Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 737/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Puławach II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Aneta Milczek

Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Pyszczak

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Puławach A. G., K. P., D. J.

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 04.04.2017r., 16.05.2017r. , 29.08.2017r., 31.10.2017r.

sprawy S. N. syna M. i A. z domu M., urodzonego (...) w P.

skazanego:

I.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 23 kwietnia 1996r. w sprawie II K 69/96 za czyn z art. 208k.k., art. 203 § 1 k.k. w zw. z art. 58 k.k.1969r. popełniony w okresie od 2 czerwca 1995r. do 1 października 1995r. na karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności oraz 1500 zł grzywny;

II.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach 28 lipca 1998r. w sprawie II K 368/98 za czyn z art. 13 § 1k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w nocy z 9 na 10 stycznia 1998r. na karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

III.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 16 marca 1999r. w sprawie II K 431/98 za czyn z art. 291 § 1k.k. popełniony w okresie od 24 grudnia 1997r. do 9 stycznia 1998r. na karę 10 ( dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności ;

IV.  prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie II K 230/01 na karę łączną roku i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie II K 526/02 za czyn z art. 242 § 2k.k. popełniony w okresie od 21 marca 2002r. do 28 kwietnia 2002r. na karę 2 ( dwóch) miesięcy pozbawienia wolności ;

VI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 15 sierpnia 2005r. w sprawie II K 63/05 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 6 września 2004r. na karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie II K 393/06 za czyn z art. 286 §1 k.k. w zb. z art. 270 § 1k.k. w zw. z art. 11 § 2k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w okresie od 10 października 2000r. do 13 grudnia 2005r. na karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby, na podstawie art. 33§ 2 k.k. karę grzywny w liczbie 50 (pięćdziesięciu) stawkę dziennych ustalając wysokość jednej stawki ma kwotę 10 (dziesięciu) złotych, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2012r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia;

VIII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 19 września 2006r. w sprawie XIX 1974/05 za czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 278 § 1k.k. popełniony w dniu 7 stycznia 2003r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

IX.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie II K 474/06 za czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. za czyn popełniony w okresie od 26 września do 15 października 2003r. na karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2012r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia;

X.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie II K 369/05 za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w okresie od 18 marca 2005r. do 31 marca 2005r. na karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 29 października 2007r. w sprawie II K 300/06 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. art. 270 § 1 k.k. zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 22 grudnia 2005r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby, na podstawie art. 33 § 2k.k. na karę grzywny w liczbie 150 ( stu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych, postanowieniem z dnia 21 maja 2012r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

XII.  prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 30 października 2008r. w sprawie II K 98/08 na karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XIII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie II K 858/11 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 18 marca 2011r. na karę roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 3 (trzech) lat tytułem próby, na podstawie art. 33 § 2k.k. na karę grzywny w liczbie 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2013r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

XIV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie II K 1326/11 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 29 sierpnia 2011r. na karę roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 3 (trzech) lat tytułem próby, na podstawie art. 33 § 2k.k. na karę grzywny w liczbie 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

XV.  prawomocnym wyrokiem sądu Rejonowego w Puławach z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie II K 1139/11 za czyn z art. 207 § 1 k.k. popełniony w okresie od września 2010r. do 16 września 2011r. na karę roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby, postanowieniem z dnia 20 marca 2013r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności ;

XVI.  prawomocnym wyrokiem sądu Rejonowego w Puławach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie II K 1272/11 za czyn z art. 209 § 1 k.k. popełniony w okresie od 27 lipca 2002r. do 15 września 2011r. na karę roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby, postanowieniem z dnia 6 marca 2013r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności ;

XVII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 21 maja 2013r. w sprawie II K 104/13 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w nocy z 3 na 4 listopada 2011r. na karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby, na podstawie art. 33 § 2k.k. na karę grzywny w liczbie 100 ( stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

XVIII.  prawomocnym wyrokiem sadu Rejonowego w Puławach z dnia 21 października 2016r. w sprawie II K 294/16 za czyn z art. 209 § 1k.k. popełniony w okresie od 27 lipca 2011r. do 30 września 2013r. na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 ( trzech) lat.

I.na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym przed datą 1 lipca 2015r.) łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Puławach w sprawach II K 300/06 oraz II K 474/06 i wymierza skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym przed datą 1 lipca 2015r.) łączy jednostkowe kary grzywny orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Puławach w sprawach II K 858/11, II K 1326/11, II K 104/13 i wymierza skazanemu karę łączną grzywny w liczbie 230 (dwustu trzydziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 ( dziesięć) złotych;

III. w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV. na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie o wydanie wyroku łącznego w pozostałym zakresie ;

V. na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności ze sprawy II K 476/06 oraz ze sprawy II K 300/06 w okresie od 22.12.2005r. do 23.12.2005r., 23.05.2014r. do 28.04.2014r., 12.12.2015r. do 28.01.2016r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

VI. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. L. K. kwotę 265,68 ( dwieście sześćdziesiąt pięć 69/100) tytułem obrony skazanego wykonywanej z urzędu;

VII. zwalnia skazanego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt II K 737/17

UZASADNIENIE

Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

S. N. został skazany:

XIX.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 23 kwietnia 1996r. w sprawie II K 69/96 za czyn z art. 208k.k., art. 203 § 1 k.k. w zw. z art. 58 k.k.1969r. popełniony w okresie od 2 czerwca 1995r. do 1 października 1995r. na karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności oraz 1500 zł grzywny;

XX.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach 28 lipca 1998r. w sprawie II K 368/98 za czyn z art. 13 § 1k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w nocy z 9 na 10 stycznia 1998r. na karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

XXI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 16 marca 1999r. w sprawie II K 431/98 za czyn z art. 291 § 1k.k. popełniony w okresie od 24 grudnia 1997r. do 9 stycznia 1998r. na karę 10 ( dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności ;

XXII.  prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie II K 230/01 na karę łączną roku i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXIII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie II K 526/02 za czyn z art. 242 § 2k.k. popełniony w okresie od 21 marca 2002r. do 28 kwietnia 2002r. na karę 2 ( dwóch) miesięcy pozbawienia wolności ;

XXIV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 15 sierpnia 2005r. w sprawie II K 63/05 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 6 września 2004r. na karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie II K 393/06 za czyn z art. 286 §1 k.k. w zb. z art. 270 § 1k.k. w zw. z art. 11 § 2k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w okresie od 10 października 2000r. do 13 grudnia 2005r. na karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby, na podstawie art. 33§ 2 k.k. karę grzywny w liczbie 50 (pięćdziesięciu) stawkę dziennych ustalając wysokość jednej stawki ma kwotę 10 (dziesięciu) złotych, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2012r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia;

XXVI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 19 września 2006r. w sprawie XIX 1974/05 za czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 278 § 1k.k. popełniony w dniu 7 stycznia 2003r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

XXVII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie II K 474/06 za czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. za czyn popełniony w okresie od 26 września do 15 października 2003r. na karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2012r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia;

XXVIII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie II K 369/05 za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w okresie od 18 marca 2005r. do 31 marca 2005r. na karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXIX.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 29 października 2007r. w sprawie II K 300/06 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. art. 270 § 1 k.k. zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 22 grudnia 2005r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby, na podstawie art. 33 § 2k.k. na karę grzywny w liczbie 150 ( stu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych, postanowieniem z dnia 21 maja 2012r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

XXX.  prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 30 października 2008r. w sprawie II K 98/08 na karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXI.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie II K 858/11 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 18 marca 2011r. na karę roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 3 (trzech) lat tytułem próby, na podstawie art. 33 § 2k.k. na karę grzywny w liczbie 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2013r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

XXXII.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie II K 1326/11 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 29 sierpnia 2011r. na karę roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 3 (trzech) lat tytułem próby, na podstawie art. 33 § 2k.k. na karę grzywny w liczbie 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

XXXIII.  prawomocnym wyrokiem sądu Rejonowego w Puławach z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie II K 1139/11 za czyn z art. 207 § 1 k.k. popełniony w okresie od września 2010r. do 16 września 2011r. na karę roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby, postanowieniem z dnia 20 marca 2013r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności ;

XXXIV.  prawomocnym wyrokiem sądu Rejonowego w Puławach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie II K 1272/11 za czyn z art. 209 § 1 k.k. popełniony w okresie od 27 lipca 2002r. do 15 września 2011r. na karę roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby, postanowieniem z dnia 6 marca 2013r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności ;

XXXV.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 21 maja 2013r. w sprawie II K 104/13 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w nocy z 3 na 4 listopada 2011r. na karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby, na podstawie art. 33 § 2k.k. na karę grzywny w liczbie 100 ( stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

XXXVI.  prawomocnym wyrokiem sadu Rejonowego w Puławach z dnia 21 października 2016r. w sprawie II K 294/16 za czyn z art. 209 § 1k.k. popełniony w okresie od 27 lipca 2011r. do 30 września 2013r. na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 ( trzech) lat.

Skazany złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego i połączenie kar pozbawienie wolności orzeczonych w sprawach II K 474/06 oraz II K 300/06 na zasadzie pełnej absorpcji.

Sąd Rejonowy zważył co następuje :

Zgodnie z art. 569 § 1 k.p.k. jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu. Wyrok łączny sąd wydaje z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora ( art. 570 k.p.k.).

Stosownie do treści art. 85 k.k. ( w brzmieniu obowiązującym przed datą 1 lipca 2015r.) jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Zgodnie z art. 86§ 1 k.k. ( w brzmieniu obowiązującym przed datą 1 lipca 2015r.) Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności; karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Zwrócić należy uwagę, iż skazany S. N. został przekazany w wyniku europejskiego nakazu aresztowania celem wykonania kar pozbawienia wolności w sprawach II K 474/06 oraz II K 300/06, a zatem zgodnie z treścią art. 607e§ 1 k.p.k. osoby przekazanej w wyniku europejskiego nakazu aresztowania nie można ścigać za przestępstwa inne niż te, które stanowiły podstawę przekazania, ani wykonywać wobec niej za te przestępstwa kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na pozbawienia wolności ( por. wyrok SN z dnia 23 maja 2016r, V KK 80/16). W wyroku łącznym nie podlega połączniu kara pozbawienia wolności, której nie można wykonać w wypadku przekazania osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania, gdy podstawą wydania nie było wykonanie tej kary, a skazany nie zrzekł się prawa korzystania z zasady specjalności – art. 607 e § 1 i 3 pkt 7 k.p.k. ( por. wyrok SN z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie III KK 369/14). W sprawie niniejszej skazany nie zrzekł się prawa korzystania z zasady specjalności. Dlatego tez brak jest podstaw do wykonania takich kar pozbawienia wolności i połączenia ich w wyroku łącznym. Nie ma przeszkód do wykonania innych kar nie skutkujących pozbawieniem wolności, jak kary grzywny, a co za tym idzie możliwe jest objęcie ich wyrokiem łącznym ( por. postanowienie z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 października 2015r. w sprawie III K 158/15 ( LEX 1837302).

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zaistniały warunki do orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności na zasadach obowiązujących przed datą 1 lipca 2015r., jeżeli chodzi o kary pozbawienia wolności w sprawach II K 474/06 oraz II K 300/06, albowiem przestępstwo w sprawie II K 300/06 zostało popełnione przed pierwszym wyrokiem tj. wyrokiem Sadu Rejonowego w Puławach z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie II K 474/04. Dlatego tez Sąd połączył na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym przed datą 1 lipca 2015r.) jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Puławach w sprawach II K 300/06 oraz II K 474/06 i wymierzył skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności. Na tych samych zasadach na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym przed datą 1 lipca 2015r.) połączył jednostkowe kary grzywny orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Puławach w sprawach II K 858/11, II K 1326/11, II K 104/13 i wymierzył skazanemu karę łączną grzywny w liczbie 230 (dwustu trzydziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 ( dziesięć) złotych. Pierwszym wyrokiem był wyrok w sprawie II K 858/11, zaś przestępstwa w sprawach II K 1326/11 oraz II K 104/13 zostały popełnione przed pierwszym wyrokiem. W pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

W piśmiennictwie wskazuje się, że niezależnie od możliwości zastosowania przy wymiarze kary łącznej zasady pełnej absorpcji, asperacji jak i zasady pełnej kumulacji, oparcie wymiaru na zasadzie absorpcji lub kumulacji traktować należy jako rozwiązanie skrajne, stosowane wyjątkowo i wymagające szczególnego uzasadnienia (por. A. Marek, Kodeks... , s. 293; M. Szewczyk (w:) K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz..., s. 397-398; A. Zoll (w:) K. Buchała, A. Zoll, Kodeks..., s. 562; L. Tyszkiewicz (w:) M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks..., s. 262). W piśmiennictwie i orzecznictwie wskazuje się, że wymiar kary łącznej powinien różnić się od mechanicznego do wydawania kar, a priorytetową zasadą wymiaru kary łącznej powinna być zasada asperacji. Rozstrzygnięcie, która z dających się odczytać z treści art. 86 k.k. dyrektyw wymiaru kary łącznej powinna stanowić podstawę wymiaru tej kary w konkretnym przypadku związane jest z dwoma okolicznościami. Po pierwsze z zagadnieniem wskazań wynikających z dyrektyw prewencyjnych, po wtóre ze znaczeniem okoliczności podmiotowych i przedmiotowych uwzględnianych przy wymiarze kary łącznej, w tym zwłaszcza charakterem związku zachodzącego pomiędzy pozostającymi w zbiegu przestępstwami. Oba elementy, a więc zarówno dyrektywy prewencyjne, jak i związek zachodzący pomiędzy zbiegającymi się przestępstwami, stanowią podstawowe okoliczności wpływające na wybór szczegółowej dyrektywy wymiaru kary łącznej. Odnosząc się do tego zagadnienia SN stwierdził, że "wymierzając karę łączną sąd powinien rozważyć przede wszystkim, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary, istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak" (wyrok SN z 15 maja 1990 r., IV KR 80/90, LEX nr 22064). W innej nieco perspektywie Sąd Apelacyjny w Krakowie podniósł, że " orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, to jest oznaczenia kary łącznej w wymiarze niższym od arytmetycznej sumy poszczególnych kar. Wymiar kary łącznej zależy od stopnia związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się przestępstw. Może on być łagodzony, gdyby kara tak oznaczona jako kara zasłużona nie była celowa. Nie może jednak być zaostrzony ze względów celowości ponad granice kary zasłużonej" (wyrok SA w Krakowie z 4 października 2000 r., II Aka 175/00, KZS 2000, z. 10, poz. 31). Dyrektywa asperacji z jednej strony pozwala unikać nieuzasadnionego premiowania sprawcy popełniającego kilka przestępstw, do czego prowadzi dyrektywa absorpcji oznaczająca w istocie wymiar kary za jedno z pozostających w zbiegu przestępstw oraz praktyczną bezkarność w zakresie pozostałych, z drugiej pozwala uniknąć konsekwencji w postaci kumulacji dolegliwości wynikającej z orzeczonych kar jednostkowych, a tym samym naruszenia zasady racjonalności wymiaru kary i zasady humanitaryzmu stosowania kar i środków karnych oraz poszanowania godności człowieka, do czego prowadzi oparcie wymiaru kary łącznej na dyrektywie kumulacji.

Uwzględniając powyższe Sąd wymierzył skazanemu karę łączną pozbawienia wolności przy zastosowaniu zasady asperacji, gdyż związek podmiotowy - przedmiotowy pomiędzy poszczególnymi czynami nie jest dość odległy, bowiem są to czyny popełnione to czyny przeciwko mieniu Z opisanych wyżej względów wymierzenie skazanemu kary łącznej pozbawienia wolności przy zastosowaniu zasady absorpcji byłoby nadmiernym premiowaniem go, za popełnione przez niego przestępstwa, zaś zasada kumulacji prowadziłaby do nadmiernej dolegliwości. Natomiast w zakresie kary łącznej grzywny Sąd zastosował zasadę pełnej kumulacji, co było podyktowane m.in. tym., iż skazany pomimo, że od wyroków jednostkowych upłynęło dużo czasu nie uiścił żadnej grzywny, więc zastosowanie wobec niego innej zasady niż kumulacji byłoby nadmierną premią.

Nie bez wpływu na wymiar kary łącznej pozbawienia wolności, pozostaje opinia z Aresztu Śledczego w L., z której to wynika, iż zachowanie skazanego w warunkach izolacji oceniane jest jako dobre. Był nagradzany za zdyscyplinowanie i wyróżniającą postawę. Nie był karany dyscyplinarnie. Nie deklaruje przynależności do nieformalnych struktur podkultury przestępczej. Wobec przełożonych zachowuje się poprawnie. Nie odnotowano wulgarnych lub aroganckich zachowań w stosunku do funkcjonariuszy. Dotychczas nie odnotowano konfliktów z współosadzonymi. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania. Skazany posiada zobowiązania finansowe wynikające z wyroku ( k. 121-122).

Kara ta uwzględnia cel prewencji indywidualnej – będzie ona, w ocenie Sądu, działała wychowawczo. Sprawi, że skazany nie popełni ponownie przestępstwa oraz cel prewencji ogólnej – będzie one działała, przez swą nieuchronność, odstraszająco na innych potencjalnych sprawców.

Rozstrzygając o wymiarze kary łącznej Sąd uwzględnił w szczególności właściwości i dotychczasową postawę skazanego, fakt wykonywania wobec niego kary pozbawienia wolności oraz to, że okazywał się on dotychczas osobą w miarę podatną na resocjalizację. Wszystko to sprawia, że prognoza kryminologiczna wobec skazanego jest pozytywna. Przy czym brak jest podstaw do przyjęcia, iż pozytywna opinia skazanego z funkcjonowania w jednostce penitencjarnej, uzasadnia sama w sobie zastosowanie zasady pełnej absorpcji przy wymiarze kary łącznej pozbawienia wolności. Zwrócić bowiem należy uwagę, iż funkcjonowanie skazanego poza Zakładem Karnym, które wiązało się z nagminnym popełnianiem przestępstw. Dlatego też, oceniając zapadły wyrok łączny z tego punktu widzenia należy stwierdzić, że jest on dla skazanego niewątpliwie korzystny.

Sąd wydając wyrok łączny w zakresie kar łącznej pozbawienia wolności i grzywny uwzględnił sytuację osobistą skazanego, w szczególności fakt, iż ma rodzinę, jednakże nie jest to okoliczność, która uzasadniałaby zastosowanie wobec skazanego zasady pełnej absorpcji przy wymierzę kary łącznej.

Również wymiar orzeczonych kar pozbawienia wolności i grzywny mieści się
w ustawowych przedziałach, jak również nie przekracza określonych
w przepisach granic.

Na podstawie art. 572 k.p.k. Sąd umorzył postępowanie o wydanie wyroku łącznego w pozostałym zakresie.

Na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej Sąd zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności ze sprawy II K 476/06 oraz ze sprawy II K 300/06 w okresie od 22.12.2005r. do 23.12.2005r., 23.05.2014r. do 28.04.2014r., 12.12.2015r. do 28.01.2016r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

Na rzecz obrońcy oskarżonego – wyznaczonego z urzędu – zasądzono przepisane prawem wynagrodzenie (powiększone o podatek VAT), gdyż koszty te nie zostały uiszczone.

Orzeczenie o kosztach sądowych uzasadnia art. 624 § 1 k.p.k.

Z uwagi na fakt, iż oskarżony przebywa w warunkach izolacji więziennej Sąd uznał, iż poniesienie kosztów sądowych będzie dla niego zbyt uciążliwe.

Z podanych względów Sąd orzekł jak w wyroku.