Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 70/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. H.

jak w pkt I zarzutów aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżony 13.10.2019r groził M. M. (1) zniszczeniem jej samochodu

zeznania B. P.

6. 75, 543

zeznania P. S.

223, 569

zeznania M. M. (2)

1-3, 14-15, (...), 109-110, 582-583

wyjaśnienia P. H.

150-151, 179-181, 244-247, 543

1.1.2.

P. H.

jak pkt II zarzutów aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżony uszkodził samochód należący do M. B. działając w warunkach powrotu do przestępstwa

zeznania M. B.

64, 543

zeznania P. S.

223, 569

zeznania M. M. (2)

1-3, 14-15, (...), 109-110, 582-583

wyjaśnienia P. H.

150-151, 179-181, 244-247, 543

1.1.3.

P. H.

Jak w zarzucie III aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżony 16.10.2019r groził M. M. (1) zniszczeniem jej samochodu

zeznania P. S.

223, 569

zeznania M. M. (2)

1-3, 14-15, (...), 109-110, 582-583

wyjaśnienia P. H.

150-151, 179-181, 244-247, 543

1.1.4.

P. H.

Jak w pkt IV atu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

29.10.2019 oskarżony groził M. M. pozbawieniem życia

zeznania Partycji S.

223, 569

zeznania M. M. (2)

1-3, 14-15, (...), 109-110, 582-583

wyjaśnienia P. H.

150-151, 179-181, 244-247, 543

1.1.5.

P. H.

jak w pkt V aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżony 29.10.2019r groził M. M. oblaniem jej kwasem

zeznania Partycji S.

223, 569

zeznania M. M. (2)

1-3, 14-15, (...), 109-110, 582-583

wyjaśnienia P. H.

150-151, 179-181, 244-247, 543

1.1.6.

P. H.

Jak w pkt VI aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

30.10.2019r oskarżony groził podpaleniem działki matki pokrzywdzonej

zeznania M. M. (2)

1-3, 14-15, (...), 109-110, 582-583

wyjaśnienia P. H.

150-151, 179-181, 244-247, 543

1.1.7.

P. H.

Jak w pkt VII aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

29.10.2019r oskarżony uszkodził opony pojazdu T. (...) należącego do M. B. działając w warunkach powrotu do przestępstwa

zeznania B. P.

6, 74, 543

zeznania M. M. (2)

1-3, 14-15, (...), 109-110, 582-583

wyjaśnienia P. H.

150-151, 179-181, 244-247, 543

1.1.8.

P. H.

Jak w pkt VIII aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

31.10.2019r oskarżony uszkodził samochód F. (...) na szkodę M. M. (2) działając w warunkach powrotu do przestępstwa

zeznania P. S.

223, 569

zeznania M. M. (2)

1-3, 14-15, (...), 109-110, 582-583

wyjaśnienia P. H.

150-151, 179-181, 244-247, 543

1.1.9.

P. H.

Jak w pkt IX aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

01.11.2019r oskarżony uszkodził samochód O. (...) na szkodę B. P. działając w warunkach powrotu do przestępstwa

zeznania M. M. (2)

1-3, 14-15, (...), 109-110, 582-583

zeznania B. P.

6, 74, 543

wyjaśnienia P. H.

150-151, 179-181, 244-247, 543

1.1.10.

P. H.

jak w pkt X aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżony od 13.10.2019r do 02.11.2019r groził M. M. za pośrednictwem SMS pozbawieniem życia

zeznania P. S.

223, 569

zeznania M. M. (2)

1-3, 14-15, (...), 109-110, 582-583

wydruki

21-59, 111-138

wyjaśnienia P. H.

150-151, 179-181, 244-247, 543

1.1.11.

P. H.

jak w pkt XI aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

w dniu 2 listopada 2019r oskarżony prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości

protokół badania alkometrem

94

protokół zatrzymania

82

zeznania J. Ś.

88-89, 543

zeznania M. R.

91-92, 543

wyjaśnienia P. H.

150-151, 179-181, 244-247, 543

1.1.12.

P. H.

Jak w pkcie XII aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżony posiadał bez zezwolenia broń gazową do dnia 2 listopada 2019r

protokół przeszukania

97-99

opinia biegłego ds balistyki

227-231, 569

wyjaśnienia P. H.

150-151, 179-181, 244-247, 543

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

opinia biegłego ds balistyki

pełna, spójna, szczegółowa i konsekwentna

protokół badania alkometrem

pochodzący z wiarygodnego źródła

protokół przeszukania

sporządzony przez uprawnionego funkcjonariusza

protokół zatrzymania

sporządzony przez uprawnionego funkcjonariusza

wydruki

pochodzący z wiarygodnego źródła

wyjaśnienia P. H.

w swojej ostatecznej wersji zgodne z pozostałym materiałem dowodowym

zeznania B. P.

spójne i logiczne

zeznania J. Ś.

logiczne i konsekwentne

zeznania M. M. (2)

konsekwentne, logiczne i zgodne z pozostałym materiałem dowodowym

zeznania M. B.

spójne i konsekwentne

zeznania M. R.

konsekwentne i logiczne, spójne z zeznaniami J. świeczki

zeznania Partycji S.

spójne i zbieżne z relacją pokrzywdzonej

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

P. H.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Jak idzie o czyny z pkt I,III,IV,VI,X to nie ma wątpliwości, że wyczerpały one znamiona przestępstw gróźb karalnych. Oskarżony w każdym przypadku w sposób całkowicie czytelny i jasny dla odbiorcy formułował ściśle skonkretyzowane groźby określonych przestępstw jakich według własnych deklaracji miał się zamiar w przyszłości dopuścić wobec zindywidualizowanych co do dokładnych danych osób. Biorąc zaś pod uwagę sposób jego ekspresji, stan wzburzenia, który akcentował, jak i emocjonalne podłoże niechęci do określonych pokrzywdzonych to trzeba uznać, że groźby te w każdym przeciętnie rozumującym człowieku mogły wzbudzić obawę spełnienia(niezależnie od rzeczywistych intencji samego oskarżonego) i obawa ta winna zostać uznana za uzasadnioną. Dlatego tez w omawianych przypadkach Sąd uznał, że oskarżony wyczerpał znamiona przestępstw z art 190 §1 kk.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

P. H.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

jak idzie o czyny z pkt II, VII, VIII, IX to w każdym z tych przypadków oskarżony umyślnie dokonał uszkodzenia cudzej rzeczy poprzez fizyczne uszkodzenie pierwotnej postaci pojazdu mechanicznego. Dokonał tego w każdym przypadku z premedytacją z chęci zemsty wymierzonej w określone osoby. Za każdym razem oskarżony działał w szczególnej sytuacji prawnej, będąc mianowicie uprzednio karany za umyślne przestępstwo podobne i po odbyciu części kary co powoduje konieczność zakwalifikowania tych czynów z art 288 § 1 kkw zw z art 64§1 kk

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

P. H.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

co do czynu z pkt XI to oskarżony w stanie nietrzeźwości prowadził jako kierujący pojazd mechaniczny w ruchu lądowym i w trakcie tej czynności został zatrzymany, a badanie wykazało poziom alkoholu w jego organiźmie przekraczający wartość nietrzeźwości przyjętą przez ustawodawcę. Tym samym oskarżony dopuścił się przestępstwa z art. 178 a § 1 kk

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

P. H.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Co do czynu z pkt XII to opinia biegłego nie pozostawia wątpliwości, że broń gazowa jaka posiadał oskarżony jest tego rodzaju bronią palną na której posiadanie niezbędne jest pozwolenie, a takowego oskarżony w dacie ujawnienia posiadania tej broni nie posiadał. Tym samym wyczerpał znamiona przestępstwa z art 263§2 kk i z uwagi na wcześniejszą karalność w zw z art 64§1kk

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. H.

I

Kary po 3 miesiące pozbawienia wolności za każdy z czynów z art 190 § 1 kk Są w ocenie Sądu wystarczające. Oczywiste podłoże emocjonalnego zawodu nie usprawiedliwia w żaden sposób oskarżonego i wolność od strachu po stronie pokrzywdzonej jest wartością chroniona. Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę pewna refleksję po stronie oskarżonego jak i zaprzestanie z jego strony wrogich zachowań na tym tle.

Co do czynów polegających na zniszczeniu mienia Sąd uznał, że za każdy z nich kara 4 miesięcy pozbawienia wolności jest kara wystarczającą aby osiągnąć efekt przekonania oskarżonego o nieopłacalności życiowej przestępczego kompensowania rozgoryczenia emocjonalnego.

Kara za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w wysokości 4 miesięcy jest także wystarczająca z uwagi na brak konkretnego zagrożenia jakie spowodował oskarżony. Co do posiadania broni palnej bez zezwolenia to Sąd wymierzył karę w granicy dolnego zagrożenia kierując się tym, że była to broń o relatywnie najmniejszym działaniu to jest gazowa ( nie pomijając jej niszczycielskiego potencjału nie razi ona jednak na ogół śmiertelnie jak bywa to z bronią palna bojową).

P. H.

II

kara łączna w wysokości 1 roku i 3 miesięcy jest wystarczająca biorąc pod uwagę pewną zbieżność czasową wszystkich czynów jak i zbieżność motywacyjna zasadniczej części czynów to jest od pkt I do X

P. H.

IV

oskarżony winien odczuć ograniczenie polegające na pozbawieniu możliwości prowadzenia pojazdów aby poddać refleksji zasadność podejmowania ryzyka prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, a okres 3 lat będzie w ocenie Sądu wystarczajacy.

P. H.

V

Obowiązkowe świadczenie pieniężne jest w orzeczonej kwocie wystarczające w proporcji do możliwości finansowych oskarżonego.

P. H.

VI

Obowiązek naprawienie szkody jest w ocenie Sądu niezbędnym komponentem wyroku, biorąc przy tym pod uwagę uregulowanie zobowiązań wobec B. P..

P. H.

VII

dla zabezpieczenia pokrzywdzonych Sad zdecydował się nałożyć na oskarżonego zakaz zbliżania się i kontaktów z pokrzywdzonymi na okres wystarczający dla tego aby ślady emocjonalne byłego związku zaniknęły na tyle aby nie rodzić kolejnych potencjalnych zażewi konfliktu.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. H.

III

wobec pozbawienia wolności oskarżonego na potrzeby sprawy należało zaliczyć ten okres na poczet kary

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VIII

sytuacja finansowa oskarżonego uzasadnia zwolnienie go z obowiązku ponoszenia kosztów procesu.

1.Podpis