Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III K 249/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2020r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym, w składzie:

Przewodniczący: sędzia Tomasz Krawczyk

Ławnicy: Janina Strusiewicz, Alicja Goszczyńska

Protokolant: Karolina Żukowska

przy udziale Prokuratora: Roman Pietrzak

po rozpoznaniu w dniach 13 listopada 2019r., 18 grudnia 2019r., 3 stycznia 2020r., 7 lutego 2020r., 24 lutego 2020r., 25 maja 2020r., 26 czerwca 2020r., 29 lipca 2020r. 7 września 2020r., 21 września 2020r., 5 października 2020r.,

1. D. L. (1), syna Z. i D. z domu J.

ur. (...) we W.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że sprzedał na określonych wcześniej warunkach T. M. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: mefedronu w ilości co najmniej 230 kg o łącznej wartości co najmniej 2.400.000 złotych, amfetaminy w ilości co najmniej 20 kg o łącznej wartości co najmniej 70.000 złotych, 1.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 4.000 zł, aminy w ilości co najmniej 3 litrów o łącznej wartości co najmniej 27.000 złotych, metaamfetaminy w ilości co najmniej 100 gram o łącznej wartości co najmniej 7.000 złotych oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 50 kg o łącznej wartości co najmniej 600.000 złotych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

II.  w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że nabył na określonych wcześniej warunkach od T. M. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: aminy w ilości co najmniej 13 litrów o łącznej wartości co 5 najmniej 130.000 złotych, amfetaminy w ilości co najmniej 2 kg o łącznej wartości co najmniej 70.000 złotych, 1.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 3.500 zł, mefedronu w ilości co najmniej 3 kg o łącznej wartości co najmniej 33.000 złotych oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 4 kg o łącznej wartości co najmniej 48.000 złotych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

III.  w okresie od lipca do grudnia 2016 roku we W. posiadał bez wymaganego zezwolenia broń i amunicję, którą nabył od T. M. (1), a to: pistolet marki (...) i 8 nabojów za cenę 6.000 zł oraz pistolet nieustalonej marki i. (...) nabojów za cenę 6.000 zł

tj. o czyn z art. 263 § 2 k.k.

IV.  w okresie od czerwca do 18 grudnia 2018 r. we W., wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał środki odurzające w postaci 0,93 gram o łącznej wartości co najmniej 50 zł i substancje psychotropową w postaci 1,62 gram 4-C. o wartości 15 zł

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852)

V.  w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W., i innych miejscowościach na terenie P., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających

tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.

2. T. J. , syna Z. i W. z d. D.,

ur. (...) w K.,

oskarżonego o to, że:

VI.  w grudniu 2017 roku w Z., W. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających w postaci 7 ziela konopi innych niż włókniste-marihuany w ilości co najmniej 15 kilogramów o łącznej wartości co najmniej 100.000 zł, w ten sposób, że wymienione środki nabył na terytorium (...), a następnie dokonał ich przywozu na terytorium (...) w Z., przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 65 § 1 k.k.

VII.  w lutym 2018 roku w Z., W. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste-marihuany w ilości co najmniej 40 kilogramów o łącznej wartości co najmniej 260.000 zł, w ten sposób, że wymienione środki nabył na terytorium (...), a następnie dokonał ich przywozu na terytorium (...) w Z., przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 65 § 1 k.k.

VIII.  w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wytworzył znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości co najmniej 150 kg o łącznej wartości co najmniej 750.000 złotych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 8 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

IX.  w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że nabył na określonych wcześniej warunkach od T. M. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: mefedronu w ilości co najmniej 50 kg o łącznej wartości co najmniej 600.000 złotych, 8.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 32.000 zł oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 50 kg o łącznej wartości co najmniej 900.000 złotych, kokainę w ilości 1 kg o łącznej wartości co najmniej 200.000 zł, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz. 852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

X.  w okresie od grudnia 2016 roku do stycznia 2017 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że sprzedał na określonych wcześniej warunkach B. K. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci 1.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 4.000 zł, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XI.  w kwietniu 2017 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że sprzedał na określonych wcześniej warunkach P. P. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci 1.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 5.000 zł, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XII.  w okresie od stycznia do października 2018 roku we W., wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał środki odurzające, które nabył od B. K. (1), w postaci: mefedronu w ilości co najmniej 4 gram o łącznej wartości co najmniej 50 złotych

tj. o czyn zabroniony z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852)

XIII.  w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W., i innych miejscowościach na terenie P., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających

tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.

3. R. G., syna A., G. z d. P.

ur. (...) we W.

oskarżonego o to, że:

XIV.  w okresie od kwietnia 2015 roku do grudnia 2016 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że nabył na określonych wcześniej warunkach od T. M. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: mefedronu w ilości co najmniej 15 kg o łącznej wartości co najmniej 225.000 złotych, amfetaminy w ilości co najmniej 500 gram o łącznej wartości co najmniej 2.500 złotych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XV.  w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że sprzedał na określonych wcześniej warunkach B. K. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci mefedronu w ilości co najmniej 150 gram o łącznej wartości co najmniej 5.250 złotych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn zabroniony z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 12 o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XVI.  w okresie od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku we W., i innych miejscowościach na terenie P., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających

tj. o czyn zabroniony z art. 258 § 1 k.k.

4. P. T. (1), syna M. i B. z d. W.,

ur. o 8 czerwca 1989 r. we W.

XVII.  w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że nabył na określonych wcześniej warunkach od T. M. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: amfetaminy w ilości co najmniej 20 kg o łącznej wartości co najmniej 120.000 złotych, mefedronu w ilości co najmniej 35 kg o łącznej wartości co najmniej 525.000 złotych, 1.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 4.000 zł, aminy w ilości co najmniej 2 litrów o łącznej wartości co najmniej 24.000 złotych oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 5 kg o łącznej wartości co najmniej 110.000 złotych, kokainę w ilości 300 gram o łącznej wartości co najmniej 60.000 zł, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XVIII.  w okresie od września 2016 roku do listopada 2017 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że udzielił 14 T. M. (1) pomocy w sprzedaży na określonych wcześniej warunkach P. P. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci mefedronu w ilości co najmniej 100 gram o łącznej wartości co najmniej 1.500 złotych oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 500 gram o łącznej wartości co najmniej 9.000 złotych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XIX.  w okresie od sierpnia 2017 roku do grudnia 2018 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że nabył na określonych wcześniej warunkach od M. P. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: amfetaminy w ilości co najmniej 2 kg o łącznej wartości co najmniej 12.000 złotych, mefedronu w ilości co najmniej 1 kg o łącznej wartości co najmniej 15.000 złotych oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 800 gram o łącznej wartości co najmniej 14.400 złotych, kokainę w ilości 20 gram o łącznej wartości co najmniej 5.000 zł, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XX.  w okresie od sierpnia 2017 roku do grudnia 2018 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że sprzedał na określonych wcześniej warunkach od M. P. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci mefedronu w ilości co najmniej 100 gram o łącznej wartości co najmniej 1.500 złotych oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 500 gram o łącznej wartości co najmniej 9.000 złotych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XXI.  w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku we W., działając wspólnie 1 w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestniczył w obrocie środków odurzających, w ten sposób, że sprzedał na określonych wcześniej warunkach D. O., celem dalszej odsprzedaży innym osobom środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 10 gram o łącznej wartości co najmniej 300 złotych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn zabroniony z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XXII.  w okresie od kwietnia 2015 roku do grudnia 2018 roku we W., i innych miejscowościach na terenie P., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających

tj. o czyn zabroniony z art. 258 § 1 k.k.

5. F. W. (1), syna A. i J. z d. W.

ur. (...) we W.,

XXIII.  w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że nabył na określonych wcześniej warunkach od T. M. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: amfetaminy w ilości co najmniej 20 kg o łącznej wartości co najmniej 80.000 złotych, aminy w ilości co najmniej 5 litrów o łącznej wartości co 3 najmniej 60.000 złotych, 4.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 4.000 zł, (...) w ilości co najmniej 2.500 gram o łącznej wartości co najmniej 20.000 zł oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 7 kg o łącznej wartości co najmniej 133.000 złotych, kokainę w ilości 500 gram o łącznej wartości co najmniej 90.000 zł, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XXIV.  w okresie od grudnia 2016 roku do czerwca 2018 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że nabył na określonych wcześniej warunkach od D. O., celem dalszej odsprzedaży innym osobom, środki odurzające w postaci kokainy w ilości co najmniej 100 gram o łącznej wartości co najmniej 20.000 złotych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XXV.  w okresie od czerwca do października 2018 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, w ten sposób, że sprzedał na określonych wcześniej warunkach B. K. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci mefedronu w ilości co najmniej 500 gram o łącznej wartości co najmniej 8.500 złotych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu 4

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k.i art. 65 § 1 k.k.

XXVI.  w marcu 2018 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wytworzył znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości co najmniej 10 kg o łącznej wartości co najmniej 50.000 złotych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stale źródło dochodu

tj. o czyn z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz. 852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XXVII.  w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W., i innych miejscowościach na terenie P., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających

tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.

****

I.  uznaje oskarżonego D. L. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie I. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu D. L. (1) karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

II.  uznaje oskarżonego D. L. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie II. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu D. L. (1) karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

III.  uznaje oskarżonego D. L. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie III. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 263§ 2 kk i za to na podstawie art. 263§ 2 kk wymierza oskarżonemu D. L. (1) karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  uznaje oskarżonego D. L. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie IV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) wymierza oskarżonemu D. L. (1) karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  uznaje oskarżonego D. L. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie V. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 258§ 1 kk. i za to na podstawie art. 258§ 1 kk wymierza oskarżonemu D. L. (1) karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI.  uznaje oskarżonego T. J. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie VI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 65 § 1 kk wymierza oskarżonemu T. J. karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

VII.  uznaje oskarżonego T. J. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie VII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 65 § 1 kk wymierza oskarżonemu T. J. karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

VIII.  uznaje oskarżonego T. J. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie VIII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. i za to na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. wymierza oskarżonemu T. J. karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

IX.  uznaje oskarżonego T. J. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie IX. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. wymierza oskarżonemu T. J. karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

X.  uznaje oskarżonego T. J. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie X. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. wymierza oskarżonemu T. J. karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XI.  uznaje oskarżonego T. J. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. wymierza oskarżonemu T. J. karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XII.  uznaje oskarżonego T. J. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) wymierza oskarżonemu T. J. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

XIII.  uznaje oskarżonego T. J. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XIII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 258§ 1 kk i za to na podstawie art. 258§ 1 kk wymierza oskarżonemu T. J. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

XIV.  uznaje oskarżonego R. G. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XIV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. wymierza oskarżonemu R. G. karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XV.  uznaje oskarżonego R. G. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. wymierza oskarżonemu R. G. karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XVI.  uznaje oskarżonego R. G. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XVI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 285§ 1 kk i za to na podstawie art. 285 § 1 kk wymierza oskarżonemu R. G. karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XVII.  uznaje oskarżonego P. T. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XVII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. wymierza oskarżonemu P. T. (1) karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XVIII.  uznaje oskarżonego P. T. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XVIII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. wymierza oskarżonemu P. T. (1) karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XIX.  uznaje oskarżonego P. T. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XIX. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. wymierza oskarżonemu P. T. (1) karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XX.  uznaje oskarżonego P. T. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XX. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. wymierza oskarżonemu P. T. (1) karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XXI.  uznaje oskarżonego P. T. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XXI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. i za to na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz.852) w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk. wymierza oskarżonemu P. T. (1) karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XXII.  uznaje oskarżonego P. T. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XXII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 258 § 1 kk. i za to na podstawie art. 258§ 1 kk wymierza oskarżonemu P. T. (1) karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXIII.  uznaje oskarżonego F. W. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XXIII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. kk wymierza oskarżonemu F. W. (1) karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XXIV.  uznaje oskarżonego F. W. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XXIV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. kk wymierza oskarżonemu F. W. (1) karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XXV.  uznaje oskarżonego F. W. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XXV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. kk wymierza oskarżonemu F. W. (1) karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XXVI.  uznaje oskarżonego F. W. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XXVI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.852) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu F. W. (2) karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XXVII.  uznaje oskarżonego F. W. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie XXVII. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z 258 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 258§ 1 k.k. wymierza oskarżonemu F. W. (1) karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXVIII.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. art. 85a k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu D. L. (1) karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności oraz łączy jednostkowe kary grzywny i wymierza oskarżonemu D. L. (1) karę łączną grzywny w wymiarze 360 (trzystu sześćdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XXIX.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. art. 85a k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu T. J. karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności oraz łączy jednostkowe kary grzywny i wymierza oskarżonemu T. J. karę łączną grzywny w wymiarze 360 (trzystu sześćdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XXX.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. art. 85a k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu R. G. karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz łączy jednostkowe kary grzywny i wymierza oskarżonemu R. G. karę łączną grzywny w wymiarze 360 (trzystu sześćdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XXXI.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. art. 85a k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu P. T. (1) karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności oraz łączy jednostkowe kary grzywny i wymierza oskarżonemu P. T. (1) karę łączną grzywny w wymiarze 360 (trzystu sześćdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XXXII.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. art. 85a k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu F. W. (1) karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności oraz łączy jednostkowe kary grzywny i wymierza oskarżonemu F. W. (1) karę łączną grzywny w wymiarze 360 (trzystu sześćdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

XXXIII.  na podstawie art.45§1 kk orzeka wobec oskarżonego D. L. (1) przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku przestępstwa:

- opisanego w punkcie I. części wstępnej wyroku w kwocie 3 101 000 zł (słownie: trzech milionów sto jeden tysięcy złotych)

- opisanego w punkcie II. części wstępnej wyroku w kwocie 244 500 zł. (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych)

XXXIV.  na podstawie art.45§1 kk orzeka wobec oskarżonego T. J. przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku przestępstwa:

XXXV.  - opisanego w punkcie VI. części wstępnej wyroku w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);

- opisanego w punkcie VII. części wstępnej wyroku w kwocie 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych);

- opisanego w punkcie VIII. części wstępnej wyroku w kwocie 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

- opisanego w punkcie IX. części wstępnej wyroku w kwocie 1 732 000 zł (słownie: milion siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych);

- opisanego w punkcie X. części wstępnej wyroku w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

- opisanego w punkcie XI. części wstępnej wyroku w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

XXXVI.  na podstawie art.45§1 kk orzeka wobec oskarżonego R. G. przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku przestępstwa:

- opisanego w punkcie XIV. części wstępnej wyroku w kwocie 227 500 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych);

- opisanego w punkcie XV. części wstępnej wyroku w kwocie 5 250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);

XXXVII.  na podstawie art.45§1 kk orzeka wobec oskarżonego P. T. (1) przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku przestępstwa:

- opisanego w punkcie XVII. części wstępnej wyroku w kwocie 844 000 zł (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych);

- opisanego w punkcie XVIII. części wstępnej wyroku w kwocie 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych);

- opisanego w punkcie XIX. części wstępnej wyroku 46 400 zł (słownie czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych);

- opisanego w punkcie XX. części wstępnej wyroku 10 500 zł (słownie dziesięć tysięcy pięćset złotych);

- opisanego w punkcie XXI. części wstępnej wyroku 300 zł (słownie: trzysta złotych);

XXXVIII.  na podstawie art.45§1 kk orzeka wobec oskarżonego F. W. (1) przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku przestępstwa:

- opisanego w punkcie XXIII. części wstępnej wyroku w kwocie 387 000 zł ( słownie: trzystu osiemdziesiąt siedem złotych);

- opisanego w punkcie XXIV. części wstępnej wyroku w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);

- opisanego w punkcie XXV. części wstępnej wyroku w kwocie 8500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych);

- opisanego w punkcie XXVI. części wstępnej wyroku w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

XXXIX.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu D. L. (1) okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 grudnia 2018r. godz. 6:18 do dnia 24 kwietnia 2020r.;

XL.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu T. J. okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 grudnia 2018r. godz. 7:40 do dnia 24 kwietnia 2020r.;

XLI.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu R. G. okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 grudnia 2018r. godz. 6:30 do dnia 9 marca 2020r.

XLII.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu P. T. (1) okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 grudnia 2018r. godz. 6:31 do dnia 16 października 2020r.

XLIII.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu F. W. (1) okres tymczasowego aresztowania od dnia 14 stycznia 2019r. godz. 14:55 do dnia 16 października 2020r.

XLIV.  na podstawie art. 44 § 1 k.k. orzeka przepadek dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Drz 658/19 i Drz 659/19 poprzez ich zniszczenie.

XLV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. M. kwotę 2583 zł brutto, tytułem kosztów nieopłaconej obrony udzielonej z urzędu dla oskarżonego P. T. (1);

XLVI.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa;

Janina Strusiewicz Sędzia Tomasz Krawczyk Alicja Goszczyńska

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 249/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

D. L. (1)

Czyn opisany w punkcie I. części dyspozytywnej wyroku

2.

D. L. (1)

Czyn opisany w punkcie II. części dyspozytywnej wyroku

3.

D. L. (1)

Czyn opisany w punkcie III. części dyspozytywnej wyroku

4.

D. L. (1)

Czyn opisany w punkcie IV. części dyspozytywnej wyroku

5.

D. L. (1)

Czyn opisany w punkcie V. części dyspozytywnej wyroku

6.

T. J.

Czyn opisany w punkcie VI. części dyspozytywnej wyroku

7.

T. J.

Czyn opisany w punkcie VII. części dyspozytywnej wyroku

8.

T. J.

Czyn opisany w punkcie VIII. części dyspozytywnej wyroku

9.

T. J.

Czyn opisany w punkcie IX. części dyspozytywnej wyroku

10.

T. J.

Czyn opisany w punkcie X. części dyspozytywnej wyroku

11.

T. J.

Czyn opisany w punkcie XI. części dyspozytywnej wyroku

12.

T. J.

Czyn opisany w punkcie XII. części dyspozytywnej wyroku

13.

T. J.

Czyn opisany w punkcie XIII. części dyspozytywnej wyroku

14.

R. G.

Czyn opisany w punkcie XIV. części dyspozytywnej wyroku

15.

R. G.

Czyn opisany w punkcie XV. części dyspozytywnej wyroku

16.

R. G.

Czyn opisany w punkcie XVI. części dyspozytywnej wyroku

17.

P. T. (1)

Czyn opisany w punkcie XVII. części dyspozytywnej wyroku

18.

P. T. (1)

Czyn opisany w punkcie XVIII. części dyspozytywnej wyroku

19.

P. T. (1)

Czyn opisany w punkcie XIX. części dyspozytywnej wyroku

20.

P. T. (1)

Czyn opisany w punkcie XX. części dyspozytywnej wyroku

21.

P. T. (1)

Czyn opisany w punkcie XXI. części dyspozytywnej wyroku

22.

P. T. (1)

Czyn opisany w punkcie XXII. części dyspozytywnej wyroku

23.

F. W. (1)

Czyn opisany w punkcie XXIII. części dyspozytywnej wyroku

24.

F. W. (1)

Czyn opisany w punkcie XXIV. części dyspozytywnej wyroku

25.

F. W. (1)

Czyn opisany w punkcie XXV. części dyspozytywnej wyroku

26.

F. W. (1)

Czyn opisany w punkcie XXVI. części dyspozytywnej wyroku

27.

F. W. (1)

Czyn opisany w punkcie XXVII. części dyspozytywnej wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyny opisane w punktach V., XIII., XVI., XXII., XXVII., części wstępnej wyroku

W okresie od 2013r. do 2018r. na terenie W. i w innych miejscowościach działała zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się obrotem znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

W skład tej zorganizowanej struktury wchodzili m.in. T. M. (1) ps. M., M., D. O., M. P. (1), B. K. (1), P. P. (1), oraz oskarżeni:

- R. G. ps. (...) w okresie od stycznia 2014r. do grudnia 2016r.

- D. L. (1) ps. (...), T. J. ps. (...) i F. W. (1) ps. (...) w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku.

- P. T. (1) ps. (...) w okresie od kwietnia 2015 roku do grudnia 2018 roku.

Działania podejmowane przez oskarżonych były motywowane osiągnięciem przez nich korzyści majątkowych i stanowiły dla nich stałe źródło dochodów. Członkowie grupy mieli określone funkcje. Zajmowali się nabywaniem i sprzedażą znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Rola oskarżonego T. J. oraz F. W. (2) i dodatkowo polegała na wytwarzaniu amfetaminy.

W czasie przynależenia do zorganizowanej grupy przestępczej oskarżeni podejmowali następujące działania:

- zeznania / wyjaśnienia świadka T. M. (1)

- protokoły odsłuchu rozmów telefonicznych

- materiały kontroli operacyjnej (...) i (...)

- zeznania / wyjaśnienia świadka D. O.

- zeznania / wyjaśnienia świadka P. P. (1)

- zeznania/ wyjaśnienia świadka A. N.

- zeznania / wyjaśnienia świadka M. K.

- zeznania / wyjaśnienia świadka M. P. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka B. K.

k. 668-673, k. 674-680, k. 681-684, k. 685-689, k. 690-697, k. 698-707, k. 708-713, k. 714- 721, 722-724, k. 725-727, k. 728-734, k. 736-741, k. 742-749, k. 750-753, k.754-770, k. 771- 775 k. 776-780, k. 794-797 k. 988-991, k. 992-995, 3959-3962v

k. 7-136, 137-204, 205-241, 242-255, 256-282

k. 798-813, 1044-1106

k. k.909-913, 914-917, 961-966,971-987 2049-2057, 2058-2059, 2060-2068, 2069-2073, 4018v-4022,

k. 905-908, 958-959, 967-2074-2078, 2079-2083

k.559-561, 371-375, 568-576, 678-589

k. 1129-1132, 1693-1696, 1698-1700. 2402-2406, 4400

k. 1208-1211, 1553-1558, 1560-1565, 1567-1581,1583-1590, 2655-2661, 2663-2708, eksperyment procesowy 2709-2713 4161-4162

k. k. 1280-1284, 1457-1460, 1462-1466, 1468-1472, 1473-1477. 1479-1488. 2334-2339,2341-2347, 4162-4163

Czyny opisane w punktach I., II., III., IV. części wstępnej wyroku

Oskarżony D. L. (1) w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku na terenie miasta W. w ramach współdziałania z innymi osobami:

- sprzedał na określonych wcześniej warunkach T. M. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: mefedronu w ilości co najmniej 230 kg o łącznej wartości co najmniej 2.400.000 złotych, amfetaminy w ilości co najmniej 20 kg o łącznej wartości co najmniej 70.000 złotych, 1.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 4.000 zł, aminy w ilości co najmniej 3 litrów o łącznej wartości co najmniej 27.000 złotych, metaamfetaminy w ilości co najmniej 100 gram o łącznej wartości co najmniej 7.000 złotych oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 50 kg o łącznej wartości co najmniej 600.000 złotych

- nabył na określonych wcześniej warunkach od T. M. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: aminy w ilości co najmniej 13 litrów o łącznej wartości co najmniej 130.000 złotych, amfetaminy w ilości co najmniej 2 kg o łącznej wartości co najmniej 70.000 złotych, 1.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 3.500 zł, mefedronu w ilości co najmniej 3 kg o łącznej wartości co najmniej 33.000 złotych oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 4 kg o łącznej wartości co najmniej 48.000 złotych.

Oskarżony D. L. (1) w okresie od lipca do grudnia 2016 roku we W. posiadał bez wymaganego zezwolenia broń i amunicję, którą nabył od T. M. (1) tj. pistolet marki CZ i 8 nabojów za cenę 6.000 zł oraz pistolet nieustalonej marki i. (...) nabojów za cenę 6.000 zł

Oskarżony D. L. (1) w okresie od czerwca do 18 grudnia 2018 r. we W. posiadał środki odurzające w postaci 0,93 gram ziela konopi innych niż włókniste o łącznej wartości co najmniej 50 zł i substancje psychotropową w postaci 1,62 gram 4-C. o wartości 15 zł.

Oskarżony D. L. (1) nie był uprzednio karany.

- protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt. (...) stosowanej wobec T. M. (1) dot. czynów popełnianych przez D. L. (1) wraz z załącznikiem

- protokół zatrzymania D. L. (1)

- protokół przeszukania zajmowanych przez D. L. (1) pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych M. przy ul. (...)

- Protokół przeszukania domu jednorodzinnego zajmowanego przez D. L. (1) w M. przy ul. (...) wraz ze spisern i opisem rzeczy

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnionych przez D. L. (1) wraz z załącznikiem

- zeznania / wyjaśnienia świadka T. M. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka D. O.

- zeznania / wyjaśnienia świadka R. M.

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. L. (1)

- opinia (...)\19 z 28.04.2019 r. (...) Towarzystwa (...) w W. dot. substancji zabezpieczonych podczas przeszukania 18.12.2018 r. pomieszczeń zajmowanych przez D. L. (1) w M. ul. (...)

- karta karna

k. 1076-1096

k. 1135

k. 1139-1140

k. 1145-1147

k. 1862-1868

k. 668-673, k. 674-680, k. 681-684, k. 685-689, k. 690-697, k. 698-707, k. 708-713, k. 714- 721, 722-724, k. 725-727, k. 728-734, k. 736-741, k. 742-749, k. 750-753, k.754-770, k. 771- 775 k. 776-780, k. 794-797 k. 988-991, k. 992-995, 3959-3962v

k.961-966 971-987, 4018v-4022,

k. 1334-1338, 1614-1617, 1619-1622, 2572-2575, 4342v4344

k. 1156-1159, 1517-1520, 1522-1528, 1530-1534, 340-3044, 3085-3088, 3318-3322, 3832,-3832v

k. 3047-3050

k. 2388

Czyny opisane w punktach VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., części wstępnej wyroku

Oskarżony T. J. w ramach współdziałania z K. K. (1) innymi osobami:

- w grudniu 2017 roku nabył na terytorium (...) środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste-marihuany w ilości co najmniej 15 kilogramów o łącznej wartości co najmniej 100.000 zł, a następnie przywiózł je na terytorium (...) w Z..

- w lutym 2018 roku nabył na terytorium (...) środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste-marihuany w ilości co najmniej 40 kilogramów o łącznej wartości co najmniej 260.000 zł, a następnie przywiózł je na terytorium (...) w Z.

Następnie w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W. działając razem z innymi osobami, wytworzył co najmniej 150 kg substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wartości co najmniej 750.000 złotych.

W okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W. działając razem z innymi osobami nabył na określonych wcześniej warunkach od T. M. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: mefedronu w ilości co najmniej 50 kg o łącznej wartości co najmniej 600.000 złotych, 8.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 32.000 zł oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 50 kg o łącznej wartości co najmniej 900.000 złotych oraz kokainę w ilości 1 kg o łącznej wartości co najmniej 200.000 zł.

W okresie od grudnia 2016 roku do stycznia 2017 roku we W. działając razem z innymi osobami sprzedał na określonych wcześniej warunkach B. K. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci 1.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 4.000 zł.

W kwietniu 2017 roku we W., działając razem z innymi osobami, sprzedał na określonych wcześniej warunkach P. P. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci 1.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 5.000 zł

W okresie od stycznia do października 2018 roku we W., posiadał środki odurzające, które nabył od B. K. (1), w postaci: mefedronu w ilości co najmniej 4 gram o łącznej wartości co najmniej 50 złotych.

Oskarżony T. J. nie był uprzednio karany.

- protokół odsłuchu rozmów telefonicznych z udziałem K. K. (1) wraz z załącznikiem

Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych użytkowanych przez T. J.

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt, (...) stosowanej wobec T. M. (1) dot. czynów popełnianych przez B. K. (1) wraz z załącznikiem

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt. (...) stosowanej wobec T. M. (1) dot. czynów popełnianych przez T. J. wraz z załącznikiem

- Protokół zatrzymania— T. J.

- Protokół przeszukania osoby— T. J.

- Protokół przeszukania samochodu osobowego użyłkowanego przez T. J.

- Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez T. J.

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnionych przez T. J. wraz z załącznikiem

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnionych przez B. K. (1) wraz z załącznikiem

- zeznania / wyjaśnienia świadka D. O.

- zeznania / wyjaśnienia świadka G. U. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka P. P. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka B. K. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka T. M. (1)

- wyjaśnienia oskarżonego T. J.

- karta karna

- wywiad środowiskowy

k. 484-488

k.882-884

k. 1023-1026

k. 1068-1075

k. 1341

k. 1343-1346

k. 1348-1351

k. 1354-1358

k. 1876-1886, 1959-1978

k. 1894-1930

k. 971-987, 4018v-4022,

k. 510-515,521

k. 967-979

k. 1280-1284, 1457-1460, 1462-1466, 1468-1472, 1473-1477. 1479-1488. 2334-2339,2341-2347, 4162-4163

k. 668-673, k. 674-680, k. 681-684, k. 685-689, k. 690-697, k. 698-707, k. 708-713, k. 714- 721, 722-724, k. 725-727, k. 728-734, k. 736-741, k. 742-749, k. 750-753, k.754-770, k. 771- 775 k. 776-780, k. 794-797 k. 988-991, k. 992-995, 3959-3962v

k. 897-900, 1370-1373, 1655-1658, 1663, 2534-2537, 2538-2542, 2544-2547, 3106-3108, 3297-3302. 3881v-38882v, 4260v-4262

k. 2549

k.2550-2551

Czyny opisane w punktach XIV., XV., części wstępnej wyroku

Oskarżony R. G. w okresie od kwietnia 2015 roku do grudnia 2016 roku we W. razem z innymi osobami, nabył na określonych wcześniej warunkach od T. M. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: mefedronu w ilości co najmniej 15 kg o łącznej wartości co najmniej 225.000 złotych, amfetaminy w ilości co najmniej 500 gram o łącznej wartości co najmniej 2.500 złotych,

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku we W., działając razem z innymi osobami sprzedał na określonych wcześniej warunkach B. K. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci mefedronu w ilości co najmniej 150 gram o łącznej wartości co najmniej 5.250 złotych.

Oskarżony R. G. nie był uprzednio karany.

- Protokół zatrzymania osoby, R. G.

- Protokół przeszukania osoby B. K. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka B. K. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka T. M. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka D. O.

- zeznania / wyjaśnienia świadka P. P. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka B. K. (1)

- wyjaśnienia oskarżonego R. G.

- karta karna

- wywiad środowiskowy

k. 1023-1026

k.1237

k. 1280-1284, 1457-1460, 1462-1466, 1468-1472, 1473-1477. 1479-1488. 2334-2339,2341-2347, 4162-4163

k. 668-673, k. 674-680, k. 681-684, k. 685-689, k. 690-697, k. 698-707, k. 708-713, k. 714- 721, 722-724, k. 725-727, k. 728-734, k. 736-741, k. 742-749, k. 750-753, k.754-770, k. 771- 775 k. 776-780, k. 794-797 k. 988-991, k. 992-995, 3959-3962v

k.961-966 k.971-9874018v-4022,

k.958-959 k.967-970

k. 2341-2347

k. 1254-1259, 1774-1776, 1778-1782, 2496-2498, 3101-3103, 3833-3833v

k. 2507

k.2510-2511

Czyny opisane w punktach XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., części wstępnej wyroku

Oskarżony P. T. (1) w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W., działając razem z innymi osobami, nabył na określonych wcześniej warunkach od T. M. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: amfetaminy w ilości co najmniej 20 kg o łącznej wartości co najmniej 120.000 złotych, mefedronu w ilości co najmniej 35 kg o łącznej wartości co najmniej 525.000 złotych, 1.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 4.000 zł, najmniej 2 litrów aminy o łącznej wartości co najmniej 24.000 złotych, środki odurzające w postaci co najmniej 5 kg marihuany o łącznej wartości co najmniej 110.000 złotych oraz 300 gram kokainy o łącznej wartości co najmniej 60.000 zł.

W okresie od września 2016 roku do listopada 2017 roku we W., oskarżony na prośbę T. M. (1) realizował dostawy substancji psychotropowych i środków odurzających P. P. (1). Narkotyki te miały być następnie sprzedane innym osobom. Oskarżony P. T. (1) spotykał się z P. P. (1) co najmniej raz w miesiącu. Łącznie przekazał mu co najmniej 100 gram mefedronu o łącznej wartości co najmniej 1.500 złotych oraz co najmniej 500 gram marihuany o łącznej wartości co najmniej 9.000 złotych.

W okresie od sierpnia 2017 roku do grudnia 2018 roku we W., razem z innymi osobami, nabył na określonych wcześniej warunkach od M. P. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: co najmniej 2 kg amfetaminy o łącznej wartości co najmniej 12.000 złotych, co najmniej 1 kg mefedronu o łącznej wartości co najmniej 15.000 złotych, środki odurzające w postaci marihuany w ilości co najmniej 800 gram o łącznej wartości co najmniej 14.400 złotych oraz 20 gram kokainy o łącznej wartości co najmniej 5.000 zł.

W okresie od sierpnia 2017 roku do grudnia 2018 roku we W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, sprzedał na określonych wcześniej warunkach M. P. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci co najmniej 100 gram mefedronu o łącznej wartości co najmniej 1.500 złotych oraz środki odurzające w postaci co najmniej 500 gram marihuany o łącznej wartości co najmniej 9.000 złotych

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku we W., działając razem porozumieniu z innymi osobami sprzedał na określonych wcześniej warunkach D. O., celem dalszej odsprzedaży innym osobom środki odurzające w postaci co najmniej 10 gram marihuany o łącznej wartości co najmniej 300 złotych.

Oskarżony P. T. (1) był uprzednio karany.

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt. (...) stosowanej wobec T.

M. dot. czynów popełnianych przez M. P. (1)

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt. (...) stosowanej wobec T. M. (1) dot. czynów popełnianych przez P. T. (1) wraz z załącznikiem

- Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarcayCh zajmowanych przez M. P. (1) pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych we W. przy ul. (...) wraz ze spisem i opisem rzeczy

- Protokół przeszukania pomieszczeń wynajmowanych przez M. P. (1) we W. przy ul. (...) I wraz ze spisem i opisem rzeczy

- Protokół użycia testera narkotykowego dot. substancji stałej w postaci proszku białego znajdującej się w puszce po mleku (...) ujawnioną podczas przeszukania pomieszczenia gospodarczego wynajmowanego przez M. P. (2) we W. przy ul. (...) nr I (poz. nr 1 spisu i opisu rzeczy)

- Protokół użycia testera narkotykowego dot. substancji stałej w postaci proszku koloru białego znajdującej się w puszce ujawnionej podczas przeszukania pomieszczenia gospodarczego wynajmowanego przez M. P. (1) we W. przy ul. (...)

- Protokół zatrzymania osoby— P. T. (1)

- Protokół przeszukania osoby— P. T. (1)

- Protokół przeszukania. lokalu zajmowanego przez P.

T.

- Protokoły oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnionych przez M. P. (1) wraz z załącznikiem

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnionych przez P. T. (1) wraz z załącznikiem

- zeznania / wyjaśnienia świadka T. M. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka D. O.

- zeznania / wyjaśnienia świadka P. P. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka M. P. (1)

- wyjaśnienia oskarżonego P. T. (1)

- karta karna

k. 1027-1038

k.1044-1052, 1097-1106

k. 1188-1190

k. 1191-1194

k. 1197-1198

k.1197-1204

k. 1215

k.1217-1218

k.1221-1224

k. 1820-1851

k. 1943-1951

k. 668-673, k. 674-680, k. 681-684, k. 685-689, k. 690-697, k. 698-707, k. 708-713, k. 714- 721, 722-724, k. 725-727, k. 728-734, k. 736-741, k. 742-749, k. 750-753, k.754-770, k. 771- 775 k. 776-780, k. 794-797 k. 988-991, k. 992-995, 3959-3962v

k.971-9874018v-4022,

k.967-970

k. 1208-1211, 1553-1558, 1560-1565, 1567-1581,1583-1590, 2655-2661, 2663-2708, eksperyment procesowy 2709-2713 4161-4162

k. 1231-1234, 1734-1737, 1739-1741, 2435-2438, 2452-2454, 3081-3083, 3244-3248, 3881, 4378v

k. 2465-2466

Czyny opisane w punktach XXIII., XXIV., XXV., XXVI. części wstępnej wyroku

Oskarżony F. W. (1) w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku we W., działając razem z innymi osobami, nabył na określonych wcześniej warunkach od T. M. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci: co najmniej 20 kg amfetaminy o łącznej wartości co najmniej 80.000 złotych, co najmniej 5 litrów aminy o łącznej wartości co 3 najmniej 60.000 złotych, 4.000 tabletek ecstasy o łącznej wartości co najmniej 4.000 zł, 2.500 gram (...) o łącznej wartości co najmniej 20.000 zł, środki odurzające w postaci co najmniej 7 kg marihuany o łącznej wartości co najmniej 133.000 złotych, oraz 500 gram kokainy o łącznej wartości co najmniej 90.000 zł.

W okresie od grudnia 2016 roku do czerwca 2018 roku we W., razem z innymi osobami, nabył na określonych wcześniej warunkach od D. O., celem dalszej odsprzedaży innym osobom, środki odurzające w postaci co najmniej 100 gram kokainy o łącznej wartości co najmniej 20.000 złotych.

W okresie od czerwca do października 2018 roku we W., działając razem z innymi osobami sprzedał na określonych wcześniej warunkach B. K. (1), celem dalszej odsprzedaży innym osobom, substancje psychotropowe w postaci co najmniej 500 gram mefedronu o łącznej wartości co najmniej 8.500 złotych.

W marcu 2018 roku we W., działając razem z innymi osobami, wytworzył substancję psychotropową w postaci co najmniej 10 kg amfetaminy o łącznej wartości co najmniej 50.000 złotych.

Oskarżony F. W. (1) nie był uprzednio karany.

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt, (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnianych przez F.

W. wraz z załącznikiem w postaci płyty DVD

- wywiad środowiskowy

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt. (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnianych przez F. W. (1) wraz załącznikiem

- zeznania / wyjaśnienia świadka D. O.

- zeznania / wyjaśnienia świadka B. K. (1)

- zeznania świadka T. M. (1)

- wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1)

- karta karna

k. 2237-2256

k. 3179

k. 3113-3122

k. 961-966, k.971-9874018v-4022,

k. 2341-2347

k. 668-673, k. 674-680, k. 681-684, k. 685-689, k. 690-697, k. 698-707, k. 708-713, k. 714- 721, 722-724, k. 725-727, k. 728-734, k. 736-741, k. 742-749, k. 750-753, k.754-770, k. 771- 775 k. 776-780, k. 794-797 k. 988-991, k. 992-995, 3959-3962v

k.3096-3099, 3143-3149, 220-226, akta sprawy III K 301/19, 3181-3183, 3883-3883v

k. 2750

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

5.

13.

16.

22.

27.

- zeznania / wyjaśnienia świadka T. M. (1)

- materiały kontroli operacyjnej (...) i (...)

- protokoły odsłuchu rozmów telefonicznych

- zeznania / wyjaśnienia świadka D. O.

- zeznania / wyjaśnienia świadka P. P. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka A. N.

- zeznania / wyjaśnienia świadka M. K.

- zeznania / wyjaśnienia świadka M. P. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka B. K.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka T. M. (1). Przesłuchiwany w toku postępowania szczegółowo opisał swoją rolę jak i rolę poszczególnych oskarżonych w zorganizowanej grupie przestępczej. Relację tego świadka potwierdza zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci zeznań świadków m.in. A. N., M. K., którzy w swoich relacjach wskazywali, że T. M. (1) zajmował się obrotem substancjami psychotropowymi oraz środkami odurzającymi. Świadkowie D. O., M. P. (1) i P. P., B. K. (1), ponadto wskazali, że T. M. (1) współpracował w tym zakresie z oskarżonymi.

Treść zapisanych rozmów telefonicznych jak i wiadomości SMS uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej (...), i (...) potwierdza, że T. M. (2) kontaktował się telefonicznie z oskarżonymi D. L. (1), T. J., P. T. (1) i F. W. (1).

Powyższe dowody pozwoliły na ustalenie ról oskarżonych jak i świadka T. M. (1) w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

Relacje T. M. (1) potwierdzają także zabezpieczone w toku postępowania substancje psychotropowe i środki odurzające.

1.

2.

3.

4.

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt. (...) stosowanej wobec T. M. (1) dot. czynów popełnianych przez D. L. (1) wraz z załącznikiem

- protokół zatrzymania D. L. (1)

- protokół przeszukania zajmowanych przez D. L. (1) pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych M. przy ul. (...)

- Protokół przeszukania domu jednorodzinnego zajmowanego przez D. L. (1) w M. przy ul. (...) wraz ze spisern i opisem rzeczy

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnionych przez D. L. (1) wraz z załącznikiem

- zeznania / wyjaśnienia świadka D. O.

- zeznania / wyjaśnienia świadka T. M. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka R. M.

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. L. (1)

-opinia (...)\19 z 28.04.2019 r. (...) Towarzystwa (...) w W. dot. substancji zabezpieczonych podczas przeszukania 18.12.2018 r. pomieszczeń zajmowanych przez D. L. (1) w M. ul. (...)

- karta karna

Sąd dał częściowo wiarę wyjaśnieniom oskarżonego D. L. (1) w zakresie w jakim nie stoją one w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. W pozostałym zakresie Sąd uznał jego wyjaśnienia za niewiarygodne (Tabela 2.2).

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka T. M. (1) w zakresie w jakim określił rolę oskarżonego D. L. (1) w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających. Świadek podał ilości sprzedawanych (czyn I.) jak i nabywanych (czyn II.) narkotyków przez oskarżonego D. L. (1). Z jego zeznań wynika, że odbiory narkotyków miały charakter periodyczny. Świadek obciążył tymi zeznaniami nie tylko oskarżonego, ale również samego siebie, bowiem zeznając w ten sposób przyznał się do brania udziału w obrocie narkotykami. Relacjonował, że jego rola polegała na nabywaniu narkotyków od oskarżonego i ich sprzedaży oskarżonemu. Jego zeznania tym samym zasługują na walor wiarygodności.

Wiarygodność tych zeznań potwierdza dowód w postaci analizy połączeń telefonicznych i sms pomiędzy T. M. (1), a D. L. (1), w tym materiały uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej o kryptonimie (...) i (...).

Relację świadka T. M. (1) potwierdzają również zeznania świadka D. O.. Świadek ten zeznał, że D. L. (2) dostarczał T. M. (1) bardzo duże ilości marihuany i mefedronu, a T. M. (1) dostarczał D. L. (1) płyn do produkcji amfetaminy. Zeznał ponadto, że w jego obecności T. M. (1) płacił D. L. (1) za narkotyki kilkadziesiąt tysięcy złotych, a D. L. (1) odbierał od niego pieniądze. Zeznania świadków są konsekwentne, logiczne i uzupełniają się wzajemnie.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka T. M. (1) w zakresie w jakim wskazał, że sprzedał D. L. (1) broń palną (czyn III.), którą kupił od R. M. wraz z 8 sztukami amunicji, za cenę 6.000 zł. Jego zeznania korelują z zeznaniami świadka R. M., który przyznał, że przekazał broń T. M. (1). Nadto w grudniu 2016 roku sprzedał D. L. (1) drugą broń krótką z tłumikiem i amunicją w ilości 50 sztuk, którą kupił od P. P. (1), za cenę 6000 zł.

W swojej relacji świadek T. M. (1) obarcza tymi zeznaniami nie tylko oskarżonego, ale również samego siebie. Tym samym Sąd uznał je za wiarygodne. W ocenie Sądu świadek nie miał powodu by przywoływać w swoich zeznaniach zdarzeń, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które jednocześnie obciążają jego samego.

Relację złożoną przez T. M. (1) potwierdza również świadek D. O.. Zeznał on, iż od T. M. (1) dowiedział się, że T. M. (1) sprzedał D. L. (1) dwie jednostki broni. Zeznania świadków są konsekwentne, logiczne i uzupełniają się wzajemnie.

Posiadanie przez oskarżonego D. L. (1) środków odurzających (czyn IV.) w postaci 0,93 gram ziela konopi innych niż włókniste i 1,62 gram substancji psychotropowej 4-C. zostało potwierdzone w protokole przeszukania domu jednorodzinnego zajmowanego przez D. L. (1) w M. przy ul. (...). Wyniki opinii nr (...)\19 z 28.04.2019 r. (...) Towarzystwa (...) w W. wskazują, że substancja w ilości 0,93 grama jest zielem konopi inne niż włókniste i stanowi środek odurzający z grupy I-N i IV-N. Natomiast substancja w ilości 1,62 grama jest substancją psychotropową 4-C. z grupy (...). Ponadto oskarżony wyjaśniając na rozprawie, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu posiadania powyższych substancji.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

- protokół odsłuchu rozmów telefonicznych z udziałem K. K. (1) wraz z załącznikiem

Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych użytkowanych przez T. J.

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt, (...) stosowanej wobec T. M. (1) dot. czynów popełnianych przez B. K. (1) wraz z załącznikiem

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt. (...) stosowanej wobec T. M. (1) dot. czynów popełnianych przez T. J. wraz z załącznikiem

- Protokół zatrzymania— T. J.

- Protokół przeszukania osoby— T. J.

- Protokół przeszukania samochodu osobowego użyłkowanego przez T. J.

- Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez T. J.

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnionych przez T. J. wraz z załącznikiem

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnionych przez B. K. (1) wraz z załącznikiem

- zeznania / wyjaśnienia świadka D. O.

- zeznania / wyjaśnienia świadka G. U. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka P. P. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka B. K. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka T. M. (1)

- karta karna

- wywiad środowiskowy

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego T. J. w zakresie w jakim jego wyjaśnienia zostały potwierdzone zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Oskarżony przyznał się częściowo do popełnienia czynów opisanych w punkcie IX. – XII. części wstępnej wyroku.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania członków zorganizowanej grupy przestępczej do której należał oskarżony T. J. tj. świadków D. O., P. P. (1) i B. K. (1). Zeznania tych świadków są jasne logiczne i wzajemnie się uzupełniają. W swoich relacjach opisują role poszczególnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym opisują działania podejmowane przez oskarżonego T. J.. Sąd uznał również za wiarygodne zeznania świadka G. U. (2). Jego zeznania korelują z zeznaniami wyżej wymienionych świadków.

Zarówno D. O. i G. U. (1) relacjonowali, że T. J. wraz z K. K. (1) nabywali na terytorium Hiszpanii, duże ilości marihuany, a następnie przywozili je na terytorium P.. Świadkowie podali w swoich wyjaśnieniach ilość nabytych środków odurzających. (czyn VI. i VII.)

Na walor wiarygodności zasługują zeznania T. M. (1) w zakresie w jakim zeznał, że T. J. w okresie od kwietnia 2015 roku do października 2018 roku wytworzył znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości co najmniej 150.000 gram o łącznej wartości co najmniej 750.000 złotych. Jego zeznania w tym zakresie korelują z zeznaniami P. P. (1), który potwierdził, że T. J. razem z nim wytwarzał amfetaminę. (czyn VIII.)

Sąd uznał również za wiarygodne zeznania T. M. (1) w zakresie w jakim zeznał, że sprzedał oskarżonemu narkotyki opisane w punkcie IX. części wstępnej wyroku. Zeznania świadka są szczegółowe. Wskazał okres czasu, w którym miały miejsce transakcje sprzedaży, a także ilość i rodzaj sprzedawanych narkotyków. Świadek obciążył tymi zeznaniami nie tylko oskarżonego, ale również samego siebie, bowiem zeznając, w ten sposób przyznał się do brania udziału w obrocie tymi substancjami. Tym samym jego zeznania są wiarygodne. W ocenie Sądu świadek w swojej relacji nie wskazywałby na zdarzenie ze swoim udziałem, które nie miało miejsca. Zeznania świadka T. M. (1) potwierdza dowód z analizy połączeń telefonicznych i wiadomości SMS pomiędzy oskarżonym T. J., a świadkiem T. M. (1).

Na walor wiarygodności zasługiwały zeznania świadka B. K. (1) i P. P. (1). B. K. (1) relacjonował, że nabył od T. J. 1.000 tabletek ecstasy w cenie po 4 złotych za 1 sztukę. (czyn X). Ponadto w 2018 roku B. K. (1) sprzedawał T. J. mefedron. (czyn XII.) Świadek P. P. (1) zeznał, że T. J. w kwietniu 2017 roku sprzedał mu 1 000 sztuk tabletek ekstazy za kwotę 5 000 złotych.

Sąd uznał zeznania świadka B. K. (1) i P. P. (1) za wiarygodne. Opisali ilość i rodzaj nabywanych od oskarżonego środków odurzających. Osoby te należały do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami. Składając zeznania o wyżej opisanej treści obciążyli nimi nie tylko oskarżonego T. J., ale również samych siebie, bowiem zeznając, że sprzedawali / nabywali od oskarżonego określone środki odurzające przyznali tym samym, że również brali udział w obrocie tymi substancjami. Tym samym zeznania świadków należało uznać tym zakresie wiarygodne. W ocenie Sądu świadkowie w swojej relacji nie wskazywaliby na zdarzenia ze swoim udziałem, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Wiarygodność tych zeznań świadków potwierdzają dowody materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej o kryptonimie (...) i (...), dotyczących czynów zarzucanych oskarżonemu T. J. i B. K. (1), w tym analiza połączeń telefonicznych T. J. z T. M. (1).

14.

15.

- Protokół zatrzymania osoby, R. G.

- Protokół przeszukania osoby B. K. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka T. M. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka D. O.

- zeznania / wyjaśnienia świadka P. P. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka B. K. (1)

- karta karna

- wywiad środowiskowy

Sąd uznał za wiarygodne zeznania członków zorganizowanej grupy przestępczej do której należał oskarżony R. G. tj. świadków D. O., P. P. (1) i B. K. (1) i T. M. (1). Zeznania tych świadków są jasne logiczne i wzajemnie się uzupełniają. W swoich relacjach opisują role poszczególnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym opisują działania podejmowane przez oskarżonego R. G..

T. M. (1) relacjonował, że R. G. nabył od niego, substancje psychotropowe wskazując ich rodzaj i ilość. Jego zeznania potwierdził świadek D. O. i M. P. (1) wskazując, że R. G. był jednym z dealerów należących do grupy T. M. (1). D. O. zeznał, że zawoził T. M. (1) na spotkania z R. G. w celu sprzedaży narkotyków. (czyn XIV.) Z kolei świadek należący do grupy przestępczej - B. K. (1) zeznał, że zaopatrywał się u R. G. w mefedron wskazując, że każdorazowo nabywał od 5 do 10 gram – łącznie około 200 gram. (czyn XV.)

Sąd uznał zeznania świadków za wiarygodne. Osoby te należały do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami. Składając zeznania o wyżej opisanej treści obciążyli nimi nie tylko oskarżonego R. G., ale również samych siebie. T. M. (1) i B. K. (1) zeznając, że sprzedawali / nabywali od oskarżonego określone środki odurzające przyznali tym samym, że również brali udział w obrocie tymi substancjami. Tym samym zeznania świadków należało uznać tym zakresie wiarygodne. W ocenie Sądu świadkowie w swojej relacji nie wskazywaliby na zdarzenia ze swoim udziałem, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

17.

18.

19.

20.

21.

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt. (...) stosowanej wobec T.

M. dot. czynów popełnianych przez M. P. (1)

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt. (...) stosowanej wobec T. M. (1) dot. czynów popełnianych przez P. T. (1) wraz z załącznikiem

- Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez M. P. (1) pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych

- Protokół przeszukania pomieszczeń wynajmowanych przez M. P. (1) we

- Protokół użycia testera narkotykowego dot. substancji stałej w postaci proszku białego znajdującej się w puszce po mleku (...)

- Protokół zatrzymania osoby— P. T. (1)

- Protokół przeszukania. lokalu zajmowanego przez P.

T.

- Protokoły oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnionych przez M. P. (1) wraz z załącznikiem

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnionych przez P. T. (1) wraz z załącznikiem

- zeznania / wyjaśnienia świadka T. M. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka D. O.

- zeznania / wyjaśnienia świadka P. / wyjaśnienia P.

- zeznania / wyjaśnienia świadka M. P. (1)

- częściowo wyjaśnienia P. T. (1)

- karta karna

Sąd dał częściowo wiarę wyjaśnieniom oskarżonego P. T. (1) w zakresie w jakim nie stoją one w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Oskarżony przyznał się do popełnienia XVII. i XIX. zarzuconego mu czynu. W pozostałym zakresie Sąd uznał jego wyjaśnienia za niewiarygodne (Tabela 2.2).

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka T. M. (1) w zakresie w jakim określił rolę oskarżonego P. T. (1) w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających. Świadek podał ilości nabywanych (czyn XVII.) przez oskarżonego P. T. (1) narkotyków. Świadek obciążył tymi zeznaniami nie tylko oskarżonego, ale również samego siebie, bowiem on sam brał udział w obrocie tymi substancjami, a jego rola polegała na sprzedaży oskarżonemu tych środków. Jego zeznania tym samym zasługują na walor wiarygodności. Wiarygodność tych zeznań potwierdza dowód w postaci analizy połączeń telefonicznych i sms pomiędzy T. M. (1), a P. T. (1), w tym materiały uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej o kryptonimie (...) i (...).

Zeznania świadka T. M. (1) korelują z zeznaniami D. O., który zeznał, że był świadkiem jak P. T. (1) przyjmował od T. M. (1) narkotyki i płacił mu za nie.

Zeznania świadka P. P. mają z kolei istotne znaczenie dla ustalenia roli oskarżonego P. T. (1) w w sprzedaży narkotyków P. P. (1). P. P. (1) relacjonował, że P. T. (1) przekazał mu łącznie co najmniej 100 gram mefedronu i co najmniej 0,5 kg marihuany, jednak za wszystkie te transakcje P. P. (1) rozliczał się z T. M. (1). Zeznał, że przez niego T. M. (1) przekazywał mu narkotyki systematycznie: raz, dwa lub 3 razy w miesiącu. Świadek T. M. (1) potwierdził, że oskarżony na jego prośbę przekazywał narkotyki P. P. (1). (czyn XVIII.) Zeznania świadków są logiczne, konsekwentne i szczegółowe, a ponadto wzajemnie się uzupełniają.

Zeznania świadka T. M. (1) są w ocenie Sądu wiarygodne. Świadek obciążył tymi zeznaniami nie tylko oskarżonego, ale również samego siebie, bowiem on sam brał udział w obrocie tymi substancjami, a jego rola polegała na nabywaniu ich od oskarżonego tych środków.

Z tych samych względów Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka M. P. (1) i D. O.. M. P. (1) zeznał, że sprzedawał cyklicznie P. T. (1) środki odurzające w postaci amfetaminy, marihuany, mefedronu i kokainy w określonych przez niego ilościach, z których część z nich następnie mu odsprzedawał. (czyn XIX. XX.) D. O. zeznał, że nabył od P. T. (1) łącznie około 10 gram marihuany za kwotę 300 złotych. (czyn XXI.)

Tym samym zeznania świadków należało uznać tym zakresie wiarygodne. W ocenie Sądu świadkowie w swojej relacji nie wskazywaliby na zdarzenia ze swoim udziałem, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Ich zeznania są i konsekwentne. Szczegółowo opisują ilość i rodzaj nabywanych i sprzedawanych przez oskarżonego narkotyków, a także okres czasu i okoliczności, w których dochodziło do transakcji pomiędzy nimi, a oskarżonym.

23.

24.

25.

26.

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt, (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnianych przez F.

W. wraz z załącznikiem w postaci płyty DVD

- wywiad środowiskowy

- Protokół oględzin materiałów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej krypt. (...) stosowanej wobec T. M. (1) w zakresie czynów popełnianych przez F. W. (1) wraz załącznikiem

- zeznania / wyjasnienia świadka D. O.

- zeznania / wyjaśnienia świadka B. K. (1)

- zeznania / wyjaśnienia świadka T. M. (1)

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka T. M. (1) w zakresie w jakim określił rolę oskarżonego F. W. (1) w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających. Świadek podał ilości nabywanych (czyn XXIII.) przez oskarżonego F. W. (1) narkotyków. Świadek obciążył tymi zeznaniami nie tylko oskarżonego, ale również samego siebie, bowiem on sam brał udział w obrocie tymi substancjami, a jego rola polegała na sprzedaży oskarżonemu tych środków. Jego zeznania tym samym zasługują na walor wiarygodności.

T. M. (1) ponadto, że wyjaśnił, że F. wytworzył znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości co najmniej 10.000 gram o łącznej wartości co najmniej 50.000 złotych. (czyn. XXVI.)

Wiarygodność zeznań T. M. (1) potwierdza dowód w postaci analizy połączeń telefonicznych i sms pomiędzy T. M. (1), a F. W. (1), w tym materiały uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej o kryptonimie (...) i (...).

Sąd uznał za wiarygodne zeznania członków zorganizowanej grupy przestępczej do której należał oskarżony F. W. (1) tj. świadków D. O. i B. K. (1). Zeznania tych świadków są jasne i logiczne. W swoich relacjach opisują role poszczególnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym opisują działania podejmowane przez oskarżonego F. W. (1).

D. O. zeznał, że oskarżony F. W. (2) nabył od niego w kilkudziesięciu transakcjach co najmniej 100 gram kokainy za kwotę co najmniej 20 000 złotych. ( czyn XXIV.)

B. K. (1) relacjonował, że nabył od F. W. (1) łącznie 500 gram mefedronu. (czyn XXV.)

Sąd uznał zeznania D. O. i B. K. (1) za wiarygodne. Osoby te należały do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami. Składając zeznania o wyżej opisanej treści obciążyli nimi nie tylko oskarżonego F. W. (1) ale również samych siebie. Relacjonując w ten sposób potwierdzili swój udział w obrocie tymi substancjami. Tym samym zeznania świadków należało uznać za wiarygodne. W ocenie Sądu świadkowie w swojej relacji nie wskazywaliby na zdarzenia ze swoim udziałem, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1-3 i 5

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. L. (1)

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom D. L. (1) w zakresie w jakim wyjaśniał, że nie handlował narkotykami, a jedynie nabywał je na własne potrzeby. Nie przyznał się również do nabycia broni u T. M. (1). Jego relacja jest w tym zakresie sprzeczna z materiałem dowodowym opisanym w Tabeli 2.1 podpunkt 1, 2, 3 i 5 „Dowody będące podstawą ustalenia faktów” ocenionym przez Sąd jako wiarygodny. Wersji oskarżonego nie potwierdza żaden dowód w sprawie.

6-13

- wyjaśnienia oskarżonego T. J.

Oskarżony T. J. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach I – III. i VIII. Jego relacja jest w tym zakresie sprzeczna z materiałem dowodowym opisanym w Tabeli 2.1 podpunkt 1, 2, 3 i 4 „Dowody będące podstawą ustalenia faktów” ocenionym przez Sąd jako wiarygodny.

14-16

- wyjaśnienia oskarżonego R. G.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego R. G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Jego relacja jest w tym zakresie sprzeczna z materiałem dowodowym opisanym w Tabeli 2.1 podpunkt 14, 15 i 16 „Dowody będące podstawą ustalenia faktów” ocenionym przez Sąd jako wiarygodny. Wersji oskarżonego nie potwierdza żaden dowód w sprawie.

17-22

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego P. T. (1)

Oskarżony P. T. (1) przyznał się do popełnienia I i III z zarzucanych mu czynów. Nie przyznał się do popełnienia pozostałych zarzuconych mu czynów. Jego relacja jest w tym zakresie sprzeczna z materiałem dowodowym opisanym w podpunktach 18, 20, 21 i 22. Tabeli 2.1 podpunkt „Dowody będące podstawą ustalenia faktów” ocenionym przez Sąd jako wiarygodny.

23-27

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1)

Oskarżony F. W. (1) złożył początkowo wyjaśnienia, w których przyznając rozprowadzanie narkotyków dla T. M. (1) zaprzeczył ilościom podawanym przez T. M. (1) i produkcji narkotyków dla T. M. (1). W kolejnych wyjaśnieniach F. W. (1) odwołał swoje wcześniejszej wyjaśnienia i nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów wskazując, iż na bywał narkotyki wyłącznie na swój użytek. Jego relacja jest w tym zakresie sprzeczna z materiałem dowodowym opisanym w podpunktach 23, 24,25, 26, 27. Tabeli 2.1 podpunkt „Dowody będące podstawą ustalenia faktów” ocenionym przez Sąd jako wiarygodny.

Pozostały materiał dowodowy nie miał znaczenia dla ustalenia faktów związanych z zarzutami postawionymi oskarżonym w niniejszej sprawie. Dowody te odnoszą się do czynów osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem substancjami psychotropowymi jednak nie zostali oni objęci tym samym aktem oskarżenia co oskarżeni D. L. (1), T. J., R. G., P. T. (1) i F. W. (2). D. te dotyczą m.in. G. U. (1), B. D. i A. N.,

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

V. części dyspozytywnej wyroku

XIII. części dyspozytywnej wyroku

XVI. części dyspozytywnej wyroku

XXII. części dyspozytywnej wyroku

XXVII. części dyspozytywnej wyroku

D. L. (1)

T. J.

R. G.

P. T. (1)

F. W. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zorganizowaną grupę przestępczą tworzą, co najmniej trzy osoby, których celem jest popełnienie określonych przestępstw. Pojęcie «brania udziału» w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, którym posługuje się art. 258 § 1 k.k., swym zakresem obejmuje nie tylko formalną przynależność do tej nielegalnej struktury, a także udział w tego rodzaju przestępstwach, dla popełnienia, których grupa została założona.

Oskarżeni D. L. (1), T. J., R. G., P. T. (1) i F. W. (2) nie tylko przynależeli do zorganizowanej grupy przestępczej, ale podejmowali w niej konkretne czynności. Ich działania związane z obrotem znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających były systematyczne i nie miały charakteru incydentalnego. Członkowie grupy mieli określone funkcje. Oskarżony D. L. (1) R. G., P. T. (1) F. W. (2) zajmowali się nabywaniem i sprzedażą substancji psychotropowych, które miały być następnie sprzedawane innym osobom. Rola T. J. polegała m.in. na na nabywaniu marihuany na terytorium (...). Ponadto T. J. i F. W. (1) wytwarzali amfetaminę.

Celem działań podejmowanych przez oskarżonych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej było nabywanie i sprzedaż znacznych ilości narkotyków i środków odurzających. Zachowania te wypełniają znamiona czynu opisanego w art. 258 § 1 k.k., bowiem zarówno sprzedaż, nabywanie jak i wytwarzanie narkotyków i środków psychotropowych stanowi przestępstwo.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I. części dyspozytywnej wyroku

D. L. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony przeniósł własność substancji psychotropowych opisanych w zarzucie na T. M. (1) poprzez ich sprzedaż. T. M. (1) był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony D. L. (1). T. M. (1) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw środków odurzających i substancji psychotropowych.

Ilość sprzedanych środków psychotropowych w postaci 230 kg mefedronu, 20 kg amfetaminy, 1000 tabletek ecstasy, 3 litry aminy, 100 gram metaamfetaminy oraz 50 kg marihuany wskazuje, iż oskarżony D. L. (1) brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Przekazane przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: długi okres przestępczej działalności, znaczna łączna ilość sprzedanych narkotyków, regularność oraz znaczna wartość pieniędzy otrzymywanych za narkotyki. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość sprzedanych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

II. części dyspozytywnej wyroku

D. L. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony nabył od T. M. (1) substancje psychotropowe opisane w zarzucie. T. M. (1) był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony D. L. (1). T. M. (1) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość nabytych substancji psychotropowych w postaci 13 litrów aminy, 2 kg amfetaminy, 1000 tabletek ecstasy 3 kg mefedronu, oraz 4 kg marihuany wskazuje, iż oskarżony D. L. (1) brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Nabyte przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: długi okres przestępczej działalności, znaczna łączna ilość nabytych narkotyków, regularność oraz znaczna wartość pieniężna zakupionych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach, o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość nabytych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

III. części dyspozytywnej wyroku

D. L. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis ten penalizuje zachowania polegające na posiadaniu broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia. Dla analizy ustawowych znamion przestępstw z art. 263 k.k. istotne znaczenie mają przepisy Ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1839 ze zm.), określa definicję broni (art. 4), zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni oraz dysponowania bronią i amunicją (art. 9–33), przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji oraz zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców.

Natomiast pojęcie „posiadania broni” polega na utrzymywaniu określonego stanu bezprawnego, który zaczyna się z chwilą wejścia w «posiadanie» broni palnej lub amunicji, a kończy się w wyniku przekazania tych rzeczy organom ścigania albo innej osobie do całkowitej dyspozycji bądź nieodwracalnego zniszczenia lub porzucenia". Pojęcie to na gruncie art. 263 § 2 k.k. nie może być pojmowane cywilistycznie, a zatem wiązać się z fizycznym władztwem nad rzeczą. Jest nim już zachowanie pasywne polegające na świadomym i celowym przyjęciu jej od innej osoby".

Oskarżony wypełnił swoim zachowaniem znamiona przestępstwa opisanego w art. 263 § 2 k.k. ponieważ w okresie od lipca do grudnia 2016r. we W. posiadał bez wymaganego pistolet marki (...) i 8 nabojów oraz pistolet nieustalonej marki i. (...) nabojów Posiadanie takiej broni zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji jest zabronione, a oskarżony nie otrzymał zgodnie z postanowieniami powyższej ustawy zezwolenia na ich posiadanie.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

IV. części dyspozytywnej wyroku

D. L. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 62 ustawy penalizuje nielegalne, (czyli wbrew przepisom ustawy) posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Znamię czasownikowe „posiadać" należy rozumieć jako faktyczne, choćby krótkotrwałe władztwo nad rzeczą. Jego synonimem jest słowo „mieć".

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii klasyfikuje wskazane w zarzucie narkotyki jako środki odurzające i substancję psychotropową, których posiadanie jest nielegalne. Substancja w ilości 0,93 grama jest zielem konopi inne niż włókniste i stanowi środek odurzający z grupy I-N i IV-N. Natomiast substancja w ilości 1,62 grama jest substancją psychotropową 4-C. z grupy (...). Tym samym należało uznać, że oskarżony posiadając te narkotyki wypełnił znamiona przestępstwa opisanego w art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

VI. części dyspozytywnej wyroku

VII. części dyspozytywnej wyroku

T. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Artykuł 55 ustawy jest przepisem sankcjonującym złamanie zasad obrotu międzynarodowego i wewnątrzwspólnotowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi lub słomą makową. Zachowanie sprawcy komentowanego przestępstwa polega na dokonywaniu wbrew przepisom ustawy przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrz wspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych bądź słomy makowej. Dla jego bytu wystarczy, że sprawca postąpi chociażby w jeden z pięciu wymienionych sposobów zachowania się. Użyte określenie „wbrew przepisom ustawy" oznacza w tym kontekście niespełnienie warunków wymienionych w art. 37 ustawy.

Oskarżony wypełnił swoim zachowaniem znamiona przestępstwa opisanego w art. 55 ust 1 i 3 Ustawy, (czyn VI) bowiem w ramach działania w zorganizowanej grupie przestępczej wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i innymi osobami nabył na terenie (...) środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości, co najmniej 15 kg, a następnie przywiózł je na terytoriom P. w Z..

Ilość środków odurzających w postaci 15 kilogramów ziela konopi innych niż włókniste wskazuje, iż oskarżony dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Nabyte przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Oskarżony wypełnił również swoim zachowaniem znamiona przestępstwa opisanego w art. 55 ust 1 i 3 Ustawy, (czyn VII) bowiem w ramach działania w zorganizowanej grupie przestępczej wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) i innymi osobami nabył na terenie (...) środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości, co najmniej 40 kg, a następnie przywiózł je na terytoriom P. w Z..

Ilość środków odurzających w postaci 40 kilogramów ziela konopi innych niż włókniste wskazuje, iż oskarżony dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Nabyte przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony z popełnienia wyżej opisanych przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: duża ilość nabywanego narkotyku oraz znaczna wartość pieniężna zakupionych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwa w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

VIII. części dyspozytywnej wyroku

T. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 53 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii penalizuje zachowanie osoby, która wbrew jej przepisom:

1) wytwarza środki odurzające lub substancje psychotropowe;

2) przetwarza środki odurzające lub substancje psychotropowe;

3) przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe;

4) przetwarza słomę makową.

Dla jego bytu wystarczy, że sprawca zachowa się chociażby w jeden z czterech wskazanych w komentowanym artykule sposobów.

Oskarżonemu T. J. zarzucono wytworzenie znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości co najmniej 150 kg. Wytwarzaniem poza oczyszczaniem, ekstrakcją i otrzymywaniem soli jest każda czynność zmierzająca do uzyskania środka odurzającego, substancji psychotropowej, nowej substancji psychoaktywnej lub środka zastępczego. Może to być więc inicjowanie i prowadzenie reakcji chemicznych, ale także mogą to być zachowania stanowiące fizyczną ingerencję w daną substancję. Wytwarzanie to zatem zespół czynności które prowadzą do uzyskania nowej substancji z innych niebędących substancjami psychotropowymi, środkami odurzającymi lub nowymi substancjami psychotropowymi.

Oskarżony w okresie od kwietnia 2015r. do października 2018r. wyprodukował, co najmniej 150 kg amfetaminy. Tym samym należało uznać, iż wypełnił on znamię wyżej wskazanego przestępstwa penalizującego wytwarzanie narkotyków.

Ilość środków odurzających w postaci 150 kg wskazuje, iż oskarżony wytworzył znaczną ilość środków odurzających. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Wytworzone oskarżonego substancje psychotropowe stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony z popełnienia wyżej opisanego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: długi okres przestępczej działalności trwający ponad trzy lata, znaczna łączna ilość wytworzonych narkotyków oraz znaczna wartość pieniężna wytworzonych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość wytworzonych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

IX. części dyspozytywnej wyroku

T. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony T. J. nabył od T. M. (1) substancje psychotropowe opisane w zarzucie. T. M. (1) był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony T. J.. T. M. (1) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość nabytych substancji psychotropowych w postaci co najmniej 50 kg mefedronu, 8000 tabletek ecstasy, 50 kg marihuany, 1 kg kokainy wskazuje, iż oskarżony brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Nabyte przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: długi okres przestępczej działalności, znaczna łączna ilość nabytych narkotyków, regularność oraz znaczna wartość pieniężna zakupionych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość nabytych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

X. części dyspozytywnej wyroku

T. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony przeniósł własność substancje psychotropowe opisanych w zarzucie na B. K. (2) poprzez ich sprzedaż. B. K. (2) był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony T. J.. B. K. (2) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość sprzedanych środków psychotropowych w postaci 1000 tabletek ecstasy wskazuje, iż oskarżony brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Przekazane przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: okres przestępczej działalności, znaczna łączna ilość sprzedanych narkotyków, oraz wartość pieniędzy otrzymywanych za narkotyki. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość sprzedanych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XI. części dyspozytywnej wyroku

T. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony przeniósł własność substancji psychotropowych opisanych w zarzucie na P. P. (1) poprzez ich sprzedaż. P. P. (1) był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony T. J.. P. P. (1) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość sprzedanych środków psychotropowych w postaci 1000 tabletek ecstasy wskazuje, iż oskarżony brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Przekazane przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: znaczna łączna ilość sprzedanych narkotyków, oraz wartość pieniędzy otrzymywanych za narkotyki. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość sprzedanych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XII. części dyspozytywnej wyroku

T. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 62 ustawy penalizuje nielegalne, (czyli wbrew przepisom ustawy) posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Znamię czasownikowe „posiadać" należy rozumieć jako faktyczne, choćby krótkotrwałe władztwo nad rzeczą. Jego synonimem jest słowo „mieć".

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii klasyfikuje mefedron jako środek odurzający, którego posiadanie jest nielegalne. W związku z powyższym należało uznać, że oskarżony dysponując środkiem odurzającym w postaci 4 gram mefedronu wypełnił znamiona przestępstwa opisanego w art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XIV. części dyspozytywnej wyroku

R. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony nabył od T. M. (1) substancje psychotropowe opisane w zarzucie. T. M. (1) był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony R. G.. T. M. (1) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość nabytych substancji psychotropowych w postaci co najmniej 15 kg mefedronu i 500 gram amfetaminy wskazuje, iż oskarżony brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Nabyte przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: okres przestępczej działalności, znaczna łączna ilość nabytych narkotyków, oraz znaczna wartość pieniężna zakupionych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość nabytych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XV. części dyspozytywnej wyroku

R. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony przeniósł własność substancji psychotropowych opisanych w zarzucie na B. K. (1) poprzez ich sprzedaż. B. K. (1) był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony R. G.. B. K. (2) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość sprzedanych substancji psychotropowych w postaci 150 gram mefedronu wskazuje, iż oskarżony brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Przekazane przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: okres przestępczej działalności, znaczna łączna ilość sprzedanych narkotyków, oraz wartość pieniędzy otrzymywanych za narkotyki. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość sprzedanych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XVII. części dyspozytywnej wyroku

P. T. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony nabył od T. M. (1) substancje psychotropowe opisane w zarzucie. T. M. (1) był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony P. T. (2). T. M. (1) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość nabytych substancji psychotropowych w postaci co najmniej 20 kg amfetaminy, 35 kg mefedronu, 1000 tabletek ecstasy, 2 litry aminy, 5 kg marihuany 300 gram kokainy wskazuje, iż oskarżony brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Nabyte przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: długi okres przestępczej działalności, znaczna łączna ilość nabytych narkotyków, regularność oraz znaczna wartość pieniężna zakupionych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk.

Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość nabytych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XVIII. części dyspozytywnej wyroku

P. T. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Działanie oskarżonego polegało na tym, iż na prośbę T. M. (1) przekazał P. P. (1) narkotyki wskazane w zarzucie. Działanie oskarżonego polegało na realizowaniu dostaw substancji psychotropowych i środków odurzających dla P. P. (1). Zarówno oskarżony T. M. (1) i P. P. (1) byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony P. T. (2). P. P. (1) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość przekazanych narkotyków w co najmniej 100 gram mefedronu co najmniej 500 gram marihuany wskazuje, iż oskarżony brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Przekazane przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: długi okres przestępczej działalności, znaczna łączna ilość nabytych narkotyków, regularność oraz znaczna wartość pieniężna zakupionych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk.

Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość narkotyków przekazanych P. P. (1), pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XIX. części dyspozytywnej wyroku

P. T. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony P. T. (1) nabył od M. P. (1) substancje psychotropowe opisane w zarzucie. M. P. (1) był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony P. T. (1). M. P. (1) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość nabytych substancji psychotropowych w postaci co najmniej 2 kg amfetaminy, 1 kg mefedronu, 800 gram marihuany i 20 gram kokainy wskazuje, iż oskarżony brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Nabyte przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: długi okres przestępczej działalności, znaczna łączna ilość nabytych narkotyków, oraz znaczna wartość pieniężna zakupionych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość nabytych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XX. części dyspozytywnej wyroku

P. T. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony P. T. (1) przeniósł własność substancji psychotropowych opisanych w zarzucie na M. P. (1) poprzez ich sprzedaż. M. P. (1) był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony P. T. (1). M. P. (1) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość sprzedanych substancji psychotropowych w postaci 100 gram mefedronu i 500 gram marihuany wskazuje, iż oskarżony brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Przekazane przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: długi okres przestępczej działalności oraz znaczna łączna ilość sprzedanych narkotyków, regularność oraz znaczna wartość pieniężna zakupionych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość sprzedanych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XXI. części dyspozytywnej wyroku

P. T. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony P. T. (1) przeniósł własność substancji psychotropowych opisanych w zarzucie na D. O. poprzez ich sprzedaż. D. O. był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony P. T. (1). D. O. nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: długi okres przestępczej działalności oraz łączna ilość sprzedanych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz ilość sprzedanych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XXIII. części dyspozytywnej wyroku

F. W. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony nabył od T. M. (1) substancje psychotropowe opisane w zarzucie. T. M. (1) był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony F. W. (1). T. M. (1) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość nabytych substancji psychotropowych w postaci co najmniej 20 kg amfetaminy, 5 litrów aminy, 4000 tabletek ecstasy, 2500 gram (...), 7 kg marihuany, 500 gram kokainy, wskazuje, iż oskarżony brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Nabyte przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: długi okres przestępczej działalności, znaczna łączna ilość nabytych narkotyków, oraz znaczna wartość pieniężna zakupionych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość nabytych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XXIV. części dyspozytywnej wyroku

F. W. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony F. W. (1) nabył od D. O. substancje psychotropowe opisane w zarzucie. D. O. był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony F. W. (1). D. O. nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość nabytych substancji psychotropowych w postaci 100 gram kokainy, wskazuje, iż oskarżony brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Nabyte przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: długi okres przestępczej działalności oraz łączna ilość sprzedanych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość nabytych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XXV. części dyspozytywnej wyroku

F. W. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 56 ustawy penalizuje zachowanie polegające na niezgodnym z przepisami art. 33, 34, 35, 37, 40 i 40a ustawy wprowadzaniu do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej oraz uczestniczeniu w obrocie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

Obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, słomą makową oznacza przeniesienie ich własności bądź posiadania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, bez udziału konsumenta. Oskarżony F. W. (1) przeniósł własność substancji psychotropowych opisanych w zarzucie na B. K. (1) poprzez ich sprzedaż. B. K. (1) był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, do której należał również oskarżony F. W. (1). B. K. (1) nie był konsumentem tych substancji odurzających, a jego rolą w zorganizowanej grupie przestępczej było nabywanie i sprzedaż narkotyków od innych członków grupy w celu dalszej ich odsprzedaży innym osobom. Członkowie grupy przestępczej poprzez sprzedaż i nabywanie narkotyków tworzyli tym samym łańcuch dostaw.

Ilość sprzedanych substancji psychotropowych w postaci 500 gram mefedronu, wskazuje, iż oskarżony brał udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby, co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Przekazane przez oskarżonego środki odurzające stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony uczestnicząc w obrocie znacznej ilości substancji psychotropowej uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia: okres przestępczej działalności oraz łączna ilość sprzedanych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość sprzedanych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XXVI. części dyspozytywnej wyroku

F. W. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przepis art. 53 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii penalizuje zachowanie osoby, która wbrew jej przepisom:

1) wytwarza środki odurzające lub substancje psychotropowe;

2) przetwarza środki odurzające lub substancje psychotropowe;

3) przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe;

4) przetwarza słomę makową.

Dla jego bytu wystarczy, że sprawca zachowa się chociażby w jeden z czterech wskazanych w komentowanym artykule sposobów.

Oskarżonemu F. W. (1) zarzucono wytworzenie znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości co najmniej 10 kg. Wytwarzaniem poza oczyszczaniem, ekstrakcją i otrzymywaniem soli jest każda czynność zmierzająca do uzyskania środka odurzającego, substancji psychotropowej, nowej substancji psychoaktywnej lub środka zastępczego. Może to być więc inicjowanie i prowadzenie reakcji chemicznych, ale także mogą to być zachowania stanowiące fizyczną ingerencję w daną substancję. Wytwarzanie to zatem zespół czynności które prowadzą do uzyskania nowej substancji z innych niebędących substancjami psychotropowymi, środkami odurzającymi lub nowymi substancjami psychotropowymi.

Oskarżony w marcu 2018r. wyprodukował, co najmniej 10 kg amfetaminy. Tym samym należało uznać, iż wypełnił on znamię wyżej wskazanego przestępstwa penalizującego wytwarzanie narkotyków.

Ilość środków odurzających w postaci 10 kg wskazuje, iż oskarżony wytworzył znaczną ilość środków odurzających. Według orzecznictwa do wypełnienia znamienia „znaczna ilość” wystarcza, że jest to ilość mogąca zaspokoić jednorazowo potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r. II AKa 329/2013). Wytworzone oskarżonego substancje psychotropowe stanowiły znaczną ilość, bowiem pozwalały na jednorazowe odurzenie wielu osób.

Kryteria obiektywne pozwalają również ocenić, iż oskarżony z popełnienia wyżej opisanego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu. Do takiej oceny upoważnia znaczna łączna ilość wytworzonych narkotyków oraz znaczna wartość pieniężna wytworzonych narkotyków. Chodzi nie tyle o sytuacje, w których prowadzenie procederu przestępnego faktycznie przynosi sprawcy w miarę regularne dochody przez relatywnie długi czas, ile o sytuacje, w których sprawca, popełniając przestępstwo lub przestępstwa, zakłada (przyjmuje), że proceder przestępny będzie dla niego źródłem tego rodzaju dochodu. Tym samym należało uznać, oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo w warunkach o których mowa w art. 65 § 1 kk. Ponadto działania oskarżonego podejmowane wielokrotnie przez długi okres czasu oraz znaczna ilość wytworzonych narkotyków, pozwala przyjąć, że transakcje miały charakter periodyczny, co uzasadnia zastosowanie kwalifikacji z art. 12 k.k.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

-

-

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-

3.4.  Umorzenie postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-

3.5.  Uniewinnienie

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. L. (1)

I-V. części dyspozytywnej wyroku

I-V. części wstępnej wyroku

Sąd wymierzając oskarżonemu D. L. (1) kary jednostkowe miał przede wszystkim na względzie dyrektywy wymiaru kary zawarte w art. 53 § 1 i 2 k.k., baczył zatem by dolegliwość kar nie przekraczała stopnia winy oskarżonego, uwzględnił stopień społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonemu czynów oraz miał na uwadze cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do sprawcy, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Okolicznościami obciążającymi przy wymierzaniu oskarżonemu kar jednostkowych są: długi okres przestępczej działalności oskarżonego, ilość i rodzaj narkotyków sprzedawanych i nabywanych przez oskarżonego, oraz wysokość korzyści majątkowej osiągniętej przez oskarżonego z popełnionych przestępstw.

Wymierzone oskarżonemu jednostkowe kary grzywny są adekwatne do stopnia zawinienia, a co do wysokości stawki dziennej uwzględniają warunki osobiste, rodzinne, sytuację majątkową oraz możliwości zarobkowe oskarżonego.

D. L. (1)

XXVIII. części dyspozytywnej wyroku

I-V. części dyspozytywnej wyroku

Orzekając karę łączną wobec oskarżonego Sąd zastosował zasadę asperacji i wymierzył karę w wysokości wyższej od najwyższej z orzeczonych kar jednostkowych, ale niższej niż ich suma. Sąd uznał wybierając zasadę łączenia kar, że nie zachodzą przesłanki do pełnej kumulacji. Kumulacja kar stanowi dolegliwość, która przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne. Oddziaływanie resocjalizacyjne związane z wykonywaniem kary przebiega bowiem niezależnie od tego, czy kary wykonywane są po kolei, czy w systemie kary łącznej.

Z drugiej zaś strony nie zachodzą przesłanki do pełnej absorpcji kary. Orzeczenie kary łącznej w wysokości odpowiadającej najwyższych z podlegających łączeniu kar, prowadziłoby do stanu bezkarności za pozostałe czyny. Fakt ten spowodowałby u oskarżonego jak i w odczuciu społecznym przekonanie o nieponoszeniu konsekwencji karnej czynu. Wymierzając oskarżonemu karę łączną grzywny Sąd kierował się dyrektywami jej wymiaru zawartymi w art. 86 § 2 k.k. baczył zatem, aby wysokość stawki dziennej nie przekraczała najwyższej ustalonej poprzednio.

D. L. (1)

XXXIII. części dyspozytywnej wyroku

I i II. części wstępnej wyroku

Na podstawie art.45§1 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego D. L. (1) przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku przestępstwa:

- opisanego w punkcie I. części wstępnej wyroku w kwocie 3 101 000 zł (słownie: trzech milionów sto jeden tysięcy złotych)

- opisanego w punkcie II. części wstępnej wyroku w kwocie 244 500 zł. (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych)

T. J.

VI-XIII części dyspozytywnej wyroku

VI.- XIII. części wstępnej wyroku

Sąd wymierzając oskarżonemu T. J. kary jednostkowe miał przede wszystkim na względzie dyrektywy wymiaru kary zawarte w art. 53 § 1 i 2 k.k., baczył zatem by dolegliwość kar nie przekraczała stopnia winy oskarżonego, uwzględnił stopień społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonemu czynów oraz miał na uwadze cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do sprawcy, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Okolicznościami obciążającymi przy wymierzaniu oskarżonemu kar jednostkowych są: długi okres przestępczej działalności oskarżonego, ilość narkotyków nabywanych przez oskarżonego za granicą, rodzaj i ilość wytworzonych przez oskarżonego substancji psychotropowej oraz wysokość korzyści majątkowej osiągniętej przez oskarżonego z popełnionych przestępstw.

Wymierzone oskarżonemu jednostkowe kary grzywny są adekwatne do stopnia zawinienia, a co do wysokości stawki dziennej uwzględniają warunki osobiste, rodzinne, sytuację majątkową oraz możliwości zarobkowe oskarżonego.

T. J.

XXIX. części dyspozytywnej wyroku

VI-XIII części dyspozytywnej wyroku

Orzekając karę łączną wobec oskarżonego Sąd zastosował zasadę asperacji i wymierzył karę w wysokości wyższej od najwyższej z orzeczonych kar jednostkowych, ale niższej niż ich suma. Sąd uznał wybierając zasadę łączenia kar, że nie zachodzą przesłanki do pełnej kumulacji. Kumulacja kar stanowi dolegliwość, która przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne. Oddziaływanie resocjalizacyjne związane z wykonywaniem kary przebiega bowiem niezależnie od tego, czy kary wykonywane są po kolei, czy w systemie kary łącznej.

Z drugiej zaś strony nie zachodzą przesłanki do pełnej absorpcji kary. Orzeczenie kary łącznej w wysokości odpowiadającej najwyższych z podlegających łączeniu kar, prowadziłoby do stanu bezkarności za pozostałe czyny. Fakt ten spowodowałby u oskarżonego jak i w odczuciu społecznym przekonanie o nieponoszeniu konsekwencji karnej czynu. Wymierzając oskarżonemu karę łączną grzywny Sąd kierował się dyrektywami jej wymiaru zawartymi w art. 86 § 2 k.k. baczył zatem, aby wysokość stawki dziennej nie przekraczała najwyższej ustalonej poprzednio.

T. J.

XXXIV. (XXXV.). części dyspozytywnej wyroku

VI-XI części wstępnej wyroku

Na podstawie art.45§1 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego T. J. przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku przestępstwa:

- opisanego w punkcie VI. części wstępnej wyroku w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);

- opisanego w punkcie VII. części wstępnej wyroku w kwocie 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych);

- opisanego w punkcie VIII. części wstępnej wyroku w kwocie 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

- opisanego w punkcie IX. części wstępnej wyroku w kwocie 1 732 000 zł (słownie: milion siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych);

- opisanego w punkcie X. części wstępnej wyroku w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

- opisanego w punkcie XI. części wstępnej wyroku w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

R. G.

XIV.-XVI części dyspozytywnej wyroku

XIV.XVI- części dyspozytywnej wyroku

Sąd wymierzając oskarżonemu R. G. kary jednostkowe miał przede wszystkim na względzie dyrektywy wymiaru kary zawarte w art. 53 § 1 i 2 k.k., baczył zatem by dolegliwość kar nie przekraczała stopnia winy oskarżonego, uwzględnił stopień społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonemu czynów oraz miał na uwadze cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do sprawcy, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Okolicznościami obciążającymi przy wymierzaniu oskarżonemu kar jednostkowych są: długi okres przestępczej działalności oskarżonego, ilość i rodzaj narkotyków sprzedawanych i nabywanych przez oskarżonego, oraz wysokość korzyści majątkowej osiągniętej przez oskarżonego z popełnionych przestępstw.

Wymierzone oskarżonemu jednostkowe kary grzywny są adekwatne do stopnia zawinienia, a co do wysokości stawki dziennej uwzględniają warunki osobiste, rodzinne, sytuację majątkową oraz możliwości zarobkowe oskarżonego.

R. G.

XXX. części dyspozytywnej wyroku

XIV.-XVI części wstępnej wyroku

Orzekając karę łączną wobec oskarżonego Sąd zastosował zasadę asperacji i wymierzył karę w wysokości wyższej od najwyższej z orzeczonych kar jednostkowych, ale niższej niż ich suma. Sąd uznał wybierając zasadę łączenia kar, że nie zachodzą przesłanki do pełnej kumulacji. Kumulacja kar stanowi dolegliwość, która przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne. Oddziaływanie resocjalizacyjne związane z wykonywaniem kary przebiega bowiem niezależnie od tego, czy kary wykonywane są po kolei, czy w systemie kary łącznej.

Z drugiej zaś strony nie zachodzą przesłanki do pełnej absorpcji kary. Orzeczenie kary łącznej w wysokości odpowiadającej najwyższych z podlegających łączeniu kar, prowadziłoby do stanu bezkarności za pozostałe czyny. Fakt ten spowodowałby u oskarżonego jak i w odczuciu społecznym przekonanie o nieponoszeniu konsekwencji karnej czynu. Wymierzając oskarżonemu karę łączną grzywny Sąd kierował się dyrektywami jej wymiaru zawartymi w art. 86 § 2 k.k. baczył zatem, aby wysokość stawki dziennej nie przekraczała najwyższej ustalonej poprzednio.

R. G.

XXXVI. części dyspozytywnej wyroku

XIV-XV. części wstępnej wyroku

Na podstawie art.45§1 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego R. G. przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku przestępstwa:

- opisanego w punkcie XIV. części wstępnej wyroku w kwocie 227 500 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych);

- opisanego w punkcie XV. części wstępnej wyroku w kwocie 5 250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);

P. T. (1)

XVII-XXII. części dyspozytywnej wyroku

XVII-XXII. części wstępnej wyroku

Sąd wymierzając oskarżonemu P. T. (1) kary jednostkowe miał przede wszystkim na względzie dyrektywy wymiaru kary zawarte w art. 53 § 1 i 2 k.k., baczył zatem by dolegliwość kar nie przekraczała stopnia winy oskarżonego, uwzględnił stopień społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonemu czynów oraz miał na uwadze cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do sprawcy, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Okolicznościami obciążającymi przy wymierzaniu oskarżonemu kar jednostkowych są: długi okres przestępczej działalności oskarżonego, ilość i rodzaj narkotyków sprzedawanych i nabywanych przez oskarżonego, oraz wysokość korzyści majątkowej osiągniętej przez oskarżonego z popełnionych przestępstw.

Wymierzone oskarżonemu jednostkowe kary grzywny są adekwatne do stopnia zawinienia, a co do wysokości stawki dziennej uwzględniają warunki osobiste, rodzinne, sytuację majątkową oraz możliwości zarobkowe oskarżonego.

P. T. (1)

XXXI. części dyspozytywnej wyroku

XVII-XXII. części dyspozytywnej wyroku

Orzekając karę łączną wobec oskarżonego Sąd zastosował zasadę asperacji i wymierzył karę w wysokości wyższej od najwyższej z orzeczonych kar jednostkowych, ale niższej niż ich suma. Sąd uznał wybierając zasadę łączenia kar, że nie zachodzą przesłanki do pełnej kumulacji. Kumulacja kar stanowi dolegliwość, która przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne. Oddziaływanie resocjalizacyjne związane z wykonywaniem kary przebiega bowiem niezależnie od tego, czy kary wykonywane są po kolei, czy w systemie kary łącznej.

Z drugiej zaś strony nie zachodzą przesłanki do pełnej absorpcji kary. Orzeczenie kary łącznej w wysokości odpowiadającej najwyższych z podlegających łączeniu kar, prowadziłoby do stanu bezkarności za pozostałe czyny. Fakt ten spowodowałby u oskarżonego jak i w odczuciu społecznym przekonanie o nieponoszeniu konsekwencji karnej czynu. Wymierzając oskarżonemu karę łączną grzywny Sąd kierował się dyrektywami jej wymiaru zawartymi w art. 86 § 2 k.k. baczył zatem, aby wysokość stawki dziennej nie przekraczała najwyższej ustalonej poprzednio.

P. T. (1)

XXXVII. części dyspozytywnej wyroku

XVII-XXI. części wstępnej wyroku

Na podstawie art.45§1 kk orzeka wobec oskarżonego P. T. (1) przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku przestępstwa:

- opisanego w punkcie XVII. części wstępnej wyroku w kwocie 844 000 zł (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych);

- opisanego w punkcie XVIII. części wstępnej wyroku w kwocie 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych);

- opisanego w punkcie XIX. części wstępnej wyroku 46 400 zł (słownie czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych);

- opisanego w punkcie XX. części wstępnej wyroku 10 500 zł (słownie dziesięć tysięcy pięćset złotych);

- opisanego w punkcie XXI. części wstępnej wyroku 300 zł (słownie: trzysta złotych);

F. W. (1)

XXIII.-XXVII. części dyspozytywnej wyroku

XXIII-XXVII. części wstępnej wyroku

Sąd wymierzając oskarżonemu F. W. (1) kary jednostkowe miał przede wszystkim na względzie dyrektywy wymiaru kary zawarte w art. 53 § 1 i 2 k.k., baczył zatem by dolegliwość kar nie przekraczała stopnia winy oskarżonego, uwzględnił stopień społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonemu czynów oraz miał na uwadze cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do sprawcy, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Okolicznościami obciążającymi przy wymierzaniu oskarżonemu kar jednostkowych są: długi okres przestępczej działalności oskarżonego, ilość i rodzaj narkotyków sprzedawanych i nabywanych przez oskarżonego, ilość i rodzaj wytworzonych przez oskarżonego narkotyków oraz wysokość korzyści majątkowej osiągniętej przez oskarżonego z popełnionych przestępstw.

Wymierzone oskarżonemu jednostkowe kary grzywny są adekwatne do stopnia zawinienia, a co do wysokości stawki dziennej uwzględniają warunki osobiste, rodzinne, sytuację majątkową oraz możliwości zarobkowe oskarżonego.

F. W. (1)

XXXII. części dyspozytywnej wyroku

XXIII.-XXVII. części dyspozytywnej wyroku

Orzekając karę łączną wobec oskarżonego Sąd zastosował zasadę asperacji i wymierzył karę w wysokości wyższej od najwyższej z orzeczonych kar jednostkowych, ale niższej niż ich suma. Sąd uznał wybierając zasadę łączenia kar, że nie zachodzą przesłanki do pełnej kumulacji. Kumulacja kar stanowi dolegliwość, która przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne. Oddziaływanie resocjalizacyjne związane z wykonywaniem kary przebiega bowiem niezależnie od tego, czy kary wykonywane są po kolei, czy w systemie kary łącznej.

Z drugiej zaś strony nie zachodzą przesłanki do pełnej absorpcji kary. Orzeczenie kary łącznej w wysokości odpowiadającej najwyższych z podlegających łączeniu kar, prowadziłoby do stanu bezkarności za pozostałe czyny. Fakt ten spowodowałby u oskarżonego jak i w odczuciu społecznym przekonanie o nieponoszeniu konsekwencji karnej czynu. Wymierzając oskarżonemu karę łączną grzywny Sąd kierował się dyrektywami jej wymiaru zawartymi w art. 86 § 2 k.k. baczył zatem, aby wysokość stawki dziennej nie przekraczała najwyższej ustalonej poprzednio.

F. W. (1)

XXXVIII. części dyspozytywnej wyroku

XXIII.-XXVI. części wstępnej wyroku

Na podstawie art.45§1 kk orzeka wobec oskarżonego F. W. (1) przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku przestępstwa:

- opisanego w punkcie XXIII. części wstępnej wyroku w kwocie 387 000 zł ( słownie: trzystu osiemdziesiąt siedem złotych);

- opisanego w punkcie XXIV. części wstępnej wyroku w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);

- opisanego w punkcie XXV. części wstępnej wyroku w kwocie 8500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych);

- opisanego w punkcie XXVI. części wstępnej wyroku w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. L. (1)

XXXIX. części dyspozytywnej wyroku

XXVIII. części dyspozytywnej wyroku

Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył oskarżonemu D. L. (1) okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 grudnia 2018r. godz. 6:18 do dnia 24 kwietnia 2020r.;

T. J.

XL. części dyspozytywnej wyroku

XXIX. części dyspozytywnej wyroku

Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył oskarżonemu T. J. okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 grudnia 2018r. godz. 7:40 do dnia 24 kwietnia 2020r.;

R. G.

XLI. części dyspozytywnej wyroku

XXX. części dyspozytywnej wyroku

Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył oskarżonemu R. G. okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 grudnia 2018r. godz. 6:30 do dnia 9 marca 2020r.

P. T. (1)

XLII. części dyspozytywnej wyroku

XXXI. części dyspozytywnej wyroku

Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył oskarżonemu P. T. (1) okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 grudnia 2018r. godz. 6:31 do dnia 16 października 2020r.

F. W. (1)

XLIII. części dyspozytywnej wyroku

XXXII. części dyspozytywnej wyroku

Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył oskarżonemu F. W. (1) okres tymczasowego aresztowania od dnia 14 stycznia 2019r. godz. 14:55 do dnia 16 października 2020r.

Na podstawie art. 44 § 1 k.k. Sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Drz 658/19 i Drz 659/19 poprzez ich zniszczenie.

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

XLV. części dyspozytywnej wyroku

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. M. kwotę 2583 zł brutto, tytułem kosztów nieopłaconej obrony udzielonej z urzędu dla oskarżonego P. T. (1);

XLVI. części dyspozytywnej wyroku

na podstawie art. 624§1 kpk Sąd zwolnił oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa;

6.  1Podpis