Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 96/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolantsekretarz sądowy Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Jacka Ciupy

po rozpoznaniu w dniach 01 marca 2022 roku i 25 marca 2022 roku

sprawy P. S.

oskarżonego o czyn z art. 180a kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie

z dnia 28 czerwca 2021 roku sygn. akt II K 171/20

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od oskarżonego P. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych opłaty za drugą instancję oraz kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.