Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 271/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 grudnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Abel - Mordasewicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Rabuczewska

w obecności prokuratora Asesor Prok. Rej. P. K. J.

po rozpoznaniu w dniach 07/04/2016r., 27/10/2016r., 19/10/2017r., 19/10/2018r., 16/11/2018r., 07/12/2018r. sprawy

1. G. G. (1) syna Z. i I. z domu T.,

ur. (...) w P.,

oskarżonego to, że:

I. W okresie od 01 października 2008 roku do 30 kwietnia 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 27492,92 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z G. G. (1), w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 2158 godzin, co skutkowało pobraniem przez G. G. (1) wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 27492,92 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2. M. P. syna S. i L. z domu O.,

ur. (...) w P.,

oskarżonego to, że:

II. W okresie od 01 października 2008 roku do 28 lutego 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 29658,72 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z M. P., w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 2328 godzin, co skutkowało pobraniem przez M. P. wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 29658,72 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

3. G. K. (1) syna M. i C. z domu K.,

ur. (...) w P.,

oskarżonego to, że:

III. W okresie od 01 maja 2010 roku do 28 lutego 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 20390,37 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z G. K. (1), w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 1600,5 godzin, co skutkowało pobraniem przez G. K. (1) wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 20390,37 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

4. R. M. syna J. i H. z domu G.,

ur. (...) w P.,

oskarżonego to, że:

IV. W okresie od 01 kwietnia 2009 roku do 28 lutego 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 17033,38 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z R. M., w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 1337 godzin, co skutkowało pobraniem przez R. M. wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 17033,38 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

5. J. Z. syna A. i B. z domu G.,

ur. (...) w P.,

oskarżonego to, że:

V. W okresie od 01 lutego 2009 roku do 30 kwietnia 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 14173,25 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z J. Z., w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze (...),5 godzin, co skutkowało pobraniem przez J. Z. wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 14173,25 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

6. J. K. syna R. i A. z domu K.,

ur. (...) w P.,

oskarżonego to, że:

VI. W okresie od 01 sierpnia 2008 roku do 31 marca 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 12077,52 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z J. K., w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 948 godzin, co skutkowało pobraniem przez J. K. wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 12077,52 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

7. M. B. syna T. i W. z domu N.,

ur. (...) w P.,

oskarżonego to, że:

VII. W okresie od 01 lutego 2011 roku do 31 stycznia 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 10542,35 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z M. B., w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 827,5 godzin, co skutkowało pobraniem przez M. B. wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 10542,35 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

8. K. A. (1) syna K. i K. z domu K.,

ur. (...) w P.,

oskarżonego to, że:

VIII. W okresie od 01 kwietnia 2009 roku do 30 kwietnia 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 9459,45 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z K. A. (1), w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 742,5 godzin, co skutkowało pobraniem przez K. A. (1) wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 9459,45 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

9. M. K. (1) syna K. i J. z domu G.,

ur. (...) w P.,

oskarżonego to, że:

IX. W okresie od 01 kwietnia 2009 roku do 28 lutego 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 7975,24 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z M. K. (1), w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 626 godzin, co skutkowało pobraniem przez M. K. (1) wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 7975,72 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

10. P. S. syna Z. i M. z domu M.,

ur. (...) w P.,

oskarżonego o to, że:

X. W okresie od 01 stycznia 2009 roku do 30 kwietnia 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 5089,63 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z P. S., w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 399,5 godzin, co skutkowało pobraniem przez P. S. wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 5089,63 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

O R Z E K A :

I.  Oskarżonego G. G. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., przy zastosowaniu art. 37a k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 20 (dwadzieścia) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 60 (sześćdziesiąt) złotych;

II.  Oskarżonego M. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., przy zastosowaniu art. 37a k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 20 ( dwadzieścia) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 60 (sześćdziesiąt) złotych;

III.  Oskarżonego G. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., przy zastosowaniu art. 37a k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 20 (dwadzieścia) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 60 (sześćdziesiąt) złotych;

IV.  Oskarżonego R. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., przy zastosowaniu art. 37a k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 20 ( dwadzieścia) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 50 ( pięćdziesiąt) złotych;

V.  Oskarżonego J. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., przy zastosowaniu art. 37a k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 20 ( dwadzieścia ) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 50 ( pięćdziesiąt) złotych;

VI.  Oskarżonego J. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., przy zastosowaniu art. 37a k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 20 (dwadzieścia) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 50 ( pięćdziesiąt) złotych;

VII.  Oskarżonego M. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., przy zastosowaniu art. 37a k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 20 (dwadzieścia) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 40 ( czterdzieści) złotych;

VIII.  Oskarżonego K. A. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., przy zastosowaniu art. 37a k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 20 (dwadzieścia) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 40 ( czterdzieści) złotych;

IX.  Oskarżonego M. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., przy zastosowaniu art. 37a k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 20 (dwadzieścia) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 40 ( czterdzieści) złotych;

X.  Oskarżonego P. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., przy zastosowaniu art. 37a k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 20 (dwadzieścia) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 40 ( czterdzieści) złotych;

XI.  Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka od wszystkich oskarżonych na rzecz pokrzywdzonego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P., nawiązki w kwotach:

a)  po 10 000 zł ( dziesięć tysięcy złotych) od oskarżonych G. G. (1), M. P., G. K. (1),

b)  po 6 000 zł ( sześć tysięcy złotych) od oskarżonych R. M., J. Z., J. K., M. B.

c)  po 4000 zł ( cztery tysiące złotych) od oskarżonych K. A. (1), M. K. (1), P. S.,

XII.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonych od kosztów sądowych w całości.

Sygn. akt IIK 271/15

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

Oskarżeni G. G. (1), M. P., G. K. (1), R. M., J. Z., J. K., M. B., K. A. (1), M. K. (1) oraz P. S. zatrudnieni byli na umowę zlecenie w (...) Publicznym Zespole (...) w P.. W/w pracowali na stanowisku kierowcy (bezsporne). Funkcję kierownika (...) ZOZ w P. pełnił wówczas R. B. ( d. zeznania świadka R. B. k. 610 z akt II K 32/15, 168-171; umowy zlecenia k. 85-89, 675-678,681-684, 685-688, 689-691, 692-694, 696-699, 700-703, 704-707, 715-716, 727-730, 740-742 z akt II K 32/15 SR w Mrągowie).

Oskarżeni J. K., G. K. (2), M. P. oraz K. A. (1) zatrudnieni byli na co dzień w jednostce Państwowej Straży Pożarnej. R. M., J. Z., M. B., M. K. (1), P. S. byli żołnierzami zawodowym, zaś G. K. (1) prowadził własną działalność gospodarczą ( d. akt mianowania J.S. K. k. 65, decyzja nr (...) Komendanta (...) w P. J.S. K. k.66, karta ewidencji miesięcznej czasu pracy strażaka J.S. K. k.85-89; akt mianowania G. G. k. 620-621, akt mianowania K. A. k. 622-623; akt mianowania P. P. k. 624-625- z akt II K 32/15 SR w Mrągowie).

Ustalono, że w okresie od 1 sierpnia 2008 roku do 30 kwietnia 2013 roku pełniący funkcję Kierownika (...) ZOZ w P. i będący z tego tytułu zobowiązany do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącą równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców R. B., wszedł w porozumienie z oskarżonymi. Porozumienie to polegało na tym, że R. B. zaproponował kierowcom, początkowo G. G. (1), J. K. oraz K. A. (1), że będzie dopisywał im godziny i dni pracy, za które będą oni otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie, a następnie jego część będą oni oddawali do ręki R. B.. Do tego grona kierowców następnie dołączyli J. Z., P. S., R. M., G. K. (1), M. P., M. K. (1) oraz M. B.. R. B. wykazywał miesięcznie trzy do czterech osób ze zwiększoną nienależną liczbą godzin, dni pracy i wystawiał im 4 dyżury po 12 godzin, czyli łącznie 48 godzin w miesiącu na osobę. Oskarżeni dodatkowe pieniądze otrzymywali na konta bankowe, a następnie wypłacali R. B. po około 200 złotych ( d. zeznania świadka R. B. k. 610 z akt II K 32/15, 168-171).

Początkowo dodatkowe dyżury były ustalane przypadkowo, zaś potem już z uwzględnieniem grafików służby w innych zakładach pracy. Dochodziło zatem do wypadków, że fikcyjne dyżury pokrywały się z godzinami pracy kierowców w innych zakładach pracy, lub też wypadały w okresie odbywania przez nich szkoleń wyjazdowych. Z czasem jednakże oskarżeni zaczęli podawać R. B. swoje grafiki służby w innych zakładach, tak aby fikcyjne dyżury nie pokrywały się z czasem służby w innych zakładach. Czasem także, R. B., kiedy musiał „ściągnąć” oskarżonych do pracy na około 1,5 do 20 godzin, wpisywał im pełne 12 godzin ( d. zeznania świadków R. B. k. 610 z akt II K 32/15, 168-171;M. O. k. 171-172, M. K. (2) k. 319-321; karty wynagrodzeń J.S. K. k.67-71; potwierdzenia przelewów k. 90-93; wykaz czasu pracy kierowcy J.S. K. k. 94-127; kart kontroli pracy k. 128-130, 401-520; karty drogowe k. 321-400, 521-580wykazy pracy kierowców- umowy zlecenia, rachunki. 831- (...); grafiki pracy kierowców SP ZOZ k. 1339-1418 - z akt II K 32/15 SR w Mrągowie).

Analiza porównawcza zapisów pracy kierowcy – umów zlecenia, kart kontroli pojazdów oraz kart drogowych z kartami ewidencji miesięcznej czasu służby strażaka wykazała nieprawidłowości w godzinach pracy wykazanych w „wykazach czasu pracy – umowach zlecenia”, które nie znalazły pokrycia w żadnym z dokumentów sporządzonych przez kierowców, przy czym łączną liczbę zakwestionowanych godzin pomniejszono o godziny, które zostały wykazane w dokumentach sporządzonych przez kierowców, a nie znalazły odzwierciedlenia w dokumentacji sporządzanej przez R. B..

Ustalono, że R. B., w okresie od 01 sierpnia 2008 roku do 30 kwietnia 2013 roku w P. w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy potwierdził świadczenie pracy przez:

- oskarżonego G. G. (1) w wymiarze 2158 godzin powodując pobranie przez niego nienależnego wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości 27.492,92 zł;

- oskarżonego M. P. w wymiarze 2328 godzin powodując pobranie przez niego nienależnego wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości 29.658,72 zł;

- oskarżonego G. K. (1) w wymiarze 1600,5 godziny powodując pobranie przez niego nienależnego wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości 20.390,37 zł;

- oskarżonego R. M. w wymiarze 1337 godzin powodując pobranie przez niego nienależnego wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości 17.033,38 zł;

- oskarżonego J. Z. w wymiarze 112,5 godziny powodując pobranie przez niego nienależnego wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości 14.173,25 zł;

- oskarżonego J. K. w wymiarze 948 godzin powodując pobranie przez niego nienależnego wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości 12.077,52 zł;

- oskarżonego M. B. w wymiarze 827,5 godziny powodując pobranie przez niego nienależnego wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości 10.542,35 zł;

- oskarżonego K. A. (1) w wymiarze 742,5 godziny powodując pobranie przez niego nienależnego wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości 9.459,45 zł;

- oskarżonego M. K. (1) w wymiarze 626 godziny powodując pobranie przez niego nienależnego wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości 7.975,24 zł;

- oskarżonego P. S. w wymiarze 399,5 godziny powodując pobranie przez niego nienależnego wynagrodzenia za pracę w łącznej wysokości 5.089,63 zł;

Ustalono, że na skutek działania wyżej wymienionych osób Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. poniósł straty finansowe w kwocie 153.892,83 złotych( d. zeznania świadków R. B. k. 610 z akt II K 32/15, 168-171;M. O. k. 171-172, M. K. (2) k. 319-321; raport z analizy kryminalnej KWP w O. k. 1427-1482, raport z uzupełniającej analizy kryminalnej KWP w O. k. 1508-1515- z akt II K 32/15 SR w Mrągowie; ustna opinia biegłego k. 486-489).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie dowodów powołanych wyżej oraz w oparciu o ujawniony na rozprawie materiał dowodowy w postaci dokumentów.

Oskarżony G. G. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane mu pytania (d. wyjaśnienia oskarżonego G. G. (1) k. 88).

Oskarżony M. P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane mu pytania. Słuchany na rozprawie wyjaśnił, że telefoniczne był ściągany z domy prze pana B. w celu jazdy samochodem z firmy (...) na 2-4 godziny kilka dni. Miał jeździć na terenie szpitala. Woził rzeczy ze strychu ze szpitala, łóżka. Nie miał gdzie wpisać ewidencji tych godzin pracy. Pamięta, że miało to miejsce co najmniej ze trzy razy (d. wyjaśnienia oskarżonego M. P. k.88, 323).

Oskarżony G. K. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania (d. wyjaśnienia oskarżonego G. K. (1) k. 88).

Oskarżony R. M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania. Słuchany na rozprawie wyjaśnił, że był wzywany przez pana B., by przygotować karetkę do zawodów czy innej imprezy, umyć, by była przygotowana na wyjazd. Z tej pracy nie była sporządzana dokumentacja. Było to przynajmniej 2-3 razy, nie pamięta, w którym to było roku. Myśli, że były mu za to wypłacane pieniądze (d. wyjaśnienia oskarżonego R. M. k.88, 323).

Oskarżony J. Z. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania (d. wyjaśnienia oskarżonego J. Z. k. 88).

Oskarżony J. K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane mu pytania. Słuchany na rozprawie wyjaśnił, że w tamtym okresie kiedy miał dyżury i byłem w szkole w B. zlecał te dyżury kolegom z pogotowia, lecz nie pamięta którym. W dniu 17 czerwca 2008 roku był na służbie. Według jego analizy ten dzień został spisany z grafiku innego kierowcy z nazwiska powyżej mojego, lub wpisany błędnie przez kierownika. Nie ma również dnia w karcie kontroli pracy ambulansu i nie ma jego podpisu. To jest przykładowy dzień. Stwierdził, że takich dni jest mnóstwo i tego typu błędów jest bardzo dużo (d. wyjaśnienia oskarżonego J. K. k. 88, 489).

Oskarżony M. B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania (d. wyjaśnienia oskarżonego M. B. k. 88).

Oskarżony K. A. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania. Słuchany na rozprawie wyjaśnił, że niejednokrotnie wykonywał takie usługi jak pan P. na polecenie pana Kierownika transportu pana B.. Pan kierownik B. powiedział mu, że bierze to na siebie i to rozliczy. Było to ok. 10 razy, mógł to być rok 2013 albo wcześniejsze lata. Dowiedział się o całej sprawie, kiedy przyszło do niego zawiadomienie z prokuratury, żeby się stawić. Wtedy chyba chodził o przedstawienie zarzutów. Zaczął wtedy sprawdzać dokładnie godziny przepracowane w pogotowiu, jakie pobory wpłynęły na konto. Wtedy zgłosił nieprawidłowość do płac. Zrobił zwrot tej kwoty. Dodał nadto, że zdarzały się sytuacje, że pan B. wymagał od nich, by karta pracy była podpisana, a nie wypełniona. Dodał nadto, że z R. M. zostali zatrudnieni od 1 kwietnia 2009 roku docelowo na podstację, która znajdowała się w R.. Tam był samochód zastępczy V. (...), na którego nie było kart drogowych, a w analizie, którą wykonał biegły wszystkie dyżury, które były od 01 kwietnia są zaznaczone w harmonogramie pracy kierowców, i pan biegły stwierdził, że jeżeli nie ma odzwierciedlania w karcie drogowej to się nie odbyły. Wyjaśnił, że od 15 czerwca 2009 roku do 15 sierpnia 2009 roku był na kursie podoficerskim w B., zaś w analizie, którą sporządził biegły widnieje, że był na kursie od 15 maja. Od 15 maja do 15 czerwca odbyło się 8 dyżurów, których nie mógł odbyć, co jest błędne. Dodał, że kierownik nie nanosił zmian na grafiku (d. wyjaśnienia oskarżonego K. A. (1) k. 88,323-324, 487- 488).

Oskarżony M. K. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania (d. wyjaśnienia oskarżonego M. K. (1) k. 88).

Oskarżony P. S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania (d. wyjaśnienia oskarżonego P. S. k. 88).

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonych uznając je tylko i wyłącznie za przyjętą linię obrony. Z wyjaśnieniami oskarżonych sprzeczne są relacje świadka R. B. (k. 168-171, 610 z akt IIK 32/15). Świadek ten - w innym postępowaniu współoskarżony - opisał przebieg całego procederu z udziałem oskarżonych. Proceder ten miał polegać na dopisywaniu godzin i dni pracy. Za to oskarżeni otrzymywali wynagrodzenie, a jego cześć oddawali świadkowi. W ciągu jednego miesiąca wykazywał trzy do czterech osób ze zwiększoną nienależną liczba nadgodzin, dni pracy i wstawiał 4 dyżury po 12 godzin czyli łącznie 48 godzin w miesiącu na osobę. Przy planowaniu grafików oskarżeni podawali mu swoje grafiki służby w straży pożarnej i na tej podstawie zaznaczał w swoim grafiku, które dni maja wolne od służby i w których dniach może zaplanować lub wstawić fikcyjny dyżur. Zdarzało się też, że oskarżeni mieli w grafiku wpisany wolny dzień i wówczas musiał ich ściągnąć z reguły dwóch na godzinę, półtora, a wpisywał im pełne 12 godzin pracy. Z uwagi na ilość tego typu sytuacji nie był w stanie podać jaka ogólnie kwota wchodziła w grę.

Z relacjami powołanego wyżej świadka korespondują zeznania świadków M. O. ( k. 171-172), a nadto M. K. (2) (k. 319-321). Pierwsza z nich – była żona J. K. przypadkowo, przy okazji analizy majątkowej byłego męża w związku z toczącą się miedzy nimi sprawa o podział majątku wspólnego przeglądała dokumenty ze Szpitala (...) w P. i Państwowej Straży Pożarnej, w których to jednostkach jej były mąż pracował, stwierdziła, że J. K. miałby pracować tego samego dnia i w tych samych godzinach w tych dwóch podanych wyżej jednostkach, co byłoby niemożliwe. Próbowała wyjaśnić tę sytuacje kontaktując się z oskarżonymi K. A. (1) i G. G. (1), jednak nie potrafili oni dać jednoznacznej odpowiedzi, co między innymi spowodowało, że zdecydowała się ona powiadomić o tych okolicznościach organy ścigania. Z kolei M. K. (2) – pielęgniarka w zespole wyjazdowym pogotowia (...) w P. stwierdziła, że zauważyła ona nieprawidłowości w pogotowiu ratunkowym, między innymi związane z pracą kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeśli chodzi o pracę oskarżonych, to były wystawiane karty drogowe, na które nie było pokrycia w czasie pracy. Wskazała, że gdy przychodziła do pracy, nie widziała danej osoby, a następnego dnia widziała kartę drogowa, wystawioną na nazwisko osoby, której poprzedniego dnia nie widziała.

Relacje świadków M. S. ( k. 321-324), B. R. ( k. 334), J. G. ( k. 482-484) i D. O. ( k. 485) nic istotnego do sprawy nie wnoszą, stąd też ich bliższa analiza jest zbyteczna.

Sąd dał wiarę relacjom powołanych wyżej świadków uznając je za spójne i konsekwentne w toku całego postępowania. Nie ma podstaw, by kwestionować relacje R. B.. Przesłuchany kilkukrotnie w charakterze oskarżonego i potem świadka szczegółowo opisał przebieg zdarzeń. Nie pozostaje on w sytuacji konfliktowej z żadnym z oskarżonych , co objawia się chociażby tym, że na rozprawie w dniu 27 października 2016 roku przeprosił on oskarżonych obecnych na sali rozpraw. Z jego zeznaniami korespondują relacje pozostałych świadków, a stosunek M. K. (2) do R. B. wyrażony na rozprawie w trakcie składanych przez nią zeznań nie był pozytywny, co dodatkowo przemawia za tym, że relacje tych świadków nie zostały stworzone na potrzeby niniejszego postępowania, a odzwierciedlają obiektywnie przebieg zdarzeń.

Z zeznaniami powołanych wyżej świadków korespondują wyniki analizy kryminalnej przeprowadzonej przez podkom. M. M. (2) z KWP w O. (k. 1427-1428, 1508-1515- z akt II K 32/15 SR w Mrągowie). Przeprowadzone na okoliczność ustalenia ilości godzin oraz podania dat, w których kierowcom dopisano dodatkowe godziny, w rzeczywistości niewykonane. Analiza dokumentów wykazała nieprawidłowości w wypełnianiu dokumentacji przez R. B. oraz oskarżonych. Porównanie zapisów „wykaz pracy kierowców - umowa zlecenie”, na podstawie których dokonywano wypłat za przepracowane godziny, „kart kontroli pracy”, w których kierowcy potwierdzali swoja obecność w pracy, „kart drogowych”, gdzie kierowcy zapisywali szczegóły swoich wyjazdów, a także „karty ewidencji miesięcznej czasu służby strażaka”, wykazało istotne różnice , niespójności, niezgodność w dokumentach. Ustalając wysokość szkody biegły zakwestionował jedynie godziny czasu pracy wykazane w „wykazach czasu pracy - umowach zlecenia”, które nie znalazły pokrycia w żadnym z dokumentów sporządzanym przez kierowców, przy czym łączną liczbę zakwestionowanych godzin pomniejszono o godziny, które zostały wykazane w dokumentach sporządzanych przez kierowców, a nie znalazły odzwierciedlenia w dokumentacji sporządzonej przez R. B.. Słuchany na rozprawie w charakterze biegłego M. M. (2) potwierdził treść sporządzonej analizy przedstawił sposób wyliczenia wartości szkody ( k. 486-489)

Opinia biegłego, jest pełna i biegły w odpowiada w sposób należy na zadane mu pytania. Nie ma podstaw, by kwestionować jej wnioski końcowe z tego powodu, że biegły użył stwierdzenia „sfałszowali dokumenty”, tym bardziej, że wyjaśnił, że użył skrótu myślowego w tym zakresie. Wskazać przy tym należy, że ustalając wysokość szkody biegły przyjął wersję najbardziej korzystna dla oskarżonych, o czym była mowa wyżej.

Przy ustaleniu odpowiedzialności karnej oskarżonych trzeba mieć nadto na uwadze prawomocny wyrok tutejszego Sądu z dnia 24 sierpnia 2015 roku, w sprawie IIK 32/15, którym to wyrokiem R. B. został skazany za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., którego miał się dopuścić wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, a są to oskarżeni J. K., G. G. (1), M. P., P. S., J. Z., K. A. (1), R. M., M. K. (3), G. K. (1) i M. B., a opis czynu odspowiada w zakresie czasu jego popełnienia ,wysokości szkody i mechanizmu działania zarzutom stawianym oskarżonym w niniejszej sprawie ( d. odpis wyroku k. 2297-2299 akt II K 271/15).

Oskarżony G. G. (1) w okresie od 01 października 2008 roku do 30 kwietnia 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 27492,92 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z G. G. (1), w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 2158 godzin, co skutkowało pobraniem przez G. G. (1) wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 27492,92 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P..

Oskarżony M. P. w okresie od 01 października 2008 roku do 28 lutego 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 29658,72 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z M. P., w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 2328 godzin, co skutkowało pobraniem przez M. P. wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 29658,72 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P..

Oskarżony G. K. (1) w okresie od 01 maja 2010 roku do 28 lutego 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 20390,37 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z G. K. (1), w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 1600,5 godzin, co skutkowało pobraniem przez G. K. (1) wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 20390,37 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P..

Oskarżony R. M. w okresie od 01 kwietnia 2009 roku do 28 lutego 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 17033,38 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z R. M., w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 1337 godzin, co skutkowało pobraniem przez R. M. wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 17033,38 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P..

Oskarżony J. Z. w okresie od 01 lutego 2009 roku do 30 kwietnia 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 14173,25 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z J. Z., w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze (...),5 godzin, co skutkowało pobraniem przez J. Z. wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 14173,25 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P..

Oskarżony J. K. w okresie od 01 sierpnia 2008 roku do 31 marca 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 12077,52 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z J. K., w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 948 godzin, co skutkowało pobraniem przez J. K. wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 12077,52 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P..

Oskarżony M. B. w okresie od 01 lutego 2011 roku do 31 stycznia 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 10542,35 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z M. B., w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 827,5 godzin, co skutkowało pobraniem przez M. B. wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 10542,35 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P..

Oskarżony K. A. (1) w okresie od 01 kwietnia 2009 roku do 30 kwietnia 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 9459,45 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z K. A. (1), w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 742,5 godzin, co skutkowało pobraniem przez K. A. (1) wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 9459,45 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P..

Oskarżony M. K. (1) w okresie od 01 kwietnia 2009 roku do 28 lutego 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 7975,24 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z M. K. (1), w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 626 godzin, co skutkowało pobraniem przez M. K. (1) wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 7975,72 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P..

Oskarżony P. S. w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 30 kwietnia 2013 roku w P. okręgu (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu R. B., doprowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital (...) w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 5089,63 zł, w ten sposób, że R. B. pełniący funkcję kierownika (...) i będący z tego tytułu zobowiązanym do sporządzania dokumentacji kontrolnej dotyczącej ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych w (...) stanowiącej równocześnie podstawę do naliczania dodatkowego wynagrodzenia kierowców, w porozumieniu z P. S., w sposób niezgody z rzeczywistym stanem rzeczy, potwierdził świadczenie pracy przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy w (...) w łącznym wymiarze 399,5 godzin, co skutkowało pobraniem przez P. S. wynagrodzenia za pracę, której faktycznie nie świadczono w łącznej wysokości 5089,63 zł, czym wprowadzili w błąd uprawnionych pracowników działu księgowości zakładu co do ilości godzin faktycznie przepracowanych i w ten sposób działali na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P..

W tym stanie rzeczy wina oskarżonych nie budzi wątpliwości i została im w pełni wykazana zebranymi w sprawie dowodami. Działaniem swym wyczerpali oni dyspozycję art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 12 k.k.

Wymierzając oskarżonym kary Sąd miał na uwadze dobro prawne, w które godzi przestępstwo (przestępstwo przeciwko mieniu). Wskazać przy tym należy, że oskarżeni działali przez okres niemalże 5 lat, pomysłodawcą tego procederu był R. B. , a oni przystali na takie działania uzyskując korzyść majątkową.

Oskarżeni G. G. (1), M. P., G. K. (1), R. M., J. Z., J. K., M. B., K. A. (1), M. K. (1), P. S. nie byli był dotychczas karani sądownie (d. dane o karalności k. 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, , (...), (...), (...), (...)- z akt II K 32/15; 86-87).

Orzekając o odpowiedzialności karnej oskarżonych Sąd zastosował w stosunku do wszystkich oskarżonych aktualnie obowiązujące przepisy prawa karnego materialnego, uznając że w sprawie zachodzą przesłanki do skorzystania z art. 37 a kk i wymierzył wszystkim oskarżonym kary grzywny.

W tym stanie rzeczy należy uznać, że wymierzone oskarżonym kary grzywny są adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynów im zarzucanych, a także adekwatne do ich stosunków majątkowych.

Orzeczenie naprawienia szkody w trybie art. 46 k.k. podlega regułom prawa cywilnego. Art. 441 k.c. stanowi zaś, że jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna. Przy czym chodzi tutaj o sprawców jednego i tego samego czynu ( zob. wyrok SA w Szczecinie z 26.04.2018r. II Aka 86/17). W tej sytuacji analizując treść zarzutów stawianym oskarżonym i treść zapadłego prawomocnego wyroku wobec R. B. Sąd zobowiązał tego ostatniego do naprawienia części szkody wyrządzonej przestępstwem przez wpłacenie kwoty 4.000 zł na rzecz pokrzywdzonego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P.. W uzasadnieniu zapadłego wyroku nie zostało opisane skąd ma wynikać ta konkretnie kwota. Nie orzeczono, ze R. B. ponosi solidarna odpowiedzialność z innymi ustalonymi osobami, a nadto nie ustalono co składa się na kwotę 4.000 złotych. W tej sytuacji, zdaniem Sadu, ustalenie kwoty orzeczonego obowiązku naprawienia szkody jest znacznie utrudnione, a zatem Sąd orzekł zamiast obowiązku naprawienia szkody wobec oskarżonych nawiązki na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w P. - jak w P. X. wyroku. Sąd omyłkowo podał podstawę prawną nawiązek zamiast art. 46 § 2 k.k.art. 46 § 1 k.k. Orzeczenie nawiązek zabezpieczy interesy pokrzywdzonego tym bardziej, że wniosek o naprawienie szkody składał prokurator, nie zaś pokrzywdzony. Nie zamyka to nadto dochodzenia swych pozostałych roszczeń przez pokrzywdzonego w innym postępowaniu.

Wszyscy oskarżeni wprawdzie pracują, jednak osiągaj niewysokie dochody, nie mają innych istotnych środków majątkowych, stąd też Sąd zwolnił ich od kosztów sądowych w całości na podstawie art. 624 § 1 k.p.k.