Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Ka 105/18

UZASADNIENIE

P. C. (1) został oskarżony o to, że:

I. w okresie od 10/11 grudnia 2014 roku do 2 czerwca 2015 roku w Ł., w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, popełnił 46 przestępstw kradzieży z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem do pojazdów mechanicznych, powodując szkody na rzecz różnych osób fizycznych oraz firm ubezpieczeniowych, przy czym przestępstw tych dopuścił się w następujących warunkach:

1. w nocy 10/11 grudnia 2014 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci CB radia (...) o wartości 550,00 złotych na szkodę E. i R. G.,

2. w nocy 12/13 grudnia 2014 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony kierowcy wartości 300,00 złotych w samochodzie marki A. R. o numerze rejestracyjnym (...), włamał się do wskazanego pojazdu, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci radioodtwarzacza samochodowego, głośników oraz subbufera o łącznej wartości 600,00 złotych na szkodę J. P. (1),

3. w dniu 19 grudnia 2014 roku w Ł., po uprzednim uszkodzeniu nieustalonym narzędziem zamka w drzwiach od strony kierowcy wartości 500,00 złotych, włamał się do samochodu marki P. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie o łącznej wartości 400,00 złotych w postaci radioodtwarzacza samochodowego marki P. o wartości 270,00 złotych i nawigacji L. o wartości 130,00 złotych na szkodę K. S.,

4. w dniach 23/25 grudnia 2014 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w części bagażowej, włamał się do samochodu marki D. L. o numerze rejestracyjnym (...), skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci CB radia z anteną wartości 250,00 złotych należącego do W. K. oraz dyski przenośne USB, nagrywarkę USB, pamięci pendrive o łącznej wartości 750,00 złotych na szkodę firmy (...) Sp. z o.o.,

5. w dniu 3 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim otwarciu drzwi nieustalonym narzędziem, włamał się do samochodu marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci CB radia, radioodtwarzacza samochodowego marki S. i kluczy samochodowych o łącznej wartości 750,00 złotych na szkodę H. B.,

6. w dniach 4/6 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci panelu przedniego radia samochodowego M. i CB radia (...) o łącznej wartości 250,00 złotych na szkodę A. W. (1),

7. w dniach 4/6 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony pasażera, włamał się do samochodu marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...), powodując wartość strat w kwocie 517,00 złotych, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci CB radia (...) o wartości 300,00 złotych na szkodę P. A. P. (...) Oddział w Polsce oraz (...) S.A.,

8. w dniach 8/11 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony kierowcy w samochodzie marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), powodując szkodę na rzecz (...) S.A. o wartości 350,00 złotych, włamał się do wskazanego samochodu, skąd z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci 2 paczek papierosów o łącznej wartości 15,00 złotych na szkodę J. C.,

9. w dniu 9 stycznia 2015 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz marki S. model (...) o wartości 200,00 złotych, torby sportowej marki N. wartości 150,00 złotych z zawartością butów marki N. o wartości 200,00 złotych, ręcznika kąpielowego o wartości 30,00 złotych, okularów pływackich marki S. o wartości 80,00 złotych, bielizny o wartości 20,00 złotych, kosmetyków o łącznej wartości 80,00 złotych, spodni sportowych marki adidas o wartości 100,00 złotych, bluzy marki N. o wartości 120,00 złotych, odżywek o wartości 80,00 złotych, to jest mienia o łącznej wartości 1.060,00 złotych, czym działał na szkodę A. K. (1),

10. w dniach 9/11 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka wartości 200,00 złotych w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), z którego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci radia (...) marki LG, nawigacji (...), podstawki i ładowarki do nawigacji, o łącznej wartości 750,00 złotych na szkodę A. K. (2),

11. w dniach 18/19 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka wartości 200,00 złotych w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci radia samochodowego marki P. o wartości 200,00 złotych na szkodę P. C. (2),

12. w dniach 21/22 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby wartości 200,00 złotych w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci skrzynki z narzędziami o łącznej wartości 500,00 złotych na szkodę R. R.,

13. w czasie od 25 stycznia 2015 roku do 26 stycznia 2015 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim wybiciu szyby przedniej prawej o wartości 100,00 złotych, dostał się do wnętrza pojazdu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia CB radio marki L., a z dachu pojazdu antenę o wartości 350,00 złotych na szkodę M. S.,

14. w dniu 26 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz marki J. model (...) o wartości 300,00 złotych, czym działał na szkodę Z. P. i M. P.,

15. w dniu 28 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w tylnych prawych drzwiach samochodu marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia CB Radio marki U. o wartości 150,00 złotych, czym działał na szkodę A. K. (3),

16. w dniu 31 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim otworzeniu w nieustalony sposób wkładki zamka w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci radia marki P. wraz pamięcią USB o łącznej wartości 270,00 złotych na szkodę E. D. (1),

17. w dniach 31 stycznia - 2 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby przedniej prawej trójkątnej o wartości 130,00 złotych samochodu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz CD marki P. o wartości 150,00 złotych, czym działał na szkodę A. T.,

18. w dniu 4 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w lewych drzwiach przednich samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci rejestratora jazdy marki P. o wartości 200,00 złotych, czym działał na szkodę S. F.,

19. w dniu 6 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony pasażera, włamał się do samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci radioodtwarzacza samochodowego marki P. o wartości 260,00 złotych na szkodę E. M. (1) oraz powodując szkodę w wysokości 3.551,99 złotych na szkodę (...) S.A.,

20. w dniu 7 lutego 2015 roku w Ł., poprzez uchyloną szybę w drzwiach przednich od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i dostał się do jego wnętrza, skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienie w postaci kasy fiskalnej V. (...), telefonu komórkowego S. (...), tabletu C. CityTab, pieniędzy w kwocie 150,00 złotych o łącznej wartości 2.450,00 złotych na szkodę M. N.,

21. w dniu 7 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach samochodu marki M. (...) - (...) o numerze rejestracyjnym (...), powodując wartość strat w kwocie 4.529,66 złotych na szkodę (...) S.A. i P. W., dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci radioodtwarzacza marki P. oraz rejestratora jazdy nieznanej marki, to jest mienia o łącznej wartości 650,00 złotych, na szkodę M. C.,

22. w dniu 15 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby wartości 100,00 złotych w drzwiach od strony pasażera, włamał się do samochodu marki T. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci CB radia (...) wraz z anteną o łącznej wartości 500,00 złotych na szkodę M. B. (1),

23. w dniu 16 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka w drzwiach od strony pasażera, włamał się do samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał kradzieży mienia w postaci kasy fiskalnej stanowiącej własność G. C. D. P., radioodtwarzacza marki P., prostownicy marki S., torby podróżnej i reklamówki z ubraniami i kosmetykami o łącznej wartości 2.130,00 złotych na szkodę M. G. (1) i D. P.,

24. w dniu 17 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony pasażera, włamał się do samochodu marki D. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał kradzieży mienia w postaci radioodtwarzacza USB marki C., o łącznej wartości 100,00 złotych na szkodę J. P. (2),

25. w nocy 23/24 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim uszkodzeniu zamka w drzwiach, włamał się do samochodu marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał kradzieży mienia w postaci CB Radia (...) wartości 300,00 złotych na szkodę P. N.,

26. w dniach 28 lutego - 1 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby przedniej bocznej lewej w drzwiach samochodu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci radioodtwarzacza marki S. o wartości 200 złotych, czym działał na szkodę P. J. (1),

27. w dniach 01/03 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim uszkodzeniu zamka w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki D. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci prostownika samochodowego, latarki, podnośnika samochodowego, zestawu kluczy samochodowych oraz głośników samochodowych o łącznej wartości 200,00 złotych na szkodę M. i M. F.,

28. w dniu 03 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu przedniej prawej szyby o wartości 100,00 złotych i uszkodzeniu kierunkowskazu w lusterku zewnętrznym o wartości 40,00 złotych, dostał się do wnętrza pojazdu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz samochodowy marki P. o wartości 220,00 złotych na szkodę B. P. (1),

29. w nocy 03/04 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim uszkodzeniu zamka w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał kradzieży mienia w postaci dwóch zestawów kluczy naprawczych o łącznej wartości 600,00 złotych na szkodę Z. L.,

30. w dniach 03/04 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci radioodtwarzacza CD o wartości 200,00 złotych oraz odzieży o wartości 400,00 złotych na szkodę B. P. (2),

31. w nocy z 6/7 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał kradzieży mienia w postaci radioodtwarzacza marki J., skrzynki z narzędziami, plecaka marki N. wraz ze słuchawkami oraz pamięcią pendrive o wartości 1.100,00 złotych na szkodę A. K. (4) i A. K. (5),

32. w nocy 07/08 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim uszkodzeniu zamka w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki T. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci ładowarki samochodowej, pendrive K., pałki teleskopowej o łącznej wartości 170,00 złotych na szkodę K. K.,

33. w dniu 10 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim demontażu zamka klapy bagażnika o wartości 40,00 złotych, włamał się do pojazdu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz samochodowy marki J. (...)-30 o wartości 150,00 złotych na szkodę A. M.,

34. w dniu 13 marca 2015 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu zamka w lewych przednich drzwiach samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia wyświetlacz (...) do kamery cofania o wartości 100,00 złotych, bluzę polarową z logo firmy (...) o wartości 120,00 złotych, kurtkę materiałową z logo firmy (...) o wartości 150,00 złotych oraz torbę koloru czarnego z logo firmy (...), to jest mienia o łącznej wartości 370,00 złotych, czym działał na szkodę A. K. (6),

35. w dniu 18 marca 2015 roku w Ł. na ul. (...), po uprzedniej kradzieży kluczyków, dokonał kradzieży z włamaniem samochodu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) o wartości 11.000,00 złotych wraz ze znajdującym się w jego wnętrzu mieniem w postaci torby sportowej marki N. o wartości 100,00 złotych, dwóch par butów sportowych o łącznej wartości 180 złotych, trzech par legginsów o łącznej wartości 225,00 złotych oraz rakiety do squasha o wartości 200,00 złotych, to jest mienia o łącznej wartości 11.705,00 złotych na szkodę A. S.,

36. w dniu 19 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby trójkątnej w lewych tylnych drzwiach samochodu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) 2 (...), dostał się do jego wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci radioodtwarzacza marki K. o wartości 500 złotych, nawigacji nieustalonej marki o wartości 130,00 złotych, gotówki w kwocie 250,00 złotych, pendrive o wartości 20,00 złotych, to jest mienie o łącznej wartości 900,00 złotych, czym działał na szkodę M. G. (2),

37. w czasie od 28 marca 2015 roku do 29 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby trójkątnej w tylnych prawych drzwiach o wartości 50,00 złotych, włamał się do pojazdu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz samochodowy z CD marki K. o wartości 150,00 złotych, nawigację M. (...) o wartości 150,00 złotych, latarkę L. oraz dwie pamięci zewnętrzne typu pendrive firmy (...) o wartości 30,00 złotych, powodując straty w kwocie łącznej 380,00 złotych na szkodę M. J.,

38. w dniu 31 marca 2015 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim wybiciu szybki w tylnych prawych drzwiach pojazdu wartości 120 złotych oraz wyłamaniu wkładki zamka bagażnika wartości 40,00 złotych, powodując straty uszkodzeń w łącznej kwocie 160,00 złotych, włamał się do pojazdu marki B. o numerze rejestracyjnym (...), skąd usiłował zabrać znajdujące się w nim mienie w postaci poduszki z pierza o wartości 15 złotych, choinki sztucznej o wartości 20,00 złotych oraz koła zapasowego o wartości 250,00 złotych na szkodę M. K., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję pokrzywdzonego,

39. w miesiącu marcu 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu zamka w prawych przednich drzwiach samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci wiertarki marki M. o wartości 1.000,00 złotych, wiertarki marki B. D. (1) o wartości 600,00 złotych, wkrętarki marki B. D. (1) o wartości 450,00 złotych, szlifierki kątowej marki B. D. (1) o wartości 350,00 złotych, zgrzewarki do rur PCV o wartości 250,00 złotych, walizki z maszynką elektryczną do cięcia płytek o wartości 390,00 złotych, wiertarko - młota na (...) wartości 1.000,00 złotych, radia samochodowego marki J. o wartości 200,00 złotych, kamery samochodowej o wartości 250,00 złotych, to jest mienia o łącznej wartości 4.540,00 złotych, czym działał na szkodę S. B.,

40. w czasie od 07 kwietnia 2015 roku do 08 kwietnia 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka o wartości 90,00 złotych, włamał się do pojazdu marki C. o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz maki S. o wartości 280,00 złotych na szkodę J. K.,

41. w dniu 11 kwietnia 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu wkładek zamków, powodując straty uszkodzeń w kwocie 500,00 złotych, dostał się do wnętrza pojazdu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd usiłował zabrać znajdujące się w nim mienie na szkodę Z. S., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na brak przedmiotów będących w zainteresowaniu sprawcy,

42. w czasie od 11 kwietnia 2015 roku do 12 kwietnia 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby o wartości 100,00 złotych i uszkodzeniu wkładki zamka, włamał się do pojazdu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia CB radio marki P. (...) wraz z anteną i podstawą na magnes o wartości 350,00 złotych, urządzenie do strojenia anten CB o wartości 50,00 złotych oraz skrzynkę narzędziową z kluczami o wartości 100,00 złotych na szkodę A. G.,

43. w dniu 26 kwietnia 2015 roku w Ł. przy Al. (...) II, po uprzednim przecięciu linki zabezpieczającej, usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia roweru marki K. U. F. o wartości 3.000,00 złotych na szkodę M. O., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję funkcjonariuszy Policji,

44. w dniu 03 maja 2015 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim przecięciu linki zabezpieczającej zabrał w celu przywłaszczenia rower marki U. (...) o wartości 1.800,00 złotych na szkodę M. W.,

45. w dniu 14 maja 2015 roku w Ł., po uprzednim przecięciu łańcucha zabezpieczającego, zabrał w celu przywłaszczenia rower marki K. koloru czarnego numer seryjny (...)-034 wraz z łańcuchem zabezpieczającym i wyposażeniem o wartości 1699,98 złotych na szkodę A. W. (2),

46. w dniu 2 czerwca 2015 roku w Ł., dostał się przez otwarte okno do pomieszczenia mieszkalnego E. D. (2) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia o łącznej wartości 5.170,00 złotych w postaci laptopa marki S. o wartości 1.000,00 złotych, pierścionka z kryształem górskim o wartości 180,00 złotych, kolczyków z kamieniami S. o wartości 360,00 złotych, bransoletki z cyrkoniami firmy (...) o wartości 380,00 złotych, bransoletki z kryształami górskimi o wartości 180,00 złotych, srebrnego łańcuszka z przywieszką z kamieniem S. o łącznej wartości 220,00 złotych, pierścionka z kryształkami o wartości 190,00 złotych, okrągłych kolczyków z kryształkami o wartości 250,00 złotych, pierścionka z białymi kamieniami o wartości 370,00 złotych, złotego łańcuszka z przywieszką o łącznej wartości 500,00 złotych, portfela skórzanego marki W. o wartości 270,00 złotych, zegarka marki T. o wartości 800,00 złotych, zegarka marki A. o wartości 270,00 złotych, portfela skórzanego marki W. o wartości 50,00 złotych, etui skórzanego o wartości 120,00 złotych wraz z prawem jazdy E. D. (2), etui wartości 30,00 złotych wraz z dowodem rejestracyjnym od samochodu marki K. C. o numerze rejestracyjnym (...) 6LR3 wraz z polisą ubezpieczeniową oraz kluczyki do wskazanego samochodu przy użyciu których następnie dokonał zaboru w celu przywłaszczenia samochodu marki K. C. o numerze rejestracyjnym (...) 6LR3 o wartości 40.700,00 złotych na szkodę (...) S.A. wraz ze znajdującą się w bagażniku pojazdu odzieżą w postaci poncza wełnianego o wartości 100,00 złotych, 6 par spodni o łącznej wartości 2.000,00 złotych oraz dwóch sukienek o wartości 100,00 złotych i 580,00 złotych, to jest łącznej wartości 2.780,00 złotych na szkodę E. D. (2),

tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k.

II. w okresie od 26/27 grudnia 2014 roku do 5 lutego 2015 roku w Ł., w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, popełnił 2 przestępstwa kradzieży z włamaniem do pojazdów mechanicznych, dokonując zaboru w celu przywłaszczenia mienia w tym dokumentów stwierdzających tożsamość innej osoby, powodując szkody na rzecz różnych osób fizycznych, przy czym przestępstw tych dopuścił się w następujących warunkach :

47. w nocy 26/27 grudnia 2014 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby wartości 150 złotych w drzwiach od strony pasażera, włamał się do samochodu marki R. o numerze rejestracyjnym (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci przedniego panelu radia samochodowego marki S., aktówki z zawartością, dokumentów medycznych, paszportu wystawionego na osobę D. S., karty pojazdu o łącznej wartości 600,00 złotych na szkodę D. S.,

48. w dniu 5 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci radioodtwarzacza nieznanej marki o wartości 1.700,00 złotych oraz portfela wraz z zawartością dowodu osobistego i prawa jazdy, to jest mienia o łącznej wartości 1.700,00 złotych, czym działał na szkodę K. W.,

tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k.

III. w okresie od 10 stycznia 2015 roku do 14 kwietnia 2015 roku w Ł., w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, popełnił 4 przestępstwa kradzieży i usiłowania kradzieży mienia, powodując szkody na rzecz różnych osób fizycznych oraz PKN (...) z siedzibą w P., przy czym przestępstw tych dopuścił się w następujących warunkach:

49. w dniu 10 stycznia 2015 roku w Ł. zabrał w celu przywłaszczenia 4 sztuki płynu do chłodnic B. go N. o pojemności 5 litrów o wartości 46,90 złotych każdy, 3 sztuki płynu P. o pojemności 1 litra o wartości 14,90 złotych każdy, 2 sztuki płynu P. o pojemności 5 litrów o wartości 45,90 złotych każdy i 3 sztuki płynu P. o pojemności 4 litrów o wartości 47,90 złotych każdy, o łącznej wartości 467,80 złotych na szkodę PKN (...) z siedzibą w P.,

50. w dniu 2 marca 2015 roku w Ł. przy ul. (...) z zaparkowanego pojazdu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci młotowiertarki M. o wartości 698,00 złotych, 2 młotów udarowych M. o łącznej wartości 398,00 złotych, szlifierki kątowej marki M. o wartości 100,00 złotych, walizki narzędziowej z 2 sztukami mierników elektrycznych i kluczami, o łącznej wartości 2.196,00 złotych na szkodę W. P.,

51. w czasie od 12 kwietnia 2015 roku do 14 kwietnia 2015 roku w Ł. zabrał w celu przywłaszczenia cztery felgi aluminiowe z logo T. w rozmiarze 17 cali wraz z oponami A. W. (3) w rozmiarze 225/45/R17 o łącznej wartości 2.000,00 złotych na szkodę A. B.,

52. w dniu 14 kwietnia 2015 roku w Ł. usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia czterech felg aluminiowych od pojazdu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) wraz z dwiema oponami marki D. z dwiema oponami marki B. o łącznej wartości 1.600,00 złotych na szkodę P. M. (1) i E. M. (2), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję przypadkowego przechodnia,

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k.

IV. (53.) w dniu 09 lutego 2015 roku w Ł. przy ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) o wartości 700,00 złotych na szkodę A. W. (4) wraz z pozostawionymi we wnętrz pojazdu dokumentami w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy, karty bankomatowej MBank oraz butów marki N. wartości 50,00 złotych na szkodę M. G. (3),

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 278 § 1 i 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

V. (54.) w nocy 21/22 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w przednich lewych drzwiach, drzwiach tylnego bagażnika oraz uszkadzając nieustalonym narzędziem zamek w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci narzędzia ogrodniczego wartości 30,00 złotych, powodując straty łącznej wartości 500,00 złotych na szkodę J. R.,

tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

VI. (55.) w nocy 23/24 lutego 2015 roku w Ł. nieustalonym narzędziem dokonał uszkodzenia dwóch zamków w drzwiach w samochodzie marki P. (...) o numerze rejestracyjnym (...) o łącznej wartości uszkodzeń 910,20 złotych na szkodę (...) Sp. z o.o.,

tj. o przestępstwo z art. 288 § 1 k.k.

VII. (56.) w nie ustalonym dniu maja 2015 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka w drzwiach przednich, włamał się do samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dokumentów w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy i dwóch kart płatniczych (...) i (...) oraz tabletu marki C. (...) o wartości 250,00 złotych na szkodę M. R.,

tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 i 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

VIII. (57.) w dniu 09 lutego 2015 roku w Ł. podrobił w celu użycia za autentyczny dokument w postaci umowy kupna sprzedaży samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), pomiędzy P. C. (1) jako kupującym, a P. J. (2) jako sprzedającym,

tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k.

IX. (58.) w dniu 7 maja 2015 roku w Ł., w celu zmuszenia funkcjonariusza Policji starszego sierżanta Ł. S. do zaniechania prawnej czynności służbowej, zastosował wobec niego przemoc, ruszając w jego kierunku samochodem osobowym marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), zmuszając go do odskoczenia w celu uniknięcia potrącenia oraz odstąpienia od prawnej czynności służbowej zatrzymania,

tj. o przestępstwo z art. 224 § 2 k.k.

Wyrokiem z dnia 13 września 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt IV K 179/16, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi:

A. w miejsce czynów opisanych w punkcie I. wyroku oskarżonego P. C. (1) uznał za winnego tego, że:

1. w nocy 10/11 grudnia 2014 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci CB radia (...) o wartości 550,00 złotych na szkodę E. i R. G. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

2. w nocy 12/13 grudnia 2014 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony kierowcy, powodując stratę o wartości 300,00 złotych w samochodzie marki A. R. o numerze rejestracyjnym (...), włamał się do wskazanego pojazdu, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci radioodtwarzacza samochodowego, głośników oraz subwoofera o łącznej wartości 600,00 złotych na szkodę J. P. (1) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. ,

3. w dniach 19-24 grudnia 2014 roku w Ł., po uprzednim uszkodzeniu nieustalonym narzędziem zamka w drzwiach od strony kierowcy, powodując straty o wartości 500,00 złotych na rzecz K. S., włamał się do samochodu marki P. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie o łącznej wartości 310,00 złotych w postaci radioodtwarzacza samochodowego marki P. o wartości 200,00 złotych i nawigacji L. o wartości 110,00 złotych na szkodę K. S. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

4. w dniach 23-25 grudnia 2014 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w części bagażowej, włamał się do samochodu marki D. L. o numerze rejestracyjnym (...), skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci CB radia z anteną o wartości 250,00 złotych należącego do W. K. oraz dysków przenośnych USB, nagrywarki USB, pamięci pendrive o łącznej wartości 750,00 złotych na szkodę firmy (...) sp. z o.o., czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. ,

5. w dniu 3 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim otwarciu drzwi nieustalonym narzędziem, włamał się do samochodu marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci CB radia marki A. wraz z anteną, radia samochodowego marki S. i zestawu kluczy samochodowych o łącznej wartości 1000,00 złotych na szkodę H. B. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

6. w dniach 4-6 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka w drzwiach od strony kierowcy, powodując straty o wartości 300,00 złotych na rzecz A. W. (1), włamał się do samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci panelu przedniego radia samochodowego M. i CB radia (...) o łącznej wartości 250,00 złotych na szkodę A. W. (1) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

7. w dniach 1-6 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony pasażera, powodując wartość strat w kwocie 517,00 złotych, włamał się do samochodu marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...) stanowiącego własność A. P. (...) Oddział w Polsce, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci CB radia (...) o wartości 300,00 złotych na szkodę P. Z., A. P. (...) Oddział w Polsce oraz (...) S.A. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

8. w dniach 8-11 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony kierowcy w samochodzie marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), powodując szkodę na rzecz (...) S.A. o wartości 350,00 złotych, włamał się do wskazanego samochodu, skąd z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci 2 paczek papierosów o łącznej wartości 15,00 złotych na szkodę J. C. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

9. w dniu 9 stycznia 2015 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz marki S. model (...) o wartości 200,00 złotych, torbę sportową marki N. wartości 150,00 złotych z zawartością butów marki N. o wartości 200,00 złotych, ręcznika kąpielowego o wartości 30,00 złotych, okularów pływackich marki S. o wartości 80,00 złotych, bielizny o wartości 20,00 złotych, kosmetyków o łącznej wartości 80,00 złotych, spodni sportowych marki adidas o wartości 100,00 złotych, bluzy marki N. o wartości 120,00 złotych, odżywek o wartości 80,00 złotych, to jest mienie o łącznej wartości 1.060,00 złotych, czym działał na szkodę A. K. (1) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. ,

10. w dniach 9-11 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka w drzwiach od strony kierowcy, powodując straty o wartości 180,00 złotych na rzecz A. K. (2), włamał się do samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), z którego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci radia (...) marki LG, nawigacji (...) wraz z podstawką i ładowarką o łącznej wartości 750,00 złotych na szkodę A. K. (2), czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

11. w dniach 18-19 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka w drzwiach od strony kierowcy, powodując straty o wartości 200,00 złotych na rzecz P. C. (2), włamał się do samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci radia samochodowego marki P. o wartości 200,00 złotych na szkodę P. C. (2) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

12. w dniach 21-22 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony kierowcy, powodując straty o wartości 200,00 złotych na rzecz R. R., włamał się do samochodu marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci skrzynki z narzędziami o łącznej wartości 500,00 złotych na szkodę R. R. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

13. w czasie od 25 stycznia 2015 roku do 26 stycznia 2015 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim wybiciu szyby przedniej prawej, dostał się do wnętrza pojazdu marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia CB radio marki L., a z dachu pojazdu antenę, powodując straty o łącznej wartości 350,00 złotych na szkodę M. S. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. ,

14. w dniu 26 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz marki J. model KD 45 o wartości 300,00 złotych, czym działał na szkodę Z. P. i M. P. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z a rt. 279 § 1 k.k. ,

15. w dniu 28 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w tylnych prawych drzwiach samochodu marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...), powodując straty o wartości 190,00 złotych na rzecz A. K. (3), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia CB Radio marki U. o wartości 150,00 złotych, czym działał na szkodę A. K. (3) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

16. w dniu 31 stycznia 2015 roku w Ł., po uprzednim otworzeniu w nieustalony sposób wkładki zamka w drzwiach od strony kierowcy, powodując straty o wartości 600 złotych na rzecz E. D. (1), włamał się do samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci radia marki P. wraz pamięcią USB o łącznej wartości 270,00 złotych na szkodę E. D. (1) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

17. w dniach 31 stycznia - 2 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby przedniej prawej trójkątnej samochodu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), powodując straty o wartości 90,00 złotych na rzecz A. T., dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz CD marki P. o wartości 150,00 złotych, czym działał na szkodę A. T. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

18. w dniu 4 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w lewych drzwiach przednich samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci rejestratora jazdy marki P. o wartości 200,00 złotych, czym działał na szkodę S. F. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. ,

19. w dniu 6 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony pasażera, włamał się do samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci radioodtwarzacza samochodowego marki P. o wartości 260,00 złotych na szkodę E. M. (1) oraz powodując szkodę na pojeździe w wysokości 3.551,99 złotych na rzecz (...) S.A. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

20. w dniu 7 lutego 2015 roku w Ł., po opuszczeniu szyby w drzwiach przednich od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i dostał się do jego wnętrza, skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci kasy fiskalnej V. (...), telefonu komórkowego S. (...), tabletu C. CityTab, pieniędzy w kwocie 150,00 złotych o łącznej wartości 2.450,00 złotych na szkodę M. N. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

21. w dniu 7 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach samochodu marki M. (...) - (...) o numerze rejestracyjnym (...), powodując wartość strat w kwocie 4.529,66 złotych na szkodę (...) S.A. i P. W. , dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci radioodtwarzacza marki P. oraz rejestratora jazdy nieznanej marki, to jest mienia o łącznej wartości 650,00 złotych na szkodę M. C. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. ,

22. w dniu 15 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony pasażera, powodując straty o wartości 300,00 złotych na rzecz M. B. (2), włamał się do samochodu marki T. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci CB radia marki M. wraz z anteną o łącznej wartości 500,00 złotych na szkodę M. B. (1) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

23. w dniu 16 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka w drzwiach od strony pasażera, powodując straty o wartości około 200,00 złotych na rzecz M. G. (1), włamał się do samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał kradzieży mienia w postaci kasy fiskalnej stanowiącej własność G. C. D. P., radioodtwarzacza marki P., prostownicy marki S., torby podróżnej i reklamówki z ubraniami i kosmetykami o łącznej wartości 2.130,00 złotych na szkodę M. G. (1) i D. P., czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

24. w dniu 17 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony pasażera, włamał się do samochodu marki D. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał kradzieży mienia w postaci radioodtwarzacza USB marki C. o wartości 100,00 złotych na szkodę J. P. (2) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

25. w nocy 23/24 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim uszkodzeniu zamka w drzwiach, włamał się do samochodu marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał kradzieży mienia w postaci CB Radia (...) o wartości 300,00 złotych na szkodę P. N. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

26. w dniach 28 lutego - 1 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby przedniej bocznej lewej w drzwiach samochodu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci radioodtwarzacza marki S. o wartości około 100 złotych, czym działał na szkodę P. J. (1) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. ,

27. w dniach 01-03 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim uszkodzeniu zamka w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki D. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci prostownika samochodowego, latarki, podnośnika samochodowego, zestawu kluczy samochodowych o łącznej wartości 150,00 złotych na szkodę M. i M. F. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

28. w dniu 03 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu przedniej prawej szyby i uszkodzeniu kierunkowskazu w lusterku zewnętrznym, powodując straty o wartości 375 złotych na rzecz B. P. (1), dostał się do wnętrza pojazdu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia radioodtwarzacza samochodowego marki P. o wartości 220,00 złotych na szkodę B. P. (1) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

29. w nocy 03/04 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim uszkodzeniu zamka w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał kradzieży mienia w postaci kompletu kluczy naprawczych w walizce oraz skrzyneczki z narzędziami o łącznej wartości 600,00 złotych na szkodę Z. L. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

30. w dniach 03-04 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci radioodtwarzacza CD o wartości 200,00 złotych oraz odzieży o wartości 400,00 złotych i butów o wartości 800,00 złotych na szkodę B. P. (2) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

31. w nocy z 6/7 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach od strony kierowcy, włamał się do samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał kradzieży mienia w postaci radioodtwarzacza marki J., skrzynki z narzędziami, plecaka marki N. wraz ze słuchawkami oraz pamięcią pendrive o wartości 1.100,00 złotych na szkodę A. K. (4) i A. K. (5), czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

32. w nocy 07/08 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim uszkodzeniu zamka w drzwiach od strony kierowcy, powodując straty o wartości 70,00 złotych na rzecz K. K., włamał się do samochodu marki T. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci ładowarki samochodowej, pendrive K., pałki teleskopowej o łącznej wartości 100,00 złotych na szkodę K. K. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

33. w dniu 10 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim demontażu zamka klapy bagażnika o wartości 40,00 złotych, włamał się do pojazdu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz samochodowy marki J. (...)-30 wraz z panelem o wartości 180,00 złotych na szkodę A. M. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

34. w dniu 13 marca 2015 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu zamka w lewych przednich drzwiach samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia wyświetlacz (...) do kamery cofania o wartości 100,00 złotych, bluzę polarową z logo firmy (...) o wartości 120,00 złotych, kurtkę materiałową z logo firmy (...) o wartości 150,00 złotych oraz torbę koloru czarnego z logo firmy (...), to jest mienia o łącznej wartości 370,00 złotych, czym działał na szkodę A. K. (6) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

35. w dniu 18 marca 2015 roku w Ł. na ul. (...), po uprzedniej kradzieży kluczyków, dokonał kradzieży z włamaniem samochodu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) o wartości 11.000,00 złotych wraz ze znajdującym się w jego wnętrzu mieniem o łącznej wartości około 905,00 złotych w postaci torby sportowej marki N., dwóch par butów sportowych, trzech par legginsów oraz dwóch rakiet do squasha, to jest mienia o łącznej wartości 11.905,00 złotych na szkodę A. S. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. ,

36. w dniu 19 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby trójkątnej w lewych tylnych drzwiach samochodu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci radioodtwarzacza marki K. o wartości 500 złotych, nawigacji nieustalonej marki o wartości 130,00 złotych, gotówki w kwocie 250,00 złotych, pendrive o wartości 20,00 złotych, to jest mienie o łącznej wartości 900,00 złotych, czym działał na szkodę M. G. (2) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

37. w czasie od 28 marca 2015 roku do 29 marca 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby trójkątnej w tylnych prawych drzwiach, powodując szkodę o wartości 300,00 złotych na rzecz M. J., włamał się do pojazdu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia radioodtwarzacz samochodowy CD marki K. o wartości 150,00 złotych, nawigację M. (...) o wartości 150,00 złotych, latarkę L. oraz jedną pamięć zewnętrzną typu pendrive firmy (...) o łącznej wartości 25,00 złotych, powodując straty w kwocie łącznej 325,00 złotych na szkodę M. J., czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. ,

38. w dniu 31 marca 2015 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim wybiciu szybki w tylnych prawych drzwiach pojazdu o wartości 120 złotych oraz wyłamaniu wkładki zamka bagażnika o wartości 40,00 złotych, powodując straty uszkodzeń w łącznej kwocie 160,00 złotych, włamał się do pojazdu marki B. o numerze rejestracyjnym (...), skąd usiłował zabrać znajdujące się w nim mienie w postaci poduszki z pierza o wartości 15 złotych, choinki sztucznej o wartości 20,00 złotych oraz koła zapasowego o wartości 250,00 złotych na szkodę M. K. , lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję pokrzywdzonego, czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k.,

39. w miesiącu marcu 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu zamka w prawych przednich drzwiach samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci wiertarki marki M. o wartości 1.000,00 złotych, wiertarki marki B. D. (2) o wartości 600,00 złotych, wkrętarki marki B. D. (2) o wartości 450,00 złotych, szlifierki kątowej marki B. D. (2) o wartości 350,00 złotych, zgrzewarki do rur PCV o wartości 250,00 złotych z walizką, maszynki elektrycznej do cięcia płytek o wartości 390,00 złotych, wiertarko - młota na (...) wartości 1.000,00 złotych, radia samochodowego marki J. o wartości 200,00 złotych, kamery samochodowej wartości 250,00 złotych, to jest mienia o łącznej wartości 4.540,00 złotych, czym działał na szkodę S. B. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

40. w czasie od 07 kwietnia 2015 roku do 08 kwietnia 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka, powodując straty o wartości 500,00 złotych na rzecz J. K., włamał się do pojazdu marki C. o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia radioodtwarzacza maki S. o wartości 280,00 złotych na szkodę J. K. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k.,

41. w dniu 11 kwietnia 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu wkładek zamków, powodując straty uszkodzeń w kwocie 500,00 złotych, dostał się do wnętrza pojazdu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd usiłował zabrać znajdujące się w nim mienie na szkodę Z. S. , lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na brak przedmiotów będących w zainteresowaniu sprawcy, czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k.,

42. w czasie od 11 kwietnia 2015 roku do 12 kwietnia 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby, powodując szkodę o wartości 100,00 złotych na rzecz A. G. i uszkodzeniu wkładki zamka, włamał się do pojazdu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia CB radia marki P. (...) wraz z anteną i podstawą na magnes o wartości 350,00 złotych oraz urządzenia do strojenia anten CB o wartości 50,00 złotych na szkodę A. G. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. ,

43. w dniu 26 kwietnia 2015 roku w Ł. przy Al. (...) II, po uprzednim przecięciu linki zabezpieczającej, usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia roweru marki K. U. F. o wartości około 2.800,00 złotych na szkodę M. O. , lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję funkcjonariuszy Policji, czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k.,

44. w dniu 03 maja 2015 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim przecięciu linki zabezpieczającej, zabrał w celu przywłaszczenia rower marki U. (...) o wartości 1.800,00 złotych na szkodę M. W. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 278 § 1 k.k.,

45. w dniu 14 maja 2015 roku w Ł., po uprzednim przecięciu łańcucha zabezpieczającego, zabrał w celu przywłaszczenia rower marki K. koloru czarnego numer seryjny (...)-034 wraz z łańcuchem zabezpieczającym i wyposażeniem o wartości 1699,98 złotych na szkodę A. W. (5) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. ,

46. w dniu 2 czerwca 2015 roku w Ł., dostał się przez otwarte okno do pomieszczenia mieszkalnego E. D. (2) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia o łącznej wartości 5.170,00 złotych w postaci laptopa marki S. o wartości 1.000,00 złotych, pierścionka z kryształem górskim o wartości 180,00 złotych, kolczyków z kamieniami S. o wartości 360,00 złotych, bransoletki z cyrkoniami firmy (...) o wartości 380,00 złotych, bransoletki z kryształami górskimi o wartości 180,00 złotych, srebrnego łańcuszka z przywieszką z kamieniem S. o łącznej wartości 220,00 złotych, pierścionka z kryształkami o wartości 190,00 złotych, okrągłych kolczyków z kryształkami o wartości 250,00 złotych, pierścionka z białymi kamieniami o wartości 370,00 złotych, złotego łańcuszka z przywieszką o łącznej wartości 500,00 złotych, portfela skórzanego marki W. o wartości 270,00 złotych, zegarka marki T. o wartości 800,00 złotych, zegarka marki A. o wartości 270,00 złotych, portfela skórzanego marki W. o wartości 50,00 złotych, etui skórzanego o wartości 120,00 złotych wraz z prawem jazdy E. D. (2), dowodu osobistego E. D. (2), etui wartości 30,00 złotych wraz z dowodem rejestracyjnym od samochodu marki K. C. o numerze rejestracyjnym (...) 6LR3 wraz z polisą ubezpieczeniową oraz kluczyki do wskazanego samochodu, przy użyciu których następnie dokonał włamania i zaboru w celu przywłaszczenia samochodu marki K. C. o numerze rejestracyjnym (...) 6LR3 o wartości 40.700,00 złotych na szkodę (...) S.A. wraz ze znajdującą się w bagażniku pojazdu odzieżą w postaci poncza wełnianego o wartości 100,00 złotych, 6 par spodni o łącznej wartości 2.000,00 złotych oraz dwóch sukienek o wartości 100,00 złotych i 580,00 złotych, to jest o łącznej wartości 2.780,00 złotych na szkodę E. D. (2) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i art. 276 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.;

B. w miejsce czynów opisanych w punkcie II. wyroku oskarżonego P. C. (1) uznał za winnego tego, że:

47. w nocy 26/27 grudnia 2014 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony pasażera, powodując straty o wartości 150 złotych na rzecz D. S., włamał się do samochodu marki R. o numerze rejestracyjnym (...), skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci przedniego panelu radia samochodowego marki S. i kurtki softshellowej oraz aktówki o łącznej wartości 300,00 złotych oraz znajdujące się w tej aktówce dokumenty medyczne, kartę pojazdu, książeczkę żeglarską oraz paszport wystawione na osobę D. S. na szkodę D. S., czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

48. w dniu 5 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), dostał się do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci radioodtwarzacza nieznanej marki o wartości 1.700,00 złotych oraz portfela wraz z zawartością dowodu osobistego i prawa jazdy, czym działał na szkodę K. W. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.;

C. w miejsce czynów opisanych w punkcie III. wyroku:

przyjął, iż zarzucany oskarżonemu P. C. (1) czyn z punktu 49. opisany w ten sposób, że w dniu 10 stycznia 2015 roku w Ł. zabrał w celu przywłaszczenia 4 sztuki płynu do chłodnic B. N. o pojemności 5 litrów o wartości 46,90 złotych każdy, 3 sztuki płynu P. o pojemności 1 litra o wartości 14,90 złotych każdy, 2 sztuki płynu P. o pojemności 5 litrów o wartości 45,90 złotych każdy i 3 sztuki płynu P. o pojemności 4 litrów o wartości 47,90 złotych każdy, tj. mienie o łącznej wartości 467,80 złotych na szkodę PKN (...) z siedzibą w P. , stanowi wykroczenie z art. 119 § 1 k.w.,

50. oskarżonego P. C. (1) uznał za winnego tego, że: w dniu 2 marca 2015 roku w Ł. przy ul. (...) z zaparkowanego pojazdu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci młotowiertarki M. o wartości 698,00 złotych, 2 młotów udarowych M. o łącznej wartości 398,00 złotych, szlifierki kątowej marki M. o wartości 100,00 złotych, walizki narzędziowej z 2 sztukami mierników elektrycznych i kluczami, o łącznej wartości 2.196,00 złotych na szkodę W. P. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 278 § 1 k.k.,

51. oskarżonego P. C. (1) uznał za winnego tego, że: w czasie od 12 kwietnia 2015 roku do 14 kwietnia 2015 roku w Ł. zabrał w celu przywłaszczenia cztery felgi aluminiowe z logo T. w rozmiarze 17 cali wraz z oponami A. W. (3) w rozmiarze 225/45/R17 o łącznej wartości 3.000,00 złotych na szkodę A. B. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 278 § 1 k.k.,

52. oskarżonego P. C. (1) uznał za winnego tego, że: w dniu 14 kwietnia 2015 roku w Ł. usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia czterech felg aluminiowych od pojazdu marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) wraz z czterema oponami marki D. o łącznej wartości 1.600,00 złotych na szkodę P. M. (1) i E. M. (2) , lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję przypadkowego przechodnia, czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k.;

D. w miejsce zarzucanego czynu opisanego w punkcie IV. wyroku (czynu z punktu 53.) oskarżonego P. C. (1) uznał za winnego tego, że w dniu 09 lutego 2015 roku w Ł. przy ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) o wartości 700,00 złotych na szkodę jego właściciela A. W. (4) wraz z pozostawionymi we wnętrz pojazdu dokumentami w postaci dowodu osobistego i prawa jazdy oraz kartą bankomatową MBank i butami marki N. o wartości 50,00 złotych na szkodę M. G. (3) , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.;

E. w miejsce zarzucanego czynu opisanego w punkcie V. wyroku (czyn z punktu 54.) oskarżonego P. C. (1) uznał za winnego tego, że w nocy 21/22 lutego 2015 roku w Ł., po uprzednim wybiciu szyby w przednich lewych drzwiach, wybiciu szyby w drzwiach tylnego bagażnika oraz uszkadzając nieustalonym narzędziem zamek w drzwiach od strony kierowcy, powodując straty o wartości 1000,00 złotych na rzecz J. R., włamał się do samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci narzędzia ogrodniczego wartości 30,00 złotych na szkodę J. R. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.;

F. oskarżonego P. C. (1) uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie VI. wyroku (czyn z punktu 55.) wyczerpującego dyspozycję art. 288 § 1 k.k., z tą zmianą w jego opisie, że w miejsce słowa: (...) wprowadził słowo: (...);

G. w miejsce czynu opisanego w punkcie VII. wyroku (czyn z punktu 56.) oskarżonego P. C. (1) uznał za winnego tego, że w nieustalonym dniu maja 2015 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka w drzwiach przednich, włamał się do samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dokumentów w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy i dwóch kart płatniczych (...) i (...) oraz tabletu marki C. (...) o wartości 250,00 złotych na szkodę M. R. , czym wyczerpał dyspozycję przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k.w zw. z art. 11 § 2 k.k. ;

H. oskarżonego P. C. (1) uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie VIII. wyroku (czyn z punktu 57.) wyczerpującego dyspozycję art. 270 § 1 k.k.;

I. oskarżonego P. C. (1) uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie IX. wyroku (czyn z punktu 58.) wyczerpującego dyspozycję art. 224 § 2 k.k.,z tym uzupełnieniem w jego opisie, że po słowach: „do zaniechania prawnej czynności służbowej” wprowadza słowa: „w postaci jego zatrzymania”;

i za powyższe:

- uznając, że przypisane czyny z punktów od 1. do 42. oraz 46., 47., 48., 54. i 56. wyroku stanowią ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu P. C. (1) karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

- uznając, że przypisane czyny z punktów od 43. do 45. oraz od 50. do 53. wyroku stanowią ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu P. C. (1) karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- za przypisany czyn z punktu 55. wyroku na podstawie art. 288 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu P. C. (1) karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

- za przypisany czyn z punktu 57. wyroku na podstawie art. 270 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu P. C. (1) karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 44 § 1 k.k. orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci podrobionej umowy kupna sprzedaży samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), pomiędzy P. C. (1) jako kupującym, a P. J. (2) jako sprzedającym – zdeponowanej w aktach sprawy na k. 1541 (Zbiór A4);

- za przypisany czyn z punktu 58. wyroku na podstawie art. 224 § 2 w zw. z § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu P. C. (1) karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

- na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 2 k.k. za zbiegające się przestępstwa i ciągi przestępstw, w miejsce powyżej wymierzonych kar pozbawienia wolności, wymierzył oskarżonemu P. C. (1) karę łączną 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

- w zakresie wykroczenia z punktu 49. wyroku na podstawie art. 62 § 2 k.p.w. w zw. z art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. umorzył postępowanie w jego przedmiocie;

- na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego P. C. (1) obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przypisanym czynem z punktu 2. wyroku w całości poprzez zapłatę kwoty łącznej 900,00 zł na rzecz J. P. (1);

- na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego P. C. (1) obowiązek naprawienia szkody na pojeździe wyrządzonej przypisanym czynem z punktu 7. wyroku w całości poprzez zapłatę kwoty 517,00 zł na rzecz (...) S.A.;

- na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego P. C. (1) obowiązek naprawienia szkody na pojeździe wyrządzonej przypisanym czynem z punktu 8. wyroku w całości poprzez zapłatę kwoty 350,00 zł na rzecz Towarzystwa (...) S.A.;

- na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego P. C. (1) obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przypisanym czynem z punktu 9. wyroku w całości poprzez zapłatę kwoty 1.060,00 zł na rzecz A. K. (1);

- na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego P. C. (1) obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przypisanym czynem z punktu 16. wyroku w całości poprzez zapłatę kwoty łącznej 870,00 zł na rzecz E. D. (1);

- na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego P. C. (1) obowiązek naprawienia szkody na pojeździe wyrządzonej przypisanym czynem z punktu 19. wyroku w całości poprzez zapłatę kwoty 3.551,99 zł na rzecz (...) S.A.;

- na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego P. C. (1) obowiązek naprawienia szkody na pojeździe wyrządzonej przypisanym czynem z punktu 21. wyroku w całości poprzez zapłatę kwoty 4.529,66 zł na rzecz (...) S.A.;

- na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego P. C. (1) obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przypisanym czynem z punktu 30. wyroku w całości poprzez zapłatę kwoty łącznej 1.400,00 zł na rzecz B. P. (2);

- na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego P. C. (1) obowiązek naprawienia szkody odnośnie pojazdu wyrządzonej przypisanym czynem z punktu 46. wyroku w całości poprzez zapłatę kwoty 40.700,00 zł na rzecz (...) S.A.;

- zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. M. (2) kwotę 2.228,76 zł tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu P. C. (1) z urzędu;

- zwolnił oskarżonego P. C. (1) z kosztów postępowania.

Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi zmienił postanowienie zawarte w sentencji powyższego wyroku w ten sposób, że:

a)  w miejsce rozstrzygnięcia o treści „zwalnia oskarżonego P. C. (1) z kosztów postępowania” przyjął rozstrzygnięcie o treści: „zasądza od oskarżonego P. C. (1) na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. z siedzibą w S. kwotę 840 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego”;

b)  dodał do przedmiotowego wyroku 19 tiret o treści: „zwalnia oskarżonego P. C. (1) z kosztów sądowych”.

Apelację od przedmiotowego rozstrzygnięcia wniósł obrońca oskarżonego P. C. (1), zaskarżając rozstrzygnięcie w części, tj. co do kary.

Skarżący na podstawie art. 438 pkt 4 k.p.k. zarzucił orzeczeniu rażącą niewspółmierność kary w stosunku do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, polegającą na nieuwzględnieniu trudnej sytuacji życiowej oskarżonego, który wychowywany był przez rodzinę bez wykreowania pozytywnych wzorców do naśladowania w życiu i codziennym funkcjonowaniu oraz nie został nauczony szacunku do prawa oraz obowiązujących norm społecznych, a od najmłodszych lat zmuszony był samodzielnie radzić sobie w życiu przez co wkroczył na drogę przestępstwa, bowiem nie potrafił sobie dać rady w życiu w inny sposób, a także zdeprecjonowanie okoliczności łagodzących jak wcześniejsza niekaralność oskarżonego w chwili czynów oraz przyznanie się do winy, wyrażenie skruchy i żalu i wymierzenie oskarżonemu kary łącznej 3 lat i 3 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, podczas gdy z okoliczności sprawy wynika, iż dla osiągnięcia celów kary wystarczające byłoby wymierzenie kary łącznej w łagodniejszym wymiarze.

W konkluzji apelacji obrońca wniósł o uchylenie orzeczenia co do kary łącznej i wymierzenie oskarżonemu kary łącznej za czyny przypisane w wyroku w wymiarze do 3 lat pozbawienia wolności, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

Apelacja obrońcy oskarżonego P. C. (1) jako niezasadna nie zasługiwała na uwzględnienie.

Z treści wniesionego środka odwoławczego wynika, że skarżący kwestionował wyłącznie wymiar orzeczonej wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności, nie podważając jednocześnie poczynionych przez Sąd meriti ustaleń faktycznych w sprawie jak i dokonanej ich subsumcji.

Wobec powyższego jedynie na marginesie rozważań nadmienić wypada, iż analiza akt sprawy wskazuje na to, że Sąd pierwszej instancji dokonał prawidłowej i kompletnej oceny zebranego materiału dowodowego, uwzględniając wszelkie kryteria wymienione w art. 7 k.p.k. Przeprowadzone wnioskowanie nie nosi znamion dowolności, znajduje oparcie w całokształcie zgromadzonego materiału dowodowego, nie wykazuje błędów natury faktycznej i logicznej, a nadto zgodne jest ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego. W rezultacie poczynione przez Sąd ustalenia faktyczne w sferze sprawstwa i winy oskarżonego w odniesieniu do wszystkich przypisanych mu czynów są prawidłowe i nie były kwestionowane.

Odnosząc się do zarzutu stawianego przedmiotowemu rozstrzygnięciu wskazać należy w pierwszej kolejności, iż stosownie do treści art. 438 pkt 4 k.p.k. skuteczną podstawę odwoławczą stanowić może wymierzenie przez Sąd pierwszej instancji tylko takiej kary lub środka karnego, które są niewspółmierne w stopniu rażącym. Owa rażąca niewspółmierność ma miejsce wówczas, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można przyjąć, iż zachodzi wyraźna dysproporcja między karą orzeczoną przez Sąd rejonowy a karą, jaką należałoby sprawcy wymierzyć w następstwie prawidłowego zastosowania w sprawie dyrektyw sądowego wymiaru kary określonych w art. 53 k.k. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 września 2010 r., II AKa 266/10, LEX nr 686862). Chodzi przy tym o „różnicę ocen tak zasadniczej natury, iż karę dotychczas wymierzoną nazwać można byłoby - również w potocznym znaczeniu tego słowa - »rażąco« niewspółmierną, to jest niewspółmierną w stopniu nie dającym się wręcz zaakceptować” (wyrok Sądu Najwyższego z 2 lutego 1995 r., II KRN 198/94, OSNPP 6/1995, poz. 18). Ponadto, orzeczona kara lub środek karny mogą być uznane za niewspółmierne, gdy nie uwzględniają w sposób właściwy zarówno okoliczności popełnionego czynu, jak i osobowości sprawcy, wobec czego w społecznym odczuciu stanowią karę niesprawiedliwą (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20.09.2001 r., II AKA 154/01, OSProk. i Pr. 2002, Nr 11, poz. 29; wyrok Sądu Najwyższego z 30.06.2009 r., WA 19/09, OSNwSK 2009, Nr 1, poz. 1255; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 marca 2018 r., II AKa 34/18; LEX nr 2491892).

Przyjąć zatem należy, iż granice swobody sędziowskiej w procesie wymierzania kary zostaną naruszone wówczas, gdy Sąd meriti przy jej orzekaniu naruszy dyrektywy sądowego wymiaru kary poprzez pominięcie występujących okoliczności łagodzących, nadanie zbyt dużego znaczenia okolicznościom obciążającym, bądź też nienadanie właściwego znaczenia okolicznościom korzystnym dla oskarżonego i w konsekwencji orzeknie karę, która jest rażąco niewspółmiernie surowa. Zarzut rażącej niewspółmierności kary nie wymaga natomiast wskazania nowych, nieznanych przez Sąd okoliczności, polegać bowiem może na wykazaniu, że okoliczności prawidłowo ustalone mają takie znaczenie i ciężar gatunkowy, których orzeczona kara bądź nie uwzględnia w ogóle, bądź uwzględnia w stopniu niedostatecznym (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r., II AKa 155/17; LEX nr 2319981).

Dyrektywy sądowego wymiaru kary, którymi winien kierować się Sąd przy jej orzekaniu, wyszczególnione zostały w art. 53 § 1 i 2 k.k. Naczelną zasadę stanowi dyrektywa indywidualizacji, oznaczająca konieczność relatywizacji sankcji karnej do okoliczności charakteryzujących czyn oskarżonego tak od strony jego elementów natury przedmiotowej, jak i podmiotowej. Sąd powinien zatem baczyć, aby jej dolegliwość nie przekraczała ustalonego stopnia winy, była współmierna do stopnia społecznej szkodliwości czynu, w dalszej zaś perspektywie, aby kara spełniała swoje cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do skazanego oraz należycie kształtowała świadomość prawną społeczeństwa. Uwzględnieniu podlega również całokształt okoliczności przedmiotowych i podmiotowych czynów przypisanych oskarżonemu, jego właściwości osobiste, sytuacja rodzinna, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu.

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy wymierzył oskarżonemu następujące kary jednostkowe:

- za 47 czynów, wyczerpujących dyspozycję art. 279 § 1 k.k. (w tym dwukrotnie popełnionych w formie stadialnej usiłowania) oraz art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., a nadto kumulatywnie art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k., uznając, że stanowią one ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. – karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

- za siedem czynów, wyczerpujących dyspozycję art. 278 § 1 k.k. (w tym dwukrotnie popełnionych w formie stadialnej usiłowania), a nadto kumulatywnie art. 278 § 5 k.k., art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k., uznając, że stanowią one ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. – karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 288 § 1 k.k. - karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

- za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 270 § 1 k.k. - karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

- za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 224 § 2 w zw. z § 1 k.k. - karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, przedstawiając okoliczności przemawiające za takim właśnie ukształtowaniem ich wymiaru. Podejmując decyzję w tym przedmiocie Sąd uwzględnił zarówno okoliczności przemawiające na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.

Analiza pisemnych motywów rozstrzygnięcia wskazuje na to, że Sąd Rejonowy prawidłowo ocenił stopień społecznej szkodliwości czynów oskarżonego oraz stopień jego zawinienia, uwzględniając wszelkie niezbędne dla tej oceny kryteria. Stopień winy sprawcy należało ocenić jako znaczny, albowiem nie zachodziły żadne okoliczności tę winę wyłączające lub ograniczające. Oskarżony świadomie zdecydował się wejść w konflikt z prawem, działając z premedytacją, mimo że miał pełną możliwość zachowania się w sposób zgodny z obowiązującymi normami prawnymi.

Stopień społecznej szkodliwości czynów oskarżonego, decydujący o ciężarze gatunkowym popełnionych przestępstw i jednocześnie w istotny sposób limitujący wymiar kary, był w tym wypadku znaczny, o czym świadczą przede wszystkim takie elementy natury przedmiotowej i podmiotowej jak sposób i okoliczności popełnienia czynów, znaczna liczba przestępstw jak i podmiotów nimi pokrzywdzonych, globalna wysokość wyrządzonych szkód, postać zamiaru i motywacja sprawcy. W tym aspekcie należy zauważyć, iż P. C. (1) dopuszczał się przypisanych mu czynów z zamiarem bezpośrednim, z chęci łatwego zysku, jak sam przyznał uzyskane w ten sposób środki przeznaczał na zakup tzw. dopalaczy. Działał w sposób zuchwały, wykorzystując nadarzającą się sposobność, w warunkach ciągów przestępstw, opisanych w art. 91 § 1 k.k., co stanowi wszak obligatoryjną podstawę obostrzenia kary.

W dalszej kolejności zaznaczyć należy, iż rozstrzygając w przedmiocie całokształtu okoliczności obciążających i łagodzących dla wymiaru kary, Sąd a quo miał na uwadze wszystkie istotne w kontekście owego zagadnienia uwarunkowania.

W uzasadnieniu skarżonego rozstrzygnięcia Sąd dał wyraz temu, iż na korzyść oskarżonego poczytał jego postawę w toku postępowania karnego, a mianowicie przyznanie się przez niego do winy, złożenie obszernych wyjaśnień co do przebiegu inkryminowanych zdarzeń, jak i okoliczność, że cztery z przypisanych mu przestępstw zakończyły się w fazie usiłowania. Uwzględnił także okoliczność w postaci niekaralności oskarżonego w chwili popełnienia przypisanych mu czynów, co znalazło odzwierciedlenie w wymiarze orzeczonych kar.

Brak jest przy tym logicznych argumentów przemawiających za uznaniem, iż wymienione okoliczności nie zostały uwzględnione w wystarczającym stopniu, nie ulega również wątpliwości, że w przewadze pozostawały okoliczności obciążające dla wymiaru kary, w tym także wielokrotna następcza karalność oskarżonego, gdyż wobec oskarżonego zapadło kilkanaście wyroków skazujących, głównie za czyny przeciwko mieniu, która dowodzi jego niepoprawności i braku elementarnego krytycyzmu w stosunku do własnych poczynań, wskazując na daleko idącą demoralizację oskarżonego.

Podkreślenia wymaga w tym miejscu, iż skarżący zasadniczo nie kwestionował wymiaru orzeczonych kar jednostkowych jak i ustalonej wartości szkód, do naprawienia których oskarżony został zobowiązany w trybie art. 46 § 1 k.k. Podnosił natomiast, że rażąco niewspółmiernie surowy był wymiar kary łącznej, Sąd nie przypisał bowiem odpowiedniego znaczenia trudnej sytuacji osobistej i rodzinnej oskarżonego, który nie mógł liczyć na właściwą opiekę ze strony rodziców jak i nie miał w życiu odpowiednich wzorców do naśladowania.

Godzi się zauważyć, że tak sformułowany zarzut jawi się jako oczywiście bezpodstawny chociażby w kontekście końcowego wniosku apelacji, w którym skarżący postulował o wymierzenie oskarżonemu kary łącznej w wymiarze do 3 lat pozbawienia wolności, zamiast orzeczonej kary łącznej 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Nie można bowiem uznać, aby różnica między karą faktycznie orzeczoną, a karą postulowaną, sprowadzająca się do trzech miesięcy była na tyle istotna, by uzasadniało to twierdzenie o znacznej dysproporcji w rozumieniu art. 438 pkt 4 k.p.k. W licznych judykatach nawiązuje się do pojęcia rażącej niewspółmierności posługując się odwołaniem do różnicy „bijącej w oczy” ( vide wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2018 r., II AKa 61/18; LEX nr 2486454). Oznacza to zaś, iż rażąca niewspółmierność kary istniałaby jedynie w sytuacji zaistnienia tego typu jasnych, jednoznacznych i przekonywujących argumentów, które wskazywałyby, że orzeczona kara w sposób oczywisty jest niesprawiedliwą, wymaga radykalnej i istotnej zmiany, nie osiągnie celów kary, odbiega w sposób znamienity od charakteru czynu, stopnia jego społecznej szkodliwości oraz winy, w zasadniczy sposób rozmija się z wymogami nakreślonymi przez art. 53 k.k. Nie chodzi tutaj o każdą ewentualną różnicę w ocenach co do wymiaru kary, ale o różnicę ocen tak zasadniczej natury, iż karę dotychczas wymierzoną nazwać można byłoby ewidentnie niewspółmierną w stopniu nie dającym się wręcz zaakceptować (zob. tak też: S. Zabłocki [w] - „Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz" t. II. Dom Wydawniczy ABC. Warszawa 1998, str. 462 i nast.; J. Grajewski [w] – „Kodeks postępowania karnego Tom II Komentarz do art. 425 – 673 K.P.K.”, str.69 i nast. Kraków – Zakamycze 2003 oraz szeroko powołane orzecznictwo w owych publikacjach). O zaistnieniu zaś w przedmiotowej sprawie takowej sytuacji nie sposób mówić. Skoro tak, skarżący nie wykazał, aby zachodziły jakiekolwiek podstawy do skutecznego wzruszenia zaskarżonego orzeczenia w oparciu o wskazaną podstawę odwoławczą. Jest oczywistym, iż proponowany wymiar kary łącznej przez skarżącego, niższy o 3 miesiące od faktycznie orzeczonej kary, w ogóle nie może być rozważany w kategoriach rażąco niewspółmiernie surowej kary.

Należy także zaznaczyć, że podstawowymi zasadami, jakimi kieruje się sąd przy wymiarze kary łącznej, jest związek podmiotowy i przedmiotowy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary jednostkowe, rozległość czasowa i przestrzenna czynów. Sąd winien także baczyć, aby kara łączna spełniała cele zapobiegawcze i wychowawcze stawiane przed karą, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 85a k.k.). Zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie przyjmuje się, iż wymiar kary łącznej w oparciu o inną zasadę niż zasada mieszana, a więc zasadę absorpcji lub kumulacji, może nastąpić jedynie w wyjątkowych okolicznościach, gdy w sprawie zachodzą jednoznaczne, wyraźnie zarysowane przesłanki za zastosowaniem jednej z tych skrajnych zasad (tak też Sądy Apelacyjne: w L. w wyroku z dnia 15.05.2008 roku, II AKa 98/08, KZS 2008, nr 12, poz. 47; w K. w wyroku z dnia 20.05.2008 roku, II AKa 129/08, KZS 2008, nr 9, poz. 48).

Mając na względzie powyższe stwierdzić trzeba, iż wymierzenie przez Sąd a quo kary łącznej 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności w pełni znajdowało uzasadnienie w okolicznościach niniejszej sprawy. Kara ta została ukształtowana w oparciu o zasadę mieszaną, przy czym Sąd określając jej wysokość miał możliwość poruszania się w granicach od 2 lat i 8 miesięcy do 4 lat pozbawienia wolności. Dokonana przez Sąd meriti ocena związków podmiotowo – przedmiotowych między przypisanymi oskarżonemu przestępstwami była jak najbardziej prawidłowa. Nie ulega bowiem wątpliwości, że związek przedmiotowo – podmiotowy między przestępstwami, za które P. C. (1) został skazany nie jest na tyle bliski, aby pozwalał na orzeczenie kary łącznej na zasadzie zbliżonej do pełnej absorpcji. Mowa tu o bowiem nie tylko o czynach przeciwko mieniu, składających się na dwa ciągi przestępstw, ale także o występkach godzących w wiarygodność dokumentów oraz w prawidłowość działania organu państwowego, a zatem wymierzonych w inne dobra chronione prawem, oraz popełnionych z innym zamiarem. Przeciwko wymierzeniu łagodniejszej kary przemawiał także znaczny krąg osób pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko mieniu.

Stąd też w nawiązaniu do podstawowych elementów decydujących o wymiarze kary łącznej zasadnym i prawidłowym było jej orzeczenie w oparciu o wypośrodkowaną zasadę asperacji, co też Sąd meriti uczynił. Tak ukształtowana kara łączna stanowi prawidłową i sprawiedliwą reakcję na popełnione przez oskarżonego czyny i w takiej postaci winna należycie spełnić cele przed nią stawiane. Jej wymiar winien umożliwić oskarżonemu wyciagnięcie racjonalnych wniosków z dotychczasowego postępowania i w ten sposób przyczynić się do ukształtowania pożądanej postawy na przyszłość. Wskazania zwłaszcza wymaga, iż aktualnie kryteria wymiaru kary łącznej zostały przesunięte w kierunku osiągnięcia celów kary, co inaczej karze dokonywać ocen w zakresie sposobu jej orzekania.

Podkreślenia również wymaga, że zarówno młody wiek sprawcy, jak i trudne warunki rodzinne, w jakich dorastał, nie stanowią wystarczającego usprawiedliwienia dla jego łagodniejszego potraktowania. Wywód Sądu a quo tyczący problematyki adekwatnego karania sprawców młodocianych w pełni zasługuje na podzielenie, bez konieczności jego ponownego przytaczania. Z akt sprawy wynika przy tym, że P. C. (1) jest sprawcą zdemoralizowanym, sprawiał liczne problemy wychowawcze, nagminnie naruszał porządek prawny. Takie właściwości osobiste sprawcy sprzeciwiają się łagodnemu jego traktowaniu, co mogłoby utwierdzić oskarżonego w przekonaniu o opłacalności łamania prawa. Nie sposób także skutecznie podnosić, że oskarżony wyraził żal i skruchę z powodu zaistniałych zdarzeń, w szczególności w sytuacji gdy jego aktualna karalność wskazuje na to, że z popełniania przestępstw uczynił sobie źródło utrzymania. Daje to obraz lekceważącej postawy oskarżonego, poczucia bezkarności z jego strony oraz negatywnych właściwości osobistych, a tym samym wniosek końcowy zawarty w apelacji w żadnej mierze nie zasługiwał na uwzględnienie.

Podniesione w apelacji argumenty wymierzone przeciwko rozstrzygnięciu w tym kształcie nie mogły w świetle powyższego skutecznie podważyć jego prawidłowości, skoro w żadnej mierze nie pozwalają one na wysnucie wniosku o rażącej surowości wymierzonej kary łącznej, a tylko tego rodzaju niewspółmierność uprawniałaby Sąd odwoławczy do czynienia modyfikacji w tym zakresie w kierunku wskazanym w apelacji. Oczywistym jest natomiast, że kara ze swojej natury ma być dolegliwa w takim stopniu, aby sprawca nie zdecydował się na ponowne naruszenie obowiązującego porządku prawnego, choćby z obawy na grożące mu z tego tytułu sankcje.

Kontrola instancyjna przedmiotowego rozstrzygnięcia wykazała, iż kształtując kary jednostkowe na analizowanym poziomie Sąd należycie rozważył wszystkie dyrektywy określone w art. 53 § 1-3 k.k., mając baczenie, aby dolegliwość sankcji nie przekraczała stopnia winy oskarżonego, który określić należało jako znaczny, a także stopnia społecznej szkodliwości przestępstw, jakich się dopuścił, zaś wymierzając karę łączną dokonał trafnej analizy powiązań zachodzących między poszczególnymi przypisanymi sprawcy przestępstwami. Jednocześnie w należytym stopniu uwzględnia ona postawę oskarżonego po popełnieniu przestępstwa, ale także jego dotychczasowy sposób życia. Sąd a quo wskazał powody, dla których uznał, że kara izolacyjna 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności uświadomi oskarżonemu wagę popełnionych czynów oraz umożliwi wyciągnięcie racjonalnych wniosków z dotychczasowego postępowania, przyczyniając się w ten sposób do ukształtowania pożądanej postawy na przyszłość. Osiągnie ona cele prewencji generalnej, kształtując we właściwy sposób świadomość prawną społeczeństwa, a przede wszystkim grupy środowiskowej, w ramach której funkcjonuje oskarżony.

Konkludując, należy podkreślić, iż w rzeczywistości orzeczona przez Sąd Rejonowy kara łączna 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności jest łagodna, w świetle aktualnie akcentowanych wymogów jej wymiaru ujętych w art. 85a k.k. Jest to bowiem kara orzeczona za 57 przestępstw jakich dopuścił się oskarżony, w tym 47 przestępstw kradzieży w włamaniem. Nie sposób przyjąć, aby w tym stanie rzeczy w ogóle można było rozważać jakikolwiek element surowości owej kary, nie wspominając nawet o rażącej niewspółmiernej jej surowości. Sąd Rejonowy orzekł wobec oskarżonego karę faktycznie łagodną, na poziomie 39 miesięcy pozbawienia wolności, a skarżący twierdził, że jest to kara rażąco niewspółmiernie surowa, co miało być widoczne na pierwszy rzut oka, wręcz była to kara nie akceptowalna. W świetle propozycji skarżącego orzeczenia wobec oskarżonego kary de facto 36 miesięcy pozbawienia wolności, z logicznego punktu widzenia, widać zupełny brak racjonalnych argumentów pozwalających na akceptację tego typu stanowiska.

Wobec powyższego Sąd odwoławczy, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, jako że przeprowadzona kontrola instancyjna nie dostarczyła podstaw do uwzględnienia apelacji obrońcy oskarżonego, zaś Sąd Rejonowy nie dopuścił się nadto tego rodzaju uchybień proceduralnych, które powodowałyby konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania lub podjęcia przez Sąd innych działań z urzędu ingerujących w treść zapadłego wyroku.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolniono oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, uwzględniając jego sytuację materialną, fakt orzeczenia długotrwałej kary izolacyjnej oraz konieczność wykonania nałożonych wyrokiem obowiązków naprawienia szkody.