Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 98/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Goleniowie w II Wydziale Karnym, w składzie:

Przewodniczący: SSR Agata Gawlicka

Protokolant: Magdalena Błaszczyk

w obecności Prokuratora: Doroty Pietras – Salitry

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13.02.2015r., 3.04.2015 r., 10.04.2015 r., 15.05.2015 r., 26.06.2015 r., 29.07.2015 r., 1.10.2015 r., 28.10.2015 r., 3.03.2016 r., 1.04.2016 r.

sprawy

P. N., s. W. i Z. zd. C., ur. (...) w R., niekaranego

oskarżonego o to, że:

1.  w okresie od 24 stycznia 2011 roku do 9 lutego 2011 roku w miejscowości (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał zaboru w celu przywłaszczenia miernika parametrów instalacji firmy (...), kosy spalinowej firmy (...), łuku bloczkowego, dwóch szlifierek kątowych firmy (...), czym spowodował straty w wysokości 4900 zł, czym działał na szkodę A. W. (1) , tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

2.  w okresie od 30 stycznia 2011 roku do 01 lutego 2011 roku w miejscowości K. przy ul. (...) na działce nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do baraku, gdzie po uprzednim wyłamaniu drewnianej okiennicy oraz drewnianych drzwi, dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia piłę elektryczną marki S., kosiarkę spalinową marki M., siekierę marki F., skrzynkę elektryczną z dwoma mufami i dwoma gniazdami, dwa przedłużacze elektryczne na bębnach, kabel energetyczny zakończony mufami, czym spowodował straty w wysokości 3830zł, czym działał na szkodę J. L., tj. o czyn. z art. 279 § 1 kk

3.  w nocy z 1 /2 lutego 2011 roku w miejscowości W. 16a gm. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczenia magazynowego firmy (...), gdzie po uprzednim zerwaniu kłódek zabezpieczających drzwi magazynu z jego wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia kosę spalinową marki (...) oraz środki obrony roślin, czym spowodował straty w wysokości 14.900 zł, czym działał na szkodę (...) Sp. z o. o. W. 16a, tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

4.  w okresie od 05 lutego 2011 roku do 06 lutego 2011 roku w miejscowości Ł. na terenie placu budowy działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do kontenera, gdzie po uprzednim zerwaniu kłódek zabezpieczających, dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia materiały budowlane oraz elektronarzędzia, czym spowodowali straty w wysokości 1.126zł, czym działał na szkodę K. K. (1), tj. o czyn. z art. 279 § 1 kk

5.  w nocy z 11/12 lutego 2011 roku w miejscowości S. przy ul. (...) na działce nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do garażu, gdzie po uprzednim wygięciu ramiaka drzwi od w/w pomieszczenia dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia przewód elektryczny o długości 50 m, wiertarkę marki B., wiertarkę marki B. (...), piłę łańcuchową elektryczną, szlifierkę kontową marki B. (...), stojak oświetleniowy, narzędzia murarskie w postaci kielni i pacy, czym spowodował straty w wysokości 1.300 zł na szkodę J. N. (1) tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

6.  w okresie od 15 lutego 2011 roku do 09 marca 2011 roku w miejscowości N. działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do garażu blaszanego, gdzie po uprzednim zerwaniu kłódek z jego wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia siekierę, szlifierkę kątową oraz piłę stołową, czym spowodował straty w wysokości 600 zł, czym działał na szkodę P. O. tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

7.  w nocy z 21/22 lutego 2011 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego mieszczącego się na terenie posesji, gdzie po uprzednim przecięciu skobla w drzwiach wejściowych od ww. pomieszczenia dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia młoto-wiertarkę marki deWalt, dwie szlifierki kątowe marki (...), zgrzewarkę marki R., gwintownicę ręczną marki R., dwie wędki teleskopowe, wiertarkę elektryczną, czym spowodował straty w wysokości 5.350 zł, czym działał na szkodę A. F. tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

8.  w okresie od 23 lutego 2011 roku do 24 lutego 2011 roku w P. przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał zaboru w celu przywłaszczenia z otworów okiennych w murach budowanego domu jednorodzinnego pięciu okien plastikowych oraz z terenu ww. budowy drabiny aluminiowej, czym spowodował straty w wysokości 7.200 zł, czym działał na szkodę S. L. (1), tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

9.  w nocy z 23/24 lutego 2011 roku w miejscowości B. na terenie posesji nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do garażu, gdzie po uprzednim przecięciu kłódki w drzwiach wejściowych od ww. pomieszczenia dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia piłę spalinową m-ki S., pompę zatapialną m-ki P. (...), przewody elektryczne, czym spowodował straty w wysokości 1040 zł, czym działali na szkodę R. R. tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

10.  w okresie od 02 marca 2011 roku do 04 marca 2011 roku w miejscowości Ż. na działce budowlanej nr (...), działając wspólnie i w z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domu będącego w budowie, skąd po uprzednim podważeniu i otwarciu okna zabrał w celu przywłaszczenia drabinę aluminiową o wartości 300 zł na szkodę J. B. (1), tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

11.  w nocy z 26/27 kwietnia 2011 roku w miejscowości R. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do budynku będącego w budowie, gdzie po uprzednim wyważeniu drzwi balkonowych, dostał się do wnętrza i zabrał w celu przywłaszczenia płytę ceramiczną indukcyjną wraz z piekarnikiem, grzejnik, elementy sanitarne oraz elektronarzędzia, czym spowodował straty w wysokości 2.978 zł, czym działał na szkodę M. P. (1) oraz H. G. (1), tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

12.  w nocy z 30 kwietnia 2011 roku na 01 maja 2011 roku w miejscowości K. na terenie działki nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do garażu, gdzie po uprzednim uszkodzeniu kłódki zabezpieczającej bramę wjazdową dostał się na teren posesji, a następnie po uprzednim uszkodzeniu dwóch kłódek zabezpieczających drzwi garażu, dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia kanister z zawartością paliwa w postaci 20 l benzyny o wartości 200 zł, czym działał na szkodę M. P. (2), następnie po uprzednim uszkodzeniu dwóch kłódek zabezpieczających drzwi wejściowe do kontenera, dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia szlifierkę kątową dużą marki M., pilarkę elektryczną ręczną marki D., szlifierkę kątową małą marki P., mieszadło elektryczne marki M., giętarkę łożyskową do prętów, przewód elektryczny o długości 20 metrów, skrzynkę z różnego rodzaju narzędziami, czym spowodował straty w wysokości 2.470 zł, czym działał na szkodę S. G. (1), tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

13.  w nocy 21 maja 2011 roku w miejscowości K. z terenu posesji przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do przyczepki samochodowej krytej plandeką, gdzie po uprzednim przecięciu plandeki zabezpieczającej wnętrze przyczepki usiłowali zabrać w celu przywłaszczenia sprzęt muzyczny o wartości 30.000 zł, jednakże z uwagi na spłoszenie przez obywatela odstąpił od zamierzonego celu czym działali na szkodę R. S. (1), tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk

14.  w nocy 21 maja 2011 roku w miejscowości K. z terenu posesji przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał zaboru w celu przywłaszczenia zagęszczarki m-ki C. koloru żółtego o wartości 15.000 zł czym działali na szkodę I. W., tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

15.  w nocy z 22/23 maja 2011 roku w miejscowości K. przy ul. (...) na terenie działki budowlanej nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do baraku, gdzie po uprzednim podważeniu drzwi wejściowych i wyrwaniu zamka wszedł do wnętrza baraku, skąd zabrał w celu przywłaszczenia agregat prądotwórczy z silnikiem (...) o mocy 5,5 KW, przewód elektryczny pięciożyłowy o średnicy 8,5mm i długości 250m, trzy rolki folii dachowej koloru zielono-czarnego z nadrukiem TurboPlus oraz 6 sztuk kominków ceramicznych marki R., czym spowodowali straty w wysokości 10.000 zł, czym działali na szkodę R. M., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

16.  w nocy z 31 maja 2011 roku na 01 czerwca 2011 roku w miejscowości K., działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do garażu nr (...), gdzie po uprzednim wyrwaniu skobla drzwi garażowych dostali się do wnętrza, skąd zabrali w celu przywłaszczenia piłę elektryczną, laptopa marki H., plastykową skrzynkę z zawartością kluczy nasadowych, czym spowodowali straty w wysokości 400 zł, czym działali na szkodę D. G. (1), tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

17.  w okresie od 01 czerwca 2011 roku do 09 sierpnia 2011 roku w P. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do budowanego budynku mieszkalnego, gdzie po uprzednim wypchnięciu okien, weszli do jego wnętrza, skąd zabrali w celu przywłaszczenia po uprzednim wymontowaniu, dwie bramy garażowe koloru O. wraz z napędami elektrycznymi i ościeżnicami, czym spowodowali straty w wysokości 12.000 zł, czym działał na szkodę A. K. (1), tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

18.  w dniu 3 czerwca 2011 roku w miejscowości Ż. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonym nieletnim po uprzednim wyciągnięciu mocowań wbitych w podłoże trawiaste, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia trampoliny ogrodowej wraz z siatką zabezpieczającą o wartości 1100zł, czym działali na szkodę M. Z., tj. o czyn. z art. 278 § 1 kk

19.  w okresie od 19 czerwca 2011 roku do 17 lipca 2011 roku w N. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego będącego w trakcie budowy, gdzie po uprzednim wyłamaniu drzwi od pomieszczeń piwnicznych z wnętrza budynku zabrali w celu przywłaszczenia elektronarzędzia, materiały budowlane oraz inne przedmioty, czym spowodował straty w wysokości 12.826zł, czym działał na szkodę R. B., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

20.  w nocy z 7/8 lipca 2011 roku w N. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego będącego w trakcie budowy, gdzie po uprzednim wyłamaniu drzwi od pomieszczeń piwnicznych z wnętrza budynku zabrał w celu przywłaszczenia elektronarzędzia, materiały budowlane, elektryczne, sanitarne oraz inne przedmioty, czym spowodował straty w wysokości 2.000 zł, czym działał na szkodę R. B., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

21.  w okresie od 22 lipca 2011 roku do 23 lipca 2011 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do mieszkania, gdzie po uprzednim wyciągnięciu szyby z ramiaka okna piwnicznego, weszli do wnętrza skąd zabrali w celu przywłaszczenia notebook marki D. (...) wraz z modemem i kartą SIM o wartości 1200 zł, biżuterii w postaci dwóch obrączek koloru żółtego o wartości 200 zł, dwóch pierścionków z elementami kwiatowymi o wartości 100 zł, dwóch pierścionków z wzorem koszykowym o wartości 100 zł, sztabki złota o wadze 2 gramy o wartości 20 zł srebrnej bransolety o wartości 200zł, pióro marki P. o wartości 500 zł, długopis oraz pióro marki P. o wartości 200 zł, 50 sztuk monet okolicznościowych 2 zł o wartości 100 zł, lornetkę o wartości 50zł, czym spowodował straty w wysokości 3.170 zł, czym działał na szkodę E. P., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

22.  w nocy z 12/13 sierpnia 2011 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał zaboru w celu przywłaszczenia huśtawki producenta (...) o wartości 300 zł, czym działał na szkodę P. P. (1), tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

23.  w okresie od 14 sierpnia 2011 roku do 15 sierpnia 2011 roku w N. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do mieszkania, gdzie po uprzednim wypchnięciu okna dostał się do wnętrza mieszkania skąd zabrał w celu przywłaszczenia wyroby ze złota, czym spowodowali straty w wysokości 8300 zł, czym działał na szkodę K. i A. L. (1), tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

24.  w dniu 24 sierpnia 2011 roku w miejscowości R. z mieszkania nr (...) gm. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał zaboru w celu przywłaszczenia biżuterii wykonanej ze złota oraz wyrobów pozłacanych i posrebrzanych, czym spowodował straty w wysokości 1500 zł, czym działał na szkodę T. M., tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

25.  w nocy z 18/19 września 2010 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do budynku magazynowego, w ten sposób, że po uprzednim przecięciu skobla w drzwiach weszli do wnętrza, a następnie zabrali w celu przywłaszczenia dwie wykaszarki spalinowe marki H. model (...) i 325 (...), cztery piły spalinowe marki H., dmuchawę spalinową (...), wiertnicę spalinową M. oraz benzynę bezołowiową w ilości 50 litrów, czym spowodował straty w wysokości 21470,50 zł, czym działali na szkodę Urzędu Miasta i Gminy w W., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

26.  w nocy z 28/29 września 2010 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał z niezabezpieczonego garażu dokonał zaboru w celu przywłaszczenia elektronarzędzi o łącznej wartości 1.000 zł, czym działał na szkodę W. P. (1), tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

27.  w nocy z 14/15 października 2010 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domu będącego w budowie, gdzie po uprzednim wyważeniu drzwi balkonowych, wszedł do wnętrza skąd zabrali w celu przywłaszczenia klamki firmy (...) o łącznej wartości 2000zł, czym działali na szkodę M. G. (1) oraz elektronarzędzi różnych marek o łącznej wartości 2750zł, czym działał na szkodę D. A. tj. o czyn. z art. 279 § 1 kk

28.  w nocy z 03/04 listopada 2010 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego będącego w budowie, gdzie po uprzednim wyłamaniu płyty zabezpieczającej otwór garażowy od ww. budynku dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia przewód elektryczny o długości 150 metrów, trzy przedłużacze, cęgi do cięcia drutu, czym spowodował straty w wysokości 500 zł, czym działał na szkodę A. K. (2) tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

29.  w okresie od 23 listopada 2010 roku do 24 listopada 2010 roku w miejscowości K. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do kontenera stojącego na terenie budowy, gdzie po uprzednim zerwaniu kłódki wszedł do wnętrza kontenera, skąd zabrał w celu przywłaszczenia podkaszarkę spalinową marki H. o wartości 1100 zł mieszarkę do zapraw marki S. (...) o wartości 500 zł i pilarkę stołową marki P. (...) o wartości 400 zł, czym spowodował straty w wysokości 2000 zł , czym działał na szkodę I. W., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

30.  w okresie od dnia 28 listopada 2010 roku do dnia 29 listopada 2010 roku w miejscowości (...)/12, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domu będącego w trakcie budowy, gdzie po uprzednim wybiciu szyby w oknie dostał się do wnętrza pomieszczenia skąd następnie zabrał w celu przywłaszczenia wiertarki marki nieznanej w ilości 2 sztuk o łącznej wartości 500 zł, przewody elektryczne długości 250 metrów o wartości 700 zł, przedłużacze elektryczne rożnej długości w ilości 4 sztuk o łącznej wartości 100 zł, czym spowodował straty w wysokości 1.300 zł, czym działał na szkodę K. G., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

31.  w nocy z 11/12 stycznia 2011 roku w miejscowości R. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do budynku będącego w budowie, gdzie po uprzednim wypchnięciu okna, dostał się do wnętrza i zabrał w celu przywłaszczenia skrzynkę z narzędziami o wartości 700 zł, wiertarkę marki B. o wartości 500 zł oraz wkrętarki marki M. o wartości 350 zł, czym spowodował straty w wysokości 1550 zł, czym działał na szkodę G. M., tj. o czyn. z art. 279 § 1 kk

32.  w okresie od 15 stycznia 2011 roku do 30 stycznia 2011 roku w miejscowości Ż. 51A, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów budowlanych, artykułów AGD oraz kabli instalacji elektrycznej, czym spowodował straty w wysokości 6.000 zł, czym działał na szkodę K. S. (1), tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

33.  w okresie od 15 stycznia 2011 roku do 30 stycznia 2011 roku w miejscowości Ż. 51, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domu, gdzie po pokonaniu szyby okiennej dostali się do wnętrza budynku, skąd zabrali w celu przywłaszczenia narzędzia budowlane, piecyk elektryczny oraz elektronarzędzia, czym spowodował straty w wysokości 500 zł, czym działał na szkodę A. H., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

34.  w okresie od 17 stycznia 2011 roku do 18 stycznia 2011 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego a następnie zaboru w celu przywłaszczenia aparatu cyfrowego marki S. o wartości 550 zł, komputera stacjonarnego o wartości 1000 zł, wyrobów ze złota o wartości 6420 zł, wyrobów ze srebra o wartości 1820 zł oraz pieniędzy w kwocie 6150 zł , czym spowodował straty w wysokości 14350 zł, czym działał na szkodę E. i T. K. (1), tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

35.  w nocy z 17/18 marca 2011 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do blaszanego kontenera, gdzie po uprzednim zerwaniu kłódki weszli do wnętrza kontenera, skąd zabrał w celu przywłaszczenia dwa przedłużacze oraz aluminiową drabinkę, czym spowodował straty w wysokości 530 zł, czym działał na szkodę R. S. (2), tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

36.  w nocy z 11/12 maja 2011 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego, gdzie po uprzednim przecięciu siatki ogrodzeniowej dostał się na teren posesji, a następnie po przecięciu kłódki zabezpieczającej drzwi wejściowe do kontenera, dostał się do środka, skąd zabrał w celu przywłaszczenia betoniarkę marki A. o pojemności 200l wraz z kartonem, przewód elektryczny o długości 40m, młotek i poziomicę, czym spowodował straty w wysokości 1.385 zł, czym działali na szkodę T. G., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

37.  w nocy 16 maja 2011 roku w miejscowości (...) , działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego, gdzie po uprzednim wyłamaniu metalowej łapy ryglującej drzwi wejściowe od ww. pomieszczenia dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia piłę spalinową m-ki S., kompresor powietrza, dwa pilniki wraz z przewodami do spawarki, migomat, narzędzia podręczne różnego rodzaju, wiertarkę m-ki B., czym spowodowali straty w wysokości 1.680 zł, czym działał na szkodę D. K. (1), tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

38.  w dniu 31 lipca 2011 roku w miejscowości R. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do mieszkania, skąd zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 250 zł, 8 złotych pierścionków, 2 złote obrączki, 5 złotych łańcuszków, 2 złote bransoletki, 2 złote wisiorki, 10 srebrnych łańcuszków, złotą zawieszkę i zawieszkę z bursztynem, srebrną zawieszkę, dwa srebrne pierścionki, 3 fiolki perfum, lakiery do paznokci, suszarkę marki R. oraz prostownicę , czym spowodowali straty w wysokości 9350zł, czym działali na szkodę M. i T. D., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

39.  w okresie od 11 marca 2011 roku do 13 marca 2011 roku na placu kopalni żwiru k. M., działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do kontenera mieszkalnego, przyczepy campingowej, koparki m-ki V., ładowarki samojezdnej m-ki V., gdzie po uprzednim wyłamaniu zabezpieczeń i wybiciu szyb, wszedł ich wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia CB radio m-ki A. (...) wraz z anteną, radio (...), radiomagnetofon, butlę propan-butan 10 kg, komplet kluczy nasadowych w walizce, 20 l oleju silnikowego oraz 200 l oleju napędowego, czym spowodował straty w wysokości 5.000 zł, czym działał na szkodę A. P., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

40.  w dniu 07 marca 2009 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domku jednorodzinnego, gdzie po uprzednim wypchnięciu okna w piwnicy, przez pomieszczenie piwniczne wszedł do domu, skąd zabrał w celu przywłaszczenia laptop marki A. o wartości 800zł, dwa zegarki marki (...) o łącznej wartości 3600zł, telefon komórkowy marki S. (...) o wartości 100zł, aparat fotograficzny marki S. o wartości 250zł, torbę podróżną marki (...) o wartości 150zł, perfumy C. o wartości 200zł, biżuterię złotą o łącznej wartości 2000zł, pieniądze w kwocie 10 EURO, czym spowodowali straty w wysokości 7184,50zł, czym działali na szkodę Z. J. oraz MYPal marki A. o wartości 1000zł, telefon komórkowy marki N. (...) o wartości 1400zł i dokumenty w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego na samochód marki R. (...) o nr rej. (...), kart do bankomatu MBank i karty paliwowej T., czym spowodował straty w wysokości 2400 zł, czym działał na szkodę J. J., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

41.  w nocy z 7/8 kwietnia 2009 roku w N. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego, gdzie po uprzednim wyłamaniu jednego z okien z wnętrza budynku zabrał w celu przywłaszczenia dwa odtwarzacze MP3, zegarek marki T. oraz aparat fotograficzny S. czym spowodował straty w wysokości 900zł, czym działał na szkodę K. P., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

42.  w dniu 26 listopada 2009 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domku jednorodzinnego, gdzie po uprzednim wybiciu szyby w oknie tarasowym i wyłamaniu zamków, dostał się do wnętrza mieszkania, skąd zabrał w celu przywłaszczenia zegarek marki S. L. (2), dwa aparaty fotograficzne firmy (...), srebrną biżuterię oraz pieniądze, czym spowodowali straty w wysokości 11.410zł, czym działali na szkodę K. S. (2) i M. S. (1), tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

43.  w okresie od 21 grudnia 2009 roku do 03 stycznia 2010 roku w miejscowości (...) gm. N., działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego, gdzie po uprzednim wybiciu szyby okiennej, weszli do środka budynku, skąd zabrali w celu przywłaszczenia 30 metrów przewodu trzy-żyłowego o wartości 42,90 zł czym działali na szkodę S. P., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

44.  w nocy z 05/06 stycznia 2010 roku w G. przy ul. (...)-go M. 40A, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do hurtowni bielizny, rajstop i skarpet (...) , gdzie po uprzednim odgięciu rygli zamków w drzwiach metalowych a następnie wyłamaniu zawiasów w drzwiach drewnianych dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia różnego rodzaju odzież, perfumy, czym spowodował straty w wysokości 4.391,25, czym działał na szkodę E. S., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

45.  w okresie od 14 stycznia 2010 roku do dnia 21 stycznia 2010 roku w miejscowości L. przy ul. (...) na działce nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do garażu blaszanego, gdzie po uprzednim przecięciu nieustalonym narzędziem dwóch kłódek zabezpieczających drzwi od ww. garażu, dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia młoto-wiertarkę (...), pilę spalinową m-ki H., młot udarowo -wyburzeniowy, czym spowodował straty w wysokości 1600 zł, czym działał na szkodę R. T. (1) tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

46.  w okresie od 26 lutego 2010 roku do 03 marca 2010 roku w miejscowości K. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domu będącego w budowie, gdzie po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach tarasowych dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia wannę narożną wraz z obudową, wkład kominkowy z obudową, czym spowodowali straty w wysokości 4.500zł, czym działali na szkodę M. B. , tj. o czyn. z art. 279 § 1 kk

47.  w okresie od 28 lutego 2010 roku do 06 marca 2010 roku w miejscowości L. na działce nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domku letniskowego oraz do baraku, gdzie po uprzednim wyważeniu okien dostał się do wnętrza domku i baraku, skąd zabrał w celu przywłaszczenia agregat prądotwórczy firmy (...), kosę spalinową firmy (...), ręczną piłę elektryczną firmy (...), przedłużacz elektryczny o długości 20m, czym spowodował straty w wysokości 3500 zł, czym działał na szkodę Z. M., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

48.  w okresie od 09 marca 2010 roku do 10 marca 2010 roku w miejscowości K. 9E, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domu będącego w budowie, gdzie po uprzednim wyważeniu płyty (...) zabezpieczającej wejście do garażu ww. budynku, dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia elektronarzędzia w postaci wiertarki firmy (...), wiertarki firmy (...), fleksa firmy (...), młota udarowego firmy (...), stojaka na wiertarki, spawarki indukcyjnej formy L., trzy elementowej drabiny aluminiowej firmy (...) oraz 10 sztuk rusztowania (...), czym spowodował straty w wysokości 6.870 zł, czym działał na szkodę G. G. (1) tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

49.  w okresie od 17 marca 2010 roku do 18 marca 2010 roku w miejscowości K. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do budynku gospodarczego, gdzie po uprzednim zerwaniu kłódek zabezpieczających, dostał się do środka, skąd zabrał w celu przywłaszczenia podkaszarkę spalinową firmy (...), naczynia porcelanowe, klosze do żyrandoli, meble z drewna w postaci komody, stołu wraz z krzesłami, czym spowodował straty w wysokości 6.150 zł, czym działał na szkodę A. L. (2), tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

50.  w okresie od 24 marca 2010 r oku do 28 marca 2010 roku w miejscowości Ż. 51, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego, gdzie po uprzednim wybiciu szyby w oknie dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia zastawę obiadową, komplet poduszek na krzesła ogrodowe w ilości 6 sztuk, grzejnik elektryczny olejowy, płytę grzewczą do kuchenki a następnie z domku będącego w budowie oznaczonego nr 51A, po uprzednim wejściu przez otwarte okno piwniczne dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dmuchawy gazowej oraz przedłużacza elektrycznego w ilości około 30 metrów o łącznej wartości strat 1.920zł czym działał na szkodę W. S., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk i art. 278 § 1 kk

51.  w nocy z 6/7 kwietnia 2010 roku w miejscowości (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego, gdzie po uprzednim wybiciu szyby w oknie domu dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia lornetkę i gitarę o łącznej wartości 1.410zł , czym działał na szkodę P. S., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

52.  w nocy z 20/21 maja 2010 roku w miejscowości (...) z niezabezpieczonego garażu, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał zaboru w celu przywłaszczenia elektronarzędzi o wartości 10.000 zł, czym działał na szkodę K. i Z. L., tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

53.  w okresie od 09 czerwca 2010 roku do 10 czerwca 2010 roku w P. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do budowanego domu jednorodzinnego bez numeru porządkowego, gdzie po wyłamaniu zawiasu w oknie, wszedł do środka, a następnie zdemontował z podłogi budynku i zabrał w celu przywłaszczenia rury miedziane różnej średnicy i długości oraz około 300 szt. kształtek miedzianych, czym spowodował straty w wysokości 3000 zł, czym działał na szkodę W. P. (2) , tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

54.  w nocy z 2/3 stycznia 2011 roku w miejscowości (...) gmina O., działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał kradzieży z włamaniem do domku jednorodzinnego, gdzie po uprzednim wybiciu jednej z szyb okiennych z wnętrza budynku zabrał w celu przywłaszczenia odkurzacz marki A. oraz po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach pomieszczenia gospodarczego z jego wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia spawarkę, palnik ręczny oraz przewody elektryczne, czym spowodował straty w wysokości 3.100 zł, czym działał na szkodę J. D. , tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

55.  w dniu 27 stycznia 2009 r. w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonym nieletnim dokonał kradzieży z włamaniem do domku jednorodzinnego, gidze po uprzednim wyłamaniu drzwi balkonowych i wybiciu z nich szyby dostał się do środka, skąd zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie ok. 1000 zł, dwa telefony komórkowe, aparat fotograficzny oraz elektronarzędzia, czym spowodował straty w wysokości ok. 6.000 zł, czym działał na szkodę M. G. (2), tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

I.  uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach 1,8,14,18, 24,26,32,52 części wstępnej wyroku, tj. czynów z art. 278 § 1 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie 13 części wstępnej wyroku przy czym:

- w zakresie czynu 1 ustala, że oskarżony dokonał ponadto zaboru czterech strzał;

- w zakresie czynu 13 ustala, że oskarżony usiłował dokonać kradzieży zwykłej i czyn ten kwalifikuje z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k.

oraz ustala, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw, o którym mowa w art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k., a także, że uczynił sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu w rozumieniu art. 65 § 1 k.k. i za te czyny na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 100 (stu stawek) dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) złotych;

II.  na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. umarza postepowanie karne o czyn opisany w punkcie 22 części wstępnej wyroku, ustalając, że stanowił wykroczenie z art. 119 § 1 k.w.;

III.  uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie 50 części wstępnej wyroku, przy czym ustala, że oskarżony dopuścił się tego czynu działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i czyn ten kwalifikuje z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za ten czyn na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 40 (czterdziestu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) złotych;

IV.  uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 i 57 przy czym:

- w zakresie czynu opisanego w punkcie 11 ustala, że wartość szkody wynosiła 2678 zł

- w zakresie czynu opisanego w punkcie 12 części wstępnej wyroku ustala, że oskarżony działał w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i czyn ten kwalifikuje z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

- w zakresie czynu opisanego w punkcie 17 części wstępnej wyroku ustala, że oskarżony dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych przylegających do budowanego budynku oraz działał w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i czyn ten kwalifikuje z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

- w zakresie czynu opisanego w punkcie 39 części wstępnej wyroku ustala, że oskarżony dokonał zaboru w celu przywłaszczenia butli propan butan o wadze 11 kg oraz, że działał w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i czyn ten kwalifikuje z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

- w zakresie czynu opisanego w punkcie 54 części wstępnej wyroku ustala, że oskarżony działał w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i czyn ten kwalifikuje z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

- czyny opisane w punktach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53 i 57 kwalifikuje z art. 279 § 1 k.k.

oraz ustala, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw, o którym mowa w art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k., a także, że uczynił sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu w rozumieniu art. 65 § 1 k.k. i za te czyny na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) złotych

V.  na podstawie art. 91 § 2 k.k. w zw. art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. łączy wymierzone oskarżonemu w punktach I, III i IV kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz łączy wymierzone oskarżonemu w ww. punktach kary grzywny i wymierza mu karę łączną 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) złotych

VI.  na podstawie art. 44 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego przepadek metalowego przecinaka przechowywanego w Magazynie (...);

VII. na podstawie art. 46 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. nakłada na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwami poprzez:

- zapłatę na rzecz E. K. (1) i T. K. (1) kwoty 14.350 zł (czternastu tysięcy trzystu pięćdziesięciu złotych) solidarnie z G. G. (2) i R. W. (1), wobec których obowiązek ten został nałożony w wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 12 lutego 2013 r., II K 1046/12;

- zapłatę na rzecz K. S. (1) kwoty 6.000 zł (sześciu tysięcy złotych) solidarnie z G. G. (2) i R. W. (1), wobec których obowiązek ten został nałożony w wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 12 lutego 2013 r., II K 1046/12;

- zapłatę na rzecz Urzędu Miasta i Gminy W. kwoty 21.470,50 zł (dwudziestu jeden tysięcy czterystu siedemdziesięciu złotych i pięćdziesięciu groszy) solidarnie z G. G. (2) i R. W. (1), wobec których obowiązek ten został nałożony w wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 12 lutego 2013 r., II K 1046/12;

- zapłatę na rzecz J. L. kwoty 3.830 (trzech tysięcy ośmiuset trzydziestu) złotych solidarnie z G. G. (2), D. D. (1) i R. W. (1), wobec których obowiązek ten został nałożony w wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 12 lutego 2013 r., II K 1046/12;

- zapłatę na rzecz M. P. (1) i H. G. (1) kwoty 2678 zł (dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu złotych);

- zapłatę na rzecz M. P. (2) kwoty 200 zł (dwustu) złotych;

- zapłatę na rzecz I. W. kwoty 2000 zł (dwóch tysięcy) złotych;

- zapłatę na rzecz T. G. kwoty 1385 zł (tysiąca trzystu osiemdziesięciu pięciu złotych);

- zapłatę na rzecz M. i T. D. kwoty 9350 zł (dziewięciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu złotych);

- zapłatę na rzecz Z. L. i K. L. (1) kwoty 10.000 zł (dziesięciu tysięcy) złotych solidarnie z G. G. (2), wobec którego obowiązek ten został nałożony w wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 12 lutego 2013 r., II K 1046/12;

- zapłatę na rzecz J. D. kwoty 3.100 zł (trzech tysięcy stu złotych) solidarnie z G. G. (2), wobec którego obowiązek ten został nałożony w wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 12 lutego 2013 r., II K 1046/12;

- zapłatę na rzecz M. B. kwoty 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) solidarnie z G. G. (2), wobec którego obowiązek ten został nałożony w wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 12 lutego 2013 r., II K 1046/12;

- zapłatę na rzecz W. S. kwoty 1.920 zł (tysiąc dziewięćset dwadzieścia) złotych solidarnie z G. G. (2), wobec którego obowiązek ten został nałożony w wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 12 lutego 2013 r., II K 1046/12;

VII. na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu na poczet wymierzonej mu w punkcie V części dyspozytywnej wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 2 marca 2011 r. do dnia 4 marca 2011 r.

VIII. na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 2 ust 1 pkt 5 w zw. z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości, w tym wymierza mu 1800 zł (tysiąc osiemset) złotych opłaty.

Sygn. akt II K 98/13

UZASADNIENIE

P. N. na stałe zamieszkuje w miejscowości (...), posiada pseudonim (...). Jego żoną jest A. N., na którą zarejestrowany był pojazd marki F. (...) koloru białego o nr rej. (...). Samochodem tym jednak jeździł P. N.. P. N. prowadził w G. przy ul. (...) sklep z odzieżą używaną. Ponadto prowadził w S. sklep spożywczy.

Dowód: notatka urzędowa – k. 60, zeznania T. W. – k.2525 v. – k. 2526 v., k. 89 - 90, k. 124 - 125, zeznania P. W. – k. 2595 – 2595 v., k. 119 – 120,

G. G. (2) poznał P. N. w 2009 r. w klubie w G.. P. N. podszedł do niego i zapytał, czy chce zarobić parę złotych. Mężczyźni ci wówczas spożywali razem alkohol i ustalili, że będą dokonywali kradzieży do domów, budów i samochodów. P. N. zapewniał, że jest to łatwa i bezpieczna praca, na której można fajnie zarobić. Początkowo mężczyźni ci dokonywali kradzieży tylko we dwójkę, a po pewnym czasie dołączyły do nich pozostałe osoby – R. W. (1), D. D. (1) i A. S..

Dowód: zeznania oraz wyjaśniania G. G. (2) – k. 2519 – 2521 v. , k. 145 – 147, protokół okazania wizerunku – k. 387 – 389, k. 427 – 429

P. N. i R. W. (1) byli znajomymi, poznali się w S., gdzie R. W. (1) przychodził do sklepu prowadzonego przez P. N.. P. N. zaproponował R. W. (1) dokonywanie kradzieży, choć początkowo nie mówił, że chodzi o dokonywanie kradzieży, lecz o jeżdżenie do pracy. R. W. (1) bał się, że mogą zostać przyłapani, ale postanowił zaryzykować. P. N. mówił mu, że ma się nie bać, a w razie gdyby został złapany, miał mówić, że nic nie wie. R. W. (1) bał się P. N., bał się, że ten może go pobić. P. W., ojciec R. W. (1) poznała P. N. przez syna, kiedy to P. N. zaczął regularnie przyjeżdżać i zabierać R. W. (1) na noc.

Matka R. W. (1), T. W., widywała P. N., bowiem od września 2010 r. przyjeżdżał w weekendy i zabierał R. W. (1) do Niemiec, przy czym od stycznia 2011 r wyjazdy te zdarzały się o wiele częściej, nawet dwa razy w tygodniu. R. W. (1) powiedział matce, że jeżdżą po do Niemiec po ubrania z tzw. wystawek, jednak nic nigdy nie przywoził. P. W. był zaniepokojony wyjazdami syna z P. N. po nocach, podejrzewał, że mężczyźni dokonują kradzieży i pewnego razu zapytał P. N. czy może z nimi pojechać na noc na zbieranie tych ciuchów. Naciskała na to zresztą T. W.. P. N. zdecydowanie odmówił, twierdząc, że nie ma miejsca w samochodzie, ponieważ jest dużo ciuchów i nie ma gdzie siedzieć. P. W. nie miał wówczas pracy i chciał dorobić, jednak P. N. nadal mu odmawiał, mówiąc, że R. W. (1) jest młodszy i jemu jest łatwiej.

Pieniądze za udział w kradzieżach wypłacał R. W. (1) P. N. i były to kwoty od 20 do 50 zł. Po kradzieży odwoził R. W. (1) pod dom i wysadzał go pod lasem, aby nikt go nie widział. Na kradzieże zawsze umawiali się przez telefon, to P. N. dzwonił do R. W. (1). Przed wyjazdem na kradzieże P. N. miał przygotowane w samochodzie puste kartony, do których następnie ładowali ukradzione rzeczy oraz rękawiczki, które były używane przez sprawców w trakcie dokonywania przestępstw.

Dowód: zeznania T. W. – k.2525 v. – k. 2526 v., k. 89 - 90, k. 124 - 125, zeznania P. W. – k. 2595 – 2595 v., k. 119 – 120, zeznania i wyjaśniania składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2639 - 2641 v., k. 381 – 383, k. 736 - 738, k. 1443 – 1445, protokół okazania wizerunku – k. 384 – 386,

A. S. i R. W. (1) znają się z racji zamieszkiwania w jednej miejscowości. Latem 2010 r. R. W. (1) zaproponował A. S. wspólne okradanie placów budowy, mówiąc mu, że jest to bezpieczna praca i zarabia się na niej około 100 zł za każdą kradzież. Powiedział mu ponadto, że on już od jakiegoś czasu jeździ na takie kradzieże z mężczyzną o pseudonimie (...) (P. N.), który miał mieszkać w Ż. albo Ż.. R. W. (1) opowiadał A. S., że na te kradzieże jeżdżą białym busem F. (...), który ma zamalowane tylne szyby zwykłą białą farbą, oraz że wybierają takie domy, który stoją w wioskach na uboczu i są domami w budowie. Zrywają kłódki z drzwi, a ze środka zabierają elektronarzędzia i instalacje elektryczne a skradzione przedmioty chowają w domu mężczyzny o pseudonimie (...). A. S. zgodził się na tę propozycję i wspólnie z R. W. (1), D. D. (1), G. G. (2) i P. N. zaczął okradać domy w budowie oraz pomieszczenia gospodarcze. W czasie kradzieży (i dokonywanych kradzieży z włamaniem) rola A. S. polegała przeważnie na noszeniu skradzionych przedmiotów do busa P. N., którym zawsze jeździli na kradzieże, niekiedy na staniu na czatach. Nigdy nie wyrywał kłódek i nie wyważał drzwi.

Na początku 2011 r. A. S. pojechał z P. N. i R. W. (1) do Niemiec w celu dokonania kradzieży ubrań z kontenerów na ubrania.

Dowód: zeznania i wyjaśniania A. S. składane w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego – k. 2524 - 2525, 19 - 20, k. 99 - 101, protokół okazania wizerunku – k. 132- 135

W okresie od 15 marca 2010 r. do 4 listopada 2010 r. oraz od 27 czerwca 2011 r. do 21 sierpnia 2011 r. P. N. był zatrudniony w Niemczech w miejscowości H. na rzecz H. D.. Miejscowość ta jest położna na wyspie, na ląd można wydostać się tylko promem. Do stałego lądu prom odpływał o godzinie 8.00 i 15.45,a statek A., drugi łączący wyspę z lądem – o 13.30 i 18.30. W tym czasie często przyjeżdżał do Polski, na weekendy, ale także w tygodniu i wraz z G. G. (2), R. W. (2), A. S. i D. D. (1) dokonywał kradzieży i kradzieży z włamaniem do domów w budowie, garaży i budynków gospodarczych.

Dowód: zaświadczenie – k. 733, zeznania i wyjaśnienia składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2639 - 2641 v., k. 1443 – 1445, zeznania T. W. – k. 2525 v. – 2526 v., k. 89 - 90, k. 124 - 125, zeznania P. W. – k. 2595 – 2595 v., k.119 – 120, odcinki wynagrodzeń A. N. i P. N. za pracę – k. 2571, częściowo zeznania B. C. – k. 2594 v. – (...), k. 854 – 856, częściowo zeznania T. K. (2), wraz z tłumaczeniem – k. 2685-2687, k. 2754-2754 v.

Na dokonywanie kradzieży i kradzieży z włamaniami R. W. (1), P. N., G. G. (2) i D. D. (1) umawiali się telefonicznie. P. N. za dnia jeździł i wyszukiwał obiekty, które staną się celem przestępstwa, następnie telefonicznie umawiał się z pozostałymi. Spotykali się w ten sposób, że P. N. po kolei zabierał wszystkich wymienionych mężczyzn z umówionych uprzednio miejsc, na które przyjeżdżał kierowanym przez siebie samochodem F. (...) koloru białego, z zamalowanymi tylnymi szybami. Zawsze on był kierowcą, z przodu pojazdu czasami siedział jeszcze niekiedy G. G. (2), a pozostali na pace.

Dowód: zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 1429 - 1432, zeznania i wyjaśnienia składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2639 - 2641 v., k. 1443 – 1445

Od 2009 do 2011 r. P. N., działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), D. D. (1), R. W. (1) i A. S., w różnych konfiguracjach osobowych, ale przeważnie w pięciu, dokonał szeregu kradzieży i kradzieży z włamaniem.

W okresie od 24 stycznia 2011 roku do 9 lutego 2011 roku w miejscowości (...), działając wspólnie i w porozumieniu G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (2) P. N. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia z pomieszczeń gospodarczych miernika parametrów instalacji firmy (...), kosy spalinowej firmy (...), łuku bloczkowego, czterech strzał, dwóch szlifierek kątowych firmy (...), czym spowodował straty w wysokości 4900 zł na szkodę A. W. (1). Na pomysł dokonania tej kradzieży wpadł P. N.. Na miejsce zdarzenia sprawcy pojechali białym F. (...), którego kierowcą był G. G. (2). Z przodu siedział jeszcze P. N. i D. D. (1), a A. S. i R. W. (1) siedzieli na pace. Po przybyciu na miejsce początkowo D. D. (1) tylko stał na czatach, jednak po około 10 minutach pozostali zawołali go, aby pomógł nosić do samochodu skradzione przedmioty.

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 29-32, k. 46-50, k. 85 -88, k. 237 - 238, k. 421 - 422, zeznania i wyjaśnienia R. W. (1) – k. 2639 - 2641 v., k. 40 - 42, k. 116 – 118, k. 381 – 383, k. 736 - 738, k. 1443 – 1445, zeznania i wyjaśnienia D. D. (1) – - k. 2572 - 2574,, k. 52 - 54, k. 861 – 865, k. 866 – 871, k. 1429 - 1432, zeznania i wyjaśniania złożone przez A. S. w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego k. 2524 - 2525, k. 99-101, zeznania G. G. (2) oraz wyjaśnienia składane poprzednio przez niego w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v. , k. 145 - 146, k. 1421 - 1424, zeznania A. W. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 175- 176, k. 182 - 183,

W okresie od 30 stycznia 2011 roku do 1 lutego 2011 roku w miejscowości K. przy ul. (...) na działce nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do baraku, gdzie po uprzednim wyłamaniu drewnianej okiennicy oraz drewnianych drzwi, dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia piłę elektryczną marki S., kosiarkę spalinową marki M., siekierę marki F., skrzynkę elektryczną z dwoma mufami i dwoma gniazdami, dwa przedłużacze elektryczne na bębnach, kabel energetyczny zakończony mufami, czym spowodował straty w wysokości 3830zł na szkodę J. L..

Dowód: zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 866 – 871, k. 1429 - 1432, protokół wizji lokalnej – k. 640 – 646, zeznania J. L. – k. 2726 v. – (...), k. 978 – 980, protokół oględzin – k. 982 – 984,

W nocy z 1 /2 lutego 2011 roku w miejscowości W. 16a gm. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczenia magazynowego firmy (...), gdzie po uprzednim zerwaniu kłódek zabezpieczających drzwi magazynu z jego wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia kosę spalinową marki (...) oraz środki ochrony roślin, czym spowodował straty w wysokości 14.900 zł, czym działał na szkodę (...) Sp. z o. o. W. 16a. Po przybyciu na miejsce D. D. (1) próbował przeciąć kłódkę od drzwi wejściowych do magazynu, ale zabrakło mu siły. Wówczas pozostali śmiali się z niego i w rezultacie G. G. (2) zabrał mu nożyce i sam przeciął te kłódkę. Środki ochrony roślin były umieszczone w białych butelkach w postaci płynów oraz w kartonach w postaci proszku. P. N. wskazał pozostałym które preparaty maja zabierać. Wynosili je P. N. i G. G. (2), natomiast kosę spalinową wyniósł z tych pomieszczeń R. W. (1). Kradzież środków ochotny roślin została dokonana na zlecenie mężczyzny o nazwisku T. ze S..

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 29-32, k. 46 - 50, k. 85 - 88, k. 237 - 238, k. 421 – 422, zeznania i wyjaśnienia D. D. (1) – - k. 2572 - 2574, k. 52 - 54, k. 1429 - 1432, zeznania i wyjaśnienia R. W. (1) – k. 2639 - 2641 v., k. 40 - 42, k. 116 – 118, k. 381-383, k. 736 - 738, k. 1443 – 1445, zeznania i wyjaśniania złożone przez A. S. w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego - k. 2524 - 2525, k. 99-101, zeznania G. G. (2) oraz wyjaśnienia składane poprzednio przez niego w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v. , k. 145 - 146, k. 872-875, k. 1421 – 1424, zeznania F. A. – k. 2726 v. – (...), k. 195 – 196, dokumentacja fotograficzna – k. 199 – 201,

W okresie od 5 lutego 2011 roku do 6 lutego 2011 roku w miejscowości Ł. na terenie placu budowy działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do kontenera, gdzie po uprzednim zerwaniu kłódek zabezpieczających, dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia materiały budowlane oraz elektronarzędzia, czym spowodowali straty w wysokości 1.126zł, czym działał na szkodę K. K. (1).

Dowód: zeznania i wyjaśnienia R. W. (1) – k. 2639 - 2641 v., k. 40 – 42, k. 1443 – 1445, protokół wizji lokalnej – k. 80 – 81, k. 85 -88, k. 237 – 238, k. 421 – 422, zeznania i wyjaśniania złożone przez A. S. w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego - k. 2524 - 2525, k. 99-101, zeznania G. G. (2) oraz wyjaśnienia składane poprzednio przez niego w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v. , k. 145 – 146, k. 872-875, zeznania K. K. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 498 - 500, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865, k. 1429 - 1432,

W nocy z 11/12 lutego 2011 roku w miejscowości S. przy ul. (...) na działce nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do garażu, gdzie po uprzednim wygięciu ramiaka drzwi od ww. pomieszczenia dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia przewód elektryczny o długości 50 m, wiertarkę marki B., wiertarkę marki B. (...), piłę łańcuchową elektryczną, szlifierkę kontową marki B. (...), stojak oświetleniowy, narzędzia murarskie w postaci kielni i pacy, czym spowodował straty w wysokości 1.300 zł na szkodę J. N. (1)

Dowód: protokół wizji lokalnej – k. 80 – 81, zeznania J. N. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 214 – 216, zeznania i wyjaśniania składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2639 - 2641 v., k. 381 – 383, k. 1443 – 1445, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego -k. 2572 - 2574, k. 861 – 865, k. 1429 - 1432, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v. , k. 1421 – 1424,

W okresie od 15 lutego 2011 roku do 9 marca 2011 roku w miejscowości N. działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do garażu blaszanego, gdzie po uprzednim zerwaniu kłódek z jego wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia siekierę, szlifierkę kątową oraz piłę stołową, czym spowodował straty w wysokości 600 zł, czym działał na szkodę P. O..

Dowód: protokół wizji lokalnej – k. 80 – 81, k. 239 – 240, zeznania G. G. (2) oraz wyjaśnienia składane poprzednio przez niego w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v., k. 145 – 146, k. 1421 – 1424, zeznania P. O. – k. 2726 v. – (...), k. 227 – 229, zeznania i wyjaśniania składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2639 - 2641 v., k. 381 – 383, k. 1443 - 1445, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865, k. 1429 - 1432,

W nocy z 21/22 lutego 2011 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego mieszczącego się na terenie posesji, gdzie po uprzednim przecięciu skobla w drzwiach wejściowych od ww. pomieszczenia dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia młoto-wiertarkę marki deWalt, dwie szlifierki kątowe marki DeWalt, zgrzewarkę marki R., gwintownicę ręczną marki R., dwie wędki teleskopowe, wiertarkę elektryczną, czym spowodował straty w wysokości 5.350 zł, czym działał na szkodę A. F.

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 430-434, zeznania A. F. – k. 2726 v. – (...), k.462 – 464, protokół oględzin – k. 467 – 468, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865, k. 1429 - 1432, zeznania i wyjaśnienia G. G. (2) - k. k. 2519 – 2521 v., (...),

W okresie od 23 lutego 2011 roku do 24 lutego 2011 roku w P. przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia z otworów okiennych w murach budowanego domu jednorodzinnego pięciu okien plastikowych oraz z terenu ww. budowy drabiny aluminiowej, czym spowodował straty w wysokości 7.200 zł, czym działał na szkodę S. L. (1). W czasie dokonywania tego czynu R. W. (1) stał na czatach, a pozostali zabierali okna. Na końcu R. W. (1) zabrał jeszcze drabinę aluminiową.

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 29-32, k. 85 -88, k. 237 – 238, k. 421 – 422, zeznania i wyjaśnienia R. W. (1) – k. 2639 - 2641 v., k. 40 – 42, k. 116 – 118, k. 381 – 383, k. 421 – 422, k. 736 - 738, k. 1443 – 1445, zeznania S. L. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 67 – 69, zeznania i wyjaśniania złożone przez A. S. w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego - k. 2524 - 2525, k. 99-101, zeznania G. G. (2) oraz wyjaśnienia składane poprzednio przez niego w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v., k. 145 – 146, k. 872 – 875, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865,

W nocy z 23/24 lutego 2011 roku w miejscowości B. na terenie posesji nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do garażu, gdzie po uprzednim przecięciu kłódki w drzwiach wejściowych od ww. pomieszczenia dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia piłę spalinową m-ki S., pompę zatapialną m-ki P. (...), przewody elektryczne, czym spowodował straty w wysokości 1040 zł, czym działali na szkodę R. R..

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną - k. 46 - 50, k. protokół wizji lokalnej - k. 239 - 240, zeznania i wyjaśnienia D. D. (1) - k. 2572 - 2574, k. 52 - 54, zeznania i wyjaśniania składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2639 - 2641 v., k. 381 - 383, k. 1443 – 1445, zeznania R. R. – k. 2726 v. – (...), k. 660 - 662, protokół oględzin – k. 664 – 665,

W okresie od 2 kwietnia 2011 roku do 4 kwietnia 2011 roku w miejscowości Ż. na działce budowlanej nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domu będącego w budowie, skąd po uprzednim podważeniu i otwarciu okna zabrał w celu przywłaszczenia drabinę aluminiową o wartości 300 zł na szkodę J. B. (1).

Dowód: zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 866 - 871, protokół wizji lokalnej – k. 640 - 643, zeznania J. B. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 955 - 957, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v. , (...),

W nocy z 26/27 kwietnia 2011 roku w miejscowości R. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do budynku będącego w budowie, gdzie po uprzednim wyważeniu drzwi balkonowych, dostał się do wnętrza i zabrał w celu przywłaszczenia płytę ceramiczną indukcyjną wraz z piekarnikiem, grzejnik, elementy sanitarne oraz elektronarzędzia, czym spowodował straty w wysokości 2678 zł, czym działał na szkodę M. P. (1) oraz H. G. (1).

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 645 – 649, zeznania M. P. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 1006 – 1008, zeznania H. G. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 1010-1012 , zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v. k. 1421 – 1424,

W nocy z 30 kwietnia 2011 roku na 1 maja 2011 roku w miejscowości K. na terenie działki nr (...), w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do garażu, gdzie po uprzednim uszkodzeniu kłódki zabezpieczającej bramę wjazdową dostał się na teren posesji, a następnie po uprzednim uszkodzeniu dwóch kłódek zabezpieczających drzwi garażu, dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia kanister z zawartością paliwa w postaci 20 l benzyny o wartości 200 zł, czym działał na szkodę M. P. (2), następnie po uprzednim uszkodzeniu dwóch kłódek zabezpieczających drzwi wejściowe do kontenera, dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia szlifierkę kątową dużą marki M., pilarkę elektryczną ręczną marki D., szlifierkę kątową małą marki P., mieszadło elektryczne marki M., giętarkę łożyskową do prętów, przewód elektryczny o długości 20 metrów, skrzynkę z różnego rodzaju narzędziami, czym spowodował straty w wysokości 2.470 zł, czym działał na szkodę S. G. (1).

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 645 - 649 , zeznania M. P. (2) - k. 2726 v. – (...), k. 1394- 1396, zeznania S. G. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 1405, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 1429 - 1432,

W nocy 21 maja 2011 roku w miejscowości K. z terenu posesji przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. usiłował dokonać kradzieży do przyczepki samochodowej krytej plandeką, gdzie po uprzednim przecięciu plandeki zabezpieczającej wnętrze przyczepki usiłowali zabrać w celu przywłaszczenia sprzęt muzyczny o wartości 30.000 zł, jednakże z uwagi na spłoszenie przez pokrzywdzonego odstąpił od zamierzonego celu, czym działali na szkodę R. S. (1).

Dowód: zeznania oraz wyjaśnienia składane przez G. G. (2) w charakterze podejrzanego - k. 2519 – 2521 v., k. 397 - 398, k. 1421 - 1424, zeznania R. S. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 744 - 746, zeznania I. K. - k. 2726 v. – (...), k. 748 -749, zeznania i wyjaśnienia składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 866 - 871, k. 1429 - 1432, protokół wizji lokalnej – k. 640 - 646

W nocy 21 maja 2011 roku w miejscowości K. z terenu posesji przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia zagęszczarki m-ki C. koloru żółtego o wartości 15.000 zł czym działali na szkodę I. W..

Dowód: protokół wizji lokalnej – k. 239 - 240, zeznania oraz wyjaśnienia składane przez G. G. (2) w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v., k. 397 – 398, k. 1421 – 1424, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 866 – 871, protokół wizji lokalnej – k. 640 – 646, zeznania I. W. – k. 2726 v. – (...), k. 1093-1095,

W nocy z 22/23 maja 2011 roku w miejscowości K. przy ul. (...) na terenie działki budowlanej nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do baraku, gdzie po uprzednim podważeniu drzwi wejściowych i wyrwaniu zamka wszedł do wnętrza baraku, skąd zabrał w celu przywłaszczenia agregat prądotwórczy z silnikiem Diesla o mocy 5,5 KW, przewód elektryczny pięciożyłowy o średnicy 8,5mm i długości 250m, trzy rolki folii dachowej koloru zielono-czarnego z nadrukiem TurboPlus oraz 6 sztuk kominków ceramicznych marki R., czym spowodowali straty w wysokości 10.000 zł, czym działali na szkodę R. M..

Dowód: zeznania R. M. – k. 2726 v. – (...), k. 1287 – 1289, k. 1308, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. k. 2519 – 2521 v., (...),

W nocy z 31 maja 2011 roku na 1 czerwca 2011 roku w miejscowości K., działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do garażu nr (...), gdzie po uprzednim wyrwaniu skobla drzwi garażowych dostali się do wnętrza, skąd zabrali w celu przywłaszczenia piłę elektryczną, laptopa marki H., plastykową skrzynkę z zawartością kluczy nasadowych, czym spowodowali straty w wysokości 400 zł, czym działali na szkodę D. G. (1).

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 645 – 649, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 866 – 871, k. 1429 - 1432, protokół wizji lokalnej – k. 640 – 646, zeznania D. G. (1) – k. k. 2726 v. – 2727, k. 921 – 923, protokół oględzin – k. 924 – 925, zeznania W. P. (3) – k. 2726 v. – 2727, k. 928 - 929, zeznania H. G. (2) – k. 2726 v. – 2727, k. 931-932, dokumentacja fotograficzna – k. 933 - 934,

W okresie od 1 czerwca 2011 roku do 9 sierpnia 2011 roku w P. przy ul. (...), w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1), P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych przylegających do budowanego budynku, gdzie po uprzednim wypchnięciu okien, weszli do jego wnętrza, skąd zabrali w celu przywłaszczenia po uprzednim wymontowaniu, dwie bramy garażowe koloru O. wraz z napędami elektrycznymi i ościeżnicami, czym spowodowali straty w wysokości 12.000 zł, czym działał na szkodę A. K. (1). Po wykręceniu bram okazało się, że nie zmieszczą się one do samochodu, więc P. N. odwiózł D. D. (1) i A. S. do domu, zostawiając na miejscu R. W. (1) i G. G. (2), a następnie zatelefonował do K. M., który przyjechał po bramy swoim samochodem busem koloru niebieskiego.

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 430-434, zeznania A. K. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 542 – 544, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 866 – 871, k. 1429 - 1432, zeznani i wyjaśnienia G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 872-875, k. 1421 – 1424, protokół wizji lokalnej – k. 632 – 637,

W dniu 3 czerwca 2011 roku w miejscowości Ż. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1) D. D. (2) i A. S. po uprzednim wyciągnięciu mocowań wbitych w podłoże trawiaste, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia trampoliny ogrodowej wraz z siatką zabezpieczającą o wartości 1100zł, czym działali na szkodę M. Z..

Dowód: zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865, k. 1429 - 1432, zeznania i wyjaśnienia G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 872-875, k. 1421 – 1424, protokół wizji lokalnej – k. 632 – 637, zeznania M. Z. – k. 2726 v. – (...), k. 1115 - 1116

W okresie od 19 czerwca 2011 roku do 17 lipca 2011 roku w N. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego będącego w trakcie budowy, gdzie po uprzednim wyłamaniu drzwi od pomieszczeń piwnicznych z wnętrza budynku zabrali w celu przywłaszczenia elektronarzędzia, materiały budowlane oraz inne przedmioty, czym spowodował straty w wysokości 12.826zł, czym działał na szkodę R. B..

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 430-434, zeznania R. B. – k. 2726 v. – (...), k. 579 – 580, k. 583, protokół oględzin – k. 582, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 866 – 871, k. 1429 - 1432, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W nocy z 7/8 lipca 2011 roku w N. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego będącego w trakcie budowy, gdzie po uprzednim wyłamaniu drzwi od pomieszczeń piwnicznych z wnętrza budynku zabrał w celu przywłaszczenia elektronarzędzia, materiały budowlane, elektryczne, sanitarne oraz inne przedmioty, czym spowodował straty w wysokości 2.000 zł, czym działał na szkodę R. B..

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 430-434, zeznania R. B. – k. 2726 v. – (...), k. 439 – 441, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 866 - 871

W okresie od 22 lipca 2011 roku do 23 lipca 2011 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do mieszkania, gdzie po uprzednim wyciągnięciu szyby z ramiaka okna piwnicznego, weszli do wnętrza skąd zabrali w celu przywłaszczenia notebook marki D. (...) wraz z modemem i kartą SIM o wartości 1200 zł, biżuterii w postaci dwóch obrączek koloru żółtego o wartości 200 zł, dwóch pierścionków z elementami kwiatowymi o wartości 100 zł, dwóch pierścionków z wzorem koszykowym o wartości 100 zł, sztabki złota o wadze 2 gramy o wartości 20 zł srebrnej bransolety o wartości 200zł, pióro marki P. o wartości 500 zł, długopis oraz pióro marki P. o wartości 200 zł, 50 sztuk monet okolicznościowych 2 zł o wartości 100 zł, lornetkę o wartości 50zł, czym spowodował straty w wysokości 3.170 zł, czym działał na szkodę E. P..

Dowód: zeznania E. P. - k. 2726 v. – (...), k. 1070-1071, protokół oględzin – k. 1073 - 1075, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W nocy z 12/13 sierpnia 2011 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1),, A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia huśtawki producenta Patio o wartości 300 zł, czym działał na szkodę P. P. (1).

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 645 – 649 , zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 866 – 871, k. 1429 - 1432, zeznania P. P. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 1033 – 1034, dokumentacja fotograficzna – k. 1036, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W okresie od 14 sierpnia 2011 roku do 15 sierpnia 2011 roku w N. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1), P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do mieszkania, gdzie po uprzednim wypchnięciu okna dostał się do wnętrza mieszkania skąd zabrał w celu przywłaszczenia wyroby ze złota, czym spowodowali straty w wysokości 8300 zł, czym działał na szkodę K. i A. L. (1).

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną - k. 645 - 649, zeznania K. L. (2) - k. 2726 v. – (...), k. 686 - 687, protokół oględzin – k. 689 - 690, dokumentacja fotograficzna – k. 696, k. 698 - 699, zeznania A. L. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 701, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W dniu 24 sierpnia 2011 roku w miejscowości R. z mieszkania nr (...) gm. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia biżuterii wykonanej ze złota oraz wyrobów pozłacanych i posrebrzanych, czym spowodował straty w wysokości 1500 zł, czym działał na szkodę T. M..

Dowód: zeznania T. M. – k. 2726 v. – (...), k. 706-708, wraz z załącznikiem – k. 709, protokół oględzin – k. 710-711, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W nocy z 18/19 września 2010 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (2) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do budynku magazynowego, w ten sposób, że po uprzednim przecięciu skobla w drzwiach weszli do wnętrza, a następnie zabrali w celu przywłaszczenia dwie wykaszarki spalinowe marki H. model (...) i 325 (...), cztery piły spalinowe marki H., dmuchawę spalinową (...), wiertnicę spalinową M. oraz benzynę bezołowiową w ilości 50 litrów, czym spowodował straty w wysokości 21470,50 zł, czym działali na szkodę Urzędu Miasta i Gminy w W..

Kradzież ujawnił następnego dnia rano J. S. (1), który przyszedł do pracy około godziny 6.15 rano i zauważył, że metalowe drzwi od pomieszczenia gospodarczego po lewej stronie budynku są otwarte na zewnątrz i podparte kostka brukową. Po powierzchownym oględzinach wnętrza pomieszczenia stwierdził brak różnego rodzaju sprzętu i o powyższym zawiadomił A. C., kierownika referatu gospodarczego Urzędu Miejskiego w W. i policję

Następnego dnia M. K. będąc na spacerze z dziećmi zauważyła ukrytą w krzewach przy wodzie kosiarkę pomarańczową, a kawałek dalej, w trawie nad wodą również ukrytą pomarańczową piłę do cięcia drzewa. O powyższym fakcie zawiadomiła policję i oddała odnalezione przedmioty.

Dowód: zeznania i wyjaśnienia R. W. (1) – k. 2639 - 2641 v., k. 40 – 42, k. 1443 – 1445, protokół wizji lokalnej – k. 80 – 81, k. 85 -88, k. 421 – 422, protokół oględzin- k. 785 – 786, k. 796 – 799, zeznania J. S. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 784, zeznania M. K. – k. 2726 v. – (...), k. 787 – 788, zeznania A. C. – k. k. 2726 v. – (...), 789 – 790, pokwitowanie – k. 791, zeznania i wyjaśniania złożone przez A. S. w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego - k. 2524 - 2525, k. 99-101, zeznania G. G. (2) oraz wyjaśnienia składane poprzednio przez niego w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v., k. 145 – 146, k. 872-875, zeznania E. K. (2) – k. 2726 v. – (...), k. 782 – 783, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865,

W nocy z 28/29 września 2010 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał z niezabezpieczonego garażu zaboru w celu przywłaszczenia elektronarzędzi o łącznej wartości 1.000 zł, czym działał na szkodę W. P. (1).

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 430-434, k. 645 – 649, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865, zeznania W. P. (1) – k. 2726 v. – (...), k.1266-1268, protokół oględzin – k. 1270 – 1271,

W nocy z 14/15 października 2010 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domu będącego w budowie, gdzie po uprzednim wyważeniu drzwi balkonowych, wszedł do wnętrza skąd zabrali w celu przywłaszczenia klamki firmy (...) o łącznej wartości 2000zł, czym działali na szkodę M. G. (1) oraz elektronarzędzi różnych marek o łącznej wartości 2750zł, czym działał na szkodę D. A..

Dowód: zeznania M. G. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 1134-1136, zeznania D. A. – k. 2726 v. – (...), k. 1139 – 1140, zeznania J. C. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 1143 – 1144, zeznania P. F. – k. 2726 v. – (...), k. 1145 – 1146, zeznani i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W nocy z 3/4 listopada 2010 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego będącego w budowie, gdzie po uprzednim wyłamaniu płyty zabezpieczającej otwór garażowy od ww. budynku dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia przewód elektryczny o długości 150 metrów, trzy przedłużacze, cęgi do cięcia drutu, czym spowodował straty w wysokości 500 zł, czym działał na szkodę A. K. (2)

Dowód: protokół wizji lokalnej – k. 239 - 240, zeznania A. K. (2) – k. 2726 v. – (...), k. 295 - 297, zeznania oraz wyjaśnienia składane przez G. G. (2) w charakterze podejrzanego – k. 2519 - 2521 v., k. 397 – 398, k. 1421 – 1424,

W okresie od 23 listopada 2010 roku do 24 listopada 2010 roku w miejscowości K. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do kontenera stojącego na terenie budowy, gdzie po uprzednim zerwaniu kłódki wszedł do wnętrza kontenera, skąd zabrał w celu przywłaszczenia podkaszarkę spalinową marki H. o wartości 1100 zł mieszarkę do zapraw marki S. (...) o wartości 500 zł i pilarkę stołową marki P. (...) o wartości 400 zł, czym spowodował straty w wysokości 2000 zł , czym działał na szkodę I. W..

Dowód: protokół wizji lokalnej – k. 239 - 240, zeznania i wyjaśniania składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2639 - 2641 v., k. 381 – 383, k. 1443 – 1445, zeznania oraz wyjaśnienia składane przez G. G. (2) w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v., k. 397 – 398, k. 1421 – 1424, zeznania I. W. – k.2726 v. – (...), (...)- (...),

W okresie od dnia 28 listopada 2010 roku do dnia 29 listopada 2010 roku w miejscowości (...)/12, działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1) i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domu będącego w trakcie budowy, gdzie po uprzednim wybiciu szyby w oknie dostał się do wnętrza pomieszczenia skąd następnie zabrał w celu przywłaszczenia wiertarki marki nieznanej w ilości 2 sztuk o łącznej wartości 500 zł, przewody elektryczne długości 250 metrów o wartości 700 zł, przedłużacze elektryczne rożnej długości w ilości 4 sztuk o łącznej wartości 100 zł, czym spowodował straty w wysokości 1.300 zł, czym działał na szkodę K. G..

Dowód: protokół wizji lokalnej – k. 80 – 81, k. 239 – 240, zeznania G. G. (2) oraz wyjaśnienia składane poprzednio przez niego w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v., k. 145 – 146, k. 1421 – 1424, zeznania i wyjaśniania składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2639 - 2641 v., k. 381 – 383, k. 1443 – 1445, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865, k. 1429 - 1432, zeznania K. G. – k. k. 2726 v. – (...), k. 1357 - 1359, k. 1382, protokół oględzin – k. 1362 - 1365,

W nocy z 11/12 stycznia 2011 roku w miejscowości R. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1), P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do budynku będącego w budowie, gdzie po uprzednim wypchnięciu okna, dostał się do wnętrza i zabrał w celu przywłaszczenia skrzynkę z narzędziami o wartości 700 zł, wiertarkę marki B. o wartości 500 zł oraz wkrętarki marki M. o wartości 350 zł, czym spowodował straty w wysokości 1550 zł, czym działał na szkodę G. M..

Dowód: zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 866 - 871, k. 1429 - 1432, protokół wizji lokalnej – k. 640 - 646, zeznania G. M. – k. 2726 v. – 2727, k. 966 - 968, protokół oględzin – k. 969 - 970,

W okresie od 15 stycznia 2011 roku do 30 stycznia 2011 roku w miejscowości Ż. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów budowlanych, artykułów AGD oraz kabli instalacji elektrycznej, czym spowodował straty w wysokości 6.000 zł, czym działał na szkodę K. S. (1).

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 430-434, zeznania K. S. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 525 – 527, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865, k. 1429 - 1432, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 872-875, 1421 - 1424,protokół wizji lokalnej – k. 632 – 637,

W okresie od 15 stycznia 2011 roku do 30 stycznia 2011 roku w miejscowości Ż. 51, działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domu, gdzie po pokonaniu szyby okiennej dostali się do wnętrza budynku, skąd zabrali w celu przywłaszczenia narzędzia budowlane, piecyk elektryczny oraz elektronarzędzia, czym spowodował straty w wysokości 500 zł, czym działał na szkodę A. H..

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 430-434, zeznania A. H. - k. 2726 v. – (...), k. 529 - 530, dokumentacja fotograficzna – k. 531 – 533, zeznani i wyjaśnienia G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 872-875, k. 1421 – 1424, protokół wizji lokalnej – k. 632 – 637, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 1429 - 1432,

W okresie od 17 stycznia 2011 roku do 18 stycznia 2011 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1), P. N. dokonał włamania do domu jednorodzinnego poprzez wyłamanie drzwi a następnie zaboru w celu przywłaszczenia aparatu cyfrowego marki S. o wartości 550 zł, komputera stacjonarnego o wartości 1000 zł, wyrobów ze złota o wartości 6420 zł, wyrobów ze srebra o wartości 1820 zł oraz pieniędzy w kwocie 6150 zł , czym spowodował straty w wysokości 14350 zł, czym działał na szkodę E. i T. K. (1).

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 430-434, protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 645 – 649, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865, zeznania E. K. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 1193 – 1195, k. 1214 protokół oględzin – k. 1197 – 1200, dokumentacja fotograficzna – k. 1202-1203, zeznania T. K. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 1206-1207, k. 1208-1209,

W nocy z 17/18 marca 2011 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do blaszanego kontenera, gdzie po uprzednim zerwaniu kłódki weszli do wnętrza kontenera, skąd zabrał w celu przywłaszczenia dwa przedłużacze oraz aluminiową drabinkę, czym spowodował straty w wysokości 530 zł, czym działał na szkodę R. S. (2).

Dowód: zeznania R. S. (3) – k. 2726 v. – (...), k. 674 - 676, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W nocy z 11/12 maja 2011 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego, gdzie po uprzednim przecięciu siatki ogrodzeniowej dostał się na teren posesji, a następnie po przecięciu kłódki zabezpieczającej drzwi wejściowe do kontenera, dostał się do środka, skąd zabrał w celu przywłaszczenia betoniarkę marki A. o pojemności 200l wraz z kartonem, przewód elektryczny o długości 40m, młotek i poziomicę, czym spowodował straty w wysokości 1.385 zł, czym działali na szkodę T. G..

Dowód: zeznania T. G. – k. 2726 v. – (...), k. 1020-1022, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W nocy 16 maja 2011 roku w miejscowości (...) , działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego, gdzie po uprzednim wyłamaniu metalowej łapy ryglującej drzwi wejściowe od ww. pomieszczenia dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia piłę spalinową m-ki S., kompresor powietrza, dwa pilniki wraz z przewodami do spawarki, migomat, narzędzia podręczne różnego rodzaju, wiertarkę m-ki B., czym spowodowali straty w wysokości 1.680 zł, czym działał na szkodę D. K. (1).

Dowód: zeznania i wyjaśniania składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2639 - 2641 v.,k. 381 – 383, k. 1443 – 1445, zeznania D. K. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 509 – 511, zeznania i wyjaśnienia G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 872-875, protokół wizji lokalnej – k. 632 – 637,

W dniu 31 lipca 2011 roku w miejscowości R. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), R. W. (1), A. S. i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do mieszkania, skąd zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 250 zł, 8 złotych pierścionków, 2 złote obrączki, 5 złotych łańcuszków, 2 złote bransoletki, 2 złote wisiorki, 10 srebrnych łańcuszków, złotą zawieszkę i zawieszkę z bursztynem, srebrną zawieszkę, dwa srebrne pierścionki, 3 fiolki perfum, lakiery do paznokci, suszarkę marki R. oraz prostownicę , czym spowodowali straty w wysokości 9350zł, czym działali na szkodę M. i T. D..

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 645 - 649 , zeznania T. D. – k. 2726 v. – (...), k. 1158 – 1161, protokół oględzin – k. 1162-1165, zeznania M. D. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 1166-1167, k. 1170, zeznania M. D. (2) – k. 2726 v. – (...), k. 1169, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W okresie od 11 marca 2011 roku do 13 marca 2011 roku na placu kopalni żwiru k. M., działając wspólnie i w porozumieniu z R. W. (1), A. S. i D. D. (1), w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do kontenera mieszkalnego, przyczepy campingowej, koparki m-ki V., ładowarki samojezdnej m-ki V., gdzie po uprzednim wyłamaniu zabezpieczeń i wybiciu szyb, wszedł ich wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia CB radio m-ki A. (...) wraz z anteną, radio (...), radiomagnetofon, butlę propan-butan 11 kg, komplet kluczy nasadowych w walizce, 20 l oleju silnikowego oraz 200 l oleju napędowego, czym spowodował straty w wysokości 5.000 zł, czym działał na szkodę A. P..

Dowód: protokół wizji lokalnej – k. 80 – 81, k. 85 -88, zeznania G. G. (2) oraz wyjaśnienia składane poprzednio przez niego w charakterze podejrzanego – k.. (...)., k. 145 – 146, zeznania A. P. – k. 2726 v. – (...), k. 568 – 570, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865, k. 1429 - 1432,

W dniu 7 marca 2009 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domku jednorodzinnego, gdzie po uprzednim wypchnięciu okna w piwnicy, przez pomieszczenie piwniczne wszedł do domu, skąd zabrał w celu przywłaszczenia laptop marki A. o wartości 800zł, dwa zegarki marki (...) o łącznej wartości 3600zł, telefon komórkowy marki S. (...) o wartości 100zł, aparat fotograficzny marki S. o wartości 250zł, torbę podróżną marki (...) o wartości 150zł, perfumy C. o wartości 200zł, biżuterię złotą o łącznej wartości 2000zł, pieniądze w kwocie 10 EURO, czym spowodowali straty w wysokości 7184,50zł, czym działali na szkodę Z. J. oraz MYPal marki A. o wartości 1000zł, telefon komórkowy marki N. (...) o wartości 1400zł i dokumenty w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego na samochód marki R. (...) o nr rej. (...), kart do bankomatu MBank i karty paliwowej T., czym spowodował straty w wysokości 2400 zł, czym działał na szkodę J. J.. Po przedmiotowym zajściu w oknach piwnicznych w domu zamontowano kraty zabezpieczające.

Dowód: zeznania G. G. (2) oraz wyjaśnienia składane poprzednio przez niego w charakterze podejrzanego - k. 2519 – 2521 v., k. 145 - 146, k. 397 - 398, k. 1421 - 1424, protokół wizji lokalnej – k. 239 - 240, zeznania Z. J. - k. 2726 v. – (...), k. 308 - 310, k. 329 - 330, protokół oględzin – k. 311 - 313, k. 314 - 316, dokumentacja fotograficzna – k. 319 - 321,

W nocy z 7/8 kwietnia 2009 roku w N. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. W. (1), A. S., G. G. (2) i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego, gdzie po uprzednim wyłamaniu jednego z okien z wnętrza budynku zabrał w celu przywłaszczenia dwa odtwarzacze MP3, zegarek marki T. oraz aparat fotograficzny S. czym spowodował straty w wysokości 900zł, czym działał na szkodę K. P.. Okno w budynku wypchnął P. N., a R. W. (1) zabrał dodatkowo z tego miejsca buty. Wszystkie rzeczy zostały zapakowane do dwóch kartonowych pudełek, które miał naszykowane P. N..

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 430-434, zeznania K. P. – k. 2726 v. – (...), k. 450 – 452, protokół oględzin – k. 453-454, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 866 – 871, k. 1429 - 1432, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W dniu 26 listopada 2009 roku w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. W. (1), A. S., G. G. (2) i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domku jednorodzinnego, gdzie po uprzednim wybiciu szyby w oknie tarasowym i wyłamaniu zamków, dostał się do wnętrza mieszkania, skąd zabrał w celu przywłaszczenia zegarek marki S. L. (2), dwa aparaty fotograficzne firmy (...), srebrną biżuterię oraz pieniądze, czym spowodowali straty w wysokości 11.410zł, czym działali na szkodę K. S. (2) i M. S. (1).

Dowód: zeznania G. G. (2) oraz wyjaśnienia składane poprzednio przez niego w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v., k. 145 – 146, k. 1421 – 1424, protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 430-434, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865, k. 1429 - 1432, zeznania K. S. (2) – k. 2726 v. – (...), k. 1324 – 1326,dokumentacja dotycząca kamery i aparatu – k. 1328 – 1332, protokół oględzin – k. 1335 – 1337, płyta CD – k. 1338, zeznania M. S. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 1347 – 1348,

W okresie od 21 grudnia 2009 roku do 03 stycznia 2010 roku w miejscowości (...) gm. N., działając wspólnie i w porozumieniu R. W. (1), A. S., G. G. (2) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego, gdzie po uprzednim wybiciu szyby okiennej, weszli do środka budynku, skąd zabrali w celu przywłaszczenia 30 metrów przewodu trzy-żyłowego o wartości 42,90 zł czym działali na szkodę S. P..

Dowód: zeznania S. P. – k. 2726 v. – (...), k. 1047 – 1049, protokół oględzin – k. 1050-1051, protokół wizji lokalnej – k. 636 – 639, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W nocy z 05/06 stycznia 2010 roku w G. przy ul. (...)-go M. 40A, działając wspólnie i w porozumieniu z R. W. (1), A. S., G. G. (2) i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do hurtowni bielizny, rajstop i skarpet (...) , gdzie po uprzednim odgięciu rygli zamków w drzwiach metalowych a następnie wyłamaniu zawiasów w drzwiach drewnianych dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia różnego rodzaju odzież, perfumy, czym spowodował straty w wysokości 4.391,25, czym działał na szkodę E. S..

Dowód: protokół wizji lokalnej – k. 239 - 240, zeznania E. S. – k. 2726 v. – (...), k. 352 – 354, k. 361, wykaz skradzionych przedmiotów – k. 362, protokół oględzin – k. 357 – 359, zeznania i wyjaśniania składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2639 - 2641 v., k. 381 – 383, k. 1443 – 1445, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego - k. 2572 - 2574, k. 861 – 865, k. 866 – 871, k. 1429 - 1432, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W okresie od 14 stycznia 2010 roku do dnia 21 stycznia 2010 roku w miejscowości L. przy ul. (...) na działce nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. S., R. W. (1) i G. G. (2), P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do garażu blaszanego, gdzie po uprzednim przecięciu nieustalonym narzędziem dwóch kłódek zabezpieczających drzwi od ww. garażu, dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia młoto-wiertarkę (...), pilę spalinową m-ki H., młot udarowo -wyburzeniowy, czym spowodował straty w wysokości 1600 zł, czym działał na szkodę R. T. (1).

Dowód: protokół wizji lokalnej - k. 239 - 240, zeznania R. T. (1) - k. 2726 v. – (...), k. 338 - 340, dokumentacja fotograficzna - k. 344 - 345, zeznania oraz wyjaśnienia składane przez G. G. (2) w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v., k. 397 – 398, k. 1421 – 1424,

W okresie od 26 lutego 2010 roku do 03 marca 2010 roku w miejscowości K. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. W. (1), A. S., G. G. (2) i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domu będącego w budowie, gdzie po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach tarasowych dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia wannę narożną wraz z obudową, wkład kominkowy z obudową, czym spowodowali straty w wysokości 4.500zł, czym działali na szkodę M. B. .

Dowód: zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 866 – 871, k. 1429 - 1432, protokół wizji lokalnej – k. 640 – 643, zeznania M. B. – k. 2726 v. – (...), k. 1527 – 1529, protokół oględzin – k. 1532- 1533, dokumentacja fotograficzna – k. 1536 – 1538, zeznania K. B. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 1544 - 1545

W okresie od 28 lutego 2010 roku do 06 marca 2010 roku w miejscowości L. na działce nr (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. W. (1), G. G. (2), D. D. (1) i A. S. P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domku letniskowego oraz do baraku, gdzie po uprzednim wyważeniu okien dostał się do wnętrza domku i baraku, skąd zabrał w celu przywłaszczenia agregat prądotwórczy firmy (...), kosę spalinową firmy (...), ręczną piłę elektryczną firmy (...), przedłużacz elektryczny o długości 20m, czym spowodował straty w wysokości 3500 zł, czym działał na szkodę Z. M..

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 645 – 649,, zeznania Z. M. k. 2726 v. – (...), k. 942 – 944, protokół oględzin – k. 946 – 948, wydruk – k. 950, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W okresie od 09 marca 2010 roku do 10 marca 2010 roku w miejscowości K. 9E, działając wspólnie i w porozumieniu z R. W. (1), G. G. (2) i A. S., P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domu będącego w budowie, gdzie po uprzednim wyważeniu płyty (...) zabezpieczającej wejście do garażu ww. budynku, dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia elektronarzędzia w postaci wiertarki firmy (...), wiertarki firmy (...), fleksa firmy (...), młota udarowego firmy (...), stojaka na wiertarki, spawarki indukcyjnej formy L., trzy elementowej drabiny aluminiowej firmy (...) oraz 10 sztuk rusztowania (...), czym spowodował straty w wysokości 6.870 zł, czym działał na szkodę G. G. (1).

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 645 – 649 , zeznania G. G. (1) - k. 2726 v. – (...), k. 909 – 911, protokół oględzin – k. 913 – 914, zeznania i wyjaśniania G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v. , k. 1421 – 1424,

W okresie od 17 marca 2010 roku do 18 marca 2010 roku w miejscowości K. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. W. (1), A. S., G. G. (2) i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do budynku gospodarczego, gdzie po uprzednim zerwaniu kłódek zabezpieczających, dostał się do środka, skąd zabrał w celu przywłaszczenia podkaszarkę spalinową firmy (...), naczynia porcelanowe, klosze do żyrandoli, meble z drewna w postaci komody, stołu wraz z krzesłami, czym spowodował straty w wysokości 6.150 zł, czym działał na szkodę A. L. (2).

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną – k. 645 – 649, zeznania A. L. (2) – k. 2726 v. – (...), k. 994 – 996, zeznania i wyjaśnienia G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 1421 – 1424,

W okresie od 24 marca 2010 r oku do 28 marca 2010 roku w miejscowości Ż. 51, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z D. D. (1), A. S., R. W. (1) i G. G. (2), P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego, gdzie po uprzednim wybiciu szyby w oknie dostał się do wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia zastawę obiadową, komplet poduszek na krzesła ogrodowe w ilości 6 sztuk, grzejnik elektryczny olejowy, płytę grzewczą do kuchenki, a następnie z domku będącego w budowie oznaczonego nr (...), po uprzednim wejściu przez otwarte okno piwniczne dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dmuchawy gazowej oraz przedłużacza elektrycznego w ilości około 30 metrów o łącznej wartości strat 1.920zł czym działał na szkodę W. S..

Dowód: zeznania W. S. – k. 2726 v. – (...), k. 369 -371, zeznania oraz wyjaśnienia składane przez G. G. (2) w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v., k. 397 – 398

W nocy z 6/7 kwietnia 2010 roku w miejscowości (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. W. (1), A. S., G. G. (2) i D. D. (1) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego, gdzie po uprzednim wybiciu szyby w oknie domu dostał się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia lornetkę i gitarę o łącznej wartości 1.410zł , czym działał na szkodę P. S..

Dowód: zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 866 – 871, k. 1429 - 1432, protokół wizji lokalnej – k. 640 – 646, wyjaśnienia G. G. (2) k. 872-875, k. 1421 – 1424,protokół wizji lokalnej – k. 632 – 637, zeznania M. C. (1) – k. 2726 v. – (...), k. 1233- 1235, k. 1243protokół oględzin – k. 1238 – 1239, zeznania P. S. – k. 2726 v. – 2727, k. 1253,

W nocy z 20/21 maja 2010 roku w miejscowości (...) z niezabezpieczonego garażu, działając wspólnie i w porozumieniu z R. W. (1), A. S., G. G. (2) i D. D. (1) P. N. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia elektronarzędzi o wartości 10.000 zł, czym działał na szkodę K. i Z. L..

Dowód: zeznania i wyjaśniania składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2639 - 2641 v., k. 381 - 383, k. 1443 – 1445, zeznania Z. L. - k. 2726 v. – 2727, k. 478 - 481, spis skradzionych przedmiotów - k. 482, zeznania A. B. - k. 484 - 485, zeznania i wyjaśnienia G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 872-875, k. 1421 – 1424, protokół wizji lokalnej – k. 632 – 637, zeznania i wyjaśniania składane przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2572 - 2574, k. 1429 - 1432,

W okresie od 09 czerwca 2010 roku do 10 czerwca 2010 roku w P. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. W. (1), A. S., G. G. (2) P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do budowanego domu jednorodzinnego bez numeru porządkowego, gdzie po wyłamaniu zawiasu w oknie, wszedł do środka, a następnie zdemontował z podłogi budynku i zabrał w celu przywłaszczenia rury miedziane różnej średnicy i długości oraz około 300 szt. kształtek miedzianych, czym spowodował straty w wysokości 3000 zł, czym działał na szkodę W. P. (2).

Dowód: zeznania i wyjaśniania złożone przez A. S. w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego - k. 2524 - 2525, k. 99-101, zeznania W. P. (2) – k. 2726 v. – (...), k. 554 – 556, protokół oględzin – k. 558 – 559, zeznania i wyjaśnienia G. G. (2) - k. 2519 – 2521 v., k. 872-875, k. 1421 – 1424, protokół wizji lokalnej – k. 632 – 637,

W nocy z 2/3 stycznia 2011 roku w miejscowości (...) gmina O., działając wspólnie i w porozumieniu z R. W. (1), A. S., G. G. (2) i D. D. (1), w krótkich ostępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru P. N. dokonał kradzieży z włamaniem do domku jednorodzinnego, gdzie po uprzednim wybiciu jednej z szyb okiennych z wnętrza budynku zabrał w celu przywłaszczenia odkurzacz marki A. oraz po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach pomieszczenia gospodarczego z jego wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia spawarkę, palnik ręczny oraz przewody elektryczne, czym spowodował straty w wysokości 3.100 zł, czym działał na szkodę J. D.. Przy dokonywaniu tej kradzieży D. D. (1) stał na czatach.

Dowód: protokół wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną - k. 46 - 50, k. 85 -88, zeznania i wyjaśnienia D. D. (1) – k. 2572 - 2574, k. 52 - 54, k. 866 – 871, k. 1429 - 1432, zeznania U. K. – k. 2726 v. – (...), k. 161 – 162, zeznania J. D. – k. 2726 v. – (...), k. 163

W dniu 27 stycznia 2009 r. w G. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. (2), wówczas nieletnim, dokonał kradzieży z włamaniem do domku jednorodzinnego, gdzie po uprzednim wyłamaniu drzwi balkonowych i wybiciu z nich szyby dostał się do środka, skąd zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie ok. 1000 zł, dwa telefony komórkowe, aparat fotograficzny oraz elektronarzędzia, czym spowodował straty w wysokości ok. 6.000 zł, czym działał na szkodę M. G. (2). Na miejsce zdarzania sprawcy przyjechali samochodem P. N..

Dowód: protokół wizji lokalnej - k. 239 - 240, zeznania M. G. (2) - k. 2726 v. – (...), k. 245 - 247, k. 265 - 266, protokół oględzin - k. 251 - 253, dokumentacja fotograficzna - k. 255 - 258, k. 267 – 268, zeznania oraz wyjaśnienia składane przez G. G. (2) w charakterze podejrzanego – k. 2519 – 2521 v., k. 397 – 398

Po zatrzymaniu R. W. (1) w marcu 2011 r. T. W. i P. W. pojechali do domu P. N., ponieważ podejrzewali, że R. W. (1) i P. N. mogli wspólnie dopuścić się czynu zabronionego. Nie zastali w miejscu zamieszkania P. N., lecz tylko jego żonę, która zadzwoniła po niego i który dość szybko przejechał do domu samochodem marki F. (...) koloru białego. Żona P. N. utrzymywała, że to niemożliwe, aby ukradł coś wspólnie z R. W. (1), ponieważ ma dziecko. P. N. po przyjeździe do domu także zaczął zaprzeczać, by popełnił jakieś przestępstwo wspólnie z R. W. (1) i twierdził, że to pewnie zrobił R. W. (1) z kolegami z W.. Jednak w czasie tej rozmowy był bardzo zdenerwowany. P. W. i T. W. pojechali do domu. Po upływie około godziny – półtorej P. N. zadzwonił do P. W. i poprosił, aby ten pomógł mu wyładować worki z ubraniami z samochodu. Po jakimś czasie przyjechał po niego i razem pojechali do S., po czym do kontenerów PCK wrzucili worki, które P. N. miał w samochodzie.

W dniu 21 sierpnia 2011 r. P. N. zadzwonił do T. W. z numeru (...) (wcześniej posiadał numer (...)) i zapytał jej, gdzie jest R. W. (1), ponieważ nie odbiera telefonu, a musi się z nim skontaktować, ponieważ został wezwany przez policję i nie wie dlaczego. Używał przy tym słów wulgarnych i był zdenerwowany, pytał w jakiej sprawie był przesłuchiwany R. W. (1) i gdzie teraz jest. T. W. powiedziała mu, że od piątku jej syna nie ma w domu i żeby do niej więcej nie dzwonił. Po tym zdarzeniu zarówno T. W. jak i P. W. zaczęli otrzymywać głuche telefony, a T. W. otrzymała z numeru (...) sms zawierający słowa wulgarne.

Dowód: zeznania P. W. – k. 2595 – 2595 v., k. 119 – 120, zeznania T. W. – k.2525 v. – k. 2526 v., k. 124 – 125

W dniu 13 września 2011 r. P. N. zadzwonił do R. W. (1) z zastrzeżonego numeru i pytał go czy ma wezwanie na następny dzień, a kiedy R. W. (1) potwierdził, P. N. powiedział, że ma mu wszystko przekazać o co będzie pytał funkcjonariusz policji prowadzący czynności tj. R. W. (3). Zwracał się do R. W. (1) podniesionym tonem. W późniejszym okresie P. N. straszył R. W. (1) i wyzywał słowami wulgarnymi, miał pretensje zarówno do G. G. (2) jak i D. D. (1), że składali wyjaśnienia. Kazał im również wypierać się wszystkiego oraz mówił im, że sam się do niczego nie przyzna.

Dowód: zeznania i wyjaśniania składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego – k. 2639 - 2641 v., k. 381 – 383, k. 1443 – 1445

W grudniu 2011 r. w S. G. G. (2) spotkał P. N., który jechał samochodem i kiedy zobaczył G. G. (2), zatrzymał się i powiedział do niego, że G. G. (2) go wkopał, że go wrabia, i że jeśli nie wycofa się z tej sprawy, to połamie mu nogi. G. G. (2) wystraszył się słów P. N..

Dowód: zeznania i wyjaśniania składane przez G. G. (2) w charakterze podejrzanego – k. 1421 - 1424

Grożono również D. D. (1), dostawał wiele smsów z groźbami, a A. S. powiedział mu, że groził mu P. N. oraz powiedział, że do niego należy numer telefonu, z którego przychodziły smsy z groźbami. Ostatni raz sytuacja taka miała miejsce około marca/kwietnia 2015 r.

Dowód: zeznania D. D. (1) – k. 2572 - 2574

P. N. ma (...) lata, jest żonaty, posiada wykształcenie podstawowe. Jest pracownikiem budowlanym, osiąga dochód w wysokości 1500 euro miesięcznie. Ma na utrzymaniu żonę, przyrodniego syna i córkę. Nie był karany sądownie, leczył się psychiatrycznie z powodu depresji, nie leczył się odwykowo. W toku postępowania poddano go jednorazowemu badaniu sądowo – psychiatrycznemu, w wyniku którego biegli nie rozpoznali u niego choroby psychicznej w sensie psychozy ani upośledzenia umysłowego oraz stwierdzili, że w czasie dokonywania zarzuconych mu czynów nie miał z przyczyn chorobowych zniesionej ani w znacznym stopniu ograniczonej zdolności rozpoznania ich znaczenia czy kierowania swoim postępowaniem

Dowód: dane oskarżonego – k. 56, k. 2437, opinia sądowo – psychiatryczna – k. 1507-1509, dane osobopoznawcze – k. 1567, informacja z K. – k. 2848,

Przesłuchany po raz pierwszy w postępowaniu przygotowawczym oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień (k. 56-58).

Przesłuchany po raz drugi w postepowaniu przygotowawczym oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów (k. 406-407, k. 408 – 409) i wyjaśnił, że nie zna G. G. (2) i D. D. (1), a zna jedynie R. W. (1). Nie brał udziału w kradzieżach, to jest nieporozumienie, ma alibi na okres od początku marca 2010 r., do 1 listopada 2010 r., w tym czasie przebywał bowiem legalnie w Niemczech. Był w tym czasie kilka razy w Polsce, łącznie miał 14 dni urlopu i to było około końca kwietnia 2010 r., w połowie czerwca 2010 r. i w sierpniu 2010 r.. W sierpniu było około 6 dni, w pozostałe okresy również po kilka dni, na co ma świadków. Pozostałe zarzuty są to pomówienia.

Przesłuchany po raz kolejny w postępowaniu przygotowawczym oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień (k. 1460 – 1461.

W postępowaniu przed sądem oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień (k. 2437-2437 v.), natomiast odpowiadając na pytania swojego obrońcy podał, że jego szwagierka B. C. od około 1 maja 2010 r. zaczęła wraz z nim i jego żoną pracować w Niemczech. Oskarżony z żoną wyjechał do Niemiec 14 marca 2010 r., a B. C. pod koniec kwietnia. W Niemczech przebywał do początku listopada 2010 r., a na zimę wrócili z żoną do domu. Przebywali w Polsce do połowy czerwca 2011 r. i wówczas znowu wyjechali do Niemiec.

Oskarżony zwrócił także uwagę, że był zatrzymany w okresie od 2 do 4 marca 2011 r., zaś zrzucono mu popełnienie określonego przestępstwa właśnie w tym czasie.

Przed przystąpieniem do oceny poszczególnych dowodów należy wskazać, że wszędzie tam, gdzie w uzasadnieniu, poza ustaleniami faktycznymi dotyczącymi konkretnych przestępstw, sąd posługuje się w znaczeniu ogólnym słowem „kradzież” należy przez to rozumieć także kradzież z włamaniem.

Sąd odmówił waloru wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonego, albowiem z wyjaśnień osób współdziałających z nim w popełnianiu przestępstw wynika, że pomimo swojego zatrudniania w Niemczech wracał do Polski i w tych przestępstwach uczestniczył, właściwie był ich pomysłodawcą i organizatorem, a relacje tych osób w powyższym zakresie sąd uznał za wiarygodne, z przyczyn które zostaną wyłuszczone w dalszej części uzasadnienia.

Odnośnie czynu na szkodę J. B. (1), to zarzut oskarżonego jest o tyle nieuprawniony, że sąd błędnie ustalił w wyroku, że czyn ten miał miejsce w okresie od 2 do 4 marca 2011 r., skoro w rzeczywistości miał miejsce w okresie od 2 do 4 kwietnia 2011 r., co wynika wyraźnie z zeznań J. B. (1) (k. 955-957). Należy zaznaczyć, że D. D. (1) wyraźnie wskazał na udział oskarżonego w tym czynie, był on zresztą dla niego o tyle charakterystyczny, że z tego domu sprawcy zabrali tylko drabinę, bo nic więcej tam nie było i na to zwracał uwagę również G. G. (2) (wyjaśniania D. D. (1) – k. 868 v., wyjaśniania G. G. (2) – k. 1424). D. D. (1) wskazał ten dom również w czasie wizji lokalnej i wyjaśnił, że w tym domu był ze wszystkimi współsprawcami, w tym z oskarżonym.

Sąd w pełni przypisał walor wiarygodności zeznaniom G. G. (2) (oraz wyjaśnianiom składanym uprzednio przez niego w charakterze podejrzanego), bowiem szczegółowo i spójnie opisał w nich sposób nawiązania współpracy z oskarżonym oraz okoliczności wspólnego dokonywania kradzieży i kradzieży z włamaniem. W swoich pierwszych wyjaśnieniach (k. 145-147) opisał dokonanie kradzieży na szkodę A. W. (1), S. L. (1), spółki (...), K. S. (2) i M. S. (1), J. J., K. K. (3), A. P., Urzędu Miasta i Gminy w W., K. G. i P. O.. Świadek dość lakonicznie opisał okoliczności dokonywania tych kradzieży, ale wskazywał w nich na pewne charakterystyczne przedmioty, które zostały zabrane, co w zestawieniu z zeznaniami pokrzywdzonych pozwalało na ustalenie, o czynach na czyją szkodę wyjaśniał. Ponadto jego zeznania są w tym zakresie zbieżne z zeznaniami pozostałych osób, które w tych kradzieżach brały udział. G. G. (2) w zeznaniach tych opisał także okoliczności dokonania kradzieży w B. na szkodę T. C., a kwestia ta wymaga rozwinięcia, mimo, że zarzut popełnienia tego czynu, nie został postawiony oskarżonemu, który jednym z elementów swojej linii obrony uczynił kwestionowanie obciążających go zeznań współsprawców właśnie z tego min. powodu, że wszyscy współsprawcy zeznawali o dokonaniu tej kradzieży, a oskarżonemu nie przedstawiono w tym zakresie zarzutu.

Należy wskazać, że sąd przypisał walor wiarygodności zarówno wyjaśnieniom G. G. (2), R. W. (1) jak i twierdzeniom D. D. (1) składnym podczas wizji lokalnej i następnie jego wyjaśnieniom składanym w charakterze podejrzanego, a dalej twierdzeniom A. S. składanym podczas wizji lokalnej z dnia 6 maja 2011 r. co do dokonania kradzieży określonych przedmiotów, w tym solarów w miejscowości B., mimo, że zarzut popełnienia tego czynu nie został postawiony oskarżonemu. Faktem jest, że do popełnienia tego samego czynu przyznali się również K. M. z S. K. i w toku konfrontacji wszystkie te osoby upierały się, że to one dopuściły się przedmiotowego przestępstwa. Jednak zadaniem sądu, nie ma wątpliwości, że prawdę podali R. W. (1) i D. D. (1), którzy wskazywali na szereg kradzieży dokonanych wspólnie i w porozumieniu z P. N., nie mieliby żadnego powodu, aby akurat w tym zakresie kłamać czy wymyślać, natomiast K. M. zdaniem sądu zwyczajnie obawiał się oskarżonego. Miał on być odbiorcą solarów (i był, bo przecież ujawniono je w czasie przeszukania u niego), a kiedy okazało się, że sprawcy zostali wykryci i zaczęli składać wyjaśnienia, wolał wziąć na siebie winę i niż wskazywać rzeczywistego sprawcę. Takich oporów zaś początkowo nie mieli D. D. (1) i R. W. (1), którzy w postępowaniu przygotowawczym rzeczowo, logicznie i konsekwentnie opisywali dokonywane wraz z oskarżonym kradzieże. Podobnie jak i opisywał je G. G. (2), wskazując na taki szczegóły zdarzenia, jak kolor dachu w okradzionym domu, gdzie kto siedział w drodze do B., okoliczność, że oskarżony miał sobie podstawiać palety aby wejść na balkon i otworzył drzwi pozostałym, itd. (k. 146 – 147), oraz co najważniejsze – że to on sam ścigał z oskarżonym solary z dachu, a po rzeczy z tego domu jeździli dwa razy. Istotne jest również, że G. G. (2) wskazał w czasie okazania wizerunku osobę, której rzeczy z tego domu były sprzedane, podnosząc, jeszcze w czasie składnia wyjaśnień, że jest to mężczyzna z W., a okazał się nim K. M. (k. 149 – 151).

W zakresie kradzieży dokonanej na szkodę K. G. zarówno G. G. (2) jak i D. D. (1) wskazywali, że dostali się do wnętrza poprzez wyważenie drzwi, jednak sąd ustalił, że kradzież z włamaniem polegała na wybiciu szyby (w drzwiach), gdyż ten czyn stanowił przełamanie zabezpieczenia i dopiero służył wyważeniu drzwi. Na wybicie szyby w drzwiach wskazywał sam pokrzywdzony K. G..

Jeśli chodzi o kradzież dokonaną na szkodę A. K. (2), sąd ustalił, że dopuścili się jej wszyscy współsprawcy, tak jak wskazywał na to G. G. (2) w swoich zeznaniach na k.398 v., odmiennie niż to podawał do protokołu wizji lokalnej na k. 377 v., gdzie wskazał, że kradzieży tej dokonał z P. N.. Sąd uznał, że bardziej miarodajne w tym zakresie powinny być zeznania świadka niż oświadczenia składane podczas wizji lokalnej, której celem było w głównej mierze wskazanie miejsc dokonywania kradzieży, a oświadczenia co do osób biorących w tych kradzieżach udział czy rodzaju zabranych przedmiotów należy traktować jako dodatkowe.

Jeśli chodzi o kradzież dokonaną na szkodę E. S., to zarówno w omawianych tutaj zeznaniach, jak i protokole wizji lokalnej na k. 378 v. G. G. (2) również wymieniał tyko siebie i P. N. jako sprawców tej kradzieży, sąd jednak poczynił ustalenia faktyczne w tym zakresie na podstawie wyjaśnień R. W. (1), bowiem wskazywał on również na swój udział w tym czynie, a nie zrobiłby tak, gdyby faktycznie nie brał w nim udziału. Z zeznań ww. osób wynika natomiast, że w zdarzeniu tym nie brali udział A. S. i D. D. (1).

Za wiarygodne uznano wyjaśnienia G. G. (2) na k. 872 – 875, w których opisał szczegóły dokonania kradzieży na szkodę S. L. (1), Urzędu Miasta i Gminy W., spółki (...)., K. K. (1), K. S. (1), A. H., P. S., W. P. (2), A. K. (1), M. Z., D. K. (1) oraz K. L. (1), potwierdzając jednocześnie, że wskazania miejsc przestępstw zawarte w protokole wizji lokalnej z dnia 7 października 2011 r. są prawidłowe oraz podtrzymując wyjaśnienia złożone w związku z przeprowadzeniem wizji. Jednocześnie G. G. (2) starał się wyjaśnić rozbieżności, które dotyczyły kradzieży bram garażowych na szkodę A. K. (1), choć składając wyjaśniania nie potrafił już sobie przypomnieć czy bramy zabrał oskarżony czy ktoś inny oraz ile ich było. Sąd ustalił, że były to dwie bramy, tak bowiem wynika z zeznań pokrzywdzonego oraz, że na miejsce zdarzania wrócił ponownie oskarżony (i przyjechał też K. M.), tak bowiem wskazywał również D. D. (1), a także sam G. G. (2) podczas wizji lokalnej, która miała miejsce o wiele wcześniej niż przesłuchanie go w charakterze podejrzanego w dniu 20 marca 2012 r., a ponadto w ocenie sądu, gdy brał udział w wizji lokalnej i zobaczył to miejsce, to lepiej skojarzył zdarzanie i je odtworzył widząc miejsce dokonania kradzieży.

W pełni wiarygodne okazały się także kolejne wyjaśniania G. G. (2), złożone w dniu 3 lipca 2012 r. (k. 1421 – 1424), w których opisał okoliczności dokonania kilkudziesięciu kradzieży wskazując w jaki sposób sprawcy, w tym za każdym razem P. N. dostali się na miejsce zdarzenia, co zostało zabrane, z uwzględnieniem najbardziej charakterystycznych przedmiotów, których wymienienie pozwoliło na ustalenie, o jakich konkretnie przestępstwach G. G. (2) do tego protokołu wyjaśniał, jak również ze wskazaniem pewnych charakterystycznych zdarzeń , takich jak np. zaatakowanie R. W. (1) przez psa w związku z czynem popełnionym na szkodę M. P. (1) i H. G. (1), czy też np. tym, że wymontowane bramy, które sprawcy ukradli na szkodę A. K. (1) nie zmieściły się do samochodu oskarżonego i że zadzwonił on wówczas po K. M., który po te bramy przyjechał swoim samochodem typu bus, koloru niebieskiego. W ocenie sądu zwracanie uwagi na takie detale, jak również wymienienie takich skradzionych, charakterystycznych przedmiotów jak np. złoto, nowoczesne wędki, trampolina, huśtawka, klamki itd. jak również przedstawianie okoliczności dokonywania tych przestępstw spójnie i logicznie, a także konsekwentnie w stosunku do wcześniej składanych wyjaśnień i wskazań miejsc popełnienia przestępstwa, dowodzi, że świadek przedstawił prawdziwe okoliczności faktyczne dokonywania tych przestępstw. Wskazywał także w sposób nie budzący wątpliwości i swobodnie, że w tych wszystkich przestępstwach brał udział P. N., a złożył to wyjaśnienie mimo, że się oskarżonego bał, ten bowiem groził mu jeszcze w czasie trwania postepowania przygotowawczego, a ten strach przed oskarżonym był widoczny także na rozprawie, kiedy to świadek nie mógł się przełamać i rozpocząć składania zeznań zanim oskarżony nie opuścił sali. Jednocześnie spójność tych zeznań z zeznaniami pokrzywdzonych, ich konsekwencja i spójność z zeznaniami pozostałych współsprawców, którzy w tych poszczególnych przestępstwach brali udział - oczywiście spójność co do najistotniejszych okoliczności tych zdarzeń - powoduje, że nie ma żadnych wątpliwości co do ich wiarygodności.

Za wiarygodne sąd uznał zeznania złożone przez G. G. (2) na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2015 r. (k. 2519 – 2521 v.), choć świadek bardzo lakonicznie wypowiadał się na temat konkretnych zdarzeń, wskazując, że z uwagi na upływ czasu po prostu nie pamięta już ich przebiegu, mimo to zdołał wymienić klika miejscowości, w których dokonywał kradzieży wraz z oskarżonym i innymi osobami czy wskazać na pewne charakterystyczne ukradzione przedmioty. Świadek wskazał również, że na miejsca dokonywania kradzieży dojeżdżali białym busem, który należał do oskarżonego i że zawsze prowadził oskarżony, a więc wskazywał tutaj spójnie z D. D. (1), A. S. i R. W. (1), którzy także w postępowaniu przygotowawczym wyjaśniali, że na zdarzenia jeździli białym busem i że kierował nim P. N.. Ponadto wytłumaczył pewne rozbieżności w swoich zeznaniach min. wskazał kto się z nim kontaktował w sprawie dokonywania przestępstw na początku działalności. Sąd zwrócił uwagę, że świadek zeznał, że nie wie skąd się dowiedział, że Bonus nosi nazwisko P. N. (choć występował on już w odczytywanych świadkowi protokołach), jednak w ocenie sądu okoliczność ta nie dezawuuje zeznań tego świadka ani wyjaśnień składanych przez niego poprzednio w charakterze podejrzanego, jak również nie dowodzi, że sugerowano mu treść odpowiedzi, czy stosowano jakieś niedozwolone metody przesłuchania. Oczywiście skoro świadek twierdzi, że nie znał nazwiska oskarżonego, to należy wnosić, że wpisanie tego nazwiska do protokołu przesłuchania świadka w charakterze podejrzanego nastąpiło z inicjatywy przesłuchującego, co nie oznacza, że taki protokół jest nieprzydatny do czynienia ustaleń faktycznych lub pozbawiony wartości dowodowej. Należy zauważyć, że żaden przepis w Kodeksie postępowania karnego nie wymaga, by protokół stanowił wierne odzwierciedlenie wypowiedzi osoby przesłuchiwanej, na co wskazuje choćby art. 148 § 2 k.p.k., z którego wynika, że wyjaśniania protokołuje się „z możliwą dokładnością”. W realiach niniejszej sprawy należy zauważyć, że co prawda G. G. (2) nie posłużył się nazwiskiem P. N., lecz jego pseudonimem (...), ale jednocześnie rozpoznał go w czasie okazania wizerunku i nie ulegało żadnej, najmniejszej nawet wątpliwości, że to tę osobę miał na myśli wszędzie tam gdzie posługiwał się pseudonimem (...). Zatem zaprotokołowanie, że przesłuchiwany posłużył się nazwiskiem oskarżonego nie dyskwalifikuje protokołu, skoro wiadomym jest z całą pewnością, że chodzi o tę samą osobę, a z pewnością jedynie dla porządku prowadzący czynności wpisał imię i nazwisko oskarżonego, zamiast jedynie pseudonimu, którym posługiwał się przesłuchiwany G. G. (2). Nie ma to jednak żadnego znaczenia dla uznania jego relacji procesowych za wiarygodne.

W ocenie sądu świadek wycofał się ze swoich wyjaśnień dotyczących grożenia mu przez oskarżonego, złożonych do protokołu na k. 1421 – 1424 jedynie z obawy przed nim. Tę obawę widać było bardzo wyraźnie w czasie przesłuchania świadka na rozprawie. Zdaniem sądu nie było absolutnie żadnego powodu, by w protokole znalazł się taki zapis i niewątpliwie taka sytuacja miała miejsce.

Sąd także zwrócił uwagę, przy ocenie zeznań tego świadka składnych na rozprawie, że zdarzało się, że otrzymywał pytania sugerujące treść odpowiedzi (miały to być pytania czy taka a taka sytuacja miała miejsce), jednak jak zeznał świadek – za każdym razem na te pytania odpowiadał zgodnie z prawdą i te zdarzenia faktycznie mu się przypominały, a co więcej zdarzało się, że sytuacja o którą był pytany nie dotyczyła go, nie brał w niej udziału i mówił o tym policjantom. W ocenie sądu w realiach niniejszej sprawy zadanie świadkowi określonych pytań sugerujących treść odpowiedzi nie wyłączyło swobody jego wypowiedzi ani nie wpłynęło na ważność przesłuchania. Jest tak dlatego, że świadek brał udział w dziesiątkach kradzieży począwszy od 2009 r., w różnych miejscach i konfiguracjach osobowych i normlane jest, że pewnych rzeczy mógł nie pamiętać lub mylić z innymi. Istotne jest natomiast to, co zeznał na rozprawie – że te zdarzenia, o które pytali go policjanci przypominały mu się i faktycznie miały one miejsce, nie jest więc tak, że w jakimkolwiek zakresie podał nieprawdę będąc zasugerowanym przez przesłuchującego. Sąd przy tym nie uznaje tłumaczenia świadka, że nie czytał protokołów swoich przesłuchań, skoro pod każdym z nich figuruje jego podpis, potwierdzający fakt zapoznania się z treścią protokołu. Zresztą świadek i tak zeznał, że patrzył, co podpisuje. Co istotne, w oparciu o jego wyjaśnienia stawiano mu kolejne zarzuty, a do popełnienia wszystkich zarzucanych czynów przyznał się, należy więc wnosić, że faktycznie brał w nich udział wraz z oskarżonym i innymi, tak jak to opisywał w swoich wyjaśnieniach. Za te czyny został zresztą skazany prawomocnym wyrokiem.

Sąd przypisał walor wiarygodności zeznaniom A. S. i wyjaśnieniom składnym przez niego w charakterze podejrzanego nieletniego sprawcy czynów karalnych w postępowaniu przygotowawczym.

W swoich pierwszych zeznaniach z dnia 1 marca 2011 r. (k.19-20) wskazał jak doszło do nawiązania współpracy z R. W. (1) i P. N., podnosząc przy tym, że oskarżony posiadał pseudonim (...), nie znał jego nazwiska, wiedział natomiast, że mieszka w Ż. albo Ż. (oskarżony mieszka w Ż.) oraz, że jeździ białym F. (...) (a także D. D. (1) i R. W. (1) w swoich zeznaniach i wyjaśnieniach składnych w toku postępowania przygotowawczego wskazywali, że oskarżony jeździ takim samochodem).

Protokół przesłuchania A. S. jako nieletniego sprawcy czynu karalnego z dnia 2 maja 2011 r. (k. 99 i nast.) ma taką samą treść jak protokół przesłuchania A. S. w charakterze świadka z dnia 2 maja 2011 r. (k. 91 i nast.), przy czym pierwszy z tych protokołów był sporządzany od godziny 9.30. (przesłuchanie w charakterze nieletniego sprawcy), a drugi od godziny 12.30. Drugi protokół powstał na zasadzie skopiowania treści pierwszego protokołu, jego treść jest bowiem identyczna. Choć procedura skopiowania tych zeznań niewątpliwe nie jest prawidłowa, to jest zrozumiałe jest przyczyna, dla której tak postąpiono. M. A. S. przesłuchiwany jako nieletni sprawca czynów kalanych ujawnił osoby biorące w nim udział w tych czynach i dlatego został następnie przesłuchany jako świadek. W gruncie rzeczy nie było to wcale konieczne, gdyż pełną przydatność w postepowaniu karnym ma również dowód z przesłuchania nieletniego sprawcy czynu karalnego, a protokół taki może zostać odczytany w razie niepamięci świadka na podstawie art. 391 § 1 k.k. jako zeznania złożone w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. Skoro kodeks postepowania karnego przewiduje możliwość przesłuchiwania również osób małoletnich, to tym bardziej nic nie stoi na przeszkodzie by skorzystać z wyjaśnień takich osób składanych na podstawie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich (za takim stanowiskiem opowiadają się także przedstawiciele doktryny - por . P Rogoziński, Komentarz do art. 391 kpk, Lex). R. W. (3) wytłumaczył zresztą na rozprawie, że przy drugim przesłuchaniu A. S. powiedział mu po prostu, że podtrzymuje wszystko, co powiedział do tej pory i przyznał, że z tego powodu treść tej relacji procesowej, została skopiowana do drugiego protokołu. W konkluzji sąd – choć odczytał świadkowi oba protokoły, to ustalenia faktyczne poczynił tylko z odwołaniem się do pierwszego z nich, sporządzonego najpierw, i niewątpliwie odzwierciedlającego treść słów świadka.

Ww. opisał w nich dokonanie kradzieży na szkodę spółki (...), Urzędu Miasta i Gminy W., A. W. (1), K. K. (3), W. P. (2), S. L. (1), a także o kradzieży w B. (na której dokonanie wskazywali konsekwentnie wszyscy biorący udział w przestępczym procederze, a której dokonanie nie zostało jednak zarzucone oskarżonemu, z uwagi na to, że jeszcze inne osoby przyznały się do popełnienia tego czynu, choć niewiarygodnie – co zostanie wyjaśnione dalej) oraz dwie inne kradzieże, co do których jednak wypowiedział się zbyt lakonicznie, by możliwe było zlokalizowanie, które czyny ma na myśli. W zakresie tych wyjaśniań trzeba wskazać, że były one spójne z wyjaśnieniami D. D. (1) i R. W. (1), choć świadek wskazywał, że w przypadku kradzieży na szkodę spółki (...), kiedy to D. D. (1) nie dał rady przeciąć kłódki, przeciął ją P. N., jednak R. W. (1) i sam D. D. (1), wskazywali, że tę kłódkę przeciął G. G. (2), więc w tym zakresie sąd tym świadkom przypisał walor wiarygodności, bowiem szczególnie D. D. (1), którego to dotyczyło bezpośrednio z pewnością lepiej pamiętał, kto go wyręczył. Sąd nie oparł się na zeznaniach świadka w zakresie, w jakim wskazał, w jaki sposób dostali się do pomieszczeń gospodarczych Urzędu Miasta i Gminy W., bowiem z protokołu oględzin i zeznań J. S. (2), który ujawnił kradzież, nie wynika, aby wybito szyby, o czym będzie mowa jeszcze przy omawianiu protokołu wizji lokalnej, w której A. S., wskazał miejsce dokonania tej kradzieży.

Wiarygodne były także kolejne zeznania świadka (k. 93-94), w których szczegółowo opisał przebieg kradzieży na szkodę spółki (...), w tym wskazał, skąd posiadał wiedzę, jakie butelki czy baniaki należy zabrać ( że wskazywał im je oskarżony, który wiedział, jakie butelki należy zabierać) oraz, że tę kradzież zlecił mężczyzna o nazwisku T. ze S.. Zeznania tego świadka korelują w tym zakresie z zeznaniami F. A., przedstawiciela spółki (...), który wskazywał, jakie środki ochrony roślin zostały zabrane.

Sąd w większości przypisał walor wiarygodności zeznaniom złożonym przez świadka na rozprawie, gdyż w całości podtrzymywał odczytywane mu protokoły wyjaśnień składnych w charakterze nieletniego sprawcy czynów zabronionych, a wskazywał tam jakich czynów się i dopuszczał i z kim. W pierwszym protokole przesłuchania opisał min., mężczyznę o pseudonimie (...), a więc oskarżonego, choć na rozprawie nieudolnie starał się zaprzeczać, że ten opis pochodził z obserwacji rzeczywistości i choć nie zaprzeczał, że mężczyzna o pseudonimie (...) brał udział w kradzieżach w sposób przez świadka opisywany na etapie postepowania przygotowawczego, to jednak twierdził, że tej osoby nie widział i nie ma pojęcia jak ta osoba wyglądała oraz, że opisywał to z postaci, jaką sobie wyobraził. Jest to oczywista nieprawda, a złożenie takich zeznań było powodowane jedynie strachem przed oskarżonym. Nie jest możliwe by A. S. biorąc udział w kilkunastu kradzieżach z oskarżonym nie był w stanie opisać jego wyglądu. Co więcej wygląd ten opisał do pierwszego protokołu przesłuchania, kiedy to był przesłuchiwany w obecności osoby całkowicie bezstronnej – pedagoga szkolnego, zaś w kolejnym przesłuchaniu uczestniczył ojciec świadka, którego podpis także figuruje na protokole. Co prawda na rozprawie świadka zaprzeczył jakoby to jego podpis i podpis jego ojca figurowały pod kolejnymi protokołami, jednak nawet wizualne i pobieżne porównanie podpisów na k. 20 i 101 oraz 92 pozwala stwierdzić, że figuruje na nich podpis A. S., a jednocześnie nie ujawniły się żadne okoliczności, które pozwalałyby wątpić w prawdziwość protokołu. Sąd nie dał wiary świadkowi, że był bity przez funkcjonariusza policji, bowiem przy czynności przeprowadzania wizji lokalnej z dnia 6 maja 2011 r. była obecna matka świadka K. B. (2), która podpisała cały protokół bez żadnych zastrzeżeń, w szczególności nie zgłosiła uwagi tego typu, aby nie pozwolono jej wziąć udziału w jakikolwiek części czynności. Ponadto stosowaniu jakichkolwiek niedozowanych metod przesłuchania zaprzeczył R. W. (3) i wreszcie co istotne ze strony A. S. nie wpłynęło żadne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wobec niego jakiegokolwiek przestępstwa. W konkluzji sądu uznał, że zeznanie świadka złożone na rozprawie, jakoby był bity przez policjanta miało jedynie na celu doprowadzanie do zdezawuowania jego wcześniejszych oświadczeń procesowych, po to by chronić oskarżonego.

Sąd dał wiarę zeznaniom i wyjaśnieniom składnym przez R. W. (1) w toku postępowania przygotowawczego. Składając swoje pierwsze wyjaśniania (k. 41 i nast.), R. W. (1) opisał min. kradzieże dokonane na szkodę A. W. (1), K. K. (3) oraz Urzędu Miasta i Gminy W., wskazując charakterystyczne przedmioty, które zostały zabrane i okoliczności, w jakich dokonano przedmiotach kradzieży.

Sąd zwrócił uwagę, że składając powyższe wyjaśnienia R. W. (1) wskazał, że przy kradzieży w K. (czyn popisany jako 1 w części wstępnej wyroku), nie był obecny P. N., jednak biorąc pod uwagę, że inne osoby obecne przy tej kradzieży wskazywały, że P. N. brał w niej udział, sąd poczynił ustalania faktyczne w tym zakresie na podstawie twierdzeń pozostałych współsprawców uznając, że R. W. (1) zwyczajnie się pomylił lub błędnie zapamiętał. A. S. w czasie wizji lokalnej k. 29 i nast. wskazywał, że P. N. brał udział w tej kradzieży, podobnie jak D. D. (1) (protokół wizji lokalnej – k. 46 i nast.) A. W. (1) jest sąsiadem D. D. (1), a ten wskazywał, że to właśnie P. N. wpadł na pomysł dokonania kradzieży w tym domu. Zdarzenie to musiało być charakterystyczne dla D. D. (1), właśnie z powodu pozostawiania w sąsiedztwie z pokrzywdzonym, zatem niewątpliwe lepiej je zapamiętał niż R. W. (1). D. D. (1) szczegółowo również wskazał w swoich wyjaśnieniach, jak przebiegała ta kradzież i co zostało zabrane dlatego sąd ostatecznie uznał, że P. N. z pewnością brał udział w tej kradzieży.

Wiarygodne okazały się także wyjaśniania składane przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego w dniu 19 sierpnia 2011 r. (k. 116 – 117). Sąd nie oparł się na tych wyjaśnianiach w zakresie, w jakim występujący już niniejszym postepowaniu w roli procesowej świadka R. W. (1) podał, że współpracę z P. N. nawiązał dopiero w 2011 r, sam się bowiem na późniejszym etapie postepowania przyznał do popełniania czynów z 2010 r., a na ich popełnianie wspólnie i w porozumieniu z P. N. i R. W. (1) wskazywał także G. G. (2). Ponadto ojciec R. W. (1), P. W. wskazywał w swoich zeznaniach, że jego syn zaczął się kolegować z P. N. we wrześniu 2010 r., a ponieważ z zeznań R. W. (1), nie wynika, by koleżeństwo to miało inne podłoże niż wspólne dokonywanie kradzieży, ostatecznie należało uznać, że ta współpraca nawiązała się właśnie we wrześniu 2010 r. W czasie składania tych wyjaśnień R. W. (1) przyznał się, podobnie jak pozostali współsprawcy do popełnienia czynu na szkodę T. C., który polegał na okradzeniu domu w budowie w B. w tym min. z charakterystycznych solarów. Zarzut popełnienia tego czynu nie został postawiony oskarżonemu ani pozostałym współsprawcom, bowiem do jego popełnienia przyznały się także inne osoby, o czym już była mowa wcześniej, przy ocenie zeznań G. G. (2). Tym niemniej okoliczność wskazania przez R. W. (1) w zestawieniu z faktem zrezygnowania z przedstawiania oskarżonemu w zakresie tego czynu zarzutu, nie dezawuuje zeznań R. W. (1) i nie czyni ich niewiarygodnymi. Zdaniem sądu bowiem R. W. (1) wyjaśniał prawdziwie na temat tego, że on i oskarżony brali udział w tej kradzieży i nie miał żadnych powodów by podawać w tym zakresie nieprawdę, inaczej niż K. M. i S. K. z przyczyn już wyżej opisanych.

Ponadto w wyjaśnianiach tych R. W. (1) opisał dokonanie kradzieży na rzecz A. W. (1), S. L. (1) i spółki (...), wskazując jakie rzeczy zostały zabrane i jaki był podział ról poszczególnych współsprawców, zwracając uwagę, że przy włamaniu do pomieszczeń spółki (...) nie dał rady przeciąć kłódki i przeciął ją G. G. (2). Świadek wskazywał również wiarygodnie i spójnie z matką T. W., że mówił jej, że z P. N. jeździł na wystawki do Niemiec, oraz, że oskarżony zabierał go na włamania raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, a więc również spójnie z T. W.. To przy tym przeczy wyjaśnieniom oskarżonego, który bronił się twierdzeniem, że nie mógł dokonać przypisanych mu czynów, ponieważ pracował w tym czasie w Niemczech. Świadek szczegółowo i konsekwentnie w stosunku do poprzednio przedstawianych relacji, opisał przebieg kradzieży dokonanej na szkodę S. L. (1) i spółki (...), a także wskazał, że A. W. (1) zabrał także strzały (na co wskazywał również ten pokrzywdzony), a co pozwoliło na uzupełnienie w tym zakresie opisu przypisanego oskarżonemu czynu. W zakresie czynu popełnionego na szkodę spółki (...) w wyjaśnieniach tych R. W. (1) wskazywał, że chyba oskarżonego nie było z pozostałymi, ale nie jest pewien, sąd jednak uznał, w oparciu o zeznania A. S., D. D. (1) i G. G. (2), że oskarżony brał udział w tej kradzieży. Szczególnie zwracają uwagę w tym zakresie zeznania A. S., k. 93-94, który wskazywał, że to oskarżony kazał pozostałym zabierać konkretne baniaki, ponieważ wiedział, które - jak to ujął świadek – „są dobre”, a więc które, zgodnie ze zleceniem od mężczyzny o nazwisku T. należy zabrać.

Sąd nie oparł się także na tych wyjaśnieniach w zakresie, w jakim R. W. (1) wskazywał w nich, że to P. N. dzwonił do niego przed kradzieżami, gdyż świadek sprostował to oświadczenie będąc przesłuchiwany przed prokuratorem, jak również i w zakresie, w jakim wskazał, że na kradzieże jeździli również samochodem G. G. (2), którego numer rejestracyjny zaczynał się na (...), bowiem przesłuchiwany przed prokuratorem (...) wskazał, że wymyślił to, gdyż przed przesłuchaniem rozmawiał z oskarżonym i oskarżony mówił mu, aby coś wymyślił.

Sąd przypisał walor wiarygodności wyjaśnieniom składanym przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego (k. 381 – 383) w zakresie czynów dokonanych na szkodę K. G., D. K. (1), A. W. (1), J. N. (2), spółki (...), P. O., S. L. (1), R. R., K. L. (1), E. S., gdyż opisał okoliczności ich dokonania, osoby które brały w nich udział, oraz wskazał skradzione przedmioty, a niektóre spośród opisanych miejsc wskazywał także w czasie dokonywanych wizji lokalnych.

W zakresie czynu popełnionego na szkodę K. G. świadek wskazał, że dopuścił się tego przestępstwa bez A. S., podczas gdy D. D. (1) wskazywał (k. 80 v), że A. S. był na miejscu. Ponieważ na obecność na miejscu A. S. wskazywał również w sowich zeznaniach G. G. (2) (k. 147), sąd poczynił ustalenia faktyczne w oparciu o relacje tych dwóch osób, bowiem korespondowały one ze sobą, a twierdzenie R. W. (1) pozostawało odosobnione i wynikało z pewnością z niepamięci świadka.

Sąd jedynie w ograniczonym zakresie przypisał walor wiarygodności wyjaśnieniom składnym przez R. W. (1) w charakterze podejrzanego w dniu 13 grudnia 2011 r. – przed prokuratorem (k. 736 i nast.). W wyjaśnieniach tych opisał okoliczności, w jakich doszło o nawiązania współpracy pomiędzy nim a innymi i P. N., podając odmiennie niż we wcześniejszych wyjaśnieniach (k. 116 i nast.), że współpracę zaproponował mu D. D. (1). Sąd w tym zakresie oparł się na pierwszych wyjaśnieniach R. W. (1), w których wskazał, że tę współpracę zaproponował mu P. N.. Po pierwsze wyjaśniania te składał R. W. (1) kilka miesięcy wcześniej, więc z pewnością lepiej pamiętał tę okoliczność, po drugie zasady logiki nakazują przyjęcie, że tę współpracę zaproponował oskarżony, a nie D. D. (1), którego rola w popełnianiu przestępstw była podrzędniejsza, był o wiele młodszy od P. N., nie zajmował się organizowaniem kradzieży, a tylko na nie jeździł i wykonywał polecenia, nie zabierał łupów, i nie otrzymywał z tytułu dokonywanych przestępstw żadnych pieniędzy z łupów, a co więcej, za udział w niektórych kradzieżach w ogóle nie dostawał pieniędzy ( o czym wyjaśniał na k. 52 i nast.). trudno więc uznać, by miał decydować kto będzie współpracował w popełnieniu przestępstw, tym bardziej jeśli się uwzględni, że R. W. (1) i P. N. znali się. Po drugie dalsze wyjaśnienia składane przez R. W. (1) w toku postępowania przygotowawczego wskazują, że oskarżony miał wpływ na ich treść.

Sąd uznał za wiarygodne te wyjaśniania w zakresie, w jakim świadek opisywał dokonanie kradzieży na szkodę A. W. (1), Spółki (...), jak również w zakresie w jakim opisywał skąd był zabierany na poszczególne kradzieże, oraz kto i ile wręczał mu za nie pieniędzy. Natomiast niewiarygodnie R. W. (1) zaprzeczył swoim wcześniejszym wyjaśnieniom, min. temu, że uczestniczył w ok. 20 kradzieżach. Ponadto twierdził, że nie zna miejscowości B. po nazwie, mimo, że bez kłopotu posługiwał się nią w czasie przesłuchania w dniu 19 sierpnia 2011 r. Od tego miejsca jego wyjaśniania stają się coraz mniej logiczne, czego dowodzi już choćby fakt, że na początku twierdził, że był na trzech kradzieżach i je opisał, a następnie po odczytaniu mu wyjaśnień z k. 381 – 383 wskazał, że był na około siedmiu kradzieżach i nie wie dlaczego powiedział wcześniej, że by na trzech. Dalej co do niektórych kradzieży zaprzeczał, że w nich uczestniczył, co do innych potwierdził, a co do jeszcze innych wskazywał, że nie przypomina ich sobie, jednak potwierdził, że podpis złożony na tym protokole, jest jego podpisem. Po odczytaniu mu wyjaśnień z k. 116 – 118 podtrzymał składane wówczas wyjaśnienia. Nie potrafił jednak w żaden sposób wytłumaczyć, dlaczego zmienił zdanie i wskazał, że nie uczestniczył w około 20 kradzieżach, nie podał w ogóle żadnego powodu zmiany uprzednio składanych wyjaśnień, w szczególności nie wskazywał, aby powodem, dla którego złożył wcześniejsze wyjaśniania było zachowanie przesłuchiwanego policjanta – R. W. (3), który miał rzekomo zmusić go do złożenia określonych wyjaśnień (wersja ta pojawiała się później, choć przecież już składając wyjaśniania przed prokuratorem w sposób całkowicie nieskrępowany i z wolności, R. W. (1) miał możliwość poinformowania prokuratora, że nie złożył określonej treści wyjaśnień, lecz został do tego zmuszony, a nic takiego nie powiedział). Co więcej już z tych wyjaśnień wynika, że oskarżony starał się wpływać na niego, że nawet dzień przed przesłuchaniem rozmawiali na temat dokonanych kradzieży i P. N. kazał mu coś wymyśleć. Jeśli do tego uwzględni się, że oskarżony zachowywał się w określony sposób wobec rodziców R. W. (1) zdradzając daleko idące zdenerwowanie faktem zatrzymania R. W. (1) i jego przesłuchiwaniem oraz jeśli uwzględni się, że dzwonił do T. W., to nasuwa się jasny wniosek, że wpływał na relacje współsprawców, a z pewnością R. W. (1) i to jest powód, dla którego ten już w postepowaniu przygotowawczym zaczął zmieniać swoje wyjaśniania, by w końcu dojść do całkowitego zaprzeczenia sprawstwu oskarżonego w jakimkolwiek zakresie, jednak bez logicznego wyjaśnienia powodów, dla których rzekomo wcześniej składał nieprawdziwe wyjaśniania. Należy ponadto wskazać, że T. W. w swoich zeznaniach wskazywała, że P. N. wielokrotnie przyjeżdżał do R. W. (1), na pewno nie trzy i nie siedem razy, lecz o wiele więcej, co wynika z jej zeznań, w których wskazywała okresy, kiedy oskarżony przyjeżdżał raz w tygodniu i później dwa razy w tygodniu i rzekomo jeździli po ubrania do Niemiec. Sam R. W. (1) wskazywał, że oczywiście po żadne ubrania nie jeździli, a jednocześnie nie podawał co innego razem mogli robić. To więc uwiarygadnia jego wcześniejsze wyjaśniania, w których wskazywał, że uczestniczył w około 20 kradzieżach. Należy także uwzględnić, że miejsca dokonywania licznych kradzieży (nie trzech i nie siedmiu, lecz zdecydowanie większej ilości) wskazywał podczas wizji lokalnych, a jego obecność przy kradzieżach opisywał G. G. (2), który jako jedyny spośród wszystkich współsprawców w toku całego postępowania, mimo widocznego lęku przed oskarżonym nie wycofał się z wcześniej złożonych wyjaśnień w żadnej praktycznie części, a także A. S., który stara się tylko nieudolnie wywodzić, że nie wie kto to jest (...), ale generalnie udział tej osoby, siebie i pozostałych w kradzieżach potwierdził.

Jedynie częściowo wiarygodne są wyjaśnienia R. W. (1) złożone w dniu 3 marca 2011 r. (k. 802-805), gdzie szczegółowo opisał przebieg kradzieży dokonanej na szkodę Urzędu Miasta i Gminy W., choć równie skrupulatnie pominął udział w tej kradzieży oskarżonego P. N., mimo, że w pierwszych wyjaśnieniach składnych w toku postępowania przygotowawczego (k. 40 – 42), wskazał, że na tej kradzieży był wraz z oskarżonym oraz opisał jej przebieg spójnie z D. D. (1), który w czasie wizji lokalnej, z dnia 19 kwietnia 2011 r. wskazał, że w kradzieży tej brał udział min. P. N.. Sąd więc uznał, że o ile do kradzieży tej doszło, to jednak również oskarżony brał w niej udział. Ubocznie jeszcze należy wskazać, że w pierwszych wyjaśnieniach składnych przed prokuratorem (...) przyznał się, że wymyślił sobie samochód o numerze rejestracyjnym zaczynającym się na (...), bo kazał mu coś wymyśleć właśnie oskarżony, rozmawiający z nim przed tamtym przesłuchaniem (a w ocenianych tutaj wyjaśnieniach R. W. (1) wskazał, że rzekomo pojechali na kradzież samochodem o takim numerze rejestracyjnym, co ewidentnie dowodzi, że chciał tylko ukryć udział oskarżonego w tej kradzieży – zapewne z obawy przed nim).

Za wiarygodne sąd uznał wyjaśnienia składane przez R. W. (1) w dniu 9 lipca 2012 r. (k. 1443 – 1445), albowiem spójnie i konsekwentnie w stosunku do swoich poprzednich wyjaśnień opisał okoliczności dokonywania licznych kradzieży w K., G., L., N. itd., o których wyjaśniał już wcześniej, nadto szczerze i spójnie z min. G. G. (2) i D. D. (1) wskazał, że oskarżony straszył go oraz pozostałych i starał się wywierać na nich presję, aby nie informowali organów ścigania o jego udziale w przestępstwach, o których wyjaśniały osoby współdziałające w ich popełnianiu. Wyjaśnienia te są tym bardziej wiarygodne jeśli uwzględni się postawę wszystkich przesłuchanych w spawie współsprawców oskarżonego oprócz G. G. (2), który składał zeznania jako pierwszy, pod nieobecność oskarżonego. Wszyscy pozostali wycofali się z uprzednio składnych wyjaśnień mimo, że mieli możliwość złożenia nieskrępowanych i prawdziwych zeznań przed sądem, to niewiarygodnie twierdzili, że kłamali (przynajmniej w określonym zakresie) w postępowaniu przygotowawczym i byli zmuszani do składania określonych wyjaśnień. Sąd zwrócił przy tym uwagę, że oskarżony był obecny w procesie tylko w czasie przesłuchiwania tych właśnie kluczowych świadków, co oczywiście było jego prawem, o wszystkich terminach rozpraw był należycie zawiadomiony, ale zupełnie inaczej należy to ocenić w kontekście wiarygodnych twierdzeń tych osób, że były straszone przez oskarżonego i groził im, jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego. W tym kontekście, w ocenie sądu obecność oskarżonego przy przesłuchaniu tych osób, oprócz tego, że stanowiła realizację jego procesowego prawa do uczestniczenia w rozprawie, miała także na celu mobilizowanie świadków do złożenia zeznań spójnych z linią obrony oskarżonego. Znamienne jest min. to, że R. W. (1) rozpłakał się kiedy rozpoczął składać zeznania, natomiast znacząco uspokoił się, kiedy zarządzono przesłuchanie go pod nieobecność oskarżonego, jak również i to, że D. D. (1) stawił się wezwany na pierwszy termin rozprawy wyznaczony w celu przesłuchania świadków i gdy tylko wszedł do sali złożył wniosek o przesłuchanie go pod nieobecność oskarżonego. Tego dnia nie starczyło czasu na przesłuchanie świadka i na kolejnym terminie, świadek nie miał już żadnego problemu, by składać zeznania przy oskarżonym.

Tylko w części za wiarygodne uznano zeznania R. W. (1) złożone na rozprawie (k. 2639 - 2641), a mianowicie w zakresie, w jakim podał, że wcale nie był bity przez R. W. (3) podczas przesłuchań, a jedynie powiedział tak matce, to bowiem koreluje z zeznaniami R. W. (3), a nawet z wątpliwościami, które w zakresie prawdomówności syna miała T. W.. Dodać należy, że świadek podawał również, że R. W. (3) miał wpływ na treść składanej przez niego relacji, że miał twierdzić, że określone zdarzenia miały taki a nie inny przebiegi i sam z własnej inicjatywy wozić świadka na wizje lokalne. Trzeba jednak wskazać, że te same miejsca podczas wizji lokalnych wskazywał G. G. (2) i D. D. (1), którzy nie twierdzili, aby byli przymuszani przez R. W. (3), czy kogokolwiek innego do wskazywania określonych miejsc popełnienia przestępstw. Te wskazania świadków są spójne, więc R. W. (3) nie miałby żadnego powodu, by zmuszać R. W. (1) do potwierdzenia wersji prezentowanej przez pozostałych. Należy także zwrócić uwagę na jaskrawą sprzeczność jaka zachodzi w relacji świadka - z jednej strony podał, że R. W. (3) go nie bił i nie popychał i że okłamał matkę w tym zakresie, z drugiej strony podał, że policjant znęcał się nad nim, ale nie powiedział o tym rodzicom i nie wie dlaczego. Owego znęcania jednak nie opisał i jak się wydaje miało ono polegać na zadawaniu pytań o dokonywanie kradzieży, tak bowiem wynika z kontekstu i całokształtu zeznań świadka.

Sąd natomiast nie uznał za wiarygodne zeznania świadka w zakresie, w a jakim zaprzeczał, by składał określonej treści wyjaśnienia w postepowaniu przygotowawczym. Należy zauważyć, że z jednej strony świadek zeznał, że policjant pisał to, co on mówił, np. kiedy mówił że ukradł coś, a policjant go dopytywał czy to było to lub to. Z tej części zeznań świadka wynika zatem, że przyznawał się do kradzieży, a policjant spisywał jego wyjaśnienia. Z drugiej strony, po odczytywaniu mu kolejnych wyjaśnień twierdził, że ani jedno słowo z odczytanego protokołu nie pochodzi od niego, choć jak dalej podał, np. z wyjątkiem kradzieży dokonanej na szkodę K. W., w której ponad wszelką wątpliwość oskarżony nie brał udziału i akurat w tym zakresie policjant zaprotokołował słowa R. W. (1), a w pozostałym zakresie nie. Dalej należy wskazać, że świadek zeznał, że wymyślił sobie (...) i wymyślił to z głowy, co jest oczywistą wręcz rażącą nieprawdą, skoro tym pseudonimem posługuje się G. G. (2), który akurat konsekwentnie w toku całego postępowania składał prawdziwe obciążające oskarżonego wyjaśnienia i zeznania, w których nie pomijał także roli R. W. (1) w kolejnych przestępstwach. Świadek karkołomnie brnął w swoje kłamstwo, twierdząc, że nie wiedział, że osoba po pseudonimie (...) istnieje oraz że wymyślił sobie samochód (...), z którym skojarzył samochód P. N.. Co więcej po odczytaniu protokołu z k. 381-383 podał, że nie wie co to za G., nie wie czy to ta sama osoba i że „ja zawsze mówiłem na niego G.”, świadek więc w tym momencie jawnie i skrajnie przeczy samemu sobie, z jednej bowiem strony podaje, że zmyślił G. i że żadne słowo z odczytanego protokołu nie pochodzi z jego ust, ale też wyjaśnia, że zawsze do owej – zmyślonej osoby – mówił G..

Nie są wiarygodne twierdzenia R. W. (1), że był przesłuchiwany tylko przez R. W. (3), skoro w protokole przesłuchania z dnia 19.08.2011 r. (k. 116 i nast.) jest wpisana jako przesłuchująca M. W. protokół jest przez nią podpisany czy z dnia 3.03.2011 r. (k. 802 i nast.)., gdzie jako przesłuchujący figuruje B. K..

Świadek zaprzeczał wszystkim odczytanym i składnym wcześniej wyjaśnieniom, nawet tym złożonym przed prokuratorem, gdzie co prawda już wycofał się z części wyjaśnień, ale nadal wskazywał, że był na kradzieżach i w kradzieżach tych uczestniczył P. N.. Co prawda twierdził, że bał się wtedy jeszcze, że pójdzie do więzienia, ale trudno uznać na jakiej podstawie, skoro był osobą młodocianą, przyznał się do popełnienia przestępstw i opisał udział w nich innych osób i nie stosowano wobec niego izolacyjnych środków zapobiegawczych, a prokurator nawet słowem nie wspominał mu, że pójdzie do więzienia.

Należy także dostrzec kolejną istotną sprzeczność dyskwalifikującą zeznania świadka złożone na rozprawie - mianowicie zaprzeczając treści swoich wyjaśnień z odczytanych kart 736 - 739 podał, że to nie prawda że on (czyli oskarżony) kazał mu coś wymyśleć na temat samochodu o numerach (...). Świadek – jak zeznawał dalej – faktycznie jeździł takim samochodem do Niemiec z oskarżonym i – on sobie ten samochód wymyślił, zatem z jednej strony twierdzi, że jeździł takim samochodem na kradzieże, z drugiej, że jednak go sobie wymyślił, a wszystko podaje sprzecznie z wyjaśnieniami pozostałych współsprawców, z których żaden nie powoływał się na samochód o numerach rejestracyjnych zaczynających się (...), a wszyscy mówili, że na kradzieże jeździli białym F. (...), który należał do oskarżonego, lub co najmniej był każdorazowo przez niego kierowany.

Nieprawdziwie świadek twierdził, że wymyślił sobie na poczekaniu wszystko co jest w odczytanych mu wyjaśnieniach, skoro w owych odczytanych wyjaśnieniach częściowo opowiadał o dokonywanych kradzieżach, min. o kradzieży na szkodę A. W. (1), któremu przecież wraz z pozostałymi zabrał charakterystyczne przedmioty w postaci łuku i strzał i w żadnym wypadku nie mógł sobie tej sytuacji wymyśleć, skoro miała ona miejsce naprawdę, takie właśnie rzeczy zostały ukradzione A. W. (1). Dalej w odczytanych wyjaśnieniach świadek opowiadał również o kradzieży dokonanej na szkodę S. L. (1), czy spółki (...), nie ma więc w żadnym razie takiej możliwości, by wymyślił to sobie na poczekaniu i miałby to być nieprawdą. Szczególnie jeśli uwzględni się, że pozostali współsprawcy wskazywali na udział w tych kradzieżach zarówno R. W. (1) jak i P. N.. Niewiarygodne jest również twierdzenie świadka, że mówił rodzicom, że jeździ po ciuchy i za każdym razem przywoził worek ubrań i dawał dzieciakom, a rodzice czasem oglądali te ciuchy a czasami nie. Rodzicie R. W. (1) wskazywali, że o ile rzeczywiście syn mówił, że jeździ po ciuchy to nigdy nic nie przywiózł, nie tylko ubrań, ale też nie zarabiał pieniędzy, bo – jak wskazywała T. W. – brał od niej nawet na papierosy.

Sąd również nie dał wiary świadkowi, w zakresie w jakim twierdził, że R. W. (3) miał mu omówić, że P. N. pójdzie siedzieć i że on go załatwi (używając przy tym słów niecenzuralnych) R. W. (3) jest policjantem z wieloletnim doświadczaniem zawodowym i trudno sobie wyobrazić, by miał z młodocianym R. W. (1) prowadzić podobne rozmowy. Ponadto nawet jeśli padły z jego ust słowa, że P. N. pójdzie siedzieć, to miały z pewnością związek tylko i wyłącznie z treścią zebranego w sprawie przez tego policjanta materiału dowodowego i jego przekonaniem o wiarygodności tego materiału. Wreszcie należy wskazać, że nie od decyzji policjanta zależy uznanie określonej osoby za winną popełnienia zarzuconych jej czynów i wymierzenie jej kary pozbawiania wolności, więc takie słowa, nawet jeśli padły, czemu sąd wiary nie daje - nie miały żadnego znaczenia.

Sąd przypisał walor wiarygodności pierwszym wyjaśnieniom D. D. (1) składnym w postępowaniu przygotowawczym (k. 52 i nast.), albowiem były one spójne z wyjaśnieniami A. S. i R. W. (1), w zakresie wskazania miejsc w jakich doszło do kradzieży, wymienienia najważniejszych, najbardziej charakterystycznych skradzionych przedmiotów, czy podania innych charakterystycznych elementów poszczególnych zdarzeń. Świadek wskazał min. na to, że okradli jego sąsiada A. W. (1) oraz, że początkowo przy tym zdarzeniu stał na czatach. Dalej opisał okoliczności dokonania kradzieży środków ochrony roślin na szkodę spółki (...), włącznie z tą okolicznością, że nie miał siły przeciąć kłódki i pozostali śmiali się z niego, a efekcie kłódkę przeciął G. G. (2). Świadek opisywał również kradzież dokonaną na szkodę S. L. (1), opisał jakie zostały zabrane przedmioty, w tym zwrócił uwagę na charakterystyczny szczegół, że drabinę aluminiową zabrał R. W. (1).

Za wiarygodne uznano wyjaśnienia złożone przez D. D. (1) w charakterze podejrzanego w dniu 27 lutego 2012 r. (k. 861 – 865), w których opisał okoliczności dokonywania kradzieży na szkodę S. L. (1), J. N. (1), A. W. (2), K. G., P. O., A. P., Urzędu Miasta i Gminy W., K. K. (1), A. F., K. S. (2) i M. S. (1), E. S., E. i T. K. (1), W. P. (1), K. S. (1) oraz M. Z., a także kradzieży, których popełnienia nie zarzucono oskarżonemu (tzn. kradzieży w B., o czym była już mowa oraz do hurtowi piwa). Przy tym podawał istotne szczegóły dotyczące tych zdarzeń, przynajmniej w takim zakresie, w jakim pamiętał, wskazując jednocześnie, że pewnych okoliczności nie pamięta. I tak min. w zakresie kradzieży na szkodę S. L. (1) wskazywał, że zostały ukradzione okna i drabina aluminiowa, spójnie z R. W. (1), który kilkukrotnie podkreślał, że zabrał stamtąd drabinę aluminiową. Co prawda wyjaśniał tutaj, że chyba zabrał ją oskarżony, jednak wynika to tylko z jego niepamięci, a R. W. (1) z pewnością pamięta to lepiej, skoro to on zabrał drabinę. Wszyscy współsprawcy, którzy o tej kradzieży wyjaśniali wskazywali na dokonanie zaboru okien i jest to także spójne z zeznaniami pokrzywdzonego. Szczegółowo opisał okoliczności dokonania kradzieży na szkodę A. W. (1), którego zna. Szczegółowo opisał także pozostałe kradzieże, wymieniając za każdym razem P. N. jako jedną z tych osób, która w nich uczestniczył, i co istotne, podtrzymał w całości odczytane oświadczenia z wizji lokalnych. Składając te wyjaśniania D. D. (1) miał pełną swobodę wypowiedzi, składał je bowiem przed prokuratorem i z pewnością nie był przymuszany w żadne sposób do ich założenia, a mimo to podtrzymał wcześniejsze wyjaśnienia i oświadczenia składane w czasie wizji lokalnych dokonywanych z udziałem R. W. (3).

Wiarygodne w pełni były również kolejne wyjaśnienia D. D. (1) składane przed prokuratorem w dniu 1 marca 2012 r. (k. 866- 871), albowiem spójnie i logicznie opisał w nich dokonywanie kradzieży na szkodę A. W. (1), J. D., A. K. (1), R. B., K. P., P. P. (1), E. S., J. B. (1), K. L. (1), J. B. (2), J. L., P. S., D. G. (1), R. S. (1), I. W. oraz G. M.. Wyjaśniania te korespondują z oświadczeniami składanymi przez D. D. (1) w czasie wizji lokalnej z dnia 12 października 2011 r., a po ich odczytaniu podtrzymał je w całości. Świadek miał nieskrępowaną możliwość złożenia wiarygodnych wyjaśnień w charakterze podejrzanego, był bowiem przesłuchiwany przed prokuratorem i nie wspominał nic, aby wcześniej funkcjonariusz policji zmuszał go do składania określonych oświadczeń i wyjaśnień. Wyjaśniania te sąd uznał za wiarygodne nie tylko dlatego, że korespondują z treścią protokołu wizji lokalnej z dnia 12 października 2011 r., ale też dlatego, że D. D. (1) szczerze przyznawał w nich, że pewnych okoliczności nie pamięta, a niektóre przypominały mu się dopiero po odczytaniu protokołów wizji lokalnej. Nadto w czasie tego przesłuchania wskazał na K. M. i S. K. jako osoby, które znał z racji współpracy z P. N., a są to jednocześnie te dwie osoby, które bezpodstawnie przyznały się do dokonania kradzieży w B., w czasie której skradziono min. solary.

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia D. D. (1) złożone w dniu 3 lipca 2012 r. (k. 1429 – 1432), albowiem spójnie i logicznie opisał w nich kradzieże dokonane na szkodę K. S. (2) i M. S. (2), E. S., M. P. (2), S. G. (1), R. S. (1), D. G. (1), A. K. (1), K. S. (1), A. H., M. Z., P. S., J. D., A. W. (1), spółki (...), R. B., P. P. (1) K. P., A. P., J. B. (2), K. G., J. L., K. K. (1), J. N. (1), A. F., K. L. (1), P. S. oraz G. M.. Wyjaśnienia te korespondują nie tylko z jego wcześniejszymi wyjaśnianiami, w których opisywał kradzieże na szkodę ww. osób, ale także z wyjaśnieniami G. G. (2) i protokołami wizji lokalnych. Świadek opisywał charakterystyczne szczegóły niektórych zdarzeń, opowiadał o takich deltach, które mógł znać tylko z racji brania udziału w przedmiotowych kradzieżach. Jednocześnie wskazywał, że był przy tych kradzieżach obecny i w nich uczestniczył P. N., oraz że obiecywał mu na każdym razem pieniądze, których jednak ostatecznie nie dostał. Wreszcie wskazywał również, że P. N. mu groził i mówił, że jest kapusiem, ale nie wie czy groził pozostałym, co także świadczy o wiarygodności tego świadka, który nie starał się ponad potrzebę obciążać oskarżonego i przedstawił tylko te okoliczności, które były mu znane z racji uczestniczenia w nich.

Za częściowo wiarygodne sąd uznał zeznania świadka D. D. (1) złożone na rozprawie w dniu 15 maja 2015 r. (k. 2572 v. - 2574), bowiem ogólnie potwierdził, że uczestniczył w kradzieżach z A. S., R. W. (1), G. G. (2) oraz „panem kierowcą” (którego w żaden sposób nie potrafił sobie przypomnieć) jak również podtrzymał składane wcześniej wyjaśnienia w charakterze podejrzanego oraz potwierdził, że wizje lokalne z jego udziałem miały taki przebieg jak w odczytanych mu protokołach wizji lokalnych.

Sąd natomiast odmówił świadkowi waloru wiarygodności w zakresie, w jakim wskazał, że nie wie kim był ów mężczyzna, kierowca i że go nie pamięta. Jest oczywiście niemożliwe, aby nie pamiętał osoby, która miała główną rolę w przestępczym procederze, zabierała wszystkich współsprawców na kradzież i rozwoziła je do domów. Poza tym z uprzednio składnych przez świadka wyjaśniań wynika, że doskonale wiedział kim jest ten kierowca, i że jest to P. N., którego zresztą rozpoznał podczas okazania mu wizerunku oskarżonego. Co więcej, zupełnie niedorzeczne w kontekście twierdzeń świadka o nierozpoznaniu oskarżonego i braku wiedzy kim był piąty mężczyzna jeżdżący z pozostałymi na kradzieże jest wskazanie oskarżonego jako sprawcy wysyłanych do świadka gróźb SMS-owych i określenie go imieniem P., a następnie całkowicie nielogiczne tłumaczenie, że to rzekomo A. S. powiedział świadkowi, że ma kolegę, takiego byczka, który się zawsze za nim wstawi.

Sąd zwrócił również uwagę, że świadek zeznawał na rozprawie o licznych otrzymywanych groźbach i głuchych telefonach, i będąc wezwany na pierwszy termin (kiedy to nie starczyło czasu aby świadka przesłuchać), kiedy tylko wszedł na salę rozpraw zapytał czy może być przesłuchany pod nieobecność oskarżonego, a następnie na rozprawie w dniu 15 maja 2015 r. już nie wrażał takiej woli, twierdząc, że poprzednio się bał, ale nie wie dlaczego, natomiast obecnie już się nie boi. Dalej jednak zeznał, że A. S. powiedział mu, że numer telefonu, z którego otrzymywał groźby to numer telefonu oskarżonego (B.).

Istotne jest jednak, że świadek potwierdził w całości wszystko o czym wyjaśnił w postępowaniu przygotowawczym i zeznał, że powiedział wszytko dokładnie tak jak było. Jego wsparcie dla oskarżonego polegało wyłącznie na bezzasadnym i nieracjonalnym zaprzeczeniu znajomości z oskarżonym i udawaniu, że go nie rozpoznaje i nie wie kim był kierowca, ten piaty mężczyzna, który jeździł z pozostałymi na kradzieże. Należy zaznaczyć, że owa próba uchronienia oskarżonego przed odpowiedzialnością okazała się bardzo nieudolna, nie tylko z przyczyn wyżej opisanych, ale także i dlatego, że świadek zeznał, że R. W. (1) i A. S. używali nazwiska P. N. i już na etapie dokonywania kradzieży mieli świadkowi powiedzieć, że tak się właśnie nazywał ten kierowca. Świadek zeznał tak, mimo, że chwilę wcześniej twierdził, że nie pamięta kim był ten kierowca. Okazuje się jednak, że znał jego imię i nazwisko.

Nieistotna w zasadzie jest rozbieżność pomiędzy zeznaniami świadka złożonymi na rozprawie, a wyjaśnieniami złożonymi do protokołu k. 427 i nast., w zakresie, w jakim świadek wskazywał od kogo otrzymywał pieniądze na kradzieże (raz wskazując, że od B., innym razem, że od A. S., który jednak mówił, że te pieniądze są od szefa czyli od B.). Ta relacja różni się tylko wskazaniem wykonawcy określonej czynności faktycznej – wręczenia pieniędzy, a jest spójna w zakresie wskazania, od kogo te pieniądze pochodziły.

Sąd zwrócił uwagę, że zeznania składane przez współsprawców oskarżonego nie są ściśle spójne, osoby te nie potrafiły wymienić dokładnie i konkretnie kradzionych przedmiotów, przy niektórych czynach podawały nieco inne wersje niektórych zachowań (na co sąd zwracał uwagę, przy omawianiu poszczególnych zeznań, wyjaśnień i protokołów wizji lokalnych), jednak zdaniem sądu nie dezawuuje to pierwszych wyjaśnieniach tych osób składnych w postępowaniu przygotowawczym. Należy bowiem zwrócić uwagę, że oskarżony i świadkowie brali udział w niezliczonej ilości kradzieży i kradzieży z włamaniem, działali każdorazowo według podobnego schematu, zabierając nawet podobne rzeczy z okradanych domów, czy innych pomieszczeń, nie dziwi więc ani to, że nie pamiętali dokładanie rodzajów, marek i innych szczegółów dotyczących zabieranych przedmiotów, jak również to, że co do niektórych zdarzeń podawali częściowo odmienne wersje. Zazwyczaj jednak różnice te były drobne i nieistotne, a ważne jest, że wszystkie te osoby wskazywały na udział oskarżonego w opisanych przez siebie przestępstwach, a ich wyjaśnienia dopełniały zeznania pokrzywdzonych, którzy wskazywali jakie konkretnie przedmioty zostały ich domów czy pomieszczeń gospodarczych zabrane.

Sąd przypisał walor wiarygodności zeznaniom T. W. (k. 89 - 90, k. 124 -125), która w pierwszych zeznaniach złożonych w toku postępowania przygotowawczego wskazywała, że znała P. N., ponieważ od stycznia 2011 r. przyjeżdżał i regularnie zabierał jej syna do Niemiec, gdzie mieli jeździć po ubrania z wystawek. Jednocześnie wskazała, że P. N. miał sklep z odzieżą używaną w G., że w listopadzie 2010 r. wrócił z Niemiec z pracy, do Polskie oraz, że syn nie tłumaczył jej co dokładnie robił z P. N., a ona go o to nie pytała. Wreszcie świadek zeznała również, P. N. ma pseudonim właśnie (...). Zeznania te są wiarygodne, bowiem T. W. nie miała żadnych powodów, by bezpodstawnie obciążać oskarżonego, a w omawianych zeznaniach nie powiedziała nic na temat dokonywania kradzieży. Istotne jest jednak to, że zeznała, że regularnie widywała P. N., jak przyjeżdżał po R. W. (1), co przeczy wyjaśnieniom oskarżonego, jakoby nie mógł dokonać przypisanych mu czynów z powodu pozostawania w Niemczech w pracy.

Jej pierwsze zeznania korespondują z drugimi i są spójne z zeznaniami P. W.. W kolejnych zeznaniach wskazała, że dobrze zna B., który ma na imię P. i mieszka w Ż., choć nie zna jego nazwiska. Opisała ona okoliczności, w jakich poznała oskarżanego, wskazała, że we wrześniu 2010 r. oskarżony wrócił z Niemiec, co przeczy jego wyjaśnieniom, jakoby cały czas pracował w Niemczech. Ponadto wskazywała, że początkowo, od stycznia 2011 r. wyjeżdżali raz w tygodniu na noc, zazwyczaj w sobotę, a od stycznia 2011 r. bardzo często, nawet dwa razy w tygodniu i nawet w środku tygodnia. Spójnie z P. W. wskazała również, że chciała by ten pojechał z synem i z oskarżonym na wystawki po ciuchy, po które rzekomo mieli jeździć, ale ten się stanowczo nie zgadzał. Zachodzi rozbieżność pomiędzy zeznaniami T. W. i P. W. co do okoliczności, w jakich doszło do rozmowy z oskarżonym po zatrzymaniu R. W. (1), bowiem T. W. twierdziła, że to ona zadzwoniła do oskarżonego i oskarżony przyjechał do niej i zaczął ją wypytywać, ostatecznie jednak zwątpiła czy ma rację co do swoich podejrzeń o dokonywanie kradzieży – bo choć nie powiedziała tego wprost, to wynika to logicznie z całokształtu jej wypowiedzi), a następnie miał ponownie przyjechać do niej i zabrać jej męża wyładowywanie ubrań. W ocenie sądu byłoby nielogiczne gdyby oskarżony miał dwa razy jeździć do domu R. W. (1), świadek błędnie zapamiętała tę okoliczność, być może pomyliło się jej to, choćby w związku z tym, że oskarżony często bywał w jej domu, kiedy zabierał R. W. (1) na kradzieże. Nadto sąd zwrócił uwagę, że P. W. opisując okoliczności, w jakich doszło do przedmiotowego spotkania wskazał na znaczenie więcej szczegółów, jak choćby na rozmowę z żoną oskarżonego, która nie mogła się odbyć w innym miejscu niż tylko w miejscu jej zamieszkania. Na tej podstawie sąd uznał, że do spotkania tego doszło w mieszkaniu oskarżonego w Ż., co jednak nie deprecjonuje zeznań T. W., nie dowodzi bowiem intencjonalnego podawania nieprawdy, lecz raczej wynika z błędnego zapamiętania przez nią tej okoliczności. Należy także zwrócić uwagę, że z zeznań T. W. wynika, że na początku wakacji 2011 r. oskarżony wyjechał do Niemiec i nie odzywał się aż do dnia 21 sierpnia 2011 r., jednak w ocenie sądu wcale to nie oznacza, że w tym okrasie oskarżony czy R. W. (1) nie dokonywali kradzieży. Należy zauważyć, że już wówczas z pewnością zarówno R. W. (1) jak i P. N. wiedzieli, że rodzicie R. W. (1) podejrzewają ich o dokonywanie kradzieży, co więcej, w tamtym czasie R. W. (1) interesowała się już policja. Jest zatem oczywiste, że mężczyźni zaczęli się bardziej kamuflować i uważać, starali się nie rzucać w oczy. Poza tym był to okres wakacji, wolny od szkoły, toteż rodzicom R. W. (1) z pewnością trudniej było kontrolować poczynania syna. Sąd uwzględnił również, że współsprawcy oskarżonego opisywali czyny, jakich wspólnie z nim dopuszczali się w czerwcu, lipcu i sierpniu 2011 r. – wycofując się z tych zeznań dopiero przed sądem, pod wpływem strachu przed oskarżonym (chociaż G. G. (2), jakkolwiek wyraźnie przestraszony, to jednak konsekwentnie podtrzymał wszystkie swoje wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym).

Sąd również przypisał w pełni walor wiarygodności zeznaniom T. W. w zakresie, w jakim opisywała przebieg rozmowy telefonicznej z oskarżonym w dniu 21 sierpnia 2011 r., składała bowiem zeznania następnego dnia, z pewnością zatem dobrze pamiętała przebieg tej rozmowy, a jednocześnie nie miała żadnych powodów, by fałszywie twierdzić, że do tej rozmowy doszło. Jest osobą o odpowiednim doświadczeniu życiowym i miała świadomość, że nawet obciążenie oskarżonego nie uwolni jej syna od odpowiedzialności za popełnione czyny. Trudno również sobie wyobrazić jakiekolwiek inne powody, dla których miałaby bezpodstawnie obciążać oskarżonego, szczególnie, że jej zeznania mają dla sprawy jedynie pomocniczy charakter, o samych czynach oskarżonego nie wiedziała zupełnie nic, nie miała nawet stu procentowej pewności, że faktycznie oskarżony z jej synem dokonywał przestępstw, o czym zresztą mówiła w swoich zeznanych, a gdyby miała kłamać w składanych przez siebie zeznaniach, to równie dobrze mogła powiedzieć, że syn się jej przyznał już wcześniej do dokonywania kradzieży i że wiedziała od niego, że oskarżony wraz z nim tych kradzieży dokonuje – a jednak nie zeznała nic takiego. To dowodzi, że przedstawiła prawdę, nie dążąc do nadmiernego i bezpodstawnego obciążania oskarżonego, którego nazwiska nawet nie znała.

Wiarygodne były wreszcie jej zeznania złożone na rozprawie, w których podobnie jak w postępowaniu przygotowawczym, a więc konsekwentnie opisywała, jak, kiedy i z kim jej syn wyjeżdżał, w jakich okolicznościach dowiedziała się, że syn jeździł na kradzieże, skąd poznała nazwisko P. N. (warto podkreślić – od R. W. (1), którego pytała, czy oskarżony ma na nazwisko (...). Jeśli chodzi o jej twierdzenia, że była przerwa w tym jeżdżeniu, to jak już wcześniej wyjaśniono, taka obserwacja świadka wcale nie oznacza, że faktycznie w tym czasie nie dochodziło do kradzieży.

Odnosząc się do kwestii rzekomego bicia i wymuszania na R. W. (1) wyjaśnień, to trzeba wskazać na dwie kwestie. Po pierwsze sama T. W. w swoich zeznaniach wskazywała, że wątpi, by R. W. (3), który przesłuchiwał jej syna, faktycznie go uderzył, skoro jej syn był przesłuchiwany w pokojach na komendzie, a tam są kamery. Po drugie wskazywała, że R. W. (1) potrafi kłamać, tak jak okłamywał ją min. z tym, że jeździ po ubrania do Niemiec. Po trzecie zachodzi jaskrawa sprzeczność w relacji świadka – z jednej bowiem strony twierdzi ona, że nie uwierzyła synowi, że był bity i nie chce jej się wierzyć, że taka sytuacja miała miejsce, z drugiej strony robiła obdukcję i była u Komendanta na skardze a nawet miała na ten temat rozmawiać z R. W. (3), jednak „nici z tego wyszły”. Trudno zrozumieć po co miałaby być na komendzie, skoro nie wierzyła, że syn został uderzony przez policjanta, po drugie zaś, skoro już poszła na skargę do Komendanta to niezrozumiałe jest, dlaczego owa skarga nie przybrała formy pisemnej. Zdaniem sądu nie można wykluczyć, że R. W. (1) mógł powiedzieć matce, że był bity przez funkcjonariusza, a jednak nawet jeśli coś takiego jej powiedział, a T. W., podjęła opisywane przez siebie czynności, to było to raczej efektem obawy R. W. (1) przed oskarżonym i chęcią jakiegoś usprawiedliwiania dla złożenia obciążających go wyjaśnień. Obawa ta – bynajmniej nie bezpodstawna, jeśli się uwzględni zachowanie oskarżonego wobec rodziców R. W. (1) i jego samego, G. G. (2), na których starał się wpływać, stanowiła realny powód do zmyślania takiej historii na swoje usprawiedliwienie.

Wreszcie wskazać należy, że T. W. wcale nie uczestniczyła w przesłuchaniach syna na K., bo i nie było takiej potrzeby, skoro w datach przesłuchań nie posiadał statusu nieletniego. Mimo to jednak twierdziła, że była obecna dwa razy, tylko za trzecim nie zdążyła i rzekomo to R. W. (3) odczytywał protokoły przesłuchania R. W. (1), a nie on sam, i że nie zawsze w protokołach tych były zapisane dokładnie te wyjaśnienia jakie złożył (choć jednocześnie R. W. (1) miał się zgadzać z tym co było zapisane, a świadek nie była oburzona treścią protokołów). T. W. nie była nawet obecna podczas wizji lokalnych z udziałem jej syna, a trudno sobie wyobrazić, że miałaby nie być wpisana do protokołu, skoro, np. ojciec A. S. i jego matka wpisywani byli.

Dalej należy wskazać, że nie za każdym razem R. W. (1) był przesłuchiwany przez R. W. (3). W dniu 18 sierpnia 2011 r. był przesłuchiwany przez M. W. i złożył wyjaśnienia, w których wskazywał na udział (...) w kradzieżach i podtrzymał poprzednio złożone wyjaśnienia. Ani on, ani T. W. nie wskazywali, aby również te wyjaśnienia zostały wymuszone, tym razem przez funkcjonariuszkę policji. Wreszcie należy także zauważyć, jak bardzo istotnie zbieżne są wszystkie wyjaśnienia R. W. (1) i jego oświadczenia składane podczas wizji lokalnych min. z wyjaśnianiami i oświadczeniami składanymi podczas takich wizji przez G. G. (2), który na rozprawie podtrzymał w całości wszystkie swoje wyjaśniania i nie wspominał, aby policjanci mieli go zmuszać do złożenia określonej treści wyjaśnień, wspominał natomiast, że oskarżony próbował go straszyć i nakłaniać do wycofania się ze składnych wyjaśnień (choć na rozprawie świadek się z tego wycofał, co jednak uczynił w ocenie sądu jedynie z obawy przed oskarżonym, o czym już była mowa). W dniu 9 lipca 2012 r. R. W. (1) był przesłuchany przez D. R., przyznał się wówczas do popełnienia zarzucanych mu czynów, wskazał, że jeździł na kradzieże z Bonusem i innymi, po krótce opisał niektóre z nich, a nawet wyraził skruchę. Co jednak istotne wskazał, że oskarżony kazał im wszystkiego na policji się wypierać, a jego nazwał debilem z tego powodu, że złożył obciążające go wyjaśniania.

Wreszcie należy również zauważyć, że R. W. (1) przesłuchany na rozprawie, jakkolwiek twierdził, że był przymuszany do złożenia określonych zeznań, to jednak powiedział również jasno i wyraźnie, że nikt go nie bił, ani nie popychał, a jedynie R. W. (3) pytał kto z nimi jeździł i czy było tak a tak. Co więcej przyznał nawet, że powiedział rodzicom, że R. W. (3) go bił, ale to nie była prawda (k. 2639 v.), co w ocenie sądu ostatecznie rozwiewa wszelkie wątpliwości co do prawidłowości postępowania ww. policjanta i sposobu uzyskania zeznań, tym bardziej, że świadek R. W. (1) choć twierdził na rozprawie, że nie boi się oskarżonego, to jednak zachowywał się bardzo nerwowo, cały czas płakał, był roztrzęsiony i choć powtarzał, że niczego się nie boi, to jednak uspokoił się po tym, gdy zarządzono kontynuowanie jego przesłuchania pod nieobecność oskarżonego na sali. Innymi słowy, świadek przyznał się do kłamstw w sprawie R. W. (3) mimo, że bał się oskarżonego i za wszelką cenę starał się wycofać z uprzednio złożonych i obciążanych oskarżonego wyjaśnień.

Sąd uznał za w pełni wiarygodne zeznania P. W. , ojca R. W. (1), który opisał okoliczności, w jakich poznał oskarżonego oraz od kiedy jego syn zaczął się z nim kolegować – od września 2010 r., a więc mniej więcej od tego czasu, kiedy mężczyźni ci zaczęli wspólnie dokonywać kradzieży i włamań. Nadto świadek opisał zdarzenia, do jakich doszło po zatrzymaniu R. W. (1) w marcu 2011 r., a związane z wizytą w domu oskarżonego, treścią przeprowadzonej rozmowy, zdenerwowaniem oskarżonego itd. Należy zwrócić uwagę, że z zeznań tego świadka wynika jasno, że oskarżony nosi pseudonim (...), że jeździł białym F. (...). Znamiennie jest również, że świadek zeznał jako ojciec R. W. (1), że podejrzewał, że syn jeździ z oskarżonym na kradzieże ponieważ nie zgadzało mu się parę rzeczy, nawet rozmawiał z synem na ten temat i raz chciał sam pojechać na wystawkę, jednak oskarżony zdecydowanie się temu sprzeciwił. W ocenie sądu nic nie stało na przeszkodzie, by oskarżony gdyby faktycznie tylko jeździł z R. W. (1) po ubrania zabrał choć raz P. W., żeby mieć dodatkowe ręce do pracy. Z pewnością P. W. zmieściły się do tego samochodu, skoro na niejednej kradzieży mieściło się oprócz oskarżonego czterech mężczyzn i skradzione przedmioty, niekiedy przecież znacznych rozmiarów. Oskarżony miał więc inny powód by odmawiać świadkowi, mianowicie taki, że wówczas już jeździł z jego synem na kradzieże i nie chciał aby ten się o tym dowiedział. O powyższym świadczy również okoliczność, że oskarżony tak bardzo się zdenerwował, kiedy świadek i jego żona przyjechali do niego po zatrzymaniu syna, pytając czy nie dokonali wspólnie kradzieży. Oskarżony nie miałby powodu, aby tak bardzo się denerwować tym pytaniem i zatrzymaniem R. W. (1), gdyby nie to, że w rzeczywistości po prostu wystraszył się, że R. W. (1) może go wydać.

Z przyczyn opisanych już przy ocenie zeznań T. W. sąd uznał, że zdarzenie polegające na biciu R. W. (1) w celu wymuszenia zeznań nie miało miejsca.

Za częściowo wiarygodne uznano zeznania B. C. , która miała dać oskarżonemu alibi i potwierdzić, że w znacznej części okresów objętych zarzutami przebywał w Niemczech. Z jej zeznań z dnia 14 lutego 2012 r. (k. 854-856), potwierdzonych na rozprawie wynika, że oskarżony wraz z żoną wyjechali do Niemiec 15 marca 2010 r. i wrócili 20 lub 21 kwietnia 2010 r., a 24 kwietnia 2010 r. ponownie wyjechali zabierając ze sobą świadka. Następnie pod koniec czerwca 2010 r. oskarżony z żoną wyjechali do Polski i wrócili po ok. 6 dniach. Kiedy wrócili, świadek wyjechała do Polski (pod koniec lipca) i na początku sierpnia 2010 r. wróciła z powrotem do Niemiec. Przy tym od ostatniego powrotu (czyli na początku lipca 2010) do sierpnia 2010 r. oskarżony nie wyjeżdżał do Polski. Następnie wrócili w sierpniu 2010 r. i po kilku dniach z powrotem wyjechali do Niemiec, a świadek wówczas nie przyjechała do Polski i wróciła dopiero 3 października i już więcej nie wyjeżdżała do Niemiec. Oskarżony z żoną wówczas nie jechali do Niemiec i wrócili dopiero w listopadzie 2010 r. Ponadto oskarżony miał na pewno w okresie pobytu w Niemczech nie jeździć sam do Polski.

Po pierwsze budzi wątpliwości, że po dwóch latach świadek tak dokładnie pamiętała, że oskarżony wraz z żoną wyjechali o Niemiec akurat 15 marca 2010 r. i dalej pamiętała, na ile dni wracali do Polski i kiedy. Po drugie od owego 15 marca do 25 kwietnia 2010 r. świadka nie było w H. nie może zatem stwierdzić, że oskarżony nie wracał w tym czasie sam do Polski. W pozostałym zakresie, w ocenie sądu, świadek złożyła takie zeznania tylko dlatego, że chciała chronić oskarżonego, który jest mężem jej siostry. Z dalszego podawanego przez świadka okresu pobytu oskarżonego w Niemczech pochodzi tylko kilka zarzutów. Dotyczy to czynów popełnionych na szkodę K. L. (1) (20/21 maja 2010 r.), W. P. (2) (9 czerwca 2010 r.), Urzędu Miasta i Gminy W. (18/19 września 2010 r.), W. P. (1) (28/29 września 2010 r.), D. A. (14/15 października 2010 r.), ewentualnie jeszcze A. K. (2) (3/4 listopada 2010 r.) niewątpliwe oskarżony przebywał ogólnie w tym czasie w Niemczech, wskazywała na to nawet T. W., ale równie niewątpliwie w tym czasie wracał kilkukrotnie do Polski i T. W. widziała go i wiedziała, że zabierał jej syna R. W. (1) rzekomo do Niemiec po ubrania z wystawek (co okazało się nieprawdą). Odnosząc się do wyżej wskazanych czynów popełnionych od maja do listopada 2010 r., należy zaznaczyć, że na udział oskarżonego w kradzieży na szkodę K. L. (1) wskazywał R. W. (1) w wyjaśnieniach z dnia 14.09.2011 r. (k. 382 v.), D. D. (1) w czasie wizji lokalnej z dnia 12 października 2011 r. (k. 640 v.), G. G. (2) w czasie wizji lokalnej z dnia 7 października 2011 r. (k. 633). Co do czynu na szkodę W. P. (2) to na udział oskarżonego w tym zdarzeniu wskazywał A. S. w czasie przesłuchania z dnia 2 maja 2011 r. (k. 91 v.), G. G. (2) w czasie wizji lokalnej z dnia 7 października 2011 r. (k. 632 v.). Co do czynu na szkodę Urzędu Miasta i Gminy W. na udział oskarżonego w tym przestępstwie wskazywali: R. W. (1) w czasie przesłuchania z dnia 30 marca 2011 r. (k. 42), D. D. (1) w czasie wizji lokalnej z dnia 19 kwietnia 2011 r. (k.81), A. S. w czasie wizji lokalnej z dnia 6 maja 2011 r. (k.85), G. G. (2) w czasie przesłuchania z dnia 26 sierpnia 2011 r. (k. 147), oraz w czasie wizji lokalnej z dnia 2 września 2011 r. (k. 237 v.). Co do czynu na szkodę W. P. (1) na udział oskarżonego w tym zdarzeniu wskazywał D. D. (1) w czasie wizji lokalnej z dnia 6 października 2011 r. (k. 430 v.) oraz G. G. (2) w czasie wizji lokalnej z dnia 17 października 2011 r. (k. 646 v.). Co do czynu na szkodę D. A. to na obecność oskarżonego w jego trakcie wskazywał G. G. (2) w czasie wizji lokalnej z dnia 10 października 2011 r. (k. 636 v.). Wreszcie co do czynu na szkodę A. K. (2) na udział oskarżonego w tym przestępstwie wskazywał G. G. (2) w czasie wizji lokalnej z dnia 12 września 2011 r. (k. 239 v.). W zakresie udziału oskarżonego w wymienionych zdarzeniach sąd przypisał walor wiarygodności wyjaśnieniem współsprawców o czym była już mowa wcześniej, kiedy oceniano ich poszczególne relacje. Wiarygodne są także w całości opisane protokoły wizji lokalnych, o czym będzie mowa w dalszej części uzasadnienia. Wskazać więc należy, że skoro wymienione osoby potwierdziły udział oskarżonego we wspomnianych przestępstwach, to nie mogą być wiarygodne zeznania świadka twierdzącej, że oskarżony w tym czasie nie zjeżdżał do Polski. Trzeba wskazać, że świadek miała wszelkie powody by chronić oskarżonego, jest bowiem siostrą jego żony, zaś współsprawcy – przynajmniej początkowo – dopóki nie zaczęli obawiać się oskarżonego takich powodów nie mieli i wyjaśniali prawdziwe na temat jego udziału w tych zdarzeniach.

Należy także zwrócić uwagę, że świadek w swoich zeznaniach złożonych na rozprawie podała sama, że czas pracy nie był ewidencjonowany, nie było żadnych list obecności, co z pewnością ułatwiało przemieszczanie się do Polski w określonych terminach. Z zeznań świadka wynika także, że przemieszczenie się to było ograniczone z uwagi na prom, jednak zdaniem sądu to wcale nie oznacza, że oskarżony nie przebywał w Polsce i nie dopuścił się popełnienia przypisanych mu czynów. Nie jest powiedziane, że kiedy wyjeżdżał na kradzieże do Polski to przebywał w Polsce tyle a tyle godzin, czy dni. Ocena zeznań świadka B. C. musiała zostać dokonana w tym kontekście przez pryzmat zeznań składnych przez współsprawców oskarżonego oraz T. W., które to osoby nie miały żadnych wątpliwości, że oskarżony był w Polsce i brał udział w przestępstwach, a przecież osoby te wiedziały, że stale pracował w Niemczech. Same o tym wspominały i zeznawały, że po prostu często przyjeżdżał do Polski.

Za nieprzydatne do czynienia istotnych dla sprawy ustaleń faktycznych uznano zeznania świadków D. G. (2) i P. G. , albowiem osoby te nie miały żadnej wiedzy na temat popełnianych przez oskarżonego i współsprawców przestępstw i nie powiedziały również nic, co mogłoby mieć istotne znaczenie dla obrony oskarżonego. Sąd zatem pominął te dowody przy czynieniu istotnych dla sprawy ustaleń faktycznych.

Sąd uznał w zasadzie za wiarygodne zeznania T. K. (2) , aczkolwiek były one zbyt lakoniczne, aby na ich podstawie można było czynić jednoznaczne ustalenia faktyczne. Świadek potwierdził, co zresztą jest bezsporne, że zasadniczo oskarżony pracował na wyspie H., w podanym przez siebie i B. C. okresie oraz, że bywało, że jeździli do Polski. Jak to ujął świadek – widział oskarżonego codziennie z wyjątkiem dni, kiedy nie było go w pracy. Dodał również, że wyspa jest, co oczywiste, otoczona wodą i nie można z niej swobodnie wyjechać, poza tym z uwagi na godziny kursowania promów, byłoby to widoczne dla pozostałych pracowników, gdyż pierwszy prom przypływa na wyspę o 10.00. Tym niemniej, choć świadek nie jest spokrewniony z oskarżonym, ani blisko się nie znają, to jednak sąd nie mógł oprzeć się na tych zeznaniach w celu ustalenia, że oskarżony nie brał udziału w przypisanych mu przestępstwach, jest tak dlatego, że na udział oskarżonego w nich wskazywali wiarygodnie jego współsprawcy, a oni wszyscy wiedzieli, że oskarżony pracował w tym czasie w Niemczech i przyjeżdżał do Polski w odstępach czasu od raz na dwa tygodnie do dwa razy w tygodniu. Wiedziała o tym również T. W.. Należy także w tym miejscu odwołać się do argumentów, które sąd wziął pod uwagę przy ocenieni zeznań B. C..

Sąd uznał za wiarygodne w pełni zeznania R. W. (3) , który po pouczeniu o treści art. 182 k.p.k. wskazał na rozprawie, że nie stosował wobec R. W. (1) żadnych niedozwolonych metod przesłuchania, nie bił go i nie polewał wodą. Zeznał, że takie oskarżenie pojawiało się pod jego adresem i było prowadzone w tej sprawie postępowanie, które zostało umorzone, a T. W. przeprosiła go później za rzucenie tego oskarżenia tłumacząc się, że niepotrzebnie zaufała synowi. T. też wskazać, że ostatecznie sam R. W. (1) na rozprawie chcąc dopomóc oskarżonemu wycofał się ze wszystkich złożonych wcześniej wyjaśnień, a mimo to zeznał, że R. W. (3) nie stosował wobec niego przemocy fizycznej i w tym zakresie nakłamał rodzicom. Świadek wskazywał również, ze normalnie przebiegały także wskazania miejsce popełniania przestępstw i że początkowo sprawcy wskazywali te miejsca będąc skuci kajdankami (co widać np. na k. 30) a później nawet bez kajdanek (np. k. 86 i nast.). Co więcej sprawcy mieli sami dzwonić do policjanta i informować go o kolejnych miejscach dokonywania kradzieży, które im się przypomniały. Za uznaniem, że R. W. (3) wcale nie zmuszał świadków do składnia określonych wyjaśnień na niekorzyść oskarżonego (szczególnie R. W. (1)) przemawia choćby to, że w protokole przesłuchania z dnia 30 marca 2011 r. R. W. (1) wskazał, że na kradzieży w K., do której doszło w okresie od 24 stycznia 2011 r. do 9 lutego 2011 r. nie było z nimi P. N. i że nie wie dlaczego, podczas gdy w toku postępowania, na podstawie wyjaśnień pozostałych współsprawców sąd ustalił, że oskarżony brał udział również w tej kradzieży.

Oceniając w dalszej części zeznania R. W. (3) należy wskazać, że świadek zeznał, że w żadnym wypadku nie było takiej sytuacji, aby sam z głowy wpisywał cokolwiek do protokołu a R. W. (1) tylko dawał do podpisania. Wreszcie wyjaśniał powody, dla których protokoły przesłuchania A. S. w charakterze świadka i w charakterze nieletniego sprawcy czynów karalnych (k. 91-92 i 99-101) mają identyczną treść.

Zdaniem sądu R. W. (3) nie miał żadnych powodów, by zmuszać R. W. (1) do złożenia zeznań określonej treści (czemu zresztą ostatecznie R. W. (1) zaprzeczał, przyznając, że kłamał w tym zakresie i że R. W. (3) wcale go nie bił), i tym bardziej, by wpisywać do protokołu z głowy treść zeznań. Po pierwsze bowiem pozostali współsprawcy składali wyjaśnienia spójne z R. W. (1), materiał dowodowy był zatem dość obszerny, po drugie, z punktu widzenia policji P. N. nie był żadnym szczególnie poszukiwanym przestępcą, którego należy koniecznie pogrążyć, był osobą nie karaną sądownie, a początkowo R. W. (3) nie znał nawet jego nazwiska (podała mu je notabene matka R. W. (1), tak przynajmniej wynika z zeznań R. W. (3)). Wreszcie nielogiczne byłoby takie postępowanie policjanta narażające go na szereg zarzutów karnych, od przekroczenia uprawnień, po nakłaniani świadka do składania fałszywych zeznań i uszkodzenia ciała, co z całą pewnością skutkowałoby nie tylko skazaniem (gdyby oczywiście miało miejsce), ale też utratą stanowiska służbowego i co za tym idzie wynagrodzenia. R. W. (3) opisał zresztą logicznie i spójnie, w sposób nie zawierający sprzeczności przebieg prowadzonych przez siebie czynności i inaczej niż R. W. (1) nie podawała żadnych sprzecznych i nielogicznych informacji, w szczególności nie zaprzeczał samemu sobie, jak to czynił na rozprawie R. W. (1). Nie ma żadnych powodów, by odmówić jego zeznaniom waloru wiarygodności, szczególnie w tym kontekście, że wszystkie wyjaśnienia złożone przez R. W. (1) w toku postepowania przygotowawczego zostały potwierdzone wyjaśnieniami współsprawców.

Sąd uznał za wiarygodne zebrane w sprawie dowodowy z dokumentów albowiem zostały one sporządzone w przepisanej formie przez uprawione do tego osoby, a żadna ze stron nie kwestionowała ich prawdziwości ani zawartych w nich treści. W szczególności sąd uznał za wiarygodne znajdujące się w aktach sprawy protokoły wizji lokalnych.

I tak w protokole wizji lokalnej z dnia 2 marca 2011 r. R. W. (1) wskazał pomieszczenia firmy (...) w miejscowości W. 16a i domy w miejscowości (...)/1 i (...) (...) wskazując, jakie przedmioty zostały stamtąd zabrane, a przynajmniej w części opisanych skradzionych przedmiotów pokrywa się z zeznaniami osób pokrzywdzonych – tj. przedstawiciela firmy (...), S. L. (1) i A. W. (1). W toku wizji lokalnej R. W. (1) wskazał na zabór tak charakterystycznych przedmiotów jak komponenty ochrony rośli, łuk i okna z ramami, co dowodzi, że niewątpliwe w kradzieżach tych uczestniczył i przebiegały one w opisany przez niego sposób.

W protokole wizji lokalnej z dnia 4 marca 2011 r. D. D. (1) opisał kradzieże dokonane na szkodę A. W. (1), firmy (...), S. L. (1), J. D. oraz R. R., opisując szczegółowo okoliczności, w jakich doszło do przedmiotowych kradzieży oraz ważniejsze, zabrane z poszczególnych posesji przedmioty. Znamiennie jest to, że wskazując posesję w P. na ulicy (...) (należącą do S. L. (1)), D. D. (1) wskazał, że w dacie kradzieży były tam inne drzwi oraz nie było wylanej posadzki, jednak zgadujących się na posesji pracownik oświadczył, że posadzkę wylano kilka dni wcześniej – a to wskazuje w ocenie sądu, że świadek faktycznie w tym miejscu był, brał udział w tej i innych opisanych przez siebie kradzieżach, rozpoznał bowiem, że miejsce to wyglądało inaczej i z własnej inicjatywy na to wskazał. Wskazał również, że to konkretnie R. W. (1) wyniósł stamtąd drabinę aluminiową, dokładnie tak jak wskazał R. W. (1) w swoich wyjaśnieniach.

Należy także uwypuklić, że podczas tej wizji funkcjonariusze policji udali się z D. D. (1) do miejscowości (...) (a więc tam, gdzie ma miejsce zamieszkania oskarżony), a świadek rozpoznał samochód marki F. (...) koloru białego o nr rej. (...), którym poruszali się podczas kradzieży, a który stał na posesji oskarżonego.

W protokole wizji lokalnej z dnia 19 kwietnia 2011 r. (k. 80 i nast.) D. D. (1) opisał kradzieże dokonane min. wspólnie z oskarżonym na szkodę P. O., K. G., A. P., Urzędu Miasta i Gminy W., K. K. (3) i J. N. (1). Wskazał podczas tej wizji min. miejsce, w którym na posesji P. O. stał kontener, do którego oskarżony wraz ze współsprawcami dokonali kradzieży z włamaniem, mimo, że w chwili przeprowadzania wizji, tego kontenera na działce nie było, jak się bowiem okazało został on porwany przez wiatr kilka dni przed przeprowadzeniem wizji. Jednak sam fakt tego, że D. D. (1) wskazał miejsce usytuowania kontenera, a obecny na posesji w chwili wizji lokalnej P. O. potwierdził, że kontener stał w tym miejscu, dowodzi, że D. D. (1) na tej posesji był i dokonał kradzieży w opisany przez siebie sposób wraz z osobami, na których udział wskazywał. Nadto w protokole tym odnoście czynów popełnionych na szkodę K. K. (3) oraz Urzędu Miasta i Gminy W. wskazywał na te same miejsca i okoliczność popełnienia tych czynów jak R. W. (1) w swoich pierwszych wyjaśnieniach składanych w postępowaniu przygotowawczym. Poza tym wskazał wszystkie miejsca dokonania kradzieży na szkodę wcześniej wymienionych i podał skradzione przedmioty, choć oczywiście bez szczegółów, trudno bowiem, by przy tak dużej ilości podobnych do siebie czynów, był w stanie dokładnie zapamiętać, co z którego miejsca zostało konkretnie zabrane. Z elementów charakterystycznych D. D. (1) zapamiętał tyle, że z pomieszczeń należących do Urzędu Miasta i Gminy W., zabrał podkaszarkę pomarańczową typu B., a więc pewną specyficzną rzecz a odwołanie się do tego szczegółu w toku wizji, pozwala na uznanie, że świadek faktycznie w tym zdarzeniu uczestniczył, skoro zapamiętał taki detal (a taka podkaszarka faktycznie została stamtąd zabrana) i miało ono taki przebieg, jak to opisał.

W protokole wizji lokalnej z dnia 6 maja 2011 r. (k. 80) A. S. opisał okoliczności dokonywania kradzieży na szkodę K. K. (3), Urzędu Miasta i Gminy W., A. P., A. W. (1), spółki (...) oraz J. D., jak również wskazał na dokonanie kradzieży w B., co do której oskarżonemu w ogóle nie postawiono zarzutu, jednak A. S. okoliczność dokonania tej kradzieży opisał spójnie z R. W. (1), G. G. (2) i D. D. (1), a przyczyny, dla których sąd uznał, że ta kradzież miała miejsce, zostaną wyjaśnione dalej.

Okazując miejsca dokonywania kradzieży A. S. wskazał min., że z pomieszczeń należących do Urzędu Miasta i Gminy W. zostały zabrane piły spalinowe koloru pomarańczowego, na co wskazywał także D. D. (1), oraz inne rzeczy, jak również opisał okoliczności dostania się sprawców do wnętrza tych pomieszczeń, wskazując mianowicie, że został tam wrzucony przez okno, a następnie otworzył pozostałym drzwi.

Co prawda R. W. (1) opisał nieco inaczej to zdarzenie wskazując, że był tam tylko z oskarżonym, G. G. (2) i D. D. (1), jednak sąd uznał, że skoro A. S. opisywał swój udział w tym zdarzeniu, to musiał brać w nim udział i z pewnością lepiej niż R. W. (1) wie i pamięta czy był na miejscu czy nie. R. W. (1) mógł zapomnieć o udziale A. S. w tym zdarzeniu, skoro podobnych kradzieży z udziałem tych samych osób, choć niekiedy w różnych konfiguracjach było tak wiele.

Sąd także zwrócił uwagę, że ww. osoby odmiennie przedstawiały sposób dostania się do wnętrza tych pomieszczeń, a co więcej żadna z nich nie przedstawiła ich zgodnie z rzeczywistością. A. S. wskazywał, że został wrzucony do wnętrza i otworzył drzwi pozostałym, R. W. (1) wskazywał na wybicie okna i wyciagnięcie ram. Biorąc pod uwagę protokół oględzin miejsca zdarzania sporządzony tuż po stwierdzeniu włamania (k. 785 i nast.) oraz zeznania J. S. (1), który stwierdził włamanie, zeznając, że zobaczył drzwi otwarte do zewnątrz podparte betonową kostką brukową, sąd uznał, że do włamania doszło poprzez przecięcie skobla, na to bowiem wskazano w protokole oględzin, w którym stwierdzono przecięcie oraz brak obecności kłódki na miejscu, a oględziny były dokonywane bezpośrednio po stwierdzeniu kradzieży. Sprawcy zaś w osobach R. W. (1) i A. S., opisując sposób dostania się do wnętrza najwyraźniej pomylili go z inną kradzieżą, gdyż w protokole oględzin nie wskazuje się na wybicie szyby, ani w ogóle na istnienie jakiejkolwiek szyby w ww. pomieszczeniach, podobnie jak i nie wskazywał na to J. S. (1).

Sąd zwrócił także uwagę, że w czasie przeprowadzania wizji zarówno D. D. (1) jak i R. W. (1) wskazali, że do wnętrza domu należącego do J. D. dostali się przez zerwanie łańcucha z drzwi, jednak z zeznań J. D. i U. K., która stwierdziła dokonanie kradzieży, wynika jasno, że sprawcy weszli do wnętrza poprzez wybicie szyby, a drzwi wejściowe były zamknięte i nienaruszone. Nie ulega jednak wątpliwości, że to oskarżony wraz z D. D. (1), R. W. (1) G. G. (2) i A. S. dokonali tej kradzieży, wskazywał na to bowiem zarówno R. W. (1) jak i D. D. (1) w protokołach wizji lokalnej i swoich wyjaśnieniach, a D. D. (1) wskazał dom, który został uwieczniony na fotografii i nie ulega wątpliwości, że chodzi o dom J. D., fotografia została bowiem opisana przez podanie adresu (k.87 v.)

W protokole wizji lokalnej z dnia 2 września 2011 r. (k. 237 - 238) G. G. (2) opisał okoliczności dokonania kradzieży na szkodę A. W. (1), spółki (...), K. K. (3), S. L. (1) oraz Urzędu Miasta i Gminy W., opisując jednocześnie pewne szczegóły dokonanych kradzieży, jak choćby to, że na miejsce kradzieży na szkodę K. K. (3) dostali się białym busem, że w przypadku kradzieży dokonanej na szkodę (...) i Miasta w W., wyrzucili jedną z pił, bo się nie zmieściła w samochodzie, a jest to spójne z zeznaniami M. K., która następnego dnia na spacerze znalazła kosiarkę i piłę ukryte w krzakach. O kosiarce świadek co prawda nie wspominał, ale biorąc pod uwagę liczbę dokonanych kradzieży i zabranych przedmiotów, ilość osób biorących udział w tych zdarzeniach, nie sposób wymagać, czy uzależniać uznania jego relacji za wiarygodną od dokładnego i precyzyjnego wskazania wszystkich aspektów dokonywanych kradzieży. Wreszcie świadek zwrócił uwagę na to, że podczas kradzieży dokonanej na szkodę S. L. (1) powiedział do R. W. (1), że wrzuci go do oczka wodnego, na co wskazywał kilkukrotnie R. W. (1), nie odbierając jednak tego jako żart, jak to wskazywał G. G. (2). Wreszcie wskazywał również na dokonanie kradzieży charakterystycznego przedmiotu w postaci łuku (na szkodę A. W. (1)) oraz na to, ze że przy kradzieży na szkodę spółki (...) doszło do opisywanej także przez pozostałych współsprawców oskarżonego sytuacji, że D. D. (1) nie dał rady przeciąć kłódki i wszyscy się z niego śmiali, a kłódkę przeciął ostatecznie właśnie G. G. (2).

W kolejnym protokole wizji lokalnej (k.239 – 240), G. G. (2) opisał okoliczności dokonania kradzieży na szkodę M. G. (2), E. S., J. J., A. K. (2), K. G., P. O., I. W. (dwukrotnie), R. T. (1), R. R., oraz kradzież przy ul. (...) w G., co do której nikomu nie postawiono zarzutu, nie zgłosił się bowiem pokrzywdzony. W zakresie tych kradzieży G. G. (2) opisał okoliczności ich dokonania, zabrane przedmioty (choć oczywiście jedynie ogólnie) oraz z jakimi osobami brał w tych kradzieżach udział. Jego relacja przedstawiona do protokołu wizji jest spójna z jego kolejnymi wyjaśnianiami składanymi w charakterze podejrzanego.

W czasie następnej wizji lokalnej (k. 421-422) G. G. (2) opisał przebieg kradzieży dokonanych na szkodę K. K. (3), S. L. (1), A. W. (1), spółki (...) oraz Urzędu Miasta i Gminy w W., wskazując te miejsca podobnie jak i R. W. (1) i D. D. (1) w toku wizji lokalnych z ich udziałem i podobnie jak oni wskazał na charakterystyczne zabrane z niektórych miejsc przedmioty (np. łuk zabrany A. W. (1), czy bańki ze środkami ochrony roślin na szkodę spółki (...), wskazując tutaj podobnie jak współsprawcy, że kradzież ta była dokonana na zlecenie R. T. (2)).

W czasie wizji lokalnej z dnia 7 października 2011 r. (k. 632-635) G. G. (2) wskazał miejsca i opisał okoliczności dokonania kradzieży na szkodę P. S., W. P. (2), A. K. (1), K. S. (1), A. H., M. Z., J. B. (1), D. K. (1) i K. L. (1), a następnie wskazania te i wyjaśniania złożone podczas wizji lokalnej potwierdził podczas przesłuchania przed prokuratorem w dniu 20 marca 2012 r., a następnie na rozprawie głównej, po odczytaniu mu ich.

Z kolei w czasie wizji lokalnej z dnia 10 października 2011 r. (k. 636 – 640) G. G. (2) opisał okoliczności dokonywania kradzieży na szkodę E. P., D. A., K. S. (2) i M. S. (2), R. B., K. P., S. P., M. pasterza i H. G. (1) oraz J. N. (1), wskazując równocześnie miejsca dokonywania kradzieży, w sposób spójny i logiczny, podając charakterystyczne szczegóły niektórych zdarzeń i nie było powodów by wyjaśnieniom tym odmawiać waloru wiarygodności.

W czasie wizji lokalnej z dnia 17 października 2011 r. (k. 645-649) G. G. (2) opisał okoliczności dokonania kradzieży na szkodę K. L. (2) i A. L. (1), G. G. (1), Z. M., A. L. (2), D. G. (1), S. G. (1), M. P. (1) i H. G. (1), P. P. (1), E. i T. K. (1) oraz W. P. (1), dobrowolnie prowadząc biorących udział w wizji funkcjonariuszy policji na miejsca dokonywania przestępstw, opisując ich szczegóły, takie jak gdzie zaparkowany był samochód, którym sprawcy dojechali na miejsce, w jakich konfiguracjach osobowych brali udział w poszczególnych kradzieżach, co mniej więcej zostało skradzione. Nie ma żadnych powodów, by oświadczeniom tym odmówić waloru wiarygodności, a szczególnie, że G. G. (2) przesłuchany na rozprawie przed sądem w całości podtrzymał wszystkie swoje wyjaśniania składane w postępowaniu przygotowawczym i mimo, że bał się oskarżonego i w stopniu widocznym, przez co ostatecznie został przesłuchany pod jego nieobecność, to jednak złożył zeznania korespondujące z dokumentarnym materiałem dowodowym i konsekwentne oraz spójne ze swoimi wyjaśnieniami składanymi w postępowaniu przygotowawczym, jak również z wyjaśnieniami składanymi wówczas przez D. D. (1), A. S. i R. W. (1).

Wiarygodne okazały się wyjaśniania D. D. (1) składane podczas wizji lokalnej z dnia 6 października 2011 r. (k. 430 - 431), kiedy to wskazał miejsca dokonywania kradzieży na szkodę W. P. (1), E. i T. K. (1), K. S. (2) i M. S. (1), A. F., K. S. (1), A. H., A. K. (1), R. B., K. P.. W zakresie czynu dokonanego na szkodę W. P. (1), zarówno D. D. (1) jak i później G. G. (2) (w protokole wizji lokalnej na k. 645 i nast.) wskazywali, że do wnętrza garażu dostali się przez zerwanie kłódek, jednak z zeznań pokrzywdzonego wynika, że garaż ten nie był zabezpieczony, a z pewnością pokrzywdzony miał na ten temat lepszą wiedzę, zaś D. D. (1) i G. G. (2) brali udział w zbyt dużej ilości kradzieży, aby zapamiętać szczegóły wszystkich. M. w tym zakresie musza się stać zatem zeznania W. P. (1), a nie ma wątpliwości, że świadkowie mówili o jego garażu w czasie wizji lokalnych, wynika to bowiem z podania adresu oraz z dokumentacji fotograficznej.

Sąd przypisał walor wiarygodności pokrzywdzonym i osobom, które stwierdziły popełnienie przestępstwa lub zeznawały na temat rodzaju skradzionych przedmiotów, a których zeznania za zgodą stron zostały ujawniane bez odczytywania. Wiarygodne były więc zeznania S. L. (1), J. D., A. W. (1), J. B. (3), U. K., F. A., J. N. (1), P. O., M. G. (2), K. W., A. K. (2), Z. J., R. T. (1), E. S., W. S., J. G., R. B., K. P., A. F., Z. L., A. B., K. K. (1), D. K. (1), K. S. (1), A. H., A. K. (1), W. P. (2), A. P., R. R., R. S. (2), K. L. (2), A. L. (1), T. M., R. S. (1), I. K., E. K. (2), M. K., G. J., K. M., S. K., G. G. (1), D. G. (1), W. P. (3), Z. M., J. B. (1), G. M., J. L., A. L. (2), M. P. (1), H. G. (1), T. G., P. P. (1), S. P., E. P., I. W. ,K. S. (3), M. Z., A. K. (3), M. G. (1), D. A., J. C. (2), P. F., T. D., M. D. (1), M. D. (2), P. C., B. M., E. K. (1), T. K. (1), M. L., Ł. J., K. O., R. O., M. C. (2), P. S., W. P. (1), R. M., D. K. (2), T. P., P. P. (3), K. S. (2), M. S. (1), K. G., M. R., D. B., M. P. (2), S. G. (1), R. M., M. B., K. B. (1). Żadna z tych osób nie wskazywała sprawców konkretnych przestępstw, tylko opisywały one przeważnie rodzaj zabranych przedmiotów i ich wartość, a nie miały żadnych powodów by podawać w tym zakresie nieprawdę.

Zeznania B. G. sąd uznał za nieprzydatne do czynienia jakichkolwiek ustaleń faktycznych, bowiem nie miała ona żadnej istotnej wiedzy na temat zdarzeń, których dotyczyło niniejszej postępowanie.

Bazując na tak ocenionym materiale dowodowym, sąd uznał, że oskarżony współdziałając z innymi osobami, poprzez dokonanie zaboru w celu przywłaszczenia przedmiotów opisanych w punktach 1,8,14,18,24,26,32,52 części wstępnej wyroku dopuścił się przestępstw kradzieży kwalifikowanych z art. 278 § 1 k.k. W zakresie czynu 13 sąd zmienił jego kwalifikację prawną z usiłowania kradzieży z włamaniem na usiłowanie kradzieży, bowiem zdaniem sądu przecięcie plandeki nie stanowi przełamania zabezpieczenia w rozumieniu art. 279 § 1 k.k. Plandeka stanowi ochronę przed warunkami atmosferycznymi, a nie przed dostępem osób nieuprawnionych.

W zakresie tych przestępstw, sąd ustalił, że oskarżony działał w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu i zanim zapadł pierwszy wyrok co do któregokolwiek z przypisanych mu przestępstw, a więc w warunkach, o których mowa w art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

Dla oskarżonego korzystniejsze było orzeczenie na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2015 r. Sąd uznał tak, bowiem pozwalało to na przypisanie ciągu przestępstw w większości czynów, których się dopuścił, działał on bowiem niewątpliwe w podobny sposób, ale już nie zawsze przy wykorzystaniu takiej samej sposobności (jak tego wymaga dla przypisania ciągu art. 91 § 1 k.k. w aktualnym brzmieniu) okoliczności popełnienia tych czynów były różne, sposób natomiast właściwie zawsze identyczny, w podobnym składzie osobowym, kradzieże następowały z podobnych obiektów – garaży, kontenerów i głównie domów w budowie. Trudno zresztą mówić o sposobności, w sytuacji gdy kradzieże były ściśle zaplanowane, oskarżony wcześniej oglądał miejsca, które miały zostać okradzione zaś „sposobność” zakłada istnienie jakiegoś elementu przypadkowości, wykorzystania nadarzającej się okazji. Ponadto ustawa obowiązująca poprzednio jest względniejsza dla oskarżonego również choćby z tego powodu, że na jej podstawie sąd miał obowiązek badać sytuację majątkową oskarżonego przy wymiarze grzywny i nie mógłby grzywny orzec w sytuacji opisanej w art. 58 § 2 k.k., zaś przepisy obwiązujące po 1 lipca 2015 r. uchyliły możliwość badania stanu majątkowego osoby oskarżonej w tym aspekcie. Ponadto przynajmniej potencjalnie, łagodniejsze były wymogi warunkowego zawieszenia wykonania kary i sąd nie byłby zobligowany do nakładania obowiązków dodatkowych przy warunkowym zawieszeniu kary.

Sąd ustalił również, że oskarżony działał w warunkach opisanych w art. 65 k.k., co zostanie wyjaśnione poniżej.

Czyn opisany w punkcie 22 części wstępnej wyroku nie mógł zostać zakwalifikowany w dacie wyrokowania jako przestępstwo, bowiem wartość skradzionej huśtawki wynosiła 300 zł, a więc nie przekraczała wartości ¼ minimalnego wynagrodzenia obwiązującego w dacie wyrokowania (minimalne wynagrodzenie w 2016 r. to 1850 zł, zaś ¼ z tej kwoty to 462,50 zł, a to zgodnie z art. 119 § 1 k.w. pozwalało zakwalifikować czyn oskarżonego jako wykroczenie). Zgodnie z art. 45 § 1 k.w. karalność wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok, a jeśli w tym czasie wszczęto postępowanie – z upływam dwóch laty od popełnienia czynu. Zatem w wypadku tego czynu, jego karalność ustała z dniem 13 sierpnia 2013 r., co było wiadome już po rozpoczęciu przewodu sądowego. W tej sytuacji sąd zastosował art. 400 § 1 k.p.k. nakazujący stosownie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. umorzył postępowanie z uwagi na przedawnianie orzekania.

Czyn opisany w art. 50 sąd zakwalifikował zbiegowo z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art 11 § 2 k.k. i w zw. z art 12 k.k., bowiem oskarżony i pozostali weszli na działkę, na której znajdowały się dwa domu zamiarem ich okradzenia i podzieli się rolami, tj. część osób poszła do jednego domu, a część do drugiego, jednak niewątpliwe współdziałali ze sobą, a podział wyniknął wyłącznie z tego, że na działce okazało się, że są dwa domy, a nie tylko jeden. Wszyscy współsprawcy obejmowali swoim zamiarem, że pozostali dokonają kradzieży z włamaniem lub kradzieży zwykłej i zabiorą z wnętrza te przedmioty, które się tam znajdą. Zachowania tych osób były podjęte jednocześnie z jednym zamiarem i dlatego konieczne stało się uznanie tych czynów za pozostające w zbiegu kumulatywnym.

Zachowania oskarżonego opisane w punktach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 i 57 części wstępnej wyroku, a polegające na dokonaniu zaboru określonych przedmiotów z zabezpieczonych pomieszczeń, po uprzednim przełamaniu zabezpieczenia należało zakwalifikować z art. 279 § 1 k.k., a czyny opisane w punkach 12, 17 i 54 dodatkowo z art. 12 k.k., jako że w zakresie tych czynów składało się na nie kilka zachowań. Jeśli chodzi o czyn popełniony na szkodę M. P. (2) i S. G. (2), oskarżony włamał się do dwóch zabezpieczonych pomieszczeń posadowionych na jednej działce, ale zrobił to z jednym istniejącym od początku zamiarem. To samo dotyczy czynu na szkodę J. D.. Jeśli chodzi o czyn 17 to sąd zakwalifikował go z art. 12 k.k., bowiem wymontowanie bram było czynnością rozłożoną w czasie na poszczególne etapy.

Sąd ustalił, że wartość szkody przy czynie 11 wynosi 2678 zł, tak bowiem wynikało z zeznań pokrzywdzonego, podobnie jak przy czynie 39 ustalono, że skradziona butla ważyła 11 kg, a przy czynie 1, że nadto dokonano kradzieży łuku i czterech starzał.

Według opisanych już powodów, także w zakresie kradzieży z włamaniami sąd uznał, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw.

Zdaniem sądu oskarżony z popełniania przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu. W judykaturze wskazuje się, że sprawca czyni sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu wówczas, gdy dopuszcza się przestępstwa (ewentualnie zachowań stanowiących elementy przestępstwa ciągłego) wielokrotnie i z pewną regularnością, a takie zachowania stanowią dla niego sposób na uzyskiwanie systematycznego dochodu, przy czym nie musi to być ani jedyne, ani główne jego źródło, innymi słowy istotne jest tu, przez jak długi okres dochód był przez sprawcę osiągany i z jaką częstotliwością.

Biorąc pod uwagę te przesłanki i odnosząc je do realiów sprawy należy zauważyć, że oskarżony dopuszczał się przestępstw regularnie od stycznia 2009 r., prze cały 2010 r. aż do sierpnia 2011 r. dopuszczając się w tym czasie ponad pięćdziesięciu przestępstw, a wszystkie one zostały popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowej. Wszystkie skradzione przedmioty zabierał oskarżony i nie przychował ich u siebie w domu (nie zostały bowiem u niego ujawnione), lecz z pewnością sprzedawał. Przestępstw tych dopuszczał się odstępach maksymalnie niewiele przekraczających miesiąc, nie licząc odstępu pomiędzy kwietniem a listopadem 2009 oraz wakacji 2010 (lipiec – sierpień), jednak później już ze stanowczą regularnością. Osiągany przez niego z tych przestępstw dochód był zatem jak najbardziej systematyczny.

Stopień społecznej szkodliwości popełnionych przez oskarżonego czynów jest znaczny. Za taką oceną przemawia okoliczność, że oskarżony swoje zachowania skierował przeciwko tak istotnemu dobru prawnemu jakim jest mienie, istotnie naruszając przy tym własność pokrzywdzonych. W wielu wypadkach wartość poniesionych strat była znaczna, zaś globalnie – bardzo znaczna. Niektórych pokrzywdzonych oskarżony okradał z premedytacją dwukrotnie. Ponadto działał w sposób zorganizowany, systematyczny, zabierając z okradanych pomieszczeń wszystko co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Działał w zamiarze bezpośrednim, z niskich pobudek, kierowany chęcią osiągnięcia korzyści majątkowej kosztem pokrzywdzonych, mimo, że posiadał wówczas stałą i dobrze płatną pracę.

Przy wymiarze kary w stosunku do oskarżonego za poszczególne ciągi przestępstw i pojedyncze przestępstwo sąd wziął pod uwagę okoliczności wymienione przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości tych czynów, a także pozostałe dyrektywy wymiaru kary. Jak już wskazano motywacja oskarżonego była naganna, dokonał szeregu przestępstw jedynie po to, by wzbogacić się kosztem pokrzywdzonych, którzy ponieśli z tego powodu określone, niejednokrotnie znaczne starty finansowe, a przy tym dla wielu z nich z całą pewnością włamanie do domu (a przecież oskarżony włamywał się nie tylko do domów w budowie, ale też zamieszkałych), spowodowało utratę poczucia bezpieczeństwa we własnym domu, o czym co prawda żaden z pokrzywdzonych nie mówił, jednak jest to oczywiste z punktu widzenia logiki i zasad doświadczenia życiowego. Niektórzy zresztą montowali później karty w oknach, na co wskazywali współsprawcy oskarżonego podczas wizji lokalnych, zawracając uwagę, że w danym oknie nie było kraty w czasie dokonywania kradzieży. Sąd uwzględnił również, że większości przypisanych mu czynów oskarżony dopuścił się we współdziałaniu z osobami nieletnimi, którymi na rożnym etapie przestępczej działalności oskarżonego byli A. S., R. W. (1), D. D. (1), dając tym młodym mężczyznom jak najgorszy przykład i de facto wykorzystując ich dla własnych celów, bowiem mężczyźni ci bądź nie dostawali zapłaty, bądź dostawili niewielkie sumy i nigdy nie zabierali dla siebie żadnych skradzionych przedmiotów. Rozmiar ujemnych następstw popełnionych przez oskarżonego czynów jest bardzo duży, globalna suma strat sięga ponad 250.000 zł. Te okoliczności zostały wzięte pod uwagę przy wymiarze kary na niekorzyść oskarżonego, natomiast na jego korzyść sad uwzględnił, że wcześniej i później nie był karany sądownie, prowadzi ustabilizowany tryb życia, pracuje za granicą, utrzymuje żonę i dzieci, nie jest uzależniony od żadnych substancji psychoaktywnych ani alkoholu. Oczywiście przy wymiarze kar za poszczególne ciągi przestępstw sąd uwzględnił, że zarówno działanie oskarżonego w warunkach ciągu przestępstw jak i działanie w warunkach opisanych w art. 65 § 1 k.k. stanowi okoliczność obciążającą. Sprawcę, który z popełnienia przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu, należy traktować przy wymiarze kary jak multirecydywistę (co nie zmienia faktu, że i tak konieczne jest uwzględnienie, że nie był wcześniej karany), a to oznacza konieczność orzeczenia kary powyżej dolanej granicy ustawowego zagrożenia z możliwością jej wymierzenia do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Za ciąg kradzieży sąd mógł zatem wymierzyć oskarżonemu karę od 4 miesięcy do 7 lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, za czyn opisany w punkcie 50 części wstępnej wyroku karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności i za ciąg kradzieży z włamaniem od roku i miesiąca pozbawienia wolności do 15 lat pozbawienia wolności. kara łączna mogłaby wynosić nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Za ciąg kradzieży sąd wymierzył oskarżonemu karę roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności, biorąc pod uwagę, że oskarżony w ramach tego ciągu popełnił 9 przestępstw a wartość spowodowanych tym szkód wynosiła 46.700 zł, a szkoda nie została naprawiana żadnemu z pokrzywdzonych w żadnej części. Kara w tym wymiarze jest adekwatna do stopnia winy i stopnia społecznej szkodliwości czynów, uwzględnia także cele wychowawcze i zapobiegawcze, które ma osiągać wobec oskarżonego i potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Kierując się tymi samymi kryteriami sąd wymierzył oskarżonemu za te czyny karę 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na poziomie 20 zł. Tak ukształtowana stawka dzienna jest adekwatna do sytuacji majątkowej oskarżonego, który co prawda pracuje za granicą, ale ma na utrzymaniu żonę i dwoje dzieci, a jeśli wyrok uprawomocni się, będzie zobligowany do naprawienia części pokrzywdzonych szkody, przez co jego sytuacja materialna stanie się z pewnością trudniejsza.

Za czyn opisany w punkcie 50 sąd wymierzył oskarżonemu karę roku pozbawiania wolności – najniższą możliwą, oraz karę 40 stawek dziennych grzywny, po 20 zł każda stawka, kierując się tymi samymi kryteriami i uwzględniając, że wartość skody wynosiła niespełna 2000 zł.

Za ciąg przestępstw kradzieży z włamaniem sąd mógł wymierzyć oskarżonemu karę od roku i miesiąca pozbawienia wolności do 15 lat pozbawienia wolności. wymierzając mu karę 4 lat pozbawienia wolności sąd uwzględnił opisane wyżej okoliczności, które miały wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości tych czynów oraz pozostałe okoliczności wzięte pod uwagę przy wymiarze kary za ciąg kradzieży. Sąd uwzględnił, że wartość szkody z tych przestępstw wynosiła aż 199.929,65 zł. Te same okoliczności sąd wziął pod uwagę wymierzając oskarżonemu za ten czyn karę 300 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 20 zł.

W judykaturze podnosi się, że wymierzając karę łączną, stosuje się zwykłe dyrektywy karania, a zwłaszcza słuszności i celowości, wyrażane przez związek przedmiotowy i podmiotowy zachodzący między poszczególnymi przestępstwami. Priorytetową zasadą wymiaru kary łącznej powinna być zasada asperacji, natomiast oparcie wymiaru tej kary na zasadzie kumulacji lub absorpcji traktować należy jako rozwiązanie skrajne, stosowane wyjątkowo i wymagające szczególnego uzasadnienia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 czerwca 2015 r., II AKa 101/15, KZS 2015/6/80). Wskazuje się również, że zasadę absorpcji stosuje się wyjątkowo, gdy związek podmiotowo - przedmiotowy zbiegających się przestępstw jest tak ścisły, że upodabnia do jednego przestępstwa jak w wypadku pomijalnego zbiegu przestępstw lub ciągu przestępstw i gdy nie ma potrzeby podwyższenia progu represji karnej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2015 r., II AKa 138/15, LEX nr 1927524). Orzekając karę łączną, nie bierze się pod uwagę okoliczności charakteryzujących popełnione przestępstwa oraz innych zaszłości, które zostały już uwzględnione w ramach kar jednostkowych. Dla wymiaru tej kary istotne znaczenie ma jedynie stopień związku podmiotowo-przedmiotowego zachodzącego pomiędzy popełnionymi przestępstwami oraz wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary. Im związek ten jest ściślejszy, tym większe są podstawy do ukształtowania kary łącznej w oparciu o zasadę absorpcji. Związek przedmiotowy wynika z tożsamości pokrzywdzonych, ilości i rodzaju naruszonych dóbr prawnych, sposobu działania sprawcy, bliskości czasowej poszczególnych przestępstw. W związku podmiotowym chodzi o pobudki, jakimi kierował się sprawca, podobieństwo rodzajów winy, zamiarów (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 grudnia 2014 r., II AKa 221/14, KZS 2015/2/34). Wreszcie podnosi się, że skoro kara łączna stanowi syntetyczną, całościową ocenę zachowań skazanego, to winna być także adekwatną i racjonalną, z prewencyjnego punktu widzenia, reakcją za popełnione przestępstwa, nie zaś przejawem bliżej nieuzasadnionej i wręcz niezrozumiałej, ze społecznego punktu widzenia, pobłażliwości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 marca 2015 r., II AKa 285/14, OSASz 2015/4/5-15).

W realiach niniejszej sprawy sąd mógł wymierzyć oskarżonemu karę łączną od 4 lat pozbawienia wolności do 6 lat i 8 miesięcy pozbawianie wolności oraz karę łączną grzywny od 300 stawek dziennych do 440 stawek dziennych, ustalając na nowo wysokość jednej stawki.

Odnosząc się do opisanych powyższej dyrektyw wymiaru kary łącznej sąd zwrócił uwagę, w zakresie związku przedmiotowego, że pomiędzy większością pokrzywdzonych nie zachodzi tożsamość- jedynie I. W. i R. B., byli pokrzywdzonymi dwukrotnie. Oskarżony swoim działaniem naruszył bardzo wiele dóbr prawnych, lecz przy wszystkich popełnionych czynach było to mienie, własność, mir domowy (choć zachowanie to, co oczywiste jest pochłonięte przez znamiona czynu z art. 279 § 1 k.k.). Zachodzi bardzo istotna bliskość czasowa miedzy popełnianymi przez oskarżonego czynami, o czym już wcześniej wspominano. Ścisły jest także związek podmiotowy, bowiem oskarżony działał w każdym wypadku z zamiarem bezpośrednim, z winy umyślnej, kierując się zawsze jednym i tym samym motywem – chęcią osiągnięcia korzyści majątkowej. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że zarówno związek podmiotowy jak i przedmiotowy jest bardzo ścisły, co skłania ku przyjęciu za podstawę wymiaru kary łącznej zasady absorpcji. Jednak nie pozwalała na to okoliczność braku tożsamości pokrzywdzonych i dwa dłuższe odstępy czasu pomiędzy szeregiem popełnianych przestępstw. Bazując na powyższym sąd uznał, że kara łączna musi być nieznacznie wyższa od dopuszczalnej dolnej gracy wymiaru kary łącznej. Bacząc na globalną ocenę stopnia społecznej szkodowości popełnionych przez oskarżonego czynów i wymienione wyżej okoliczności, zdaniem sądu adekwatną karą jest dla oskarżonego kara 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i według tych samych przesłanek – kara 350 stawek dziennych grzywny. Przy ustalaniu wysokości stawki dziennej sąd kierował się opisanymi już przesłankami natury ekonomicznej, leżącymi po stronie oskarżonego.

W puncie VI orzeczono o przepadku narzędzia, które służyło do o popełnienia przestępstwa.

W punkcie VII sąd obciążył oskarżonego solidarnie z osobami pełnoletnimi, które współdziałały z nim w popełnianiu poszczególnych przestępstw, obowiązkiem naprawienia szkody na rzecz tych pokrzywdzonych, którzy złożyli stosowane wnioski, gdyż orzeczenie o obowiązku naprawienia szkody jest w takim wypadku obligatoryjne.

Sąd zaliczył oskarżonemu na poczet kary pozbawienia wolności okres zatrzymania oraz obciążył go w całości kosztami sądowymi i opłatą jaka wynikała z wymierzania mu kary łącznej 4,6 lat pozbawiania wolności (opłata 400 zł), oraz kary grzywny 350 stawek po 20 zł każda stawka (20 %, ponieważ kara grzywny została orzeczona na podstawie art. 33 § 2 k.k. – a więc 1400 zł.) Oskarżony jest osobą młodą, zdrową, zdolną do pracy, ma co prawda na utrzymaniu rodzinę, ale pracuje w Niemczech i nie ma podstaw do uznania, że nie zdoła uiścić kosztów sądowych.