Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 90/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Janusz Jaromin

Sędziowie: SA Piotr Brodniak

SA Małgorzata Jankowska (spr.)

SA Stanisław Stankiewicz

SA Jacek Szreder

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Pajewska

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Macieja Mielcarka

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2022 r. sprawy

K. P. W.

oskarżonego z art. 148 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 11 grudnia 2020 r. sygn. akt II K 146/18

I.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

II.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki związane z postępowaniem odwoławczym.

SSA Piotr Brodniak SSA Janusz Jaromin SSA Małgorzata Jankowska

SSA Stanisław Stankiewicz SSA Jacek Szreder