Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 107/23 Zambrów, 04 lipca 2023 roku

2.

2.1.W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Zambrowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Anna Iwanowska

Protokolant Izabela Orłowska

w obecności Prokuratora Marcina Karwowskiego

po rozpoznaniu na rozprawie dniach 16.05.2023r., 27.06.2023r.

sprawy :

1.  N. C. (1), urodz. (...) w Ł. syna J. i M. z d. K.,

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 29 stycznia 2023 roku na ulicy (...) w Z., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą wbrew przepisom ustawy usiłował wprowadzić do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowych w postaci 3-CMC w ilości nie mniejszej niż 200 gram o bliżej nieustalonej wartości rynkowej, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

II.  W dniu 31 grudnia 2022 roku w Ł., woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii udzielił ustalonej osobie substancję psychotropową w postaci mefedronu o wadze 1 grama brutto, czerpiąc z tego korzyść majątkową w kwocie 50 zł

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

III.  W dniu 28 stycznia 2023 roku w Ł.. woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii udzielił ustalonej osobie substancję psychotropową w postaci mefedronu o wadze 35 grama brutto, czerpiąc z tego korzyść majątkową w kwocie 1400 zł

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

IV.  W dniu 29 stycznia 2023 roku w B., woj. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał w miejscu zamieszkania woreczek foliowy z zawartością środków odurzających w postaci marihuany o wadze 0,87 grama brutto

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

2.  K. J. (1), urodz. (...) w Ł., syna K. i A. z d. P.,

oskarżonego o to, że:

V.  w dniu 29 stycznia 2023 roku na ulicy (...) w Z., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą wbrew przepisom ustawy usiłował wprowadzić do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowych w postaci 3-CMC w ilości nie mniejszej niż 200 gram o bliżej nieustalonej wartości rynkowej, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

I.  Oskarżonego N. C. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie I czynu i za to na mocy art. 13 § 1 kk w zw. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go, zaś na mocy art. 14 § 1 kk w zw. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk wymierza mu karę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 (sto stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych.

II.  Na mocy art. 70 ust. 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 39 pkt 7 kk orzeka wobec oskarżonego N. C. (1) świadczenie pieniężne w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

III.  Oskarżonego N. C. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów w pkt II i III aktu oskarżenia czynów zakwalifikowanych z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przyjmując, iż stanowią one ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 kk, a za wszystkie te przestępstwa na mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91 § 1 kk za każdy z tych czynów skazuje go i za wszystkie te przestępstwa na mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności.

IV.  Na mocy art. 45 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego N. C. (1) przepadek korzyści majątkowej w kwocie 1450 (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt) złotych.

V.  Na mocy art. 70 ust. 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 39 pkt 7 kk orzeka wobec oskarżonego N. C. (1) świadczenie pieniężne w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

VI.  Oskarżonego N. C. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie IV czynu i za to na mocy art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go i wymierza mu karę 1 (jeden) miesiąca pozbawienia wolności.

VII.  Na mocy art. 70 ust. 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 39 pkt 7 kk orzeka wobec oskarżonego N. C. (1) świadczenie pieniężne w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

VIII.  Na mocy 85 § 1 kk, art. 85 a kk, art. 86 § 1 kk, art. 91 § 2 kk łączy orzeczone w pkt. I (jeden) i III (trzy) jednostokowe kary pozbawienia wolności i orzeka wobec oskarżonego N. C. (1) karę łączną w wymiarze 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesiące pozbawienia wolności.

IX.  Oskarżonego K. J. (1) uznaje za winnego zarzucanego mu czynu i za to na mocy art. 13 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go, zaś na mocy art. 14 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 37b kk w zw. z art. 34 § 1, § 1a pkt 1 kk w zw. z art. 35 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 2 (dwa) lat ograniczenia wolności w postaci wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym oraz karę grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 20 (dwadzieścia) złotych.

X.  Na mocy art. 70 ust. 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 39 pkt 7 kk orzeka wobec oskarżonego K. J. (1) świadczenie pieniężne w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

XI.  Na mocy art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa poprzez zniszczenie dowodu rzeczowego w postaci suszu roślinnego koloru zielonego o wadze 0,87 grama brutto przechowywanego w (...) w B..

XII.  Na mocy art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci: krystalicznej substancja koloru białego przed badaniem o wadze 101,15 grama brutto oznaczony metryką 2, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 64,82 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 35,83 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,29 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,25 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,27 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,29 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,30 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,29 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,23 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,25 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,21 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,22 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,27 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,28 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,28 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,21 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,30 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 1,24 grama brutto, substancji krystalicznej koloru żółtego o łącznej wadze 10,29 grama brutto, suszu roślinnego koloru zielonego o wadze netto 0,11 grama, szczegółowo opisanych w wykazie dowodów rzeczowych numer (...), a przechowywanych w (...) w B..

XIII.  Na mocy art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci: 19 torebek foliowych z zapięciem strunowym, torebki foliowej z zapięciem strunowym z zawartością rozciętej torebki foliowej zgrzewanej; woreczka foliowego z zapięciem strunowym szczegółowo opisanych w wykazie dowodów rzeczowych numer (...) a przechowywanych w(...) w B., oraz wagi elektronicznej koloru czarnego z plastikową przezroczystą klapką z napisem (...), torebki foliowej z zapięciem strunowym w której znajduje się 31 torebek foliowych; 7 sztuk woreczków foliowych z zapięciem strunowym; młynka koloru fioletowo zielonego z logo w postaci czaszki w okularach szczegółowo opisanych w wykazie dowodów rzeczowych numer (...) a przechowywanych w (...)w Z. pod pozycją (...).

I.  Na mocy art. 63 § 1 i 5 kk zalicza oskarżonemu N. C. (1) na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 29 stycznia 2023r. godz. 15.30 do dnia 04 lipca 2023r. godz. 12.30 przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

XIV.  Na mocy art. 63 § 1 i 5 kk zalicza oskarżonemu K. J. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 29 stycznia 2023r. godz. 15.30 do dnia 04 lipca 2023r. godz. 12.30 przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

XV.  Zasądza na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty: od oskarżonego N. C. (1) kwotę 600 (sześćset) złotych, od oskarżonego K. J. (1) kwotę 620 (sześćset dwadzieścia) złotych, oraz obciąża ich pozostałymi kosztami procesu w częściach równych tj. po 1/2 (jednej drugiej) części.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 107/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

N. C. (1)

N. C. (1):

I. w dniu 29 stycznia 2023 roku na ulicy (...) w Z., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą wbrew przepisom ustawy usiłował wprowadzić do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowych w postaci 3-CMC w ilości nie mniejszej niż 200 gram o bliżej nieustalonej wartości rynkowej, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

II. w dniu 31 grudnia 2022 roku w Ł., woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii udzielił ustalonej osobie substancję psychotropową w postaci mefedronu o wadze 1 grama brutto, czerpiąc z tego korzyść majątkową w kwocie 50 zł tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

III. w dniu 28 stycznia 2023 roku w Ł.. woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii udzielił ustalonej osobie substancję psychotropową w postaci mefedronu o wadze 35 grama brutto, czerpiąc z tego korzyść majątkową w kwocie 1400 zł tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

IV. W dniu 29 stycznia 2023 roku w B., woj. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał w miejscu zamieszkania woreczek foliowy z zawartością środków odurzających w postaci marihuany o wadze 0,87 grama brutto tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 29 stycznia 2023r. N. C. (1) usiłował wprowadzić do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowych w postaci 3-CMC w ilości nie mniejszej niż 200 gram. Zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji.

N. C. (1) w dniu 31 grudnia 2022r. i 28 stycznia 2023r. w Ł. udzielił ustalonej osobie substancję psychotropową w postaci mefedronu w dniu 31 grudnia o wadze 1 grama za 50 złotych, a w dniu 28 stycznia 35 gram za kwotę 1400 złotych.

N. C. (1) w dniu 29 stycznia 2023 roku w B. posiadał w miejscu zamieszkania woreczek foliowy z zawartością środków odurzających w postaci marihuany.

Wyjaśnienia oskarżonego K. J. (1)

k. 395, 69-70v, 96v, 110-110v

Wyjaśnienia oskarżonego N. C. (1)

k. 394v-395, 76, 104v-105, 117

Zeznania świadka H. P.

k. 395v-396

Zeznania świadka W. C.

k. 396

Zeznania świadka M. S.

k. 425, 57v-58

notatka urzędowa

k. 1

protokół przeszukania samochodu

k. 2-5

protokół przeszukania pomieszczeń

k. 16-17

protokół przeszukania osoby

k. 21-23

protokół użycia narkotestera

k. 27

notatka urzędowa

k. 28

protokół przeszukania pomieszczeń

k. 32-34

protokół użycia narkotestera

k. 36

notatka urzędowa

k. 37

protokół oględzin rzeczy

k. 39-53, 55-56

protokół oględzin samochodu

k. 73-74

protokół oględzin telefonu

k. 79-86

opinia z badań chemicznych

k. 167-197; 312-327

karta karna

k. 203-205

stwierdzenie tożsamości

k. 271

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego K. J. (1)

Oskarżony złożył obszerne wyjaśnienia, w których wyraźnie wskazał, że narkotyki nabywał od oskarżonego N. C. (1). Szczegółowo opisał przebieg i warunki transakcji. Opisał w jaki sposób kontaktował się z oskarżonym N. C. (1) zarówno w dniu 31.12.2022 jak i w dniu 28.01.2023r. oraz w jakim celu w dniu 29 stycznia 2023 roku wspólnie z N. C. (1) przewoził znaczne ilości substancji psychotropowych. Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, gdyż były one logiczne, bezsporne.

Wyjaśnienia oskarżonego N. C. (1)

W swoich wyjaśnieniach oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił odpowiedzi na pytania. Następnie na rozprawie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Na rozprawie potwierdził odczytane wyjaśnienia i wskazał, że to była jednorazowa sytuacja. Nigdy wcześniej nie miał problemów z prawem, studiował, pracował, swoje zachowanie przemyślał i bardzo go żałuje. Sprawstwo oskarżonego wykazane zostało dzięki wyjaśnieniom K. J. (1) jak również z wyników przeszukań, oględzin zabezpieczonych przedmiotów oraz ekspertyzy biegłych oraz zeznaniami świadka M. S.. Zdaniem sądu przyznanie się do winy oskarżonego na rozprawie spowodowane było niepodważalnymi wyżej wskazanymi dowodami.

Zeznania świadka H. P.

Zeznania świadka wiarygodne, ale nie wnoszące nic istotnego do niniejszej sprawy. Babcia K. J. (1) podała jedynie, że wnuczek jest jej jedynym opiekunem, jest dobrym człowiekiem i nie miała z nim żadnych problemów.

Zeznania świadka W. C.

Zeznania świadka wiarygodne. Babcia N. C. (1) wskazała, że jest u niej zameldowany, ale z nią nie mieszka, w dniu 29 stycznia 2023r. miał przyjechać na obiad, ale się nie zjawił. Wskazała, że jej wnuczek nigdy nie miał narkotyków i był ich przeciwnikiem.

Zeznania świadka M. S.

Zeznania świadka wiarygodne, świadek był jednym z funkcjonariuszy, którzy dokonali zatrzymania oskarżonych, wskazał, że przejeżdżając obok ślepej, bocznej drogi zauważyli stojący na niej samochód i chodzącego wokół niego mężczyznę, który na ich widok zaczął się nerwowo zachowywać. Podczas kontroli pojazdu i osób ujawnili mefedron oraz puste torebki, jakich używa się do handlu narkotykami.

notatka urzędowa

Dowód wiarygodny.

protokół przeszukania samochodu

Dowód wiarygodny, odzwierciedlający przebieg wykonanej czynności.

protokół przeszukania pomieszczeń

Dowód wiarygodny, odzwierciedlający przebieg dokonanej czynności.

protokół przeszukania osoby

Dowód wiarygodny, odzwierciedlający przebieg dokonanej czynności.

protokół użycia narkotestera

Dowód wiarygodny, odzwierciedlający przebieg wykonanej czynności.

notatka urzędowa

Dowód wiarygodny.

protokół przeszukania pomieszczeń

Dowód wiarygodny.

protokół użycia narkotestera

Dowód wiarygodny, odzwierciedlający przebieg wykonanej czynności.

notatka urzędowa

Dowód wiarygodny.

protokół oględzin rzeczy

Dowód wiarygodny.

protokół oględzin samochodu

Dowód wiarygodny, odzwierciedlający przebieg dokonanej czynności.

protokół oględzin telefonu

Dowód wiarygodny, odzwierciedlający przebieg dokonanej czynności.

opinia z badań chemicznych

Opinia w pełni wiarygodna, wskazująca na to, że zabezpieczone substancje stanowią środki odurzające, substancje psychotropowe wpisane do wykazu.

karta karna

Dowód wiarygodny.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I; III;VI

N. C. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W zakresie czynu I oskarżony N. C. (1) swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 13 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W świetle art. 13 § 1 kk odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Oskarżony z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji zamierzonego celu nie osiągnął. Wskazać należy, iż przepis art. 56 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii penalizuje zachowanie polegające między innymi na wprowadzeniu do obrotu środków odurzających. Wypełnienie znamion z art. 56 ust. 3 ww. ustawy ma miejsce wówczas, gdy przedmiotem czynu jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej. W tym przypadku należy odnieść się do "znacznej ilości substancji psychotropowych"- patrz postanowienie SA w Poznaniu z dnia 11.10. 2021r. w sprawie II AKa 148/20, że znaczna ilość to taka ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych. Także wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14.11.2018r. II AKa 251/18. Biorąc powyższe pod uwagę sąd nie miał najmniejszych wątpliwości, iż oskarżony N. C. (1) usiłował wprowadzić do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowych w postaci 3-CMC w ilości nie mniejszej niż 200 gram.

W zakresie czynów II i III oskarżony N. C. (1) swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność karną dla tego kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji. Przedmiotem ochrony art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest zdrowie i życie ludzkie. Każde odpłatne udzielenie innej osobie bez wymaganego zezwolenia środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyczerpuje pojęcie działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku II Aka 290/05, OSAB 2006, nr 1 poz. 35). Wyłączenie środków odurzających i substancji psychotropowych z powszechnego obrotu powoduje, że każde uzyskane z tytułu ich sprzedaży bądź odsprzedaży świadczenie pieniężne pozostaje świadczeniem niegodziwym, nienależnym i bezprawnym, które w żadnym wypadku nie może być uznane za słuszny ekwiwalent poniesionych przez sprawcę (sprawców) kosztów nabycia tych środków lub substancji, co nawet w sytuacji gdy podejmowane czynności sprawcze nie są nakierowane na osiągnięcie zysku, stanowi o odpowiedzialności za kwalifikowaną formę "udzielania", której znamieniem pozostaje korzyść majątkowa w rozumieniu art. 115 § 4 kk, której pojęcie wiąże się z korzyścią uzyskiwaną nie tylko przez samego sprawcę, ale też i przez inną osobę, którą w sytuacji tzw. przestępstw narkotykowych pozostaje osoba stanowiącą źródło zaopatrzenia. Z dokonaniem czynu, polegającego na udzielaniu środka odurzającego, łączy się moment bezpośredniego kontaktu z konkretnym nabywcą sprawcy wykonującego czynność przekazania środka odurzającego lub substancji psychotropowej. Czyn z art. 59 jest przestępstwem formalnym. Podmiotem czynów zabronionych z art. 59 ust. 1-3 może być każda osoba fizyczna, zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej, zatem mają one charakter przestępstw powszechnych. Przestępstwo z art. 59 można popełnić tylko umyślnie. Jest to przestępstwo kierunkowe, które ze względu na cel działania sprawcy może być popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim.

Oskarżony swoim zachowaniem wypełnił przesłanki czynu z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W czynach zarzucanych oskarżonemu w pkt II i III aktu oskarżenia zarzucono oskarżonemu popełnienie czynów z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kwalifikacja prawna jest słuszna, z uwagi na popełnienie czynów w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności wobec czego zastosowano instytucję określoną w art. 91 § 1 kk. Działanie oskarżonego w każdym przypadku wypełniło znamiona przestępstwa udzielania innej osobie –K. J. (1) środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej.

W zakresie czynu IV materiał dowodowy nie pozostawia żadnych wątpliwości w zakresie sprawstwa N. C. (1) co do posiadania w dniu 29.01.2023r. środka odurzającego w postaci marihuany o wadze 0,87 grama brutto. Wobec tego sąd uznał, ze oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Artykuł 62 ust. 1 stanowi, że kto wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 27 stycznia 2011r. wskazał, że posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 21.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

N. C. (1)

I; III VI; VIII

I;III; VI; VIII

1. Zagrożenie ustawowe czynu z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - kara grzywny i pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

2. Zasadę z art. 14 §1 kk zgodnie z którą sądy wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.

3. Zagrożenie ustawowe czynu z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii od roku do lat 10 pozbawienia wolności.

4. Zagrożenie ustawowe czynu z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii- na karę pozbawienia wolności do lat 3.

Za czyn w pkt I sąd wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych każda po 20 złotych i karę 2 lat pozbawienia wolności.

Za czyny z punktu II i III sąd wymierzył oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności przy zastosowaniu art. 91 § 1 kk.

Za czyn w pkt IV sąd wymierzył karę 1 miesiąca pozbawienia wolności.

W punkcie VIII wyroku sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd wziął pod uwagę przy rozważaniu rodzaju i wysokości kary zgodnie z art. 53 kk okoliczności przedmiotowe i podmiotowe. Przestępstwa dotyczące narkotyków stanowią bardzo poważne zagrożenie społeczne, którego nie można lekceważyć. Z tego względu należało mieć na uwadze, że bezpieczeństwo społeczeństwa zależy od stosowania właściwej represji, która powinna uwzględniać całokształt zdarzeń i stanowić jeden z istotnych elementów zwalczania i zapobiegania tej kategorii przestępczości. Sąd uznał, że karą uwzględniającą stopień społecznej szkodliwości czynów zarzucanych oskarżonemu jest właśnie kara łączna pozbawienia wolności, która będzie miała w ocenie sądu wychowawcze oddziaływanie. Wskazać należy, iż jak wskazuje utrwalone orzecznictwo, kara winna stanowić istotnie odczuwaną dolegliwość dla osoby skazanej, jednocześnie jednak musi być ona proporcjonalna do rodzaju popełnionego przestępstwa. Zdaniem sądu wymierzona kara łączna pozbawienia wolności w pełni oddaje stopień winy i społecznej szkodliwości czynów. Spełni ona również swe cele wychowawcze i zapobiegnie dalszemu popełnianiu przestępstw przez oskarżonego. Jedyną okolicznością łagodzącą było to, iż oskarżony nie był karany, jednakże to w zestawieniu z powszechnością przestępstw narkotykowych zaważyło na tym, iż sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną pozbawienia wolności na zasadzie częściowej absorbcji, która najskuteczniej zapobiegnie powrotowi oskarżonego do przestępstwa. Zdaniem sądu karą łączna pozbawienia wolności na zasadnie całkowitej absorpcji mogłaby wywołać niepożądane wrażenie większej "opłacalności" popełniania wielu przestępstw, aniżeli przestępstwa pojedyńczego. Odnosząc się do orzeczonej kary grzywny orzeczonej za czyn I sąd wziął pod uwagę dochody oskarżonego, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowania. Oskarżony nie ma nikogo na utrzymaniu, jest kawalerem, jego zarobki kształtowały się na poziomie 7.000 zł.

N. C. (1)

I; II-III; IV

II; V; VII

Na mocy art. 70 ust. 4a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeczono o świadczeniach pieniężnych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

N. C. (1)

II-III

IV

Stosownie do treści art. 45 par. 1 kk orzeczono o przepadku korzyści majątkowej .

N. C. (1)

XI

IV

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa poprzez zniszczenie dowodów rzeczowych w postaci suszu roślinnego koloru zielonego zabezpieczonego podczas przeszukania w mieszkaniu oskarżonego w B..

N. C. (1)

XII

I;II-III

Na mocy art. 70 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych szczegółowo opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr (...). W niniejszej sprawie zastosowano ww. przepis szczególny z uwagi na skazanie oskarżonego z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 i 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (patrz też wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku II AKa 62/14).

N. C. (1)

XIII

I;II;III;IV

Na mocy art. 44 § 2 kk orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych zabezpieczonych podczas przeszukań. a szczegółowo opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr (...) oraz nr (...).

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

N. C. (1)

XIV

I.-IV

Na podstawie art. 63 § 1 i 5 kk zaliczono oskarżonemu okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności.

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Obrońca oskarżonego wnosiła o zastosowanie w stosunku do oskarżonego instytucji art. 37b kk. Zdaniem sądu zastosowanie w stosunku do oskarżonego N. C. (1) ww. instytucji nie ma racji bytu. Przede wszystkim należy podnieść, iż oskarżonemu zarzucono popełnienie czterech przestępstw. Wszystkie przestępstwa zarzucone oskarżonemu dotyczyły przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. I tak jak sąd wskazał wyżej w chwili obecnej usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych, udzielanie innej osobie substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych jak i posiadanie środków odurzających są wysoce naganne. Niewątpliwie, gdyby oskarżony nie został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji to wprowadziłby do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowych, co zagrażałoby życiu i zdrowiu wielu osób. Tak samo udzielanie substancji psychotropowych stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia w tym przypadku dla K. J. (1). Dlatego też jak wskazano wyżej sąd doszedł do przekonania, że w stosunku do oskarżonego N. C. (1) należało orzec bezwzględną karę łączną pozbawienia wolności .

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

XVI.

Na mocy art. 626 par. 1 kpk, art. 627 kpk, art. 633 kpk orzeczono o kosztach, zaś o opłacie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych.

1.Podpis