000 zł,

3. w okresie od bliżej nieustalonego dnia, a co najmniej od czerwca 2008r.do 27 września 2008r. w (...), w celu dalszej odsprzedaży wielokrotnie przekazał W. P. dysponującemu numerami (...)znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 288 gram o wartości nie mniejszej niż 5.400 zł, w tym:

- w dniu 21.08.2008r. przekazał 100 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł,

- w dniu 22.08.2008r. przekazał 100 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł,

- w dniu 27.09.2008r. przekazał 88 gram marihuany za kwotę 1.400 zł,

- w okresie od bliżej nieustalonego dnia, a co najmniej od czerwca 2008r. do 12 września 2008r. w (...),

4. w celu dalszej odsprzedaży wielokrotnie przekazał C. P. dysponującemu numerem (...) znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 100 gram, o wartości nie mniejszej niż 1.900 zł, w tym:

- w dniu 24.08.2008r. przekazał 50 gram marihuany za kwotę 900 zł,

- w dniach 1-2.09.2008r. przekazał 50 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 1.000 zł,

5. w okresie od 18 sierpnia 2008r. do 23 września 2008r. w (...), kilkakrotnie sprzedał nieustalonej osobie posługującej się imieniem (...), dysponującej numerem (...) , środek odurzający w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 25 gram, o wartości nie mniejszej niż 500 zł, w tym:

- w dniu 18.08.2008r. sprzedał nie mniej niż 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 19.08.2008r. sprzedał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 11.09.2008r. sprzedał 10 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 200 zł,

- w dniu 23.09.2008r. sprzedał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

6. w dniu 5 września 2008r. w (...), sprzedał nieustalonej osobie posługującej się imieniem (...), dysponującej numerem (...) , środek odurzający w postaci 5 marihuany za kwotę 100 zł,

7. w okresie od co najmniej 22 sierpnia 2008r. do 28 września 2008r. w (...), kilkakrotnie sprzedał K. D. , dysponującemu numerem (...)środek odurzający w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 15 gram i wartości nie mniejszej niż 300 zł, w tym:

- w dniu 22.08.2008r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 30.08.2008r. sprzedał co najmniej 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł, w dniu 28.09.2008r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 29 września 2008r. w (...), wspólnie i w porozumieniu z C. P.i D. B., nabył od nieustalonej osoby w celu dalszej odsprzedaży znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 998,1 gram, o wartości rynkowej nie mniejszej niż 30.000 zł

tj. o czyn z art. 56 ust. 1 i 3 w zb. z art. 59 ust.1 w zb. z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

3. D. B. został oskarżony o to, że:

V. w okresie od bliżej nieustalonego dnia do 29 września 2008 r. w (...)i w (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru,
wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci marihuany, w ten sposób, że nabytą uprzednio przez G. P.od nieustalonej osoby marihuanę w ilości nie mniejszej niż 50 gram i wartości nie mniejszej niż 1.000 zł odsprzedał innym nieustalonym osobom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w tym:

- w dniu 13.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom, otrzymał od G. P.środek odurzający w postaci 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 15.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom otrzymał od G. P.środek odurzający w postaci nie mniej niż 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 17.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom otrzymał od G. P.środek odurzający w postaci 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 18.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom, otrzymał od G. P.środek odurzający w postaci 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 24.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom, otrzymał od G. P.środek odurzający w postaci 15 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 300 zł,

- w dniu 1.09.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom, otrzymał od G. P.środek odurzający w postaci 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 6.09.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom, otrzymał od G. P.środek odurzający w postaci 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 9.09.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom, otrzymał od G. P.środek odurzający w postaci 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- a w dniu 29 września 2008r. w (...), wspólnie i w porozumieniu z C. P.i G. P., nabył od nieustalonej osoby w celu dalszej odsprzedaży znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 998,1 gram, o wartości rynkowej nie mniejszej niż 30.000 zł

tj. o czyn z art. 56 ust. 1 i 3 w zb. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

4. C. P. został oskarżony o to, że:

V. w okresie od bliżej nieustalonego dnia do 29 września 2008 r. w (...), w okolicach (...)i w (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci marihuany, w ten sposób, że nabytą uprzednio przez G. P.od nieustalonej osoby marihuanę w ilości nie mniejszej niż 100 gram i wartości nie mniejszej niż 1.900 zł, odsprzedał innym nieustalonym osobom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w tym:

- w dniu 24.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom, otrzymał od G. P.środek odurzający w postaci 50 gram marihuany za kwotę 900 zł,

- w dniach 1-2.09.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom, otrzymał od G. P.środek odurzający w postaci 50 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 1.000 zł,

- w dniu 29 września 2008r. w (...), wspólnie i w porozumieniu z G. P.i D. B., nabył od nieustalonej osoby w celu dalszej odsprzedaży znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 998,1 gram o wartości rynkowej nie mniejszej niż 30.000 zł

tj. o czyn z art. 56 ust. 1 i 3 w zb. z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.65§1 kk w zw. z art. 12 kk

5. B. S. został oskarżony o to, że:

VI. w okresie od 10 lipca 2008 r. do 7 września 2008 r. w (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci marihuany, w ten sposób, że nabytą od W. P.marihuanę w ilości nie mniejszej niż 580 gram, o wartości nie mniejszej niż 11.200 zł, odsprzedał innym nieustalonym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, i tak:

- w dniu 10 lipca 2008r. w (...), nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 25 gram o wartości nie mniejszej niż 500 zł, w celu odsprzedaży innym osobom,

- w dniu 11 lipca 2008r. w (...), nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 35 gram o wartości nie mniejszej niż 700 zł, w celu odsprzedaży innym osobom,

- w dniu 12 lipca 2008r. w (...), nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 15 gram o wartości nie mniejszej niż 300 zł, w celu odsprzedaży innym osobom,

- w dniu 13 lipca 2008r. w (...), nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 20 gram o wartości nie mniejszej niż 400 zł, w celu odsprzedaży innym osobom,

- w dniu 14 lipca 2008r. w (...), nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 5 gram o wartości nie mniejszej niż 100 zł, w celu odsprzedaży innym osobom,

- w dniu 19 lipca 2008r. w (...), za kwotę 600 zł nabył od W. P.znaczną ilość środka odurzającego w postaci 50 gram marihuany w cenie po 12 zł za 1 gram, w celu odsprzedaży innym osobom,

- w dniu 9 sierpnia 2008r. w (...), nabył od W. P.znaczną ilość środka odurzającego w postaci 100 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł, w celu odsprzedaży innym osobom,

- w dniu 25 sierpnia 2008r. w (...), nabył od W. P.znaczną ilość środka odurzającego w postaci 280 gram marihuany, o wartości nie mniejszej niż 5.600 zł, w celu odsprzedaży innym osobom,

- w dniu 7 września 2008r. w (...), nabył od W. P.znaczną ilość środka odurzającego w postaci 50 gram marihuany, o wartości nie mniejszej niż 1.000 zł, w celu odsprzedaży innym osobom

tj. o czyn z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

VII. w dniu 14 lipca 2009 r. w (...), w mieszkaniu przy ul. (...), wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci ziela konopi w łącznej ilości 1.143,19 grama,

tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

6. J. Ł. został oskarżony o to, że:

IX. w okresie od maja 2008 roku do kwietnia 2009 roku w (...), działając w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł, wielokrotnie udzielał innym, dotychczas nieustalonym osobom, środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 50 gramów,

tj. o czyn art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

X. w dniu 19 września 2008 roku w (...), na ul. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w wysokości 300 złotych, udzielił środka odurzającego postaci marihuany: w ilości 5,14 grama P. S., w ilości 5 gramów A. S.oraz w ilości 5 gramów K. M.

tj. o czyn art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

XI. w okresie od 11 lipca 2008r. do 17 września 2008r. w (...), działając w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środka odurzającego w postaci marihuany, w ten sposób, że nabytą od W. P.marihuanę w łącznej ilości nie mniejszej niż 287 gramów o wartości nie mniejszej niż 5.740 zł, odsprzedał innym nieustalonym osobom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a częściowo także przekazał nieodpłatnie, czyniąc sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, i tak:

- w dniu 11.07.2008r w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 35 gram o wartości nie mniejszej niż 700 zł,

- w dniu 14.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 15 gram o wartości nie mniejszej niż 300 zł,

- w dniu 15.07.2008r. w (...), nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 21 gram o wartości nie mniejszej niż 420 zł,

- w dniu 16.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w ilości 5 gram o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 18.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 22 gramy o wartości nie mniejszej niż 440 zł,

- w dniu 22.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 20 gramy o wartości nie mniejszej niż 400 zł,

- w dniu 24.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 15 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 300 zł,

- w dniu 1.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 10 gram o wartości nie mniejszej niż 200 zł,

- w dniu 3.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w ilości 5 gram o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 4.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w ilości 5 gram o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 6.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w ilości 5 gram o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 8.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 5 gram o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 11.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 10 gram o wartości nie mniejszej niż 200 zł,

- w dniu 12.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w ilości 5 gram o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 14.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 10 gram o wartości nie mniejszej niż 200 zł,

- w dniu 18.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 10 gram o wartości nie mniejszej niż 200 zł,

- w dniu 23.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 6 gram o wartości nie mniejszej niż 120 zł,

- w dniu 24.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 11 gram o wartości nie mniejszej niż 220 zł,

- w dniu 25.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 18 gram, o wartości nie mniejszej niż 360 zł,

- w dniu 26.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 6 gram o wartości nie mniejszej niż 120 zł,

- w dniu 27.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 10 gram o wartości nie mniejszej niż 200 zł,

- w dniu 30.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 12 gram o wartości nie mniejszej niż 240 zł,

- w dniu 2.09.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w ilości 5 gram o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 12.09.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w ilości 5 gram o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 14.09.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości około 5 gram o wartości 100 zł,

- w dniu 17.09.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 11 gram o wartości nie mniejszej niż 220 zł,

tj. o czyn z art. 56 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

XII. w okresie od lipca 2008r. do października 2008r. w (...), działając w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem, wielokrotnie udzielał K. R.nieodpłatnie poprzez wspólne wypalenie środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 gramów

tj. o czyn art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12 kk

7. K. C. został oskarżony o to, że:

XIII. w okresie od 30 czerwca 2008r. do 17 września 2008 r. w (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 309 gramów o wartości nie mniejszej niż 6.180 zł oraz uczestniczył w obrocie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 10 gramów o wartości nie mniejszej niż 200 zł, w ten sposób, że nabyte od W. P.środki odurzające odsprzedał innym nieustalonym osobom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a częściowo także przekazał nieodpłatnie, czyniąc sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, i tak:

- w dniu 30.06.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 10 gram za kwotę 200 zł,

- w dniu 2.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 10 gram za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 3.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 15 gram za kwotę nie mniejszą niż 300 zł oraz 5 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 5.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.substancję psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości 5 gram za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 7.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 5 gram marihuany za kwotę 100 zł,

- w dniu 9.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 5 gram marihuany za kwotę 100 zł,

- w dniu 11.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 16 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 320 zł,

- w dniu 12.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 10 gram za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 15.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 10 gram za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 18.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 15 gram za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 19.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 20 gram za kwotę nie mniejszą niż 400 zł,

- w dniu 24.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości co najmniej 26 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 520 zł,

- w dniu 25.07.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 5 gram za kwotę 100 zł,

- w dniu 1.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 5 gram za kwotę 100 zł,

- w dniu 5.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 15 gram za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 6.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 20 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 400 zł,

- w dniu 9.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 5 gram za kwotę 100 zł,

- w dniu 13.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 5 gram za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 14.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 5 gram za kwotę 100 zł,

- w dniu 18.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 5 gram za kwotę 100 zł,

- w dniu 20.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 10 gram za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

-w dniu 26.08.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 15 gram za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 1.09.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 22 gramy za kwotę nie mniejszą niż 440 zł,

- w dniu 3.09.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 50 gram za kwotę nie mniejszą niż 1000 zł,

- w dniu 17.09.2008r. w (...), w celu odsprzedaży innym osobom nabył od W. P.środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 5 gram za kwotę 100 zł

tj. o czyn z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

XIV. w okresie od końca marca 2008r. do połowy kwietnia 2009 r. w (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, wielokrotnie udzielał nieodpłatnie innym osobom znacznej ilości środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 113 gramów, i tak:

- w bliżej nieustalonej dacie w okresie marzec-kwiecień 2008r., co najmniej trzykrotnie udzielił nieodpłatnie M. M. środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 1,5 grama poprzez wspólne wypalenie,

- w okresie od czerwca 2008r. do kwietnia 2009r., co najmniej jedenastokrotnie udzielił nieodpłatnie K. B. i B. W. środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż po 5 gramów poprzez wspólne wypalenie,

- w okresie od grudnia 2008r. do stycznia 2009r., co najmniej trzykrotnie udzielił nieodpłatnie M. C. środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 1,5 grama poprzez wspólne wypalenie,

- w okresie od końca czerwca 2008r. do kwietnia 2009r., wielokrotnie udzielił nieodpłatnie M. S. znacznej ilości środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 100 gramów poprzez wspólne wypalenie,

tj. o czyn z art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

XV. w dniu 1 czerwca 2009 r. w (...), wbrew przepisom ustawy, posiadał środek odurzający w postaci 0,48 grama łodyg konopi

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

8. M. L. został oskarżony o to, że:

XVI. w bliżej nieustalonych datach, w okresie od 10 lipca 2007r. do września 2007r. w (...), działając w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 600 zł, kilkakrotnie udzielił K. C.środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 30 gram, w cenie 100 zł za 5 gram marihuany

tj. o czyn art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 30 października 2012 r w sprawie III K 595/11 ;

I.  Oskarżonego W. P. uznał winnym – w ramach czynów opisanych treścią zarzutów I i II aktu oskarżenia tego, że :

w okresie od grudnia 2007 r. do 27 kwietnia 2009 r. w (...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środka odurzającego i znacznymi ilościami substancji psychotropowej w ten sposób, że pozyskane od nieustalonych osób, a także od G. P.środki odurzające w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 2.245,00 gram, o wartości nie mniejszej niż 44.335 zł – w tym od G. P.co najmniej 288 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 5.400 zł - oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 118 gram o wartości nie mniejszej niż 2.545 zł, przekazał innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 46.860 zł, w celu dalszej odsprzedaży, a częściowo także do ich użytku, czyniąc sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, zaś w dniu 27 kwietnia 2009 r. w (...), w mieszkaniu przy ul. (...), wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci ziela konopi w łącznej ilości 376,2 grama oraz znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 61,4 grama, i tak :

1. w okresie od grudnia 2007 r. do 27 kwietnia 2009 r., wielokrotnie sprzedał J. Ł. znaczą ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 415 gram, za kwotę nie mniejszą niż 8.300 zł, w tym co najmniej 307,14 gram w celu dalszej odsprzedaży innym osobom, w tym:

- w dniu 11.07.2008 r. sprzedał J. Ł. 35 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 700 zł,

- w dniu 14.07.2008 r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł.,

- w dniu 15.07.2008 r. sprzedał 21 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 420 zł.,

- w dniu 16.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 18.07.2008 r. sprzedał 22 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 440 zł,

- w dniu 22.07.2008 r. sprzedał 20 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 400 zł,

- w dniu 24.07.2008 r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 1.08.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 3.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 4.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 6.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 8.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 11.08.2008 r. sprzedał co najmniej 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 12.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 14.08.2008 r. sprzedał co najmniej 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 18.08.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 23.08.2008 r. sprzedał 6 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 120 zł,

- w dniu 24.08.2008 r. sprzedał 11 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 220 zł,

- w dniu 25.08.2008 r. dwukrotnie sprzedał marihuanę w ilościach 12 gram, a następnie 6 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 360 zł,

- w dniu 26.08.2008 r. sprzedał 6 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 120 zł,

- w dniu 27.08.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 30.08.2008 r. sprzedał 12 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 240 zł,

- w dniu 2.09.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 12.09.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 14.09.2008 r. sprzedał około 5 gram marihuany za kwotę 100 zł,

- w dniu 16.09.2008 r. sprzedał 3 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 60 zł,

- w dniu 17.09.2008 r. sprzedał 11 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 220 zł,

- w dniu 19.09.2008 r. sprzedał 20,14 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 400 zł,

- w dniu 18 lipca 2008 r. oraz w okresie od stycznia do kwietnia 2009 r. sprzedał J. Ł. substancję psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości nie mniejszej niż 27 gram za kwotę nie mniejszą niż 675 zł,

2. w okresie od kwietnia do 19 września 2008 r., w tym w dniach 10.07.2008 r., 14.07.2008 r., 16.09.2008 r. i 19.09.2008 r. sprzedał A. S. środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 250 zł,

3. w okresie od czerwca 2008 r. do połowy kwietnia 2009 r. wielokrotnie sprzedał K. C. znaczą ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 420 gram za kwotę nie mniejszą niż 8.400 zł, w tym co najmniej 309 gram marihuany w celu dalszej odsprzedaży innym osobom, a w okresie od 2 lipca 2008 r. do połowy kwietnia 2009 r. sprzedał substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 12 gram za kwotę nie mniejszą niż 250 zł, przy czym co najmniej 10 gram amfetaminy w celu dalszej odsprzedaży innym osobom, w tym :

- w dniu 30.06.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę 200 zł,

- w dniu 1.07.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę 25 zł,

- w dniu 2.07.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł oraz 2 gramy amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 3.07.2008 r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł oraz 5 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 5.07.2008 r. sprzedał 5 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 7.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 9.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 11.07.2008 r. dwukrotnie sprzedał marihuanę w ilościach po 6 gram i 10 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 320 zł,

- w dniu 12.07.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 15.07.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 18.07.2008 r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 19.07.2008 r. sprzedał 20 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 400 zł,

- w dniu 24.07.2008 r. sprzedał co najmniej 26 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 520 zł,

- w dniu 25.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 1.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 5.08.2008 r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 6.08.2008 r. dwukrotnie sprzedał marihuanę w ilościach po 10 gram i 10 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 400 zł,

- w dniu 9.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 12.08.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę 25 zł,

- w dniu 13.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 14.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 18.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 20.08.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 26.08.2008 r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 1.09.2008 r. sprzedał 22 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 440 zł,

- w dniu 3.09.2008 r. sprzedał 50 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 1000 zł,

- w dniu 16.09.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę 100 zł,

- w dniu 17.09.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł

- w dniu 19.09.2008 r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

3. w okresie od 10 lipca 2008 r. do 7 września 2008 r. wielokrotnie sprzedał B. S. dysponującemu numerem (...) znaczą ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 582 gram, za kwotę nie mniejszą niż 11.240 zł, w tym co najmniej 555 gram w celu dalszej odsprzedaży innym osobom, oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 7 gram za kwotę nie mniejszą niż 175 zł, i tak:

- w dniu 10.07.2008 r. dwukrotnie sprzedał B. S. marihuanę w ilości po 10 gram i 15 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł oraz 1 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 11.07.2008 r. czterokrotnie sprzedał marihuanę w ilości po 2 gramy, 10 gram, 5 gram i 20 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 740 zł, oraz 1 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 12.07.2008 r. dwukrotnie sprzedał marihuanę w ilości po 10 gram i 5 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł oraz 3 gramy amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 75 zł,

- w dniu 13.07.2008 r. trzykrotnie sprzedał marihuanę w ilości po 5 gram, 5 gram i 10 gram za łączną kwotę nie mniejszą niż 400 zł,

- w dniu 14.07.2008 r. sprzedał nie mniej niż 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 15.07.2008 r. sprzedał 2 gramy amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 19.07.2008 r. sprzedał 50 gram marihuany w cenie po 12 zł za 1 gram, tj. za kwotę 600 zł,

- w dniu 9.08.2008 r. sprzedał 100 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 2.000 zł,

- w dniu 25.08.2008 r. sprzedał 280 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 5.600 zł,

- w dniu 7.09.2008 r. sprzedał 50 gram marihuany za kwotę nie mniejsza niż 1.000 zł,

4. w okresie od lipca 2008 r. do 27 kwietnia 2009 r., wielokrotnie sprzedał P. K. (1) środek odurzający w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 22 gramy za kwotę nie mniejszą niż 460 zł, oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 15 gram za kwotę nie mniejszą niż 450 zł, w tym:

- w dniu 20.07.2008 r. sprzedał co najmniej 1 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 30 zł,
- w dniu 8.08.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę 20 zł,

- w dniu 11.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę 100 zł,

- w dniu 28.08.2008 r. sprzedał 12 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 240 zł,

- w dniu 6.09.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę 25 zł, w dniu 12.09.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę 25 zł,

- w dniu 15.09.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę 25 zł, w dniu 16.09.2008 r. sprzedał co najmniej 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 18.09.2008 r. sprzedał co najmniej 10 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

5. w okresie od 19 czerwca 2008 r. do 12 sierpnia 2008 r., wielokrotnie sprzedał M. R. (1) dysponującemu numerami (...) środek odurzający w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 19 gram o wartości nie mniejszej niż 400 zł, w tym:

- w dniu 19.06.2008 r. dwukrotnie sprzedał M. R. (1) marihuanę w ilościach 2 gramy za kwotę 50 zł i 5 gram za kwotę 100 zł,

- w dniu 11.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 12.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 12.08.2008 r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę 50 zł,

6. w dniu 19 czerwca 2008 r., sprzedał M. J. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w okresie od 19 czerwca do 7 lipca 2008 r., wielokrotnie sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 31 gram za kwotę nie mniejszą niż 620 zł, i tak:

- w dniu 19.06.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 29.06.2008 r. sprzedał 6 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 120 zł,
- w dniu 30.06.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 3.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 5.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 7.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

7. w okresie od 23 czerwca do 10 września 2008 r., wielokrotnie sprzedał J. K. (1) dysponującemu numerem (...) znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 52 gram za kwotę nie mniejszą niż 1.085 zł, i tak:

- dniu 23.06.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 24.06.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 29.06.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 6.07.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 13.07.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 24.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 6.08.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 13.08.2008 r. sprzedał 7 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 140 zł,

- w dniu 14.08.2008 r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 21.08.2008 r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 3.09.2008 r. sprzedał 11 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 220 zł,

- w dniu 10.09.2008 r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

8. w okresie od 20 czerwca do 5 lipca 2008 r. kilkakrotnie sprzedał W. K. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 21 gram za kwotę nie mniejszą niż 440 zł, i tak:

- w dniu 20.06.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,
- w dniu 21.06.2008 r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 28.06.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 3.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 4.07.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 5.07.2008 r. sprzedał 7 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 140 zł,

9. w okresie od 22 czerwca do 6 sierpnia 2008 r. kilkakrotnie sprzedał M. M. dysponującemu numerami (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 8 gram za kwotę nie mniejszą niż 175 zł, i tak:

- w dniu 22.06.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 14.07.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 2.08.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 6.08.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

10. w dniach 24 czerwca 2008 r. i 2 sierpnia 2008 r. sprzedał A. A. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości 6 gramów za kwotę nie mniejszą niż 125 zł,

11. w dniach 26 i 30 czerwca 2008 r. sprzedał J. Z. substancję psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości 4 gram za kwotę 100 zł,

12. w dniu 28 czerwca 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie o ps. (...) dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 1 grama marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

13. w okresie od 28 czerwca 2008 r. do 21 sierpnia 2008 r., wielokrotnie sprzedał K. K. dysponującemu numerami (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 16 gram o wartości nie mniejszej niż 375 zł, w tym:

- w dniu 28.06.2008 r. sprzedał K. K. 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 7.07.2008 r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 16.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 18.07.2008 r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 1.08.2008 r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 12.08.2008 r. sprzedał co najmniej 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 21.08.2008 r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł

14. w dniu 30 czerwca 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie o ps. (...) dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 2 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

15. w dniu 2 lipca 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

16. w dniu 10 lipca 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) substancję psychotropową w postaci 5 gram amfetaminy za kwotę 90 zł i środek odurzający w postaci 1 grama marihuany za kwotę nie mniejszą niż 20 zł,

17. w dniu 11 lipca 2008 r., sprzedał R. W. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci 1 grama marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

18. w dniu 11 lipca 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie posługującej się imieniem (...) dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 2 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

19. w dniach 9 i 12 lipca 2008 r., udzielił nieodpłatnie nieustalonej osobie o ps. (...) dysponującej numerem (...) środka odurzającego w postaci co najmniej 1 grama marihuany,

20. w dniu 14 lipca 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

21. w dniu 19 lipca 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 1 grama marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

22. w dniu 19 lipca 2008 r., przyjął od nieustalonej osoby, dysponującej numerem (...) , w celu dalszej odsprzedaży, substancję psychotropową w postaci amfetaminy w nieustalonej bliżej ilości, nie mniej niż 30 gram za kwotę 600 zł,

23. w dniu 25 lipca 2008 r. w (...), sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) substancję psychotropową w postaci co najmniej 10 gram amfetaminy za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

24. w okresie od 27 lipca do 17 września 2008 r., w tym w dniach: 27.07.2008 r., 5.08.2008 r., 7.08.2008 r., 8.08.2008 r. i 17.09.2008 r., wielokrotnie sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 25 gram o wartości nie mniejszej niż 500 zł, oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 1 gram o wartości nie mniejszej niż 25 zł,

25. w dniu 28 lipca 2008 r. sprzedał nieustalonej osobie posługującej się imieniem (...), dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

26. w okresie od 28 lipca do 17 września 2008 r., wielokrotnie sprzedał K. B. dysponującemu numerem (...) znaczna ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 118 gram za kwotę nie mniejszą niż 2.365 zł, i tak:

- dniu 28.07.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 8.08.2008 r. sprzedał co najmniej 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

- w dniu 9.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 12.08.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 15.09.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 18.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 22.08.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 23.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 25.08.2008 r. sprzedał 7 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 140 zł,

- w dniu 26.08.2008 r. sprzedał 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

- w dniu 3.09.2008 r. sprzedał 50 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 1000 zł,

27. w dniach 29 lipca, 6 sierpnia 8 sierpnia i 13 sierpnia 2008 r. w (...)sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...)środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 gram za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

28. w dniu 31 lipca 2008 r., sprzedał D. D. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci 2 gram marihuany za kwotę 50 zł,

29. w dniach 31 lipca 2008 r. i 20 sierpnia 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie posługującej się ps. (...), dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości co najmniej 3 gram za kwotę nie mniejszą niż 60 zł,

30. w dniach 31 lipca, 2 sierpnia i 3 sierpnia 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) substancję psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości co najmniej 1,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 45 zł oraz środek odurzający w postaci co najmniej 2 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 40 zł,

31. w dniach 31 lipca, 3 września i 10 września 2008 r. w (...)sprzedał P. P. (1) dysponującemu numerem (...)środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 4 gramy za kwotę nie mniejszą niż 80 zł, a w dniu 31 lipca 2008r. ponadto substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 3 gram za kwotę nie mniejszą niż 75 zł,

32. w dniu 3 sierpnia 2008 r., sprzedał M. S. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

33. w dniu 4 sierpnia 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

34. w dniu 11 sierpnia 2008 r., przekazał C. P. środek odurzający w postaci 1 grama marihuany o wartości nie mniejszej niż 20 zł,

35. w dniach 11-12 sierpnia 2008 r., dwukrotnie sprzedał M. R. (2) dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 11 gram za kwotę nie mniejszą niż 225 zł, i tak:

- w dniu 11.08.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

- w dniu 12.08.2008 r. sprzedał co najmniej 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

35. w dniu 12 sierpnia 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie posługującej się ps. (...), dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 1 grama marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

36. w dniach 12 sierpnia, 7 września i 11 września 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie posługującej się imieniem (...), dysponującej numerem (...) , środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości co najmniej 5 gram za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

37. w dniu 14 sierpnia 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w ilości 11 gram za kwotę nie mniejszą niż 220 zł oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 2 gram za kwotę nie mniejszą niż 60 zł,

38. w okresie od 18 sierpnia do 11 września 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 gram, o wartości nie mniejszej niż 200 zł,

39. w dniu 21 sierpnia 2008 r. przyjął od G. P. w celu dalszej odsprzedaży 100 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł,

40. w dniu 22 sierpnia 2008 r., przyjął od G. P. w celu dalszej odsprzedaży 100 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł,

41. w okresie od 25 sierpnia do 17 września 2008 r., kilkakrotnie sprzedał B. W. dysponującemu numerem (...) środek odurzający w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 18 gram za kwotę nie mniejszą niż 385 zł, i tak:

- w dniu 25.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 3.09.2008 r. sprzedał 7 gram marihuany za kwotę 140 zł,

- w dniu 11.09.2008 r. sprzedał 2 gramy marihuany za kwotę nie mniejszą niż 50 zł,

- w dniu 15.09.2008 r. sprzedał nie mniej niż 3 gramy marihuany za kwotę 70 zł,

- w dniu 17.09.2008 r. sprzedał 1 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

42. w dniu 28 sierpnia 2008 r., sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

43. w dniu 29 sierpnia 2008 r. w (...), sprzedał osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 1 grama marihuany za kwotę nie mniejszą niż 25 zł,

44. w dniu 13 września 2008 r. w (...), sprzedał nieustalonej osobie posługującej się ps. (...), dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 10 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 200 zł,

45. w dniu 15 września 2008 r. w (...), sprzedał nieustalonej osobie dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 15 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

46. w dniu 16 września 2008 r. w (...), sprzedał D. K. dysponującemu numerem (...)środek odurzający w postaci 4 gramów marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

47. w dniu 18 września 2008 r. w (...), sprzedał nieustalonej osobie posługującej się imieniem (...), dysponującej numerem (...) środek odurzający w postaci 30 gram marihuany w cenie 19 zł za 1 gram, tj. za kwotę nie mniejszą niż 570 zł,

48. w dniu 27 września 2008 r. w (...), przyjął od G. P. w celu dalszej odsprzedaży, środek odurzający w postaci 88 gram marihuany za kwotę 1.400 zł,

49. w dniu 28 września 2008 r. w (...), przekazał G. P. w celu dalszej odsprzedaży środek odurzający w postaci 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

przy czym czynu powyżej opisanego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu kwalifikowanego z art. 56 ust. 1 i 3 w zb. z art. 59 ust. 1 w zb. z art. 58 ust. 1 w zb. z art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu sprzed wejścia w życie Ustawy nowelizacyjnej z dnia 01 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 678) w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk , i czyn tak zakwalifikował na podstawie art. 56 ust. 1 i 3 w zb. z art. 59 ust. 1 w zb. z art. 58 ust. 1 w zb. z art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk skazał go, zaś na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk w brzmieniu obowiązującym przed 08 czerwca 2010 roku w zw. z art. 4 § 1 kk wymierzył mu karę 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna grzywny jest równa kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych.

II. Oskarżonego W. P. uznał winnym popełnienia czynu opisanego treścią zarzutu trzeciego aktu oskarżenia i za czyn ten na podstawie art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk skazał go i wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

III. Na podstawie art. 85 kk w zw. z art. 86 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego W. P. łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 4 (czterech) lat.

III. Na podstawie art. 45 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego W. P. przepadek uzyskanej korzyści majątkowej w kwocie 46 880 (czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) złotych.

IV. Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego W. P. kary pozbawienia wolności zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci tymczasowego aresztowania, tj. w dniach od 27 kwietnia 2009 roku do dnia 21 stycznia 2010 roku przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

V. Oskarżonego G. P. uznał winnym tego, że :

w okresie od bliżej nieustalonego dnia do 29 września 2008 r. w (...), w okolicach (...)oraz w (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wbrew przepisom ustawy, uczestniczył w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci marihuany oraz znaczną ilością substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, w ten sposób, że posiadając uprzednio nabytą osobiście oraz wspólnie z innymi osobami od nieustalonej osoby marihuanę w ilości nie mniejszej niż 1.781,1 gram, o wartości nie mniejszej niż 45.200 zł oraz amfetaminę w ilości nie mniejszej niż 20 gram o wartości nie mniejszej niż 400 zł, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 45.600 zł, przekazał innym, w tym nieustalonym osobom, w celu dalszej odsprzedaży, a częściowo także do ich użytku, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w tym:

1. w okresie od bliżej nieustalonego dnia, a co najmniej od czerwca 2008 r. do 9 września 2008 r. w (...), w celu dalszej odsprzedaży wielokrotnie przekazał D. B. dysponującemu numerami (...)znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 50 gram o wartości nie mniejszej niż 1.000 złotych, w tym:

- w dniu 13.08.2008 r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 15.08.2008 r. przekazał nie mniej niż 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 17.08.2008 r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 18.08.2008 r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 24.08.2008 r. sprzedał 15 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 300 zł,

- w dniu 1.09.2008 r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 6.09.2008 r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 9.09.2008 r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

2. w dniach 18 sierpnia 2008 r. i 21 sierpnia 2008 r. w (...), w celu dalszej odsprzedaży przekazał nieustalonej osobie, dysponującej numerem (...)znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany oraz substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, i tak:

- w dniu 18.08.2008 r. przekazał niż 100 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł, oraz nie mniej niż 20 gram amfetaminy o wartości nie mniejszej niż 400 zł,

- w dniu 21.08.2008 r. przekazał 200 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 4.000 zł,

3. w okresie od bliżej nieustalonego dnia, a co najmniej od czerwca 2008 r. do 27 września 2008 r. w (...), w celu dalszej odsprzedaży wielokrotnie przekazał W. P. dysponującemu numerami (...)znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 288 gram o wartości nie mniejszej niż 5.400 zł, w tym:

- w dniu 21.08.2008 r. przekazał 100 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł,

- w dniu 22.08.2008 r. przekazał 100 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł,

- w dniu 27.09.2008 r. przekazał 88 gram marihuany za kwotę 1.400 zł,

4. w okresie od bliżej nieustalonego dnia, a co najmniej od czerwca 2008 r. do 12 września 2008 r. w (...), w celu dalszej odsprzedaży wielokrotnie przekazał C. P. dysponującemu numerem (...)znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 100 gram, o wartości nie mniejszej niż 1.900 zł, w tym:

- w dniu 24.08.2008 r. przekazał 50 gram marihuany za kwotę 900 zł,

- w dniach 1-2.09.2008 r. przekazał 50 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 1.000 zł.

5. okresie od 18 sierpnia 2008 r. do 23 września 2008 r. w (...), kilkakrotnie sprzedał nieustalonej osobie posługującej się imieniem (...), dysponującej numerem (...) , środek odurzający w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 25 gram, o wartości nie mniejszej niż 500 zł, w tym:

- w dniu 18.08.2008 r. sprzedał nie mniej niż 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 19.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

- w dniu 11.09.2008 r. sprzedał 10 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 200 zł,

- w dniu 23.09.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

6. w dniu 5 września 2008 r. w (...), sprzedał nieustalonej osobie posługującej się imieniem (...), dysponującej numerem (...) , środek odurzający w postaci 5 marihuany za kwotę 100 zł,

7. w okresie od co najmniej 22 sierpnia 2008 r. do 28 września 2008 r. w (...), kilkakrotnie sprzedał K. D. , dysponującemu numerem (...)środek odurzający w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 15 gram i wartości nie mniejszej niż 300 zł, w tym:

- w dniu 22.08.2008 r. sprzedał 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 30.08.2008 r. sprzedał co najmniej 5 gram marihuany za kwotę nie mniejszą niż 100 zł,

- w dniu 28.09.2008 r. przekazał 5 gram marihuany o wartości nie mniejszej niż 100 zł,

8. w dniu 29 września 2008 r. w (...), wspólnie i w porozumieniu z C. P.i D. B., nabył od nieustalonej osoby w celu dalszej odsprzedaży znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 998,1 gram, o wartości rynkowej nie mniejszej niż 30.000 zł,

tj. czynu kwalifikowanego z art. 56 ust. 1 i 3 w zb. z art. 59 ust. 1 w zb. z art. 58 ust. 1 i 2 w zb. z art. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu sprzed wejścia w życie Ustawy nowelizacyjnej z dnia 01 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 678) w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 4 § 1 kk i za czyn ten na podstawie art. 56 ust. 1 i 3 w zb. z art. 59 ust. 1 w zb. z art. 58 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk w brzmieniu obowiązującym przed 08 czerwca 2010 roku w zw. z art. 4 § 1 kk wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat i 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna grzywny jest równa kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych.

VI. Na podstawie art. 45 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego G. P. przepadek uzyskanej korzyści majątkowej w kwocie 15 600 (piętnaście tysięcy sześćset) złotych.

VII. Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego G. P. kary pozbawienia wolności zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci tymczasowego aresztowania, tj. w dniach od 29 września 2008 roku do dnia 28 lutego 2009 roku oraz od 28 maja 2009 roku do 17 sierpnia 2009 roku przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

VIII. Oskarżonego D. B. w ramach zarzucanego mu w punkcie piątym zarzutów aktu oskarżenia czynu uznał winnym tego, że w dniu 29 września 2008 roku w (...)działając wspólnie i w porozumieniu z C. P.oraz G. P.czyniąc przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środka odurzającego, nabył od nieustalonej osoby w celu dalszej odsprzedaży a następnie posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 998,1 grama o wartości rynkowej nie mniejszej niż 30 000 złotych, tj. czynu kwalifikowanego z art. 57 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 3 w zb. z art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za czyn ten na podstawie art. 57 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 3 w zb. z art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk skazał go, zaś na podstawie art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

IX. Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego D. B. kary pozbawienia wolności zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci tymczasowego aresztowania, tj. w dniach od 29 września 2008 roku do dnia 28 lutego 2009 roku oraz od 25 marca 2009 roku do 22 czerwca 2009 roku przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

X. Na podstawie art. 17 § 1 pkt. 5 kpk postępowanie karne wobec oskarżonego C. P. umorzył.

XI. Oskarżonego B. S. uniewinnił od czynu opisanego treścią zarzutu siódmego aktu oskarżenia.

XII. Oskarżonego B. S. uznał winnym popełnienia czynu opisanego treścią zarzutu ósmego aktu oskarżenia i za czyn ten na podstawie art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii skazał go i wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

XIII. Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego B. S. kary pozbawienia wolności zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci tymczasowego aresztowania, tj. w dniach od 14 lipca 2009 roku do dnia 08 grudnia 2009 roku przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

XIV. Oskarżonego J. Ł. w zakresie czynów opisanych treścią zarzutów numer dziewięć, dziesięć i jedenaście aktu oskarżenia uznał winnym tego, że w okresie od maja 2008 roku do kwietnia 2009 roku w (...), działając w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem wielokrotnie udzielał - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 1.300 zł, będąc pierwotnie w posiadaniu, innym nieustalonym osobom, środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 65,14 gramów, przy czym w dniu 19 września 2008 roku w (...), na ul. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w wysokości 300 złotych, udzielił środka odurzającego postaci marihuany: w ilości 5,14 grama P. S., w ilości 5 gramów A. S.i w ilości 5 gramów K. M., - oraz nieodpłatnie w okresie od lipca 2008 roku do października 2008 roku K. R.przez wspólne wypalenie środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 5 gramów, a nadto był w posiadaniu nabytej uprzednio od W. P.w okresie od 11 lipca 2008 roku do 17 września 2008 roku znacznej ilości środka odurzającego w postaci marihuany o łącznej masie nie mniejszej niż 287 gramów, tj. czynu art. 59 ust. 1 w zb. z art. 58 ust. 1 w zb. z art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk i za czyn ten na podstawie 59 ust. 1 w zb. z art. 58 ust. 1 w zb. z art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk skazał go, zaś na podstawie art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

XV. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego J. Ł. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił tytułem próby na okres 3 (trzech) lat.

XVI. Na podstawie art. 45 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego J. Ł. przepadek uzyskanej korzyści majątkowej w kwocie 1300 (tysiąc trzysta) złotych.

XVII. Na podstawie art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązał oskarżonego J. Ł. do poddania się leczeniu odwykowemu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i nadto oddał go pod dozór kuratora sądowego.

XVIII. Oskarżonego K. C. uniewinnił od czynu opisanego treścią zarzutu trzynastego aktu oskarżenia.

XIX. Oskarżonego K. C. uznał winnym popełnienia czynów opisanych treścią zarzutów czternaście i piętnaście aktu oskarżenia i tak, za czyn z zarzutu czternastego aktu oskarżenia na podstawie art. 58 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk skazał go, zaś na podstawie art. 58 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności, zaś za czyn z zarzutu piętnastego aktu oskarżenia na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii skazał go i wymierzył mu karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

XX. Na podstawie art. 85 kk w zw. z art. 86 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego K. C. łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy.

XXI. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego K. C. łącznej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby w wymiarze 3 (trzech) lat, zaś na podstawie art. 73 § 1 kk w okresie trwania próby oddał oskarżonego pod dozór kuratora sądowego.

XXII. Oskarżonego M. L. uznał winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i za czyn ten na podstawie art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk skazał go, zaś na podstawie art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

XXIII. Na podstawie art. 45 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego M. L. przepadek uzyskanej korzyści majątkowej w kwocie 600 (sześćset) złotych.

XXIV. Zasądził od Skarbu Państwa na rzecz obrońców :

- oskarżonego K. C.- adwokat S. C.kwotę 1653,12 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt trzy i 12/100) złotych – w tym kwotę 309,12 (trzysta dziewięć i 12/100) złotych podatku VAT oraz kwotę 1344 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery) złotych należność główna,

- oskarżonego B. S.– adwokata T. Ś.kwotę 1653,12 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt trzy i 12/100) złotych – w tym kwotę 309,12 (trzysta dziewięć i 12/100) złotych podatku VAT oraz kwotę 1344 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery) złotych należność główna,

tytułem zwrotu kosztów obrony udzielonej ww. oskarżonym z urzędu.

XXV. Zwolnił oskarżonych od kosztów sądowych – w części skazującej wyroku - i obciążył nimi Skarb Państwa, zaś w zakresie rozstrzygnięcia umarzającego postępowanie (pkt. X wyroku) oraz w części uniewinniającej wyroku – kosztami procesu obciążył Skarb Państwa.

Powyższy wyrok uprawomocnił się w dniu 7 listopada 2012 r. wobec oskarżonych M. L. i C. P..

Na podstawie art. 425 § 1 kpk w zw. z art. 444 kpk zaskarżył powyższy wyrok w całości obrońca oskarżonego W. P. i na podstawie art. 427 § 1 i 2 kpk, art. 438 pkt 2 i 3 kpk wyrokowi temu zarzucił:

I. Obrazę przepisów prawa procesowego, mającą wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie:

a/ Naruszenie art. 170 § 1 kpk w zw. z art. 201 kpk poprzez zaniechanie wezwania biegłego wydającego opinię na rozprawę, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania stron oraz wyjaśnienia wątpliwości, podczas gdy w związku z opinią biegłego istniała taka konieczność, a deklarowano zamiar zadawania biegłemu pytań bezpośrednio, a tym samym - wobec oparcia ustaleń Sądu na pisemnej opinii - ziściły się przesłanki do wezwania biegłego na rozprawę,

b) Naruszenie art. 201 k.p.k. w zw. z art. 366 § 1 k.p.k. i art. 2 § 2 k.p.k. - polegające na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy oraz nieuwzględnieniu potrzeby wyjaśnienia istotnych i uzasadnionych wątpliwości, co do wydanej w sprawie opinii, w tym rozpoznania znaczenia zwrotów używanych przez oskarżonych, co przejawiło się w niezasadnym oddaleniu wniosku obrony o wezwanie biegłego na rozprawę celem umożliwienia bezpośredniego zadawania pytań,

c) Naruszenie art. 4 kpk, art. 7 kpk w zw. z art. 92 kpk i art. 410 kpk przez wybiórczą i dowolną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego, brak uwzględnienia całokształtu okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a przemawiających na korzyść oskarżonego, a mianowicie:

- brak wyjaśnienia czy biegły sporządzając opinię posługiwał się zapisem dźwiękowym rozmów przez ich odsłuchanie, czy też ograniczył się do odczytania przekładów słownych, co ma istotne znaczenie w kontekście rozmów prowadzonych przez oskarżonych i rozumienia używanych przez nich zwrotów i ich kontekstu sytuacyjnego - w szczególności, że biegły sam wskazał, iż analizował dokumenty stanowiące materiał dowodowy (k. 5657), co może wpływać na błędną interpretację prowadzonych rozmów, a co zostało przez Sąd zbagatelizowane,

- brak wyjaśnienia rozbieżności w tłumaczeniu przez biegłego używanych przez oskarżonych zwrotów t.j. pominięcie przez Sąd, iż te same zwroty tłumaczone są przez biegłego na różne sposoby, co więcej - zarejestrowane określenia są nieprecyzyjne i wieloznaczne, w szczególności wyrażenia opisywane przez biegłego jako mające związek z narkotykami (np.: "co tam u ciebie?" "jest lipa") używane faktycznie w młodzieżowym slangu dla określenia innych pojęć niż przyjęte przez biegłego,

II. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść, a mianowicie:

a) Wadliwe przyjęcie, że kontekst zarejestrowanych i podlegających pisemnej opinii biegłego rozmów jest jednoznaczny i wyraźnie wskazuje na posiadanie, handel i obrót narkotykami, w sytuacji gdy określenia używane w zarejestrowanych połączeniach są niejednoznaczne i odnoszą się do innych pojęć, aniżeli przyjęte przez biegłego - vide: na podstawie rozmowy z dnia 16.06.2008 r., godz. 18.53.31 biegły wskazał, iż "określenie lipa jest bardzo charakterystyczne jeżeli chodzi o slang narkotykowy" - gdy tymczasem rozmowa sprowadza się wyłącznie do zadania pytania: co u ciebie i odpowiedzi: lipa, co w potocznym języku młodzieży oznacza źle, nieciekawie, a nie odnosi się w ogóle do narkotyków,

b) Wadliwe pominięcie przez Sąd, iż opinia biegłego, która stała się podstawą do ustaleń faktycznych w sprawie, jest niejednoznaczna - w szeregu wypadków biegły wskazuje na uzasadnione wątpliwości, co do ocenianych treści m. in. „prawdopodobnie chodzi o narkotyk", "prawdopodobnie chodzi o sfinalizowanie transakcji" (m. in. rozmowy z 19.06.2008), co zostało przez Sąd całkowicie pominięte, a pomimo braku pewności wniosków biegłego w szeregu przypadków przyjęto sprawstwo oskarżonego w zakresie przypisanego mu czynu,

c) Wadliwe pominięcie, iż w szeregu wypadków brak jest zarejestrowanych rozmów, które świadczyłyby o kontynuacji zamierzeń rozmówców (tak: m.in. połączenie z 18.06.2008 r.), co budzi uzasadnione wątpliwości co do dojścia do skutków tychże zamierzeń, niezależnie od tematów, jakich one dotyczą t.j. czy są związane z narkotykami, czy też nie,

d) Wadliwe pominięcie, iż z opinii biegłego w wielu wypadkach (tak: m.in. połączenie z 24.06.2008 r.) nie sposób wywnioskować o jakie rzekome narkotyki chodzi rozmówcom - biegły wskazuje, iż nie jest w stanie tego ustalić, że chodzi o nieustalony narkotyk, gdy tymczasem z porównania treści opinii z sentencją wyroku wynika, iż Sąd przyjmuje w takich wypadkach, że chodzi o marihuanę (m .in przyjęto, że oskarżony P. sprzedał J. K. w dniu 24.06.2008 r. 5 gram marihuany, podczas gdy z opinii biegłego wynika, że chodzi o nieustalony narkotyk i nie wiadomo, czy transakcja doszła do skutku) - co musi budzić uzasadnione wątpliwości, tym bardziej, iż nie zostało to w żaden sposób uzasadnione w pisemnych motywach orzeczenia,

e) Wadliwe przyjęcie, że oskarżony P. popełnił przypisany mu czyn, w sytuacji gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy jest niejednoznaczny, zaś liczne wątpliwości, które ujawniły się w związku z opinią biegłego nie zostały przez Sąd usunięte,

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 427 § 1 i art. 438 pkt 2 i 3 kpk wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

Również obrońca oskarżonego G. P. na podstawie art. 425 § 1 kpk w zw. z art. 444 kpk zaskarżył powyższy wyrok w całości i na podstawie art. 427 § 1 i 2 kpk i art. 438 pkt 2 i 3 kpk wyrokowi zarzucił:

I. obrazę przepisów prawa procesowego, mającą wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie:

a/ naruszenie art. 170 § kpk w zw. z art. 201 kpk polegające na braku wezwania biegłego sporządzającego opinię na rozprawę celem umożliwienia stronom zadawania biegłemu pytań, w sytuacji gdy taki wniosek został złożony, a zatem w sprawie istniały przesłanki do wezwania biegłego na rozprawę, skoro pisemna opinia stała się podstawą ustaleń faktycznych Sądu,

b/ naruszenie art. 201 kpk w zw. z art. 366 § 1 kpk i art. 2 § 2 kpk - poprzez nienależyte wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, oraz istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do wydanej w sprawie opinii co przejawiło się w niezasadnym oddaleniu wniosku obrony o wezwanie biegłego na rozprawę celem umożliwienia bezpośredniego zadawania pytań,

c/ naruszenie art. 4 kpk i wynikającej z niego zasady obiektywizmu poprzez zaniechanie wyjaśnienia metod badawczych jakimi posługiwał się biegły sporządzając opinię w sprawie, a mianowicie:

- braku wyjaśnienia czy biegły sporządzając opinię posługiwał się zapisem dźwiękowym rozmów przez ich odsłuchanie, czy też ograniczył się do odczytania przekładów słownych, co ma istotne znaczenie w kontekście rozmów prowadzonych przez oskarżonych i rozumienia używanych przez nich zwrotów oraz ich kontekstu sytuacyjnego - w szczególności, że biegły sam wskazał, iż analizował dokumenty stanowiące materiał dowodowy (k. 5657), co może wpływać na błędną interpretację prowadzonych rozmów, a co zostało przez Sąd zbagatelizowane,

- brak wyjaśnienia rozbieżności w tłumaczeniu przez biegłego używanych przez oskarżonych zwrotów - pominięcie przez Sąd, iż te same zwroty interpretowane są przez biegłego na różne sposoby, a zarejestrowane określenia są nieprecyzyjne i wieloznaczne, w szczególności wyrażenia opisywane przez biegłego jako mające związek z narkotykami używane są w młodzieżowym slangu dla określenia innych pojęć niż przyjęte przez biegłego,

d/ obrazę art. 7 kpk tj. zasady swobodnej oceny dowodów polegającą na wadliwym oparciu się przez Sąd na ocenianej dowolnie opinii biegłego, bez zapewnienia możliwości weryfikacji jej twierdzeń na rozprawie, w sytuacji gdy w szeregu przypadków istnieją poważne wątpliwości co do prawidłowości przyjęcia przez biegłego używanych zwrotów za slang narkotykowy

II. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść, a mianowicie wadliwe przyjęcie, iż zarejestrowane zapisy rozmów prowadzonych przez oskarżonego G. P. świadczą o organizowaniu przez niego dystrybucji narkotyków, podczas gdy w stosunku do określeń używanych przez oskarżonego, ich kontekstu sytuacyjnego, a także faktycznej realizacji przypisanych zachowań ujawniły się liczne wątpliwości, które nie zostały usunięte,

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 427 § 1 i 438 pkt. 2 i 3 kpk wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

Natomiast obrońca oskarżonego D. B. na mocy art. 425 § 1 i 2 kpk i art. 444 kpk zaskarży powyższy wyrok w części – w zakresie rozstrzygnięcia o karze i na podstawie art. 427 § 2 kpk w zw. z art. 438 pkt 4 kpk wyrokowi temu zarzucił:

- rażącą niewspółmierność (surowość) wymierzonej oskarżonemu D. B. kary jednego roku i siedmiu miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej bez warunkowego zawieszenia jej wykonania wynikającą z niedostatecznego uwzględnienia okoliczności łagodzących odnoszących się do tego oskarżonego takich jak dotychczasowa niekaralność oskarżonego, dobra opinia, warunki i właściwości osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie po jego popełnieniu, okazanie skruchy, a nadto faktu, że nie jest on osobą zdemoralizowaną, co sprawia, że orzeczona kara jest nadmierna tak pod względem prewencji indywidualnej, jak i generalnej, jej dolegliwość przekracza stopień winy, a poza tym uzasadnione jest twierdzenie, że warunkowe zawieszenie wykonania kary spełni wobec oskarżonego jej cele i zapobiegnie powrotowi do przestępstwa

Wskazując na powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez złagodzenie wymierzonej D. B. kary i warunkowe zawieszenie jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat.

Obrońca oskarżonego B. S. na podstawie art. 425 § 1 i § 2 kpk oraz art. 444 kpk zaskarżył powyższy wyrok w części tj. w pkt XII.

Na zasadzie art. 427 § 2 kpk i art. 438 pkt 4 kpk zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

- rażącą niewspółmierność kary przez orzeczenie wobec oskarżonego B. S. bezwzględnej kary 2 lat pozbawienia wolności, podczas gdy oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, jest osobą młodą, której właściwości i warunki psychiczne dopiero się kształtują, ponadto wobec oskarżonego wskazane jest zobowiązanie go do podjęcia terapii odwykowej, co wskazywałoby na konieczność dania mu szansy i wymierzenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, która to równie dobrze spełniłaby swoje cele w zakresie prewencji szczególnej, jak i społecznego oddziaływania, ponadto umożliwiłaby podjęcie terapii.

Na podstawie art. 427 § 1 kpk wniósł o:

- zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie wobec oskarżonego B. S. kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania

a ponadto:

- na zasadzie art. 618 § 1 pkt 11 kpk wniósł o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego na etapie postępowania apelacyjnego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacje wniesione przez obrońców oskarżonych B. S., G. P., D. B. i W. P. nie zasługują na uwzględnienie i są bezzasadne w stopniu oczywistym.

Mając na względzie przepis art. 457 § 2 k.p.k. oraz art. 423 § 1a Sąd Okręgowy ograniczy zakres uzasadnienia do tych części wyroku, które dotyczą oskarżonych W. P. i G. P., ponieważ wniosek o uzasadnienie wyroku złożyli jedynie obrońcy ww. oskarżonych.

Na wstępie należy stwierdzić, że apelacje obrońców oskarżonych W. P. i G. P. nie mogły wywrzeć zamierzonego przez ich autorów skutku.

Analiza pisemnych motywów zaskarżonego wyroku sporządzonych zgodnie z wymogami określonymi w art. 424 k.p.k. dowodzi bowiem, że postępowanie dowodowe odnośnie czynów zarzucanych oskarżonym przeprowadzone zostało w sposób staranny podyktowany obowiązkiem dochodzenia prawdy. Sąd Rejonowy dokonał oceny wszystkich zgromadzonych w przedmiotowej sprawie dowodów, uzasadniając w sposób logiczny i przekonujący swoje stanowisko.

W motywach zaskarżonego wyroku wskazał, jakie fakty uznał za ustalone jako odpowiadające rzeczywistemu przebiegowi wydarzeń, na jakich w tej mierze oparł się dowodach, dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych. Ocena materiału dowodowego przez Sąd orzekający w pierwszej instancji dokonana została z uwzględnieniem reguł określonych w art. 4 i 7 k.p.k., a więc nie narusza granic swobodnej oceny dowodów oraz jest zgodna z zasadami doświadczenia życiowego i nie zawiera błędów natury faktycznej (niezgodności z treścią dowodu) lub logicznej (błędności rozumowania i wnioskowania), wobec czego Sąd odwoławczy w pełni ją podziela. Należy podkreślić, że w myśl zasady swobodnej oceny dowodów wysnucie z nich wniosku o wiarygodności, czy też niewiarygodności określonych dowodów, zależy od wewnętrznego przekonania Sądu, który władny jest dać wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, czy też innym dowodom pod warunkiem, że swoje stanowisko w sposób przekonujący uzasadni w konfrontacji z całokształtem zebranego w sprawie materiału dowodowego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego trafnie podkreśla się, że ustalenia faktyczne nie wykraczają poza ramy swobodnej oceny dowodów, gdy poczynione zostały na podstawie dowodów, których ocena nie wykazuje błędów natury faktycznej, czy logicznej, zgodna jest ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego oraz prowadzi do sędziowskiego przekonania, którego odzwierciedleniem powinno być uzasadnienie wyroku (por. OSNKW 3-4/75, poz. 47, 6/78, 12/74 poz. 230, 1-2/80, poz. 13).

W niniejszej sprawie wbrew twierdzeniom obrońców oskarżonych podstawę wyroku stanowi całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy (art. 410 kpk) wszystkie istotne dowody przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonych zostały szczegółowo przeanalizowane w motywach zaskarżonego wyroku, a wymienione wyżej wymogi oraz wskazania zostały przez Sąd meriti zachowane i dlatego też zarzuty podniesione w apelacji nie mogły być uznane za zasadne.

1. Odnośnie apelacji obrońcy oskarżonego W. P.

Odnosząc się do sformułowanego w apelacji zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, stwierdzić należy, że zarzut ten w istocie sprowadza się do zanegowania sposobu oraz wyników dokonanej przez Sąd Rejonowy oceny dowodów związanych z przypisanym oskarżonemu czynów z art. 56 ust. 1 i 3 w zb. z art. 59 ust.1 w zb. z art. 58 ust. 1 w zb. z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz art. 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiadając na postawiony wyrokowi zarzut, stwierdzić należy, że zgromadzony i ujawniony w niniejszej sprawie materiał dowodowy oraz lektura uzasadnienia zaskarżonego wyroku utwierdziła Sąd Okręgowy w przekonaniu o trafności poczynionych przez Sąd I instancji ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku odnośnie sprawstwa oskarżonego w zakresie czynów przypisanych w pkt I i II wyroku.

Odnosząc się do zarzutów obrońcy oskarżonego dotyczących obrazy przepisów postępowania polegający na naruszeniu art. 170 § 1 k.p.k. w zw. z art. 201 k.p.k. poprzez zaniechanie wezwania na rozprawę biegłego wydającego opinię w celu udzielenia odpowiedzi na pytania stron oraz wyjaśnienia wątpliwości zawartych w pisemnej opinii podnieść należy, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 12 marca 2012 r. (k. 5560) dopuszczono dowód z pisemnej opinii biegłego z zakresu slangu narkotycznego w osobie J. W. na okoliczność czy analiza rozmów telefonicznych utrwalonych na płytach:
J-165/08/B (k.3879), J-166/08/B (k. 4148), J-161/08/B (k. 4325), J-164/08/B (k. 4325), z odsłuchu których sporządzono zostały protokoły, dokonane pod katem możliwości posługiwania się przez rozmówców slangiem narkotycznym pozwala na ustalenie czy w istocie rozmówcy w trakcie prowadzonych rozmów posługują się slangiem narkotycznym, ustalenie co jest przedmiotem rozmów w zakresie ilości i rodzaju środka narkotycznego, wskazanie które konkretnie rozmowy dotyczą handlu i obrotem narkotykami. Wskazać przy tym należy, że Sąd Rejonowy przesłał biegłemu całość akt sprawy, a zatem również płyty z zapisem dźwiękowym rozmów prowadzonych przez oskarżonych W. P. (zarejestrowane na płycie J-165/08/B, J-161/08/B i J-164/08/B), a zatem nie może być wątpliwości wskazywanych przez autora apelacji czy biegły posługiwał się zapisem dźwiękowym rozmów poprzez ich odsłuchanie. Należy zauważyć, że Sąd Rejonowy odsłuchiwał nagrania tychże rozmów, co miało miejsce na rozprawach w dniach 10 stycznia 2012 r., 10 lutego 2012 r., 14 lutego 2012 r. i żadna ze stron nie zgłaszała jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie niezgodności treści zarejestrowanych rozmów telefonicznych z zapisem pisemnym. Zatem nie może być wątpliwości, że biegły wydając opinię oparł się na kompleksowym materiale dowodowym.

Biegły w sporządzonej opinii dotyczącej materiałów uzyskanych w ramach operacji o kryptonimach (...) i (...) prowadzonej wobec oskarżonego W. P. stwierdził, że zabezpieczenie kryptologiczne rozmów mające na celu ukrycie ich rzeczywistego sensu było niskie. Zdaniem biegłego rozmówcy używają języka jednoznacznie kojarzącego się z narkotykami, jego kontekst jest wyraźny, wskazuje na posiadanie, handel i obrót narkotykami. Używane przez nich i ich rozmówców zwroty oraz wyrażenia są w większości charakterystyczne dla tego środowiska na całym obszarze naszego kraju. Wskazał, że chodzi o takie rodzaje narkotyków jak marihuana oraz amfetamina.

Z tego względu nie można podzielić argumentacji obrońcy oskarżonego W. P., że kontekst rozmów prowadzonych przez tego oskarżonego nie jest tak jednoznaczny jak to ustalił Sąd I instancji. Skarżący zdaje się przy tym nie zauważać, że rozmowy zarejestrowane w wyniku kontroli operacyjnej nie są jedynymi dowodami obciążającymi oskarżonego W. P.. Sąd Rejonowy dokonując oceny dowodów słusznie powołał się na obciążające wyjaśnienia współoskarżonych K. C., J. Ł., którzy potwierdzili przyjmowanie od W. P. narkotyków w postaci marihuany i amfetaminy. Także inne dowody osobowe w postaci zeznań A. S., P. K. (2), J. Z. wskazują, że zaopatrywali się w narkotyki u W. P.. Wskazać także należy na zeznania S. S., która zamieszkiwała wspólnie z oskarżonym w wynajętym mieszkaniu i jak zeznała nie miała wątpliwości, że W. P. handluje narkotykami. Zatem podważana przez skarżącego opinia biegłego nie jest jedynym dowodem w sprawie, ale w zestawieniu z dowodami osobowymi i wyjaśnieniami współoskarżonych wskazać można, że opinia ta jest rzetelna i kompletna.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego rozmowy z dnia 16 czerwca 2008r., biegły w opinii stwierdził jednoznacznie, że określenie „lipa” jest bardzo charakterystyczne jeżeli chodzi o slang narkotykowy. Odnośnie rozmowy z dnia 19 czerwca 2008 r. biegły analizując jej treść rzeczywiście użył sformułowania, że rozmówca zamawia u oskarżonego dwie porcje prawdopodobnie marihuany. Biegły wskazał, że wyrażenie ilościowe „dwójka” jest powszechnie stosowane w slangu narkotykowym na terenie całego kraju. Używając słowa „prawdopodobnie” biegły odwołał się do wcześniej rozmowy prowadzonej pomiędzy oskarżonym a rozmówcą o imieniu (...). A zatem sformułowania użyte przez biegłego uwzględniają cały kontekst treści prowadzonych rozmów, a nie jak to czyni skarżący wybiórczo wyrywając z kontekstu całej rozmowy pojedyncze wyrazy.

Z uwagi na powyższe zarzut skarżącego o naruszeniu art. 201 k.p.k. w zw. z art. 366 § 1 k.p.k. i art. 2 § 2 k.p.k. w ocenie Sądu Okręgowego jest niezasadny. Sąd Rejonowy na rozprawie w dniu 11 września 2012 r. nie uwzględniając wniosku obrońców o wezwanie na rozprawę biegłego przedstawił argumenty uzasadniające podjęcie takiej decyzji (k. 5692), a Sąd Okręgowy podziela ją w całości.

Pomimo, że obrońca oskarżonego W. P. nie kwestionuje ustaleń faktycznych w zakresie czynu z punktu III aktu oskarżenia (pkt II wyroku), to z uwagi na zaskarżenie wyroku w całości, Sąd Okręgowy odniesie się także do zasadności tego rozstrzygnięcia. W ocenie Sądu ad quem ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Rejonowy w zakresie tego czynu nie mogą budzić żadnych wątpliwości.

Należy podnieść, że w dniu 25 maja 2009 r. została sporządzona opinia z zakresu badań chemicznych. Przedmiotem opinii były dowody zabezpieczone podczas dokonanego w dniu 27 kwietnia 2009 r. przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez W. P.w (...)przy ulicy (...). I tak we wnioskach opinii biegły stwierdził, iż zabezpieczony susz roślinny o wadze 376,2 grama jest zielem konopi innych niż włókniste, 22 rośliny o wadze 186,34 grama to konopie inne niż włókniste, zaś ziele konopi innych niż włókniste znajduje się w wykazie środków odurzających. Biegły także wskazał, że zabezpieczona biała substancja o wadze 61,4 grama to amfetamina, która wraz z jej solami jest wymieniona w wykazie substancji psychotropowych (odnośnie tego czynu jednostkowego został on przypisany w punkcie I wyroku). Kolejnym dowodem obciążającym była zabezpieczona w mieszkaniu oskarżonego waga elektroniczna. Ekspert z zakresu badań chemicznych wypowiedział się, że na powierzchni tej wagi znajdują się pozostałości ziela konopi. Opinie ekspertów nie były kwestionowane przez żadną ze stron procesu, zatem słusznie Sąd Rejonowy uznał je za dowody miarodajne, mogące stanowić podstawę ustaleń faktycznych. A zatem i w zakresie tego czynu nie doszło do błędu w ustaleniach faktycznych.

2. Odnośnie apelacji oskarżonego G. P.

Skarżący podobnie jak obrońca oskarżonego W. P. wskazuje na obrazę przepisów postępowania polegający na naruszeniu art. 201 k.p.k. w zw. z art. 366 § 1 k.p.k. w zw. z art. 2 § 2 kp.k. poprzez nienależyte wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy i uzasadnionych wątpliwości co do wydanej opinii biegłego i niezasadne oddalenie wniosku obrony o wezwanie tego biegłego na rozprawę. Zarzut ten w ocenie Sądu Okręgowego jest niezasadny.

Odnosząc się do zarzutów obrońcy oskarżonego dotyczących obrazy przepisów postępowania polegający na naruszeniu art. 170 § 1 k.p.k. w zw. z art. 201 k.p.k. poprzez zaniechanie wezwania na rozprawę biegłego wydającego opinię w celu udzielenia odpowiedzi na pytania stron oraz wyjaśnienia wątpliwości zawartych w pisemnej opinii podnieść należy, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 12 marca 2012 r. (k. 5560) dopuszczono dowód z pisemnej opinii biegłego w osobie J. W. z zakresu slangu narkotycznego na okoliczność czy analiza rozmów telefonicznych utrwalonych na płytach: J-165/08/B (k. 3 879), J-166/08/B (k. 4148), J -161/08/B (k. 4325), J-164/08/B (k. 4325), z odsłuchu których sporządzono zostały protokoły, dokonane pod katem możliwości posługiwania się przez rozmówców slangiem narkotycznym pozwala na ustalenie czy w istocie rozmówcy w trakcie prowadzonych rozmów posługują się slangiem narkotycznym, ustalenie co jest przedmiotem rozmów w zakresie ilości i rodzaju środka narkotycznego, wskazanie które konkretnie rozmowy dotyczą handlu i obrotem narkotykami. Wskazać przy tym należy, że Sąd Rejonowy przesłał biegłemu całość akt sprawy, a zatem również płyty z zapisem dźwiękowym rozmów prowadzonych przez oskarżonych G. P. (płyta J-166/08/B) a zatem nie może być wątpliwości wskazywanych przez autora apelacji czy biegły posługiwał się zapisem dźwiękowym rozmów poprzez ich odsłuchanie. Należy zauważyć, że Sąd Rejonowy odsłuchiwał nagrania tychże rozmów, co miało miejsce na rozprawach w dniach 10 stycznia 2012 r., 10 lutego 2012 r., 14 lutego 2012 r. i żadna ze stron nie zgłaszała jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie niezgodności treści zarejestrowanych rozmów telefonicznych z zapisem pisemnym. Zatem nie może być wątpliwości, że biegły wydając opinię oparł się na kompleksowym materiale dowodowym.

Biegły w sporządzonej opinii dotyczącej materiałów uzyskanych w ramach operacji o kryptonimach (...) prowadzonej wobec oskarżonego G. P. stwierdził, że w materiale uzyskanym w wyniku kontroli operacyjnej znajduje się szereg zwrotów i wyrażeń charakterystycznych dla slangu narkotykowego, którym posługują się osoby związane z przestępczością narkotykową. Zabezpieczenie kryptologiczne rozmów mające na celu ukrycie ich rzeczywistego sensu było niskie. Zdaniem biegłego rozmówcy używają języka jednoznacznie kojarzącego się z narkotykami, jego kontekst jest wyraźny, wskazuje na posiadanie, handel i obrót narkotykami. Używane przez nich i ich rozmówców zwroty i wyrażenia są w większości charakterystyczne dla tego środowiska na całym obszarze naszego kraju. Wskazał, że chodzi o takie rodzaje narkotyków jak marihuana oraz amfetamina.

Biegły na podstawie analizy utrwalonych rozmów, które zostały odtworzone na rozprawach w dniach 10 stycznia 2012 r., 10 lutego 2012 r. i 14 lutego 2012 r. (zapisy tych rozmów nie były kwestionowane przez oskarżonego G. P.) stwierdził, że treść rozmów wskazuje, iż oskarżony G. P.na terenie (...)organizował proceder dystrybucji narkotyków, które to uzyskiwał od nieustalonej osoby. Biegły stwierdził, iż zapisy rozmów wskazują, iż G. P.udzielał różnych ilości marihuany (także amfetaminy) w cenach hurtowych w celu dalszej ich odsprzedaży różnym osobom, w tym m.in. współoskarżonym D. B.i C. P.. Należy nadmienić, że kontrola operacyjna wobec tego oskarżonego była prowadzona w okresie od 12 sierpnia 2008 r. do 29 września 2008 r. Analizując poszczególne partie materiału dowodowego biegły ustalił w kilkunastu przypadkach ich faktyczne znaczenie. Zdaniem biegłego oskarżony G. P.należy do średniej kategorii środowiska związanego z przestępczością narkotykową, występująca w rozmowach ilość narkotyków, jak dziesiątki, setki - wskazuje na to, iż można go określić mianem półhurtownika. Biegły na podstawie analizowanych rozmów wyodrębnia trzy obszary aktywności oskarżonego. Pierwsza, to sprzedaż półhurtowa (setki gram), co potwierdza zdaniem biegłego także fakt, zatrzymania go wspólnie z dwoma innymi oskarżonymi ze znaczną ilością marihuany i zamówienia dotyczące kilogramów. Druga to sprzedaż detaliczna, tzw. dealerska (kilka, kilkanaście gram) oraz trzecia udzielanie/częstowanie, wspólna konsumpcja. Wskazać należy także na co zwraca uwagę biegły, iż oskarżony prowadzi swoją działalność od pewnego czasu i jego zdaniem do transakcji musiało dochodzić już wcześniej i to wielokrotnie na przestrzeni dłuższego okresu czasu, co widać na podstawie sytuacji gdy klienci lub on sam zamawiając narkotyki, informują tylko o wielkości zamówienia, np. chcę jedynkę, sztukę, piątkę, to co ostatnio, to co wczoraj, a nie określają ich rodzaju. Biegły stwierdza nadto, iż w większości przypadków schemat działania oskarżonego i jego klientów jak i dostawców jest bardzo czytelny i powtarzalny. Najpierw następuje zamówienie danej ilości i rodzaju (nie zawsze wyartykułowane) narkotyku, ustalenie miejsca i czasu przeprowadzenia transakcji. Biegły zauważa jednakże, iż oskarżony G. P.bardziej przestrzega zasad konspiracji niż w przypadku objętych niniejszym postępowaniem materiałów uzyskanych w kontrolach operacyjnych o kryptonimach (...)i (...). Zdaniem biegłego oskarżony G. P.w hierarchii stał wyżej, niż W. P., który był jego jednym z najlepszych dealerów/odbiorców. Końcowo biegły podsumowuje, iż miejsce oskarżonego i jego rozmówców w strukturze przestępczej jest dość czytelne i jednoznacznie wynika z opisów zawartych w poszczególnych opiniach cząstkowych, zaś zgromadzony materiał dowodowy w postaci utrwalonych rozmów i sms-ów jest znaczny i w większości przypadków, zwroty i wyrażenia używane przez oskarżonego i jego rozmówców nie wymagają wiedzy specjalnej, treść przekazu jest zrozumiała i oczywista.

Z tego względu nie można podzielić argumentacji obrońcy oskarżonego G. P., że kontekst rozmów prowadzonych przez tego oskarżonego nie jest tak jednoznaczny jak to ustalił Sąd I instancji.

Obrońca w uzasadnieniu apelacji wskazuje na niektóre zarejestrowane rozmowy telefoniczne, m.in. z dnia 23 września 2008 r., 24 września 2008 r., które w jego ocenie w swej treści nie są tak jednoznaczne jak to przyjmuje biegły. Odnosząc się do tych argumentów podnieść należy, że wskazane rozmowy telefoniczne dotyczyły rozmówcy D. B. (z dnia 23 września 2008 r.) i C. P. (z dnia 24 września 2008 r.), natomiast czyny za które został skazany oskarżony G. P. nie dotyczyły rozmów wskazanych przez obrońcę i temu oskarżonemu nie były stawiane zarzuty dotyczące treści tych rozmów (pkt V ppdkt 1 i ppdkt 4 wyroku). Świadczy to o wybiórczym potraktowaniu przez skarżącego treści opinii biegłego w oderwaniu od zarzutów stawianych oskarżonemu G. P..

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Sąd Rejonowy nie dopuścił się obrazy przepisów postępowania wskazanych przez autora apelacji oraz błędu w ustaleniach faktycznych.

Należy podnieść, że oprócz dowodu w postaci materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej o kryptonimie (...), oskarżony nie kwestionował swojego udziału w zdarzeniu jakie miało miejsce w dniu 29 września 2008 r. w (...), a dotyczącego nabycia od nieustalonej osoby 998,1 grama marihuany. Zabezpieczone przez funkcjonariuszy policji podczas przeszukania samochodu paczki zawierające substancje roślinne koloru zielonego, zostały poddane ekspertyzie. Biegli wskazali, że zabezpieczona substancja to ziele konopi inne niż włókniste, znajdujące się w wykazie środków odurzających, znajdujących się w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Słusznie zatem Sąd Rejonowy wyprowadza logiczny wniosek, że nabycie marihuany w ilości 998, 1 grama, nie był zakupem przypadkowym, ale była to transakcja zaplanowana, mająca na celu dalszą odsprzedaż tego narkotyku.

Odnosząc się do zarzutów obrońców oskarżonych W. P. i G. P. w zakresie oddalenia przez Sąd I instancji ich wniosku o wezwanie biegłego na rozprawę, należy odwołać się do poglądów wyrażonych w orzecznictwie sądów apelacyjnych, z którymi zgadza się Sąd ad quem, w kwestii uznania opinii za jasną i pełną w rozumieniu art. 201 k.p.k. decydujące znaczenie ma ocena sądu, a nie stron, chyba, że zastrzeżenia strony są uzasadnione, a ocena sądu dowolna. Po drugie opinia jest "niepełna", jeżeli nie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione biegłemu pytania, na które zgodnie z zakresem wiadomości specjalistycznych i udostępnionych mu materiałów dowodowych może oraz powinien udzielić odpowiedzi lub jeżeli nie uwzględnia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia konkretnej kwestii okoliczności albo też nie zawiera uzasadnienia wyrażonych w niej ocen i poglądów. Natomiast opinia "niejasna" to taka, której sformułowanie nie pozwala na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów, a także sposobu dochodzenia do nich, lub też zawierająca wewnętrzne sprzeczności, posługująca się nielogicznymi argumentami (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie o sygn. II Ka 30/13 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r., sygn. akt II AKa 260/12). W ocenie Sądu Okręgowego opinia biegłego sądowego z zakresu slangu narkotykowego odpowiadała na wszystkie pytania postawione przez Sąd Rejonowy, była rzetelna, kompletna, jasna i z tego względu nie sposób uznać za zasadny zarzut zawarty w obu apelacjach obrońców oskarżonych W. P. i G. P., że istnieją wątpliwości w treści tej opinii.

Fakt zaskarżenia wyroku w całości w zakresie czynów przypisanych oskarżonym W. P. i G. P. obligował Sąd Okręgowy również do jego kontroli w zakresie wymierzonych kar (art. 447 § 1 k.p.k.), których wysokość nie zawiera – zdaniem Sądu Okręgowego – znamion rażącej niewspółmierności w kierunku nieuzasadnionej surowości.

Wymierzone oskarżonym kary pozbawienia wolności uwzględniają zarówno okoliczności popełnionych przestępstw jak i osobowości każdego ze sprawców. Przy ich wymiarze Sąd Rejonowy w sposób prawidłowy zastosował określone w art. 53 k.k. dyrektywy dotyczące sądowego wymiaru kary, nie pomijając okoliczności związanych z motywacją, sposobem popełnienia czynów, a w przypadku oskarżonego W. P. wcześniejszą karalnością i popełnienie czynów objętych aktem oskarżenia w warunkach art. 64 § 1 k.k.

Także i w ocenie Sądu Okręgowego zarówno kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny orzeczone wobec oskarżonych W. P. i G. P. uznać należy za sprawiedliwe, uwzględniające aspekt społecznego oddziaływania i nie wymagają korekty.

Z opisanych powyżej względów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji, przy czym o kosztach postępowania odwoławczego Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., mając na uwadze obecną trudną sytuację majątkową każdego z nich.