Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III K 47/20

7.

11.WYROK

5.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12.Dnia 27 sierpnia 2020 roku

13.Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Grzegorz Krogulec

Ławnicy: Małgorzata Kowalska, Bartłomiej Składowski

Protokolant: Magdalena Mazurkiewicz

14.w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Maz. Waldemara Szymańskiego i Marcina Domaradzkiego, po rozpoznaniu w dniach 02.07.2020r., 30.07.2020r. i 27.08.2020r.

15.sprawy:

1.  M. Z. (1), córki A. i A. z domu B.,

16. urodzonej (...) w T. M..,

2.  Ł. Ś. (1), syna S. i A. z domu B.,

17. urodzonego (...) w T.,

3.  M. S. (1), syna H. i L. z domu S.,

18. urodzonego (...) w K.,

19.oskarżonych o to, że:

20.I. w dniu od 11 października 2019 roku, około godziny 06.10 w T., ul. (...), woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na ekspedientce sklepu (...) w ten sposób, iż używając noża, grożąc natychmiastowym jego użyciem zażądali od w/w wydania pieniędzy a następnie z półki sklepu dokonali kradzieży dwóch butelek wódki, tj. (...) oraz (...) o łącznej wartości 47,50 groszy, czym działali na szkodę D. L., tj. o czyn z art. 280 § 2 kk, przy czym M. S. (1) czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 1 roku kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk, wypełniając tym samym znamiona czynu z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, Ł. Ś. (1) czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, wypełniając tym samym znamiona czynu z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk,

21.a ponadto oskarżonego Ł. Ś. (1) o to, że:

22.II. w dniu 12.10.2019r. w T. woj. (...) posiadał psychotropową substancję (...)0,27 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. 2019.0.852 tj. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

o r z e k a :

1.  w miejsce czynu zarzucanego w punkcie I aktu oskarżenia uznaje oskarżonych M. Z. (1), Ł. Ś. (1) i M. S. (1) za winnych tego, że w dniu 11 października 2019 roku, ok. godziny 06:10 w T. przy ulicy (...), województwo (...), działając wspólnie i w porozumieniu, posługując się nożem, dokonali rozboju na ekspedientce sklepu (...) w ten sposób, że w ramach uzgodnionego podziału ról podjechali pod sklep samochodem osobowym z zamontowanymi, skradzionymi od innego auta tablicami rejestracyjnymi, oskarżona M. Z. (1) wyszła z auta i upewniwszy się, że sklep jest otwarty i nie ma w nim klientów wróciła do auta czekając na miejscu kierowcy, a do sklepu weszli zamaskowani oskarżeni M. S. (1) - z zaciągniętym na głowę kapturem od bluzy i Ł. Ś. (1) - z zaciągniętą na głowę maską z otworami na oczy i trzymając w ręku nóż, demonstracyjnie nim wymachując w kierunku J. L. i grożąc jego natychmiastowym użyciem zażądał wydania pieniędzy od sprzedawczyni, a w tym czasie M. S. (1) zabrał z półki sklepowej dwie butelki wódki o łącznej wartości 47,50 złotych na szkodę właściciela sklepu (...), po czym obaj oskarżeni uciekli ze sklepu i odjechali z miejsca rozboju pojazdem kierowanym przez M. Z. (1), przy czym Ł. Ś. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy z art. 64 § 1 kk, gdyż w ciągu 5 lat po odbyciu kary powyżej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, a M. S. (1) czynu tego dopuścił się w ramach multirecydywy z art. 64 § 2 kk, gdyż w ciągu 5 lat po odbyciu kary powyżej roku pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazany za umyślne przestępstwo podobne w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk i za tak przypisany czyn wyczerpujący wobec oskarżonej M. Z. (1) dyspozycję art. 280 § 2 kk, wobec Ł. Ś. (1) dyspozycję art. 280 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, a wobec M. S. (1) dyspozycję art. 280 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk wymierza im:

- M. Z. (1) na podstawie art. 280 § 2 kk w zw. z art. 60 § 2 i § 6 pkt 2 kk karę 1 (jeden) rok i 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności,

- Ł. Ś. (1) na podstawie art. 280 § 2 kk karę 3 (trzy) lata pozbawienia wolności,

- M. S. (1) na podstawie art. 280 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk karę 3 (trzy) lata i 3 (trzy) miesiące pozbawienia wolności,

2.  oskarżonego Ł. Ś. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego w punkcie II aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 3 (trzy) miesiące pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk łączy kary orzeczone wobec oskarżonego Ł. Ś. (1) i wymierza mu karę łączną 3 (trzy) lata pozbawienia wolności,

4.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności zalicza oskarżonym okresy tymczasowego aresztowania:

- M. Z. (1) od dnia12.10.2019 r., g. 15:00 do dnia 24.04.2020 r., g. 15:00 i od dnia 04.05.2020 r., g. 15:00 do dnia 27.08.2020r.,

- Ł. Ś. (1) od dnia 12.10.2019 r., g. 15:00 do dnia 27.08.2020r.,

- M. S. (1) od dnia 12.10.2019 r., g. 16:20 do dnia 27.08.2020r.,

5.  na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek
i nakazuje zniszczyć dowód rzeczowy opisany pod pozycją 1 na karcie 296,

6. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz obrońców następujące kwoty:

- na rzecz adwokat A. J. (...),20 ( jeden tysiąc czterysta dwa 20/100) złotych z tytułu zwrotu kosztów nieopłaconej obrony udzielonej z urzędu oskarżonej M. Z. (1),

- na rzecz adwokata P. B. (...),20 ( jeden tysiąc czterysta dwa 20/100) złotych z tytułu zwrotu kosztów nieopłaconej obrony udzielonej z urzędu oskarżonemu M. S. (1),

- na rzecz adwokata M. C. (...),20 ( jeden tysiąc czterysta dwa 20/100) złotych z tytułu zwrotu kosztów nieopłaconej obrony udzielonej z urzędu oskarżonemu Ł. Ś. (1),

7. zwalnia wszystkich oskarżonych od kosztów sądowych, którymi obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIIK 47/20

7.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. Z. (1), Ł. Ś. (1), M. S. (1)

punkt 1 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Na początku października 2019 roku M. S. (1), M. Z. (1) i R. J. pojechali do N. do znajomego matki M. S. (1). Po dwóch dniach dojechali do nich samochodem V. (...) Ł. Ś. (1) – brat M. Z. (1) i D. G.. Z Niemiec wcześniej wyjechał R. J.. Natomiast oskarżeni Ł. Ś. (1), M. Z. (1) i M. S. (1) wrócili do Polski wraz z D. G. samochodem V. (...). Zatrzymali się w K., gdzie przenocowali. W nocy z 10/11 października 2019 roku dotarli do T. – stałego miejsca zamieszkania oskarżonych M. Z. (1) i Ł. Ś. (1).

Z mieszkania w N. oskarżeni Ł. Ś. (1) z M. Z. (1) skradli nóż kuchenny. Po drodze do Polski oskarżeni – rodzeństwo Ł. Ś. (1) z M. Z. (1) snuli plany dokonania napadu na kasyno, salon gier lub jakiś sklep. W końcu padło na sklep położony na obrzeżach T. Nad ranem, z samochodu zaparkowanego na jednej z ulic (...)., oskarżony Ł. Ś. (1) skradł tablice rejestracyjne, które zamontował w pojeździe V. (...), którym się poruszali. Kierowała M. Z. (1), obok siedziała D. G., z tyłu siedzieli M. S. (1) i Ł. Ś. (1). Przed godziną 6 rano podjechali pod sklep spożywczy na ulicy (...) w T. M. Z. (1) powiedziała do oskarżonych „rąbiemy ten sklep”.

wyjaśnienia oskarżonego M. S. (1)

116

W nocy z 10/11 października 2019 roku, w drodze do T., M. Z. (1) dzwoniła i pisała do swojego znajomego G. C. (1), informując go, że dojeżdża ze znajomymi do T., prosiła, by przygotował im coś do jedzenia i picia. Oskarżeni podjechali pod dom G. C. (1), na dworze było jeszcze ciemno. G. C. (1) wyniósł im jedzenie i picie. Wsiadł do ich samochodu. Ł. Ś. (1) pytał go, czy jedzie z nimi na misję. M. Z. (1) chciała pożyczyć od niego 50 złotych. G. C. (1) nie miał takiej gotówki. G. C. (1) wysiadł przy kościele w T., a oskarżeni z D. G. pojechali dalej. G. C. (1) udał się do znajomego celem pożyczenie od niego, dla M. Z. (1), pieniędzy.

Korespondencja smsowa M. Z. (1) z G. C. (1) rozpoczyna się o godzinie 04:23, a kończy o 05:50 dnia 11 października 2019 roku.

zeznania G. C. (1)

84-85, 111-113

oględziny telefonu należącego do D. G.

270-271

Sklep wybrała oskarżona M. Z. (1), znała go, wcześniej robiła w nim zakupy. Przejechała obok sklepu, ale był jeszcze zamknięty. Wróciła. Zaparkowała przed ogrodzeniem posesji, w której znajdował się sklep. Na dworze było ciemno. Oskarżona wyszła z auta. Weszła przez furtkę za ogrodzenie, gdzie po schodkach wchodzi się do sklepu. Po chwili wróciła, usiadła za kierownicą.

wyjaśnienia M. Z. (1)

174, 741-742

Po powrocie do auta M. Z. (1) powiedziała do oskarżonych, że mogą już iść, wyjść i zabrać ze sklepu napoje, alkohol, jedzenie. Do sklepu udali się M. S. (1) i Ł. Ś. (1). M. S. (1) na głowę zaciągnął kaptur od bluzy.

wyjaśnienia oskarżonego M. S. (1)

116

Ł. Ś. (1) zabrał ze sobą maskę - czapkę typu kominiarka z wyciętymi otworami na oczy i wizerunkiem klauna. Przed wejściem do sklepu założył ją na głowę. W ręku trzymał nóż. Od razu skierował się w stronę sprzedawczyni z wyciągniętą do przodu ręką z nożem.

wyjaśnienia Ł. Ś. (1)

171, 739

Sklep (...) znajduje się w domu jednorodzinnym przy ulicy (...) w T., posesja jest ogrodzona, do sklepu wchodzi się po schodkach, środek sklepu i wejście przed nim są monitorowane. Sklep jest czynny od godziny 5:30. w dniu 11 października 2019 roku zaraz po jego otwarciu nie było klientów. Sprzedawczyni J. L. znajdowała się w sklepie za ladą, przeglądała faktury. Zaraz po otwarciu sklepu zauważyła jak do środka wchodzi dwóch zamaskowanych mężczyzn, od razu skierowali się za ladę w jej kierunku, pierwszy z nich trzymał nóż w ręku i krzyczał „dawaj pieniądze”. Nóż miał krótkie ostrze. J. L. trzymaną w rękach sztywną podkładką tekturową zaczęła napierać na napastnika, a ten zaczął się cofać, w tym czasie drugi z nich sięgnął na półkę po dwie butelki wódki, które zabrał. Obaj wybiegli ze sklepu. J. L. wybiegła za nimi, napastnik z nożem jeszcze do niej coś krzyczał, po czym obaj wsiedli do zaparkowanego przed sklepem pojazdu i odjechali. Wartość skradzionej wódki to 47,50 złotych.

zeznania J. L.

8-10, 743-744

W dniu 11 października 2019 roku oskarżony M. S. (1) zadzwonił do swojego kolegi R. J., z prośbą, żeby ten przyjechał po niego, „bo ma dość tego towarzystwa”. R. J. przyjechał w umówione miejsce po M. S. (1). M. S. (1) opowiadał mu, że „Ś. z braciszkiem zrobiła straszny napad na jakąś babę”, że on także brał w tym udział, że zaplanowała to M. Z. (1), uparła się, żeby zrobić ten sklep, że do sklepu weszli oskarżony M. S. (1) i Ł. Ś. (1), Ś. wszedł do sklepu z nożem, że tym nożem sterroryzował sprzedawczynię, pod sklep podjechali we czworo w składzie (...), S., Z., G., nie było z nimi G. C. (1). Po wszystkim Z. wyzwała S., miała do niego pretensję, że ukradł tylko dwie butelki wódki.

zeznania R. J.

104-105

oględziny telefonu należącego do M. S. (1)

321-322

Zdarzenie w sklepie zostało zarejestrowane przez monitoring. Na kamerach widać jak po godzinie 5:30 wchodzi na posesję przed sklep osoba, której sylwetka świadczy, iż jest kobietą, za chwilę wychodzi poza posesję, a wchodzą na jej teren, a potem do sklepu, dwaj mężczyźni, są zamaskowani, pierwszy z nich wyciąga do przodu rękę z przedmiotem przypominającym nóż skierowany w stronę sprzedawczyni, która odpycha napastnika, a drugi z półki zabiera alkohol. Obaj wycofują się i wybiegają ze sklepu.

płyta CD z zapisem obrazu z kamer wewnątrz i na zewnątrz sklepu

144

dokumentacja fot. z zapisu kamer

145-167

protokół odtworzenia zapisu z kamer

142-143

M. Z. (1) ma (...)lat, posiada wykształcenie (...). Od 2014 roku jest rozwiedziona, że związku posiada (...). Przed zatrzymaniem mieszkała wraz z dziećmi w mieszkaniu przyznanym z zasobów TTBS. M. Z. (1) utrzymywała się ze świadczeń wychowawczych 500+, alimentów od byłego męża w kwocie 1000 złotych oraz podejmowanych prac dorywczych. Przez kilka miesięcy przed zatrzymaniem mieszkał u niej brat Ł. Ś. (1). M. Z. (1) jest zdrowa, nie leczyła się specjalistycznie. Zdaniem bliskich nie sięgała po alkohol.

M. Z. (1) nie jest chora psychicznie, ani upośledzona umysłowo. Nie jest osobą uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Cierpi na zaburzenia adaptacyjne. W czasie czynu miała zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

M. Z. (1) nie była karana.

wywiad środowiskowy dot. M. Z.

617-618

opinia sądowo- psychiatryczna dot. M. Z.

369-371

informacja z K. co do M. Z.

280

M. S. (1) ma (...) lat, posiada (...) wykształcenie. Jest bezdzietnym kawalerem. Mieszkał z matką L. P., która rzadko bywa w domu, bowiem pracuje zarobkowo za granicą. Oskarżony może liczyć na pomoc i wsparcie matki. M. S. (1) przed osadzeniem pracował zarobkowo na terenie N. jako pracownik fizyczny, zarabiając około 800 euro miesięcznie. Oskarżony jest uzależniony od alkoholu, w przeszłości był skierowany sądownie na przymusowe leczenie przeciwalkoholowe. W stosunku do matki zachowywał się poprawnie, nie stosował wobec niej przemocy. Pozostając na wolności miewał kontakty z osobami o negatywnej opinii społecznej i nie stroniącymi od alkoholu, w tym ze środowiskiem kryminogennym. W miejscu zamieszkania ma nierówną opinię, jest znany z tego, że nie stroni od alkoholu, poza tym nie było negatywnych uwag do jego zachowania.

M. S. (1) nie jest chory psychicznie, ani upośledzony umysłowo. Jest uzależniony od alkoholu. W czasie czynu miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

wywiad środowiskowy dot. M. S.

649-651

opinia sądowo – psychiatryczna dot. M. S.

363-366, 485-487

M. S. (1) był uprzednio kilkakrotnie karany następującymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w K. z dnia 13 grudnia 2001 roku w sprawie o sygnaturze akt(...) za czyny z art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 kk i z art. 13 § 1 kk w związku z art. 279 § 1 kk popełnione w dniach 04 lipca 2000 roku i 10 maja 2001 roku na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności jednego dnia zatrzymania w dniu 10 maja 2001 roku,

- Sądu Rejonowego wK. z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie o sygnaturze akt(...) za czyny z art. 279 § 1 kk, z art. 289 § 2 kk, z art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 kk popełnione w okresie od 17/18 listopada 1999 roku do 12 kwietnia 2000 roku na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności,

- wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w K. z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), który objął skazania w sprawach (...) i (...), na karę łączną 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono zatrzymanie w dniu 10 maja 2001 roku. Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2005 roku Sąd Okręgowy w K. warunkowo przedterminowo zwolnił M. S. (1) z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2008 roku odwołano udzielone warunkowe zwolnienie. Karę pozbawienia wolności M. S. (1) odbywał w okresie od dnia 14 maja 2003 roku do dnia 13 listopada 2005 roku,

- Sądu Rejonowego w K. z dnia 13 grudnia 1999 roku w sprawie o sygnaturze akt (...) za czyny z art. 279 § 1 kk i art. 157 § 2 kk popełnione w dniach 13 marca 1997 roku i 29 marca 1997 roku na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu zatrzymania od dnia 13 marca 1997 roku do dnia 14 marca 197 roku i od dnia 14 sierpnia 1997 roku do dnia 15 sierpnia 1997 roku. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2001 roku w sprawie (...) Sąd zarządził wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego wK. z dnia 21 marca 2000 roku o sygnaturze akt (...) za czyn z art. 13 § 1 kk w związku z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 06 lutego 1999 roku na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności dnia zatrzymania w dniu 06 stycznia 1999 roku. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2001 roku w sprawie (...) zarządzono wykonanie kary pozbawieni wolności,

- Sądu Rejonowego w K. z dnia 24 kwietnia 2001 roku sygnaturze akt(...) za czyny z art. 279 § 1 kk, art. 291 § 1 kk, popełnione w dniach 18 stycznia 1997 roku, w okresie od 24/25 grudnia 1997 roku do 26/27 grudnia 1997 roku, 24/25 kwietnia 1998 roku na karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet jej wykonania okresy zatrzymania i tymczasowego aresztowania w dniu 27 grudnia 1997 roku i od dnia 12 października 1998 roku do dnia 14 października 1998 roku i od dnia 11 sierpnia 1999 roku do dnia 04 października 1999 roku, od dnia 16 lutego 2000 roku do dnia 06
kwietnia 2000 roku oraz od dnia 04 kwietnia 2001 roku do dnia 24 kwietnia 2001 roku,

- Sądu Rejonowego w K. z dnia 26 lutego 2001 roku o sygnaturze akt (...) za czyn z art. 208 kk z 1969 roku popełniony w okresie od 19 listopada 1996 roku do dnia 16 marca 1997 roku na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu zatrzymania w dniach od 08 stycznia 1997 roku do dnia 10 stycznia 1997 roku,

- Sądu Rejonowego w K. z dnia 05 grudnia 2001 roku o sygnaturze akt (...)za czyny z art. 279 § 1 kk popełniony w nocy z 14/15 stycznia 1997 roku na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego w K. z dnia 9 lipca 2002 roku o sygn. akt (...) za czyny z art. 291 § 1 kk i art. 279§ 1 kk popełnione w okresie od czerwca 1999 roku do 16/17 października 1999 na karę łączną 2 pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od 8 października 1999 roku do dnia do dnia 09 października 1999 roku, od dnia 17 października 1999 roku do dnia 18 października 1999 roku i w dniu 04 listopada 1999 roku,

- wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w K. z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie (...), którym objęto skazania w sprawach (...), (...), na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okresy rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 13 marca 1997 roku do dnia 14 marca 1997 roku, od dnia 14 sierpnia 1997 roku do 15 sierpnia 1997 roku, w dniu 06 stycznia 1999 roku, w dniu 27 grudnia 1997 roku, od dnia 12 października 1998 roku do dnia 14 października 1998 roku, od dnia 11 sierpnia 1999 roku do dnia 04 października 1998 roku, od dnia 16 lutego 2000 roku do dnia 06 kwietnia 2000 roku, od dnia 04 kwietnia 2001 roku do dnia 24 kwietnia 2001 roku, od 08 stycznia 1997 roku do dnia 10 stycznia 1997 roku od dnia 08 października 1999 roku do dnia 09 października 1999 roku, od dnia 17 października 1999 roku do dnia 18 października 1999 roku, w dniu 04 listopada 1999 roku. Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2005 roku Sąd Okręgowy w K.warunkowo przedterminowo zwolnił M. S. (1) z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2008 roku odwołano udzielone warunkowe zwolnienie. Ponownie postanowieniem z dnia 14 października 2009 roku Sąd Okręgowy w O. warunkowo przedterminowo zwolnił oskarżonego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, jednak postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012 roku warunkowe zwolnienie zostało mu odwołane. Orzeczoną karę łączna pozbawienia wolności M. S. (1) odbywał w okresie: od dnia 16 lutego 2000 roku do dnia 6 kwietnia 2000 roku, od dnia 28 marca 2001 roku do dnia 24 kwietnia 2001 roku, od dnia 12 czerwca 2001 roku do dnia 14 maja 2003 roku, od dnia 13 listopada 2005 roku do dnia 15 grudnia 2005 roku, od dnia 5 września 2008 roku do dnia 14 października 2009 roku, od dnia 6 października 2012 roku do dnia 5 kwietnia 2014 roku,

- Sądu Rejonowego w K.z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie o sygnaturze akt (...) za czyny z art. 279 §1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 3 do 5 lipca 2006 roku i w dniu 20 września 2006 roku, na karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okresy zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 12 lipca 2006 roku do dnia 13 lipca 2006 roku, w dniu 27 września 2006 roku i od dnia 21 lipca 2007 roku do dnia 6 listopada 2007 roku. Postanowieniem z dnia 14 października 2009 roku Sąd Okręgowy w O.warunkowo przedterminowo zwolnił oskarżonego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, jednak postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012 roku warunkowe zwolnienie zostało mu odwołane. Ponownie postanowieniem z dnia 26 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w O. warunkowo przedterminowo zwolnił M. S. (1) z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, które to warunkowe zwolnienie zostało następnie odwołane postanowieniem z dnia 27 października 2015 roku. Karę pozbawienia wolności M. S. (1) odbywał w okresach od 5 kwietnia 2014 roku do dnia 26 maja 2015 roku i od dnia 13 listopada 2016 roku do dnia 1 stycznia 2017 roku,

- Sądu Rejonowego w K.z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie o sygnaturze akt (...) za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. art. 64 §1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres zatrzymania w dniu 5 listopada 2010 roku. Postanowieniem z dnia 26 maja 2015 roku Sąd Okręgowy wO. warunkowo przedterminowo zwolnił M. S. (1) z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, które to warunkowe zwolnienie zostało następnie odwołane postanowieniem z dnia 27 października 2015 roku. Karę pozbawienia wolności M. S. (1) odbywał w okresach od dnia 27 lutego 2011 roku do dnia 28 lutego 2011 roku i od dnia 20 maja 2016 roku do dnia 13 listopada 2016 roku,

- Sądu Rejonowego w (...) z 21 grudnia 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt(...) za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełniony 05 czerwca 2015 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego wK. z 13 listopada 2017 roku w sprawie (...) za czyn z art. 297 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony 11 marca 2016 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności

- wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego wK. z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie (...), którym objęto skazania w sprawach (...) i (...), na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności; orzeczoną karę łączną odbył w całości w okresie od dnia 18 września 2017 roku do dnia 18 września 2019 roku.

karta karna, odpisy wyroków, wydruk z przeglądarki orzeczeń odnoszących się do M. S.

283-285,

454-463, 771-776,

406-430

1.1.2.

Ł. Ś. (1)

punkt 2 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 12 października 2019 roku, po zatrzymaniu oskarżonego Ł. Ś. (1), przeszukano go i odnaleziono przy nim woreczek foliowy o zapięciu strunowym z zawartością (...).

protokół przeszukania osoby i odzieży Ł. Ś.

43-45

Przekazany do badań (...) o wadze 0,27 gramów zawiera (...) w postaci (...), która jest substancją psychotropową.

opinia kryminalistyczna

398-400

Ł. Ś. (1) ma (...) lata, posiada wykształcenie (...). Od 2018 roku rozwiedziony. Po opuszczeniu zakładu karnego w 2019 roku zamieszkał u siostry M. Z. (1). Zazwyczaj podejmował prace dorywcze, nie miał stałego, legalnego zatrudnienia. Oskarżony ma zdiagnozowane (...), od dziecka był pod opieką poradni (...). W ocenie matki Ł. Ś. (1) jest niedojrzały emocjonalnie, często zachowuje się jak dziecko, łatwo ulega wpływom innych. W przeszłości miał problem ze środkami odurzającymi, ale nie podejmował leczenia. Ł. Ś. (1) popadał w konflikty z prawem także jako nieletni - stosowano wobec niego środki wychowawcze w postaci upomnienia, nadzoru kuratora, a także zobowiązano go do terapii psychologicznej.

wywiad środowiskowy dot. Ł. Ś.

620-621

Ł. Ś. (1) nie cierpi na chorobę psychiczną ani pośledzenie umysłowe. Nie jest uzależniony od alkoholu i narkotyków. Rozpoznano u niego nieprawidłową osobowość. W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał prawidłowo zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

opinia sądowo – psychiatryczna dot. Ł. Ś.

374-375, 491- 492

Ł. Ś. (1) był uprzednio kilkakrotnie karany następującymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w T. z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie(...), za czyn popełniony w dniu 5 czerwca 2014 roku wyczerpujący dyspozycję art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie; postanowieniem z dnia 17 września 2015 roku zamieniono powyższą karę na zastępczą karę 90 dni pozbawienia wolności; skazany karę zastępczą odbywał w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 13 lutego 2016 roku;

- Sądu Rejonowego w T. z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie(...)

a) za czyn popełniony w dniu 4 maja 2014 roku wyczerpujący dyspozycję art. 191 § 2 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

b) za czyn popełniony w dniu 6 maja 2014 roku wyczerpujący dyspozycję art. 191 § 2 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

c) za czyn popełniony w dniu 27 maja 2014 roku wyczerpujący dyspozycję art. 158 § 1 kk na karę roku pozbawienia wolności; jednostkowe kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lata; postanowieniem z dnia 18 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w T. zarządził skazanemu wykonanie powyższej kary; skazany nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego w T. z dnia 4 grudnia 2015 roku sprawie (...)za czyn popełniony w okresie od dnia 26 stycznia 2015 roku do dnia 28 stycznia 2015 roku wyczerpujący dyspozycję art. 278 §1 kk w zw. z art. 12 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat;

Sądu Okręgowego w P.z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie (...), zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Ł.z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie(...):

a) za czyn popełniony w dniu 2 kwietnia 2015 roku wyczerpujący dyspozycję art. 197 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności,

b) za czyn popełniony w dniu 24 maja 2015 roku wyczerpujący dyspozycję art. 278 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

c) za czyn popełniony w okresie od dnia 7 czerwca 2015 roku do dnia 8 czerwca 2015 roku wyczerpujący dyspozycję art. 278 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

d) za czyn popełniony w dniu 24 maja 2015 roku wyczerpujący dyspozycję art. 13 § 2 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; jednostkowe kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono Ł. Ś. (1) karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, a na jej poczet zaliczono okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 26 maja 2015 roku od godziny 13:10 do godziny 16:00, od dnia 24 września 2015 roku godzina 09:50 do dnia 16 listopada 2015 roku godzina 09:50, od dnia 23 lutego 2016 roku godzina 09:50 do dnia 04 marca 2016 roku godzina 09:50, od dnia 14 marca 2016 roku, godzina 09:50;

- wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w P. w sprawie (...), który objął kary pozbawienia wolności w sprawach (...), Ł. Ś. (1) został skazany na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okresy rzeczywistego pozbawienia wolności: w dniu 26 maja 2015 roku od godziny 13:10 do godziny 16:00, od dnia 24 września 2015 roku godzina 09:50 do dnia 16 listopada 2015 roku godzina 09:50, od dnia 23 lutego 2016 roku godzina 09:50 do dnia 04 marca 2016 roku godzina 09:50, od dnia 14 marca 2016 roku, godzina 09:50 do dnia 18 listopada 2016r. godzina 9:50, od dnia 22 listopada 2016r. godzina 9:50 do dnia 30 grudnia 2016r. godzina 13:45 i od dnia 19 października 2017r. godzina 15:15; karę łączną pozbawienia wolności skazany odbywał w okresie od dnia 19 października 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

karta karna, odpisy wyroków i postanowień, obliczenia kary dot. Ł. Ś.

akta sprawy (...)-k. 16-19v, 27-27v, 33-34v, akta wykonawcze (...) - k. 19-20, akta sprawy (...)-k. 475-476, 487, 625

288-289,

313-317, 392-394

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. Z. (1), Ł. Ś. (1), M. S. (1)

punkt 1 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

M. S. (1) nie wiedział, że Ł. Ś. (1) zabrał ze sobą nóż.

wyjaśnienia M. S. (1)

115-117, 736-738

M. Z. (1) nie wiedziała, że oskarżeni M. S. (1) i Ł. Ś. (1) wychodzą z samochodu zaopatrzeni w nóż, maskę typu kominiarka z wizerunkiem klauna i z zamiarem dokonania kradzieży przy użyciu noża, uważała bowiem, że wychodzą z zamiarem zrobienia zakupów, gdyż posiadali pieniądze w kwocie około 40- 50 złotych.

wyjaśnienia M. Z. (1) i Ł. Ś. (1)

738-742

G. C. (1) był w samochodzie jako piąta osoba w momencie, gdy oskarżeni podjechali pod sklep na ulicy (...)

zeznania G. C. (1)

558-559, 804v.- 806

wyjaśnienia oskarżonych M. Z. (1) i Ł. Ś. (1)

738-742

7.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego M. S. (1)

Wyjaśnienia oskarżonego M. S. (1) złożone na etapie postępowania przygotowawczego, a potwierdzone na rozprawie, co do zasady zasługują na wiarę. Owszem, w relacji oskarżonego można doszukać się elementów świadomie przemilczanych czy zmierzających do zmarginalizowania zdarzenia i swojego w nim udziału, co nie wpływa jednak na poczynione przez sąd, na podstawie jego relacji, ustaleń.

M. S. (1) wiarygodnie wyjaśnił na temat okoliczności, które posłużyły do poczynienia następujących ustaleń: już w drodze z N. do Polski oskarżeni M. Z. i Ł. Ś. planowali skok na jakiś obiekt w celu uzyskania gotówki, nikt z poruszających się autem osób nie miał przy sobie pieniędzy, skok na sklep zaplanowała i znany sobie obiekt wybrała oskarżona M. Z. (1), pod sklep pojechały autem cztery osoby, wśród których nie było G. C. (1), do rozboju wszyscy oskarżeni byli przygotowani, mieli w środku auta nóż, maskę na twarz, najpierw z samochodu wyszła M. Z. (1), upewniwszy się, że teren jest wolny, "wyprawiła" do sklepu oskarżonych.

Nie ma wątpliwości, że w czasie, gdy Ł. Ś. (1) skierował się bezpośrednio do sprzedawczyni, oskarżony marek S. zabrał z półki sklepowej dwie butelki wódki.

wyjaśnienia Ł. Ś. (1)

Konsekwentne są wyjaśnienia oskarżonego Ł. Ś. w części dotyczącej opisu sposobu swojego zachowania w sklepie, faktu, że był zamaskowany i posługiwał się nożem, co koresponduje z zeznaniami pokrzywdzonej J. L.

wyjaśnienia M. Z. (1)

Na wiarę zasługuje jedynie ta część wyjaśnień, z której wynika, że M. Z. (1), kierowała autem, najpierw przejechała obok sklepu, wróciła, zaparkowała na ulicy nieopodal sklepu, wysiadła, weszła na posesję, wróciła, po czym do sklepu udali się oskarżeni.

zeznania G. C. (1)

Wiarygodne są jedynie dwie pierwsze chronologicznie złożone relacje, w których G. C. (2) podaje, iż w środku nocy obudził go telefon od znajomej M. Z. (1), która prosiła go o przygotowanie czegoś do jedzenia i picia oraz pożyczenie pieniędzy w kwocie 50 złotych.

zeznania J. L.

Pokrzywdzona J. L. opisała zachowanie dwóch sprawców, z których jeden zagroził jej nożem, a drugi zrabował dwie butelki wódki. Z jej relacji wynika, że zdarzenie działo się błyskawicznie, sprawcy wtargnęli do sklepu tuż po jego otwarciu, sprawca, który posługiwał się nożem, jedynie go okazał w wyciągniętej do przodu ręce i zażądał wydania pieniędzy, nie był nieustępliwy, ani agresywny, zaraz wycofał się wobec zdecydowanej postawy pokrzywdzonej.

Na wiarę zasługują pozostałe dowody stanowiące podstawę ustaleń faktycznych w postaci obiektywnych i niepodważanych dokumentów z protokołów przeszukań, oględzin osób i rzeczy, zapisów z kamer, wywiadów środowiskowych, informacji z K., odpisów orzeczeń

1.1.2

protokół przeszukania osoby i odzieży Ł. Ś.

W wyniku tej czynności odnaleziono przy oskarżonym Ł. Ś. (1) substancję, która okazała się substancją psychotropową

opinia kryminalistyczna

Dowód ten wykazał, że substancja w postaci (...)jest substancją psychotropową, której posiadanie bez zezwolenia jest zabronione.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.2

wyjaśnienia M. Z. (1) i Ł. Ś. (1)

Nie zasługują na wiarę wyjaśnienia rodzeństwa z których wynika, że M. Z. (1) nie wiedziała o planowanym przez M. S. (1) i Ł. Ś. (1) napadzie oraz o tym, że obaj udali się do sklepu odpowiednio przygotowani. Oskarżona wiedziała nie tylko o tym, że oskarżeni zabrali ze sobą maskę na twarz, ale i nóż. Wskazuje na to logika faktów. Odwołać się należy do pierwszych wyjaśnień oskarżonego M. S. (1), które co do zasady zasługują na wiarę. To M. Z. (1) była główną sprężyną napadu, wybrała sklep, wręcz uparła się, żeby dokonać napadu, sprawdziła teren przy sklepie, wysłała tam oskarżonych, wcześniej akceptowała działanie swojego brata, który skradł tablice rejestracyjne i zamontował w pojeździe, którym się poruszali.

wyjaśnienia oskarżonego M. S. (1)

Nie zasługuje na wiarę ta część wyjaśnień, z której wynika, że oskarżona M. Z. (1) nie wiedziała w jakim celu wychodzą oskarżeni. To M. Z. (1) była główną sprężyną napadu, wybrała sklep, wręcz uparła się, żeby dokonać napadu, sprawdziła teren przy sklepie, wysłała tam oskarżonych, wcześniej akceptowała działanie swojego brata, który skradł tablice rejestracyjne i zamontował w pojeździe, którym się poruszali. Oskarżony M. S. (1), niezależnie od obciążających go wyjaśnień Ł. Ś. (1) z rozprawy sądowej, wiedział, bo to uzgodnił z Ł. Ś. (1), że do sklepu zabierają ze sobą nie tylko maskę, ale i nóż.

wyjaśnienia Ł. Ś. (1)

Ł. Ś. (1) od początku chroni swoją siostrę M. Z. (1) usiłując przekonać w swych wyjaśnieniach, że nie była świadoma, że Ł. Ś. (1) i M. S. (1) popełnią przestępstwo. Ta część wyjaśnień nie polega na prawdzie. Nie można dać wiary twierdzeniom Ł. Ś. (1) jakoby wychodząc do sklepu miał przy sobie pieniądze, w monetach, w kwocie około 50 złotych. Nikt z oskarżonych takich pieniędzy nie miał, a oskarżona - zaraz po przyjeździe do T. pieniądze chciała pożyczyć od G. C. (1), ale jej się to nie udało. To M. Z. (1) była główną sprężyną napadu, wybrała sklep, wręcz uparła się, żeby dokonać napadu, sprawdziła teren przy sklepie, wysłała tam oskarżonych, wcześniej akceptowała działanie swojego brata, który skradł tablice rejestracyjne i zamontował w pojeździe, którym się poruszali.

zeznania G. C. (1)

G. C. (1) nie było w pojeździe, kiedy oskarżeni podjechali pod sklep na ulicy (...). Odmienne od powyższego ustalenia zeznania świadka nie zasługują na wiarę, gdyż zmierzają do zbudowania nieprawdziwej linii obrony dla M. Z. - dobrej znajomej świadka - polegającej na tym, że świadek G. C. (1), podobnie jak M. Z. (1), nie wiedział, że oskarżonym M. S. i Ł. Ś. przyświecają inne zamiary, jak tylko zrobienie zakupów. Zwrócić należy uwagę na sprzeczne zeznania świadka złożone na początkowym (te są prawdziwe) i końcowym etapie postępowania, kiedy wprowadza nową wersję mającą chronić oskarżoną.

1.1.2

wyjaśnienia Ł. Ś. (1)

Nie sposób uwierzyć oskarżonemu Ł. Ś. (1) jakoby przez przypadek, na ziemi, przed wejściem do swojego domu znalazł zapakowana w procesjonalny sposób substancję, która po badaniach okazała się być substancją psychotropową. Oskarżony, w nieustalonych okolicznościach, w sposób świadomy wszedł w posiadanie odnalezionej przy nim substancji.

7.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. Z. (1), Ł. Ś. (1), M. S. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie oskarżonych M. Z. (1), Ł. Ś. (1) i M. S. (1) polegające na tym, że w dniu 11 października 2019 roku, ok. godziny 06:10 w T. przy ulicy (...), województwo (...), działając wspólnie i w porozumieniu, posługując się nożem, dokonali rozboju na ekspedientce sklepu (...) w ten sposób, że w ramach uzgodnionego podziału ról podjechali pod sklep samochodem osobowym z zamontowanymi, skradzionymi od innego auta tablicami rejestracyjnymi, oskarżona M. Z. (1) wyszła z auta i upewniwszy się, że sklep jest otwarty i nie ma w nim klientów wróciła do auta, czekając na miejscu kierowcy, a do sklepu weszli zamaskowani oskarżeni M. S. (1) - z zaciągniętym na głowę kapturem od bluzy i Ł. Ś. (1) - z zaciągniętą na głowę maską z otworami na oczy i trzymając w ręku nóż, demonstracyjnie nim wymachując w kierunku J. L. i grożąc jego natychmiastowym użyciem zażądał wydania pieniędzy od sprzedawczyni, a w tym czasie M. S. (1) zabrał z półki sklepowej dwie butelki wódki o łącznej wartości 47,50 złotych na szkodę właściciela sklepu (...), po czym obaj oskarżeni uciekli ze sklepu i odjechali z miejsca rozboju pojazdem kierowanym przez M. Z. (1), wyczerpuje dyspozycję kwalifikowanego rozboju z art. 280 § 2 kk, przy czym Ł. Ś. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy z art. 64 § 1 kk, gdyż w ciągu 5 lat po odbyciu kary powyżej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, a M. S. (1) czynu tego dopuścił się w ramach multirecydywy z art. 64 § 2 kk, gdyż w ciągu 5 lat po odbyciu kary powyżej roku pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazany za umyślne przestępstwo podobne w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk.

Oskarżeni działali z zamiarem zaboru mienia. Jeden sprawca, posługując się nożem zagroził sprzedawczyni jego użyciem w razie odmowy wydania pieniędzy. W wyniku działania współsprawców doszło do dokonania zaboru mienia, a zachowaniu temu towarzyszyło wyciągnięcie noża i demonstrowanie go, które to zachowanie wypełniło przesłankę „posługiwania się” nim. Nadmienić należy, że pojęcie „posługuje się” jest pojęciem szerszym zakresowo od „używania”. Każda bowiem forma demonstrowania noża (okazywania go) chociażby polegająca na prezentowaniu groźby natychmiastowego jego zastosowania - w celu dokonania zaboru rzeczy, zmierzająca do spotęgowania przemocy lub wywołania większej obawy i poczucia zagrożenia może być uznana za posługiwanie się tym przedmiotem. Co do tego, że oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu wątpliwości być nie może. Zaplanowali i jednocześnie podjęli akcję przestępczą, a ich działania były w pełni zsynchronizowane. Uzupełniali się nawzajem. Ich czynności zmierzały do tego samego celu dowodząc istniejącego między nimi porozumienia. Wszyscy działali ze świadomością realizacji wspólnego przestępstwa. W trakcie czynu kontrolowali i akceptowali nawzajem swoje poczynania. C. współsprawstwa jest to, że umożliwia ono przypisanie współsprawcy tego, co uczynił jego wspólnik w wykonaniu łączącego ich porozumienia, to zaś może nastąpić chociażby w sposób dorozumiany, najpóźniej w momencie realizacji działań sprawczych. Z istoty współsprawstwa wynika, że każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność za całość popełnionego przestępstwa, a więc także i w tej części, w której znamiona czynu zabronionego zostały wypełnione zachowaniem innego współsprawcy (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniach publikowanych w OSNKW 2005/7-8/63, 2005/7-8/62, 2004/5/53 i Lex nr 78912, (...), (...)). Współsprawstwo określone w art. 280 § 2 kk polega na tym, że nie każdy ze sprawców musi posługiwać się nożem. Wystarczy, że czyni to jeden, a inny obejmuje swoim zamiarem cały zespół przedmiotowych działań przestępczego działania. Surowsza odpowiedzialność za współdziałanie z osobą posługująca się nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem wchodzi w grę wówczas, gdy sprawca obejmował swoją świadomością takie zachowanie innej osoby i co najmniej z nim się godził (tak S.A. w Katowicach, Lex nr 164581). Nożem posługiwał się Ł. Ś. (1), zostało to uzgodnione jeszcze w samochodzie, kiedy oskarżeni przebywali na zewnątrz sklepu. Wiedział o tym i akceptował to nie tylko oskarżony M. S. (1), ale i oskarżona M. Z. (1), która była głównym motorem przestępczego działania. Nie tylko wybrała i spenetrowała teren przed skokiem, ale i wysłała oskarżonych do sklepu, wiedząc, że są zaopatrzeni w nóż i zamaskowani.

Ł. Ś. (1) przypisane mu przestępstwo rozboju popełnił w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 kk. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, recydywistą jest sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, który popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary za umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany. Stosownie zaś do art. 115 § 3 kk przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne. Ł. Ś. (1) był kilkakrotnie karany za przestępstwa skierowane przeciwko mieniu - w sprawie (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, a także w sprawie(...)za czyny wyczerpujące dyspozycję art. 278 § 1 kk, art. 278 § 1 kk, art. 13 § 2 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk. Orzeczone w/w wyrokami kary zostały pochłonięte wyrokiem łącznym w sprawie (...), w którym orzeczono wobec Ł. Ś. (1) karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Karę tę oskarżony odbył w okresie od dnia 19 października 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Tym samym, rozbój przypisany mu w punkcie 1 wyroku został przezeń popełniony w okresie pięciu lat, po odbyciu kary powyżej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności.

M. S. (1) jest przestępcą wielokrotnym, a czyn przypisany mu w wyroku został popełniony w warunkach multirecydywy. Z tego względu zachowanie oskarżonego należało kwalifikować z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk. W przeszłości M. S. (1) był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu przy zastosowaniu kwalifikacji z art. 64 § 1 kk i art. 64 § 2 kk. Przytoczyć trzeba skazanie w sprawie (...) za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, które zostało objęte wyrokiem łącznym w sprawie (...), którym wymierzono M. S. (1) karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Karę tą odbył w okresie od dnia 18 września 2017 roku do dnia 18 września 2019 roku.

Zgodnie z treścią art. 64 § 2 kk multirecydywistą jest sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia. Oskarżony odbył karę pozbawienia wolności w rozmiarze przekraczającym rok, przypisane przestępstwo popełnił w dniu 11 października 2019 roku (niespełna miesiąc po zakończeniu ostatniego z pobytów w jednostce penitencjarnej), a więc w ciągu 5 lat od odbycia zarówno kar popełnionych w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk (o sygn. (...)), jak i w warunkach określonych w art. 64 § 2 kk (wyrok łączny o sygn.(...), który objął skazania ze spraw o sygn. (...)).

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. Z. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W orzecznictwie zaleca się eksponowanie wychowawczych celów kary podkreślając, że kara winna być nie tyle surowa, ile sprawiedliwa. W ocenie sądu sięgnąć trzeba po uregulowanie art. 60 § 2 kk, który to przepis - z woli ustawodawcy – wprost pozwala złagodzić karę poniżej jej dolnego progu zagrożenia w wypadku szczególnie uzasadnionym, kiedy kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa. Ustawodawca nie sformułował legalnej definicji szczególnie uzasadnionego wypadku, pozostawiając ocenę sądowi. Taki wypadek zachodzi w odniesieniu do oskarżonej.

Trafny jest pogląd wyrażony w komentarzu do Kodeksu karnego pod redakcją prof. R. Stefańskiego - Legalis, do art. 60 kk - iż zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary z powodu niewspółmiernej surowości nie jest aktualnie limitowane, chociaż ustawodawca poprzedza tę przesłankę wskazaniem, że chodzi o szczególnie uzasadnione przypadki

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

2

Ł. Ś. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Stosownie do treści art. 62 ust 1 ustaw y o przeciwdziałaniu narkomanii zabronione jest posiadanie bez zezwolenia substancji psychotropowych. Taką substancję - zidentyfikowaną jako (...) posiadał w dniu 12 października 2019 roku oskarżony Ł. Ś. (1).

7.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. Ś. (1)

1, 2 i 3

1 ,2 i 3

Okolicznościami obciążającymi są: dotychczasowa karalność, popełnienie rozboju w warunkach recydywy z art. 64 § 1 kk, działanie wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi osobami. Okolicznościami, które zostały poczytane na korzyść są niewielka wartość szkody wyrządzonej przestępstwem, brak napastliwości i agresywności działania, zademonstrowanie noża w ręku, bez jego przyłożenia do ciała pokrzywdzonej, natychmiastowe wycofanie się wobec postawy pokrzywdzonej napierającej na oskarżonego. Oskarżony konsekwentnie przyznawał się do dokonania rozboju, nie umniejszał swojej roli, przyznał, że był zamaskowany i posiadał w ręku nóż, który okazał sprzedawczyni. Wyraził skruchę i przeprosił pokrzywdzoną. W ocenie sądu kara 3 lata pozbawienia wolności za przypisane oskarżonemu przestępstwo kwalifikowanego rozboju jest na tyle surowa i dolegliwa, że nie ma potrzeby dodatkowego zwiększania jej dolegliwości.

Wymiar kary za posiadanie substancji psychotropowej determinuje niewielka, wręcz symboliczna ilość posiadanego środka.

Przy wymiarze kary łącznej sąd zastosował zasadę absorpcji, bowiem nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary wyższej w sytuacji, gdy najniższa z orzeczonych kar jest wystarczająco surowa.

M. S. (1)

1

1

Okolicznościami obciążającymi są: dotychczasowa wielokrotna karalność, popełnienie rozboju w warunkach recydywy z art. 64 § 2 kk, działanie wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi osobami. Okolicznościami, które zostały poczytane na korzyść są niewielka wartość szkody wyrządzonej przestępstwem, brak napastliwości i agresywności w działaniu, drugoplanowa rola w popełnieniu przestępstwa, natychmiastowe wycofanie się wobec postawy pokrzywdzonej napierającej na oskarżonego. Oskarżony konsekwentnie przyznawał się do dokonania rozboju, złożył obszerne wyjaśnienia pozwalające odtworzyć rolę pozostałych sprawców, przyznał, że był zamaskowany założonym na głowę kapturem i skradł dwie butelki wódki. Wyraził skruchę, przeprosił pokrzywdzoną, wysłał jej pieniądze stanowiące równowartość szkody. W ocenie sądu, orzeczona kara pozbawienia wolności za przypisane oskarżonemu przestępstwo kwalifikowanego rozboju (powyżej dolnego progu ustawowego zagrożenia) jest surowa i sprawiedliwa, stąd nie zachodzi potrzeby dodatkowego zwiększania jej dolegliwości.

M. Z. (1)

1

1

Okolicznościami obciążającymi są: działanie wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi osobami, zaplanowanie rozboju, wcześniejsze rozpoznanie terenu. Okolicznościami, które zostały poczytane na korzyść są: niewielka wartość szkody wyrządzonej przestępstwem, dotychczasowa niekaralność, dobra opinia z miejsca zamieszkania. Porównanie osoby oskarżonej ze współsprawcami wypada dla niej korzystnie w szczególności w kontekście sposobu dotychczasowego życia i niekaralności. Oskarżona jest kobietą (...), matką (...), dotychczas żyjącą w zgodzie z porządkiem prawnym. Orzeczona kara, choć nadzwyczajnie złagodzona, pozostaje karą surową, bo bezwzględną, a jednocześnie adekwatną do stopnia winy.

7.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. Z. (1), Ł. Ś. (1), M. S. (1)

4

4

Na podstawie art, 63 § 1 kk wobec każdego oskarżonego orzeczono o zaliczeniu na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania

Ł. Ś. (1)

5

2

Na podstawie art. 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeczono przepadek substancji psychotropowej, której posiadanie jest zabronione

M. Z. (1), Ł. Ś. (1), M. S. (1)

6

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1714) Sąd zasądził wynagrodzenie na rzecz obrońców z urzędu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7

Brak stałych dochodów i majątku stanowi podstawę do zwolnienia każdego oskarżonego od kosztów sądowych.

7.Podpis