Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 8/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może
ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343,
art. 343a lub art. 387 k.p.k.
albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie
o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji
zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie
przypisano)

1. 

S. B.

1.  w dniu 22 września 2020 roku w W. woj. (...) przy ul. (...), wykorzystując fakt pozostawienia przez pokrzywdzoną otwartego okna wszedł do wnętrza mieszkania skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telewizora marki S. wartości 2000,00 złotych, dekodera telewizyjnego (...) wartości 100,00 złotych, telefonu komórkowego marki G. and J. wartości 300 złotych, pieniędzy w kwocie 150,00 złotych, tj. mienia o łącznej wartości 2550,00 złotych, działając na szkodę G. S., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, z tą modyfikacją, że ustalano, że czynu zarzucanego mu w pkt. 1 dopuścił się w okresie 5 lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawiania wolności, będąc skazanym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 29 listopada 2013 roku sygn. akt VII K 442/13 na karę 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 278 § 1 i 5 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, którą odbył w okresie od 02.02.2013 roku do 07.08.2017 roku z zaliczeniem zatrzymań w dniach 24.08.2010 roku i 31.08.2010 roku jako dwa dni rzeczywistego pozbawienia wolności oraz okresu tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 04.09.2010 roku do dnia 03.12.2010 roku i na karę 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, którą odbył w okresie od 07.08.2017 roku do 25.07.2020 roku z zaliczeniem tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 10.12.2010 roku do dnia 22.12.2010 roku, tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

2.  okresie od 5 października 2020 roku do dnia 8 października 2020 roku w W. woj. (...) w sklepie (...) przy ul. I-go M. 17, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów drogeryjnych w postaci:

w dniu 5 października 2020 roku jednej szczoteczki do zębów marki O.-b P. C. wartości 68,99 złotych; jednej szczoteczki do zębów marki O.-b S. ultra T. wartości 80.99złotych; jednego opakowania antyperspirantu marki R. (...) wartości 8,99 złotych, jednego opakowania antyperspirantu marki O. (...) wartości 11,99 złotych; dwóch maszynek do golenia marki G. (...) wartości 331,98 złotych, jednego opakowania balsamu marki N. wartości 29,49 złotych; jednego opakowania balsamu marki N. wartości 22.99 złotych; dwóch opakowań balsamu marki N. o łącznej wartości 49,98 złotych; jednego opakowania balsamu marki M. wartości 32,99 złotych; dwóch opakowań mleczka marki M. o łącznej wartości 65,98 złotych; jednego opakowania perfum (...) faith wartości 32,99 złotych; jednego opakowania perfum marki (...) wartości 29,99 złotych, jednego opakowania żelu do golenia marki G. wartości 10,79 złotych; jednej sztuki maszynki do golenia marki W. (...) wartości 46,99 złotych, dwóch maszynek do golenia marki W. blade o łącznej wartości 67,98 złotych; dwóch opakowań antyperspirantu marki I. (...) o łącznej wartości 9,58 złotych; trzech opakowań wody po goleniu marki A. (...) o łącznej wartości 29,97 złotych; jednej sztuki maszynki do golenia marki G. (...) wartości 72,99 złotych; trzech sztuk maszynek do golenia marki G. (...) o łącznej wartości 76,47 złotych; jednej sztuki maszynki do golenia marki G. (...) wartości 36,99 złotych; trzech sztuk maszynek do golenia marki G. (...) o łącznej wartości 164,97 złotych.

w dniu 6 października 2020 roku trzech opakowań odżywek marki P. (...)-v o łącznej wartości 68,97 złotych, jednego opakowania szamponu marki G. (...) wartości 12,99 złotych, jednego opakowania odżywki marki G. (...) wartości 11,99 złotych; trzech opakowań szamponu marki G. (...) o łącznej wartości 37,47 złotych; trzech sztuk maszynek do golenia marki I. (...) o łącznej wartości 98,97 złotych; jednej sztuki maszynki do golenia marki G. (...) wartości 38,99 złotych; jednego opakowania antyperspirantu marki O. (...) sea wartości 11,99 złotych; jednej sztuki maszynki do golenia marki B. F. 3 wartości 19.99 złotych; jednego opakowania żelu marki L. (...) expert wartości 13,29 złotych; sześciu opakowań żelu do twarzy marki N. o łącznej wartości 83,94 złotych.

w dniu 7 października 2020 roku dwóch sztuk maszynek do golenia marki G. (...) o łącznej wartości 331,98 złotych; dwóch sztuk maszynek do golenia marki G. (...) o łącznej wartości 205,98 złotych; jednej sztuki maszynki do golenia marki G. (...) wartości 72,99 złotych; jednego opakowania perfum marki J. (...) wartości 99.99złotych; trzech opakowań perfum marki H. D. B. o łącznej wartości 569,97 złotych; trzech opakowań perfum B. B. o łącznej wartości 329,97 złotych; jednego opakowania perfum marki J. H. wartości 129,99 złotych; dwóch opakowań perfum marki H. M. o łącznej wartości 419,98 złotych; jednego opakowania perfum marki C. (...) wartości 209,99 złotych; jednego opakowania perfum marki C. T. wartości 159,99 złotych; jednego opakowania perfum marki C. O. wartości 209,99 złotych; jednego opakowania marki C. O. o wartości 169,99 złotych; jednego opakowania perfum marki CK B. wartości 199,99 złotych; jednego opakowania perfum marki B.B. D. o łącznej wartości 219,98 złotych; jednego opakowania perfum marki S. A. wartości 47,99 złotych; jednego opakowania perfum marki S. A. wartości 19,99 złotych; jednego opakowania perfum marki B. fresh o wartości 69,99 złotych; jednej sztuki szczoteczki do zębów marki O.-b P. wartości 279,99 złotych.

W dniu 8 października 2020 roku jednego opakowania żelu pod prysznic marki A. wartości 12,99 złotych, jednej pary rajstop dziecięcych wartości 14,99 złotych,

tj. mienia o łącznej wartości 5459,39 złotych, czym działał na szkodę przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. ul. (...) (...)-(...) Ł., sklep 810, (...)-(...) W. ul. I-go M. 17, przy czym czynu tego dopuścił się w okresie 5 lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawiania wolności, będąc skazanym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 29 listopada 2013 roku sygn. akt VII K 442/13 na karę 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 278 § 1 i 5 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, którą odbył w okresie od 02.02.2013 roku do 07.08.2017 roku z zaliczeniem zatrzymań w dniach 24.08.2010 roku i 31.08.2010 roku jako dwa dni rzeczywistego pozbawienia wolności oraz okresu tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 04.09.2010 roku do dnia 03.12.2010 roku i na karę 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, którą odbył w okresie od 07.08.2017 roku do 25.07.2020 roku z zaliczeniem tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 10.12.2010 roku do dnia 22.12.2010 roku, tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  W dniu 22 września 2020 roku S. B. wykorzystując fakt pozostawienia przez G. S. otwartego okna, wszedł do wnętrza jej mieszkania przy ul. (...) w W.. Dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telewizora marki S. wartości 2000,00 złotych, dekodera telewizyjnego (...) wartości 100,00 złotych, telefonu komórkowego marki G. and J. wartości 300 złotych, pieniędzy w kwocie 150,00 złotych.

wyjaśnienia oskarżonego S. B. w części

zeznania świadka G. S.

protokół oględzin miejsca wraz z dokumentacją fotograficzną

protokół przeszukania lokalu mieszkalnego

protokół oględzin rzeczy wraz z dokumentacją fotograficzną

protokół zatrzymania rzeczy

zapis z monitoringu miejskiego

protokół oględzin rzeczy – zapisu z monitoringu

k. 31-32, k. 99-100, k. 183-184, 00:08:49-00:20:10 na k. 270v-271

k. 36, 00:20:16-00:33:13 na k. 246-247

k. 13-15, k. 52-62

k. 20-22

k. 33-34, k. 38-41

k. 42-45

k. 45

k. 46-47

2.  W dniu 5 października 2020 roku S. B. ze sklepu (...) w W. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia jednej szczoteczki do zębów marki O.-b P. C. wartości 68,99 złotych; jednej szczoteczki do zębów marki O.-b S. ultra T. wartości 80.99 złotych; jednego opakowania antyperspirantu marki R. (...) wartości 8,99 złotych, jednego opakowania antyperspirantu marki O. (...) wartości 11,99 złotych; dwóch maszynek do golenia marki G. (...) wartości 331,98 złotych, jednego opakowania balsamu marki N. wartości 29,49 złotych; jednego opakowania balsamu marki N. wartości 22.99 złotych; dwóch opakowań balsamu marki N. o łącznej wartości 49,98 złotych; jednego opakowania balsamu marki M. wartości 32,99 złotych; dwóch opakowań mleczka marki M. o łącznej wartości 65,98 złotych; jednego opakowania perfum (...) faith wartości 32,99 złotych; jednego opakowania perfum marki (...) wartości 29,99 złotych, jednego opakowania żelu do golenia marki G. wartości 10,79 złotych; jednej sztuki maszynki do golenia marki W. (...) wartości 46,99 złotych, dwóch maszynek do golenia marki W. blade o łącznej wartości 67,98 złotych; dwóch opakowań antyperspirantu marki I. (...) o łącznej wartości 9,58 złotych; trzech opakowań wody po goleniu marki A. (...) o łącznej wartości 29,97 złotych; jednej sztuki maszynki do golenia marki G. (...) wartości 72,99 złotych; trzech sztuk maszynek do golenia marki G. (...) o łącznej wartości 76,47 złotych; jednej sztuki maszynki do golenia marki G. (...) wartości 36,99 złotych; trzech sztuk maszynek do golenia marki G. (...).

wyjaśnienia oskarżonego S. B. w części

zeznania świadka J. K.

nagranie z monitoringu sklepowego

protokół oględzin rzeczy – zapisu monitoringu

k. 31-32, k. 99-100, k. 183-184, 00:08:49-00:20:10 na k. 270v-271

k. 76-77, k. 107, k. 185-186, 00:21:07-00:36:03 na k. 271v-272

k. 85, k. 117, k. 121

k. 148-150

3.  W dniu 6 października 2020 roku S. B. ze sklepu (...) w W. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia trzech opakowań odżywek marki P. (...)-v o łącznej wartości 68,97 złotych, jednego opakowania szamponu marki G. (...) wartości 12,99 złotych, jednego opakowania odżywki marki G. (...) wartości 11,99 złotych; trzech opakowań szamponu marki G. (...) o łącznej wartości 37,47 złotych; trzech sztuk maszynek do golenia marki I. (...) o łącznej wartości 98,97 złotych; jednej sztuki maszynki do golenia marki G. (...) wartości 38,99 złotych; jednego opakowania antyperspirantu marki O. (...) sea wartości 11,99 złotych; jednej sztuki maszynki do golenia marki B. F. 3 wartości 19.99 złotych; jednego opakowania żelu marki L. (...) expert wartości 13,29 złotych; sześciu opakowań żelu do twarzy marki N. o łącznej wartości 83,94 złotych.

wyjaśnienia oskarżonego S. B. w części

zeznania świadka J. K.

nagranie z monitoringu sklepowego

protokół oględzin rzeczy – zapisu monitoringu

k. 31-32, k. 99-100, k. 183-184, 00:08:49-00:20:10 na k. 270v-271

k. 76-77, k. 107, k. 185-186, 00:21:07-00:36:03 na k. 271v-272

k. 125, k. 129

k. 148-150

4.  W dniu 7 października 2020 roku S. B. ze sklepu (...) w W. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dwóch sztuk maszynek do golenia marki G. (...) o łącznej wartości 331,98 złotych; dwóch sztuk maszynek do golenia marki G. (...) o łącznej wartości 205,98 złotych; jednej sztuki maszynki do golenia marki G. (...) wartości 72,99 złotych; jednego opakowania perfum marki J. (...) wartości 99.99 złotych; trzech opakowań perfum marki H. D. B. o łącznej wartości 569,97 złotych; trzech opakowań perfum B. B. o łącznej wartości 329,97 złotych; jednego opakowania perfum marki J. H. wartości 129,99 złotych; dwóch opakowań perfum marki H. M. o łącznej wartości 419,98 złotych; jednego opakowania perfum marki C. (...) wartości 209,99 złotych; jednego opakowania perfum marki C. T. wartości 159,99 złotych; jednego opakowania perfum marki C. O. wartości 209,99 złotych; jednego opakowania marki C. O. o wartości 169,99 złotych; jednego opakowania perfum marki CK B. wartości 199,99 złotych; jednego opakowania perfum marki B.B. D. o łącznej wartości 219,98 złotych; jednego opakowania perfum marki S. A. wartości 47,99 złotych; jednego opakowania perfum marki S. A. wartości 19,99 złotych; jednego opakowania perfum marki B. fresh o wartości 69,99 złotych; jednej sztuki szczoteczki do zębów marki O.-b P. wartości 279,99 złotych.

wyjaśnienia oskarżonego S. B. w części

zeznania świadka J. K.

protokół przeszukania osoby

nagranie z monitoringu sklepowego

protokół oględzin rzeczy – zapisu monitoringu

k. 31-32, k. 99-100, k. 183-184, 00:08:49-00:20:10 na k. 270v-271

k. 76-77, k. 107, k. 185-186, 00:21:07-00:36:03 na k. 271v-272

k. 91-93

k. 89, k. 132

k. 148-150

5.  W dniu 8 października 2020 roku S. B. ze sklepu (...) w W. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia jednego opakowania żelu pod prysznic marki A. wartości 12,99 złotych, jednej pary rajstop dziecięcych wartości 14,99 złotych.

wyjaśnienia oskarżonego S. B. w części

zeznania świadka J. K.

protokół przeszukania osoby

nagranie z monitoringu sklepowego

protokół oględzin rzeczy – zapisu monitoringu

k. 31-32, k. 99-100, k. 183-184, 00:08:49-00:20:10 na k. 270v-271

k. 76-77, k. 107, k. 185-186, 00:21:07-00:36:03 na k. 271v-272

k. 73-75

k. 90

k. 148-150

6.  W/w kradzieży S. B. dopuścił się w okresie 5 lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawiania wolności, będąc skazanym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 29 listopada 2013 roku sygn. akt VII K 442/13 na karę 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 278 § 1 i 5 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, którą odbył w okresie od 02.02.2013 roku do 07.08.2017 roku z zaliczeniem zatrzymań w dniach 24.08.2010 roku i 31.08.2010 roku jako dwa dni rzeczywistego pozbawienia wolności oraz okresu tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 04.09.2010 roku do dnia 03.12.2010 roku i na karę 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, którą odbył w okresie od 07.08.2017 roku do 25.07.2020 roku z zaliczeniem tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 10.12.2010 roku do dnia 22.12.2010 roku.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

k. 189

7.  W toku postępowania S. B. został poddany badaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów i biegłego psychologa. Z opinii sądowo-psychiatryczno-psychologicznej wynika, że nie rozpoznano u niego choroby psychicznej. Rozpoznano zaburzenia osobowości i uzależnienie mieszane – amfetamina, alkohol i leki – benzodiazepiny. W czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność do rozumienia znaczenia czynu i zachowana zdolność do pokierowania swoim postępowaniem. Jeśli był pod wpływem alkoholu, to było to upojenie proste. Warunki art. 31 § 1 i 2 nie zachodzą. Popełniony przez niego czyn jest czynem o prostym o powszechnie znanej karalności.

opinia sądowo-psychiatryczno-psychologiczna

k. 209-210

8.  S. B. posiada polskie obywatelstwo, legitymuje się wykształceniem zawodowym, z zawodu jest murarzem, nie pracuje, utrzymuje się z renty w wysokości 465 złotych, jest bezdzietnym kawalerem, był i jest leczony psychiatrycznie i odwykowo.

dane osobowe podane przez oskarżonego na rozprawie

00:02:16 – 00:06:38 na k. 270v

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie
przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1-1.1.5

wyjaśnienia oskarżonego S. B. w części

Na wiarę zasługują wyjaśnienia oskarżonego S. B. generalnie w całości. Przyznał się on do dokonania kradzieży zarówno na szkodę G. S., jak i sklepu (...). Podniósł, że potrzebował środków pieniężnych na swoje utrzymanie. Jego wyjaśnienia nie budzą wątpliwości Sądu i znajdują potwierdzenie w nagraniach z monitoringów. Monitoring miejski uchwycił bowiem moment, gdy idzie on z telewizorem z miejsca zamieszkania G. S.. Kradzieże dokonane w sklepie (...) zostały zaś zarejestrowane przez kamery znajdujące się w sklepie.

1.1.1

zeznania świadka G. S.

Sąd dał wiarę zeznaniom G. S.. W swoich zeznaniach przyznała, że zostawiła otwarte okno w mieszkaniu i wyszła zrobić zakupy. Wskazała też, jakie mienie zostało jej zabrane. Uwadze Sądu nie uszły pewne odmienności w zeznaniach świadka w zależności od etapu, na którym zostały złożone. G. S. nie pamiętała też dokładnie wszystkich szczegółów zdarzenia, jednakże ocenie Sądu jest to w pełni usprawiedliwione z uwagi na upływ czasu, jak i wiek i stan zdrowia świadka.

1.1.2-1.1.5

zeznania świadka J. K.

J. K. jest pracownikiem sklepu (...). Wskazała, że S. B. kilkukrotnie dopuścił się kradzieży na terenie sklepu, co zostało ujawnione przez ochronę na nagraniach z monitroringu. Z jej zeznań wynika także, jaki towar został skradziony. Świadek ten w pełni obiektywnie i szczerze opisał w swoich zeznaniach tylko i wyłącznie to, co jest mu rzeczywiście wiadome w sprawie.

1.1.1

1.1.1

1.1.1

1.1.1

1.1.1

1.1.2-1.1.5

1.1.4

protokół oględzin miejsca wraz z dokumentacją fotograficzną

protokół przeszukania lokalu mieszkalnego

protokół oględzin rzeczy wraz z dokumentacją fotograficzną

protokół zatrzymania rzeczy

protokół oględzin rzeczy – zapisu z monitoringu,

protokół oględzin rzeczy – zapisu monitoringu,

protokół przeszukania osoby

Jako wiarygodne Sąd ocenił wskazane dowody z dokumentów. Brak było podstaw do podważenia ich autentyczności oraz informacji w nich zawartych. Dowody te zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zdaniem Sądu w sprawie nie zachodziły żadne okoliczności, które mogłyby podważyć ich wiarygodność.

zapis z monitoringu miejskiego

nagranie z monitoringu sklepowego

Dowód z monitoringu miejskiego, w zestawieniu z wyjaśnieniami oskarżonego i zeznaniami świadka G. S., jest źródłem, które pozwala w zasadzie na precyzyjne odtworzenie przebiegu zdarzenia.

Monitoring sklepowy zarejestrował zaś dokonanie kradzieży przez oskarżonego sklepie (...).

opinia sądowo-psychiatryczno-psychologiczna

Sąd za w pełni wiarygodny uznał dowód z opinii sądowo-psychiatryczno-psychologicznej. Płynące z w/w opinii konkluzje były należycie uzasadnione, a Sąd przyjął je za prawdziwe w całej rozciągłości.

Obrońca oskarżonego zakwestionował przedmiotową opinię, podnosząc, że jest niekompletna, nie pokrywa się ze stanem zdrowia oskarżonego i jest dla niego krzywdząca. W ocenie Sądu, jest to jednak subiektywne odczucie, nie zaś merytoryczny zarzut, rodzący potrzebę przeprowadzania dalszego postępowania dowodowego. Wskazać należy, że podstawą zakwestionowania opinii nie może być bowiem fakt, że jej treść nie jest zbieżna z zapatrywaniami strony. Podnieść należy, że opinia wydana w niniejszej sprawie nie budzi żadnych wątpliwości. Została sporządzona przez osoby będące biegłymi sądowymi, które mają wieloletnie doświadczenie zawodowe. Sąd nie dopatrzył się w niej nieścisłości, nielogiczności czy nierzetelności.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia
dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt
1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1-1.1.5

wyjaśnienia oskarżonego S. B. w części

Na wiarę nie zasługują wyjaśnienia oskarżonego S. B. w zakresie czynu opisanego w punkcie pierwszym co do kwestii, że nie wyjął ze słoika zabranego z mieszkania G. S. żadnych pieniędzy a w zakresie czynu drugiego, że do dokonania tych kradzieży został zmuszony przez inną osobę. Te twierdzenia oskarżonego nie zostały poparte żadnymi dowodami. Z zeznań świadka G. S. złożonych w postępowaniu przygotowawczym w sposób jednoznaczny wynika, że w zwróconym jej słoiku z pieniędzmi brakowało kwoty 131,53 złotych. Natomiast w kwestii zmuszenia oskarżonego przez inną osobę do dokonywania kradzieży w sklepie (...), zauważyć należy że oskarżony podniósł tą okoliczność dopiero na rozprawie, i poza złożonymi krótkimi wyjaśnieniami nie przedstawił na tą okoliczność żadnych dowodów. W ocenie Sądu, była to przyjęta przez oskarżonego linia obrony zmierzająca do uniknięcia bądź umniejszenia odpowiedzialności.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
zgodna z zarzutem

1

S. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie się sprawcy przestępstwa stypizowanego w art. 278 § 1 kk polega na zaborze cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia. Przedmiotem wykonawczym kradzieży jest cudza rzecz ruchoma, czyli rzecz, którą sprawca nie ma prawa rozporządzać i którą to obejmuje we władanie wbrew woli jej właściciela lub innej uprawnionej osoby. Przedmiotem kradzieży nie mogą być natomiast dokumenty nieposiadające wartości majątkowej (sprzedażnej), jak na przykład: dyplomy, zaświadczenia, legitymacje, dowody tożsamości, formularze służbowe. (Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV)

Kradzież jest więc czynem, który z uwagi na zamiar sprawcy polega właśnie na trwałym pozbawieniu możliwości korzystania z własnej rzeczy przez pokrzywdzonego (O. Górniok, Glosa do uchw. SN z 23.4.1998 r., I KZP 1/98, s. 637). Natomiast nie ma tu znaczenia, czy sprawca zaboru na trwałe włączy do swego majątku przedmiot czynu, czy też w krótkim czasie po zaborze dokona zbycia rzeczy skradzionej (tak słusznie S. Łagodziński, Glosa do uchw. SN z 23.4.1998 r., I KZP 1/98, s. 105). Dokonanie zaboru poprzedza czynność związaną z wyjęciem rzeczy spod władania uprawnionej osoby.

Istota czynności wykonawczej kradzieży polega na zaborze, a więc na wejściu w posiadanie rzeczy, która do czasu czynu sprawcy była we władaniu innej, uprawnionej osoby. Innymi słowy, zabór to wyjęcie rzeczy spod władania osoby uprawnionej, bez jej zgody i bez żadnej podstawy prawnej, która mogłaby do takiego czynu uprawniać i objęcie jej we własne władanie przez sprawcę (wyr. SN z 18.12.1998 r., IV KKN 98/98, Prok. i Pr. – wkł. 1999, Nr 7–8, poz. 5; post. SN z 4.10.2012 r., III KK 285/12, L.). Zabór jest dokonany w chwili objęcia rzeczy w faktyczne władanie przez sprawcę, nie jest istotne to, czy sprawca zdołał następnie urzeczywistnić swój zamiar rozporządzania rzeczą, czy też nie (zob. wyr. SN z 21.1.1985 r., II KR 311/84, OSNPG 1985, Nr 8, poz. 110).

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prowadzi do wniosku, że oskarżony S. B. swoim zachowaniem wypełnił znamiona przestępstwa kradzieży. Zabór rzeczy - opisanych szczegółowo w pkt. 1 i 2 aktu oskarżenia - dokonywany był przez S. B. w celu ich przywłaszczenia. Fakt ten jednoznacznie wynika ze złożonych przez oskarżonego wyjaśnień. S. B. korzystał z nadarzających się okazji – wykorzystał otwarte okno do mieszkania G. S., przez które dostał się do jego wnętrza oraz nieuwagę pracowników sklepu. Łączna wartość skradzionego mienia w tych przypadkach przekraczała kwotę 500 zł. Nie może zatem budzić wątpliwości, że S. B. dopuścił się popełnienia przestępstwa określonego w art. 278 § 1 kk.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie należało przyjąć, że oskarżony czynów na szkodę sklepu (...) dopuścił się w warunkach, o których mowa w art. 12 § 1 kk. Nie ulega wątpliwości, że S. B. działał w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.

Stroną podmiotową kradzieży określonej w § 1 jest umyślność w postaci zamiaru bezpośredniego. Jest to tzw. dolus directus coloratus, na co wskazuje określenie „w celu”. Koniecznym elementem kradzieży jest działanie w celu przywłaszczenia. Sprawca, zabierając rzecz, chce ją przywłaszczyć, a zatem postąpić z nią jak właściciel. Dąży do uzyskania trwałego władztwa nad rzeczą (Peiper, Komentarz, s. 541). (Mozgawa Marek (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, Opub. : LEX/el. 2021)

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala w ocenie Sądu na przyjęcie, że oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czynów umyślnie z zamiarem bezpośrednim. Oskarżony był świadomy, że dokonuje czynów zabronionych i miał zamiar przywłaszczenia rzeczy nienależących do niego.

Uwzględniając, że czyny zarzucane oskarżonemu zostały popełnione zanim zapadł pierwszy chociażby nieprawomocny wyrok, a nadto, że zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, Sąd uznał, że działanie oskarżonego stanowi ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk.

W niniejszej sprawie nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające bezprawność oraz winę, a zatem S. B. można zasadnie przypisać sprawstwo w odniesieniu do zarzucanych mu występków.

S. B. zarzucanych mu czynów dopuścił się w okresie 5 lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawiania wolności, będąc skazanym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 29 listopada 2013 roku sygn. akt VII K 442/13 na karę 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 278 § 1 i 5 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, którą odbył w okresie od 02.02.2013 roku do 07.08.2017 roku z zaliczeniem zatrzymań w dniach 24.08.2010 roku i 31.08.2010 roku jako dwa dni rzeczywistego pozbawienia wolności oraz okresu tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 04.09.2010 roku do dnia 03.12.2010 roku i na karę 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, którą odbył w okresie od 07.08.2017 roku do 25.07.2020 roku z zaliczeniem tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 10.12.2010 roku do dnia 22.12.2010 roku, co wypełnia dyspozycję art. 64 § 1 kk.

3.2. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

S. B.

1

2, 3

1, 2

1, 2

- przestępstwo z art. 278 § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

- wymierzając oskarżonemu karę Sąd miał na uwadze dyrektywy wymiaru kary określone w art. 53 kk

- oceniając przedmiotową sprawę Sąd uznał, że orzeczenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności w wymiarze 10 miesięcy wymiarze jest najtrafniejszym środkiem reakcji karnej, jaki można było zastosować wobec S. B.

- orzeczona kara będzie stanowiła dolegliwość adekwatną do popełnionego czynu, uświadomi oskarżonemu jego społeczną szkodliwość oraz skłoni go do przestrzegania porządku prawnego, w szczególności w zakresie związanym z przestrzeganiem cudzej własności,

- Sąd wymierzając karę miał na uwadze wysoki stopień winy oskarżonego. Oskarżony jest osobą dorosłą, nie zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do jego poczytalności, wobec czego w czasie czynu mógł w pełni rozpoznać jego znaczenie i pokierować swoim postępowaniem,

- oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu, Sąd miał na uwadze dyrektywy określone w art. 115 § 2 kk. Stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego należy uznać za wysoki. W zakresie oceny stopnia społecznej szkodliwości popełnionego występku podstawowe znacznie miał rodzaj chronionego dobra prawnego, które oskarżony swym zachowaniem naruszył. Rodzajowym przedmiotem ochrony przestępstw uregulowanych w rozdziale XXXV Kodeksu karnego jest mienie, którym jest własność i inne prawa majątkowe (art. 44 Kodeksu cywilnego). Oskarżony przez swoje zachowanie wykazał się brakiem poszanowania cudzej własności. Oskarżony zarzucanego mu czynu dopuścił się z premedytacją i z niskich pobudek - chęci łatwego zysku. Sąd miał na uwadze także wysokość wyrządzonej szkody i wielość jego zachowań,

- za okoliczność obciążającą Sąd uznał uprzednią karalność oskarżonego, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu. Oskarżony zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach recydywy zwykłej. Poprzednie skazania ani długi pobyt w zakładzie karnym nie powstrzymały oskarżonego przed ponownymi kradzieżami. Rodzaj naruszonych norm prawnych oraz okoliczności popełnienia czynu stanowią okoliczności obciążające, wskazujące jednocześnie, iż oskarżony jest osobą wysoce zdemoralizowaną.

- Sąd w przypadku S. B. nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących

- na podstawie art. 46 § 1 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej popełnionym przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz G. S. kwoty 131,53 zł , a na rzecz R. Supermarkety (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwoty 5431, 41 zł

- zgodnie z art. 46 § 1 kk, w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się,

- naprawienie szkody, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k., to w szczególności wyrównanie straty, którą poszkodowany poniósł. Sąd karny musi uwzględnić w chwili wyrokowania rozmiary pokrytej już szkody, w szczególności wartość uprzednio odzyskanego w stanie niepogorszonym mienia (wyrok SN z 29.03.2011 r., III KK 392/10, LEX nr 794161).

- określając wymiar obowiązku naprawienia szkody, Sąd wziął pod uwagę ustaloną w sprawie wysokość wyrządzonych i nienaprawionych szkód

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

S. B.

1, 2

4

Oskarżony był zatrzymywany do sprawy, dlatego okres ten, na podstawie art. 63 § 1 kk, należało zaliczyć mu na poczet kary

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował
określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez
stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt

rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

6

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na postawie § 17 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 pkt 3, § 20 i § 4 ust 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1714) na rzecz adw. M. G. kwotę 841,32 zł ,w tym podatek VAT w stawce 23%, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu.

Mając na uwadze sytuację finansową S. B., Sąd na podstawie art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił oskarżonego w całości od ponoszenia kosztów sądowych i kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

8. PODPIS