Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 186/08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2012r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSO Bożena Połcik

Sędziowie SSO Jacek Włodarczyk-ref.

Ławnicy: Barbara Gonera

Zenon Chrząstek

January Cieślak

Protokolant Małgorzata Gikler

w obecności Prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Ryszarda Chyrka i Jacka Otoli

po rozpoznaniu w dniach: 18.05.2009r., 25.05.2009r., 01.06.2009r., 15.06.2009r., 22.06.2009r., 13.07.2009r., 07.09.2009r., 14.09.2009r., 25.09.2009r., 28.09.2009r., 12.10.2009r., 13.10.2009r., 16.10.2009r., 23.10.2009r., 09.11.2009r., 16.11.2009r., 20.11.2009r., 30.11.2009r., 11.01.2010r., 12.01.2010r., 15.01.2010r., 22.01.2010r., 12.02.2010r., 15.02.2010r., 26.02.2010r., 01.03.2010r., 09.04.2010r., 23.04.2010r., 26.04.2010r., 10.05.2010r., 17.05.2010r., 21.05.2010r., 31.05.2010r., 01.06.2010r., 07.06.2010r., 14.06.2010r., 19.07.2010r., 21.07.2010r., 26.07.2010r., 10.09.2010r., 17.09.2010r., 20.09.2010r., 04.10.2010r., 08.10.2010r., 15.10.2010r., 03.11.2010r., 08.11.2010r., 15.11.2010r., 06.12.2010r., 10.12.2010r., 13.12.2010r. 05.01.2011r., 12.01.2011r., 14.01.2011r., 28.01.2011r., 07.02.2011r., 09.02.2011r., 11.02.2011r., 11.03.2011r., 25.03.2011r., 08.04.2011r., 13.04.2011r., 13.05.2011r., 20.05.2011r., 25.05.2011r., 10.06.2011r., 15.06.2011r., 13.07.2011r., 15.07.2011r., 27.07.2011r., 19.08.2011r., 16.09.2011r., 23.09.2011r., 12.10.2011r. 16.11.211r. 18.11.2011r., 09.12.2011r., 16.12.2011r., 20.01.2012r., 31.01.2012r., 06.02.2012r., 09.03.2012r., 13.04.2012r., 27.04.2012r., 25.05.2012r., 05.06.2012r., 11.06.2012r., 15.06.2012r., 24.07.2012r., 03.09.2012r., 12.09.2012r., 28.09.2012r. w C. na rozprawie

sprawy:

1.  K. K. (1) urodzonego w dniu (...) we W., syna R. i Z. z domu L.

oskarżonego o to, że:

I.  W okresie od 1999 roku do stycznia 2007 roku w C. i innych miejscowościach brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym posługującą się bronią palną, materiałami wybuchowymi mającą na celu popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu obrotowi gospodarczemu oraz zajmującą się obrotem środkami odurzającymi, przy czym w okresie od 2002 roku do stycznia 2007 roku kierował tę grupą

I.  tj. o przestępstwo z art. 258 § 3 KK

II.  W okresie od 2002 roku do dnia 05 grudnia 2006 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną w postaci rewolweru (...), wraz z amunicją który nabył od J. K. (1) za kwotę nie mniej niż 700 USD przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

II.  tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

III.  W okresie od lutego 2003 roku do dnia 22 czerwca 2007 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną w postaci strzelby (...), którą nabył od G. O. za kwotę nie mniej niż 2500 złotych, a także oferował możliwość zakupu za swoim pośrednictwem od G. O. nie mniej niż 50 sztuk wyżej wymienionej broni po cenie 1000 USD za sztukę, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

III.  tj. o przestępstwo z art. 263 § 1 i 2 KK w zw. z art. 65 §1 KK

IV.  W okresie od 2004 roku do 06 stycznia 2006 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną w postaci pistoletu (...) (na komorze zamkowej) i (...) (na szkielecie), które nabył od J. K. (2) za nie mniej niż 800 złotych przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

IV.  tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 KK w zw. z art. 65 §1 KK

V.  W okresie od 2004 roku do 06 stycznia 2006 roku C. bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną w postaci pistoletu (...), który nabył od J. K. (2) za nie mniej iż 800 złotych przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

V.  tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 KK w zw. z art. 65 §1 KK

VI.  W okresie od 2002 roku do 22 czerwca 2007 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał amunicję do broni palnej w postaci:

-

19 sztuk nabojów (...) z oznaczeniem na spłonce (...)

-

1 sztukę amunicji z oznaczeniem (...) (...)

-

64 sztuk amunicji kal 7,62

-

13 sztuk amunicji myśliwskiej z oznaczeniem (...)

-

100 sztuk amunicji cal. 9 mm wz Luger

-

11 szt. amunicji myśliwskiej cal. 12

-

14 sztuk amunicji gazowej (...).

-

oraz broń palną gazową – rewolwer (...) kal 9 mm (...)

przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 KK w zw. z art. 65 §1 KK

VII.  W C. w okresie od końca 2002 roku 25 maja 2005 roku bez wymaganego zezwolenia posiadał materiał wybuchowy – pentrytowy (...) w ilości 103,40 g., który nabył od A. W. (1) za kwotę nie mniej niż 1000 złotych przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

VII.  tj. o przestępstwo z art. 171 § 1 KK w zw. z art. 65 §1 KK

VIII.  W C. w okresie od stycznia 2005 roku do lutego 2006 roku , działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu

-

w okresie od stycznia 2005 roku do lipca 2005 roku chcąc aby M. F. dokonał zabójstwa A. W. (1) ps. (...) nakłaniał go do tego oferując w zamian kwotę 50.000 złotych oraz przekazując mu w celu dokonania zabójstwa wyżej wymienionej osoby rewolwer (...) wraz z amunicją

-

w lipcu 2005 roku działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2), chcą aby R. R. dokonał zabójstwa A. W. (1) ps. (...) nakłaniał go do tego oferując w zamian nie mniej niż 30.000 złotych oraz przekazując mu w celu dokonania zabójstwa wyżej wymienionej osoby rewolwer (...) wraz z amunicją

-

w lutym 2006 roku chcąc aby A. W. (2) w czasie pobytu na terenie (...) znalazł osoby mogące podjąć się dokonania zabójstwa A. W. (1) ps. (...) w zamian za kwotę 10.000 – 15.000 $ nakłaniał go do tego

przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, a zarzucanego mu czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 września 2004 roku sygn. akt IV K 1002/03 za czyny z art. 282 KK i art. 191 § 2 KK i inne na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie (...)

tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 KK w zw. z art. 148 § 1 i 2 pkt. 4 KK (w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 września 2005 roku) w zw. z art. 12 KK i art. 64 § 1 KK i art. 65 § 1 KK

IX.  W C. w okresie od stycznia 2006 roku do maja 2006 roku działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2), chcąc spowodować zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania w wysokości 200.000 złotych na rzecz A. W. (2) i A. W. (3) z polisy nr (...) (...) oraz w wysokości 150.000 złotych na rzecz K. K. (1), D. K. oraz E. K. z polisy nr (...) z tytułu śmierci W. S. nakłaniał go do popełniania samobójstwa w formie wypadku samochodowego będącego podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, a następnie chcąc aby P. S. (1) dokonał zabójstwa W. S. w formie upozorowanego wypadku samochodowego i spowodował w ten sposób zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania w wysokości 200.000 złotych na rzecz A. W. (2) i A. W. (3) z polisy nr (...) (...) oraz w wysokości 150.000 złotych na rzecz K. K. (1), D. K. oraz E. K. z polisy nr (...) z tytułu śmierci W. S. nakłaniał go do tego, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 września 2004 roku sygn. akt IV K 1002/03 za czyny z art. 282 KK i art. 191 § 2 KK i inne na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie (...)

IX.  tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 KK w zw. z art. 298 § 1 KK i art. 13 § 1 KK w zw. z art. 151 KK oraz z art. 18 § 2 KK w zw. z art. 148 § 1 KK przy zast. art. 11 § 2 KK w zw. z art. 64 § 1 KK i art. 65 §1 KK

X.  W C. w okresie od marca 2006 roku do 18 sierpnia 2006 roku do chcąc aby A. W. (2) dokonał zabójstwa S. W. za pomocą ładunku wybuchowego nakłaniał go do tego polecając mu zakup ładunku wybuchowego od R. P. za kwotę nie mniej niż 4000 złotych, jego podłożenie pod samochód należący do S. W. oraz jego detonację przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 września 2004 roku sygn. akt IV K 1002/03 za czyny z art. 282 KK i art. 191 § 2 KK i inne na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie (...)

X.  tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 KK w zw. z art. 148 § 2 pkt. 4 KK i art. 171 § 1 KK przy zast. art. 11 § 2 KK w zw. z art. 64 §1 KK i art. 65 §1 KK

XI.  W C. i innych miejscowościach w dniu 20 października 2000 roku działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2) i A. W. (1) i A. H. uczestniczył w przemycie z terytorium Polski do Niemiec znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci 1 kg amfetaminy przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XI.  tj. o przestępstwo z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r o Przeciwdziałaniu Narkomanii w zw. z art. 65 § 1 KK

XII.  W C. wiosną 2002 roku uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środka odurzającego w postaci nie mniej niż 1 kg marihuany oraz nie mniej niż 100 sztukami tabletek ecstasy, które nabył od J. S. przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XII.  tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r o Przeciwdziałaniu Narkomanii w zw. z art. 65 §1 KK

XIII.  W C. w okresie od stycznia 2002 roku do maja 2003 roku w krótkich odstępach czasu, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci nie mniej niż 500 gram amfetaminy, 1000 sztuk tabletek ecstasy oraz 50 gram kokainy, które nabył od S. N. za pośrednictwem A. W. (1) celem rozprowadzenia pośród klientów i pracowników agencji towarzyskiej (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XIII.  tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r o Przeciwdziałaniu Narkomanii w zw. z art. 65 §1 KK przy zast. art. 12 KK.

XIV.  Wiosną 2001 roku w B. stosując przemoc wobec M. R. polegającą na wyrwaniu mu z rąk koperty zawartością 30.000 złotych zabrał ją w celu przywłaszczenia, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XIV.  tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XV.  W styczniu 2002 roku w C. i w B. działając wspólnie i w porozumieniu z S. N., A. W. (2), A. W. (1), K. K. (2) oraz S. L. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grożąc pobiciem doprowadzili M. R. do przekazania kwoty nie mniejszej niż 80.000 złotych, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XV.  tj. o przestępstwo z art. 282 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XVI.  W okresie od maja 2000 roku do sierpnia 2002 roku, w C. i innych miejscowościach działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (1), P. S. (2) i innymi osobami uczestniczył w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w przywozie z terytorium Czech do Polski znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci nie mniej niż 100.000 sztuk tabletek leku o nazwie handlowej (...), w zamian za co otrzymywał od A. W. (1) pieniądze w kwocie 300 złotych za każdy wyjazd po odbiór tabletek na granicę (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XVI.  tj. o przestępstwo z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XVII.  w dniu 2 marca 2003 roku w C. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2), M. F., J. T. i M. W. po uprzednim otworzeniu przez J. T. nn narzędziem zamków w drzwiach mieszkania przy ulicy (...) co umożliwiło wejście do jego wnętrza M. W. i M. F., dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 6600 złotych, 150 euro, 40 litów oraz 490 hrywien, a nadto dwóch portfeli skórzanych, paszportu, karty bankomatowej wydanej przez bank (...), aparatu fotograficznego m-ki (...), telefonu komórkowego m-ki (...) model (...) oraz saszetki z przyborami toaletowymi, o łącznej wartości nie mniejszej niż 11.000 złotych na szkodę A. K. (1) przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej,

XVII.  - tj. o przestępstwo z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 65 § 1 KK

XVIII.  w dniu 18 marca 2003 roku w C. przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. F. używając siekiery i noża wybili dwie boczne szyby od strony kierowcy oraz szybę tylną w samochodzie m-ki (...) o nr rej. (...) powodując szkodę w mieniu A. S. (1) na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 złotych,

XVIII.  tj. o przestępstwo z art. 288§1 kk

XIX.  w 2006 roku w C. kierując zorganizowana grupą przestępczą polecił A. W. (2) i M. F. groźbami bezprawnymi wymusić od G. T. – ojca M. T. zwrot wierzytelności w kwocie 5000 złotych w ten sposób, że początkowo polecił w/w wbicie siekiery w drzwi mieszkania przy ul. (...) w wyniku czego nastąpiło ich uszkodzenie i szkoda w mieniu G. T. na kwotę 800 złotych, a następnie po upływie około 1 miesiąca polecił A. W. (2) i M. F. podpalenie tych drzwi przy użyciu cieczy łatwopalnej, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 września 2004 roku sygn. akt IV K 1002/03 za czyny z art. 282 KK i art. 191 § 2 KK i inne na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie (...) oraz działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XIX.  tj. o przestępstwo z art. 191§2 kk i art. 288§1 kk przy zast. art.11§2 kk w zw. z art. 64 § 1 KK i art. 65 § 1 KK

XX.  w lutym i marcu 2003 roku w C. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z G. O., A. W. (2) i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wywiezienie za granicę (...) i zgłoszenie fikcyjnej kradzieży pojazdu marki (...) nr rej. (...) wprowadził w ten sposób w błąd Towarzystwo (...) S.A. odnośnie faktów mających znaczenie dla wypłaty odszkodowania z tytułu polisy AC seria (...) i doprowadził w/wym. Towarzystwo (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 59.562 zł, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XX.  tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 65§1 kk

XXI.  Latem 2002 roku w C., działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2), w celu zmuszenia A. L. do zwrotu wierzytelności w wysokości nie mniej niż 35.000 złotych stosował przemoc polegającą na uderzeniu w plecy na wysokości nerek oraz pozbawił wolności A. L. w ten sposób, iż przykuł go kajdankami do biegnącej pod sufitem rury w siedzibie agencji towarzyskiej (...) w C., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXI.  tj. o przestępstwo z art. 191 § 2 KK w zw. z art. 189 § 1 KK przy zast. art. 11 § 2 KK i art. 65 § 1 KK

XXII.  W okresie od lipca do sierpnia 2002 roku w C., Z., G. i innych, działając w zorganizowanej grupie przestępczej na zlecenie M. S. (1), chcąc aby A. W. (2) stosując przemoc polegającą na kilkukrotnym uderzeniu w brzuch J. P. (1) doprowadził do przerwania ciąży, polecił mu dokonanie wyżej wymienionego czynu i przekazał wyżej wymienionemu pieniądze w kwocie 2700 złotych otrzymane od M. S. (1) za pośrednictwem M. M. (1), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXII.  tj. o przestępstwo z art. 18 § 1 KK w zw. z art. 153 § 1 KK przy zast. art. 65 § 1 KK

XXIII.  W okresie 24 marca 2003 roku do 15 kwietnia 2003 roku w R. i C. działając wspólnie i w porozumieniu z K. B., A. W. (2), M. F. i A. S. (2) poprzez sfingowaną kolizję samochodów marki (...) oraz (...) nr rej. (...) spowodował zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej nr (...), a następnie poprzez wprowadzenie w błąd co do okoliczności wyżej wymienionego zdarzenia doprowadził (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 17.284,90 złotych, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXIII.  tj. o przestępstwo z art. 298 § 1 KK w zw. z art. 286 § 1 KK przy zast. art. 11 § 2 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XXIV.  W 2002 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, poprzez wprowadzenie J. P. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości przeprowadzenia działań w celu odzyskania wierzytelności w wysokości nie mniej niż 80.000 złotych od C. G. (1) oraz co do konieczności zapewnienie sobie przez J. P. (2) „ochrony przed grupą przestępczą ze (...)” doprowadził wyżej wymienionego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości nie mniej niż 3000 Euro i 5000 złotych, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXIV.  tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XXV.  W styczniu 2002 roku w C., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami po uprzednim pobiciu K. K. (2) i S. L. oraz stosując groźby ponownego pobicia K. K. (2) oraz popełnienia przestępstwa na szkodę jego najbliższej rodziny doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 6000 złotych, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXV.  tj. o przestępstwo z art. 282 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

2.  A. W. (1) urodzonego w dniu (...) w K., syna M. i W. zd. I.

oskarżonego o to, że:

XXVI.  W okresie od 1998 roku do maja 2003 roku w C. i innych miejscowościach założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym posługującą się bronią palną, materiałami wybuchowymi mającą na celu popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz zajmującą się obrotem środkami odurzającymi

XXVI.  tj. o przestępstwo z art. 258 § 3 KK

XXVII.  W okresie od 2001 roku do 18 października 2007 roku w B., bez wymaganego zezwolenia posiadał materiał wybuchowy – pentrytowy (...) w ilości nie mniej niż 500 gram z czego w 2002 roku 100 gram zbył za kwotę 400 USD na rzecz P. S. (2), a 103,40 gram sprzedał K. K. (1) za kwotę 1000 złotych przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXVII.  tj. o przestępstwo z art. 171 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 KK;

XXVIII.  W okresie od 2001 roku do dnia 18 października 2007 roku w B. bez wymaganego zezwolenia posiadał strzelbę (...) którą nabył od S. N. w zamian na 1,2 kg materiału wybuchowego (...), 6 sztuk amunicji (...), 4 sztuki amunicji (...)3 sztuki amunicji (...) przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXVIII.  tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 kk i z art. 171 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XXIX.  W C. i innych miejscowościach w dniu październiku 2000 roku nabył na terytorium Czech od osoby narodowości (...) o nieustalonej tożsamości znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci 1 kg amfetaminy, a następnie w działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2) i K. K. (1) uczestniczył w przemycie wyżej wymienionej substancji z terytorium Polski do Niemiec jaki miał miejsce w dniu 20 października 2000 roku, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXIX.  tj. o przestępstwo z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r o Przeciwdziałaniu Narkomanii w zw. z art. 65 § 1 KK

XXX.  W styczniu 2002 roku w C. i w B. działając wspólnie i w porozumieniu z S. N., A. W. (2), K. K. (1), K. K. (2) oraz S. L. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grożąc pobiciem doprowadzili M. R. do przekazania kwoty nie mniejszej niż 80.000 złotych, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXX.  tj. o przestępstwo z art. 282 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XXXI.  W 1998 roku w C. i innych miejscowościach działając wspólnie i w porozumieniu z P. S. (2) i innymi osobami, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dokonał przywozu z terytorium Czech do Polski, a następnie do Niemiec znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci nie mniej niż 34.000 sztuk tabletek leku o nazwie handlowej (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXXI.  tj. o przestępstwo z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r o Przeciwdziałaniu Narkomanii; w zw. z art. 65 § 1 KK

XXXII.  W okresie od maja 2000 roku do sierpnia 2002 roku, w C. i innych miejscowościach działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z P. S. (2), K. K. (1) i innymi osobami dokonał przywozu z terytorium Czech do Polski, a następnie do krajów (...) znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci nie mniej niż 100.000 sztuk tabletek leku o nazwie handlowej (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXXII.  tj. o przestępstwo z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r o Przeciwdziałaniu Narkomanii w zw. z art. 12 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XXXIII.  W lutym i marcu 2003 roku w C. i innych miejscowościach, wspólnie i w porozumieniu z G. O., A. W. (2) i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wywiezienie za granicę (...) i zgłoszenie fikcyjnej kradzieży pojazdu marki (...) nr rej. (...) wprowadził w ten sposób w błąd Towarzystwo (...) S.A. odnośnie faktów mających znaczenie dla wypłaty odszkodowania z tytułu polisy AC seria (...) i doprowadził w/wym. Towarzystwo (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 59.562 zł, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXXIII.  tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 65§1 kk

XXXIV.  W 2002 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, poprzez wprowadzenie J. P. (2) w błąd co do zamiaru i możliwości przeprowadzenia działań w celu odzyskania wierzytelności w wysokości nie mniej niż 80.000 złotych od C. G. (1) oraz co do konieczności zapewnienie sobie przez J. P. (2) „ochrony przed grupą przestępczą ze (...)” doprowadził wyżej wymienionego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości nie mniej niż 3000 Euro i 5000 złotych, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXXIV.  tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XXXV.  W styczniu 2002 roku w C., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami po uprzednim pobiciu K. K. (3) i S. L. oraz stosując groźby ponownego pobicia K. K. (2) oraz popełnienia przestępstwa na szkodę jego najbliższej rodziny doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 6000 złotych, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXXV.  tj. o przestępstwo z art. 282 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XXXVI.  .W okresie od 1999 roku do czerwca 2004 roku w C., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grożąc R. C. (2) i Z. G. właścicielom agencji towarzyskiej (...) z/s w C. zamachami na życie, zdrowie mienie oraz spowodowaniem zaprzestania przez pokrzywdzonych prowadzenia działalności gospodarczej doprowadził pokrzywdzonych do rozporządzenia mieniem w formie opłat w zamian za tzw. „ochronę” w wysokości nie mniej niż 99.000 złotych przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXXVI.  tj. o przestępstwo z art. 282 KK w zw. z art. 12 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XXXVII.  . W 2002 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną w postaci pistoletu (...) model (...) wraz z amunicją, który następnie zbył S. N. za kwotę 1500 USD oraz pistoletu maszynowego typu (...) wraz z amunicją, który następnie zbył S. N. za kwotę 2000 USD złotych przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXXVII.  tj. o przestępstwo z art. 263 § 1 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

3.  A. W. (2), urodzonego w dniu (...) w C., syna J. i E. z domu G.

oskarżonego o to, że:

XXXVIII.  W okresie od 2000 roku do stycznia 2007 roku w C. i innych miejscowościach wraz z K. K. (1) i M. F. i innymi osobami uczestniczył w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym posługującą się bronią palną, materiałami wybuchowymi mającą na celu popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu obrotowi gospodarczemu oraz zajmującą się wbrew przepisom ustawy obrotem środkami odurzającymi

XXXVIII.  tj. o przestępstwo z art. 258 § 2 KK

XXXIX.  W okresie od 2002 roku do dnia 05 grudnia 2006 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną w postaci rewolweru (...), stanowiący własność K. K. (1), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XXXIX.  tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XL.  W okresie od lutego 2003 roku do dnia 22 czerwca 2007 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną w postaci strzelby (...), stanowiącą własność K. K. (1), którą nabył od G. O. za kwotę nie mniej niż 2500 złotych przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XL.  tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 KK w zw. z art. 65 §1 KK

XLI.  W okresie od 2002 roku do 22 czerwca 2007 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną oraz amunicję do broni palnej w postaci:

-

19 sztuk nabojów (...) z oznaczeniem na spłonce (...)

-

1sztukę amunicji z oznaczeniem (...) (...)

-

64 sztuk amunicji kal 7,62

-

13 sztuk amunicji myśliwskiej z oznaczeniem (...)

-

broni palnej gazowej – rewolweru (...) kal 9 mm (...)

-

100 sztuk amunicji cal. 9 mm wz Luger

-

11 szt. amunicji myśliwskiej cal. 12

-

14sztuk amunicji gazowej (...).

stanowiącą własność K. K. (1) oraz

-

strzelbę myśliwską (...) nr (...)

-

101 sztuk amunicji cal. 22 ( 5,6 mm ) (...)

-

oraz 1 nabój kal. 14,5x114 mm produkcji (...) z pociskiem (...)

przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 KK w zw. z art. 65 §1 KK

XLII.  W C. w okresie od końca 2002 roku 25 maja 2005 roku bez wymaganego zezwolenia posiadał materiał wybuchowy – pentrytowy (...) w ilości 103,40 g., stanowiący własność K. K. (1), który nabył go od A. W. (1) za kwotę nie mniej niż 1000 złotych przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XLII.  tj. o przestępstwo z art. 171 § 1 KK w zw. z art. 65 §1 KK

XLIII.  W C. w okresie od lipca 2005 roku do lutego 2006 roku , wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1):

-

w lipcu 2005 roku chcąc aby R. R. dokonał zabójstwa A. W. (1) ps. (...) nakłaniał go do tego oferując w zamian nie mniej niż 30.000 złotych oraz przekazując mu w celu dokonania zabójstwa wyżej wymienionej osoby rewolwer (...) wraz z amunicją,

-

w lutym 2006 roku w okresie pobytu na terenie (...) chcąc aby nieustalony obywatel (...) dokonał zabójstwa A. W. (1) nakłaniał go do tego oferując mu w zamian sumę 10.000 – 15.000 $

przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej a także dopuścił się będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 września 2004 roku sygn. akt IV K 1002/03 za czyny z art. 282 KK i art. 191 § 2 KK i inne na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie (...)

tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 KK w zw. z art. 148 § 2 pkt. 4 KK (w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 września 2005 roku) w zw. z art. 12 KK i art. 64 § 1 KK i art. 65 § 1 KK

XLIV.  W C. w okresie od stycznia 2006 roku do maja 2006 roku działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) chcąc spowodować zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania w wysokości 200.000 złotych na rzecz A. W. (2) i A. W. (3) z polisy nr (...) (...) oraz w wysokości 150.000 złotych na rzecz K. K. (1), D. K. oraz E. K. z polisy nr (...) z tytułu śmierci W. S. nakłaniał go do popełniania samobójstwa w formie wypadku samochodowego będącego podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, a następnie chcąc aby P. S. (1) dokonał zabójstwa W. S. w formie upozorowanego wypadku samochodowego i spowodował w ten sposób zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania w wysokości 200.000 złotych na rzecz A. W. (2) i A. W. (3) z polisy nr (...) (...) oraz w wysokości 150.000 złotych na rzecz K. K. (1), D. K. oraz E. K. z polisy nr (...) z tytułu śmierci W. S. nakłaniał go do tego, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 września 2004 roku sygn. akt IV K 1002/03 za czyny z art. 282 KK i art. 191 § 2 KK i inne na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie (...)

XLIV.  tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 KK w zw. z art. 298 § 1 KK i art. 13 § 1 KK w zw. z art. 151 KK oraz z art. 18 § 2 KK w zw. z art. 148 § 1 KK przy zast. art. 11 § 2 KK w zw. z art. 64 § 1 KK i art. 65 §1 KK

XLV.  W S. w marcu 2006 roku nabył od R. P. za kwotę nie mniej niż 4000 złotych, ładunek wybuchowy wraz z zapalnikiem oraz detonatorem przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej,

XLV.  tj. o przestępstwo z art. 171 § 1 KK w zw. z art. 65 §1 KK

XLVI.  W C. i innych miejscowościach w dniu 20 października 2000 roku działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), A. H. i A. W. (1) uczestniczył w przemycie z terytorium Polski do Niemiec znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci 1 kg amfetaminy przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XLVI.  tj. o przestępstwo z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r o Przeciwdziałaniu Narkomanii w zw. z art. 65 § 1 KK

XLVII.  W styczniu 2002 roku w C. i w B. działając wspólnie i w porozumieniu z S. N., K. K. (1), A. W. (1), K. K. (2) oraz S. L. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grożąc pobiciem doprowadzili M. R. do przekazania kwoty nie mniejszej niż 80.000 złotych, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

XLVII.  tj. o przestępstwo z art. 282 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

XLVIII.  w dniu 2 marca 2003 roku w C. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), M. F., J. T. i M. W. po uprzednim otworzeniu przez J. T. nn narzędziem zamków w drzwiach mieszkania przy ulicy (...) co umożliwiło wejście do jego wnętrza M. W. i M. F., dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 6600 złotych, 150 euro, 40 litów oraz 490 hrywien, a nadto dwóch portfeli skórzanych, paszportu, karty bankomatowej wydanej przez bank (...), aparatu fotograficznego m-ki (...), telefonu komórkowego m-ki (...) model (...) oraz saszetki z przyborami toaletowymi, o łącznej wartości nie mniejszej niż 11.000 złotych na szkodę A. K. (1) przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej,

XLVIII.  - tj. o przestępstwo z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 65 § 1 KK

XLIX.  w 2006 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z M. F. w wykonaniu polecenia K. K. (1) w celu zmuszenia groźbami bezprawnymi G. T. – ojca M. T. do zwrotu wierzytelności w kwocie 5000 złotych w ten sposób, że początkowo dokonał wbicia siekiery w drzwi mieszkania przy ul. (...) w wyniku czego nastąpiło ich uszkodzenie i szkoda w mieniu G. T. na kwotę 800 złotych, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 września 2004 roku sygn. akt IV K 1002/03 za czyny z art. 282 KK i art. 191 § 2 KK i inne na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie (...)

XLIX.  tj. o przestępstwo z art. 191§2 kk i art. 288§1 kk przy zast. art.11§2 kk w zw. z art. 64 § 1 KK i art. 65 § 1 KK

L.  w lutym i marcu 2003 roku w C. i innych miejscowościach, działając w zorganizowanej grupie przestępczej wspólnie i w porozumieniu z G. O., K. K. (1) i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wywiezienie za granicę (...) i zgłoszenie fikcyjnej kradzieży pojazdu marki (...) nr rej. (...) wprowadził w ten sposób w błąd Towarzystwo (...) S.A. odnośnie faktów mających znaczenie dla wypłaty odszkodowania z tytułu polisy AC seria (...) i doprowadził w/wym. Towarzystwo (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 59.562 zł, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

L.  tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 65§1 kk

LI.  Latem 2002 roku w C., działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), w zorganizowanej grupie przestępczej, w celu zmuszenia A. L. do zwrotu wierzytelności w wysokości nie mniej niż 35.000 złotych stosował przemoc polegającą na uderzeniu w plecy na wysokości nerek oraz pozbawił wolności A. L. w ten sposób, iż przykuł go kajdankami do biegnącej pod sufitem rury w siedzibie agencji towarzyskiej (...) w C.,

LI.  tj. o przestępstwo z art. 191 § 2 KK w zw. z art. 189 § 1 KK przy zast. art. 11 § 2 KK i art. 65 § 1 KK

LII.  W okresie 24 marca 2003 roku do 15 kwietnia 2003 roku w R. i C. działając wspólnie i w porozumieniu z K. B., K. K. (1), M. F. i A. S. (2) poprzez sfingowaną kolizję samochodów marki (...) oraz (...) nr rej. (...) spowodował zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej nr (...), a następnie poprzez wprowadzenie w błąd co do okoliczności wyżej wymienionego zdarzenia doprowadził (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 17.284,90 złotych, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

LII.  tj. o przestępstwo z art. 298 § 1 KK w zw. z art. 286 § 1 KK przy zast. art. 11 § 2 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

LIII.  W okresie od listopada 2006 roku do 10 stycznia 2007 roku w C., działając wspólnie i w porozumieniu z M. F. i innymi osobami, chcąc wymusić od M. S. (2) zwrot wierzytelności w wysokości 50.000 złotych, stosował wobec wyżej wymienionego groźby pobicia, zgwałcenia M. S. (2) oraz członków jego najbliższej rodziny a także groźby zabójstwa, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 września 2004 roku sygn. akt IV K 1002/03 za czyny z art. 282 KK i art. 191 § 2 KK i inne na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie (...)

LIII.  tj. o czyn z art. 191 § 2 kk w zw. z art. 64 §1 KK i art. 65 § 1 kk

4.  M. F. , urodzonego (...) w C., syna J. i T. zd. B.

Oskarżonego o to, że:

LIV.  W okresie od 2002 roku do 10 stycznia 2007 r. w C. i innych miejscowościach brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której wchodzili K. K. (1), A. W. (2), M. F. i inne osoby, o charakterze zbrojnym posługującej się bronią palną, materiałami wybuchowymi mającą na celu popełnianie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, obrotowi gospodarczemu oraz zajmującą się nielegalnym obrotem środków odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz popełnianie innych przestępstw, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 13 czerwca 2005 roku sygn. akt II K 97/04 zmienionego na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn. akt II Aka 361/05 za czyn z art. 258 § 1 KK i art. 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 KK i w zw. z art. 65 § 1 KK na karę łączną w wymiarze 4 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od (...)

tj. o przestępstwo z art. 258 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 KK

LV.  W 2002 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał materiał wybuchowy – pentrytowy (...) w ilości 103,40 gr. stanowiący własność K. K. (1), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

tj. o przestępstwo z art. 171 § 1 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

LVI.  W okresie od stycznia 2005 roku do lipca 2005 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał rewolwer (...) wraz z amunicją, stanowiący własność K. K. (1), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

LVII.  w dniu 2 marca 2003 roku w C. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2), K. K. (1), J. T. i M. W. po uprzednim otworzeniu przez J. T. nn narzędziem zamków w drzwiach mieszkania przy ulicy (...) co umożliwiło wejście do jego wnętrza M. W. i M. F., dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 6600 złotych, 150 euro, 40 litów oraz 490 hrywien, a nadto dwóch portfeli skórzanych, paszportu, karty bankomatowej wydanej przez bank (...), aparatu fotograficznego m-ki (...), telefonu komórkowego m-ki (...) model (...) oraz saszetki z przyborami toaletowymi, o łącznej wartości nie mniejszej niż 11.000 złotych na szkodę A. K. (1) przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej,

tj. o przestępstwo z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

LVIII.  w dniu 18 marca 2003 roku w C. przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) używając siekiery i noża wybili dwie boczne szyby od strony kierowcy oraz szybę tylną w samochodzie m-ki (...) o nr rej. (...) powodując szkodę w mieniu A. S. (1) na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 złotych

tj. o przestępstwo z 288 § 1 kk

LIX.  w 2006 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2), wykonując polecenie K. K. (1) chcąc groźbami bezprawnymi wymusić od G. T. – ojca M. T. zwrot wierzytelności w kwocie 5000 złotych w ten sposób, że dokonał wbicia siekiery w drzwi mieszkania przy ul. (...) w wyniku czego nastąpiło ich uszkodzenie i szkoda w mieniu G. T. na kwotę 800 złotych, a następnie po upływie około 1 miesiąca dokonał podpalenia tych drzwi przy użyciu cieczy łatwopalnej, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w zorganizowanej grupie przestępczej przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 13 czerwca 2005 roku sygn. akt II K 97/04 zmienionego na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn. akt II Aka 361/05 za czyn z art. 258 § 1 KK i art. 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 KK i w zw. z art. 65 § 1 KK na karę łączną w wymiarze 4 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od (...)

tj. o przestępstwo z art. 191§2 kk i art. 288§1 kk przy zast. art.11§2 kk w zw. z art. 64 § 1 KK i art. 65 § 1 KK

LX.  w lutym i marcu 2003 roku w C. i innych miejscowościach, działając w zorganizowanej grupie przestępczej wspólnie i w porozumieniu z G. O., A. W. (2) i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wywiezienie za granicę (...) i zgłoszenie fikcyjnej kradzieży pojazdu marki (...) nr rej. (...) wprowadził w ten sposób w błąd Towarzystwo (...) S.A. odnośnie faktów mających znaczenie dla wypłaty odszkodowania z tytułu polisy AC seria (...) i doprowadził w/wym. Towarzystwo (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 59.562 zł, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

LXI.  W okresie 24 marca 2003 roku do 15 kwietnia 2003 roku w R. i C. działając wspólnie i w porozumieniu z K. B., A. W. (2), K. K. (1) i A. S. (2) poprzez sfingowaną kolizję samochodów marki (...) oraz (...) nr rej. (...) spowodował zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej nr (...), a następnie poprzez wprowadzenie w błąd co do okoliczności wyżej wymienionego zdarzenia doprowadził (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 17.284,90 złotych, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

tj. o przestępstwo z art. 298 § 1 KK w zw. z art. 286 § 1 KK przy zast. art. 11 § 2 KK w zw. z art. 65 § 1 K

LXII.  W lutym 2003 roku w M., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami bez wymaganego zezwolenia nabył od G. O. za kwotę 2500 złotych broń palną w postaci strzelby (...) 12 GA nr MV43194C, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

LXII.  tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

LXIII.  W okresie od listopada 2006 roku do 10 stycznia 2007 roku w C., działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2) i innymi osobami, chcąc wymusić od M. S. (2) zwrot wierzytelności w wysokości 50.000 złotych, stosował wobec wyżej wymienionego groźby pobicia, zgwałcenia M. S. (2) oraz członków jego najbliższej rodziny a także groźby zabójstwa, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

tj. o przestępstwo z art. 191 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

5.  P. S. (1) urodzonego w dniu (...) w B., syna W. i A. zd. P.

oskarżonego o to, że:

LXIV.  W dniu 06 maja 2006 roku w C., działając z motywacji zasługującej na szczególne potępienie albowiem chcąc spowodować zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania w wysokości 200.000 złotych na rzecz A. W. (2) i A. W. (3) z polisy nr (...) (...) oraz w wysokości 150.000 złotych na rzecz K. K. (1), D. K. oraz E. K. z polisy nr (...) z tytułu śmierci W. S. z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojego ojca W. S. poprzez uderzenie samochodem marki (...) nr rej. (...) z prędkością 120 km/h w drzewo spowodował u wyżej wymienionego obrażenia ciała w postaci stłuczenia tkanek miękkich głowy, stanu po urazie mózgu, złamania obustronnego żeber, złamania wielomiejscowego kręgosłupa, złamania kości łonowej prawej, stłuczenia płuca, krwiaka zaotrzewnowego, stłuczenia jelit, martwicy wątroby, obrzęku mózgu doprowadzając w ten sposób do śmierci swojego ojca W. S. w dniu 01 czerwca 2006 roku

tj. o przestępstwo z art. 148 § 2 pkt. 3 KK w zw. z art. 298 § 1 KK przy zast. art. 11 § 2 KK

LXV.  W dniu 18 sierpnia 2006 roku w C. chcąc aby A. W. (2) dokonał zabójstwa S. W. za pomocą ładunku wybuchowego ułatwił mu jego popełnienie podwożąc go wraz z ładunkiem wybuchowym w pobliże miejsca zamieszkania S. W. oraz zapewniając „alibi” poprzez meldunek w hotelu (...) w C.

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 KK w zw. z art. 148 § 2 pkt. 4 KK

LXVI.  Jesienią 2006 roku w K. wbrew przepisom ustawy przez okres nie mniej niż 7 dni posiadał broń palną w postaci rewolweru (...)

tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 KK

LXVII.  W dniu 04 kwietnia 2007 roku w C. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracownika Funduszu (...) z/s w W. Oddział w C. co do swojej sytuacji majątkowej oraz zamiaru spłaty zaciągniętych zobowiązań doprowadził w/wym. spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych poprzez zawarcie umowy pożyczki

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 KK

6.  P. S. (2) urodzonego w dniu (...) w C., syna J. i A. zd. M.

oskarżonego o to, że:

LXVIII.  W 1998 roku w C. i innych miejscowościach działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (1) i innymi osobami, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dokonał przywozu z terytorium Czech do Polski znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci nie mniej niż 34.000 sztuk tabletek leku o nazwie handlowej (...), w zamian za co otrzymał 25.000 złotych

tj. o przestępstwo z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r o Przeciwdziałaniu Narkomanii;

LXIX.  W okresie od maja 2000 roku do sierpnia 2002 roku, w C. i innych miejscowościach działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (1) i K. K. (1) i innymi osobami dokonał przywozu z terytorium Czech do Polski znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci nie mniej niż 100.000 sztuk tabletek leku o nazwie handlowej (...), w zamian za co otrzymał nie mniej niż 140.000 złotych

tj. o przestępstwo z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r o Przeciwdziałaniu Narkomanii w zw. z art. 12 KK

LXX.  W 2002 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał amunicję w postaci 20 sztuk naboi śrutowych kal. 16, którą następnie sprzedał A. W. (1) za łączną kwotę 400 złotych

tj. o przestępstwo z art. 263 § 1 i 2 KK

LXXI.  W 2002 roku w O. i innych miejscowościach bez wymaganego zezwolenia przez okres 7 dni posiadał materiał wybuchowy – pentrytowy (...) w ilości 500 gram, z czego następnie nabył od A. W. (1) 100 gram za kwotę 400 USD

tj. o przestępstwo z art. 171 §1 KK

7.  S. N. urodzonego w dniu (...) w C., syna J. i J. z domu P.

oskarżonego o to, że:

LXXII.  W 2001 roku w C. wbrew przepisom ustawy zbył strzelbę (...) w zamian na 1,2 kg materiału wybuchowego (...)

tj. o przestępstwo z art. 171 § 1 KK i z art. 263 § 1 KK przy zast. art. 11 § 2 KK

LXXIII.  W okresie od 2001 roku do 2002 roku w C. posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną w postaci:

-

pistolet (...) model (...) wraz z amunicją

-

pistoletu maszynowego typu (...) wraz z amunicją, który następnie zbył C. G. (2)

-

pistoletu (...)

-

pistolet maszynowy T. kal. 11,43 wraz z amunicją

-

pistolet maszynowy (...) wraz z amunicją

tj. o przestępstwo z art. 263 § 1 KK i art. 263 § 2 KK przy zast. art. 11 § 2 KK

LXXIV.  W okresie od stycznia 2002 roku do maja 2003 roku w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci 700 gr kokainy, 2,5 kg amfetaminy, 3 kg marihuany i 3000 sztuk tabletek ecstasy, które przekazał innym osobom w celu dalszej odsprzedaży za łączną kwotę 191.000 złotych

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r o Przeciwdziałaniu Narkomanii w zw. z art. 12 KK

LXXV.  W dniu 18 października 2007 roku w C. wbrew przepisom ustawy posiadał substancję psychotropową w postaci 2,40 gr marihuany

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r o Przeciwdziałaniu Narkomanii

LXXVI.  W styczniu 2002 roku w C. i w B. działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), A. W. (2), A. W. (1), K. K. (2) oraz inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grożąc pobiciem doprowadzili M. R. do przekazania kwoty nie mniejszej niż 80.000 złotych

tj. o przestępstwo z art. 282 KK

8.  G. O. urodzonego w dniu (...) w M., syna P. i H. zd. K.

oskarżonego o to, że:

LXXVII.  w okresie od lipca 2002 roku do końca 2003 roku w C. i innych miejscowościach uczestniczył zorganizowanej grupie przestępczą w skład której wchodzili K. K. (1), A. W. (2) i M. F. o charakterze zbrojnym posługującą się bronią palną, materiałami wybuchowymi mającą na celu popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, obrotowi gospodarczemu oraz zajmującą się obrotem środkami odurzającymi

tj. o przestępstwo z art. 258 § 2 KK

LXXVIII.  w lutym 2003 roku w M., bez wymaganego zezwolenia uczestniczył w handlu bronią palną w postaci strzelb (...) – 12 oferując za pośrednictwem K. K. (4) zakup 50 sztuk w/w broni w cenie po 1000 USD za sztukę, przy czym strzelbę (...)(...) sprzedał K. K. (1) i A. W. (2) za kwotę 2500 złotych, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

tj. o przestępstwo z art . 263 § 1 KK w zw. z art. 65 § 1 KK

LXXIX.  w lutym i marcu 2003 roku w C. i innych miejscowościach, działając w zorganizowanej grupie przestępczej wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), A. W. (2) i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wywiezienie za granicę (...) i zgłoszenie fikcyjnej kradzieży pojazdu marki (...) nr rej. (...) wprowadził w ten sposób w błąd Towarzystwo (...) S.A. odnośnie faktów mających znaczenie dla wypłaty odszkodowania z tytułu polisy AC seria (...) i doprowadził w/wym. Towarzystwo (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 59.562 zł, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

orzeka:

1.  oskarżonego K. K. (1), w ramach czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w okresie od października 2000r do maja 2003r i od stycznia 2005r do stycznia 2007r, w C. i innych miejscowościach brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej charakter zbrojny, posiadającej broń palną i materiały wybuchowe, mającej na celu popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz zajmującej się obrotem środkami odurzającymi, przy czym członkami tej grupy byli: w okresie od października 2000r do maja 2003r A. W. (1), A. W. (2) i inna osoba, w okresie od końca 2002r do kwietnia 2003r M. F. i wyżej wymienione osoby, a od stycznia 2005r do stycznia 2007r A. W. (2) i M. F., przy czym w okresie od stycznia 2005r do stycznia 2007r kierował tą grupą, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 258 § 3 kk w zw. z art. 4 § 1 kk (w brzmieniu nadanym ustawą obowiązującą od 17.10.1999r) i za to na podstawie art. 258 § 3 kk skazuje go na karę 4 ( czterech ) lat pozbawienia wolności;

2.  oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego tego, że w krótkich odstępach czasu, w sposób podobny dopuścił się przestępstw:

a/ opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku, ustalając, że popełnił je w okresie od października 2000r do 5 grudnia 2006r, oraz, że czynu tego w okresie od października 2000r do maja 2003r i od stycznia 2005r do 5 grudnia 2006r dopuścił się w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk,

b/ w ramach czynu opisanego w punkcie III części wstępnej wyroku oraz częściowo w punkcie VI części wstępnej wyroku, polegającego na tym, że w okresie od lutego 2003 roku do dnia 22 czerwca 2007 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną w postaci strzelby (...), którą nabył od G. O. za kwotę nie mniej niż 2500 złotych, oraz amunicję do tej broni w postaci: 19 sztuk nabojów z oznaczeniem na spłonce (...), które nabył od Z. M. w marcu 2003r, a którą posiadał:

- w ilości 9 sztuk amunicji do 22 czerwca 2007r,

- w ilości 10 sztuk amunicji do 2 lipca 2007r,

oraz 1 sztuki amunicji z oznaczeniem (...) (...), którą nabył wraz ze strzelbą od G. O. i posiadał ją od lutego 2003r do 2 lipca 2007r,

przy czym zarzucanego mu czynu w okresie od lutego 2003r do maja 2003r i od stycznia 2005r do stycznia 2007r dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk,

c/ w ramach czynów opisanych w punktach IV i V części wstępnej wyroku, oraz częściowo w punkcie VI części wstępnej wyroku, polegającego na tym, że w okresie od kwietnia 2004r do 6 stycznia 2006r w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną w postaci pistoletu (...) (na komorze zamkowej) i nr (...) (na szkielecie), oraz w postaci pistoletu (...), które nabył od Z. K., za nie mniej niż 800 złotych, oraz amunicję do tej broni w postaci: 64 sztuk amunicji kal. 7,62 mm i 100 sztuk amunicji kal. 9 mm (...), którą nabył wraz z bronią od Z. K. i posiadał ją od kwietnia 2004r do 2 lipca 2007r, przy czym czynu tego w okresie od stycznia 2005r do 6 stycznia 2006r co do broni i od stycznia 2005r do stycznia 2007r co do amunicji dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk ,

d/ w ramach czynu opisanego w punkcie VI części wstępnej wyroku, polegającego na tym, że w okresie co najmniej od maja 2003 roku do 2 lipca 2007 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną gazową – rewolwer (...) kal 9 mm (...) oraz 14 sztuk amunicji gazowej (...)., przy czym czynu tego w okresie od stycznia 2005r do stycznia 2007r dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk ,

i za te przestępstwa na podstawie art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk przy zastosowaniu art. 91 § 1 kk skazuje go na karę 3 ( trzech ) lat i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

3.  oskarżonego K. K. (1), w ramach czynu opisanego w punkcie VII części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w C. w okresie od końca 2002r do 25 maja 2006r, bez wymaganego zezwolenia posiadał substancję wybuchową pentrytowy (...) w ilości 103,40 g, który nabył od A. W. (1) za kwotę nie mniej niż 1000zł, przy czym czynu tego w okresie od końca 2002r do maja 2003r i od stycznia 2005r do 25 maja 2006r dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 171 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 171 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności;

4.  oskarżonego K. K. (1), w ramach czynu opisanego w punkcie VIII części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w C. w okresie od stycznia 2005r do lipca 2005r, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu:

- w okresie od stycznia 2005 roku do czerwca 2005 roku chcąc, aby M. F. dokonał zabójstwa A. W. (1) ps. (...) usiłował nakłaniać go do tego oferując w zamian kwotę 50.000 złotych oraz przekazując mu przez A. W. (2) w celu dokonania zabójstwa wyżej wymienionej osoby rewolwer (...) wraz z amunicją, jednak M. F. nie miał zamiaru dokonania zabójstwa A. W. (1) i nie doszło nawet do usiłowania zabójstwa A. W. (1)

- w lipcu 2005 roku działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2), chcąc, aby R. R. dokonał zabójstwa A. W. (1) ps. (...) usiłował nakłaniać go do tego oferując w zamian nie mniej niż 30.000 złotych oraz przekazując mu przez A. W. (2) w celu dokonania zabójstwa wyżej wymienionej osoby rewolwer (...) wraz z amunicją, jednak R. R. nie miał zamiaru dokonania zabójstwa A. W. (1) i nie doszło nawet do usiłowania zabójstwa A. W. (1),

przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej oraz będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 września 2004 roku sygn. akt IV K 1002/03 za czyny z art. 282 kk i art. 191 § 2 kk i inne na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie (...), czym wyczerpał znamiona ustawowe przestępstwa z art. 13 § 1 kk i art. 18 § 2 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk ( w brzmieniu obowiązującym od dnia 23.04.2009r ) w zw. z art. 12 kk i art 64 § 1 kk i art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 14 § 1 kk i art. 19 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, stosując art. 22 § 2 kk i art. 60 § 6 kt 2 kk skazuje go na karę 6 ( sześciu ) lat pozbawienia wolności;

5.  oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego punkcie IX części wstępnej wyroku, czym wyczerpał znamiona ustawowe przestępstwa z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 298 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 151 kk i z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 148 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i w zw. z art. 65 §1 kk i za to na podstawie art. 148 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 25 ( dwadzieścia pięć ) lat pozbawienia wolności;

6.  oskarżonego K. K. (1), w ramach czynu opisanego w punkcie X części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w C. w okresie od marca 2006 roku do 18 sierpnia 2006 roku chcąc, aby A. W. (2) dokonał zabójstwa S. W. za pomocą ładunku wybuchowego usiłował nakłaniać go do tego polecając mu zakup ładunku wybuchowego od R. P. za kwotę nie mniej niż 4000 złotych, jego podłożenie pod samochód należący do S. W. oraz jego detonację, jednak A. W. (2) nie miał zamiaru dokonania zabójstwa S. W. i nie doszło nawet do usiłowania zabójstwa S. W. mimo zakupienia ładunku wybuchowego, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej oraz będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 września 2004 roku sygn. akt IV K 1002/03 za czyny z art. 282 kk i art. 191 § 2 kk i inne na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie (...), czym wyczerpał znamiona ustawowe przestępstwa z art. 13 § 1 kk i art. 18 § 2 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk ( w brzmieniu obowiązującym od dnia 23.04.2009r ) i art. 171 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk w zw. z art 64 § 1 kk i art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 14 § 1 kk i art. 19 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, stosując art. 22 § 2 kk i art. 60 § 6 pkt 2 kk skazuje go na karę 6 ( sześciu ) lat pozbawienia wolności;

7.  oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XI części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu nazwisko A. H. i wpisując w to miejsce „ i ustaloną osobą”, oraz eliminując z opisu czynu słowo „w przemycie” wpisując w to miejsce „w wywozie”, czym wyczerpał znamiona ustawowe przestępstwa z art. 55 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 55 ust 3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 3 ( trzech ) lat pozbawienia wolności i na podstawie art. 33 § 1 i § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 300 zł;

8.  oskarżonego K. K. (1), w ramach czynów opisanych w punktach XII i XIII części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w okresie od stycznia 2002r do maja 2003r, w krótkich odstępach czasu, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci: nie mniej niż 450 gram marihuany oraz nie mniej niż 70 sztuk tabletek extasy, które nabył od ustalonej osoby, nie mniej niż 500 gram amfetaminy, 1000 sztuk tabletek extasy oraz 50 gram kokainy, które A. W. (1) nabył od S. N. celem rozprowadzenia pośród klientów i pracowników agencji towarzyskiej (...), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 56 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 4 § 1 kk ( w brzmieniu obowiązującym do 9.12.2011r) w zw. z art. 65 § 1 kk przy zastosowaniu art. 12 kk i za to na podstawie art. 56 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 3 ( trzech ) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1 i § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 300 złotych;

9.  uniewinnia oskarżonego K. K. (1) od popełnienia czynu opisanego w punkcie XIV części wstępnej wyroku i w tej części na podstawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa;

10.  oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XV części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu słowa: „w styczniu 2002r” i ”K. K. (2) oraz S. L.” i wpisując w to miejsce: „ w lutym 2002r” i „ z innymi ustalonymi osobami”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 282 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 282 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 300 zł;

11.  uniewinnia oskarżonego K. K. (1) od popełnienia czynu opisanego w punkcie XVI części wstępnej wyroku i w tej części na podstawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa;

12.  oskarżonego K. K. (1), w ramach czynu opisanego w punkcie XVII części wstępnej wyroku, uznaje go za winnego tego, że w dniu 2 marca 2003 roku w C., działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2), M. F. i innymi ustalonymi osobami, po uprzednim otworzeniu przez ustaloną osobę nn narzędziem zamków w drzwiach mieszkania przy ulicy (...) co umożliwiło wejście do jego wnętrza M. F. i ustalonej osobie, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 6600 złotych, 150 euro, 40 litów oraz 490 hrywien, a nadto dwóch portfeli skórzanych, paszportu, karty bankomatowej wydanej przez bank (...), aparatu fotograficznego m-ki (...), telefonu komórkowego m-ki (...) model (...) oraz saszetki z przyborami toaletowymi, o łącznej wartości nie mniejszej niż 8200 złotych na szkodę A. K. (1), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 279 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 300 zł;

13.  oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XVIII części wstępnej wyroku, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 288 § 1 kk i za to na podstawie art. 288 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności;

14.  oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XIX części wstępnej wyroku, ustalając, że dopuścił się go w okresie od początku czerwca 2006r do 12 lipca 2006r, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 191 § 2 kk i art. 288 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 191 § 2 kk przy zast. art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu grzywnę w liczbie 100 stawek dziennych po 300 zł;

15.  oskarżonego K. K. (1), w ramach czynu opisanego w punkcie XX części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w okresie od 8 stycznia 2003r do maja 2003r w C. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z G. O., A. W. (2), A. W. (1), M. F. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wywiezienie za granicę (...) i zgłoszenie w dniu 8 marca 2003r przez ustaloną osobę fikcyjnej kradzieży pojazdu marki (...) nr rej. (...) wprowadził w ten sposób w błąd Towarzystwo (...) S.A. odnośnie faktów mających znaczenie dla wypłaty odszkodowania z tytułu polisy AC seria (...) i doprowadził w/wym. towarzystwo ubezpieczeniowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 59.562 zł, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu grzywnę w liczbie 100 stawek dziennych po 300 zł;

16.  oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXI części wstępnej wyroku, ustalając- w miejsce wskazanej wysokości wierzytelności „nie mniej niż 35.000 złotych”, wysokość wierzytelności na „nie mniej niż 15.000 zł”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 191 § 2 kk i z art. 189 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk ( w brzmieniu obowiązującym do 19.04.2010r) przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 189 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności;

17.  uniewinnia oskarżonego K. K. (1) od popełnienia czynu opisanego w punkcie XXII części wstępnej wyroku i w tej części na podstawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa;

18.  oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXIII części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu nazwiska :”K. B. i A. S. (2)” i wpisując w to miejsce „z innymi ustalonymi osobami”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 298 § 1 kk i art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu grzywnę w liczbie 100 stawek dziennych po 300 zł;

19.  oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXIV części wstępnej wyroku, uzupełniając jego opis w ten sposób, że czynu tego oskarżony dopuścił się wspólnie i w porozumieniu z A. W. (1) i innymi ustalonymi osobami, oraz, że został on popełniony pod koniec 2001r i na początku 2002r, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2 , § 3 kk wymierza mu grzywnę w liczbie 100 stawek dziennych po 300 zł;

20.  oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXV części wstępnej wyroku, ustalając, że popełnił go działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (1) i inną ustaloną osobą, oraz, że popełnił go w miesiącu lutym- marcu 2002r czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 282 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 282 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2 , § 3 kk wymierza mu grzywnę w liczbie 100 stawek dziennych po 300 zł;

21.  na podstawie art. 85 kk, 86 § 1 i § 2 kk, art. 88 kk i art. 91 § 2 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 i grzywny wymierzone w punktach 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20 i orzeka w stosunku do oskarżonego K. K. (1) karę łączną 25 ( dwudziestu pięciu ) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w liczbie 300 stawek dziennych po 300 zł;

22.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu K. K. (1) na poczet orzeczonej w punkcie 21 kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia (...)

23.  na podstawie art. 627 kpk, art. 2 ust 1 pkt 6 , art. 6 i art. 3 ust 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r zasądza od oskarżonego K. K. (1) na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 18600 zł ( osiemnaście tysięcy sześćset złotych ) i wydatki postępowania w części dotyczącej oskarżonego;

24.  oskarżonego A. W. (1), w ramach czynu opisanego w punkcie XXVI części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w okresie od 1998r do maja 2003r, w C. i innych miejscowościach, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą mającą charakter zbrojny, posiadającą broń palną i materiały wybuchowe, mającą na celu popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz zajmującą się obrotem środkami odurzającymi, przy czym członkami tej grupy przestępczej były ustalone osoby, a w okresie od października 2000r do maja 2003r członkami tej grupy byli K. K. (1) i A. W. (2), a od końca 2002r do kwietnia 2003r M. F. wraz z wyżej wymienionymi osobami, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 258 § 3 kk w zw. z art. 4 § 1 kk w brzmieniu nadanym ustawą obowiązującą od 17.10.1999r i za to na podstawie art. 258 § 3 kk, stosując art. 60 § 3 kk i 60 § 6 pkt 4 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 300 stawek dziennych po 50 zł;

25.  oskarżonego A. W. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXVII części wstępnej wyroku, uzupełniając jego opis w ten sposób, że zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od 2001r do maja 2003r, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 171 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 171 § 1 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 4 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 300 stawek dziennych po 50 zł;

26.  oskarżonego A. W. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXVIII części wstępnej wyroku, zmieniając jego opis co do ilości sztuk amunicji (...) w ten sposób, że w miejsce ilości „6 sztuk”, wpisuje „8 sztuk”, oraz uzupełniając jego opis w ten sposób, że zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od 2001r do maja 2003r, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 2 kk i art. 171 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 263 § 2 kk przy zast. art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności;

27.  oskarżonego A. W. (1), w ramach czynu opisanego w punkcie XXIX części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w C. i innych miejscowościach w październiku 2000 roku nabył na terytorium Czech od osoby narodowości (...) o nieustalonej tożsamości znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci 1 kg amfetaminy i dokonał ich przywozu do Polski, a następnie działając wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2) i K. K. (1) oraz inną ustaloną osobą, uczestniczył w wywozie wyżej wymienionej substancji z terytorium Polski do Niemiec, jaki miał miejsce w dniu 20 października 2000 roku, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe zbrodni z art. 55 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 55 ust 3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii stosując art. 60 § 4 kk i art. 60 § 6 pkt 2 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności i na podstawie art. 33 §1 i §3kk i wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 50 zł.;

28.  oskarżonego A. W. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXX części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu słowa: „w styczniu 2002r” i ”K. K. (2) oraz S. L.” i wpisując w to miejsce: „ w lutym 2002r” i „ z innymi ustalonymi osobami”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 282 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 282 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 3 kk skazuje go na karę 5 ( pięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 50 zł;

29.  oskarżonego A. W. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXXI części wstępnej wyroku, czym wyczerpał znamiona ustawowe zbrodni z art. 55 ust 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 55 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 2 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności i na podstawie art. 33 §1 i §3kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 50 zł.;

30.  oskarżonego A. W. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXXII części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu nazwisko (...), oraz uzupełniając jego opis w ten sposób, że „oskarżony A. W. (1) uzyskał ze sprzedaży nie mniej niż 100.000 sztuk tabletek leku o nazwie R. korzyść majątkową w wysokości co najmniej 450.000 zł”, czym wyczerpał znamiona ustawowe zbrodni z art. 55 ust 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 55 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 2 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności i na podstawie art. 33 §1 i §3kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 50 zł.;

31.  oskarżonego A. W. (1), w ramach czynu opisanego w punkcie XXXIII części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w okresie od 8 stycznia 2003r do maja 2003r w C. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z G. O., A. W. (2), K. K. (1), M. F. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wywiezienie za granicę (...) i zgłoszenie w dniu 8 marca 2003r przez ustaloną osobę fikcyjnej kradzieży pojazdu marki (...) nr rej. (...) wprowadził w ten sposób w błąd Towarzystwo (...) S.A. odnośnie faktów mających znaczenie dla wypłaty odszkodowania z tytułu polisy AC seria (...) i doprowadził w/wym. towarzystwo ubezpieczeniowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 59.562 zł, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 4 kk oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 50 zł;

32.  oskarżonego A. W. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXXIV części wstępnej wyroku, uzupełniając jego opis w ten sposób, że czynu tego oskarżony dopuścił się wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i innymi ustalonymi osobami, oraz, że został on popełniony pod koniec 2001r i na początku 2002r, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 4 kk oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 50 zł;

33.  oskarżonego A. W. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXXV części wstępnej wyroku, ustalając, że popełnił go w miesiącu lutym- marcu 2002r działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i inną ustaloną osobą, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 282 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 282 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 3 kk skazuje go na karę 5 ( pięciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 50 zł;

34.  oskarżonego A. W. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXXVI części wstępnej wyroku, uzupełniając jego opis w ten sposób, że oskarżony używał przemocy polegającej na biciu, oraz, że zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od 1999r do maja 2003r, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 282 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 282 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 3 kk skazuje go na karę 5 ( pięciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 50 zł;

35.  oskarżonego A. W. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXXVII części wstępnej wyroku, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 263 § 1 kk stosując art. 60 § 4 kk i art. 60 § 6 pkt 3 kk oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 300 stawek dziennych po 50 zł;

36.  na podstawie art. 85 kk, 86 § 1 i § 2 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 i grzywny wymierzone w punktach 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i orzeka wobec oskarżonego A. W. (1) karę łączną 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w liczbie 300 stawek dziennych po 50 zł;

37.  na podstawie art. 69 § 1, § 2, § 3 kk i art. 70 § 2 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej w punkcie 36 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności na okres lat 5 ( pięciu ) tytułem próby;

38.  na podstawie art. 73 § 2 kk w okresie próby oddaje oskarżonego A. W. (1) pod dozór kuratora;

39.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu A. W. (1) na poczet orzeczonej w punkcie 36 kary łącznej grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 24 września 2007r do dnia 12 grudnia 2007r, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny;

40.  na podstawie art. 45 § 1 kk orzeka przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa opisanego w punkcie 30 sentencji wyroku przez oskarżonego A. W. (1) w kwocie 450.000 zł ( czterysta pięćdziesiąt tysięcy );

41.  na podstawie art. 627 kpk, art. 2 ust 1 pkt 4 , art. 6 i art. 3 ust 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r zasądza od oskarżonego A. W. (1) na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 3300 zł ( trzy tysiące trzysta złotych ) i wydatki postępowania w części dotyczącej oskarżonego;

42.  oskarżonego A. W. (2), w ramach czynu opisanego w punkcie XXXVIII części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w okresie od października 2000r do maja 2003r i od stycznia 2005r do stycznia 2007r, w C. i innych miejscowościach brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej charakter zbrojny, posiadającej broń palną i materiały wybuchowe, mającej na celu popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz zajmującej się obrotem środkami odurzającymi, przy czym członkami tej grupy byli: w okresie od października 2000r do maja 2003r A. W. (1), K. K. (1) i inna osoba, w okresie od końca 2002r do kwietnia 2003r M. F. i wyżej wymienione osoby, a od stycznia 2005r do stycznia 2007r K. K. (1) i M. F., czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 258 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk w brzmieniu nadanym ustawą obowiązującą od 17.10.1999r i za to na podstawie art. 258 § 2 kk, stosując art. 60 § 3 kk i 60 § 6 pkt 4 kk oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 200 stawek dziennych po 10 zł;

43.  oskarżonego A. W. (2) uznaje za winnego tego, że w krótkich odstępach czasu, w sposób podobny dopuścił się ciągu przestępstw, o którym mowa w art. 91 § 1 kk:

a/ opisanego w punkcie XXXIX części wstępnej wyroku, ustalając, że popełnił go w okresie od października 2000r do marca 2005r i od lipca 2005r do 5 grudnia 2006r, oraz, że czynu tego w okresie od października 2000r do maja 2003r, od stycznia 2005r do marca 2005r i od lipca 2005r do 5 grudnia 2006r dopuścił się w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk ;

b/ w ramach czynu opisanego w punkcie XL części wstępnej wyroku oraz częściowo w punkcie XLI części wstępnej wyroku, polegającego na tym, że w okresie od lutego 2003 roku do dnia 22 czerwca 2007 roku w C. bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną w postaci strzelby (...), stanowiącą własność K. K. (1), który nabył ją od G. O. za kwotę nie mniej niż 2500 złotych, oraz amunicję do tej broni w postaci: 19 sztuk nabojów z oznaczeniem na spłonce (...), które K. K. (1) nabył od Z. M. w marcu 2003r, a którą posiadał:

- w ilości 9 sztuk amunicji do 22 czerwca 2007r,

- w ilości 10 sztuk amunicji do 2 lipca 2007r,

oraz 1 sztuki amunicji z oznaczeniem (...) (...), którą K. K. (1) nabył wraz ze strzelbą od G. O. i posiadał ją od lutego 2003r do 2 lipca 2007r,

przy czym zarzucanego mu czynu w okresie od lutego 2003r do maja 2003r i od stycznia 2005r do stycznia 2007r dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

c/ w ramach czynu opisanego w punkcie XLI części wstępnej wyroku, polegającego na tym, że w okresie od 2002r do 9 lipca 2007r w C., bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną oraz amunicje do broni palnej i gazowej w postaci:

- 64 sztuk amunicji kal 7,62 mm i 100 sztuk amunicji kal 9 mm (...), którą K. K. (1) nabył od Z. K. - którą posiadał od kwietnia 2004r do 2 lipca 2007r,

- broń palną gazową – rewolwer (...) wraz z 14 sztukami amunicji gazowej (...).- które posiadał co najmniej od maja 2003r do 2 lipca 2007r

przy czym broń i amunicja wymienione wyżej stanowiły własność K. K. (1)

a nadto:

- 13 sztuk amunicji myśliwskiej z oznaczeniem (...), strzelbę myśliwską (...) nr (...), 101 sztuk amunicji cal. 22 ( 5,6 mm ) (...), które posiadał co najmniej od 2002r do 2 lipca 2007r

- 1 nabój kal. 14,5x114 mm produkcji (...) z pociskiem (...) który posiadał co najmniej od 2002r do 9 lipca 2007r

przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od 2002r do maja 2003r i od stycznia 2005r do stycznia 2007r, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

i za te przestępstwa na podstawie art. 263 § 2 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 4 kk oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 200 stawek dziennych po 10 zł;

44.  oskarżonego A. W. (2), w ramach czynu opisanego w punkcie XLII części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w C. w okresie co najmniej od początku 2003r do 25 maja 2006r, bez wymaganego zezwolenia posiadał substancję wybuchową pentrytowy (...) w ilości 103,40 g, stanowiący własność K. K. (1), który nabył go od A. W. (1) za kwotę nie mniej niż 1000zł, przy czym czynu tego w okresie od początku 2003r do maja 2003r i od stycznia 2005r do 25 maja 2006r dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 171 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 171 § 1 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 4 kk oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 10 zł;

45.  oskarżonego A. W. (2), w ramach czynu opisanego w punkcie XLIII części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w C. w lipcu 2005r, działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), chcąc, aby R. R. dokonał zabójstwa A. W. (1) ps. (...) usiłował nakłaniać go do tego oferując w zamian nie mniej niż 30.000 złotych oraz przekazując mu w celu dokonania zabójstwa wyżej wymienionej osoby rewolwer (...) wraz z amunicją, jednak R. R. nie miał zamiaru dokonania zabójstwa A. W. (1) i nie doszło nawet do usiłowania zabójstwa A. W. (1), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej oraz będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 września 2004 roku sygn. akt IV K 1002/03 za czyny z art. 282 kk i art. 191 § 2 kk i inne na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie (...), czym wyczerpał znamiona ustawowe zbrodni z art. 13 § 1 kk i art. 18 § 2 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk ( w brzemieniu obowiązującym od dnia 23.04.2009r ) w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 14 § 1 kk i art. 19 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 2 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat i 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności;

46.  oskarżonego A. W. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XLIV części wstępnej wyroku, czym wyczerpał znamiona ustawowe przestępstwa z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 298 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 151 kk i z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 148 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i w zw. z art. 65 §1 kk i za to na podstawie art. 148 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk, stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 2 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat i 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 10 zł;

47.  oskarżonego A. W. (2), w ramach czynu opisanego w punkcie XLV części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w marcu 2006 roku w S. nabył dla K. K. (1) od R. P. za kwotę nie mniej niż 4000 złotych, ładunek wybuchowy wraz z zapalnikiem oraz detonatorem, który następnie posiadał w C. do dnia 18 sierpnia 2006r przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 171 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 171 § 1 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 4 kk oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 10 zł;

48.  oskarżonego A. W. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XLVI części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu nazwisko A. H. i wpisując w to miejsce „ i ustaloną osobą”, oraz eliminując z opisu czynu słowo „w przemycie” wpisując w to miejsce „w wywozie”, czym wyczerpał znamiona ustawowe przestępstwa z art. 55 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 55 ust 3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 2 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności i na podstawie art. 33 §1 i §3kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 10 zł.;

49.  oskarżonego A. W. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XLVII części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu słowa: „w styczniu 2002r” i ”K. K. (2) oraz S. L.” i wpisując w to miejsce: „ w lutym 2002r” i „ z innymi ustalonymi osobami”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 282 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 282 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 3 kk skazuje go na karę 5 ( pięciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 10 zł;

50.  oskarżonego A. W. (2), w ramach czynu opisanego w punkcie XLVIII części wstępnej wyroku, uznaje go za winnego tego, że w dniu 2 marca 2003 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), M. F. i innymi ustalonymi osobami, po uprzednim otworzeniu przez ustaloną osobę nn. narzędziem zamków w drzwiach mieszkania przy ulicy (...) co umożliwiło wejście do jego wnętrza M. F. i ustalonej osobie, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 6600 złotych, 150 euro, 40 litów oraz 490 hrywien, a nadto dwóch portfeli skórzanych, paszportu, karty bankomatowej wydanej przez bank (...), aparatu fotograficznego m-ki (...), telefonu komórkowego m-ki (...) model (...) oraz saszetki z przyborami toaletowymi, o łącznej wartości nie mniejszej niż 8200 złotych na szkodę A. K. (1), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 279 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 3 kk skazuje go na karę 5 ( pięciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 10 zł;

51.  oskarżonego A. W. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XLIX części wstępnej wyroku, ustalając, że dopuścił się go w okresie od początku czerwca 2006r do 12 lipca 2006r, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 191 § 2 kk i art. 288 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 191 § 2 kk przy zast. art. 11 § 3 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 4 kk oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 50 stawek dziennych po 10 zł;

52.  oskarżonego A. W. (2), w ramach czynu opisanego w punkcie L części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w okresie od 8 stycznia 2003r do maja 2003r w C. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z G. O., K. K. (1), A. W. (1), M. F. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wywiezienie za granicę (...) i zgłoszenie w dniu 8 marca 2003r przez ustaloną osobę fikcyjnej kradzieży pojazdu marki (...) nr rej. (...) wprowadził w ten sposób w błąd Towarzystwo (...) S.A. odnośnie faktów mających znaczenie dla wypłaty odszkodowania z tytułu polisy AC seria (...) i doprowadził w/wym. towarzystwo ubezpieczeniowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 59.562 zł, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 4 kk oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 50 stawek dziennych po 10 zł;

53.  oskarżonego A. W. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LI części wstępnej wyroku, ustalając- w miejsce wskazanej wysokości wierzytelności „nie mniej niż 35.000 złotych”, wysokość wierzytelności na „nie mniej niż 15.000 zł”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 191 § 2 kk i z art. 189 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk ( w brzmieniu obowiązującym do 19.04.2010r) przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 189 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 4 ( czterech ) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 50 stawek dziennych po 10 zł;

54.  oskarżonego A. W. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LII części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu nazwiska :”K. B. i A. S. (2)” i wpisując w to miejsce „z innymi ustalonymi osobami”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 298 § 1 kk i art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk stosując art. 60 § 3 kk i art. 60 § 6 pkt 4 kk oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 50 stawek dziennych po 10 zł;

55.  oskarżonego A. W. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LIII części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu słowa „ i innymi osobami”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 191 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 191 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 4 ( czterech ) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 50 stawek dziennych po 10 zł;

56.  na podstawie art. 85 kk, 86 § 1 i § 2 kk, art. 91 § 2 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55 i grzywny wymierzone w punktach 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 i orzeka wobec oskarżonego A. W. (2) karę łączną 2 ( dwóch ) lat i 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w liczbie 300 stawek dziennych po 10 zł;

57.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu A. W. (2) na poczet orzeczonej w punkcie 56 kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 10 stycznia 2007r do dnia 17 kwietnia 2007r;

58.  na podstawie art. 627 kpk, art. 2 ust 1 pkt 5, art. 6 i art. 3 ust 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r zasądza od oskarżonego A. W. (2) na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 1000 zł ( jeden tysiąc złotych ) i wydatki postępowania w części dotyczącej oskarżonego;

59.  na podstawie art. 29 ust 1 ustawy prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982r zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. K. (2) kwotę 1918,80 zł ( jeden tysiąc dziewięćset osiemnaście złotych osiemdziesiąt groszy ) w tym podatek VAT tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną świadczoną z urzędu oskarżonemu A. W. (2);

60.  oskarżonego M. F., w ramach czynu opisanego w punkcie LIV części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w okresie od końca 2002r do kwietnia 2003r wraz z A. W. (1), K. K. (1), A. W. (2) i inną osobą, a od stycznia 2005r do stycznia 2007r wraz z K. K. (1) i A. W. (2) w C. i innych miejscowościach brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej charakter zbrojny, posiadającej broń palną i materiały wybuchowe, mającej na celu popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz zajmującej się obrotem środkami odurzającymi, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 13 czerwca 2005 roku sygn. akt II K 97/04 zmienionego na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn. akt II Aka 361/05 za czyn z art. 258 § 1 KK i art. 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 KK i w zw. z art. 65 § 1 KK na karę łączną w wymiarze 4 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od (...), czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 258 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk w brzmieniu nadanym ustawą obowiązującą od 17.10.1999r w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 258 § 2 kk skazuje go na karę 3 ( trzech ) lat pozbawienia wolności;

61.  oskarżonego M. F. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LV części wstępnej wyroku, zmieniając jego opis w ten sposób, że ustala, że czyn ten został popełniony pod koniec 2002r, oraz zastępując wyraz „materiał”, wyrazem „substancja”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 171 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 171 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności;

62.  oskarżonego M. F. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LVI części wstępnej wyroku, ustalając, że dopuścił się go w okresie od marca 2005r do końca czerwca 2005r, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

63.  oskarżonego M. F., w ramach czynu opisanego w punkcie LVII części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w dniu 2 marca 2003 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), A. W. (2) i innymi ustalonymi osobami, po uprzednim otworzeniu przez ustaloną osobę nn. narzędziem zamków w drzwiach mieszkania przy ulicy (...) co umożliwiło wejście do jego wnętrza oskarżonemu i ustalonej osobie, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 6600 złotych, 150 euro, 40 litów oraz 490 hrywien, a nadto dwóch portfeli skórzanych, paszportu, karty bankomatowej wydanej przez bank (...), aparatu fotograficznego m-ki (...), telefonu komórkowego m-ki (...) model (...) oraz saszetki z przyborami toaletowymi, o łącznej wartości nie mniejszej niż 8200 złotych na szkodę A. K. (1), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 279 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 80 zł;

64.  oskarżonego M. F. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LVIII części wstępnej wyroku, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 288 § 1 kk i za to na podstawie art. 288 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności;

65.  oskarżonego M. F. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LIX części wstępnej wyroku, ustalając, że dopuścił się go w okresie od początku czerwca 2006r do 12 lipca 2006r, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 191 § 2 kk i art. 288 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 191 § 2 kk przy zast. art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 80 zł;

66.  oskarżonego M. F., w ramach czynu opisanego w punkcie LX części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w okresie od 8 stycznia 2003r do kwietnia 2003r w C. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z G. O., A. W. (2), A. W. (1), K. K. (1) i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wywiezienie za granicę (...) i zgłoszenie w dniu 8 marca 2003r przez ustaloną osobę fikcyjnej kradzieży pojazdu marki (...) nr rej. (...) wprowadził w ten sposób w błąd Towarzystwo (...) S.A. odnośnie faktów mających znaczenie dla wypłaty odszkodowania z tytułu polisy AC seria (...) i doprowadził w/wym. towarzystwo ubezpieczeniowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 59.562 zł, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 80 zł;

67.  oskarżonego M. F. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LXI części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu nazwiska :”K. B. i A. S. (2)” i wpisując w to miejsce „z innymi ustalonymi osobami”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 298 § 1 kk i art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, §2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 80 zł;

68.  oskarżonego M. F., w ramach czynu opisanego w punkcie LXII części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w lutym 2003 roku w M., wspólnie i w porozumieniu z A. W. (2), bez wymaganego zezwolenia, brał udział w zakupie dla K. K. (1) od G. O. za kwotę nie mniej niż 2500 zł broni palnej w postaci strzelby (...) przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 263 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

69.  oskarżonego M. F. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LXIII części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu słowa „ i innymi osobami”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 191 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 191 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

70.  na podstawie art. 85 kk, 86 § 1 i § 2 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 i grzywny wymierzone w punktach 63, 65, 66, 67 i orzeka wobec oskarżonego M. F. karę łączną 6 ( sześciu ) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w liczbie 200 stawek dziennych po 80 zł;

71.  na podstawie art. 627 kpk, art. 2 ust 1 pkt 6 , art. 6 i art. 3 ust 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r zasądza od oskarżonego M. F. na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 3800 zł ( trzy tysiące osiemset złotych ) i wydatki postępowania w części dotyczącej oskarżonego;

72.  oskarżonego P. S. (1), w ramach czynu opisanego w punkcie LXIV części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w dniu 06 maja 2006 roku w C., chcąc spowodować zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania w wysokości 200.000 złotych na rzecz A. W. (2) i A. W. (3) z polisy nr (...) (...) oraz w wysokości 150.000 złotych na rzecz K. K. (1), D. K. oraz E. K. z polisy nr (...) z tytułu śmierci W. S. z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojego ojca W. S. poprzez uderzenie samochodem marki (...) nr rej. (...) z prędkością co najmniej 100 km/h w drzewo spowodował u wyżej wymienionego obrażenia ciała w postaci stłuczenia tkanek miękkich głowy, stanu po urazie mózgu, złamania obustronnego żeber, złamania wielomiejscowego kręgosłupa, złamania kości łonowej prawej, stłuczenia płuca, krwiaka zaotrzewnowego, stłuczenia jelit, martwicy wątroby, obrzęku mózgu doprowadzając w ten sposób do śmierci swojego ojca W. S. w dniu 01 czerwca 2006 roku, czym wyczerpał znamiona ustawowe przestępstwa z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk ( w brzmieniu obowiązującym od dnia 23.04.2009r ) i art. 298 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 148 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk skazuje go na karę 25 ( dwudziestu pięciu ) lat pozbawienia wolności;

73.  oskarżonego P. S. (1), w ramach czynu opisanego w punkcie LXV części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w dniu 18 sierpnia 2006r w C., przewidując możliwość, że A. W. (2) dokona zabójstwa S. W. za pomocą ładunku wybuchowego na to się godził i usiłował ułatwić mu jego popełnienie podwożąc go wraz z ładunkiem wybuchowym w pobliże miejsca zamieszkania S. W. oraz zapewniając „alibi” poprzez pobyt w wynajętym przez A. W. (2) pokoju w hotelu (...) w C., przy czym A. W. (2) nawet nie usiłował dokonać zabójstwa S. W., czym wyczerpał znamiona ustawowe zbrodni z art. 13 § 1 kk i art. 18 § 3 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i za to na podstawie art. 14 § 1 kk i 19 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk, stosując art. 22 § 2 kk oraz art. 60 § 6 pkt 2 kk skazuje go na karę 4 ( czterech ) lat pozbawienia wolności;

74.  oskarżonego P. S. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LXVI części wstępnej wyroku, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 2 kk i za to na podstawie art. 263 § 2 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności;

75.  oskarżonego P. S. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LXVII części wstępnej wyroku, zmieniając jego opis w ten sposób, że ustala, jako datę popełnienia czynu 25 kwietnia 2007r, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 286 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności;

76.  na podstawie art. 85 kk i art. 88 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach 72, 73, 74, 75 i orzeka w stosunku do oskarżonego P. S. (1) karę łączną 25 ( dwudziestu pięciu ) lat pozbawienia wolności;

77.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu P. S. (1) na poczet orzeczonej w punkcie 76 kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 2 lipca 2011r do dnia 26 września 2012r;

78.  na podstawie art. 627 kpk, art. 2 ust 1 pkt 6 i art. 6 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r zasądza od oskarżonego P. S. (1) na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 600 zł ( sześćset złotych ) i wydatki postępowania w części dotyczącej oskarżonego;

79.  oskarżonego P. S. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LXVIII części wstępnej wyroku, czym wyczerpał znamiona ustawowe zbrodni z art. 55 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 55 ust 3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go na karę 3 ( trzech ) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1 i § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 200 zł;

80.  oskarżonego P. S. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LXIX części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu nazwisko (...), czym wyczerpał znamiona ustawowe zbrodni z art. 55 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 55 ust 3 ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go na karę 4 ( czterech ) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1 i § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 200 zł;

81.  oskarżonego P. S. (2), w ramach czynu opisanego w punkcie LXX części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w 2002r w C. bez wymaganego zezwolenia sprzedał A. W. (1) amunicję w postaci 20 sztuk naboi (...) za łączną kwotę 400 zł, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 1 kk i za to na podstawie art. 263 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego ) roku pozbawienia wolności;

82.  oskarżonego P. S. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LXXI części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu wyraz „materiał” i wpisując w to miejsce wyraz „substancję” czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 171 § 1 kk i za to na podstawie art. 171 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności;

83.  na podstawie art. 85 kk, 86 § 1 i § 2 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach 79, 80, 81, 82 i kary grzywny wymierzone w punktach 79 i 80 i orzeka w stosunku do oskarżonego P. S. (2) karę łączną 4 ( czterech ) lat i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 200 zł;

84.  na podstawie art. 45 § 1 kk orzeka przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstw opisanych w punktach 79 i 80 sentencji przez oskarżonego P. S. (2) w kwocie 165.000 zł ( sto sześćdziesiąt pięć tysięcy );

85.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu P. S. (2) na poczet orzeczonej w punkcie 83 kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 25 marca 2008r do dnia 13 września 2010r;

86.  na podstawie art. 627 kpk, art. 2 ust 1 pkt 5, art. 3 ust 1 i art. 6 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r zasądza od oskarżonego P. S. (2) na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 4400 zł ( cztery tysiące czterysta złotych ) i wydatki postępowania w części dotyczącej oskarżonego;

87.  oskarżonego S. N. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LXXII części wstępnej wyroku, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 171 § 1 kk i art. 263 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 263 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności;

88.  oskarżonego S. N. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LXXIII części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu słowa: „który następnie zbył C. G. (2)”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 2 kk i za to na podstawie art. 263 § 2 kk skazuje go na karę 3 ( trzech ) lat pozbawienia wolności;

89.  oskarżonego S. N. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LXXIV części wstępnej wyroku, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 56 ust 1 i ust 3 ustawy z 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 56 ust 3 ustawy z 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go na karę 3 ( trzech ) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1 i § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 200 zł;

90.  oskarżonego S. N. uniewinnia od popełniania czynu opisanego w punkcie LXXV części wstępnej wyroku i w tej części na podstawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa;

91.  oskarżonego S. N. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie LXXVI części wstępnej wyroku, eliminując z jego opisu słowa: „w styczniu 2002r” i ”K. K. (2)” i wpisując w to miejsce: „ w lutym 2002r” i „ i z innymi ustalonymi osobami”, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 282 kk i za to na podstawie art. 282 kk skazuje go na karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 200 zł;

92.  na podstawie art. 85 kk, 86 § 1 i § 2 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach 87, 88, 89, 91 i kary grzywny wymierzone w punktach 89 i 91 i orzeka w stosunku do oskarżonego S. N. karę łączną 4 ( czterech ) lat i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 200 zł;

93.  na podstawie art. 45 § 1 kk orzeka przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa opisanego w punkcie 89 sentencji przez oskarżonego S. N. w kwocie 191.000 zł ( sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy ) ;

94.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu S. N. na poczet orzeczonej w punkcie 92 kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 18 października 2007r do dnia 2 czerwca 2010r;

95.  na podstawie art. 627 kpk, art. 2 ust 1 pkt 5, art. 3 ust 1 i art. 6 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r zasądza od oskarżonego S. N. na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 4400 zł ( cztery tysiące czterysta złotych ) i wydatki postępowania w części dotyczącej oskarżonego;

96.  uniewinnia oskarżonego G. O. od popełnienia czynu opisanego w punkcie LXXVII części wstępnej wyroku i na podstawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami procesu w tej części obciążą Skarb Państwa;

97.  oskarżonego G. O., w ramach czynu opisanego w punkcie LXXVIII części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w lutym 2003r w M. bez wymaganego zezwolenia sprzedał K. K. (1) za pośrednictwem A. W. (2) i M. F. broń palną strzelbę (...) wraz z 1 nabojem amunicji za kwotę co najmniej 2500 zł, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 263 § 1 kk i za to na podstawie art. 263 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

98.  oskarżonego G. O., w ramach czynu opisanego w punkcie LXXIX części wstępnej wyroku, uznaje za winnego tego, że w okresie od 8 stycznia 2003r do maja 2003r w C. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1), A. W. (2), A. W. (1), M. F. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wywiezienie za granicę (...) i zgłoszenie w dniu 8 marca 2003r przez ustaloną osobę fikcyjnej kradzieży pojazdu marki (...) nr rej. (...) wprowadził w ten sposób w błąd Towarzystwo (...) S.A. odnośnie faktów mających znaczenie dla wypłaty odszkodowania z tytułu polisy AC seria (...) i doprowadził w/wym. towarzystwo ubezpieczeniowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 59.562 zł, czym wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 286 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk skazuje go na karę 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, § 2, § 3 kk wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 50 zł;

99.  na podstawie art. 85 kk, 86 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach 97, 98 i orzeka w stosunku do oskarżonego G. O. karę łączną 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności;

100.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu G. O. na poczet orzeczonej w punkcie 99 kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 11 lutego 2008r do dnia 18 stycznia 2010r;

101.  na podstawie art. 627 kpk, art. 2 ust 1 pkt 4, art. 3 ust 1 i art. 6 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r zasądza od oskarżonego G. O. na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 1300 zł ( jeden tysiąc trzysta złotych ) i wydatki postępowania w części dotyczącej oskarżonego;

102.  na podstawie art. 29 ust 1 ustawy prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982r zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. S. (3) kwotę 10184,40 zł ( dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy ) w tym podatek VAT tytułem wynagrodzenia za nie opłaconą pomoc prawną świadczoną z urzędu oskarżonemu G. O..