Pełny tekst orzeczenia

7.Sygn. akt III K 362/16

11.WYROK

12.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14.Dnia 22 grudnia 2020 roku

16.Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym w składzie:

17.Przewodniczący: Sędzia Marcin Sosiński

18.Protokolant: Kacper Gąsiorowski

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Iwony Zełep – Pęcherzewskiej

po rozpoznaniu w dniach 13 marca 2017 roku, 11 maja 2017 roku, 29 maja 2017 roku, 12 czerwca 2017 roku, 13 lipca 2017 roku, 12 września 2017 roku, 16 października 2017 roku, 7 listopada 2017 roku, 30 listopada 2017 roku, 14 grudnia 2017 roku, 4 stycznia 2018 roku, 6 lutego 2018 roku, 27 lutego 2018 roku, 15 marca 2018 roku, 29 marca 2018 roku, 12 kwietnia 2018 roku, 8 maja 2018 roku, 22 maja 2018 roku, 14 czerwca 2018 roku, 5 lipca 2018 roku, 6 sierpnia 2018 roku, 5 września 2018 roku, 3 października 2018 roku, 16 października 2018 roku, 6 listopada 2018 roku, 20 listopada 2018 roku, 19 grudnia 2019 roku, 10 stycznia 2019 roku, 12 lutego 2019 roku, 7 marca 2019 roku, 26 marca 2019 roku, 18 kwietnia 2019 roku, 22 maja 2019 roku, 18 czerwca 2019 roku, 9 lipca 2019 roku, 9 sierpnia 2019 roku, 12 września 2019 roku, 3 października 2019 roku, 24 października 2019 roku, 21 listopada 2019 roku, 19 grudnia 2019 roku, 21 stycznia 2020 roku, 25 lutego 2020 roku, 8 września 2020 roku, 6 października 2020 roku, 24 listopada 2020 roku,

sprawy:

1)  DariuszaReligi, syna J. i H. z domu S., urodzonego w dniu (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od 4 maja 2011 roku do 18 września 2012 roku we W., sprawując funkcję Prezesa spółki (...) S.A. z siedzibą we W., nie zgłosił wniosku o upadłość wymienionej spółki mimo powstania warunków uzasadniających jej upadłość,

tj. o czyn z art. 586 ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku;

II.  w okresie od 13 maja 2011 roku do 19 czerwca 2012 roku we W. i innych miejscowościach działając z góry powziętym zamiarem, sprawując funkcję Prezesa spółki (...) S.A. z siedzibą we W., przeprowadził emisję obligacji serii od A – I spółki (...) S.A. nie zachowując warunków określonych w ustawie oraz podając przy emisji obligacji nieprawdziwe i zatajając prawdziwe dane, mające istotne znaczenie dla nabycia obligacji i oceny zdolności spółki do wykonania zobowiązań, wynikających z obligacji oraz stanu majątkowego spółki, oferując obligacje pomimo zaistnienia warunków do ogłoszenia jej upadłości, wprowadzając w błąd nabywających obligacje co do sytuacji finansowej spółki i możliwości wywiązania się z warunków emisji oraz wprowadzając w błąd co do rzeczywistej wartości nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki, stanowiące zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy, czym doprowadził szereg obligatariuszy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej wysokości nie mniejszej niż 13.644.035 złotych, a w tym:

- w okresie od 13 maja 2011 roku do 6 czerwca 2011 roku oferując i wprowadzając do obrotu obligacje serii (...) spółki (...) S.A. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 1.280.000 złotych następujących obligatariuszy:

B. T.

w kwocie

20.000 zł

B. A. (1)

w kwocie

30.000 zł

C. A.

w kwocie

20.000 zł

G. W.

w kwocie

100.000 zł

H. R.

w kwocie

100.000 zł

I. A.

w kwocie

20.000 zł

J. M. (1)

w kwocie

10.000 zł

K. B. (1)

w kwocie

50.000 zł

K. P. (1)

w kwocie

100.000 zł

K. A. (1)

w kwocie

60.000 zł

K. R.

w kwocie

60.000 zł

L. P.

w kwocie

10.000 zł

M. J. (1)

w kwocie

200.000 zł

N. M.

w kwocie

50.000 zł

P. A.

w kwocie

10.000 zł

S. R. (1)

w kwocie

50.000 zł

S. J. (1)

w kwocie

50.000 zł

S. H.

w kwocie

100.000 zł

T. I.

w kwocie

20.000 zł

U. G.

w kwocie

10.000 zł

W. P. (1)

w kwocie

200.000 zł

W. T.

w kwocie

10.000 zł

- w okresie od 17 czerwca 2011 roku do 12 lipca 2011 roku oferując i wprowadzając do obrotu obligacje serii (...) spółki (...) S.A. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 3.070.000 złotych następujących obligatariuszy:

B. S. (1)

w kwocie

200.000 zł

B. M. (1)

w kwocie

200.000 zł

B. M. (2)

w kwocie

20.000 zł

B. E.

w kwocie

120.000 zł

C. S. (1)

w kwocie

10.000 zł

C. P.

w kwocie

100.000 zł

C. S. (2)

w kwocie

100.000 zł

C. G.

w kwocie

40.000 zł

D. J.

w kwocie

350.000 zł

F. P.

w kwocie

100.000 zł

G. A.

w kwocie

50.000 zł

G. T.

w kwocie

40.000 zł

H. W.

w kwocie

10.000 zł

J. G. (1)

w kwocie

10.000 zł

K. M. (1)

w kwocie

20.000 zł

K. R.

w kwocie

50.000 zł

K. T.

w kwocie

30.000 zł

K. E. (1)

w kwocie

50.000 zł

K. A. (2)

w kwocie

20.000 zł

K. B. (2)

w kwocie

100.000 zł

K. K. (3)

w kwocie

30.000 zł

K. A. (3)

w kwocie

30.000 zł

L. A.

w kwocie

50.000 zł

M. B. (1)

w kwocie

200.000 zł

M. A. (1)

w kwocie

20.000 zł

M. A. (2)

w kwocie

80.000 zł

M. A.

w kwocie

150.000 zł

M. M. (2)

w kwocie

30.000 zł

M. E.

w kwocie

50.000 zł

M. B. (2)

w kwocie

30.000 zł

O. T.

w kwocie

100.000 zł

P. N. (1)

w kwocie

20.000 zł

P. G. (1)

w kwocie

400.000 zł

P. M. (1)

w kwocie

60.000 zł

P. D.

w kwocie

10.000 zł

S. J. (2)

w kwocie

30.000 zł

S.-V. H. A.

w kwocie

70.000 zł

S. E. (1)

w kwocie

20.000 zł

S. J. (1)

w kwocie

50.000 zł

S. G.

w kwocie

20.000 zł

- w okresie od 16 września 2011 roku do 12 października 2011 roku oferując i wprowadzając do obrotu obligacje serii (...) spółki (...) S.A. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 1.998.035 złotych następujących obligatariuszy:

B. A.

w kwocie

40.000 zł

B. A. (2)

w kwocie

7035 zł

C. A.

w kwocie

60.000 zł

(...) S.A

w kwocie

38.000 zł

D. A.

w kwocie

50.000 zł

F. A.

w kwocie

30.000 zł

G. A.

w kwocie

50.000 zł

I. A.

w kwocie

129.000 zł

J. J. (2)

w kwocie

20.000 zł

J. R. (1)

w kwocie

100.000 zł

J. P.

w kwocie

10.000 zł

K. I.

w kwocie

100.000 zł

K. P. (2)

w kwocie

10.000 zł

K. M. (2)

w kwocie

20.000 zł

K. W. (1)

w kwocie

150.000 zł

K. A.

w kwocie

45.000 zł

K. A. (4)

w kwocie

30.000 zł

K. B. (3)

w kwocie

20.000 zł

K. M. (3)

w kwocie

40.000 zł

K. A. (3)

w kwocie

205.000 zł

L. P.

w kwocie

10.000 zł

L. S.

w kwocie

20.000 zł

L. K. (1)

w kwocie

30.000 zł

M. S.

w kwocie

60.000 zł

M. A.

w kwocie

100.000 zł

N. J.

w kwocie

12.000 zł

O. T.

w kwocie

48.000 zł

O. K.

w kwocie

10.000 zł

P. H. (1)

w kwocie

15.000 zł

P. M.

w kwocie

10.000 zł

P. P. (2)

w kwocie

20.000 zł

P. A.

w kwocie

30.000 zł

(...) W.

w kwocie

100.000 zł

P. D.

w kwocie

10.000 zł

R. J. (1)

w kwocie

50.000 zł

S. R. (2)

w kwocie

25.000 zł

S. I.

w kwocie

40.000 zł

S. E. (2)

w kwocie

10.000 zł

S. M. (1)

w kwocie

20.000 zł

S. P. (1)

w kwocie

16.000 zł

S. J. (3)

w kwocie

40.000 zł

U. G.

w kwocie

13.000 zł

W. K. (1)

w kwocie

25.000 zł

W. P. (1)

w kwocie

100.000 zł

Z. A.

K. M. (4)

w kwocie

w kwocie

30.000 zł

6.000 zł

- w okresie od 25 listopada 2011 roku do 12 grudnia 2011 roku, oferując i wprowadzając do obrotu obligacje serii (...) spółki (...) S.A. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 1.022.000 złotych następujących obligatariuszy:

B. P. (1)

w kwocie

36.000 zł

D. D. (2)

w kwocie

10.000 zł

(...) S.A

w kwocie

49.000 zł

G. P. (1)

w kwocie

200.000 zł

H. M.

w kwocie

150.000 zł

H. L.

w kwocie

20.000 zł

J. B. (1)

w kwocie

20.000 zł

K. S. (1)

w kwocie

20.000 zł

K. T.

w kwocie

100.000 zł

K. A. (3)

w kwocie

100.000 zł

Ł. M.

w kwocie

50.000 zł

M. M.

w kwocie

32.000 zł

P. K.

w kwocie

20.000 zł

P. D.

w kwocie

15.000 zł

R. T.

w kwocie

20.000 zł

S. K. (1)

w kwocie

20.000 zł

T. K. (1)

w kwocie

10.000 zł

(...) Sp. z o. o.

w kwocie

20.000 zł

W. S. (1)

w kwocie

40.000 zł

W. P. (2)

w kwocie

50.000 zł

Ż. M.

w kwocie

40.000 zł

- w okresie od 25 stycznia 2012 roku do 25 lutego 2012 roku oferując i wprowadzając do obrotu obligacje serii (...) spółki (...) S.A. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 2.125.000 złotych następujących obligatariuszy:

B. A.

w kwocie

25.000 zł

B. R.

w kwocie

10.000 zł

C. S. (1)

w kwocie

10.000 zł

C. S. (2)

w kwocie

100.000 zł

C. B.

w kwocie

100.000 zł

(...) S.A

w kwocie

168.000 zł

D. W.

w kwocie

12.000 zł

G. T.

w kwocie

60.000 zł

H. M.

w kwocie

50.000 zł

H. E.

w kwocie

25.000 zł

J. T.

w kwocie

50.000 zł

J. M. (2)

w kwocie

10.000 zł

K. T.

w kwocie

20.000 zł

K. D.

w kwocie

20.000 zł

K. W. (2)

w kwocie

10.000 zł

K. A. (2)

w kwocie

15.000 zł

K. A. (5)

w kwocie

10.000 zł

K. G. (1)

w kwocie

21.000 zł

K. K. (4)

w kwocie

17.000 zł

L. K. (2)

w kwocie

74.000 zł

M. P. (1)

w kwocie

1.000 zł

M. B. (3)

w kwocie

500.000 zł

M. A.

w kwocie

150.000 zł

N. M.

w kwocie

10.000 zł

O. S.

w kwocie

8.000 zł

P. A.

w kwocie

100.000 zł

P. B. (1)

w kwocie

250.000 zł

P. E.

w kwocie

12.000 zł

P. A.

w kwocie

26.000 zł

R. P.

w kwocie

10.000 zł

R. P. (1)

w kwocie

30.000 zł

(...) Sp. z o. o.

w kwocie

100.000 zł

S. E. (3)

w kwocie

10.000 zł

W. P. (3)

w kwocie

1.000 zł

Z. J. (1)

w kwocie

10.000 zł

Ż. P.

w kwocie

100.000 zł

- w okresie od 20 marca 2012 roku do 4 kwietnia 2012 roku we W. i innych miejscowościach, oferując i wprowadzając do obrotu obligacje serii (...) spółki (...) S.A. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 1.300.000 złotych następujących obligatariuszy:

P. R.

w kwocie

10.000 zł

B. S. (1)

w kwocie

10.000 zł

K. A. (3)

w kwocie

40.000 zł

M. A. (3)

w kwocie

30.000 zł

M. M.

w kwocie

120.000 zł

(...) W.

w kwocie

150.000 zł

K. I.

w kwocie

200.000 zł

F. W.

w kwocie

20.000 zł

M. R.

w kwocie

80.000 zł

M. S. (1)

w kwocie

10.000 zł

N. S.

w kwocie

25.000 zł

(...) Sp. Z o. o.

w kwocie

141.000 zł

R. K. (1)

w kwocie

25.000 zł

S. M. (2)

w kwocie

15.000 zł

S. A.

w kwocie

60.000 zł

S. B. (1)

w kwocie

80.000 zł

W. S. (2)

w kwocie

200.000 zł

K. M. (5)

L. C.

w kwocie

w kwocie

30.000 zł

30.000 zł

K. R.

w kwocie

24.000 zł

- w okresie od 25 kwietnia 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku oferując i wprowadzając do obrotu obligacje serii (...) spółki (...) S.A. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 2.299.000 złotych następujących obligatariuszy:

B. M. (3)

w kwocie

30.000 zł

B. K. E. (2)

w kwocie

20.000 zł

C. M.

w kwocie

20.000 zł

C. W.

w kwocie

20.000 zł

(...) S.A

w kwocie

30.000 zł

F. E.

w kwocie

100.000 zł

F. W.

w kwocie

20.000 zł

F. K.

w kwocie

10.000 zł

H. M.

w kwocie

5.000 zł

K. B. (4)

w kwocie

20.000 zł

K. R.

w kwocie

27.000 zł

K. M. (6)

w kwocie

10.000 zł

K. M.

w kwocie

20.000 zł

K. A.

w kwocie

40.000 zł

L. P.

w kwocie

20.000 zł

L. D.

w kwocie

30.000 zł

L. M.

w kwocie

10.000 zł

M. D. (1)

w kwocie

300.000 zł

M. R.

w kwocie

100.000 zł

M. W. (1)

w kwocie

100.000 zł

N. K.

w kwocie

60.000 zł

N. P.

w kwocie

40.000 zł

O. A.

(...) P.

w kwocie

w kwocie

30.000 zł

120.000 zł

P. P. (5)

w kwocie

25.000 zł

(...) Sp. z o. o.

w kwocie

750.000 zł

R. R. (3)

w kwocie

30.000 zł

R. R.

w kwocie

60.000 zł

S. E. (2)

w kwocie

20.000 zł

S. J. (1)

w kwocie

100.000 zł

S. W. (1)

w kwocie

12.000 zł

T. M.

w kwocie

20.000 zł

W. K. (1)

w kwocie

50.000 zł

W. A.

w kwocie

20.000 zł

W. P. (2)

w kwocie

30.000 zł

- w okresie od 29 marca 2012 roku do 2 kwietnia 2012 roku oferując i wprowadzając do obrotu obligacje serii (...) spółki (...) S.A. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 390.000 złotych następujących obligatariuszy:

S.-V. H. A.

w kwocie

19.000 zł

K. I.

w kwocie

112.000 zł

(...) Sp. z o. o.

w kwocie

259.000 zł

- w okresie od 6 czerwca 2012 roku do 19 czerwca 2012 roku oferując i wprowadzając do obrotu obligacje serii (...) spółki (...) S.A. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 160.000 złotych następujących obligatariuszy:

K. M.

w kwocie

10.000 zł

L. J.

w kwocie

50.000 zł

(...) Sp. z o. o.

w kwocie

100.000 zł

to jest o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 311 kk i art. 90 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z dnia 20 lutego 2015 roku) w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk;

III. w okresie od 6 czerwca 2011 roku do 5 października 2012 roku we W., działając z góry powziętym zamiarem, sprawując funkcję Prezesa spółki (...) S.A. z siedzibą we W., przeznaczył środki pochodzące z emisji obligacji serii (...) – I spółki (...) S.A. z siedzibą we W. w łącznej wysokości nie mniejszej niż 1.921.093,39 złotych na inne cele niż określone w warunkach emisji, przeznaczając je na obsługę posiadanego przez spółkę zadłużenia, w tym niezgodnie z celami emisji wykorzystał:

- 296.186,18 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 173.738,00 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 222.651, 51 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 123.534,00 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 181.531,83 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 234.962,88 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 596.310,75 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 92.178, 24 złotych z emisji obligacji serii (...),

to jest o czyn z art. 93 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z dnia 20 lutego 2015 roku) w zw. z art. 12 kk;

IV. w okresie od 15 lipca 2012 roku do 27 maja 2013 roku we W., sprawując funkcję Prezesa spółki (...) S.A. z siedzibą we W. nie złożył we właściwym rejestrze sądowym sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2011 rok spółki (...) S.A. z siedzibą we W.,

to jest o czyn z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330)

2)  A. C. (1) , córki S. i G. z domu B., urodzonej w dniu (...) w S.

oskarżonej o to, że:

w dniu 4 marca 2011 roku we W., będąc rzeczoznawcą majątkowym, posiadając uprawnienia zawodowe nr (...), poświadczyła nieprawdę w „operacie szacunkowym określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w P. przy ul. (...), powiat J., woj. (...)” oznaczonej wg katastru nieruchomości: O. P., Arkusz mapy: 7, Numer działki (...) , numer księgi wieczystej (...), co do okoliczności, mających znaczenie prawne, sporządzając wycenę na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności operat z rażącym naruszeniem przepisu art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, poprzez:

- opisanie przeznaczenia szacowanej nieruchomości w sposób niezgodny z przeznaczeniem nieruchomości wynikającym z dokumentów planistycznych, pomijając przewidziane dla działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, funkcje m.in.: „usługi nieuciążliwe”, „zieleń urządzona o funkcjach kompozycyjnych, rekreacyjnych i ochronnych”, „obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym” oraz inne zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta P., istotne dla możliwości inwestycyjnych przedmiotowych nieruchomości oraz przedstawienie walorów nieruchomości w ujęciu korzystniejszym, niż to wynika z jej stanu faktycznego;

- opisanie stanu nieruchomości porównawczych niezgodnie ze stanem wynikającym z aktów notarialnych i dokumentów planistycznych, co stanowi odstępstwo od wymagań § 4 ust. 1, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego;

- przyjęcie do porównań nieruchomości niespełniających warunku podobieństwa w zakresie: przeznaczenia, powierzchni, rodzaju praw do nieruchomości, co jest odstępstwem od wymagań art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i § 4 ust. 1, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego;

- bezzasadne odstąpienie od aktualizacji cen transakcyjnych na datę wyceny, tj. od wymagań art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,

zawyżając wartość wycenianej nieruchomości i określając jej wartość na kwotę 4.275.300 złotych, a dla wymuszonej sprzedaży na kwotę 3.634.000 złotych, podczas gdy wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 606.400 złotych;

- tj. o czyn z art. 271 § 1 kk;

VI. w dniu 4 marca 2011 roku we W., będąc rzeczoznawcą majątkowym, posiadając uprawnienia zawodowe nr (...), poświadczyła nieprawdę w „operacie szacunkowym określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w P. przy ul. (...), powiat J., woj. (...)” oznaczonej wg katastru nieruchomości: O. P., Arkusz mapy: 7, Numer działki (...) , numer księgi wieczystej (...), co do okoliczności, mających znaczenie prawne, sporządzając wycenę na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności operat z rażącym naruszeniem przepisu art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, poprzez:

- opisanie przeznaczenia szacowanej nieruchomości w sposób niezgodny z przeznaczeniem nieruchomości wynikającym z dokumentów planistycznych, pomijając przewidziane dla działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, funkcje: „obiekty sportowe i rekreacyjne”, „obiekty ochrony zdrowia”, „nieuciążliwe usługi”, „zieleń”, „komunikacja lokalna”, „obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej” i inne, istotne dla możliwości inwestycyjnych przedmiotowych nieruchomości, a nadto przedstawienie walorów nieruchomości w ujęciu korzystniejszym, niż to wynika z jej stanu faktycznego, pomijając między innymi, iż działka jest oddalona od zabudowań – sieci i podstawowych mediów, a dostęp d drogi możliwy jest tylko na wąskim odcinku, a nadto, iż działka oddalona jest od drogi inną działka,

- opisanie stanu nieruchomości porównawczych niezgodnie ze stanem wynikającym z aktów notarialnych i dokumentów planistycznych, co stanowi odstępstwo od wymagań § 4 ust. 1, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego;

- przyjęcie do porównań nieruchomości niespełniających warunku podobieństwa w zakresie: przeznaczenia, powierzchni, rodzaju praw do nieruchomości, co jest odstępstwem od wymagań art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i § 4 ust. 1, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego;

- bezzasadne odstąpienie od aktualizacji cen transakcyjnych na datę wyceny, tj. od wymagań art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

zawyżając wartość rynkową wycenianej nieruchomości i określając jej wartość na kwotę 4.916.400 złotych, a wartość dla wymuszonej sprzedaży na kwotę 4.178.900 złotych, podczas gdy wartość rynkowa nieruchomości wynosiła około 630.300 złotych;

- tj. o czyn z art. 271 § 1 kk ;

VII. w dniu 4 marca 2011 roku we W., będąc rzeczoznawcą majątkowym, posiadając uprawnienia zawodowe nr (...), poświadczyła nieprawdę w „operacie szacunkowym określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w P. przy ul. (...), powiat J., woj. (...)” oznaczonej wg katastru nieruchomości: O. P., Arkusz mapy: 7, Numer działki (...) , numer księgi wieczystej (...), co do okoliczności, mających znaczenie prawne, sporządzając wycenę na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności operat z rażącym naruszeniem przepisu art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, poprzez:

- opisanie przeznaczenia szacowanej nieruchomości w sposób niezgodny z przeznaczeniem nieruchomości wynikającym z dokumentów planistycznych, pomijając przewidziane dla działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, funkcje: „funkcję dominującą jako tereny rolne w obrębie których dopuszcza się także lokalizację siedlisk oraz obiektów związanych z gospodarką rolną”, „lokalizację obiektów infrastruktury technicznej”, „wyznaczenie ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, punktów widokowych, miejsc biwakowych i wydzielenie dróg gospodarczych”, istotne dla możliwości inwestycyjnych przedmiotowych nieruchomości, a nadto przedstawienie walorów nieruchomości w ujęciu korzystniejszym, niż to wynika z jej stanu faktycznego, wskazując między innymi niezgodnie z prawdą, iż zgodnie z opisem zawartym w studium są to tereny pod obiekty turystyczne, zieleni budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi, posiada duże możliwości inwestycyjne, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, działki posiadają bardzo dobrą dostępność komunikacyjną, podczas gdy w rzeczywistości opisane w studium tereny to tereny rolne z możliwością zabudowy siedliskowej, brak jest dostępu do drogi, sąsiedztwo to tylko tereny niezabudowane, brak dostępności komunikacyjnej, brak możliwości uzbrojenia z powodu braku sieci przesyłowych nawet podstawowych mediów;

- opisanie stanu nieruchomości porównawczych niezgodnie ze stanem wynikającym z aktów notarialnych i dokumentów planistycznych, co stanowi odstępstwo od wymagań § 4 ust. 1, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego;

- przyjęcie do porównań nieruchomości niespełniających warunku podobieństwa w zakresie: przeznaczenia, powierzchni, rodzaju praw do nieruchomości, co jest odstępstwem od wymagań art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i § 4 ust. 1, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego;

- nieuzasadnione odstąpienie od aktualizacji cen transakcyjnych na datę wyceny, tj. od wymagań art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

zawyżając wartość rynkową wycenianej nieruchomości i określając jej wartość na kwotę 3.191.800 złotych, a wartość dla wymuszonej sprzedaży na kwotę 2.713.000 złotych, podczas gdy wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 166.600 złotych

- tj. o czyn z art. 271 § 1 kk ;

VIII. w dniu 16 stycznia 2012 roku we W., będąc rzeczoznawcą majątkowym, posiadając uprawnienia zawodowe nr (...), poświadczyła nieprawdę w „operacie szacunkowym określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w gminie P., obręb M., powiat J. G. (2), woj. (...), oznaczonej według katastru nieruchomości: obręb M., Arkusz mapy: 1, numer działki (...), numer księgi wieczystej (...), co do okoliczności, mających znaczenie prawne, sporządzając wycenę na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności operat z rażącym naruszeniem przepisu art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, poprzez:

- pominięcie opisu przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z jego istotnymi szczegółami, co stanowi odstępstwo od wymagań art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wskazanie opisu i charakterystyki nieruchomości w nadmiernie korzystnym dla oceny jej ujęciu, zwłaszcza pod względem potencjalnych możliwości inwestycyjnych, nie uwzględnienie wynikających z opisu przeznaczenia nieruchomości: wyłączenia znaczącej powierzchni działki z możliwości jej zabudowy z przeznaczeniem pod zachowanie istniejącego zalesienia ZL i dolesienia ZLp, wyłączenia części powierzchni działki z zabudowy z powodu przeznaczenia pod lokalny układ komunikacyjny oznaczony symbolami 6 (...) i 8 (...), nakazu zachowania powierzchni pojedynczej działki nie mniejszej niż 3.000 m2, w przypadku podziału działki (...) na działki budowlane, zawyżenie w operacie ilości możliwych do wydzielenia działek poprzez sugestię podziału działki (...) na działki o pow. 1500 m2 i 2000m2;

- wskazanie nieprawdziwych danych, w szczególności cen transakcyjnych i powierzchni przyjętych do porównań transakcjach nieruchomości, niezgodnych z danymi zawartymi w aktach notarialnych, ewidencjach gruntów i dokumentach planistycznych, co stanowi odstępstwo od wymagań § 26 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego,

zawyżając wartość rynkową wycenianej nieruchomości i określając jej wartość na kwotę 2.331 100 złotych, a wartość dla wymuszonej sprzedaży na kwotę 2.021.300 złotych, podczas gdy wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 205.500 złotych;

- tj. o czyn z art. 271 § 1 kk;

IX. w dniu 16 stycznia 2012 roku we W., będąc rzeczoznawcą majątkowym, posiadając uprawnienia zawodowe nr (...), poświadczyła nieprawdę w „operacie szacunkowym określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w gminie P., obręb M., powiat J. G. (2), woj. (...), oznaczonej według katastru nieruchomości: obręb M., Arkusz mapy: 1, numer działki (...), numer księgi wieczystej (...), co do okoliczności, mających znaczenie prawne, sporządzając wycenę na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności operat z rażącym naruszeniem przepisu art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, poprzez:

- pominięcie opisu przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z jego istotnymi szczegółami, co stanowi odstępstwo od wymagań art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wskazanie opisu i charakterystyki nieruchomości w nadmiernie korzystnym ujęciu, zwłaszcza pod względem potencjalnych możliwości inwestycyjnych, nie uwzględnienie wynikających z opisu przeznaczenia nieruchomości: wyłączenia znaczącej powierzchni działki z możliwości jej zabudowy z powodu przebiegu sieci gazowniczej, wyłączenia części powierzchni działki z zabudowy z powodu przeznaczenia pod lokalny układ komunikacyjny oznaczony symbolami 6 (...) i 8 (...), nakazu zachowania powierzchni pojedynczej działki nie mniejszej niż 3.000 m2, w przypadku podziału działki (...) na działki budowlane, zawyżenie w operacie ilości możliwych do wydzielenia działek poprzez sugestię podziału działki (...) na działki o pow. 1500 m2 i 2000m2;

- wskazanie nieprawdziwych danych, w szczególności cen transakcyjnych i powierzchni przyjętych do porównań transakcjach nieruchomości, niezgodnych z danymi zawartymi w aktach notarialnych, ewidencjach gruntów i dokumentach planistycznych, co stanowi odstępstwo od wymagań § 26 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego,

zawyżając wartość rynkową wycenianej nieruchomość i określając jej wartość na kwotę 3.294.800 złotych i wartość dla wymuszonej sprzedaży na kwotę 2.800.600 złotych, podczas gdy wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 276.000 złotych;

- tj. o czyn z art. 271 § 1 kk;

X. w dniu 26 marca 2012 roku we W., będąc rzeczoznawcą majątkowym, posiadając uprawnienia zawodowe nr (...), poświadczyła nieprawdę w „operacie szacunkowym określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości S., gmina D., woj. (...), oznaczonej wg katastru nieruchomości: O. S., Arkusz mapy: 2, Numer działki (...), numer księgi wieczystej (...), co do okoliczności, mających znaczenie prawne, sporządzając wycenę na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności operat z rażącym naruszeniem przepisu art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, poprzez:

- pominięcie opisu przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z jego istotnymi szczegółami, co stanowi odstępstwo od wymagań art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami, niewłaściwie opisanie w operacie przeznaczenia szacowanej nieruchomości i zakwalifikowanie działki do obszarów, na których można realizować inwestycje zabudowy kubaturowej, a zwłaszcza usług związanych z agroturystyką, nie uwzględniając wynikających z planu ewidentnych zakazów zabudowy zagrodowej, obiektów hodowlanych oraz innych obiektów związanych z produkcją rolniczą, przedstawienie opisu i charakterystyki nieruchomości w nadmiernie korzystnym dla oceny waloru nieruchomości ujęciu, zwłaszcza pod względem potencjalnych możliwości zabudowy agroturystycznej;

- przyjęcie do wyceny niewłaściwego rodzajowo rynku, to jest przyjęcie dla nieruchomości wycenianej na obszarze z „wykluczeniem lokalizacji zabudowy zagrodowej” - dwóch transakcji z rynku nieruchomości niezabudowanych, a przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, jedną transakcję nieruchomości przeznaczonej pod uprawy polowe oraz transakcję nieruchomości lokalowej, co stanowi odstępstwo od wymagań § 26 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego,

- wskazanie nieprawdziwych danych, w szczególności cen transakcyjnych i powierzchni przyjętych do porównań transakcjach nieruchomości, niezgodnych z danymi zawartymi w aktach notarialnych, ewidencjach gruntów i dokumentach planistycznych, co stanowi odstępstwo od wymagań § 26 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego,

zawyżając wartość rynkową wycenianej nieruchomość i określając jej wartość na kwotę 522.700 złotych, a wartość dla wymuszonej sprzedaży na kwotę 444.300 złotych, podczas gdy wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 52120 złotych;

- tj. o czyn z art. 271 § 1 kk

************************************

I.  uznaje oskarżonego D. R. (1) za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 586 ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku i za to na podstawie art. 586 k.s.h. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  uznaje oskarżonego D. R. (1) za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 311 k.k. i art. 90 ust. 1 i art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie III części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 93 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach w zw. z art. 12 § 1 k.k., przyjmując, że zostały one popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności oraz stanowią ciąg przestępstw i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 57b k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności zaś na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach grzywnę w liczbie 400 (czterystu) stawek dziennych, przyjmując, że wysokość jednej stawki wynosi 20 (dwadzieścia) złotych;

III.  uznaje oskarżonego D. R. (1) za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie IV części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i za to na podstawie art. z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wymierza mu karę grzywny w liczbie 100 (stu) stawek dziennych, przyjmując, że wysokość jednej stawki wynosi 20 (dwadzieścia) złotych;

IV.  uznaje oskarżoną A. C. (1) za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie V, VI i VII części wstępnej wyroku tj. przestępstw z art. 271 § 1 k.k. przyjmując, że zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności oraz stanowią ciąg przestępstw (w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r.) i za to na podstawie art. 271 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  uznaje oskarżoną A. C. (1) za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie VIII, IX i X części wstępnej wyroku tj. przestępstw z art. 271 § 1 k.k. przyjmując, że zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności oraz stanowią ciąg przestępstw (w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r.) i za to na podstawie art. 271 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego D. R. (1) w miejsce kar jednostkowych i ciągu przestępstw, karę łączną 6 (sześć) lat i 9 (dziewięć) miesięcy pozbawienia wolności, oraz karę łączną grzywny w liczbie 500 (pięciuset) stawek dziennych, przyjmując, że wysokość jednej stawki wynosi 20 ( dwadzieścia) złotych;

VII.  na podstawie art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. (w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r.) łączy wymierzone oskarżonej A. C. (1) kary jednostkowe pozbawienia wolności, i orzeka karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

VIII.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r.) warunkowo zawiesza oskarżonej A. C. (1) wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności na okres 4 (czterech) lat próby;

IX.  na podstawie art. 39 pkt 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonej A. C. (1) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wycenie nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z nią związanych na okres 10 (dziesięciu) lat;

X.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego D. R. (1) do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz:

- T. B. kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- A. B. (1) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- A. C. (2) kwoty 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) złotych,

- W. G. kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- R. H. kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- A. I. kwoty 149.000 (stu czterdziestu dziewięciu tysięcy) złotych,

- M. J. (2) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- B. K. (1) kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- P. K. (1) kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- A. D. (1) kwoty 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) złotych,

- R. K. (2) kwoty 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) złotych,

- P. L. (1) kwoty 40.000 (czterdziestu tysięcy) złotych,

- J. M. (3) kwoty 200.000 (dwustu tysięcy) złotych,

- M. N. (1) kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- A. B. (2) (poprzednio- P.) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- R. S. (1) kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- J. S. (1) kwoty 200.000 (dwustu tysięcy) złotych,

- H. S. kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- I. T. kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- G. U. kwoty 23.000 (dwudziestu trzech tysięcy) złotych,

- P. W. (1) kwoty 300.000 (trzystu tysięcy) złotych,

- T. W. (1) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- S. B. (2) kwoty 210.000 (dwustu dziesięciu tysięcy) złotych,

- M. B. (4) kwoty 200.000 (dwustu tysięcy) złotych,

- M. B. (5) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- E. B. (1) kwoty 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) złotych,

- S. P. (2) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- P. C. (C.) kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- S. C. kwoty 200.000 (dwustu tysięcy) złotych,

- G. C. kwoty 40.000 (czterdziestu tysięcy) złotych,

- J. D. (1) kwoty 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- P. F. (1) kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- A. G. kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- T. G. kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- W. H. kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- G. J. kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- M. K. (1) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- R. K. (3) kwoty 77.000 (siedemdziesięciu siedmiu tysięcy) złotych,

- T. K. (2) kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- E. K. (1) kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- A. K. (1) kwoty 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) złotych,

- B. K. (2) kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- K. K. (6) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- A. K. (2) (K.) kwoty 375.000 (trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych,

- A. L. kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- B. M. (4) kwoty 200.000 (dwustu tysięcy) złotych,

- A. N. kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- A. M. (1) kwoty 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) złotych,

- A. M. (2) kwoty 300.000 (trzystu tysięcy) złotych,

- M. M. (8) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- E. M. kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- B. M. (5) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- N. P. kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- G. P. (2) kwoty 400.000 (czterystu tysięcy) złotych,

- M. P. (2) kwoty 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) złotych,

- J. S. (2) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- A. V. H. kwoty 89.000 (osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy) złotych,

- E. S. (1) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- G. S. kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- A. B. (3) kwoty 40.000 (czterdziestu tysięcy) złotych,

- A. B. (4) (B.) kwoty 7.035 (siedmiu tysięcy trzydziestu pięciu) złotych,

- (...) Spółka Akcyjna kwoty 285.000 (dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych,

- A. D. (2) kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- A. F. kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- J. J. (3) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- R. J. (2) kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- P. J. kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- I. K. (1) kwoty 412.000 (czterystu dwunastu tysięcy) złotych,

- P. K. (2) (K.) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- M. K. (2) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- W. W. (2) (poprzednio K.) kwoty 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- A. K. (3) kwoty 85.000 (osiemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych,

- A. Z. (1) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- B. K. (3) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- M. K. (3) (K.) kwoty 40.000 (czterdziestu tysięcy) złotych,

- S. L. kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- K. L. (1) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- S. M. (3) kwoty 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) złotych,

- A. M. (3) kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- J. N. kwoty 12.000 (dwunastu tysięcy) złotych,

- T. O. (1) kwoty 148.000 (stu czterdziestu ośmiu tysięcy) złotych,

- K. O. kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- H. P. kwoty 15.000 (piętnastu tysięcy) złotych,

- M. P. (3) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- P. P. (7) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- A. P. (1) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- W. P. (4) kwoty 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- D. P. 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) złotych

- J. R. (2) kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- R. S. (2) kwoty 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) złotych,

- I. S. kwoty 40.000 (czterdziestu tysięcy) złotych,

- E. S. (2) (S.) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- M. S. (2) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- P. S. kwoty 16.000 (szesnastu tysięcy) złotych,

- J. S. (3) kwoty 40.000 (czterdziestu tysięcy) złotych,

- K. W. (3) kwoty 75.000 (siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych,

- A. Z. (2) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- M. K. (4) (K.) kwoty 6.000 (sześciu tysięcy) złotych,

- P. B. (2) kwoty 36.000 (trzydziestu sześciu tysięcy) złotych,

- D. D. (3) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- P. G. (2) kwoty 200.000 (dwustu tysięcy) złotych,

- M. H. (1) kwoty 200.000 (dwustu tysięcy) złotych,

- L. I. kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- B. J. kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- S. K. (2) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- T. K. (3) kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- M. Ł. kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- M. M. (9) kwoty 32.000 (trzydziestu dwóch tysięcy) złotych,

- K. P. (3) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- T. R. kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- K. S. (2) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- K. W. (4) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- S. W. (2) kwoty 40.000 (czterdziestu tysięcy) złotych,

- P. W. (2) kwoty 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) złotych,

- M. Ż. (1) kwoty 40.000 (czterdziestu tysięcy) złotych,

- A. B. (5) (B.) kwoty 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) złotych,

- R. B. (1) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- B. C. kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- W. D. kwoty 12.000 (dwunastu tysięcy) złotych,

- E. H. kwoty 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) złotych,

- T. J. kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- M. J. (3) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- D. K. kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- W. K. (2) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- A. B. (6) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- G. K. (1) kwoty 21.000 (dwudziestu jeden tysięcy) złotych,

- K. K. (10) kwoty 17.000 (siedemnastu tysięcy) złotych,

- K. L. (2) kwoty 74.000 (siedemdziesięciu czterech tysięcy) złotych,

- P. M. (2) kwoty 1.000 (jednego tysiąca) złotych,

- B. M. (6) kwoty 500.000 (pięciuset tysięcy) złotych,

- M. N. (2) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- S. O. kwoty 8.000 (ośmiu tysięcy) złotych,

- A. P. (2) kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- B. P. (2) kwoty 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- E. P. (1) kwoty 12.000 (dwunastu tysięcy) złotych,

- A. P. (3) kwoty 26.000 (dwudziestu sześciu tysięcy) złotych,

- E. D. kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- P. W. (3) kwoty 1.000 (jednego tysięcy) złotych,

- J. Z. kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- P. Ż. kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- R. P. (2) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- A. M. (4) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- M. M. (10) kwoty 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) złotych,

- W. F. (1) kwoty 40.000 (czterdziestu tysięcy) złotych,

- R. M. kwoty 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) złotych,

- S. M. (4) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- S. N. kwoty 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) złotych,

- K. R. (1) kwoty 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) złotych,

- M. S. (3) kwoty 15.000 (piętnastu tysięcy) złotych,

- A. S. (1) kwoty 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) złotych,

- B. S. (2) kwoty 80.000 (osiemdziesięciu tysięcy) złotych,

- S. W. (3) kwoty 200.000 (dwustu tysięcy) złotych,

- M. K. (5) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- C. L. kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- R. K. (4) kwoty 24.000 (dwudziestu czterech tysięcy) złotych,

- M. B. (6) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- E. K. (2) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- M. C. (C.) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- W. C. (C.) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- E. F. kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- K. F. kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- M. H. (2) kwoty 5.000 (pięciu tysięcy) złotych,

- B. K. (4) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- M. K. (6) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- M. K. (7) kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- D. L. kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- M. L. kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- D. M. kwoty 300.000 (trzystu tysięcy) złotych,

- W. M. kwoty 100.000 (stu tysięcy) złotych,

- K. N. kwoty 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) złotych,

- P. N. (2) (N.) kwoty 40.000 (czterdziestu tysięcy) złotych,

- A. O. kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- P. O. kwoty 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) złotych,

- P. P. (8) kwoty 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) złotych,

- (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w (...).250.000 kwoty (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

- R. R. (4) kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- R. R. (5) kwoty 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) złotych,

- W. S. (3) kwoty 12.000 (dwunastu tysięcy) złotych,

- M. T. kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- A. W. kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- M. K. (8) kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych,

- J. L. kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

XI.  pozostawia w aktach sprawy dowody rzeczowe ujęte pod pozycjami 1-140 w wykazie dowodów rzeczowych numer I/26/14 (k. 14648-14653) oraz pod pozycją 142 w wykazie dowodów rzeczowych o numerze II/554/16/P (k. 14655);

XII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata T. W. (2) kwotę 10.184,40 (dziesięciu tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) złotych brutto tytułem pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu D. R. (1) z urzędu;

XIII.  zwalnia oskarżonego D. R. (1) od ponoszenia kosztów postępowania na niego przypadających w całości oraz obciąża oskarżonego D. R. (1) opłatą sądową w kwocie 2.600 (dwa tysiące sześćset) złotych;

XIV.  obciąża oskarżoną A. C. (1) kosztami postępowania na nią przypadającymi oraz opłatą w kwocie 2.300 (dwa tysiące trzysta) złotych.

`UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 362/16

J. wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. J. wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. R. (1)

czyn przypisany w pkt. I. części dyspozytywnej wyroku (odpowiednio pkt. I. części wstępnej wyroku) kwalifikowany z art. 586 kodeksu spółek handlowych

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dnia 4 maja 2011 roku spółka działająca pod firmą (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. posiadała zidentyfikowane nieuregulowane zobowiązania o wartości 800.558,41 złotych, w tym z tytułu dostaw w kwocie 443.450,95 zł oraz z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w kwocie 358.107,53 zł. W zakresie kwoty 682.532,93 zł opóźnienie w regulowaniu zobowiązań przekroczyło 3 miesiące (tj. 92 dni). Suma niewykonanych zobowiązań stanowiła więcej 10 % wartości bilansowej spółki tj. 15,60% względem wartości kapitału własnego. Spółka znajdowała się w stanie uzasadniającym złożenie wniosku o upadłość.

Prezesem spółki przez cały okres jej funkcjonowania był D. R. (1). Od co najmniej 31 stycznia 2011 roku charakter niewypłacalności spółki był trwały (dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną). Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego D. R. (1) złożył w dniu 18 września 2012 roku, po emisji wszystkich obligacji.

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

(...)- (...)

zeznania B. B. (4)

(...)- (...),

(...)- (...),

14861v- (...)

zeznania M. Ż. (2)

5470- (...),

16010v- (...)

zeznania I. N.

(...)- (...),

(...)- (...)

opinia ekonomiczna wydana przez (...) sp. z o.o.

(...)- (...), (...)- (...)

opinia uzupełniająca (...) sp. z o.o. wraz z płytą CD

(...)- (...) ( (...)- (...))

opinia uzupełniająca (...) sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2020 r.

(...)- (...)

ustna opinia biegłych G. G. (2), A. P. (4), T. W. (3)

(...)- (...)

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez A. B. (4)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...)

pismo z Urzędu Skarbowego W. wraz z kserokopiami dokumentacji podatkowej (...) SA

(...)- (...)

pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we W. wraz z dokumentacją spółki (...) SA

4440- (...)

1.1.2.

D. R. (1)

czyn przypisany w pkt. II. części dyspozytywnej wyroku, odpowiednio pkt. II. części wstępnej wyroku kwalifikowany z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 311 k.k. i art. 90 ust. 1 i art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie III części wstępnej wyroku kwalifikowany z art. 93 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach w zw. z art. 12 § 1 k.k., przyjmując, że zostały one popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności oraz stanowią ciąg przestępstw

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

D. R. (1) rozpoczął działalność gospodarczą w 1995 r. zakładając przedsiębiorstwo budowlane (...) D. R. (1) zaś pierwszą firmę deweloperską (...) założył w 2000 r. Firma (...) Spółka Akcyjna jest następcą prawnym spółki działającej pod firmą (...) Sp. z o.o., która istniała na rynku od 2003 r. Spółka była jednym z podmiotów, które określały się jako należące do R. (...), w skład wchodziły JW. (...) Sp. z.o.o. oraz (...). Wszystkie firmy należące do grupy były powiązane osobowo, poprzez osobę D. R. (1) i zajmowały się rynkiem deweloperskim. W spółce (...) S.A., D. R. (1) pełnił funkcję prezesa zarządu, jednoosobowo reprezentując spółkę.

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

zeznania B. B. (4)

(...)- (...),

(...)- (...),

14861v- (...)

pismo Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej wraz z odpisami akt rejestrowych spółki (...) SA

(...)-1982

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

W dniu 10 września 2010 r. zostaje zawarta umowa pożyczki nr (...) pomiędzy (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez D. R. (1) a (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w W., reprezentowaną przez (...) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (...) umowy pożyczki stanowiła kwota 5.700.000 złotych, udzielonej na okres 18 miesięcy, płatną w 4 transzach, z prowizją w kwocie 256.500 zł, ze stałym oprocentowanie 20% w skali roku. Z uwagi na niedotrzymanie przez pożyczkobiorcę pierwszego ze wskazanych terminów płatności odsetek, pismem z dnia 25 lipca 2012 r. wypowiedziano umowę pożyczki.

D. R. (1) zaciąga prywatne pożyczki od różnych osób fizycznych, których nie spłaca. Zaprzestaje regulować bieżące zobowiązania, w tym wynagrodzenia pracownicze i opłaty za czynności księgowe. Część wierzycieli składają wnioski o upadłość spółki oraz zakaz prowadzenia działalności przez D. R. (1).

Kredyt zaciągnięty w (...) Bank S.A. na kwotę 7.568.000 zł w dniu 1 czerwca 2010 r., w drugiej połowie 2011 r. został przekazany do Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji.

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

zeznania I. N.

(...)- (...),

(...)- (...)

zeznania R. S. (3)

(...)- (...)

(...)- (...)

14936v- (...)

zeznania M. B. (7)

(...)- (...),

akta pomocy prawnej, (...)

zeznania

A. J.

16515v- (...)

zeznania

J. W. (1)

(...)

zeznania J. O.

(...)

(...)

zeznania P. N. (2)

(...)- (...),

(...)

pismo (...) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wraz z załącznikami

(...)- (...)

(...)- (...)

protokół oględzin akt postępowań o sygn. IXCo674/12 i IXCo1292/12 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście IX Wydział Cywilny

(...)- (...)

pismo Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wraz z dokumentami dot. postępowania upadłościowego o sygn. VIIIGUp62/12 oraz VIIIGU194/12

2059- (...)

protokół oględzin akt postępowania o sygn. VIIIGU194/12 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

(...)-2380

protokół oględzin akt postępowania o sygn. VIIIGzd83/12 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

(...)- (...),

(...)- (...)

protokół oględzin akt postępowania o sygn. VIIIGUp 62/12 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

(...)- (...)

(...)-3150

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka B. B. (4)

5440- (...), (...),

(...)- (...)

ogłoszenia nr (...), (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, Raport bieżący funduszu nr (...) oraz Raport bieżący (...)

(...)- (...)

(...) S.A. wraz z historią operacji na płycie CD

(...)- (...)

D. R. (1) w dniu 27 grudnia 2010 r. dokonuje przekształcenia spółki działającej pod firmą (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną tj. (...) Spółka Akcyjną, zostając Prezesem Zarządu. Spółka zostaje ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 stycznia 2011 r., postanowieniem Sądu z dnia 2 lutego 2011 r. Spółka aneksuje powyższą umowę z (...). W dniu przekształcenia, Spółka jest niewypłacalna w sposób trwały.

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

zeznania B. B. (4)

(...)- (...),

(...)- (...),

14861v- (...)

zeznania M. Ż. (2)

5470- (...),

16010v- (...)

ustna opinia biegłych wraz z pisemnymi opiniami ekonomicznymi

(...)- (...)- (...), (...)- (...)- (...) ( (...)- (...)) (...)- (...)

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

D. R. (1) zawiązała współpracę ze spółką (...) Spółka Akcyjna, której prezesem był P. G. (3) (obecnie K.). Umowa dotyczyła doradztwa marketingowego, doradzaniu przy tworzeniu oferty, pomocy w wyszukiwaniu podmiotów mających obsługiwać obligację oraz prowadzenie reklamy w mediach i obsłudze public relations. Spółka oferowała obligację (...) Spółka Akcyjna osobom, z którymi wcześniej prowadziła współpracę oraz innym poleconym, przedstawiając głównie drogą elektroniczną atrakcyjność obligacji.

Spółka (...) S.A. współpracowała także z (...) sp. z o.o. oraz Doradztwo (...).

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

zeznania P. K. (3) (poprzednio G.)

(...)- (...)

14963v- (...)

zeznania D. T.

(...)- (...),

14845v- (...)

zeznania P. K. (1)

(...)- (...)

(...)

protokół oględzin akt VI Ds. 359/12

(...)- (...)

Chcąc wprowadzić obligację na rynek N. (...) zgodnie z regulacjami rynku Alternatywnego Systemu (...) (dalej - (...)) musiał mieć autoryzowanego doradcę. W tym celu D. R. (1) działając jako Prezes Zarządu (...) S.A. zawarł w dniu 2 maja 2011 r. ze spółką (...) Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu P. W. (3), umowę o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy przy ubieganiu się dopuszczeniu nienotowanych akcji spółki do notowań na rynku N. (...). Firma rozsyłała drogą elektroniczną oferty dot. zakupu obligacji do inwestorów.

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

zeznania

P. W. (3)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

14805v- (...)

zeznania K. W. (5)

(...)

(...)

ustna opinia biegłych wraz z pisemnymi opiniami ekonomicznymi

(...)- (...)- (...), (...)- (...)- (...) ( (...)- (...)) (...)- (...)

W celu przygotowania dokumentacji, D. R. (1) w imieniu spółki (...) Spółka Akcyjna zawarł umowę o świadczenie usług prawnych z Kancelarią Radców Prawnych „W., R. i (...). Przedmiotem umowy było opracowanie projektu emisji obligacji wraz z wzorem informacji ustalenia warunków emisji obligacji, projektu nabycia obligacji, wzorem prognozy zobowiązań klienta. Kancelaria przygotowała dokumentację do obligacji serii od A do C, z wyłączeniem memorandum i dokumentu ofertowego do serii (...), który przygotowywał P. W. (4) z firmy (...) sp. z o.o.

zeznania K. R. (2)

5550- (...),

(...)- (...) akta pomocy prawnej

płyta CD przekazana przez świadka K. R. (2)

wraz z protokołem oględzin płyty CD przekazanej przez K. R. (2)

(...)- (...)

D. R. (1) w imieniu spółki zawiera pięć umów z (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. o pełnienie funkcji administratora hipoteki począwszy od obligacji serii od A do obligacji serii (...) oraz cztery z (...) Spółka Akcyjna.

Na mocy umowy w sprawie ustanowienia administratora hipoteki Administrator Hipoteki jest upoważniony do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków wierzyciela hipotecznego w związku z hipoteką.

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

zeznania M. W. (2)

(...)- (...)

(...)- (...) (pomoc prawna) 15339v

pismo (...) Spółka Akcyjna wraz z załącznikami

1020, (...)- (...),

pismo (...) Spółka Akcyjna wraz z załącznikami

(...)- (...)

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

ustna opinia biegłych wraz z pisemnymi opiniami ekonomicznymi

(...)- (...)- (...), (...)- (...)- (...) ( (...)- (...)) (...)- (...)

Spółka reprezentowana przez D. R. (1) zawarła umowy z (...) Spółka Akcyjna, w tym umowę o pełnienie sponsora agenta emisji obligacji serii (...), D, E, G oraz umowę o pełnienie funkcji animatora rynku dla obligacji wszystkich serii obligacji serii wyemitowanych przez spółkę, dopuszczonych do obrotu na giełdzie lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez giełdę w ramach rynku C..

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

zeznania W. W. (3)

1280- (...),

(...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej),

(...),

(...)

zeznania Ł. J.

(...)- (...)

(...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej)

(...),

(...)

pismo z (...) SA wraz z załącznikami

(...)- (...)

W okresie od maja 2011 roku do kwietnia 2012 r. D. R. (1) działając, jako prezes zarządu spółki (...) Spółka Akcyjna przeprowadził dziewięć emisji obligacji serii od A do I. P. uchwała w sprawie emisji została podjęta w dniu 13 maja 2011 r. Emisje obligacje odbywały się w trybie oferty prywatnej (skierowane zostały do indywidualnie oznaczonych adresatów). Obligację serii (...) i B miały charakter obligacji imiennych a obligację serii od C do I na okaziciela. Obligację serii (...) i D zostały udostępnione do obrotu w Alternatywnym Systemie (...) N. (...) oraz były notowane na rynku C. wraz z obligacjami serii (...). Wartość nominalna jednej obligacji dla serii (...) i B wynosiła 10.000 zł a dla pozostałych serii 1.000 zł.

Wszystkie emisje były zabezpieczone rzeczowo na nieruchomościach, których wartość zgodnie z załączonymi operatami szacunkowymi miała przekraczać wartość obligacji. Wartość wycen była znacznie zawyżona, o czym nie miały wiedzy osoby chcące nabyć obligację, i nie pozwoliła na zaspokojenie należności obligatariuszy.

Sytuacja finansowa spółki była zła przez cały okres emisji, i uzasadniała złożenie wniosku o upadłość. Dane te nie zostały podane przez emitenta. Dokumentacja finansowa na potrzeby emisji obligacji serii od A do I nie zawierała danych pozwalających prawidłowo ocenić rzeczywistą sytuacje finansową emitenta tj. nie zawierała informacji o bieżącej i prognozowanej w krótkim terminie sytuacji płynności spółki.

D. R. (1) przy emisji obligacji nie spełnił ustawowych warunków emisji obligacji.

Obligatariusze serii (...) i B otrzymywali dokumentację w postaci propozycji nabycia obligacji wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część m.in. warunki emisji obligacji imiennych, wycena nieruchomości, wartość zaciągniętych zobowiązań, perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji, sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego

Obligatariusze serii od C do I otrzymywali dokumentację w postaci propozycji nabycia obligacji wraz załącznikami m.in. warunki emisji obligacji na okaziciela, dokument ofertowy spółki sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji do (...) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w W..

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 zostało pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie nie było przydatne z punktu widzenia emisji obligacji, gdyż nie pozwalało na ocenę sytuacji finansowej spółki przez obligatariuszy.

Sprawozdanie z działalności sporządzone w dniu 5 maja 2011 r. i zatwierdzone w dniu 31 maja 2011 r. nie zawiera informacji o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego tj. informacji o istnieniu znacznej wartości zobowiązań przeterminowanych, stanowiących przesłankę do złożenia wniosku o upadłość.

Sprawozdanie z działalności jednostki z dnia 5 maja 2011 r. załączone do dokumentacji sporządzonej na potrzeby emisji obligacji wszystkich serii nie zawierało aktualnej na dzień zatwierdzenia sprawozdania informacji dotyczącej trudnej sytuacji Spółki.

W dokumentach ofertowych, stanowiących załączniki do propozycji nabycia obligacji serii (...), D, E, F, G oraz I w rozdziale o tytule

„Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy obligacji” znajduje się zapis: „ emitent według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych emitenta.

Wymienione dokumenty ofertowe, załączone do propozycji nabycia obligacji serii (...),D,E,F,G oraz I zawierają informacje o zaciągniętej pożyczce od (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych , jednak nie wymienia się jej wysokości, daty zaciągnięcia i spłaty, wysokości odsetek, jej zabezpieczenia.

Perspektywy kształtowania zobowiązań przedstawione w dokumentacji były odmienne dla serii (...) i B oraz odmienne dla serii (...),D,E,F,G i I.

W przypadku obligacji serii (...) harmonogram kształtowania się zobowiązań emitenta nie obejmuje projekcji spłaty, odnośnie zobowiązań z obligacji serii (...) brak jest wzrostu poziomu, zobowiązań w dacie emisji oraz spłaty w listopadzie 2012 r. Dokument nie zawiera informacji czy zobowiązanie z emitowanej obligacji zawiera się w prezentowanych wartościach, czy też nie. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do obligacji serii (...) zawiera zapis: ”Emitent nie planuje zaciągania zobowiązań innych niż wynikające z obligacji imiennych, zabezpieczonych, serii (...) emitowanych przez emitenta”, po czym 35 dni po tej informacji emitent rozpoczął oferowania obligacji serii (...). Dokument nie zawiera projekcji spłaty zobowiązania z obligacji serii (...). Perspektywy kształtowania zobowiązań w przypadku obligacji serii (...) zawierają zapis „Emitent nie planuje zaciągania zobowiązań innych niż wynikające z obligacji imiennych, zabezpieczonych, serii (...) emitowanych przez emitenta oraz ewentualnych kredytów i pożyczek celowych na realizację nowych zobowiązań. Do czasu wykupu obligacji serii (...), Emitent nie przewiduje istotnych zmian w kształtowaniu się wielkości zobowiązań nie mających związku z realizowanymi inwestycjami deweloperskimi”. W zakresie pozostałych obligacji od C do I widniał zapis „Wysokość zobowiązań do dnia wykupu obligacji serii (oznaczenie właściwej serii) może osiągnąć poziom ok. 33 000 000,00 zł. Spółka zakłada w tym okresie realizacji pełnej strategii inwestycyjnej, która może być finansowana między innymi z kredytów bankowych i emisji kolejnych serii obligacji”. Jedynie w zakresie serii (...) ujawniono zapis z planowanym poziomem zobowiązań wynoszącym 2,5 mln złotych na dzień 30 września 2013 r., wobec czego do tego dnia miał spłacić łącznie 30,5 mln złotych. W zakresie obligacji pozostałych serii wskazano nieprawdziwą kwotę zobowiązań, nie wskazując docelowego poziomu zobowiązań.

Dokumenty sporządzone na potrzeby sprzedaży wszystkich serii obligacji na okaziciela nie wskazywały na źródło potencjalnych zagrożeń sytuacji finansowej spółki. Nie było zawartej informacji o ryzyku utraty przez Spółkę płynności z uwagi na istniejące zaległości oraz brak środków na dokończenie prowadzonych inwestycji deweloperskich ani o obsłudze zadłużenia spółki, środkami pochodzącymi z emisji kolejnych serii obligacji.

W zakresie obligacji serii od C do I nierzetelne informację nie pozwoliły na ocenę sytuacji płynnościowej emitenta i były nieuzasadnione gospodarczo.

Dokumentacja finansowa sporządzona na potrzeby emisji obligacji serii od A do I, załączona do propozycji nabycia obligacji, nie zawierała danych pozwalających prawidłowo ocenić rzeczywistą sytuację finansową Emitenta. Nie zawierała informacji o bieżącej i prognozowanej w krótkim terminie sytuacji płynności Spółki, w tym w kontekście istniejących zaległości płatniczych wobec dostawców, odbiorców (zwrot wpłat), pracowników, urzędu skarbowego i ZUS oraz w kontekście wymagalnych krótkoterminowych płatności z tytułu obsługi zadłużenia Spółki.

Propozycje nabycia obligacji serii od A do I nie pozwalały na prawidłową ocenę sytuacji finansowej emitenta. Propozycje nabycia obligacji serii (...) i I powinny zawierać sprawozdanie finansowe (...) S.A. sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, tj. sprawozdanie sporządzone nie wcześniej niż 15 miesięcy przed dniem udostępnienia propozycji nabycia obligacji, natomiast w rzeczywistości załączono do nich sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2010 roku, prezentujące znacznie lepszą sytuację finansową Emitenta.

Dokumentacja ofertowa sporządzona przez (...) S.A. na potrzeby emisji obligacji serii (...), D, E, F, G i I w zakresie zobowiązań kredytowych i pożyczkowych Spółki nie zawierała odpowiedniego zasobu informacji o pożyczce udzielonej Emitentowi przez (...) Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych, w tym o terminie spłaty kapitału i płatności odsetkowych i nie pozwalała na ocenę sytuacji finansowej Emitenta. Obligację serii (...) i B zawierały w kwocie zobowiązań pożyczkę, jednakże załączniki do propozycji nabycia obligacji nie zawierają informacji o warunkach pożyczki (oprocentowaniu, o terminach i wysokości płatności rat kapitałowych i odsetkowych), jak też pozostałych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.

W momencie emisji obligacji serii od A do I sytuacja majątkowa spółki, zarządzanej przez D. R. (1) warunkowana była przez rosnący udział zobowiązań w sumie bilansowej spółki. Spółka nie była w stanie wywiązać się z warunków emisji (odsetki i wykup) obligacji serii (...) i B bez dalszego zadłużania spółki. Nie było możliwe zrealizowanie inwestycji. W zakresie pozostałych obligacji poziom zobowiązań krótkoterminowych był wyższy niż przypadające na okres ich spłaty planowane przychody ze sprzedaży inwestycji, co uniemożliwiło wykup i spłatę odsetek obligacji serii od C do I.

Zabezpieczenie serii (...), H i E w podanej nieprawdziwej wysokości było wyższe niż wartość wyemitowanych obligacji, ale niższe niż suma roszczeń obligatariuszy, wbrew zapisom w warunkach emisji.

(...) S.A. w okresie emisji obligacji serii od A do I, tj. już w dniu 30 czerwca 2011 roku, posiadała nieuregulowane zobowiązania (po terminie płatności) o wartości 1.015.021,83 zł, na które składało się co najmniej 120 odrębnych pozycji. Ponadto w przypadku znacznej części tych zobowiązań w kwocie 727.428,71 zł, opóźnienie w regulowaniu płatności przekroczyło 3 miesiące (tj. 92 dni), a suma niewykonywanych zobowiązań stanowi więcej niż 10%wartości bilansowej Spółki, tj. 20,39%. Spółka w okresie emisji obligacji, znajdowała się w sytuacji uzasadniającej złożenie wniosku o upadłość.

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

zeznania P. H. (2)

(...)- (...),

(...)-4590, (...)- (...), (...)- (...),

(...)

zeznania B. B. (4)

(...)- (...),

(...)- (...),

14861v- (...)

zeznania M. Ż. (2)

5470- (...),

16010v- (...)

ustna opinia biegłej M. S. (4) wraz z pisemnymi opiniami Biura (...)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...)

(...)- (...),

16665v- (...)

Protokół oględzin płyty CD przekazanej przez A. K. (2) z załącznikami

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...)

dokumentacja przedłożona przez obligatariuszy

79-310, (...)- (...), (...)- (...),

5120- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)-6970,

(...)- (...),

(...)- (...), (...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)-7090,

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...)- (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...),

(...)- (...), (...)- (...), (...)- (...)- (...), (...)- (...)- (...)-7560, (...)- (...)- (...)- (...)- (...)

(...)- (...)

7700- (...), (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...), (...)- (...)- (...),

(...),

(...)- (...)- (...), (...)- (...)- (...), 7990

(...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...), (...)- (...)- (...)- (...), (...),

(...)- (...), (...)- (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...)- (...)

(...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)

(...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...)

(...)- (...)- (...)-8600, (...)- (...)- (...)- (...)- (...), (...)- (...)

(...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...)

(...)- (...),

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

9350- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

9410- (...)

(...)- (...),

(...)- (...)

(...)- (...),

(...)- (...)

(...)- (...),

(...)- (...)

(...)-7590

(...)- (...), (...),

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)-8170

9350- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)

(...)- (...)

(...)-9540

(...)-9570

(...)-9600,

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)-9760

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)-9880,

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)-8770

(...)- (...)

9930- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...), (...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...),

(...)- (...),

5320- (...)

(...)- (...),

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)-6890

(...)- (...),

(...)- (...)

(...)-9090

(...)- (...)

(...)- (...)

9930- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...),

protokoły oględzin

335-359,

(...)- (...)- (...),

4750- (...),

(...)-5100,

(...)- (...),

(...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...), (...)- (...),

(...)- (...)

(...)- (...),

(...)- (...)

(...)- (...), (...)- (...)

(...)- (...), (...)- (...), (...)- (...)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...)

(...)- (...)

(...)- (...),

pismo z Urzędu Skarbowego W. wraz z kserokopiami dokumentacji podatkowej (...) SA

(...)- (...)

pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we W. wraz z dokumentacją spółki (...) SA

4440- (...)

ustna opinia biegłych G. G. (2), A. P. (4), T. W. (3)

(...)- (...)

opinia ekonomiczna wydana przez (...)

sp. z o.o.

(...)- (...), (...)- (...)

opinia uzupełniająca (...) sp. z o.o. wraz z płytą CD

(...)- (...)

opinia uzupełniająca (...) sp. z o.o.

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

(...)- (...)

D. R. (1) w celu sprzedaży obligacji (...) Spółka Akcyjna organizuje spotkania, na których namawia do nabycia obligacji potencjalnych obligatariuszy, przedstawiając plany firmy, w tym budowę domów jednorodzinnych przy użyciu technologii drewnianej, jako nowego trendu na polskim rynku, całkowicie pomijając kwestię złej sytuacji finansowej spółki. Reklamuje spółkę w mediach. W konsekwencji oferty nabycia obligacji są oferowane przez wielu pośredników finansowych, którzy polecają je swoim klientom z uwagi na atrakcyjne oprocentowanie i bezpieczeństwo inwestycji, które miało być zapewnione dzięki zabezpieczeniu rzeczowym na nieruchomościach na kwotę znacznie przewyższającą wartość emisji.

(...) S.A. były sprzedawane za pośrednictwem różnych podmiotów, w tym:

1) Kancelarię (...), która zawarła umowę z firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez P. K. (4), Ł. S. (1) i R. C.;

2) (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która działała na podstawie umowy z firmą (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której oferowaniem obligacji zajmował się R. D. oraz R. S. (4);

3) Fundusz (...) Go Obligacyjny Fundusz

Poszukiwaniem chętnych do nabycia obligacji (...) S.A., zajmował się także G. K. (1), współpracując bez jakiejkolwiek umowy z firmą (...) sp. z o.o., która pośredniczyła w sprzedaży obligacji.

Spółka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaoferowała kilkudziesięciu osobom obligację (...) Spółka Akcyjna, którym przekazywała informacje o ofercie, a w razie zainteresowania otrzymali oni szczegóły w dokumentach przygotowanych przez emitenta i informowano ich o sposobie dokonania zapisu przez (...) Spółka Akcyjna. Wysyłaniem dokumentacji zajmowała się D. T..

Obligację były polecane przez ww. podmioty dotychczasowym klientom a także znajomym i rodzinie, z uwagi na atrakcyjne oprocentowanie oraz zabezpieczenie hipoteczne obligacji.

Obligatariusze otrzymali zaledwie maksymalnie dwa razy odsetki. Obligacje nie zostały wykupione.

zeznania P. K. (4)

(...)

(...), akta pomocy prawnej, 15339v

zeznania Ł. S. (1)

(...),

(...)- (...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) 15025v, 15170v

zeznania D. T.

(...)- (...),

14845v- (...)

zeznania G. K. (1)

(...)- (...)

(...),

15170v

(...)- (...)

(przesłuchanie w drodze pomocy prawnej)

16011v

zeznania K. R. (3)

5368v,

(...)

zeznania I. K. (2)

(...)- (...)

zeznania K. M. (7)

5376v,

(...)

zeznania A. B. (7)

(...)

(...)- (...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) 15170v

zeznania R. D.

(...)- (...),

15170v

(...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej),

15025v

zeznania Ł. B.

(...)- (...),

16419v

zeznania

R. S. (4)

(...),

(...)

zeznania B. K. (5)

(...), 14935v- (...)

zeznania

A. B. (8)

(...),

akta pomocy prawnej

zeznania Ł. J.

(...)- (...), (...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej) (...),

(...)

zeznania R. C.

5330, 15200v

(...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania J. Ż.

(...)- (...),

14843v- (...)

zeznania

R. K. (2)

(...)- (...)

(...)- (...)

(przesłuchanie w drodze pomocy prawnej), 15944v

zeznania P. W. (1)

(...)- (...)

(...)

zeznania A. B. (3)

(...)- (...)

(...)

zeznania A. K. (1)

(...), (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania A. B. (7)

(...),

Akta pomocy prawnej, 15170v

zeznania R. D.

(...)- (...)

zeznania P. F. (2)

(...)- (...),

14808v- (...)

zeznania

R. W.

5234v,

(...)-

zeznania

B. K. (1)

(...)- (...)

(...)- (...)

(przesłuchanie w drodze pomocy prawnej)

dokumentacja przedłożona przez B. K. (5)

(...)- (...)

protokół oględzin płyty CD z zawartością email przesłanej przez B. K. (5) wraz z załącznikami

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka R. C.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka Ł. B.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka G. K. (1)

(...)- (...)

protokół oględzin płyty z historią transakcji z Millennium Bank rachunku o nr (...)

429-431

pismo (...) Bank (...) SA wraz z historią rachunku o nr (...)

577-613

pismo (...) Bank (...) SA wraz z historią transakcji na rachunkach nr (...)

617-656

pismo z N. Bank z historią rachunku o nr (...)

663- 666

pismo Bank (...) SA wraz z wyciągiem z rachunku o nr (...)

675-678

protokół oględzin akt VI Ds. 359/1

(...)- (...)

Obligacje imienne serii (...) nabyli:

T. B. w kwocie 20.000 zł

A. B. (1) w kwocie 30.000 zł

A. C. (2) w kwocie 20.000 zł

W. G. w kwocie 100.000 zł

R. H. w kwocie 100.000 zł

A. I. w kwocie 20.000 zł

M. J. (2) w kwocie 10.000 zł

B. K. (1) w kwocie 50.000 zł

P. K. (1) w kwocie 100.000 zł

A. D. (1) w kwocie 60.000 zł

R. K. (2) w kwocie 60.000 zł

P. L. (1) w kwocie 10.000 zł

J. M. (3) w kwocie 200.000 zł

N. M. w kwocie 50.000 zł

P. A. w kwocie 10.000 zł

S. R. (1) w kwocie 50.000 zł

S. J. (1) w kwocie 50.000 zł

S. H. w kwocie 100.000 zł

T. I. w kwocie 20.000 zł

U. G. w kwocie 10.000 zł

W. P. (1) w kwocie 200.000 zł

W. T. w kwocie 10.000 zł

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

(...)- (...)

zeznania D. T.

(...)- (...)

14845v- (...)

P. K. (3) (poprzednio G.)

(...)- (...)

14963v- (...)

zeznania P. H. (2)

(...)- (...),

(...)-4590, (...)- (...), (...)- (...),

(...)

zeznania M. S. (5)

(...)- (...)

zeznania B. K. (5)

(...)- (...), 14935v- (...)

zeznania T. B.

(...)- (...),

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej),

15339v

zeznania A. B. (1)

(...)-6810

(...)- (...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania A. C. (2)

(...)-6850

14993v- (...)

zeznania W. G.

(...)-7050

15023v- (...)

zeznania R. H.

(...)- (...)

(...)

zeznania A. I.

(...)- (...),

(...)

zeznania M. J. (2)

6900

14994v- (...)

zeznania B. K. (1)

(...)- (...)

(...)- (...)

(przesłuchanie w drodze pomocy prawnej)

zeznania P. K. (1)

(...)- (...)

(...)

zeznania A. D. (1)

(...)- (...)

(...)

zeznania

R. K. (2)

(...)- (...)

(...)- (...)

(przesłuchanie w drodze pomocy prawnej), 15944v

zeznania

P. L. (1)

(...)-6880

16225v- (...)

zeznania

J. M. (3)

(...)- (...)

15024v- (...)

zeznania

M. N. (1)

(...), 15200v

(...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej),

16290v- (...)

zeznania A. P. (5)

(...)- (...)

(...)

zeznania R. S. (1)

(...)

(...)

zeznania J. S. (1)

(...)- (...)

15026v- (...)

zeznania H. S.

(...)- (...)

14992v- (...),

zeznania I. T.

(...)- (...)

14995v

zeznania G. U.

(...)- (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) 15339v

zeznania P. W. (1)

(...)- (...)

(...)

zeznania T. W. (1)

(...),

(...)

dokumentacja przekazana przez świadka H. S.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka R. S. (1)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. B. (9)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. C. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka R. H.

(...)- (...)

protokół oględzin płyty CD z zawartością email przesłanej przez R. H. wraz z załącznikami

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. L. (1)

(...)-6890

protokół oględzin płyty CD z zawartością email przesłanej przez P. L. (1) wraz z załącznikami

(...)- (...), (...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. J. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. I.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka G. U.

(...)-6970

dokumentacja przekazana przez świadka P. W. (1)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka B. K. (1)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka I. T.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. P. (5)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka T. W. (1)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka W. G.

(...)-7090

dokumentacja przekazana przez świadka J. S. (1)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. K. (1)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka T. B.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. N. (1)

(...)- (...)

płyta CD wraz z dokumentacją przekazaną przez świadka R. K. (2)

7290

protokół oględzin płyty CD przekazanej przez świadka R. K. (2) wraz z załącznikami

(...)- (...)

protokoły oględzin zabezpieczonych segregatorów z dokumentacją (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...)

protokoły zatrzymania rzeczy od syndyka masy upadłości (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...),

(...)- (...)

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

Obligacje imienne serii (...) nabyli:

S. B. (2) w kwocie 200.000 zł

M. B. (4) w kwocie 200.000 zł

M. B. (5) w kwocie 20.000 zł

E. B. (1) w kwocie 120.000 zł

S. P. (2) w kwocie 10.000 zł

P. C. w kwocie 100.000 zł

S. C. w kwocie 100.000 zł

G. C. w kwocie 40.000 zł

J. D. (1) w kwocie 350.000 zł

P. F. (1) w kwocie 100.000 zł

A. G. w kwocie 50.000 zł

T. G. w kwocie 40.000 zł

W. H. w kwocie 10.000 zł

G. J. w kwocie 10.000 zł

M. K. (1) w kwocie 20.000 zł

R. K. (3) w kwocie 50.000 zł

T. K. (2) w kwocie 30.000 zł

E. K. (1) w kwocie 50.000 zł

A. K. (1) w kwocie 20.000 zł

B. K. (2) w kwocie 100.000 zł

K. K. (6) w kwocie 30.000 zł

A. K. (2) w kwocie 30.000 zł

G. L. w kwocie 50.000 zł

B. M. (4) w kwocie 200.000 zł

A. N. w kwocie 20.000 zł

A. M. (1) w kwocie 80.000 zł

A. M. (2) w kwocie 150.000 zł

M. M. (8) w kwocie 30.000 zł

E. M. w kwocie 50.000 zł

B. M. (5) w kwocie 30.000 zł

T. O. (1) w kwocie 100.000 zł

N. P. w kwocie 20.000 zł

G. P. (2) w kwocie 400.000 zł

M. P. (2) w kwocie 60.000 zł

D. P. w kwocie 10.000 zł

J. S. (2) w kwocie 30.000 zł

A. V. H. w kwocie 70.000 zł

E. S. (1) w kwocie 20.000 zł

J. S. (1) w kwocie 50.000 zł

G. S. w kwocie 20.000 zł

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

(...)- (...)

zeznania

J. D. (1)

313-318,

319- 323

331-332,

360-365,

14771v-14774v

zeznania

S. B. (2) (B.)

(...)- (...),
(...)- (...)
15104v- (...)

zeznania

M. B. (4)

(...)- (...)

15198v- (...)

zeznania

M. B. (5)

(...)- (...)

(...)

zeznania E. B. (1)

(...)- (...)

akta pomocy prawnej

zeznania

T. Z.

(...),

16549v

akta pomocy prawnej

zeznania

S. P. (2)

7730

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania

P. C.

(...), (...)- (...)

(...)

zeznania S. C.

8152v

(...)

zeznania

G. C.

(...)- (...),

15170v

zeznania P. F. (1)

(...)-8130

16083v- (...)

zeznania A. G.

(...), (...)

(...)

zeznania

T. G.

7510, (...)- (...),

(...)- (...) (pomoc prawna) 15339v

zeznania W. H.

(...)- (...)

15169v

zeznania G. J.

(...)- (...), (...)

zeznania

M. K. (1)

(...)- (...)

14883v- (...)

zeznania R. K. (3)

(...)- (...), (...)

(...)- (...)

zeznania T. K. (2)

(...)- (...)

(...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) 15339v

zeznania E. K. (1)

(...), (...)- (...)

15128v- (...)

zeznania A. K. (1)

(...), (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania B. K. (2)

(...)- (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej), (...)

zeznania K. K. (6)

(...)- (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej), (...)

zeznania A. K. (2)

(...)- (...),

(...)-7930

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania

G. L.

(...)- (...),

(...)- (...)

zeznania

B. M. (4)

(...)-7970,
(...)- (...)
(...)

zeznania

A.

M.- N.

(...)- (...),

(...)- (...)

(...)

zeznania A. M. (2)

(...),7940- (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej) 15771v

zeznania

M. M. (8)

(...)- (...)

(...)

zeznania E. M.

(...)- (...)

(...)

(przesłuchanie w drodze pomocy prawnej)

zeznania

P. G. (4)

(...)

(...)- (...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej), 15170v

zeznania

B. M. (5)

(...)- (...)

(...)

zeznania T. O. (1)

(...)- (...)

(...)

zeznania

N. P.

(...), (...)- (...), (...)- (...)

zeznania

G. P. (2)

(...)- (...)

(...)

zeznania

M. P. (2)

(...), (...)- (...),

15170v

(...)- (...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej),

zeznania

D. P.

(D. P.)

(...)- (...),

(...)- (...)

akta pomocy prawnej ,

(...)

zeznania J. S. (2)

8250- (...),
(...)- (...)
(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej), (...)

zeznania A. V. H.

(...)- (...),
(...)- (...), (...)- (...)
(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) (...)

zeznania

E. S. (1)

(...)- (...),
(...)-7550,

15200v

(...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania

J. S. (1)

(...)- (...)

15026v- (...)

zeznania

G. S.

(...), (...),

(...)- (...)-(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania

Z. M.

(...)

zeznania

S. L.

(...)- (...),
(...)- (...),
(...)- (...)

zeznania

W. P. (5)

(...)-9420,
(...)

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez pełnomocnika J. D. wraz z załącznikami

319,

79- 310,

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez M. K. (1) wraz z dokumentacją

(...)- (...)

oświadczenie J. D. (1)

319- 323

14771v-14774v

protokół oględzin wraz z załącznikami

335-359

dokumentacja przekazana przez świadka A. G.

(...)- (...)

dokumentacja wraz z płytą CD przekazana przez świadka R. K. (3)

(...)- (...)

protokół oględzin płyty CD przekazanej przez świadka R. K. (3) wraz z załącznikami

(...)- (...), (...)- (...), (...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. P. (2)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka T. G.

(...)- (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka E. S. (1)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. C.

(...)-7560,

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. K. (1)

(...)-7590

dokumentacja przekazana przez świadka G. S.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka D. P.

(...)- (...)

dokumentacja w postaci płyty CD przekazana przez świadka G. P. (2)

(...)

protokół oględzin płyty CD przekazanej przez świadka G. P. (2) wraz z załącznikami

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka N. P.

7700- (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. B. (4)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka S. P. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka T. O. (1)

7750- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka B. M. (5)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. H.

7880- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka E. B. (1)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. N.

7900- (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. M. (2)

(...)- (...), (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka E. K. (1)

7950- (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka B. M. (4)

(...)- (...),

7990

dokumentacja przekazana przez świadka T. K. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka G. C.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka G. L.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka G. J.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka K. K. (6)

8100- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka B. K. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. F. (1)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka S. C.

(...)-8170

dokumentacja przekazana przez świadka M. M. (8)

(...)- (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka J. S. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka Z. M. wraz z notatką urzędową

(...)- (...), (...)

dokumentacja zawarta na płycie CD przekazana przez świadka M. B. (5)

(...)

protokół oględzin płyty CD przekazanej przez świadka M. B. (5) wraz z załącznikami

(...)- (...)

protokoły oględzin zabezpieczonych segregatorów z dokumentacją (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...)

protokoły zatrzymania rzeczy od syndyka masy upadłości (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...),

(...)- (...)

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka W. H.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. B. (5)

(...)- (...)

(...)

Obligacje na okaziciela serii (...) nabyli:

A. B. (3) w kwocie 40.000 zł

A. B. (4) w kwocie 7035 zł

C. A. w kwocie 60.000 zł

(...) S.A w kwocie 38.000 zł

D. A. w kwocie 50.000 zł

F. A. w kwocie 30.000 zł

G. A. w kwocie 50.000 zł

A. I. w kwocie 129.000 zł

J. J. (3) w kwocie 20.000 zł

R. J. (2) w kwocie 100.000 zł

P. J. w kwocie10.000 zł

I. K. (1) w kwocie 100.000 zł

P. K. (2) w kwocie 10.000 zł

K. M. (2) w kwocie 20.000 zł

W. K. (3) w kwocie 150.000 zł

A. K. (3) w kwocie 45.000 zł

A. Z. (1) w kwocie 30.000 zł

B. K. (3) w kwocie 20.000 zł

M. K. (3) w kwocie 40.000 zł

A. K. (2) w kwocie 205.000 zł

P. L. (1) w kwocie 10.000 zł

S. L. w kwocie 20.000 zł

K. L. (1) w kwocie 30.000 zł

S. M. (3) w kwocie 60.000 zł

A. M. (3) w kwocie 100.000 zł

J. N. w kwocie 12.000 zł

T. O. (1) w kwocie 48.000 zł

K. O. w kwocie 10.000 zł

H. P. w kwocie15.000 zł

M. P. (3) w kwocie 10.000 zł

P. P. (7) w kwocie 20.000 zł

A. P. (1) w kwocie 30.000 zł

W. P. (4) kwocie 100.000 zł

D. P. w kwocie 10.000 zł

J. R. (2) w kwocie 50.000 zł

R. S. (2) w kwocie 25.000 zł

I. S. w kwocie 40.000 zł

E. S. (2) w kwocie 10.000 zł

M. S. (2) w kwocie 20.000 zł

P. S. w kwocie 16.000 zł

J. S. (3) w kwocie 40.000 zł

G. U. w kwocie 13.000 zł

K. W. (3) w kwocie 25.000 zł

P. W. (1) w kwocie 100.000 zł

A. Z. (2) 30.000 zł

M. K. (4) w kwocie w kwocie 6.000 zł

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

(...)- (...)

zeznania A. B. (3)

(...)- (...)

(...)

zeznania A. B. (4) (B.)

6740- (...)

14991v- (...)

zeznania M. B. (8)

(...)

zeznania A. C. (2)

(...)-6850

14993v- (...)

zeznania W. W. (3)

1280- (...),

(...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej),

(...),

(...)

zeznania Ł. J.

(...)- (...)

(...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej)

(...),

(...)

zeznania A. D. (2)

(...)

(...)- (...) (pomoc prawna),

(...)

zeznania A. F.

(...),

(...)

15944v

zeznania A. G.

(...), (...)

(...)

Zeznania

K. G. (2)

7310, (...)

(...)

zeznania A. I.

(...)- (...)

(...)

zeznania

J. J. (3)

(...)- (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) 15944v

zeznania

R. J. (2)

(...)- (...),

(...)- (...),

15200v

(...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania P. J.

(...)

(...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) (...)

zeznania

I. K. (1)

(...)- (...)

(...)- (...)

zeznania P. K. (2)

(...)- (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) (...)

zeznania M. K. (2)

(...)- (...)

16011v

zeznania W. W. (2) (poprzednio K.)

(...)- (...),

(...)

zeznania A. K. (3)

(...)- (...)

15512v- (...)

zeznania

A. Z. (1)

(...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej),

15591v

zeznania B. K. (3)

(...)- (...)

(...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) 15944v

zeznania M. K. (3)

(...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania A. K. (2) (K.)

(...)- (...),

(...)-7930

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania

P. L. (1)

(...)-6880

16225v- (...)

zeznania S. L.

(...)- (...), (...)- (...),

(...)- (...)

zeznania K. L. (1)

(...)- (...)

(...)

zeznania

S. M. (3)

(...),

(...)

zeznania A. M. (3)

(...)- (...)

(...)- (...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) (...)

zeznania

M. M. (12)

(...)- (...),

15170v,

(...)- (...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania T. O. (1)

(...)- (...)

(...)

zeznania K. O.

(...)- (...),

akta pomocy prawnej

zeznania H. P.

8880

oraz akta pomocy prawnej

zeznania

M. P. (3)

(...)- (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej),

15771v

zeznania P. P. (7)

(...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania A. P. (1)

(...)

akta pomocy prawnej

zeznania

W.

(...)

8730- (...)

16226v

zeznania D. P.

(...)- (...),

(...)- (...)

akta pomocy prawnej,

(...)

zeznania

J. R. (2)

(...)

akta pomocy prawnej

(...)

zeznania I. S.

8480- (...)

(...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania E. S. (2)

(...)- (...), (...) (pomoc prawna) 15771v

zeznania M. S. (2)

(...)- (...)

akta pomocy prawnej

zeznania

A. S. (2)

(...)

akta pomocy prawnej

zeznania P. S.

(...),

(...)

zeznania J. S. (3)

(...)

(...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) (...)

zeznania

G. U.

(...)- (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) 15339v

zeznania K. W. (3)

(...),

(...)- (...)

zeznania

P. W. (1)

(...)- (...)

(...)

zeznania A. Z. (2)

(...)

15338v- (...)

zeznania

M. K. (4) (K.)

(...)- (...),
(...)- (...)
(...)

zeznania

R. W.

5234v,

(...)-

dokumentacja przedłożona przez W. W. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka R. J. (2)

(...)- (...), (...)- (...)

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez A. B. (4)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...)

płyta DVD przekazana przez R. W.

(...)

protokół oględzin płyty DVD przekazanej przez R. W.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. C. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. L. (1)

(...)-6890

dokumentacja przekazana przez świadka A. I.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka G. U.

(...)-6970

dokumentacja przekazana przez świadka P. W. (1)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. G.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka D. P.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka T. O. (1)

7750- (...)

dokumentacja zawarta na płycie CD przekazana przez świadka A. K. (2)

(...)

protokół oględzin płyty CD przekazanej przez świadka A. K. (2) wraz z załącznikami

(...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. S. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka I. S.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka S. M. (3)

(...)-8600,

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. Z. (2)

(...)- (...)

dokumentacja wraz z płytą CD przekazana przez świadka W. P. (4)

(...)-8770

protokół oględzin płyty CD przekazanej przez świadka W. P. (4) wraz z załącznikami

(...)- (...), (...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka W. W. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka J. R. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. K. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka E. S. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. K. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. B. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka H. P.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. F.

(...)-8930

dokumentacja przekazana przez świadka M. P. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka J. S. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. M. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka J. J. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. D. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka K. W. (3)

(...)-9090

dokumentacja przekazana przez świadka P. J.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. K. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. S.

(...)- (...)

dokumentacja w postaci płyty CD przekazana przez świadka K. L. (1)

(...)

protokół oględzin płyty CD przekazanej przez świadka P. L. (2) wraz z załącznikami

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. K. (2)

(...)- (...)

protokoły oględzin zabezpieczonych segregatorów z dokumentacją (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...)

protokoły zatrzymania rzeczy od syndyka masy upadłości (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...),

(...)- (...)

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

Obligacje na okaziciela serii (...) nabyli:

- w okresie od 25 listopada 2011 roku do 12 grudnia 2011 roku, oferując i wprowadzając do obrotu obligacje serii (...) spółki (...) S.A. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 1.022.000 złotych następujących obligatariuszy:

P. B. (2) w kwocie 36.000 zł

D. D. (3) w kwocie 10.000 zł

(...) S.A w kwocie 49.000 zł

P. G. (2) w kwocie 200.000 zł

M. H. (1) w kwocie 150.000 zł

L. I. w kwocie 20.000 zł

B. J. w kwocie 20.000 zł

S. K. (2) w kwocie 20.000 zł

T. K. (3) w kwocie 100.000 zł

A. K. (2) w kwocie 100.000 zł

M. Ł. w kwocie 50.000 zł

M. M. (9) w kwocie 32.000 zł

K. P. (3) w kwocie 20.000 zł

D. P. w kwocie 15.000 zł

T. R. w kwocie 20.000 zł

K. S. (2) w kwocie 20.000 zł

K. W. (4) w kwocie 10.000 zł

(...) Sp. z o. o. w kwocie 20.000 zł

S. W. (2) w kwocie 40.000 zł

P. W. (2) w kwocie 50.000 zł

M. Ż. (1) w kwocie 40.000 zł

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

(...)- (...)

zeznania P.

B.

(...)

akta pomocy prawnej,

(...)

zeznania D. D. (2)

(...)

akta pomocy prawnej

zeznania W. W. (3)

1280- (...),

(...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej),

(...),

(...)

zeznania G. P. (1)

9300

(...)(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej),

(...)

zeznania M. H. (1)

(...),

16630v- (...)

zeznania L. I.

(...)- (...)

15538v- (...)

zeznania S. K. (2)

(...)

akta pomocy prawnej,

(...)

zeznania T. K. (3)

(...)- (...)

(...)

zeznania A. K. (2)

(...)- (...),

(...)-7930

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania M. Ł.

(...)- (...)

akta pomocy prawnej, (...)

zeznania K. P. (3)

(...)

(...) (pomoc prawna) 15944v

zeznania D. P.

(...)- (...),

(...)- (...)

akta pomocy prawnej,

(...)

zeznania

T. R.

(...)- (...)

(...)

zeznania K. S. (2)

(...)- (...)

(...)- (...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej),

(...)

zeznania

K. W. (4)

9380,

(...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) 15944v

zeznania

S. W. (2)

(...)

(...)

zeznania

P. W. (2)

(...)

zeznania

M. Ż. (1)

(...)- (...)

(...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) (...)

pismo z (...) SA wraz z załącznikami

(...)- (...)

dokumentacja przedłożona przez W. W. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka D. P.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka L. I.

(...)- (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka T. K. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka K. S. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka D. D. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka S. K. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. H. (1)

9350- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. B. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka K. W. (4)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka K. P. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka S. W. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka T. R.

9410- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. W. (2)

(...)- (...)

protokoły oględzin zabezpieczonych segregatorów z dokumentacją (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...)

protokoły zatrzymania rzeczy od syndyka masy upadłości (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...),

(...)- (...)

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

Obligacje na okaziciela serii (...) nabyli:

A. B. (5) w kwocie 25.000 zł

R. B. (1) w kwocie 10.000 zł

S. P. (2) w kwocie 10.000 zł

S. C. w kwocie 100.000 zł

B. C. w kwocie 100.000 zł –

(...) S.A. w kwocie 168.000 zł

W. D. w kwocie 12.000 zł

T. G. w kwocie 60.000 zł

M. H. (1) w kwocie 50.000 zł

E. H. w kwocie 25.000 zł

T. J. w kwocie 50.000 zł

G. J. w kwocie 10.000 zł

T. K. (2) w kwocie 20.000 zł

D. K. w kwocie 20.000 zł

W. K. (2) w kwocie 10.000 zł

A. K. (1) w kwocie 15.000 zł

A. B. (6) w kwocie 10.000 zł

G. K. (1) w kwocie 21.000 zł

K. K. (4) w kwocie 17.000 zł

L. K. (2) w kwocie 74.000 zł

M. P. (1) w kwocie 1.000 zł

M. B. (3) w kwocie 500.000 zł

M. A. w kwocie 150.000 zł

N. M. w kwocie 10.000 zł

O. S. w kwocie 8.000 zł

P. A. w kwocie 100.000 zł

P. B. (1) w kwocie 250.000 zł

P. E. w kwocie 12.000 zł

P. A. w kwocie 26.000 zł

R. P. w kwocie 10.000 zł

R. P. (1) w kwocie 30.000 zł

(...) Sp. z o. o. w kwocie 100.000 zł

S. E. (3) w kwocie 10.000 zł

W. P. (3) w kwocie 1.000 zł

Z. J. (1) w kwocie 10.000 zł

Ż. P. w kwocie 100.000 zł

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

(...)- (...)

zeznania A. B. (5)

(...)- (...)

(...)

zeznania

R. B. (1)

(...)- (...)

(...)

zeznania S. P. (2)

7730

zeznania

S. C.

(...)- (...)

zeznania

B. C.

(...)- (...)

15596v- (...)

zeznania W. W. (3)

1280- (...),

(...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej),

(...),

(...)

zeznania W. D.

9700,

akta pomocy prawnej

(...)

zeznania

T. G.

7510, (...)- (...),

(...)- (...) (pomoc prawna) 15339v

zeznania M. H. (1)

(...)

zeznania E. H.

(...)-9680

16227v

zeznania T.

J.

(...)- (...),

(...),

15595v

zeznania

G. J.

(...)- (...), (...)

zeznania T. K. (2)

(...)- (...)

(...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) 15339v

zeznania D. K.

(...)

15649v

zeznania

W. K. (2)

(...)- (...)

(...)

zeznania A. K. (1)

(...), (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania A.

K.- B.

(...)

akta pomocy prawnej

zeznania G. K. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

15170v

(...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

16011v

zeznania

K. K. (10)

(...),

9490- (...)

(...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) 15170v

zeznania K.

L.

9550- (...), (...)

zeznania

P. M. (2)

9450v,

15594v

zeznania B.

M.

(...)- (...), (...)

zeznania A. M. (2)

(...),7940- (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej) 15771v

zeznania

M. N. (2)

(...)- (...)

(...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej),

(...), (...)

zeznania

S. O.

(...), 15651v- (...)

zeznania

A. P. (2)

9671v,

(...)

zeznania

B. P. (2)

(...)- (...)

15651v

zeznania E. P. (1)

(...), (...)

akta pomocy prawnej

zeznania L. O.

(...)- (...),

(...)

akta pomocy prawnej

zeznania A. P. (3)

(...)- (...)

(...)

zeznania P. R. (1)

(...),

(...)- (...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej)

16011v

zeznania P. R. (2)

9720,

(...)- (...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

(...)

zeznania

E.

S.- D.

(...)- (...), (...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej),

(...)

zeznania

P. W. (3)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

14805v- (...)

zeznania

J. Z.

(...)- (...) akta pomocy prawnej

zeznania

P. Ż.

(...), (...)

zeznania

M. W. (3)

(...)- (...),

(...)- (...) (pomoc prawna) 15944v

pismo z (...) SA wraz z załącznikami

(...)- (...)

dokumentacja przedłożona przez W. W. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka K. K. (10)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka G. K. (1)

(...)- (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka T. G.

(...)- (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. K. (1)

(...)-7590

dokumentacja przekazana przez świadka A. M. (2)

(...)- (...), (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka T. K. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka G. J.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka S. C.

(...)-8170

dokumentacja przekazana przez świadka M. H. (1)

9350- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. Ż.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. M. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. R. (1)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka E. D.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. W. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka T. J.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. P. (3)

(...)

dokumentacja przekazana przez świadka B. C.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. B. (5)

(...)-9540

dokumentacja przekazana przez świadka K. L. (2)

(...)-9570

dokumentacja przekazana przez świadka J. Z.

(...)-9600,

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. P. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka E. H.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka W. D.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka E. P. (1)

(...)-9760

dokumentacja przekazana przez świadka L. O.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka D. K.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka W. K. (2)

(...)-9880,

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka B. M. (6)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka S. O.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. B. (6)

(...)- (...)

protokoły oględzin zabezpieczonych segregatorów z dokumentacją (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...)

protokoły zatrzymania rzeczy od syndyka masy upadłości (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...),

(...)- (...)

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

Obligacje na okaziciela serii (...) nabyli:

R. P. (2) w kwocie 10.000 zł

S. B. (2) w kwocie 10.000 zł

A. K. (2) w kwocie 40.000 zł

A. M. (4) w kwocie 30.000 zł

M. M. (10) w kwocie 120.000 zł

W. P. (4) kwocie 150.000 zł

I. K. (1) w kwocie 200.000 zł

W. F. (1) w kwocie 20.000 zł

R. M. w kwocie 80.000 zł

S. M. (4) w kwocie 10.000 zł

S. N. w kwocie 25.000 zł

(...) Sp. Z o. o. w kwocie 141.000 zł

K. R. (1) w kwocie 25.000 zł

M. S. (6) w kwocie 15.000 zł

A. S. (3) w kwocie 60.000 zł

B. S. (2) w kwocie 80.000 zł

S. W. (3) w kwocie 200.000 zł

M. K. (5) w kwocie 30.000 zł

C. L. w kwocie 30.000 zł

R. K. (4) w kwocie 24.000 zł

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

(...)- (...)

zeznania R. P. (2)

(...)- (...),

15170v

(...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) 15025v

zeznania S. B. (2) (B.)

(...)- (...),

(...)- (...)

15104v- (...)

zeznania K. A. (3)

(...)- (...),

(...)-7930

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej)

zeznania A. M. (4)

(...)

15695v- (...)

zeznania W. P. (4)

8730- (...)

16226v

zeznania I. K. (1)

(...)- (...)

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej), (...)

zeznania W. F. (1)

(...)

zeznania R. M.

(...), 15770v

zeznania S. M. (4)

(...),

(...) (pomoc prawna),

(...)

(...)

zeznania S. N.

(...)- (...), (...)

zeznania K. R. (1)

(...)- (...) akta pomocy prawnej

zeznania M. S. (6)

(...)

akta pomocy prawnej

zeznania A. S. (3)

(...),

akta pomocy prawnej,

(...)

zeznania

B. S. (2)

(...)- (...),

(...) (pomoc prawna),

16011v

zeznania S. W. (3)

(...)- (...),

(...)- (...) (pomoc prawna)

zeznania M. K. (5)

(...)- (...),

15696v- (...)

Zeznania C. L.

(...)- (...),

(...)

zeznania R. K. (4)

(...)- (...),

15696v

Zeznania

Z. J. (2)

(...)- (...) i akta pomocy prawnej, k. 16134,

(...)

zeznania M. K. (9)

(...)- (...)

zeznania S. S. (6)

(...)- (...)

zawiadomienie o przestępstwie złożone przez R. P. (2) wraz z dokumentacją

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka S. B. (2)

(...)- (...)

dokumentacja wraz z płytą CD przekazana przez świadka W. P. (4)

(...)-8770

dokumentacja przekazana przez świadka I. K. (1)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka W. F. (1)

9930- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. S. (6)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. S. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka B. S. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka K. R. (1)

(...)- (...), (...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka R. K. (4)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka C. L.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka R. M.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka S. N.

(...)- (...)

protokoły oględzin zabezpieczonych segregatorów z dokumentacją (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...)

protokoły zatrzymania rzeczy od syndyka masy upadłości (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...),

(...)- (...)

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

Obligacje na okaziciela serii (...) nabyli:

M. B. (6) w kwocie 30.000 zł

E. K. (2) w kwocie 20.000 zł

M. C. w kwocie 20.000 zł

W. C. w kwocie 20.000 zł

(...) S.A. w kwocie 30.000 zł

E. F. w kwocie 100.000 zł

W. F. (1) kwocie 20.000 zł

K. F. w kwocie 10.000 zł

M. H. (2) w kwocie 5.000 zł

B. K. (4) w kwocie 20.000 zł

R. K. (3) w kwocie 27.000 zł

M. K. (6) w kwocie 10.000 zł

M. K. (7) w kwocie 20.000 zł

A. K. (3) w kwocie 40.000 zł

P. L. (1) w kwocie 20.000 zł

D. L. w kwocie 30.000 zł

M. L. w kwocie 10.000 zł

D. M. w kwocie 300.000 zł

R. M. w kwocie 100.000 zł

W. M. w kwocie 100.000 zł

K. N. w kwocie 60.000 zł

P. N. (2) w kwocie 40.000 zł

A. O. w kwocie w kwocie 30.000 zł

P. O. w kwocie w kwocie 120.000 zł

P. P. (8) w kwocie 25.000 zł

(...) Sp. z o. o. w kwocie 750.000 zł

R. R. (4) w kwocie 30.000 zł

R. R. (5) w kwocie 60.000 zł

E. S. (2) w kwocie 20.000 zł

J. S. (1) w kwocie 100.000 zł

W. S. (3) w kwocie 12.000 zł

M. T. w kwocie 20.000 zł

K. W. (3) w kwocie 50.000 zł

A. W. w kwocie 20.000 zł

P. W. (2) w kwocie 30.000 zł


częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

(...)- (...)

zeznania M. B. (6)

(...)- (...),
(...),
14844v- (...)

zeznania E. K. (2)

(...)- (...),

(...)

zeznania M. C.

5510- (...)

zeznania W.

C. (C.)

(...)- (...)

akta pomocy prawnej

zeznania W. W. (3)

1280- (...),

(...) (przesłuchanie w drodze pomocy prawnej),

(...),

(...)

zeznania E. F.

(...)- (...),

(...)

Zeznania W. F. (1)

(...)

14808v-14809v

zeznania K.

F., obecnie M.

(...)- (...)

14884v

zeznania M. H. (2)

(...),

16492v- (...)

zeznania
B. K. (4) (obecnie W.)

(...)

16549v

akta pomocy prawnej

zeznania R. K. (3)

(...)- (...),

(...),

(...)- (...)

zeznania M. K. (6)

(...)- (...)

14881v- (...)

zeznania M. K. (7)

(...)- (...)

akta pomocy prawnej

zeznania A. K. (3)

(...)- (...)

15512v- (...)

zeznania P. L. (1)

(...)-6880

16225v- (...)

zeznania D. L.

(...)- (...)

zeznania M. L.

5520- (...)

(...)

zeznania D. M.

(...)-5530

14882v- (...)

zeznania

R. M.

(...)

15770v

zeznania

W. M.

(...)- (...),

(...)

zeznania P. N. (2)

(...)- (...),

(...)

zeznania A. O.

(...), (...)

zeznania P. O.

(...)- (...), (...)- (...),

(...)- (...), (...)- (...),

14898v- (...)

zeznania P. P. (8)

(...), (...)

zeznania M. K. (9)

(...)- (...)

zeznania S. S. (6)

(...)- (...)

zeznania

R. R. (4)

(...)- (...),

(...)

zeznania R. R. (5)

(...)- (...)

akta pomocy prawnej

zeznania E. S. (2)

(...)- (...), (...) (pomoc prawna)

15771v

zeznania J. S. (1)

(...)- (...)

15026v- (...)

zeznania W. S. (3)

(...)- (...),

(...)

zeznania

M. T.

(...)- (...)

16292v

zeznania K. W. (3)

(...),

(...)- (...) (przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) 16011v

zeznania

A. W.

(...)- (...)

akta pomocy prawnej

zeznania

P. W. (2)

(...),

(...)

zeznania E. P. (2) (poprzednio R.)

(...)- (...),

15768v- (...)

zeznania I. H.

(...)- (...), (...)

pismo z (...) SA wraz z załącznikami

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. B. (6)

(...)- (...),

k. 5320-5324

dokumentacja przekazana przez świadka K. F.

(...)- (...),

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. C.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. L.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka W. S. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. L. (1)

(...)-6890

dokumentacja wraz z płytą CD przekazana przez świadka R. K. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przedłożona przez W. W. (3)

(...)- (...)

protokół oględzin płyty CD przekazanej przez świadka R. K. (3) wraz z załącznikami

(...)- (...), (...)- (...), (...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka E. S. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka K. W. (3)

(...)-9090

dokumentacja przekazana przez świadka A. K. (3)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. W. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka W. F. (1)

9930- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. O.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. P. (8)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka P. N. (2)

(...)

dokumentacja przekazana przez świadka E. P. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka E. F.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka R. R. (5)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka W. C.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka R. M.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka J. K.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka E. B. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. T.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka D. L.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. H. (2)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka R. R. (4)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka A. W.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. K. (7)

(...)- (...)

protokoły oględzin zabezpieczonych segregatorów z dokumentacją (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...)

protokoły zatrzymania rzeczy od syndyka masy upadłości (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...),

(...)- (...)

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

Obligacje na okaziciela serii (...) nabyli:

A. V. H. w kwocie 19.000 zł

I. K. (1) w kwocie 112.000 zł

(...) Sp. z o. o. w kwocie 259.000 zł

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

(...)- (...)

zeznania A. V. H.

(...)- (...), (...)- (...),

(...)- (...)

(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej) (...)

zeznania I. K. (1)

(...)- (...)

(...)- (...)(przesłuchanie w ramach pomocy prawnej), (...)

zeznania S. S. (6)

(...)- (...)

zeznania M. K. (9)

(...)- (...)

akta pomocy prawnej

dokumentacja przekazana przez świadka A. H.

7880- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka I. K. (1)

(...)- (...)

protokoły oględzin zabezpieczonych segregatorów z dokumentacją (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...)

protokoły zatrzymania rzeczy od syndyka masy upadłości (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...),

(...)- (...)

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

Obligacje na okaziciela serii (...) nabyli:

M. K. (8) w kwocie 10.000 zł

J. L. w kwocie 50.000 zł

spółka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 100.000 zł

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

(...)- (...)

zeznania

M. K. (8)

10573v,

15942v- (...)

zeznania J. L. (obecnie M.)

(...),

akta pomocy prawnej,

(...)

zeznania M. K. (9)

(...)- (...)

zeznania S. S. (6)

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka J. L.

(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka M. K. (8)

(...)- (...), (...)- (...)

protokoły oględzin zabezpieczonych segregatorów z dokumentacją (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...)

protokoły zatrzymania rzeczy od syndyka masy upadłości (...) Spółka Akcyjna

(...)- (...),

(...)- (...)

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

(...)- (...)

D. R. (1), jednoosobowo reprezentując spółkę (...) S.A. z siedzibą we W., będąc prezesem zarządu spółki, środki pozyskane z emisji obligacji serii od A do I w większości przeznaczył na cele określone w warunkach emisji tj. na działalność inwestycyjną oraz bieżącą działalność.

Część środków, w wysokości nie mniejszej niż 1.921.093,39 złotych D. R. (1), wykorzystał niezgodnie z celami emisji, przeznaczając je na spłatę zobowiązań spółki. Kwota ta stanowiła 13,14 % emisji. I tak przeznaczył niezgodnie z celem obligacji kwotę:

- 296.186,18 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 173.738,00 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 222.651, 51 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 123.534,00 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 181.531,83 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 234.962,88 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 596.310,75 złotych z emisji obligacji serii (...),

- 92.178, 24 złotych z emisji obligacji serii (...).

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

(...)- (...)

ustna opinia biegłych G. G. (2), A. P. (4), T. W. (3)

(...)- (...)

opinia ekonomiczna wydana przez (...)

sp. z o.o.

(...)- (...), (...)- (...)

opinia uzupełniająca (...) sp. z o.o. wraz z płytą CD

(...)- (...)

opinia uzupełniająca z dnia 31 sierpnia 2020 r.

(...)- (...)

protokół zatrzymania rzeczy

(...)- (...)

pismo (...) Bank (...) SA wraz z historią rachunku o nr (...)

577-613

pismo (...) Bank (...) SA wraz z historią transakcji na rachunkach nr (...)

617-656

pismo z N. Bank z historią rachunku o nr (...)

663-666

pismo Bank (...) SA wraz z wyciągiem z rachunku o nr (...)

675-678

1.1.3.

D. R. (1)

czyn przypisany w pkt. III. części dyspozytywnej wyroku (odpowiednio pkt. IV. części wstępnej wyroku) kwalifikowany z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności (...) S.A. za rok 2011 zostało sporządzone i zatwierdzone w dniu 12 lipca 2012 r.

D. R. (1), będący Prezesem Zarządu spółki (...) S.A. nie złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, mimo ciążącego na nim obowiązku, w dniu 15 lipca 2012 roku we właściwym rejestrze sądowym, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki za 2011 rok.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 zostało złożone w dniu 28 maja 2013 r. przez syndyka masy upadłości P. H. (2).

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

zeznania P. H. (2)

(...)- (...),

(...)-4590, (...)- (...), (...)- (...),

16609v

zeznania B. B. (4)

(...)- (...),

(...)- (...),

14861v- (...)

zeznania M. Ż. (2)

5470- (...),

16010v- (...)

zeznania P. O.

(...)- (...), (...)- (...),

(...)- (...), (...)- (...),

14898v- (...)

opinia ekonomiczna

(...)- (...)

pismo Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej wraz z odpisami akt rejestrowych spółki (...) SA

(...)-1982

Pięćdziesięcioletni D. R. (1) legitymuje się wykształceniem wyższym technicznym, z zawodu inżynier budownictwa. Prowadzący działalność gospodarczą od 1995 r., obecnie zatrudniony na ¼ etatu w firmie (...) we W. jako doradca inwestycyjny. Żonaty, posiada dwoje dzieci, w tym jedno małoletnie. Dotychczas niekarany. Nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie, ani odwykowo.

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)

(...)- (...)

wywiad środowiskowy

(...)

dane o karalności

(...)

1.1.4.

A. C. (1)

czyn przypisany w pkt. IV. części dyspozytywnej wyroku (odpowiednio pkt. V, VI, VII. części wstępnej wyroku) kwalifikowany z czyn z art. 271 § 1 kodeksu karnego stanowiący ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kodeksu karnego (w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r.)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

A. C. (1) będąc rzeczoznawcą majątkowym, legitymującym się uprawnieniami zawodowymi, nawiązała współpracę z D. R. (1) w zakresie szacowania nieruchomości.

W dniu 4 marca 2011 roku, sporządziła trzy operaty szacunkowe nieruchomości, położonych w P., przy ulicy (...), stanowiących działki o numerze (...) (odpowiednio objęte księgą wieczystą KW nr (...)). W każdym ze sporządzonych operatów A. C. (1) poświadczyła nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie prawne, w konsekwencji czego wartości wycenianych nieruchomości zostały znacznie zawyżone. I tak nieruchomość opisana w księdze wieczystą o numerze:

1) (...) została wyceniona na kwotę 4.275.300 złotych ( wartość dla wymuszonej sprzedaży- 3.634.000 złotych), podczas gdy rzeczywista wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 606.400 złotych;

2) (...), działka (...) została wyceniona na kwotę została wyceniona na kwotę 4.916.400 złotych ( wartość dla wymuszonej sprzedaży- 4.178.900 złotych), podczas gdy rzeczywista wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 630.300 złotych;

3) (...), działka (...) została wyceniona na kwotę została wyceniona na kwotę 3.191.800 złotych ( wartość dla wymuszonej sprzedaży- 2.713.000 złotych), podczas gdy rzeczywista wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 166.600 złotych (działka numer (...)-29.400 złotych, działka numer (...)-137.000 złotych).

Wskazane powyżej wartości nieruchomości, zostały znacząco przeszacowane przez A. C. (1) z uwagi na sporządzanie ich niezgodnie z przepisami prawa, w szczególności niezgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2014 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. I tak, w sporządzonych operatach szacunkowym, rzeczoznawca majątkowy A. C. (1):

- opisała przeznaczenie nieruchomości w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, pomijając zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta P., istotne dla możliwości inwestycyjnych przedmiotowych nieruchomości, funkcji nieruchomości oraz przedstawienia walorów nieruchomości w ujęciu korzystniejszym, niż to wynika z jej stanu faktycznego

- rozbieżności pomiędzy opisanym stanem nieruchomości porównawczych a faktycznym stanem według aktów notarialnych i dokumentów planistycznych,

- szacując nieruchomość metodą porównawczą, przyjęła do porównania, nieruchomości niespełniające warunków podobieństwa,

- odstąpiła od aktualizacji cen transakcyjnych na datę wyceny pomimo znacznej rozpiętości czasu licząc od daty transakcji najstarszej do daty wyceny.

częściowe wyjaśnienia A. C. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

14718v- (...),

14724v- (...)

(...),

14802v- (...)

(...),

(...)- (...)

zeznania P. H. (2)

(...)- (...),

(...)-4590, (...)- (...), (...)- (...),

(...)

zeznania J. D. (1)

313-318,

319- 323

331-332,

360-365,

14771v-14774v

zeznania J. B. (2)

(...)-4820,

14801v- (...)

zeznania B. K. (6)

4860- (...),

14803v- (...)

zeznania

S. L.

(...)- (...),
(...)- (...),
(...)- (...)

dokumentacja przekazana przez świadka J. B. (2)

(...)- (...)

protokół zatrzymania rzeczy od A. C. (1)

(...)- (...)

operat szacunkowy nieruchomości (...) (działki (...)) sporządzony przez A. C. (1) w dniu 4 marca 2011 r.

(protokół oględzin płyty CD przekazanej przez K. R. (2))

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...)

operat szacunkowy nieruchomości (...) (działka nr (...)) sporządzony przez A. C. (1) w dniu 4 marca 2011 r.

(protokół oględzin płyty CD przekazanej przez K. R. (2))

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...)

operat szacunkowy nieruchomości (...) sporządzony przez A. C. (1) w dniu 4 marca 2011 r.

(...)- (...)

opinia Komisji Arbitrażowej dotycząca działki nr (...)

(...)- (...)

opinia Komisji Arbitrażowej dotycząca działki nr (...)

(...)- (...)

opinia Komisji Arbitrażowej dotycząca działki nr (...)

(...)- (...)

opinia nr (...) Biura (...) ( (...))

(...)- (...)

opinia nr (...) Biura (...)

( (...), działka (...))

(...)- (...)

opinia nr (...) Biura (...)

( (...), działki (...))

(...)- (...)

opinia uzupełniająca biegłej M. S. (4)

(...)- (...)

ustna opinia M. S. (4)

(...)- (...)

zeznania A. K. (4)

16665v- (...)

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez M. K. (1) wraz z dokumentacją

(...)- (...)

(...) wycenione przez A. C. (1) w późniejszym okresie zostały wycenione przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowania upadłościowego. I tak nieruchomość objęta księgą wieczystą KW nr:

(...) została wyceniona na dzień 11 marca 2013 r. na kwotę 1.602.000 złotych (przy wycenie A. C. (1) na kwotę 4.275.300 złotych).

(...) (działka nr (...)) została wyceniona na dzień 11 marca 2013 r. na kwotę 847.000 złotych (przy wycenie A. C. (1) na kwotę 4.916.400 złotych).

(...) (działki nr (...)) została wyceniona na dzień 11 marca 2013 r. na kwotę 108.000 złotych (przy wycenie A. C. (1) na kwotę 3.191.800 złotych).

zeznania P. H. (2)

(...)- (...),

(...)-4590, (...)- (...), (...)- (...),

(...)

operat szacunkowy na potrzeby postępowania upadłościowego nieruchomości (...)

(pismo (...) wraz z załącznikami)

(...)-1170

operat szacunkowy na potrzeby postępowania upadłościowego nieruchomości (...), działka nr (...) (pismo (...) wraz z załącznikami)

(...)- (...)

operat szacunkowy na potrzeby postępowania upadłościowego nieruchomości (...), działki (...) (pismo (...) wraz z załącznikami)

1190- (...)

pismo z kancelarii (...) SA wraz z dokumentacją

(...)- (...)

1.1.5.

A. C. (1)

czyn przypisany w pkt. IV. części dyspozytywnej wyroku (odpowiednio pkt. VIII., IX. i X. części wstępnej wyroku) kwalifikowany z czyn z art. 271 § 1 kodeksu karnego stanowiący ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kodeksu karnego (w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r.)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

A. C. (1) posiadająca uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, na zlecenie D. R. (1), sporządziła w dniu 16 stycznia 2012 roku, dwa operaty szacunkowe nieruchomości, położonych w gminie P., obręb M., objętych księgą wieczystą KW nr (...). W dniu 26 marca 2012 roku, sporządziła operat szacunkowy nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości S., nr działki (...), objętej księgą wieczystą KW nr (...). W każdym ze sporządzonych operatów A. C. (1) poświadczyła nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie prawne, w konsekwencji czego wartości wycenianych nieruchomości zostały znacznie zawyżone. I tak nieruchomość opisana w księdze wieczystą o numerze:

1) (...) została wyceniona na kwotę 2.331.100 złotych ( wartość dla wymuszonej sprzedaży- 2.021.300 złotych), podczas gdy rzeczywista wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 205.500 złotych;

2) (...) została wyceniona na kwotę została wyceniona na kwotę 3.294.800 złotych (wartość dla wymuszonej sprzedaży- 2. 800.600 złotych), podczas gdy rzeczywista wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 276.000 złotych;

3) (...) została wyceniona na kwotę została wyceniona na kwotę 522.700 złotych ( wartość dla wymuszonej sprzedaży- 444.300 złotych), podczas gdy rzeczywista wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 52.120 złotych.

Wskazane powyżej wartości nieruchomości, zostały znacząco przeszacowane przez A. C. (1) z uwagi na sporządzanie ich niezgodnie z przepisami prawa, w szczególności niezgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2014 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. I tak, w sporządzonych operatach szacunkowym nieruchomości opisanych w KW nr (...) oraz (...), rzeczoznawca majątkowy A. C. (1):

- pominęła treść dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie opisu przeznaczenia nieruchomości (nie uwzględniła w zakresie nieruchomości (...) m.in. wyłączenie znaczącej powierzchni działki spod możliwości zabudowy zaś w zakresie (...) wyłączenia części powierzchni z możliwości zabudowy w uwagi na przebieg sieci gazowniczej), przedstawiając nieruchomości w nadmiernie korzystnym ujęciu,

- szacując nieruchomości metodą porównawczą wskazała nieprawdziwe dane (m.in. odnośnie cen transakcyjnych i powierzchni) przyjęte do porównań transakcji nieruchomości.

W zakresie nieruchomości (...):

- pominęła treść dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie opisu przeznaczenia nieruchomości (nie uwzględniła zakazów zabudowy zagrodowej, obiektów hodowlanych oraz innych obiektów związanych z produkcją rolniczą), przedstawiając nieruchomości w nadmiernie korzystnym ujęciu, zwłaszcza pod względem potencjalnych możliwości zabudowy;

- przyjęła do wyceny niewłaściwego rodzajowo rynku- dla nieruchomości wycenianej położonej na obszarze z „wykluczeniem lokalizacji zabudowy zagrodowej” 2 transakcje (A i D) z rynku nieruchomości niezabudowanych, a przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, 1 transakcję nieruchomości przeznaczonej pod uprawy polowe (B) oraz transakcję nieruchomości lokalowej (C);

- szacując nieruchomość metodą porównawczą wskazała nieprawdziwe dane (m.in. odnośnie cen transakcyjnych i powierzchni) przyjęte do porównań transakcji nieruchomości.

częściowe wyjaśnienia A. C. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

14718v- (...),

14724v- (...)

(...),

(...),

(...)- (...)

zeznania P. H. (2)

(...)- (...),

(...)-4590, (...)- (...), (...)- (...),

(...)

zeznania T. P.

(...)- (...),

(...)

zeznania P. W. (3)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

14805v- (...)

zeznania

D. K.

(...)

15649v

protokół zatrzymania rzeczy od A. C. (1)

(...)- (...)

operat szacunkowy nieruchomości (...) sporządzony przez A. C. (1)

(...)- (...)

opinia Komisji Arbitrażowej dotycząca działki nr (...)

(...)- (...)

opinia Komisji Arbitrażowej dotycząca działki nr (...)

(...)- (...)

opinia Komisji Arbitrażowej dotycząca działki nr (...)

(...)- (...)

opinia nr (...) Biura (...) ( (...))

(...)- (...)

opinia nr (...) Biura (...) ( (...))

(...)- (...)

opinia nr (...) Biura (...) ( (...))

(...)- (...)

opinia uzupełniająca rzeczoznawcy majątkowego M. S. (4)

(...)- (...)

ustna opinia M. S. (4)

(...)- (...)

zeznania A. K. (4)

16665v- (...)

zdjęcia załączone przez J. D. (1)

(...)- (...)

(...) wycenione przez A. C. (1) w późniejszym okresie zostały wycenione przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych. I tak nieruchomość objęta księgą wieczystą KW nr:

(...), numer działki (...) została wyceniona, na dzień 31 sierpnia 2013 r. na kwotę 420.350 złotych (przy wycenie A. C. (1) na kwotę 2.331.100 złotych).

(...) została wyceniona na kwotę 270.393,50 złotych (przy wycenie A. C. (1) na kwotę 3.294.800 złotych).

(...) została wyceniona na kwotę 37.000 złotych (przy wycenie A. C. (1) na kwotę 522.700 złotych).

zeznania P. W. (3)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

14805v- (...)

operat szacunkowy na potrzeby postępowania upadłościowego nieruchomości (...) (pismo (...) wraz z załącznikami)

1220- (...)

operat szacunkowy na potrzeby postępowania upadłościowego nieruchomości (...) (pismo (...) wraz z załącznikami)

(...)- (...)

operat szacunkowy na potrzeby postępowania upadłościowego nieruchomości (...) (pismo (...) wraz z załącznikami)

(...)- (...)

S. A. C. (1) legitymuje się wykształceniem wyższym technicznym, z zawodu inżynier budownictwa. Prowadzący działalność gospodarczą od 1995 r., obecnie na emeryturze. Rozwiedziona, posiada jedno dorosłe dziecko. Dotychczas niekarana. Nie była leczona psychiatrycznie, neurologicznie, ani odwykowo

częściowe wyjaśnienia A. C. (1)

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

(...)- (...),

14718v- (...),

14724v- (...)

(...),

(...),

(...)- (...)

dane o karalności

(...)

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

7.2. OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.- 1.1.5.

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

Wyjaśnienia D. R. (1) zasługują na wiarę jedynie w zakresie, w którym nie są sprzeczne z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie. Sąd daje wiarę, że D. R. (1) osobiście poddał się upadłości, gdyż wynika to z akt upadłościowych mając w polu widzenia, że zrobił to zdecydowanie za późno. Sąd uznaje za wiarygodne przyznanie D. R. (1), że w spółce (...) Spółka Akcyjna występowały zaległości, w tym niezapłacone faktury i koszty, a także, że P. O. zajmował się księgowością i finansami. Wprawdzie P. O. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Administracyjnego, jednakże mając na uwadze zeznania B. B. (4) i M. Ż. (3), to on miał największy kontakt z biurem rachunkowym a ponadto znał się na finansach- z wykształcenia jest, bowiem ekonomistą a nadto był pełnomocnikiem do rachunków bankowych spółki. Niemniej jednak zaznaczyć należy, że był on pracownikiem i wykonywał polecenia D. R. (1). Sąd nie znajduje także podstaw by nie dać wiary, ze D. R. (1) starał się o wsparcie kredytowe od banków oraz, że wyceny nieruchomości były dokonywane przez A. C. (1), z którą współpracował od bardzo dawna. Nadto wyjaśnienia w zakresie okoliczności zaciągnięcia pożyczki od (...) i pomocy w tym spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zasługują na wiarę, pomimo kilku nieścisłości. Podkreślić należy, że D. R. (1) sam wskazał, iż nie była to pożyczka na korzystnych warunkach i miał wiedzę o wysokości jej oprocentowania. Przyznał również, że nie była regulowana i została wypowiedziana. Sąd uznaje za wiarygodne wyjaśnienia w zakresie faktu nabycia nieruchomości przez spółki (...), bowiem ma to odzwierciedlenie w aktach notarialnych i zeznaniach świadków.

1.1.1

zeznania B. B. (4)

Zeznania konsekwentne, spójne i bardzo szczegółowe. Sąd przyznał im walor wiarygodności. Świadek będąca księgową, prowadzącą biuro rachunkowe zawarła umowę o współpracy bezpośrednio z D. R. (1). Zgodnie z umową, dokumenty powinny wpływać do biura do piątego dnia każdego miesiąca, co jednak nie miało miejsca. B. B. (4) wskazała, że dokumentacja była niepełna, a D. R. (1) ignorował jej wiadomości o konieczności ich dostarczenia. Dokumentację zaczął przywozić dopiero w trakcie postępowania upadłościowego. Świadek zeznała, że dopiero na tym etapie uzyskała informację, o tylu ilościach serii wyemitowanych obligacjach oraz o zakupach nieruchomości. Świadek wyraziła swoje zdziwienie, że spółka (...) S.A. funkcjonuje na rynku N. C., bo według niej jest cyt. „w rozsypce” i nigdy nie powinna wejść na ten rynek. Spółka nie miała majątku, i nadawała się do likwidacji. W latach 2011- 2012 zobowiązania spółki przekraczały jej majątek. B. B. (4) sugerowała D. R. (1) postawienie spółki w stan upadłości, mówiąc o konsekwencjach nie złożenia takiego wniosku. Świadek wskazała także, że wyniki spółki były „opłakane”. Ponadto zeznała, że dane przekazywane do N. C. nie miały odzwierciedlenia w dokumentacji rachunkowej spółki. Wskazała, że sprawozdanie finansowe zostało odebrane a niezłożone do KRS. Świadek wskazała, że po przekształceniu spółki w 2011 r., (...) S.A. praktycznie zaprzestała inwestycji i podstawowa działalność była realizowana w minimalnym stopniu pomimo tego, że w 2011 roku był przypływ ogromnych pieniędzy.

zeznania M. Ż. (2)

Zeznania spójne i konsekwentne. Sąd nie znalazł powodów do ich zakwestionowania. Świadek zeznała, że będąc zatrudnioną w firmie (...) s.c. B. B. (4), L. B. prowadziła księgowość firmy (...) S.A. Przed przekształceniem spółki, nie było problemów z księgowością. Dopiero po przekształceniu kontakt zaczął być utrudniony, i brakowało dokumentów. Spółka weszła na giełdę, emitowała obligację, a dokumentacji nie było. Świadek potwierdziła sporządzenie sprawozdania finansowego za 2011 r., lecz wskazała, że wielu dokumentów brakowało. Świadek zeznała, że były duże zaległości w ZUS. Wskazała, że z obligacji płacili część zadłużeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz, że spółka miała problem z płynnością i duże zadłużenie było już w 2011 roku.

zeznania
I. N.

Zeznania zasługują na przyznanie im waloru wiarygodności. Mają swoje odzwierciedlenie zarówno w zgromadzonej dokumentacji jak i zeznaniach świadków, będących pracownikami spółki (...) S.A., w tym M. L.. Świadek zeznała, że złożyła wniosek o jej upadłość, gdyż nie otrzymała wynagrodzenia za pracę, w łącznej kwocie 10.000 złotych, po tym jak jej stanowisko zostało zlikwidowane. Przed tym faktem D. R. (1) zaproponował jej zawarcie porozumienia o obniżeniu wynagrodzenia. Trzy dni po złożeniu wniosku, I. N. otrzymała zaległe wynagrodzenie, i w konsekwencji cofnęła wniosek.

ustna opinia biegłych i pisemne opinie ekonomiczne wydane przez (...) sp. z o.o.

Zarówno ustna opinia biegłych jak i pisemne opinie wraz z opiniami uzupełniającymi zasługują na przyznanie im waloru wiarygodności. Sąd uznał sporządzone opinię za odpowiadające wymogom prawa tj. jasne, pełne i nie zawierające sprzeczności oraz oparte na specjalistycznej wiedzy. Biegli z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości z (...) sp. z o.o.w S., po gruntownej i rzeczowej analizie dokumentacji spółki (...) Spółka Akcyjna wydali wyczerpujące opinie, które stanowią pełnowartościowy materiał dowodowy. Zgodnie z opinią biegłych sądowych, już w chwili emisji obligacji spółka (...) S.A. znajdowała się w sytuacji uzasadniającej złożenie wniosku o upadłość, nie zostały spełnione podczas emisji warunki wskazane w Ustawie o obligacjach, a dokumentacja ofertowa nie informowała należycie o rzeczywistej sytuacji finansowej spółki. Nadto biegli stwierdzili, iż środki pochodzące z emisji obligacji serii (...) do H zostały częściowo przeznaczone na cele inne niż wskazane w warunkach emisji, to jest łączną kwotę 1.921.093,39 złotych przeznaczono niezgodnie z celami emisji na obsługę posiadanego przez spółkę (...) S.A. zadłużenia. Emisja wszystkich serii obligacji odbywała się w trybie oferty prywatnej, tj. skierowanej do indywidualnie oznaczonych adresatów w łącznej liczbie nie większej niż 99, przy czym obligacje serii (...) i B miały charakter obligacji imiennych, a obligacje serii od C do I obligacji na okaziciela. Łącznie firma (...) SA posiadała 182 obligatariuszy, którzy nabyli obligacje serii od A do I, za łączną kwotę 14 625 000,00 zł. Zabezpieczeniem ustanowionym przez spółkę w ramach wyemitowanych obligacji były hipoteki na nieruchomościach, które jak wykazano w operatach szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego A. C. (1) zostały znacząco zawyżone.

pismo z Urzędu Skarbowego W. wraz z kserokopiami dokumentacji podatkowej (...) SA

(...) Spółka Akcyjna z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 68.966 zł. Sprawozdanie finansowe za 2010 r. ( (...) sp. z o.o.)

pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we W. wraz z dokumentacją spółki (...) SA

Wskazanie zaległości spółki na fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczenia Zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP.

1.1.2

zeznania B. B. (4)

Jak w punkcie 1.1.1.

pismo Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej wraz z odpisami akt rejestrowych spółki (...) SA

Dowód nie budzi wątpliwości. Akta rejestrowe spółki (...) Spółka Akcyjna oraz informacja z Sądu, że do akt rejestrowych spółki nie były składane sprawozdania finansowe za lata 2010 i 2011.

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

Opinia jasna, klarowna, sporządzona przez kompetentny podmiot. Nie budzi wątpliwości i stanowi pełnowartościowy materiał dowodowy. Na dysku twardym ujawniono m.in. pliki z przydziałem obligacji wyszczególnionym osobom, podjęte uchwały zarządu w sprawie przydziału obligacji, memorandum, oferty i prezentację, skany zawartych umów w tym z administratorem hipoteki. Na dysku ujawniono także plik z zobowiązania spółki, przygotowany przez pracowników spółki dla D. R. (1) zawierający formularz w E., w którym ujawniono 3 zobowiązania kredytowe wypowiedziane oraz pożyczki prywatne od wielu osób fizycznych, zaciągniętych w większości w 2011 roku, zaległości z tytułu faktur i usług, zaległości pracownicze, pożyczka od (...) oraz wydatki biura.

1.1.2

zeznania R. S. (3)

Świadek złożył zeznania odnośnie pożyczki (...) Sp. z o.o. we W. przez (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w W. umową z dnia 10 września 2010 roku. Świadek wskazał, że przy zawieraniu umowy obecny był osobiście D. R. (1). Pożyczka udzielona została w czterech transzach. Świadek kilkukrotnie spotykał się z D. R. (1). Firma miała zastrzeżenia, co do wartości nieruchomości, ale dopiero na etapie windykacji zaległości.

zeznania M. B. (7)

Świadek zeznał, że udzielił firmie (...) pożyczkę deweloperską w wysokości 800.000 złotych na okres 15 miesięcy, z oprocentowanie 16% w skali roku. Pożyczkę udzielił z uwagi na zabezpieczenie, które według rzeczoznawcy miało wynosić 1.400.000 złotych i zapewnienie p. G. o sytuacji finansowej (...) S.A. Pożyczka miała być jedynie do czasu uzyskania kredytu bankowego.

zeznania A. J.

Świadek będący pracownikiem (...) Banku S.A. zeznał, że znał D. R. (1) jako klienta banku. P. O. dostarczał dokumenty, ale D. R. (1) był osobą decyzyjną.

zeznania J. W. (1)

Świadek zeznał, że udzielił pożyczki spółce (...). (...) w kwocie 600.000 złotych, która została w całości spłacona.

zeznania J. O.

J. O. z uwagi na problemy z pamięcią, zeznał, że składał zeznania w 2014 r. przed ich wystąpieniem i je podtrzymał. Wskazał, że (...) S.A. zakupiła od niego działki przeznaczone pod zabudowę. W trakcie postępowania przygotowawczego wyjaśnił, że duża różnica w cenie sprzedaży nieruchomości wynika z przekształcenia działki w S..

zeznania P. N. (2)

Świadek, będący sąsiadem D. R. (1) zeznał, ze latem 2011 roku, D. R. zwrócił się do niego z prośbą o pożyczkę z uwagi na odmowę udzielenia kredytu przez bank. Udzielił mu pożyczki w kwocie 120.000 złotych. Część pożyczki została zwrócona, a na pozostałą część D. R. (1) przekazał 40 obligacji serii (...).

pismo (...) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wraz z załącznikami

protokół oględzin akt postępowań o sygn. IXCo674/12 i IXCo1292/12 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście IX Wydział Cywilny

Dowód nie budzi wątpliwości. Spółka do pisma załączyła dokumenty tj.

- umowa pożyczki nr (...) z dnia 10 września 2012 roku zawarta pomiędzy

(...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w W., repr. przez (...) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.a (...) sp. z o. o. (przekształcona w (...) Spółka Akcyjna w dniu 24 stycznia 2011 roku) repr. przez D. R. (1). Przedmiot umowy pożyczki stanowi kwota 5.700.000 złotych na okres 18 miesięcy, płatną w 4 transzach, odpowiednio w kwocie 1.600.000 zł, 600.000 zł, 900.000 zł, 2.600.000 zł. Prowizja- 256.500 zł. Zgodnie z § 2 pożyczki, jest ona oprocentowana stałą stopą procentową 20% w skali roku. Jako zabezpieczenie ustanowiono m.in. weksel własny in blanco, opatrzony klauzulą bez protestu. Aneks z dnia 3 listopada 2010 r. , aneks numer (...) z dnia 17 stycznia 2012 r.

- pięć faktur VAT wystawionych przez (...) na (...) S.A. tytułem wynagrodzenia w zakresie inwestycji

protokół oględzin akt postępowania o sygn. VIII GU 194/12 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

Akta sądowe prowadzone z wniosku (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w W. celem uzyskania klauzuli wykonalności na oświadczeniu w trybie art. 777 k.p.c., stanowiącym zabezpieczenie umowy pożyczki z dnia 10 września 2010 r.

protokół oględzin akt postępowania o sygn. VIIIGzd83/12 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

Akta sprawy z wniosku J. W. (2) o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez D. R. (1) wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania na zgodny wniosek stron.

protokół oględzin akt postępowania o sygn. VIIIGUp 62/12 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

Akta sprawy upadłościowej obligatariuszy (...) Spółka Akcyjna.

dokumentacja przekazana przez świadka B. B. (4)

Wiadomości e-mail kierowane przez B. B. do D. R. (1) wzywające do zapłaty zaległości za czynności księgowe.

ogłoszenia nr (...), (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, Raport bieżący funduszu nr (...) oraz Raport bieżący (...)

Dowód nie budzi wątpliwości.

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

Opinia jasna, klarowna, sporządzona przez kompetentny podmiot. Nie budzi wątpliwości.

1.1.2

zeznania B. B. (4)

Jak w punkcie 1.1.1.

zeznania M. Ż. (2)

Jak w punkcie 1.1.1.

ustna opinia biegłych i pisemne opinie ekonomiczne wydane przez (...) sp. z o.o.

Zarówno ustna opinia biegłych jak i pisemne opinie wraz z opiniami uzupełniającymi zasługują na przyznanie im waloru wiarygodności. Sąd uznał sporządzoną opinię za odpowiadającą wymogom prawa tj. jasne, pełne i nie zawierające sprzeczności oraz oparte na specjalistycznej wiedzy.

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

Opinia jasna, klarowna, sporządzona przez kompetentny podmiot. Nie budzi wątpliwości.

1.1.2

zeznania D. T.

Zeznania D. T. zasługują na wiarę. Zeznania znajdują potwierdzenie w zeznaniach J. D. (3) i P. K. (3) (poprzednio: G.). Świadek zeznała, że sprzedawała za prowizją obligację dla spółki (...), działając w spółce (...) Sp. z o.o., której prezesem był P. K. (3) (poprzednio- G.). Świadek zeznała, że oferowane obligacje były atrakcyjne dla potencjalnego klienta. Świadek nie miała wiedzy, dlaczego oferowane było oprocentowanie wyższe niż przeciętne na rynku oraz o zobowiązaniach spółki, gdyż swoją wiedze czerpała z dokumentacji przedstawionej przez (...) S.A. Świadek zeznała, że klienci pytali o ryzyko obligacji i zabezpieczenia, wskutek których przekazywała dokumenty finansowe spółki.

zeznania P. K. (3) (poprzednio G.)

Zeznania spontaniczne, szczere, szczegółowe i znajdujące odzwierciedlenie w zebranym materiale dowodowym, przez co Sąd przyznał im walor wiarygodności. Świadek zeznał, że był prezesem spółki (...) Sp. z o.o., która miała podpisaną umowę o świadczenie usług marketingowych ze spółką (...). (...) nie posiadała zezwolenia (...) na obrót obligacjami. Wskazał, że strony same zgłaszały się do spółki (znajduje to odzwierciedlenie w zeznaniach świadków, którzy zeznali, że spółka (...) kierowała ich do tejże spółki). Wskazał, że inwestorom były przedstawione komplety dokumentacji dot. emisji obligacji. Świadek utrzymywał kontakt z D. R. (1) w zakresie emisji obligacji. Jedynie w zakresie spraw technicznych kontaktował się z P. O.. Często prowadził także z D. R. rozmowy na temat świetlanej przyszłości spółki (...) S.A. Świadek wskazał, że z uwagi na zabezpieczenie hipoteczne nie obawiał się problemów finansowych spółki. Nabrał podejrzeń dopiero, jak spółka (...) zaprzestała wypłacać odsetki. Wtedy też spółka (...) przestała proponować obligację, pomimo namawiania do tego przez D. R. (1).

zeznania P. K. (1)

Świadek potwierdził nabycie obligacji za pośrednictwem (...) Sp. z o.o. Dowiedział się, że emisją obligacji (...) S.A. zajmuje się (...). P. G. (3) zapewniał o bardzo stabilnej sytuacji emitenta oraz o tym, że spółka jest najbardziej rozpoznawalną firmą deweloperską we W. wskazując na cel emisji obligacji. Ponadto spółka była notowana na giełdzie. Świadek nie miał wiedzy o pożyczce zaciągniętej w (...) na kwotę 5.700.000 zł bowiem nie było jej w prospekcie emisyjnym, w którym z kolei znalazł informację o wycenie nieruchomości na kwotę 3.200.000 zł. O znacznie niższej wartości nieruchomości dowiedział się dopiero na etapie post. upadł. od kuratora obligatariuszy S. L..

Świadek zeznał, że w jego odczuciu firma nie przeznaczyła środków z emisji obligacji na kolejne inwestycje mieszkaniowe tylko na rozwiązywanie wcześniejszych problemów finansowych. Wskazał, że według niego wycena została zawyżona, co doprowadziło do wprowadzenia go w błąd. Świadek dowiedział się o złej sytuacji finansowej dopiero jak zobaczył, że spółka nie składa wyników finansowych na giełdach.

protokół oględzin akt VI Ds. 359/12

Potwierdzenie współpracy (...) S.A. z (...) Sp. z o.o.

1.1.2

zeznania P. W. (3)

Zeznania świadka oparte na fachowej wiedzy, szczegółowe, merytoryczne, pozbawione ładunku emocjonalnego i pomimo czterokrotnego przesłuchania spójne i konsekwentne. Świadek, będący Prezesem (...) Sp. z o. o. opisał okoliczności nabycia obligacji- wskazał, że otrzymał propozycje nabycia obligacji bezpośrednio od (...) S.A., imieniem której działał jako dyrektor P. O.. Świadek wskazał, że spółka nie posiadała wiedzy o zobowiązaniach spółki (...) wobec (...) w żadnych dokumentach przesyłanych przez spółkę nie było żadnych informacji o pożyczce od spółki (...) pomimo tego, że spółka (...) była autoryzowanym doradcą i emitent przed każdą emisją obligacji miał obowiązek wysłania wszelkich dokumentów. Świadek zeznał przed Sądem, że nie miał wiedzy o wypowiedzeniu umowy przez B. Bank zaznaczając, że informacja taka powinna być w dokumentach emisyjnych, gdyż jest istotn a informacją. Zeznał, że nieruchomość wyceniona przez A. C. (1), która była zabezpieczeniem obligacji wynosiła 3.294.800,00 zł podczas gdy wycena tej nieruchomości wykonana w przeciągu roku, w związku z egzekucją wynosiła ok. 270.000 zł. Wskazał, że gdyby miał wiedzę dotyczącą rzeczywistej wartości nieruchomości to ani on działając jako (...) E. P. W. (3) ani spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zaangażowaliby swoich środków finansowych. Wskazał, że decyzja o nabyciu obligacji podejmowana była będąc w przeświadczeniu, że wartość zabezpieczenia rzeczowego znacząco przewyższa wartość zobowiązania z tytułu obligacji.

zeznania K. W. (5)

Świadek będąca pracownikiem firmy (...) z siedzibą w Ł. (autoryzowany doradca dla spółki (...) S.A.) wskazała, że w firmie zajmowała się obsługą skrzynki e-mail, gdyż do jej zadań w zakresie obligacji spółki (...), należało rozsyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących obligacji do inwestorów wskazanych przez P. W. (3). W przypadku zainteresowania inwestorów zgłaszała to także emitentowi (...) S.A.

ustna opinia biegłych i pisemne opinie ekonomiczne wydane przez (...) sp. z o.o.

Zarówno ustna opinia biegłych jak i pisemne opinie wraz z opiniami uzupełniającymi zasługują na przyznanie im waloru wiarygodności. Sąd uznał sporządzoną opinię za odpowiadającą wymogom prawa tj. jasne, pełne i nie zawierające sprzeczności oraz oparte na specjalistycznej wiedzy.

1.1.2

zeznania K. R. (2)

Zeznania zasługują na wiarę, bowiem są klarowne i spójne. Znajdują odzwierciedlenie w częściowych wyjaśnieniach D. R. (1), zeznaniach P. O. i zgromadzonej dokumentacji. K. R. (2) z Kancelarii Radców Prawnych „W., R. i (...) zeznał, że z inicjatywy P. G. (3) ( (...) S.A.) kancelaria zawarła umowę o świadczenie usług prawnych z (...) Spółka Akcyjna. Podpisanie umowy było poprzedzone spotkaniami z D. R. (1) i P. G. (3). Przedmiotem umowy było opracowanie projektu emisji obligacji wraz z wzorem informacji ustalenia warunków emisji obligacji, projektu nabycia obligacji, wzorem prognozy zobowiązań klienta. Świadek zeznał, że dokumenty nie zawierały informacji o pożyczce od (...) na kwotę 5.700.000 złotych. Kancelaria przygotowała dokumentację do serii obligacji od A do C, z zastrzeżeniem, że memorandum i dokument ofertowy do serii (...) przygotowywał P. W. (4) z (...) sp. z o.o.

płyta CD przekazana przez świadka K. R. (2) wraz z protokołem oględzin płyty CD przekazanej przez K. R. (2)

Dowód nie budzi wątpliwości i przedstawia dokumentację przygotowana przez kancelarię do emisji obligacji serii (...), B i C wraz z zawartą umową z (...) Spółka Akcyjna.

1.1.2

zeznania M. W. (2)

Świadek będąca dyrektorem w firmie (...) z siedzibą w K. zeznała, że nie była informowana przez emitenta (...) S.A. o zaciągniętych zobowiązaniach kredytowych oraz trudnościach ze spłatą i wypowiedzeniem kredytu. Firma, w której pracowała pełniła funkcję administratora do spraw hipoteki a zatem dokonywali comiesięcznej kontroli wpisów hipotecznych, oraz płatnika do spraw płatności, jak wskazała- dosłownie prowadzili depozyt obligacji, odcinki obligacji były przechowywane u nich w sejfie.

pismo (...) Spółka Akcyjna wraz z załącznikami

Umowa o pełnienie funkcji administratora hipoteki zawartą między (...) Spółka Akcyjna repr. przez (...) Spółka Akcyjna repr. przez G. P. (3) i K. R. (1) w dniu 17 czerwca 2011 roku dla nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) w P. Kw nr (...). Umowa dotyczyła obligacji serii (...), hipoteka do kwoty 4.000.000 zł zabezpieczająca roszczenia pieniężne posiadaczy obligacji.

pismo (...) Spółka Akcyjna wraz z załącznikami

Odpisy oświadczeń o ustanowieniu hipoteki celem zabezpieczenia emisji obligacji serii (...), B, C, D i E, wyceny nieruchomości na potrzeby postępowania upadłościowego i egzekucyjnego, lista obligatariuszy serii (...)-E. Spółka działająca pod firmą (...) Spółka Akcyjna nie uczestniczyła w obrocie obligacjami wyemitowanymi przez (...) Spółka Akcyjna- pełniła wyłącznie funkcję tzn. administratora hipoteki. Pięć umów o pełnienie funkcji administratora hipoteki (seria od A do E).

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

Opinia jasna, klarowna, sporządzona przez kompetentny podmiot. Nie budzi wątpliwości.

ustna opinia biegłych i pisemne opinie ekonomiczne wydane przez (...) sp. z o.o.

Zarówno ustna opinia biegłych jak i pisemne opinie wraz z opiniami uzupełniającymi zasługują na przyznanie im waloru wiarygodności. Sąd uznał sporządzoną opinię za odpowiadającą wymogom prawa tj. jasne, pełne i nie zawierające sprzeczności oraz oparte na specjalistycznej wiedzy.

zeznania W. W. (3)

Świadek będący dyrektorem w (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B., zajmował się całym procesem nabycia obligacji spółki (...) S.A. (...) był animatorem obligacji, a zatem musieli nabyć obligację. Decyzję w sprawie nabycia podjął zarząd. Zeznał, że w procesie nabycia obligacji spółki uczestniczyła firma (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.. Nie miał wiedzy o pożyczce zaciągniętej z (...). Świadek potwierdził nabycie obligacji serii (...), D, E i G, oraz fakt wprowadzenia obligacji serii (...),D, E do obrotu giełdowego i ich notowania na rynku C.. Świadek z dokumentów kojarzył, że nieruchomości były wycenione wyżej niż emisję obligacji.

zeznania Ł. J.

Świadek będący pracownikiem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B., potwierdził nabycie obligacji spółki (...) S.A. wskazując ilości poszczególnych serii oraz ilości zbytych na giełdzie obligacji. Wskazał, że obecnie obligacje są niezbywalne, ponieważ zostały wykluczone z obrotu giełdowego.

pismo z (...) SA wraz z załącznikami Umowa o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji serii (...), D, E, G.

Umowa o pełnienie sponsora agenta emisji obligacji serii (...), D, E, G- Zobowiązanie w szczególności do zakładania i prowadzenia rejestru właścicieli obligacji, wystawianie potwierdzeń nabycia akcji Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku dla obligacji wszystkich serii obligacji serii wyemitowanych przez spółkę, dopuszczonych do obrotu na giełdzie lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez giełdę w ramach rynku C.. Animator mocą umowy zobowiązał się do stałego zgłaszania na własny rachunek zleceń kupna i sprzedaży dłużnych instrumentów finansowych (obligacji) wszystkich serii emitowanych i dopuszczonych do obrotu na giełdzie lub wprowadzonych do alternatywnego systemu w ramach rynku C.. (...) S.A. potwierdził nabycie 38 obligacji C, 49 obligacji serii (...), 168 obligacji serii (...) i 30 obligacji serii (...).

1.1.2

zeznania P. H. (2)

Świadek będący syndykiem masy upadłości spółki (...) S.A. od dnia 6 listopada 2012 r. wskazał, że spółka była emitentem 9 serii obligacji wobec czego w postępowaniu upadłościowym tworzy się z mocy prawa osobne masy upadłości na majątku, na którym obligacje były zabezpieczone. Syndyk P. H. (2) wskazał, że zlecił wykonanie wycen nieruchomości będących zabezpieczeniem obligacji, które zostały wykonane przez biegłych W. R. i A. R.. Zeznał, że wyceny znacznie odbiegały od wierzytelności poszczególnych serii obligacji oraz od wycen sporządzonych na zlecenie D. R. (1). Świadek zeznał, że z uwagi na niezłożenie sprawozdania finansowego za rok 2011 przez D. R. (1) zrobił to osobiście. Wskazał, że szereg dokumentów nie było zaksięgowanych, gdyż po wpłynięciu do spółki nie były przekazywane do księgowości. Wskazał, że spółka była na pełnej księgowości, gdyż była spółką notowaną na (...). Wskazał, że nieruchomości mają małą wartość, są to pola.

zeznania B. B. (4)

Jak w punkcie 1.1.1.

zeznania M. Ż. (2)

Jak w punkcie 1.1.1.

ustna opinia biegłych i pisemne opinie ekonomiczne wydane przez (...) sp. z o.o.

Zarówno ustna opinia biegłych jak i pisemne opinie wraz z opiniami uzupełniającymi zasługują na przyznanie im waloru wiarygodności. Sąd uznał sporządzoną opinię za odpowiadającą wymogom prawa tj. jasne, pełne i nie zawierające sprzeczności oraz oparte na specjalistycznej wiedzy.

opinia biegłego z zakresu informatyki wraz z dyskiem twardym

Jak w punkcie 1.1.1.

opinie Biura (...)

Opinie wykazy szereg nieprawidłowości w sporządzonych operatach szacunkowych nieruchomości, mających być zabezpieczeniami kredytów.

dokumentacja przedłożona przez obligatariuszy oraz Z. M.

Dokumentacja potwierdza informacje zawarte w dokumentacji emisyjnej.

Protokoły oględzin dokumentacji

Dowody nie budzą wątpliwości, nie były kwestionowe w toku postępowania.

pismo z Urzędu Skarbowego W. wraz z kserokopiami dokumentacji podatkowej (...) SA

(...) Spółka Akcyjna z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 68.966 zł. Sprawozdanie finansowe za 2010 r. (R. sp. z o.o

pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we W. wraz z dokumentacją spółki (...) SA

Wskazanie zaległości spółki na fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczenia Zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP.

zeznania

P. K. (4), Ł. S. (1),

Świadkowie zgodnie zeznali, że oferowali obligację, które wydawały im się atrakcyjne z uwagi na zabezpieczenie hipoteczne. Obligacje ich ocenie odpowiadały przepisom, a wycena była dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego, przez co nie budziła ich wątpliwości. Spółka (...) S.A. została zarekomendowana przez (...) S.A. (...) C. i (...) zawarła umowę o współpracę z (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i na tej podstawie oferowała obligację (...) S.A.

zeznania

R. C.

Świadek potwierdził, że otrzymał dokumenty od (...) Sp. z o.o., które przedstawiał zainteresowanym osobom. Wskazał, że klienci kierowali się zyskownością inwestycji i zabezpieczeniem na nieruchomościach.

zeznania D. T.

Świadek będąc dyrektorem inwestycyjnym w spółce (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której prezesem był P. K. (3) (poprzednio- G.), oferowała w ramach pracy obligację (...) S.A. W przypadku zainteresowania ich nabyciem przekazywała dane potencjalnego obligatariusza do (...) S.A., który przygotowywał ofertę dla danego klienta przesyłając ją do spółki (...) Sp. z o.o. Świadek zeznała, że oferowane obligacje były atrakcyjne dla potencjalnego klienta. Świadek nie miała wiedzy dlaczego oferowane było oprocentowanie wyższe niż przeciętne na rynku oraz o zobowiązaniach spółki, gdyż swoją wiedze czerpała z dokumentacji przedstawionej przez (...) S.A. D. T. zeznała, że klienci pytali o ryzyko obligacji i zabezpieczenia, wskutek których przekazywała dokumenty finansowe spółki. Zeznania znajdują potwierdzenie w zeznaniach J. D. (3) i P. K. (3) (poprzednio: G.).

zeznania G.

K.

Świadek proponował obligację (...) S.A., współpracując bez jakiejkolwiek umowy z firmą (...), która to firma pośredniczyła w sprzedaży obligacji. W procesie nabycia kontaktował się z P. W. (3), który wysłał mu ofertę drogą elektroniczną. Osobiście również nabył 30 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

zeznania K. R. (3)

Świadek opierał się na treści dokumentów uzyskanych od G. (...), w tym wycenie rzeczoznawcy tam zawartej.

zeznania I. K. (2)

Świadek potwierdziła pozyskiwanie klientów do nabycia obligacji spółki (...) Spółka Akcyjna.

zeznania

Ł. B.

Świadek będący prezesem G. (...) opisał okoliczności podpisania umowy z (...) sp. z o.o.

zeznania K. R. (3), I. K. (2), K. M. (7)

A. B. (7), R. D., Ł. B., R. S. (4)

Świadkowie potwierdzili pozyskiwanie klientów na nabycie obligacji. Wiedzę o obligacjach czerpał z dokumentacji dostarczonej przez (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Doradcy mieli przeprowadzone szkolenie z obligacji (...) S.A.

zeznania

R. D.

Świadek zeznał, że otrzymał ofertę sprzedaży obligacji, zabezpieczonych hipotecznie od firmy (...). Wskazał, że spółka (...) S.A. była notowana na giełdzie, a wartość nieruchomości przekraczała wartość obligacji. W ocenie świadka, gdyby nieruchomości były wycenione prawidłowo nie byłoby obecnie problemów.

zeznania

B. K. (5)

Świadek, będąca Prezesem GO (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wskazała, że firma dostała propozycję i ofertę od P. G. (3) na emisję obligacji (...) Spółka Akcyjna. Wskazała, że między nimi a sprzedającym obligację występował podmiot pośredniczący (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zeznała, że nie miała wiedzy o pożyczce wobec (...), gdyż w dokumentacji była jedynie ogólna informacja o zobowiązaniach. Zabezpieczeniem obligacji miała być nieruchomość gruntowa oszacowana na kwotę ponad 3 miliony złotych.

zeznania

A. B. (8)

A. B. (8) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria (...) oraz będąca współwłaścicielem kancelarii (...) zeznała, że firma przekazywała kontakt do osób fizycznych, które byłyby zainteresowane kupnem obligacji. Umowa ze spółką (...) S.A. nie była zawierana.

zeznania J. Ż.

Zeznania spójne i konsekwentne. J. Ż. zeznał, że w ramach prowadzonej działalności współpracował z firmą (...), biorąc udział w obrocie obligacjami spółki (...) S.A. Podczas spotkań oferujących obligację pokazywał prospekt emisyjny firmy. Wiedza świadka opierała się na informacjach ujawnionych w prospekcie emisyjnym oraz organizowanych w sprawie tych obligacji szkoleniach. Świadek zeznał, że miał szkolenie ze sprzedaży obligacji (...) S.A. Jako pośrednik polecał te obligacje. Wskazał, że czytał prospekt emisyjny i nic nie budziło jego zastrzeżeń.

zeznania Ł. J.

Świadek, jako animator w Biurze (...) zajmował się animacją obligacji (...) S.A. tzn. wystawianie po stronie kupna i sprzedaży określonej oferty o określonej wysokości ustalonej w regulaminie giełdy.

zeznania A. B. (7)

Świadek będąca pracownikiem w spółce działającej pod firmą (...) sp. z o.o. wskazała, że spółka nie współpracowała z (...) S. A. Pracownicy jedynie grzecznościowo przedstawiali ofertę obligacji klientom. Zajmował się tym R. D.. D. R. (1) zapewniał, że wszystko będzie w porządku. Wskazała, że klienci nabywali obligację z uwagi na zabezpieczenie oraz fakt, że spółka była notowana na giełdzie.

zeznania W. F. (1)

Świadek opisał okoliczności pośrednictwa w sprzedaży obligacji serii (...) spółki (...) S.A., wskazując że pozyskał 10 klientów, którzy zainwestowali 460.000 zł a także serii (...), G, H i I, łącznie pozyskując 21 klientów, odpowiednio trzynastu, pięciu, jednego i dwóch. P. F. (2) zainteresował się obligacjami (...) S.A. poprzez firmę (...). W zakresie obligacji C zwrócił się do niego (...), zaś w zakresie pozostałych D. R. (1), z którym poprzez firmę podpisał pośrednictwo. Zaznaczył, że przekazane przez D. R. (1) dokumenty wyglądały bardzo wiarygodnie, dlatego na ich zakup zdecydowali się jego najbliżsi przyjaciele i członkowie rodziny. Oferta obligacji przekonała go tym, że była wysokoprocentowa i miała zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Świadek zeznał, że nigdy D. R. (1) nie przekazywał mu informacji ani dokumentów o pożyczce w kwocie 5.700.000 zł i jej warunkach. Świadek zeznał, że skoro operaty szacunkowe zostały podpisane przez rzeczoznawcę majątkowego A. C. (1) to w 100% zawierzył wycenom. P. F. (2) wskazał, że inwestycja w obligacje „zabezpieczone”, co okazało się nieprawdą wydawała się korzystna, tym bardziej, że oprocentowanie było dwukrotnie wyższe niż lokat bankowych. Zeznał, że oferta była kusząca dla klientów, gdyż nie dość że była wysokoprocentowa, to wycena gruntów będących zabezpieczeniem pokrywała z nawiązką wartość obligacji oraz odsetki.

zeznania R. W.

Świadek zeznał, że jako agent w ramach prowadzonej działalności przesłał otrzymaną ofertę nabycia obligacji (...) S.A. A. Z. (1), która miała dodatkowo przesłać ją znajomym. Świadek zeznał, że najprawdopodobniej nie było tam informacji o pożyczce za 5.700.000, bo w takim wypadku nie zaoferowałby tych obligacji klientom. Wskazał, że wartość obligacji przekraczała wartość emisji tych obligacji

dokumentacja przedłożona przez B. K. (5)

Dowód nie budzi wątpliwości.

protokół oględzin płyty CD z zawartością email przesłanej przez B. K. (5) wraz z załącznikami

Dowód nie budzi wątpliwości.

dokumentacja przekazana przez świadka R. C.

Dowód nie budzi wątpliwości.

dokumentacja przekazana przez świadka Ł. B.

Dowód nie budzi wątpliwości.

dokumentacja przekazana przez świadka G. K. (1)

Dowód nie budzi wątpliwości.

protokół oględzin płyty z historią transakcji z Millennium Bank rachunku o nr (...)

Ujawniono transakcje finansowe pomiędzy spółką (...) sp. z o.o. oraz (...) S.A. a (...) Sp. z o.o., w tym za doradztwo przy emisji obligacji.

pismo (...) Bank (...) SA wraz z historią rachunku o nr (...)

Rachunek bankowy został otwarty w dniu 20 stycznia 2012 r. dla spółki (...) S.A.

pismo (...) Bank (...) SA wraz z historią transakcji na rachunkach nr (...)

Historia transakcji dwóch rachunków bankowych prowadzonych przez (...) Bank (...) S.A. dla spółki (...) S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

pismo z N. Bank z historią rachunku o nr (...)

Historia transakcji dwóch rachunku bankowego prowadzonego przez neoBank ( (...) Bank Spółdzielczy S.A.) dla spółki (...) S.A. w okresie od 11 kwietnia 2012 roku do dnia 28 marca 2013 roku. Z rachunku płacone były wynagrodzenia dla pracowników, za usługi rachunkowe, zaliczki od JW. (...), odsetki od umowy pożyczki udzielonej przez M. B. (7), G. P. (2).

pismo Bank (...) SA wraz z wyciągiem z rachunku o nr (...)

Historia rachunku bankowego w okresie od 1 stycznia 2011 do 20 sierpnia 2012 r. Historia transakcji zawiera m. in. wypłaty pierwszych odsetek obligatariuszom seri D: L. I., P. B. (3), M. H. (3) i inny.

protokół oględzin akt VI Ds. 359/1

Dowód nie budzi wątpliwości. Świadczy o współpracy ze spółką (...) sp. z o.o.

1.1.2

zeznania T. B.

Świadek potwierdził nabycie obligacji za pośrednictwem (...), wskazał, że ofertę otrzymał drogą elektroniczną. D. T., będąca pracownikiem ww. spółki zapewniała T. B. o bezpieczeństwie inwestycji i jej atrakcyjności. Świadek z dokumentacji pozyskał informację o wartości nieruchomości, która była uwidoczniana w wyciągu z operatu i wynosiła 3.191.800 zł i na tym oparł swoją wiedzę. O sytuacji finansowej uzyskał wiedzę z bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz bilansu zysków i strat za 2010 r. O pożyczce wiedzy nie posiadał.

zeznania

A. B. (1)

Świadek zeznał, że gdyby nie zabezpieczenie nie nabyłby obligacji. Wskazał, że bardzo szczegółowo analizował sytuację finansową emitenta, w tym bilans i rachunek wyniku, a także operat szacunkowy.

zeznania

A. C. (2)

Świadek potwierdził nabycie obligacji. O spółce (...) S.A. dowiedział się od P. K. (3), który wysłał mu ofertę nabycia obligacji, do którego był załączony operat szacunkowy podpisany i opatrzony pieczęcią rzeczoznawcy. Świadek przed zakupem obligacji analizował dokumentacje spółki pod kątem jej kondycji finansowej i nie znalazł żadnej informacji o tak wysokim zadłużeniu spółki.

zeznania W. G.

Świadek nabył 10 obligacji serii (...) o wartości 10.000 zł każda, mając wiedzę o wycenie nieruchomości przez rzeczoznawcę A. C. (1), przy czym wartość miała wynosić 3.200.000 zł a wartość emitowanych obligacji 2.500.000 zł.

Świadek został zaproszony na spotkanie dla potencjalnych inwestorów, na którym D. R. (1) przedstawił swój projekt, po którym zdecydował się je nabyć.

zeznania R. H.

Świadek potwierdził nabycie obligacji. Wskazał, że czytał prospekty emisyjne, i zdecydował się na zakup obligacji z uwagi na atrakcyjne oprocentowanie i zabezpieczenie obligacji. Wskazał, że dla obligatariuszy bardzo ważnym jest zabezpieczenie wykupu obligacji. Dopiero z pisma od syndyka dowiedział się o przeszacowaniu nieruchomości. Nie miał wiedzy o pożyczce udzielonej od (...), choć kontaktował się nawet z główną księgową, by znać sytuację finansową spółki.

zeznania A. I.

Świadek potwierdził nabycie obligacji za pośrednictwem firmy (...) Spółka Akcyjna. O emisji obligacji dowiedział się z Internetu. Zeznał, że był zapewniany, że w przypadku jakiejś wątpliwej sytuacji, obligatariusze są zabezpieczeni nieruchomościami. P. obligację serii (...) nabył, po zapoznaniu się z dokumentacją ofertową, a kolejne serii (...) po namowach D. R. (1), który zachęcał tym, że oferta jest korzystna i zabezpieczona nieruchomością o dużej wartości. Nie miał wiedzy o pożyczce w (...).

zeznania M. J. (2)

Świadek potwierdził nabycie obligacji przez spółkę (...) Spółka Akcyjna.

zeznania

B. K. (1)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji, będąc wprowadzona w błąd, że to dobra lokata kapitału. Korzystała z pomocy analityków spółki (...) Sp. z o.o. Świadek opowiedziała o wieczorach inwestycyjnych, podczas których proponowano zakup obligacji, przedstawiając prezentacje multimedialne m.in. z nieruchomościami, pokazując korzyści z inwestycji prężnie rozwijającej się firmy. Spółka (...) była przedstawiana jako lider na rynku (...). Na spotkaniach bywał także D. R. (1). B. K. (1) zakupiła obligację głównie z uwagi na zabezpieczenie rzeczowe, dzięki czemu miały to być bezpieczne ulokowanie kapitału.

zeznania

P. K. (1)

Świadek potwierdził nabycie obligacji za pośrednictwem (...) Sp. z o.o. Dowiedział się, że emisją obligacji (...) S.A. zajmuje się (...). P. G. (3) zapewniał o bardzo stabilnej sytuacji emitenta oraz o tym, że spółka jest najbardziej rozpoznawalną firmą deweloperską we W. wskazując na cel emisji obligacji. Ponadto spółka była notowana na giełdzie. Świadek nie miał wiedzy o pożyczce zaciągniętej w (...) na kwotę 5.700.000 zł bowiem nie było jej w prospekcie emisyjnym, w którym z kolei znalazł informację o wycenie nieruchomości na kwotę 3.200.000 zł. O znacznie niższej wartości nieruchomości dowiedział się dopiero na etapie post. upadł. od kuratora obligatariuszy S. L..

Świadek zeznał, że w jego odczuciu firma nie przeznaczyła środków z emisji obligacji na kolejne inwestycje mieszkaniowe tylko na rozwiązywanie wcześniejszych problemów finansowych. Wskazał, że według niego wycena została zawyżona, co doprowadziło do wprowadzenia go w błąd. Świadek dowiedział się o złej sytuacji finansowej dopiero jak zobaczył, że spółka nie składa wyników finansowych na giełdach.

zeznania A. D. (1)

Świadek potwierdziła nabycie 6 obligacji serii (...), o których dowiedziała się z Internetu.

zeznania

R. K. (2)

Świadek potwierdził nabycie obligacji, wskazując, że całkowicie pominięta była informacja o bardzo złej sytuacji finansowej spółki. Świadek zapoznawał się ze wszystkimi dokumentami. Nie miał wiedzy, że obligację zamiast na inwestycję zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań oraz o 20% pożyczce. Świadek kupując obligację, kierował się także wartością nieruchomości, będącej zabezpieczeniem, która kilkukrotnie przewyższała wartość emisji. Świadek zaufał wycenie rzeczoznawcy jako profesjonaliście wyceny nieruchomości. Wskazał, że pomimo złej sytuacji finansowej D. R. (1) przeprowadził spotkanie w hotelu (...), by zachęcić kolejne osoby do zakupu obligacji, nie wspominając w ogóle o tragicznej sytuacji spółki.

zeznania

P.

L.

Świadek potwierdził nabycie obligacji. Zapoznawał się z dokumentacją, ale dopiero po zakupie dowiedział się o pożyczce w (...) i wypowiedzeniu umowy w (...) Banku Spółka Akcyjna. Jakby wiedział o kredycie nie kupiłby obligacji.

zeznania

J. M. (3)

Świadek o obligacjach uzyskał wiedzę od pracowników (...) Sp. z o.o., P. G. (3) i M. D. (2), którym zaufał, że obligację są bezpieczne. Argumentem przemawiającym za zakupem obligacji było to, że wartość zabezpieczenia przekraczała wartość obligacji. Z tego też względu nabył 20 obligacji serii (...) o wartości 10.000 zł każda. Dopiero później okazało się, że wartość nieruchomości stanowi kilka procent wartości emisji. Świadek nie miał wiedzy o pożyczce zaciągniętej w (...).

zeznania

M. N. (1)

Świadek potwierdził nabycie obligacji, po telefonicznej propozycji ich nabycia, przedstawionej przez P. G. (3) z firmy (...) Sp. z o.o. Wymieniony przekonywał, że sytuacja firmy jest dobra, i że osobiście ją kontroluje prosząc o ich zakup, gdyż obawiał się, że nie uda mu się przeprowadzić emisji obligacji. P. G. (3) miał bowiem mieć dobre kontakty z D. R. (1). Świadek wielokrotnie rozmawiał także z D. R. (1), który go przekonywał że obligację są bardzo dobrze zabezpieczone na nieruchomości. Świadek nie miał wiedzy o wysokości pożyczki z (...) gdyby wiedział nie kupiłby obligacji. O wartości nieruchomości czerpał wiedzę z wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

zeznania

A. P. (5)

Potwierdziła nabycie obligacji za pośrednictwem (...) Sp. z o.o. przez Dyrektora (...) D. T.. Świadek przy zakupie obligacji miała wiedzę o wartości nieruchomości wycenionej 3.191.800 zł i nie wiedziała o istniejącym zadłużeniu.

zeznania R. S. (1)

Świadek potwierdził nabycie obligacji serii (...). Czytał prospekt emisyjny i operat szacunkowy.

zeznania

J. S. (1)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji serii (...), B i G, ze względu na propozycję przedstawioną przez firmę (...) sp. z o.o. Świadek zapoznał się przed zakupem ze stroną internetową (...) S.A. i dużo rozmawiała z D. T., na temat proponowanej inwestycji, która namawiała ją do nabycia bardzo dobrze zabezpieczonych obligacji. (...) sp. z o.o. proponowało również inne obligację, ale zaznaczali, że nie mają takiego zabezpieczenia jak obligację spółki (...). Świadek upatruje winy A. C. (1). Świadek nie miała wiedzy o wysokoprocentowej pożyczce zawartej przez (...) S.A. Gdy zaprzestano wypłaty odsetek, wniosła o wyjaśnienia i uzyskała informację od P. G. (3), dowiadując się o wypowiedzeniu umowy w (...) Banku, choć później okazało się, że miało to miejsce dużo wcześniej.

zeznania

H. S.

Świadek potwierdził nabycie obligacji, które zostały mu polecone przez znajomego. Wskazał, że nie miał wiedzy o kredycie zaciągniętym w (...).

zeznania

I. T.

Świadek zdecydowała się nabyć obligację o łącznej wartości 20.000 złotych w uwagi na zapewnienia P. G. (3) z (...) sp. z o.o. o ich bezpieczeństwie z uwagi na zabezpieczenie na gruntach- miało być większe niż wartość obligacji. I. T. nie miała także wiedzy o pożyczce od (...), w prospekcie emisyjnym taka informacja nie była zawarta.

zeznania G. U.

Świadek potwierdził nabycie obligacji przez pośrednika, i wskazał, że według przedstawionych informacji obligację posiadały one wystarczające zabezpieczenie.

zeznania P. W. (1)

Świadek potwierdził zakup obligacji serii (...) i serii (...). Był na spotkaniu z D. R. (1), w W., gdzie promowano inwestycję w obligację spółki (...) S.A. Do zakupu przekonał go D. R. (1), który zachwalał obligację. Świadek wiedział, że wartość nieruchomości, będącej zabezpieczeniem jest wyższa od wartości emisji i zeznał, że nikt by nie kupił obligacji, gdyby nie było zabezpieczenia.

zeznania T. W. (1)

Świadek nabył obligację, do których został namówiony przez spółkę (...) sp. z o.o. drogą elektroniczną. Zdecydował się je nabyć z uwagi na to, że były zabezpieczone hipotecznie na trzykrotność wartości obligacji. Do prospektu emisyjnego była załączona wycena nieruchomości. Zeznał, że nie miał wiedzy na temat zobowiązań, gdyż nie były dostępne w prospekcie emisyjnym.

zeznania M. S. (5)

Świadek potwierdził nabycie przez fundusz (...) w ramach którego jest wydzielony (...) Fundusz (...) Obligacje 1, 10 obligacji serii (...). Fundusz dokonał ich zbycia w całości.

1.1.2

zeznania J. D. (1)

Świadek opisał okoliczności zakupu obligacji i licznych rozmów prowadzonych w sprawie sytuacji finansowej spółki. J. D. wskazał, że gdyby znal rzeczywistą sytuację finansową spółki, i miał wiedzę o zadłużeniu z tytułu wypowiedzianej umowy kredytowej (...) Bank S.A. nigdy nie zdecydowałby się na zakup obligacji. Nadto stwierdził, że żaden z obligatariuszy nie nabyłby obligacji gdyby wiedział o warunkach zaciągniętej pożyczki od firmy (...), bowiem wszelkie przychody z działalności operacyjnej spółki (...) musiałaby być przeznaczona na obsługę tego zadłużenia. Wskazał także na warunki pożyczki, jakimi było poręczenie wekslowe osobiste przez D. R. (1) i członków jego rodziny oraz zabezpieczenie na wszystkich nieruchomościach. Nadto wskazał, że był zapoznać się z nieruchomościami w P. już po zakupie obligacji, i gdyby miał wiedzę wcześniej nie zakupiłby obligacji- świadka dzieli do nich 350 km. Wskazał także, że wycena była dołączona do prospektu emisyjnego i nie miał wiedzy, że została dokonana na potrzeby zaciągnięcia kredytu hipotecznego a nie sprzedaży obligacji. Stwierdził, że sprzedaż obligacji miała zapewnić płynność finansową (...) S.A. i spowodować to, by inni potencjalni obligatariusze nie dowiedzieli się o rzeczywistej sytuacji finansowej emitenta. Podkreślił także, że w prospekcie emisyjnym nie było informacji o wysokości zadłużenia. Świadek wskazał, że zakupił obligacje z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie, bo z uwagi na zawyżoną wartość nieruchomości, nie chciał ich objąć. Wskazał, że otrzymał niewielką część odsetek z tytułu posiadanych obligacji. Świadek wskazał, że oferowano mu zakup obligacji serii (...), czemu stanowczo odmówił wskazując, na ogromnie zawyżoną wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie oraz wskazując, że jest to oszustwo.

zeznania S. B. (2) (B.)

Świadek potwierdził zakup obligacji przez firmę (...) Spółka Akcyjna. Wskazał, że w chwili nabywania obligacji nie miał wiedzy o zadłużeniu spółki i wskazał, że ulokował łącznie 210.000 zł z uwagi na uzyskaną informację o zabezpieczeniu hipotecznym, przez co wydawały się być bezpieczną inwestycją. Od ww. firmy dowiedział się o upadłości. Świadek stracił dorobek życia.

zeznania

M. B. (4)

Świadek dokonała zakupu obligacji serii (...) (20 obligacji po 10.000 zł każda) przez (...) sp. z o.o., za pośrednictwem P. G. (3). Świadek nie miała wiedzy o zobowiązaniach spółki. Wskazała, że wiedze posiadała taką, jaka była podana w dokumentach. Dopiero później dowiedziała się, że wartość nieruchomości są znacznie zawyżone.

zeznania

M.

B.

Świadek wskazał, że przed zakupem obligacji za 20.000 zł, czytał wszystkie dokumenty z zabezpieczeniem obligacji i nie wiedział nic o kredytach na kwotę 5mln zł oraz o wypowiedzianej umowie przez (...) Bank S.A. Wskazał, że zakupił je z uwagi na wysokie oprocentowanie i dobre zabezpieczenie, które było wyższe niż wartość obligacji. Świadek nie odzyskał żadnych pieniędzy. W przypadku wiedzy na temat wysokości zadłużenia, M. B. nie zakupiłby obligacji.

zeznania

E. B. (1)

E. B. (1) zeznała, że nabyła obligację z uwagi na atrakcyjną ofertę, którą przedstawił jej wstępnie syn T. Z.. W prospekcie emisyjnym nie było żadnej informacji o zaciągniętej pożyczce, więc nie miała wiedzy o pożyczce w (...). Informację o wycenie uważała za wiarygodną i prawdziwą.

zeznania

T. Z.

Świadek zeznał, że przedstawił swojej matce E. B. (1) ofertę zakupu obligacji (...) S.A., gdyż była ona zainteresowana obligacjami zabezpieczonymi hipoteką. Potwierdził nabycie przez nią obligacji.

zeznania

S.

C.- P.

Świadek wskazała, jakie obligacje zakupił tj. imienne serii (...) na łączną kwotę 100.000 zł oraz 10 obligacji serii (...). Zakup obligacji zaproponował G. K. (1). S. P. (2) kondycję finansową spółki sprawdzała w Internecie oraz analizowała przedstawione dokumenty. Świadek nie miała wiedzy o pożyczce od (...) opiewającą na kwotę 5.700.000 złotych. Kierowała się przy decyzji w sprawie nabycia obligacji atrakcyjnym oprocentowaniem i zabezpieczeniem.

zeznania

P.

C.

Świadek potwierdził nabycie 10 obligacji o wartości 10.000 zł każda. Decydując się na zakup kierował się wartością nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie obligacji, która zwiększała wiarygodność obligacji. Świadek nie wiedział o wypowiedzeniu umowy w (...) Bank Spółka Akcyjna.

zeznania S.

C.

Świadek wskazał, jakie obligacje zakupił tj. imienne serii (...) na łączną kwotę 100.000 zł i serii (...) o wartości nominalnej 100.000 zł. Opisał okoliczności zakupu oraz zaprzestania wpływania odsetek, postępowanie likwidacyjne. Świadek wskazał, że nie kupiłby obligacji gdyby wiedział, że emitent zaciągnął pożyczkę z oprocentowaniem 20%. S. C. korzystał z pomocy doradcy G. K. (2). Wskazał, że nie miał informacji, że działka nie została sprzedana. Świadek czuje się oszukany.

zeznania

G. C.

G. C. potwierdził nabycie 4 obligacji serii (...). Idąc do firmy (...) chciał ulokować środki finansowe w złocie, ale został przekonany do zainwestowania w obligację (...) S.A. Świadek zeznał, że był zapewniony, że nie można ponieść straty. R. D. zapoznawał świadka z warunkami emisji, i wskazywał na zabezpieczenie i cel obligacji.

zeznania

P. F. (1)

Świadek zeznał, że do nabycia obligacji przekonało go zabezpieczenie obligacji. (...) kilkukrotnie przewyższały emisję obligacji. Nie miał wiedzy o pożyczce w kwocie 5.700.000 zł, w prospekcie emisyjnym była informacją, że firma nie ma problemów finansowych. Wskazał, że rzeczoznawca majątkowy jest dla niego podmiotem zaufania publicznego, przez co nie analizował szczegółowo operatu szacunkowego.

zeznania

A. G.

A. G. potwierdziła nabycie obligacji.

zeznania

T.

G.

Świadek potwierdziła nabycie dwóch serii obligacji przez pośrednika firmę (...).

zeznania W. H.

Świadek zeznał, że zakupił obligację przez Biuro Doradztwa (...) będąc zapewniany, że jest to bezpieczna inwestycja. Czytał prospekt emisyjny, informacje o zabezpieczeniu na nieruchomości za 5.000.000 zł. Nie miał wiedzy o wypowiedzeniu kredytu przez (...) Bank S.A. Wskazał, że celem obligacji była budowa nowych nieruchomości. Wskazał, że otrzymał odsetki w kwocie 1.000 zł za trzy kwartały. W lipcu 2012 r. dowiedział się o niewypłacalności (...) S.A.

zeznania G. J.

Świadek potwierdziła nabycie obligacji serii (...) i serii (...), zachęcona wypłatą pierwszych odsetek. Świadek wskazała, że obligację miały być zabezpieczone na nieruchomościach. W zakupach pośredniczyło biuro (...) Spółka Akcyjna. Nie miała wiedzy o zobowiązaniach emitenta w chwili nabywania obligacji.

zeznania M. K. (1)

Świadek potwierdził nabycie obligacji serii (...) za pośrednictwem (...) Sp. z o.o., z uwagi na zabezpieczenie hipoteczne, którego wymuszona wartość miała wynosić 4.178.940 zł. Był pewien, że zabezpieczenie w pełni zabezpiecza roszczenie. Świadek zweryfikował operat w (...) Stowarzyszeniu (...), gdzie uzyskał wstępną negatywną opinię o wycenie.

zeznania

R. K. (3)

Świadek potwierdził nabycie obligacji B i G z uwagi na wartość nieruchomości i atrakcyjne oprocentowanie. Świadek przed nabyciem obligacji zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za 2010 r. oraz warunkami emisji. Nie wyczytał w raportach informacji o wypowiedzeniu umowy w (...) Banku ani nie miał wiedzy o 20% oprocentowaniu zobowiązania.

zeznania

T. K. (2)

Świadek wskazał, że przy zakupie obligacji weryfikował dokumentację, jednakże nie miał możliwości przeanalizowania wyceny zabezpieczeń.

zeznania

E.

K.

Świadek potwierdził nabycie obligacji. W kwestii inwestycji zaufał doradcy G. K. (1).

zeznania A. K. (1)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji serii (...) i E, poprzez Biuro (...), kierując się informacjami podawanymi w mediach, które przedstawiały firmę w dobrym świetle.

zeznania

B. K. (2)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji.

zeznania K. K. (6)

Świadek potwierdził nabycie obligacji, wskazując, że zakupu dokonali od firmy (...) Sp. z o.o. O obligacjach dowiedział się w Internecie.

zeznania

A. K. (2)

Świadek potwierdził nabycie obligacji za pośrednictwem firmy (...), kierując się zabezpieczeniem rzeczowym w postaci nieruchomości, które znacznie przewyższało wartości obligacji. Świadek miał na względzie, że firma (...) działała już na rynku kilka lat, więc wydawała się wiarygodna. Świadek wskazał, że problemem nie była pożyczka a warunki jej zawarcia.

zeznania

G.

A. L.

Świadek potwierdził nabycie 5 obligacji serii (...) wyemitowanych przez (...) S.A. o wartości 10.000 zł każda. Od P. G. (3) dowiedział się, że zabezpieczenie jest dokładnie monitorowane przez (...)., który odpowiadał za doprowadzenie do emisji obligacji, oraz sprawdzanie całości dokumentacji zabezpieczenia.

zeznania

B.

M.

B. M. (4) potwierdził nabycie obligacji przez pośrednictwo R. D., który zapewniał, że nawet gdyby coś się działo, to nieruchomości przewyższają wartość obligacji. Świadek zeznał, gdyby wiedział o pożyczce na 5.700.000 zł nie kupiłby obligacji.

zeznania

A. N.

Świadek potwierdziła nabycie obligacji. Zapoznała się z prospektem emisyjnym i z operatem szacunkowym, który dawał gwarancję, że emisja jest rzetelna i a jej wysokość gwarantowała bezpieczeństwo inwestycji. Jak wskazała, gdyby wiedziała o 20% pożyczki na pewno zapaliłoby mi się światełko. Nie miała wiedzy o wypowiedzeniu umowy w B. Banku i zaciągnięciu pożyczki w (...).

zeznania

A. M. (2)

A. M. (2) potwierdził dwukrotny zakup obligacji serii (...) i serii (...). Świadek był zapewniany, że spółka (...) S.A. jest wiarygodna i wypłacalna, i była sprawdzana przez specjalne firmy.

zeznania

M.

M.

Świadek wskazał wartość zakupionych obligacji (30.000 zł) oraz to, że zabezpieczeniem obligacji była nieruchomość o wartości dwukrotnie wyższej niż emisja obligacji, co było podyktowane jego chęcią zakupu obligacji. Świadek nie widział nic o wypowiedzeniu umowy w (...) Banku S.A. ani o pożyczce na 5.700.000 zł z oprocentowaniem 20%. Gdyby miał taką wiedzę, nie zakupiłby obligacji. Był jednak zapewniany, że z uwagi zabezpieczenia na nieruchomości, zawsze będzie możliwość odzyskania należności.

zeznania

E. M.

Świadek potwierdziła nabycie obligacji przez pośrednika, któremu zaufała.

zeznania P. G. (4)

Świadek potwierdził nabycie obligacji przez E. M.. Świadek szukał klientów na nabycie obligacji (...) S.A., bez jakiejkolwiek umowy, wysyłając oferty nabycia obligacji do 250 znajomych.

zeznania

B.

M.

Świadek potwierdził nabycie 3 obligacji serii (...) i wskazał, że nadal je posiada. W procesie nabycia obligacji pośredniczyła firma (...) Sp. z o.o., która zorganizowała spotkanie informacyjne. Zeznał, że nie miał wiedzy o pożyczce na kwotę 5.700.000 zł, gdyż nie było takiej informacji w prospekcie emisyjnym a nie był informowany przez podmiot pośredniczący. Świadek posiadał wiedzę o wartości wyceny nieruchomości dokonanej przez A. C. (1).

zeznania

T. O. (1)

Świadek potwierdził nabycie obligacji, o których dowiedział się od D. T. z firmy (...) Sp. z o.o. Po rozmowie z prezesem firmy (...), który zachwalał i zachęcał do nabycia obligacji nabyła 10 obligacji serii (...) i 48 serii (...). Na etapie nabycia obligacji nie został poinformowany o zobowiązaniu wobec (...) na kwotę 5.700.000 złotych. Nie było o tym informacji także w dokumentach przygotowanych przez firmę (...). Świadek wskazał, że w punkcie 5.17 (strona 61) dokumentu ofertowego serii (...) znajduje się stwierdzenie, że emitent nie posiada żadnych zobowiązań wobec posiadaczy obligacji. Wskazał także, że zabezpieczeniem wykupu obligacji miały być dwie nieruchomości w P., które zostały wycenione przez rzeczoznawcę A. C. (1) na kwotę wielokrotnie wyższą niż wartość emisyjna obligacji. Zeznał już na etapie postępowania przygotowawczego, że oferta obligacji wprowadzała w błąd, i że emitent od początku wiedział, że nie spłaci obligacji a wycena zabezpieczenia była nierzetelna i celowo wprowadzała w błąd.

zeznania

N. P.

Świadek nabył 2 serie obligacji B po 10.000 zł każda. Został zapewniony, że obligację są w pełni zaspokojone przez zakup gruntów spółki (...) S.A. O rzeczywistej wartości nieruchomości dowiedział się dopiero po ich wycenie na etapie postępowania upadłościowego. Na etapie nabycia obligacji nie został poinformowany o zobowiązaniu wobec (...) na kwotę 5.700.000 złotych. Zakupu obligacji dokonał przez (...) sp. z o.o., za pośrednictwem D. T.. Świadek znał kondycję finansową emitenta (...) S.A. z załącznika, który otrzymał poprzez e-mail oraz z treści strony internetowej (...) pl. (...) także wiedze, że spółka przygotowuje się do wejścia na giełdę na rynek N. (...).

zeznania G. P. (2)

Świadek zeznał, że nabył obligację w kwocie 400.000 zł przez pośrednictwo P. G. (3)- prezesa zarządu (...) Sp. z o.o., mając kontakt zarówno z firmą jak i prezesem Zarządu firmy. Propozycję nabycia obligacji otrzymał zarówno ustnie jak i drogą elektroniczną. W momencie zakupu obligacji nie miał wiedzy o zadłużeniu w spółce (...) na kwotę 5.700.000 zł. Przekonało go zabezpieczenie oraz status spółki giełdowej. Spółka była na N. (...).

zeznania

M. P. (2)

Świadek nabyła obligację z uwagi na zaufanie do pośrednika oraz do wartości nieruchomości wycenionej przez rzeczoznawcę majątkowego.

zeznania

D. P. (D. P.)

Świadek potwierdził zakup obligacji, której rozprowadzaniem zajmowała się firma (...) repr. przez P. W. (3). Świadek nie miał wiedzy o złej kondycji finansowej emitenta obligacji spółki (...) Spółka Akcyjna. Analizował dokumenty i wyniki wydawały się dobre. Z dokumentów w postaci warunków emisji obligacji miał wiedzę o zabezpieczeniu rzeczowym obligacji serii (...), której wartość miała opiewać na kwotę 4 916 400 złotych. Świadek nie miał wiedzy o zobowiązaniach finansowych pożyczki od (...). Wskazał, że gdyby znał rzeczywiste dane nie zakupiłby obligacji.

zeznania J. S. (2)

Świadek potwierdził nabycie w 2011 roku, trzech obligacji serii (...) o wartości nominalnej 10.000 złotych każda. Wskazał, że w całym procesie nabycia obligacji pośredniczyła firma (...), a od pracownika firmy (...) otrzymał telefoniczną informację o możliwości zakupu obligacji. Następnie została przedstawiona mu oferta ze wskazaniem atrakcyjnego oprocentowania i solidnego zabezpieczenia. Świadek zeznał, że wartość zabezpieczenia miała być 2,5 razy większa od wartości obligacji.

zeznania A.

S.-V. H.

Świadek potwierdziła nabyci obligacji, o których wyemitowaniu dowidziała się od ojca J. S. (2), który z kolei korzystał z doradcy finansowego w G. (...). Nabyła obligację z uwagi na to, że firma miał być stabilna o ugruntowanej pozycji, o niskim ryzyku. Świadek przed zakupem zapoznała się z operatem i prospektem emisyjnym, z którego nie wynikało, że firma jest na skraju upadłości.

zeznania

E. S. (1)

Świadek nabyła obligację z uwagi na rekomendacje syna, który interesował się obligacjami spółki i dużo o nich czytał.

zeznania

G.

S.

Świadek potwierdziła zakup obligacji, za namową R. D., który zachwalał spółkę (...) S.A. Wskazała, że 2 października 2012 r. otrzymała pismo o niewypłacalności spółki.

zeznania Z. M.

Świadek będący ojcem obligatariuszki A. M. (1), potwierdził na podstawie dokumentów, że córka nabyła w lipcu 2011 roku 8 obligacji serii (...) za pośrednictwem (...) S.A.

dokumentacja przekazana przez świadka M. B. (5)

Dokumentacja wskazuje na okoliczności zakupu obligacji od chwili otrzymania wiadomości e-mail z firmy (...) Sp. z o. o., w tym przesyłania warunków emisji i pozostałych materiałów, w tym wyceny nieruchomości, a także dokumenty w postaci: propozycje nabycia obligacji dla M. B. (5). uchwała Zarządu R. (...) w sprawie emisji obligacji B o wartości 3.500.000 zł, operaty szacunkowy nieruchomości w P. z dnia 4 marca 2011 z wartością wskazaną przez A. C. (1) na kwotę 4.916.400 zł i sprawozdania. Gdyby wiedział o tak wysokim zadłużeniu z tak wysokim oprocentowaniem, nie kupiłby obligacji. Nie miał też wiedzy o wypowiedzeniu umowy przez (...) Bank.

1.1.2

zeznania

A. B. (3)

Świadek potwierdził zakup obligacji. Wskazał, że firma reklamowała się w telewizji łącznie z D. R. (1), obligację miały być zabezpieczone, że nawet w przypadku upadłości miał odzyskać zainwestowane pieniądze. Wskazał, że zaufał rzeczoznawcy- nie znał cen w tych rejonach, bo jest z P.. Świadek zeznał, że gdyby wiedział o zadłużeniu nie nabyłby obligacji.

zeznania

S. L.

Świadek będący powołanym w postępowaniu upadłościowym na kuratora obligatariuszy wskazał, że wycena nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr (...) dokonana przez A. C. (1) wynosiła 4.900.000 zł, przy czym dokonana w postępowaniu upadłościowym wycena opiewała na kwotę 847,000 zł. Świadek wskazał, że w wycenach A. C. (1) wskazane było, że są to grunty budowlane, a były to grunty rolne. Wskazał, że głównym czynnikiem zakupu obligacji była wartość zabezpieczenia rzeczowego, które powodowało mniejsze ryzyko zakupu obligacji. Nadto wskazał przed Sądem, że nie sprzedały się w postępowaniu likwidacyjnym nawet za 90% kwoty oszacowania.

zeznania W. P. (5)

Świadek potwierdził nabycie obligacji i ich sprzedaż na rynku C.. Świadek nie zakupiłby obligacji, gdyby wiedział o pożyczce oprocentowanym na 20%.

zeznania

A. B. (3)

Świadek potwierdził zakup obligacji. Wskazał, że firma reklamowała się w telewizji łącznie z D. R. (1), obligację miały być zabezpieczone, że nawet w przypadku upadłości miał odzyskać zainwestowane pieniądze. Wskazał, że zaufał rzeczoznawcy- nie znał cen w tych rejonach, bo jest z P.. Świadek zeznał, że gdyby wiedział o zadłużeniu nie nabyłby obligacji.

zeznania A.

B. (B.)

Świadek A. B. (4) potwierdził nabycie obligacji i wskazał, że gdyby wiedział, że wartość nieruchomości jest inna, nigdy nie zakupiłby obligacji.

zeznania M. B. (8)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji przez jej męża A. B. (4).

zeznania

A. C. (2)

Świadek potwierdził nabycie obligacji. O spółce (...) S.A. dowiedział się od P. K. (3), który wysłał mu ofertę nabycia obligacji, do którego był załączony operat szacunkowy podpisany i opatrzony pieczęcią rzeczoznawcy. Świadek przed zakupem obligacji analizował dokumentacje spółki pod kątem jej kondycji finansowej i nie znalazł żadnej informacji o tak wysokim zadłużeniu spółki.

zeznania W. W. (3)

Świadek będący dyrektorem w (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B., zajmował się całym procesem nabycia obligacji spółki (...) S.A. (...) był animatorem obligacji, a zatem musieli nabyć obligację. Decyzję w sprawie nabycia podjął zarząd. Zeznał, że w procesie nabycia obligacji spółki uczestniczyła firma (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.. Nie miał wiedzy o pożyczce zaciągniętej z (...). Świadek potwierdził nabycie obligacji serii (...), D, E i G, oraz fakt wprowadzenia obligacji serii (...),D, E do obrotu giełdowego i ich notowania na rynku C.. Świadek z dokumentów kojarzył, że nieruchomości były wycenione wyżej niż emisję obligacji.

zeznania

Ł. J.

Świadek będący pracownikiem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B., potwierdził nabycie obligacji spółki (...) S.A. wskazując ilości poszczególnych serii oraz ilości zbytych na giełdzie obligacji. Wskazał, że obecnie obligacje są niezbywalne, ponieważ zostały wykluczone z obrotu giełdowego.

zeznania

A.

D.

A. D. (2) zeznał, że zakupił 50 obligacji z uwagi na propozycję swojej partnerki życiowej M. B. (4), której z kolei zaproponował nabycie prezes firmy (...) sp. z o.o. Świadek długo się wahał przed zakupem, ale przekonała go wartość nieruchomości wycenionej przez rzeczoznawcę na kwotę 4.300.000 zł.

zeznania

A. F.

Świadek zeznał, że nabył obligację, bo zaufał firmie (...) z L.. Gdyby znał faktyczną kondycję spółki i zobowiązania na pewno nie zdecydowałby się na zakup obligacji, gdyż nie należy do osób podejmujących takie ryzyko.

zeznania

A. G.

Świadek potwierdziła nabycie obligacji.

zeznania

K.

G.

Świadek potwierdził nabycie obligacji przez jego żonę, którymi de facto on się zajmował, z uwagi na zaufanie jakim darzył G. K. (3).

zeznania

A. I.

Świadek potwierdził nabycie obligacji za pośrednictwem firmy (...) Spółka Akcyjna. O emisji obligacji dowiedział się z Internetu. Zeznał, że był zapewniany, że w przypadku jakiejś wątpliwej sytuacji, obligatariusze są zabezpieczeni nieruchomościami. P. obligację serii (...) nabył, po zapoznaniu się z dokumentacją ofertową, a kolejne serii (...) po namowach D. R. (1), który zachęcał tym, że oferta jest korzystna i zabezpieczona nieruchomością o dużej wartości. Nie miał wiedzy o pożyczce w (...).

zeznania

J.

J.

Świadek zeznała, że nabyła obligację w zaufaniu do profesjonalnej firmy (...).

zeznania

R.

J.

Świadek nabył obligację przez firmę (...) sp. z o.o. korzystając z usług pośrednika finansowego R. S. (4), który zapewnił go, że inwestycja jest zabezpieczona, i tym kierował się R. J. (2) przy podjęciu decyzji.

zeznania

P. J.

Świadek przy zakupie obligacji kierował się bezpieczeństwem transakcji z uwagi na zabezpieczenie hipoteczne. Analizował dokumenty i rozmawiał o obligacjach w (...) sp. z o.o.

zeznania

I.

K.

Świadek po kilku spotkaniach z doradcami i otrzymaniu szczegółowych informacji i materiałów dotyczących obligacji, gwarancji, wycen hipotek, mających być zabezpieczeniem obligacji, podjął decyzję o zakupie obligacji. Gwarancję inwestycji dały świadkowi wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Ponadto wielokrotnie był zapewniany o bezpieczeństwie inwestycji przez pośredników.

zeznania

P. K. (2)

Świadek zeznał, że nabył obligację z uwagi na to, że były w pełni zabezpieczone, przez co były bezpieczne. Zapytał pośrednika C. (...), czy dokonali sprawdzenia firmy (...) S.A. czy nie mają zadłużenia w ZUS, US i czy nie widnieją w rejestrze dłużników. Świadek chciał pierwotnie kupić więcej obligacji, ale żona przekonała go, że oprocentowanie na tak wysokim poziomie jest podejrzane.

zeznania M. K. (2)

Świadek potwierdził nabycie obligacji w Biurze (...) w P., z polecenia W. F.. Świadek nie miał wiedzy o zobowiązaniu wobec (...).

zeznania W. W. (2) (poprzednio K.)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji i wskazała, że została namówiona przez doradcę finansowego.

zeznania

A. K. (3)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji dwóch serii, za pośrednictwem (...) Sp. z o.o. Świadek kierowała się dobrym zabezpieczeniem obligacji, co zostało potwierdzone przez P. G. (3). Jako, że wyceny były sporządzane przez rzeczoznawcę majątkowego, wysokość wartości zabezpieczenia nie budziło jej wątpliwości. Świadek czytała artykuły o rynku nieruchomości, i nie posiadała żadnej informacji o złej sytuacji finansowej spółki. Widziała w mediach pozytywne informację o obligacjach, które były notowane na giełdzie a pośrednik potwierdzał te informację. Zakupiła te obligację ze świadomością ich bezpieczeństwa. Gdyby wiedziała o rzeczywistej wartości nieruchomości nie zakupiłaby obligacji.

zeznania

A.

K.- Z.

Świadek zeznała, że nabyła obligacje przez firmę (...), z którego usług korzystała już wcześniej. R. W., będący jej sąsiadem zaproponował jej te obligację jako atrakcyjne i w 2011 roku nabyła 30 obligacji. Przeczytała prospekt emisyjny, i dowiedziała się o zabezpieczeniu na nieruchomościach. Nie miała wiedzy o zadłużeniu na kwotę 5.700.000 zł.

zeznania

B. K. (3)

Świadek potwierdziła nabycie 20 obligacji o wartości 1.000 zł każda. Wskazała, że gdyby miała wiedzę o złej kondycji finansowej spółki na pewno nie zdecydowałaby się na zakup.

zeznania

M. K. (3)

Świadek potwierdził nabycie obligacji przez Kancelarię (...), licząc na zysk, który miał się pojawić z uwagi na przeznaczenie obligacji w inwestycje w nieruchomości.

zeznania

S. L.

Świadek będący powołanym kuratorem obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym wskazał, że gdyby miał wiedzę o stanie finansowym świadczącym o konieczności ogłoszenia upadłości nie kupiłby obligacji. S. L. wiedział ile są warte nieruchomości na pewno nie zakupiłby obligacji, gdyż wartość ta była głównym czynnikiem przy zakupie. Chęć zakupu była bowiem podyktowana zabezpieczeniem rzeczowym, dzięki czemu myślał, że będzie mógł zaspokoić swoją należność z przedmiotu nieruchomości. Przed zakupem porównywał wartość emisji do wartości nieruchomości, a jako, że była nadwyżka, to uznał, że przy ewentualnej sytuacji i konieczności skorzystania z przedmiotu zabezpieczenia nawet przy obniżce wartości obligatariuszy, zabezpieczenie powinno wystarczyć na zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy. Wskazał, że zaproponowano mu obligacje zabezpieczone rzeczowo spółki (...) jako alternatywę dla spadającego oprocentowania lokat.

zeznania

K. L. (1)

K. L. (1) potwierdził nabycie 30 obligacji serii (...). Przesłanką decydującą o ich nabyciu było zabezpieczenie i oprocentowanie. Korzystał z pomocy Kancelarii (...).

zeznania

S.

M.

Świadek potwierdził nabycie obligacji przez firmę (...). Zaufał wycenie rzeczoznawcy majątkowego.

zeznania

A. M. (3)

Świadek wskazał, że nabył obligację przez pośrednika, który przedstawiał mu ofertę w świetlanych barwach, nie przedstawiając ryzyka. Przy zakupie kierował się zabezpieczeniem. Zeznał, że fakt, że zabezpieczaniem była nieruchomość z operatem, którego wartość pokrywała wysokość emisji obligacji, stanowił rękojmie tego, że nawet gdyby deweloperowi nie udało się zrealizować inwestycji, nie straciłby zainwestowanych pieniędzy.

zeznania M. M. (12)

Świadek zajmujący się pośredniczeniem w zdobywaniu klientów, potwierdził że jego klientem został A. M. (3).

zeznania

K. O.

Świadek potwierdziła nabycie obligacji. Wskazała, że nie miała wiedzy o pożyczce (...), gdyż nie było to zamieszczone w prospekcie emisyjnym.

zeznania

H. P.

Świadek potwierdziła nabycie 15 obligacji przez pośrednictwo kancelarii (...). Nie miała wiedzy o pożyczce w (...). Opierała się na zaufaniu do doradcy Ł. S. (2).

zeznania

M. P. (3)

Świadek potwierdził nabycie obligacji, które zostały mu polecone przez Ł. S. (2), z kancelarii (...) w L.. Wskazywano mu na dobre oprocentowanie i zabezpieczenie.

zeznania P. P. (7)

Świadek potwierdził nabycie obligacji poprzez firmę (...). Świadek zapoznawał się z operatem szacunkowym i dokumentacją odnośnie obligacji.

zeznania

A.

P.

Świadek potwierdził nabycie 30 obligacji za pośrednictwem doradcy z firmy (...). Świadek został poinformowany o wiarygodności firmy (...) S.A. Świadek nie miał wiedzy o zaległościach spółki, gdyż nie było tych informacji w prospekcie emisyjnym.

zeznania

W.

(...)

Świadek potwierdził nabycie 100 obligacji serii (...), z uwagi na wartość zabezpieczenia na nieruchomości, oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego a po otrzymaniu pierwszych odsetek nabył kolejne 150 obligacji serii (...).

zeznania

D. P.

Świadek potwierdził zakup obligacji, której rozprowadzaniem zajmowała się firma (...) repr. przez P. W. (3). Świadek nie miał wiedzy o złej kondycji finansowej emitenta obligacji spółki (...) Spółka Akcyjna. Z dokumentów w postaci warunków emisji obligacji miał wiedzę o zabezpieczeniu rzeczowym obligacji serii (...), której wartość miała opiewać na kwotę 4 916 400 złotych. Świadek nie miał wiedzy o zobowiązaniach finansowych pożyczki od (...).

zeznania J.

R.

Świadek potwierdził nabycie 50 obligacji serii (...), o których dowiedział się od P. K. (4), który potwierdził, że obligację są dobrze zabezpieczone.

zeznania

I.

S.

Świadek potwierdziła nabycie obligacji, które zostały jej polecone przez P. F. (2), który prowadził biuro pośredniczące .

zeznania E. S. (2)

E. S. (2) potwierdziła zakup obligacji.

zeznania M. S. (2)

Świadek wskazała, że nabyła 20 obligacji serii (...) w dniu 12 października 2011 r. Zakupu dokonywała za pośrednictwem Kancelarii (...) z siedzibą w L.. M. S. (2) wskazała, że wszelkimi formalnościami zajmował się jej mąż A. S. (2).

zeznania A. S. (2)

Świadek potwierdził nabycie obligacji przez M. S. (2). Decyzja była umotywowana tym, że wcześniejsze emisje nie budziły zastrzeżeń i były atrakcyjne podjęli taką decyzję.

zeznania

P. S.

Świadek P. S. zeznał, ze zakupił obligację z uwagi na rekomendację R. C. o ich bezpieczeństwa, posiadanym zabezpieczeniu, i wysokim oprocentowaniu. Świadek wskazał, że musiał szybko podjąć decyzję z uwagi na termin emisji.

zeznania J. S. (3)

Świadek zeznała, że nabyła obligację przez firmę (...) 30 września 2011 roku. Wskazała, że gdyby wiedziała o pożyczce w (...) na pewno nie nabyłaby obligacji.

zeznania G. U.

Świadek potwierdził nabycie obligacji przez pośrednika, i wskazał, że według przedstawionych informacji obligację posiadały one wystarczające zabezpieczenie.

zeznania

K. W. (3)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji serii (...) i G, za pośrednictwem P. F. (2). Świadek zeznała, że była zapewniana, że obligację są zabezpieczone nieruchomościami.

zeznania

A. Z. (2)

Świadek potwierdził nabycie 30 obligacji po 1.000 złotych każda. Świadek zapoznał się z prospektem emisyjnym i wiedział, że zabezpieczenie obligacji jest wystarczające. Kierował się przy decyzji zarówno zabezpieczeniem jak i oprocentowaniem. Świadek nie wiedział w momencie zakupu obligacji o pożyczce w (...) ani o wypowiedzeniu umowy w (...) Banku S.A.

zeznania M. K. (4) (K.)

M. K. (4) potwierdził nabycie 16 obligacji poprzez pośrednika S., z czego jak wskazał 10 sprzedał. Zapoznał się z prospektem emisyjnym i operatem szacunkowym

1.1.2

zeznania

P.

B.

P. B. (2) potwierdził nabycie obligacji przez doradcę finansowego.

zeznania D. D. (3)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji przez kancelarię (...). Nie miała wiedzy o pożyczce udzielonej przez (...).

zeznania

P. G. (2)

Świadek zakupił obligację przez doradców finansowych firmy (...). Świadek chcąc zakupić obligację, udał się do kilku firm i po zapoznaniu się z dokumentacją zdecydował się na zakup obligacji (...) S.A. Nie miał wiedzy o pożyczce id (...). Był zapewniany, że wartość zabezpieczenia jest wyższa niż wartość obligacji. Dzięki wysokości zabezpieczenia miał wrażenie, że to bezpieczna inwestycja.

zeznania

M. H. (1)

Świadek potwierdził nabycie obligacji za łączną kwotę 200.000 złotych, za pośrednictwem firmy (...). Inwestycja wydawała mu się pewna.

zeznania

L. I.

Świadek potwierdził nabycie obligacji zarówno dla siebie prywatnie jak i dla spółki (...) Sp. z o. o. będąc prezes Zarządu Spółki. Świadek zakupił je z uwagi na ich zachwalanie przez doradców finansowych firmy (...), którzy sami zadzwonili z propozycją nabycia obligacji, zabezpieczonych na nieruchomości. Świadek nie wiedział o pożyczce na kwotę 5700000 zł- prospekt emisyjny nie zawierał tej informacji. Również pracownicy spółki (...) nie poinformowali o tej pożyczce.

zeznania

B.

J.

Świadek potwierdził nabycie obligacji zarówno dla siebie prywatnie jak i dla spółki (...) Sp. z o. o. będąc wiceprezesem Zarządu spółki. Świadek zakupił je z uwagi na ich zachwalanie przez doradców finansowych firmy (...).

zeznania

S. K. (2)

Świadek potwierdziła nabycie 20 obligacji serii (...), za pośrednictwem doradcy (...) z G. (...), mając wiedze na temat wysokiej wartości nieruchomości, będącej zabezpieczeniem.

zeznania T.

K.

Świadek potwierdził zakup obligacji. Firma (...) została przedstawiona, jako prężnie działająca, bez zobowiązań finansowych, o dobrej kondycji finansowej. Obligację miały zostać zabezpieczone na kwotę wyższą od wartości obligacji.

zeznania

M. Ł.

Świadek wskazał, że jest obligatariuszem obligacji serii (...) spółki (...) S.A. Wskazał, że zgodnie z operatem rzeczoznawcy majątkowego nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie została wyceniona na kwotę 2.331.000 zł a maksymalna wartość obligacji wynosiła 1.300.000 złotych a została sprzedana za 13,5% wartości tj. kwotę 315000 złotych. Zeznał, że spółka w momencie oferowania obligacji wskazywała, że posiada kapitał w wysokości 5.000.000 zł. Świadek wskazał, że po porównaniu operatu sporządzonego w dalszym postepowaniu z operatem A. C. (1), doszedł do wniosku, że jej operat był nierzetelny, analiza porównawcza była zniekształcona, wyolbrzymione zostały pozytywne cechy nieruchomości, a zatajone wady. Świadek wskazał, że gdyby znał rzeczywistą wartość nieruchomości nie nabyłby obligacji.

Odnosząc się do dokumentu ofertowego zeznał, że ukrywał on rzeczywistą kondycję spółki i zatajał ważne informację. Zeznał, że nie było tam informacji, że spółka nie regulowała terminowo zobowiązań kredytowo- pożyczkowych, wobec dostawców i pracowników. Uniemożliwiło to właściwą ocenę ryzyka. Zeznał, że spółka lawinowo zwiększała zadłużenie i pomimo, iż sytuacja nie była stabilna D. R. (1) przedstawiał ją jako stabilną.

zeznania K. P. (3)

Świadek potwierdziła zakup obligacji przez pośrednika Kancelarię (...), nie miała wiedzy o zadłużeniu spółki (...) S.A. Gdyby miała wiedze, że spółka ma zadłużenia lub niespłacone wierzytelności, albo że jest to grunt rolny a nie budowlany, nie zakupiłaby obligacji.

zeznania

D. P.

Świadek potwierdził zakup obligacji, której rozprowadzaniem zajmowała się firma (...) repr. przez P. W. (3). Świadek nie miał wiedzy o złej kondycji finansowej emitenta obligacji spółki (...) Spółka Akcyjna. Z dokumentów w postaci warunków emisji obligacji miał wiedzę o zabezpieczeniu rzeczowym obligacji serii (...), której wartość miała opiewać na kwotę 4 916 400 złotych. Świadek nie miał wiedzy o zobowiązaniach finansowych pożyczki od (...).

zeznania

T.

R.

Świadek potwierdziła nabycie 20 obligacji serii (...). Gdyby wiedziała o zadłużeniu spółki (...) S.A. nie nabyłaby obligacji.

zeznania

K. S. (2)

Świadek potwierdził zakup obligacji, przez P. W. (3) z firmy (...). Wskazał, że sprawdzał wiarygodność spółki (...) S.A. Wskazał, że największy wpływ na podjęcie decyzji o zakupie obligacji było zabezpieczenie obligacji.

zeznania

K.

T.-W.

Potwierdziła nabycie obligacji za pośrednictwem kancelarii (...), w której pracowała jako asystentka, zachęcona przez szefa, oraz (...) S.A. i wysokim oprocentowaniem. Nie miała wiedzy o zadłużeniach. Świadek zeznała, że gdyby wiedziała o złej kondycji finansowej spółki i że ma długi nie zakupiłaby obligacji, gdyż przeznaczyła na to swoje jedyne oszczędności.

zeznania

S. W. (2)

Świadek potwierdził zakup obligacji przez pośredniczącą firmę Kancelarię (...), nie miał wiedzy o zadłużeniu. Spółka (...) była zachwalana przez pośrednika, jako spółka inwestująca w nieruchomości o bardzo dobrej sytuacji finansowej.

zeznania

P. W. (2)

Świadek zeznał, że nabył obligację, przez firmę (...) sp. z o.o., mając przekazywane informację o bezpieczeństwie inwestycji z uwagi na zabezpieczenie na nieruchomościach.

zeznania

M.

Ż.

Świadek, będący inwestorem giełdowym zeznał, że w 2011 r. nabył 50 obligacji serii (...), część sprzedał. Z uwagi na wartość wycenionego zabezpieczenia przez rzeczoznawcę na kwotę 2331100 zł, w sytuacji gdy maksymalna wartość emisji wynosiła 1300000 zł, obligację były bardzo dobrze zabezpieczone. Wskazał, że ostatecznie nieruchomość została sprzedana za kwotę 315000 złotych, co stanowi 13,5% szacowanej wartości rynkowej. Świadek zeznał, że gdyby wiedział, że sytuacja płynnościowa spółki jest trudna, i nie reguluje ona wymagalnych zobowiązań, nie nabyłby obligacji. Nie był jednak tego świadomy, gdyż takich informacji nie zawierał ani dokument ofertowy ani raporty spółki, która była notowana na giełdzie.

1.1.2

zeznania

A. B. (5)

Świadek potwierdził nabycie 25 obligacji serii (...) po 1000 zł każda. Decyzję o zakupie obligacji była podyktowana dobrą pozycją firmy (...) S.A. i wysokim oprocentowaniem.

zeznania

R.

B.

Świadek wskazał, że zakupił obligację z uwagi na zabezpieczenie, gdyż szukał oferty gwarantującej bezpieczeństwo. Pośrednik poinformował R. B., że ryzyko jest niskie, a obligację są dobrze zabezpieczone.

zeznania

S. P. (2)

Świadek wskazała, jakie obligacje zakupił tj. imienne serii (...) na łączną kwotę 100.000 zł oraz 10 obligacji serii (...) po 1.000 zł każda. Kondycję finansową spółki sprawdzała w Internecie, gdzie był wskazany stan majątkowy oraz kondycji finansowej spółki. Świadek nie miała wiedzy o pożyczce od (...) opiewającą na kwotę 5.700.000 złotych.

Zeznania

B. C.

Świadek potwierdził nabycie obligacji. Zaufał firmie (...), choć sam również zapoznawał się z prospektem emisyjnym i wartością zabezpieczenia. Gdyby wiedział o wysokości zadłużenia nie zdecydowałby się na zakup obligacji.

zeznania

W. D.

W. D. zeznał, że otrzymał ofertę nabycia obligacji od firmy (...) sp. z o.o. Nie miał wiedzy o zaciągniętej pożyczce przez (...) Spółka Akcyjna. Wskazał, że zabezpieczenie miało mieć wartość około dwóch milionów a obecnie jest warta 287.650 złotych. Świadek potwierdziła nabycie dwunastu obligacji serii (...).

zeznania T. G.

Świadek potwierdziła nabycie dwóch serii obligacji przez pośrednika firmę (...).

zeznania

E. H.

E. H. uzyskał wiedzę o możliwości nabycia obligacji od K. K. (10), wskazując że jest możliwość uzyskania informacji od G. (...), gdzie też się udał. Świadek opisał proces nabycia 25 obligacji serii (...). Wskazał, że nie miał wiedzy o zobowiązaniach (...) Spółka Akcyjna, gdyż prospekt emisyjny który otrzymał nie zawierał tych informacji.

zeznania

T.

J.

Świadek potwierdził nabycie 50 obligacji serii (...), za pośrednictwem R. D.. W momencie zakupu nie miał wiedzy o pożyczce w (...).

zeznania

D. K.

Świadek potwierdził nabycie obligacji przez firmę (...). Wskazał, że zgodnie z dokumentacją obligacje miały być zabezpieczone na nieruchomości o wartości przekraczającej kilkadziesiąt procent nominalną wartość obligacji. Wskazał, że operat nie zawierał informacji o rurociągu gazowym, który wykluczał działkę do celów mieszkalnych.

zeznania

W. K. (2)

Świadek potwierdził nabycie obligacji przez firmę (...) sp. z o.o. Wskazał, że skontaktował się z nim P. W. (3). Zapoznał się z prospektem emisyjnym i operatem szacunkowym, i przede wszystkim z uwagi na wyższą wartość nieruchomości zdecydował się nabyć obligację.

zeznania A. K. (1)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji serii (...) i E, poprzez Biuro (...), kierując się informacjami podawanymi w mediach, które przedstawiały firmę w dobrym świetle.

zeznania

A.

K.- B.

Świadek potwierdziła nabycie 10 obligacji serii (...), za pośrednictwem G. K. (1). Zapoznawała się z dokumentacją. Nie miała wiedzy o pożyczce od (...).

zeznania G.

K.

Świadek potwierdził nabycie 30 obligacji o wartości 1.000 złotych każda, z czego 9 sprzedał na giełdzie. Wskazał, że kierował się zabezpieczeniem i krótkim okresem obligacji a także wysokim oprocentowaniem. Wiedzę o obligacjach opierał na danych przekazanych przez emitenta. D. R. (1) zapewniał go o wartości nieruchomości wskazanej w operacie. Wartość zabezpieczenia miała być wyższa od wartości obligacji. Dopiero po czasie wykupu okazało się, że jest niższa niż kwota wskazana w operacie szacunkowym

zeznania

K.

K.

Świadek inwestujący kilka lat w instrumenty finansowe, uzyskał rekomendację obligacji (...) S.A. od R. D., prowadzącego firmę (...), który to z kolei korzystał z informacji uzyskiwanych od doradcy emitenta firmy (...) sp. z o. o. Świadek wskazał, że w tamtym okresie obligację innych firm były wyceniane na poziomie 8-10%, a obligację (...) S.A. aż na 14% w stosunku rocznym. Nadto miały zabezpieczenie hipoteczne na poziomie wystarczającym, by inwestycja w obligację była bezpieczna. R. D. zapewnił go, że obligację są zabezpieczone działkami, których wartość miała przekraczać wartość obligacji. Świadek potwierdził, że proponował zakup obligacji innym osobom, głównie znajomym. Ponadto zeznał, że osobiście także dokonał nabycia obligacji serii (...).

zeznania

K.

L.

Świadek potwierdził nabycie 80 obligacji, za pośrednictwem P. W. (3) z firmy (...) spółka z o.o., który zachęcał go do ich nabycia. Świadek zeznał, że nie wiedział o pożyczce od (...), gdyż w prospekcie były wskazane tylko ogólnie informację o zobowiązaniach. Zeznał, że 6 obligacji sprzedał na giełdzie.

zeznania

P. M. (2)

Świadek potwierdził nabycie 20 obligacji serii (...). Na zakup zdecydował się z uwagi na znajomość D. R. (1), bezpieczeństwo obligacji z uwagi na zabezpieczenie i dobre oprocentowanie obligacji spółki (...) S.A.

zeznania

B.

M.

Świadek potwierdziła nabycie 500 obligacji serii (...), przez pośrednictwo firmy (...), przez doradcę R. S. (4). Nie wiedziała nic o zobowiązaniach (...) S.A.

zeznania

M. N. (2)

Świadek potwierdził nabycie obligacji, za pośrednictwem firmy (...) sp. z o.o. Wartość zabezpieczenia miała być wyższa niż wartość obligacji i została wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 3294800 zł przy czym wartość emisji obligacji wynosiła 2400000zł.

zeznania S. O.

Świadek zdecydował się na zakup obligacji, z uwagi na polecenie przez G. K. (1). W momencie zakupu miał wiedzę, że wartość obligacji jest niższa niż wartość zabezpieczenia.

zeznania

A. P. (2)

świadek potwierdziła nabycie 100 obligacji serii (...). Zakup obligacji został zaoferowany przez K. K. (10), który bardzo zachwalał je i zapewniał, że jest zabezpieczenie. Była przekonana, że spółka kjest w jak najlepszej sytuacji finansowej. Zeznała, że wycena wynosiła 287 000 zł.

zeznania

B. P. (2)

Świadek zeznał, że zakupił obligację przez firmę (...). Przy decyzji ważnym czynnikiem było zabezpieczenie na nieruchomości, której wartość była wyższa niż kwota obligacji.

zeznania

E. P. (1)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji przez pośrednictwo G. (...) i wskazała, że wszystkim zajmował się jej mąż L. O..

zeznania

L. O.

Świadek zeznał, że jego żona E. P. (1) nabyła 12 obligacji serii (...) za pośrednictwem firmy (...). L. O. był zapewniany o bezpieczeństwie inwestycji. Nic nie wiedział o pożyczce w (...).

zeznania

A. P. (3)

Świadek zeznał, że zakup 26 obligacji serii (...) polecił mu znajomy K. K. (10) i nabył je za pośrednictwem firmy (...) sp. z o.o. Świadek nabywając obligację miał wiedzę, że wartość obligacji jest niższa niż wartość zabezpieczenia. Firma wydawała mu się wiarygodna. Nie wykazywała problemów na giełdzie. Gdyby wiedział o wysokości zadłużenia, raczej nie kupiłby tych obligacji.

zeznania

P. R. (1)

Świadek zeznał, że zakupił obligację po otrzymaniu propozycji od P. W. (3) z firmy (...) sp. z o.o. Część obligacji zbył na giełdzie. Zostały mu obligację na kwotę 10.000 zł. Świadek nie miał wiedzy o pożyczce w (...). Czytał prospekt emisyjny i zapoznał się z wartością zabezpieczenia oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Na podstawie sprawozdania finansowego doszedł do przekonania, że firma nie jest w złej kondycji.

zeznania

P. R. (2)

Świadek potwierdził nabycie obligacji serii (...). Kierował się opinią pośredników, będąc informowany o bezpieczeństwie inwestycji,

zeznania

E.

S.-D.

Świadek zeznała, że przechodząc na emeryturę, zdecydowała się zainwestować otrzymaną odprawę i w tym celu skorzystała z pomocy biura G. (...), w którym zaproponowano jej obligację R. (...). Świadek wskazała, że namawiano ją do inwestycji, mówiąc same dobre opinię o obligacjach. Nie miała wiedzy o zadłużeniach, i nie wyczytała tych informacji w prospekcie emisyjnym. R. S. (4) zapewniał, że obligację są dobrze zabezpieczone na nieruchomościach i nic złego nie może się wydarzyć. Świadek działała pod presją czasu z uwagi na termin emisji.

zeznania

P. W. (3)

Zeznania świadka oparte na fachowej wiedzy, szczegółowe, merytoryczne, pozbawione ładunku emocjonalnego i pomimo czterokrotnego przesłuchania spójne i konsekwentne. Świadek, będący Prezesem (...) Sp. z o. o. opisał okoliczności nabycia obligacji. Wskazał, że otrzymał propozycje nabycia obligacji bezpośrednio od (...) S.A., imieniem której działał jako dyrektor P. O.. Świadek wskazał, że spółka nie posiadała wiedzy o zobowiązaniach spółki (...) wobec (...) w żadnych dokumentach przesyłanych przez spółkę nie było żadnych informacji o pożyczce od spółki (...) pomimo tego, że spółka (...) była autoryzowanym doradcą i emitent przed każdą emisją obligacji miał obowiązek wysłania wszelkich dokumentów. Świadek zeznał przed Sądem, że nie miał wiedzy o wypowiedzeniu umowy przez B. Bank zaznaczając, że informacja taka powinna być w dokumentach emisyjnych, gdyż jest istotn a informacją. Zeznał, że nieruchomość wyceniona przez A. C. (1), która była zabezpieczeniem obligacji wynosiła 3.294.800,00 zł podczas gdy wycena tej nieruchomości wykonana w przeciągu roku, w związku z egzekucją wynosiła ok. 270.000 zł. Wskazał, że gdyby miał wiedzę dotyczącą rzeczywistej wartości nieruchomości to ani on działając jako (...) E. P. W. (3) ani spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zaangażowaliby swoich środków finansowych. Wskazał, że decyzja o nabyciu obligacji podejmowana była będąc w przeświadczeniu, że wartość zabezpieczenia rzeczowego znacząco przewyższa wartość zobowiązania z tytułu obligacji.

zeznania

J. Z.

J. Z. zeznał, że uzyskał informację drogą elektroniczną o możliwości nabycia obligacji (...) Spółka Akcyjna od firmy (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie pośredniczyła w procesie nabycia obligacji. Nie miał wiedzy o pożyczce od (...), gdyż w pkt. 4.7 oferty było podane jedyne szacunkowe zadłużenie. Potwierdził nabycie 10 obligacji serii (...).

zeznania P. Ż.

Świadek potwierdził nabycie 100 obligacji serii (...), o których dowiedział się z firmy (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obligację zostały przedstawione, jako mające duże zabezpieczenie i atrakcyjne oprocentowanie.

zeznania M. W. (3)

Świadek zeznał, że nabył obligację, ale je zbył, gdy dowiedział się o złej sytuacji finansowej emitenta.

1.1.2

zeznania R.

P.

Świadek potwierdził nabycie obligacji o łącznej wartości 10.000 złotych.

zeznania S. B. (2) (B.)

Świadek potwierdził zakup obligacji przez firmę (...) Spółka Akcyjna. Wskazał, że w chwili nabywania obligacji nie miał wiedzy o zadłużeniu spółki i wskazał, że ulokował łącznie 210.000 zł z uwagi na uzyskaną informację o zabezpieczeniu hipotecznym, przez co wydawały się być bezpieczną inwestycją. Od ww. firmy dowiedział się o upadłości. Świadek stracił dorobek życia.

zeznania A. M. (4)

Świadek nabył obligację przez polecenie przez krewnego P. F. (2), któremu zaufał.

zeznania

S. M. (4)

Świadek potwierdził zakup obligacji. Zeznał, że kwota obligacji była zabezpieczona hipoteką ponad wartość emisji. Analizował dokumenty pod kątem wartości emisji, odsetek.

zeznania

S. N.

Świadek zeznał, że nabył obligację, gdyż były mu polecone przez kuzyna, który prowadził firmę pośrednictwa finansowego a zabezpieczenie obligacji miało być bardzo korzystne. Czytał prospekt emisyjny i widział zapis o zobowiązaniach, ale nie o pożyczce na 5.700.000 zł oraz operat szacunkowy nieruchomości, której wartość wymuszona i tak była wyższa niż wartości obligacji.

zeznania

K. R. (1)

Świadek potwierdził nabycie obligacji serii (...) za łączną kwotę 25.000 złotych, o których dowiedział się od P. G. (4). K. R. zeznał, że był zapewniany, że nieruchomość zabezpieczająca obligację wynosi 180% wartości obligacji.

zeznania

M. S. (6)

Świadek potwierdził nabycie obligacji serii (...) za kwotę 150.000 złotych, za pośrednictwem zięcia P. F. (2). W momencie nabycia obligacji nie miał wiedzy o zadłużeniu firmy (...) S.A. Był pewny firmy z uwagi na zabezpieczenie obligacji.

zeznania A. S. (3)

Świadek potwierdziła nabycie 60 obligacji serii (...), za pośrednictwem P. F. (2). O niewypłacalności firmy (...) S.A. dowiedziała się z mediów.

zeznania

B. S. (2)

Świadek potwierdził nabycie obligacji serii (...) za łączną kwotę 80.000 zł. Nabył obligacje z uwagi na polecenie znajomego W. Ż., który pracował w firmie zajmującej się pośrednictwem biznesowym. Kryterium, którym się kierował była wycena nieruchomości, będącej zabezpieczeniem i opinia pośrednika. Po przeczytaniu dokumentów, nie znalazł żadnych negatywnych informacji.

zeznania S. W. (3)

Świadek potwierdził nabycie 200 obligacji o wartości 1.000 zł każda. Świadek przeczytał dokumenty przed nabyciem obligacji. W momencie zakupu wartość nieruchomości gwarantowała zabezpieczenie obligacji. Obligację zbył w drodze darowizny na rzecz syna M. W. (4).

zeznania

M. K. (5)

Świadek potwierdził nabycie obligacji. Zeznał, że czytał prospekt i operat. W. nieruchomości miała być znacznie wyższa od obligacji. Nie wiedział o pożyczce w (...), gdyby miał taką wiedzę nie nabyłby obligacji (...) Spółka Akcyjna.

zeznania C. L.

Świadek potwierdził nabycie 30 obligacji serii (...), które zostały mu polecone przez dobrego kolegę P. F. (2), który prowadzi firmę (...). C. L. zeznał, że gdyby wiedział o złej sytuacji finansowej (...) Spółka Akcyjna albo o zaciągniętej pożyczce na kwotę 5.700.000 złotych nie przystąpiłby do transakcji.

zeznania R.

K.

Świadek nabył obligację gdyż wartość działki pokrywała wkłady i oprocentowanie. Zeznał, że gdyby wiedział o pożyczce na kwotę 5.700.000 złotych, to pewnie nie kupiłby obligacji.

zeznania Z. J. (2)

Świadek potwierdził nabycie 20 obligacji za łączną kwotę 20.000 zł, za pośrednictwem firmy (...), które to obligację następnie zbył. Nie miał wiedzy o zadłużeniu spółki w (...). Zdecydował się z uwagi na wartość nieruchomości, stanowiącej zabezpieczanie, która miała być kilkadziesiąt procent więcej niż wyniosła emisja obligacji.

zeznania

M. K. (9)

Świadek będący syndykiem spółki (...) Sp. z o. o. potwierdził nabycie 141 obligacji serii (...) przez upadłą spółkę.

zeznania S. S. (6)

Świadek potwierdził nabycie obligacji przez spółkę (...) Sp. z o. o. Wskazał, że oferta nabycia obligacji została mu przekazana przez znajomego P. F. (3). Obligację miały być zabezpieczone w podwójnej wysokości do wartości obligacji. Nie miał wiedzy o pożyczce w (...).

1.1.2

zeznania

M. B. (6)

Świadek zeznała, że nabyła osobiście obligację serii (...) o łącznej wartości nominalnej 30.000 zł, przez kancelarię (...), od której dostała ofertę poprzez e-mail. Świadek wskazała, że informację na temat pożyczki udzielonej przez firmę (...) Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych (...) nie były przekazywane przyszłym obligatariuszom. Zeznała, że podmiot pośredniczący tj. Kancelaria (...) również nie informowali o tym zobowiązaniu. Zeznała, że nie otrzymała żadnych świadczeń finansowych związanych z nabyciem obligacji.

zeznania

E. K. (2)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji po rozmowie z M. B. (6), która zaproponował jej zakup obligacji (...) S.A. Do zakupu obligacji skłoniło ją wiarygodne zabezpieczenie. Nie wiedziała o pożyczce w (...).

zeznania

M. C.

Świadek zeznała, że przydzielono jej obligację serii (...) o wartości 20.000 zł w dniu 9 maja 2012 roku. Świadek nie miała większej wiedzy o obligacjach, wskazała że przypuszcza, że mogła je otrzymać w związku z zaległościami w wypłacie wynagrodzeń. Mogła je przyjąć lub nie.

zeznania

W.

C.

Świadek potwierdziła nabycie 20 obligacji serii (...). Wskazała, że zabezpieczały one 150% wartości nominalnej obligacji, dlatego obligacje wydawały mu się dobrym zabezpieczeniem. W. C. wskazał, że przeczytał prospekt emisyjny i przeglądał strony internetowe dotyczące spółki (...) S.A. i nigdzie nie znalazł informacji o tak dużym zadłużeniu.

zeznania

E. F.

Świadek zeznała, że nabyła obligację po rozmowie z D. R. (1), bowiem straciła kwotę 100.000 zł z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej i nie mogła jej uzyskać od ww. D. R. (1) zaproponował w ramach spłaty zobowiązania obligację serii (...), które nabyła na łączną kwotę 100.000 złotych.

zeznania W. F. (1)

Świadek opisał okoliczności pośrednictwa w sprzedaży obligacji serii (...) spółki (...) S.A., wskazując że pozyskał 10 klientów, którzy zainwestowali 460.000 zł a także serii (...), G, H i I, łącznie pozyskując 21 klientów, odpowiednio trzynastu, pięciu, jednego i dwóch. P. F. (2) zainteresował się obligacjami (...) S.A. poprzez firmę (...). W zakresie obligacji C zwrócił się do niego (...), zaś w zakresie pozostałych D. R. (1), z którym poprzez firmę podpisał pośrednictwo. Zaznaczył, że przekazane przez D. R. (1) dokumenty wyglądały bardzo wiarygodnie, dlatego na ich zakup zdecydowali się jego najbliżsi przyjaciele i członkowie rodziny. Oferta obligacji przekonała go tym, że była wysokoprocentowa i miała zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Świadek zeznał, że nigdy D. R. (1) nie przekazywał mu informacji ani dokumentów o pożyczce w kwocie 5.700.000 zł i jej warunkach. Świadek zeznał, że skoro operaty szacunkowe zostały podpisane przez rzeczoznawcę majątkowego A. C. (1) to w 100% zawierzył wycenom. P. F. (2) wskazał, że inwestycja w obligacje „zabezpieczone”, co okazało się nieprawdą wydawała się korzystna, tym bardziej, że oprocentowanie było dwukrotnie wyższe niż lokat bankowych. Zeznał, że oferta była kusząca dla klientów, gdyż nie dość że była wysokoprocentowa, to wycena gruntów będących zabezpieczeniem pokrywała z nawiązką wartość obligacji oraz odsetki.

zeznania

K.

F., obecnie M.

Świadek potwierdziła nabycie obligacji w ramach bonusu za brak wynagrodzenia za pracę. Wskazała, że jako pracownik miała świadomość kłopotów finansowych spółki. Miała wiedzę z racji pełnionej funkcji o zobowiązaniach w tym w (...) Banku jak i (...) Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych.

zeznania

M. H. (2)

Potwierdził nabycie obligacji jako pracownik spółki (...) S.A. z uwagi na zaleganie z wypłatą wynagrodzenia przez D. R. (1), który był jego pracodawcą.

zeznania K. B. (4)

Świadek zeznała, że dowiedziała się o możliwości zakupu obligacji od koleżanki, która była przedstawicielem biura pośrednictwa finansowego, i za jej pośrednictwem nabyła obligację (...) S.A. Wpłaty dokonała na rachunek (...) Spółka Akcyjna.

zeznania

M. K. (6)

Świadek potwierdziła nabycie obligacji w ramach zadośćuczynienia za brak wynagrodzenia za pracę, jednakże wskazała, że zarówno ona jak i pracownicy mieli świadomość, że obligację nie dadzą zysków z uwagi na fakt, że firma jest bliska upadłości.

zeznania

M. K. (7)

Świadek potwierdził nabycie 10 obligacji za pośrednictwem kancelarii (...) w dniu 20 kwietnia 2012 r. Świadek przed nabyciem obligacji posiadał wiedzę, że zabezpieczeniem obligacji jest działka, która miała mieć wartość przewyższającą wartość emisji obligacji.

zeznania D.

L.

D. L. zeznał, że nabył obligację (...) S.A., po tym jak zostały mu zaproponowane przez M. B. (6). Miał wiedzę o zabezpieczeniu w postaci nieruchomości. Nie wiedział o pożyczce w (...).

zeznania

M. L.

Świadek M. L. potwierdziła nabycie obligacji w formie premii pracowniczej za brak wynagrodzenia. Świadek była pracownikiem spółki (...) S.A. i zasiadała w Radzie Nadzorczej. Wskazała, że już w 2011 r. pracownicy mogli złożyć wniosek o upadłość spółki, gdyż zaległości w wypłacie wynagrodzeń przekraczały niekiedy 6-7 miesięcy. Wskazała, że po wycofaniu wniosku o upadłość przez I. N., D. R. (1) wskazywał, że będzie nowa emisja obligacji i sytuacja się poprawi, przekonując pracowników, by nie składali wniosków o upadłość. Pokazywał projekty nowych nieruchomości wielomilionowych wartościach i biznesplany osiedli. Świadek wskazała, że do spółki przychodzili wierzyciele, a Pan D. R. (1) prosił, by nie przekazywać połączeń telefonicznych od niektórych z nich. W tym czasie dochodziło do ponownych emisji obligacji. Wskazała, że pieniądze z obligacji nigdy nie były przeznaczane na realizację inwestycji- spłacano nimi zadłużenia wobec pracowników i wierzycieli. D. R. (1) przekazywała P. O. listę osób, które miały zostać spłacone. Niemniej jednak świadek nie miała wiedzy, że sytuacja firmy jest tak zła, i wierzyła wartością nieruchomości wskazanym w operatach szacunkowych.

zeznania

D. M.

Świadek potwierdziła nabycie obligacji w ramach zadośćuczynienia za brak wynagrodzenia za pracę oraz w ramach ugody. Świadek nie miała wiedzy o pożyczce w kwocie 5.700.000 zł zaciągniętej przez firmę.

zeznania R. M.

Świadek potwierdził nabycie obligacji. Wskazał, że gdyby wiedział o zobowiązaniu na kwotę 5.700.000 zł, nie nabyłby najprawdopodobniej obligacji.

zeznania W. M.

Świadek potwierdził nabycie obligacji. Wskazał, że zapoznawał się z dokumentacją. Był na spotkaniach z D. R. (1), rozmawiał także z P. O. o obligacjach. Widział sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat i sytuacja finansowa spółki wydawała mu się być dobrą.

zeznania P. N. (2)

Świadek, będący sąsiadem D. R. (1) zeznał, ze latem 2011 roku, D. R. zwrócił się do niego z prośbą o pożyczkę z uwagi na odmowę udzielenia kredytu przez bank. Udzielił mu pożyczki w kwocie 120.000 złotych. Część pożyczki została zwrócona, a na pozostałą część D. R. (1) przekazał 40 obligacji serii (...).

zeznania

A. O.

A. O. potwierdził nabycie 30 obligacji o wartości 1.000 zł każda. Wskazał, że kierował się danymi spółki o sytuacji finansowej. Dokładnie zapoznawał się z dokumentacją.

zeznania

P. O.

Zeznania spójne, konsekwentne, szczegółowe i precyzyjne. Mają odzwierciedlenie zarówno w dokumentacji jak i zeznaniach świadków, w tym pracowników spółki oraz P. W. (3), P. G. (3), D. T. i B. B. (4). Sąd przyznał im walor wiarygodności i uznał za pełnowartościowy materiał dowodowy. Świadek zeznał, że A. C. (1) została mu przedstawiona, jako rzeczoznawca, który sporządzał operaty szacunkowe wymagane do banków i później również do obligacji. P. O. wskazał, że wykonywał polecenia D. R. (1) a nadto, że część środków z obligacji nie została przeznaczona na wskazywane cele a np. na czynsze za biuro, czynsze leasingowe, wynagrodzenia oraz do firm wykonawczych, należących do D. R. (1). Zeznał, że nie zostały złożone do KRS-u sprawozdania, ponieważ nie zostały podpisane przez D. R. (1). Potwierdził zeznania pracowników spółki o braku otrzymywanych wynagrodzeń i zeznał, że D. R. (1) sugerował zaciąganie przez nich kredytów na bieżące potrzeby oraz otrzymanie obligacji w ramach premii. P. O. wskazał, że dokumentacją spółki, po tym jak zaczęły się kłopoty finansowe zajmował się D. R. (1), gdyż nie chciał, aby pracownicy się o nich dowiedzieli. Świadek zeznał, że dokumentacja do obligacji była przygotowana przez kancelarię do pierwszych emisji, a do następnych sporządzał ją wraz z pracownikiem spółki na zasadzie przekopiowywania i zmiany nielicznych danych. P. O. otrzymał obligację serii (...) o łącznej wartości 120.000 złotych z uwagi na to, że zaciągnął pożyczkę gotówkową celem przekazania kwoty ok. 100.000 złotych D. R. (1), których nie odzyskał oraz obligacji serii (...) o łącznej wartości 11.000 złotych, które sprzedał. Gdyby miał wiedze, że sytuacja finansowa firmy jest zagrożona upadłością, nie przyjąłby obligacji.

zeznania

P. P. (8)

Świadek zeznał, że nabył obligację za pośrednictwem firmy (...) a faktycznie zajmował się tym doradca (...) z (...) Sp. z o. o. Wskazał, że z dokumentacji było wskazane, że emitent według swojej największej wiedzy nie posiada żadnych zobowiązań, które mógłby mieć wpływ na realizację zobowiązań wobec obligatariuszy.

zeznania

M. K. (9)

Świadek będący syndykiem spółki (...) Sp. z o. o. potwierdził nabycie obligacji (...) S.A. 750 obligacji serii (...) za łączną kwotę 750.000 zł przez upadłą spółkę.

zeznania

R. R. (4)

Świadek o ofercie obligacji serii (...) dowiedział się poprzez e-mail od D. T. z (...) sp. z o.o. Potwierdził nabycie 30 obligacji serii (...). Nie miał wiedzy o pożyczce na 5.700.000 zł.

zeznania

R. R. (5)

Świadek wskazał, że otrzymał ofertę zakupu obligacji serii (...), drogą e-mail od firmy (...), która pośredniczyła w nabyciu obligacji. Zeznał, że w otrzymanym prospekcie nie było informacji o zobowiązaniu wobec (...). Świadek kupując obligację miał świadomość, że hipoteka działki, która miała być zabezpieczeniem znacząco przewyższa jego wkład.

zeznania

W. S. (3)

Świadek potwierdził nabycie 12 obligacji serii (...) o wartości 10.000 złotych każda, w formie premii od D. R. (1) za brak wynagrodzenia.

zeznania

M. T.

Świadek potwierdziła zakup obligacji i zeznała, że gdyby wiedziała o pożyczce na 5.700.000 nie nabyłaby obligacji. Tak samo gdyby wiedziała, że poprzednie obligację nie są wykupione.

zeznania

A. W.

A. W. wskazała, że w dniu 11 kwietnia 2012 roku otrzymała na prywatną skrzynkę e-mail ofertę nabycia obligacji spółki (...) S.A. od D. T.. Decydując się nie miała wiedzy o zobowiązaniu wobec (...), według jej pamięci prospekt emisyjny nie zawierał tych danych. Świadek potwierdziła nabycie 20 obligacji serii (...) za pośrednictwem firmy (...) sp. z o. o.

zeznania E. P. (2) (poprzednio R.)

Zeznania E. P. (2) były przydatne do ustalenia stanu faktycznego jedynie w znikomym zakresie, gdyż świadek będąca prywatnie żoną oskarżonego D. R. (1) zasłaniała się niewiedzą. Wskazała jedynie, że dostała 180 obligacji serii (...), które sprzedała spółce, w której prezesem Zarządu była jej siostra.

zeznania I. H.

Świadek potwierdziła nabycie obligacji od E. P. (2).

1.1.2

zeznania A.

S.-V. H.

Świadek potwierdziła nabyci obligacji, o których wyemitowaniu dowidziała się od ojca J. S. (2), który z kolei korzystał z doradcy finansowego w G. (...). Nabyła obligację z uwagi na to, że firma miał być stabilna o ugruntowanej pozycji, o niskim ryzyku. Świadek przed zakupem zapoznała się z operatem i prospektem emisyjnym, z którego nie wynikało, że firma jest na skraju upadłości.

zeznania M. K. (9)

Świadek będący syndykiem spółki (...) Sp. z o. o. potwierdził nabycie obligacji (...) S.A. 259 obligacji serii (...) za łączną kwotę 259.000 zł przez upadłą spółkę.

zeznania

I.

K.

Świadek po kilku spotkaniach z doradcami i otrzymaniu szczegółowych informacji i materiałów dotyczących obligacji, gwarancji, wycen hipotek, mających być zabezpieczeniem obligacji, podjął decyzję o zakupie obligacji. Gwarancję inwestycji dały świadkowi wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Ponadto wielokrotnie był zapewniany o bezpieczeństwie inwestycji przez pośredników.

1.1.2

zeznania M. K. (8)

Świadek potwierdził nabycie obligację. Zaufał rzeczoznawcy majątkowemu jako osobie zaufania publicznego.

zeznania J. L. (obecnie M.)

Świadek potwierdziła nabycie 50 obligacji serii (...) o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, o których dowiedziała się od znajomego P. F. (2), będącego prezesem C. (...) z/s w P.. Świadek nie wiedziała o zobowiązaniach w (...), gdyż warunki emisyjne nie zawierały tych informacji. Świadek wskazała, że zabezpieczeniem wykupu obligacji były nieruchomości, których wartość przekraczała wartość wyemitowanych obligacji.

zeznania M. K. (9)

Świadek będący syndykiem spółki (...) Sp. z o. o. potwierdził nabycie obligacji (...) S.A. 100 obligacji za łączną kwotę 100.000 zł przez upadłą spółkę. Wskazał, że zapłata nastąpiła w dniu 18 maja 2012 r.

1.1.2

na inne cele

na inne cele

1.1.3

zeznania P. H. (2)

Świadek zeznał, że z uwagi na niezłożenie sprawozdania finansowego za rok 2011 przez D. R. (1) zrobił to osobiście. Wskazał, że szereg dokumentów nie było zaksięgowanych, gdyż po wpłynięciu do spółki nie były przekazywane do księgowości. Wskazał, że spółka była na pełnej księgowości, gdyż była spółką notowaną na (...). Wskazał, że nieruchomości mają małą wartość, są to pola.

zeznania B. B. (4)

Świadek będąca księgową, prowadzącą biuro rachunkowe wskazała, że sprawozdanie finansowe zostało odebrane a niezłożone do KRS. Potwierdziła, że sprawozdanie za rok 2011 roku zostało sporządzone i zbadane przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie zostało odebrane przez D. R. (1) pomimo powszechnej praktyki ich wysyłania. Świadek zeznała, że dokumentacja była niepełna, a D. R. (1) ignorował jej wiadomości o konieczności ich dostarczenia. Dokumentację zaczął przywozić dopiero w trakcie postępowania upadłościowego.

zeznania M. Ż. (2)

Zeznania spójne i konsekwentne. Świadek zeznała, że będąc zatrudnioną w firmie (...) s.c. B. B. (4), L. B. prowadziła księgowość firmy (...) S.A. Świadek potwierdziła sporządzenie sprawozdania finansowego za 2011 r., lecz wskazała, że wielu dokumentów brakowało.

zeznania P. O.

Świadek zeznał, że sprawozdania nie zostały złożone do KRS-u, ponieważ nie zostały podpisane przez D. R. (1).

ustna opinia biegłych wraz z pisemnymi opiniami ekonomicznym

Zgodnie z opinią sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności (...) SA za rok 2011 zostało sporządzone i zatwierdzone w dniu 12 lipca 2012r. W związku z tym dokumenty te powinny zostać złożone przez Zarząd (...) SA w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w formie niezatwierdzonej do dnia 15 lipca 2012r., a następnie po ich zatwierdzeniu, złożone ponownie w formie zatwierdzonej do dnia 27 lipca 2012 r. Z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie finansowe za rok 2011 zostało złożone w dniu 28 maja 2013r.

dokumentacja przekazana przez świadka B. B. (4)

Wiadomości e-mail kierowane przez B. B. do D. R. (1) wzywające do przedłożenia dokumentacji celem sporządzenia sprawozdania finansowego.

pismo Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej wraz z odpisami akt rejestrowych spółki (...) SA

Dowód nie budzi wątpliwości. Informacja z Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, że do akt rejestrowych spółki (...) Spółka Akcyjna, nie były składane sprawozdania finansowe za lata 2010 i 2011.

1.1.4.- 1.1.5

częściowe wyjaśnienia A. C. (1)

Wyjaśnienia oskarżonej zasługują na przyznanie im waloru wiarygodności w zakresie potwierdzenia sporządzenia jako rzeczoznawca majątkowy wskazanych w opisie czynów operatów szacunkowych, na zlecenie D. R. (1) reprezentującego firmę (...) Spółka Akcyjna. Sąd uznaje za wiarygodne wyjaśnienia odnośnie telefonów obligatariuszy i ich pretensji o zawyżenie wartości nieruchomości oraz powoływanie się przez nich na wyceny o znacznie niższej wartości. Ma to bowiem odzwierciedlenie także w ich zeznaniach. Jako zgodne z prawdą, Sąd uznał cel dokonania operatu tj. zabezpieczenie wierzytelności. Zostało to bowiem wprost wskazane w operatach szacunkowych objętych zarzutami.

ustna opinia biegłej M. S. (4) wraz z pisemnymi opiniami Biura (...)

Zarówno ustna opinia biegłej jak i pisemne opinie wraz z opiniami uzupełniającymi zasługują na przyznanie im waloru wiarygodności. Sąd uznał sporządzone opinię za odpowiadające wymogom prawa tj. jasne, pełne i nie zawierające sprzeczności oraz oparte na specjalistycznej wiedzy.

zeznania A. K. (4)

Zeznania zasługują na przyznanie waloru wiarygodności. Oparte na specjalistycznej wiedzy, rzeczowe i spontaniczne. Świadek wskazał, że nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele budownictwa mają wyższą cenę niż grunty rolne. Sąd jednak potraktował je pomocniczo, bowiem były one oparte na dużej dozie ogólności, nie opierając się na konkretnych wycenach. Świadek wydawał a ramach Komisji Arbitrażowej sześć lat wcześniej i jak sam przyznał, pamięć jest zawodna.

zeznania P. H. (2)

Świadek będący syndykiem masy upadłości spółki (...) S.A. od dnia 6 listopada 2012 r. wskazał, że zlecił wykonanie wycen nieruchomości będących zabezpieczeniem obligacji, które zostały wykonane przez biegłych W. R. i A. R.. Zeznał, że wyceny znacznie odbiegały od wierzytelności poszczególnych serii obligacji oraz od wycen sporządzonych na zlecenie D. R. (1).

zeznania J. D. (1)

Świadek zeznał, że teren nieruchomości nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego pod budowę, nie jest doprowadzona energia, a doprowadzone przyłącze wodociągowe znajduje się na początku działki, której długość wynosi ok. 1 km. J. D. (1) zeznał, że sprawdził wycenę działki o numerze (...) znajdującą się w P. i już po pobieżnym sprawdzeniu stwierdził, że wycena odstaję od realiów, z tego też względu zrezygnował pierwotnie z zakupu obligacji. Świadek wskazał, że uzyskał w Urzędzie Miasta informacje, że działka nie była objęta planem zagospodarowania przestrzennego, a jedynie studium, przy czym 3 hektary z 7 nie były objęte nawet studium zagospodarowania. Wskazał, że pokazał operat sporządzony przez A. C. (1) w biurach nieruchomości oraz w miejscowym wydziale geodezji, gdzie uzyskał informację, że operat został wykonany rażąco wadliwie, a wartość nieruchomości jest kompletną fikcją i została zawyżona. Wskazał, że jest to częściowo podmokła łąka, przy działce nie ma utwardzonej drogi, a do części działki, z uwagi na bardzo ostry stok, nie ma dojazdu z uwagi na wykonanie wyrwy w zboczu o szerokości 100 m przez poprzedniego właściciela, na długości 100 kilkudziesięciu metrów. Wyrwa ta łączy się z działka osób prywatnych o nr 492 i w ten sposób dojazd do tej działki jest możliwy drogą o podłożu trawiastym po ominięciu wyrwy oraz działki (...). W ten sposób do zagospodarowania pozostała tylko ok 1/3 tej działki. Wskazał także, że nie miało wpływu uzyskanie pozwolenia na budowę, ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalany przez radę miasta i tylko w taki sposób jest możliwy podział działki oraz kontynuowanie ewentualnej budowy osiedla.

Świadek na podstawie uzyskanych informacje od kierownika referatu gospodarczego i nadzoru właścicielskiego Urzędu Miasta P., pana D. B., zeznał, że na podmokłej części działki (...) nie ma możliwości jej zagospodarowania. U góry działki (...) znajduje się działka (...) powyżej niej znajduje się wyrwa, a przewyższenie drogi piaszczystej w stosunku do górnego krańca. Przewyższenie dolnego krańca drogi w stosunku do górnego ograniczenia stoku przy bardzo wąskiej działce wynosi kilkadziesiąt metrów. Wyrwa, która jest na początku tej działki, oraz konieczność objazdu działek prywatnych powoduje, że do ewentualnej inwestycji pozostaje 1/3 część tej działki. Wycena tego terenu na kwotę 4.900. 000 zł jest skrajnie zawyżona, wprowadza w błąd, a w szczególności nie uwzględnia ukształtowania terenu oraz braku nawet studium dla 3 hektarów ziemi.

Świadek zeznał, na podstawie obserwacji, że będąc na miejscu stwierdził, że działka (...) jest to skarpa o bardzo silnym nachyleniu, przylegająca do działki (...). Wskazał, że nie może być to teren budowlany, bowiem działka jest obsadzona lasem liściastym, którego wycięcie jest niemożliwe. Świadek zeznał, że Nadleśnictwo S. poinformowało go, że nabywca takiej działki musiał wiedzieć, że teren ten nigdy nie będzie objęty planem zagospodarowania przestrzennego ani studium zagospodarowania przestrzennego, bowiem należy do lasów państwowych, a prawo uniemożliwia przekształcenie lasu na działki budowlane (taka możliwość istnieje w wyjątkowych wypadkach za zgoda ministra leśnictwa).

Świadek zeznał także, że działka (...) stanowi grunty rolne nieobjęte planem zagospodarowania przestrzennego ani studium. Zarówno do działki (...) nie ma dojazdu i nie nadają się na cele powstania osiedla mieszkaniowego.

Świadek zakwestionował wyceny nieruchomości i wskazał, że wycena obu działek uzyskana w toku postępowania upadłościowego wynosi 108.000 zł.

zeznania J. B. (2)

Sąd nie znalazł powodów do zakwestionowania zeznań świadka, dlatego też przyznał im walor wiarygodności. Świadek zeznał, że w dniu 15 kwietnia 2010 r. zakupił od B. K. (6) nieruchomość objętą księgą wieczystą KW nr (...) za kwotę 480.000 zł i wskazał, że sprzedawca okazał mu operat opiewający na kwotę 1.250.000 zł. Wskazał, że na działce nie poczynił żadnych inwestycji, i sprzedał ją spółce (...) S.A. tylko ze względu na prośby B. K., który chciał sprzedać swoje grunty, zaś D. R. chciał kupić dla spółki również tę należącą do niego. Nieruchomość sprzedał za kwotę 786.144 zł, przy czym D. R. (1) wpłacił kwotę sprzedaży ale ponad rok zwlekał z przeniesieniem prawa własności, bowiem nastąpiło dopiero w listopadzie 2012 r. J. B. (2) wskazał, że nieruchomość została zakupiona z obligacji. Wskazał, że działkę trzeba było uzbroić, bo woda i gaz była na granicy działki oraz że nie było planu zagospodarowania przestrzennego i, że była to działka rolna- zbieżne z zeznaniami J. D. (1). Świadek zeznał, po okazaniu zdjęć wykonanych przez J. D. (1), że dotyczą działki, którą sprzedał, i wskazał, że było tam wyrobisko (zdjęcia zaliczone przez Sąd w poczet materiału dowodowego k. 14802v). Zeznania zbieżne z zeznaniami B. K. (6), który potwierdził, że sprzedał dolną część działek koledze- B. K. (6) oraz pozostałą znaczną część D. R. (1), potwierdził także, że musiał długo namawiać B. K. by sprzedał swoją działkę D. R., gdyż miało tam powstać osiedle domków jednorodzinnych.

zeznania B. K. (6)

Świadek zeznał, że zakupił cztery działki gruntu od K. B. (5) i jego syna, łącznie za kwotę 1.400.000 zł. Z uwagi na uzyskanie kredytu na ten cel, został sporządzony operat szacunkowy dla kredytującego banku przez rzeczoznawcę majątkowego B. D. (operat działki nr (...), wycena na 1.250.000 zł). Świadek zeznał, że sprzedał działkę nr (...) J. B. (2), a pozostałe firmie (...) S.A. reprezentowanej przez D. R. (1), od którego otrzymał zapłatę w transzach. Zeznał, że nie było map geodezyjnych, oraz że dowiedział się w urzędzie, że na nieruchomościach nie powinno być domków jednorodzinnych. Wskazał, że był to teren górzysty, spadzisty o różnym stopniu pochylenia, potwierdził, że w dolnej części jest hydrant i woda, którą poprowadził. Wskazał, że ziemia jest podmokła w kanonie oraz, że na działce nr (...) zrobił skarpę zaś przesmyk dzielący działkę (...) z 493 należał do Lasów Państwowych i nic nie można było tam zrobić. Świadek wskazał, że zachodziła konieczność zgłaszania do (...) wszystkich działań związanych z wycinką drzew a nawet krzaków. Wskazał, że zastrzeżenia, co do budowy mieli zarówno pracownicy (...) w P. jak i Dyrektor K., który twierdził, że odbywa się tam migracja zwierząt.

zeznania T. P.

Świadek zeznał o okoliczności sprzedaży działki w M., gmina P. firmie działającej pod spółką (...) S.A. i wskazał, że wycenę dokonała A. C. (1). Zeznał, że otrzymał jedynie część zapłaty za działkę nr (...) tj. kwotę 300.000 zł zaś za działkę o nr (...) otrzymał jedynie zadatek. Świadek zeznał, że pod działką płynął gazociąg GA 300, w odległości 20 metrów od granicy działki. Wskazał, że tylko 30 % mogło być zagospodarowane.

zeznania P. W. (3)

Świadek, zeznał, że nieruchomość wyceniona przez A. C. (1), która była zabezpieczeniem obligacji wynosiła 3.294.800,00 zł podczas gdy wycena tej nieruchomości wykonana w przeciągu roku w związku z egzekucją wynosiła ok. 270.000 zł. Zeznał, że finalnie nieruchomość została sprzedana za kwotę 246.000 zł, przy czym zachodziła konieczność odliczenia podatku VAT. Świadek wskazał, że w operacie załączonym do dokumentu ofertowego C. nie ma żadnej informacji o gazociągu, który przebiega przez działkę, zajmując ok. 50% jej powierzchni, przez co nie podlega zabudowie w znaczącej części powierzchni a według operatu działka jest wyceniona, jako teren budowlany. Świadek wskazał także, że nie jest możliwe nie zobaczenie przez rzeczoznawcę gazociągu, gdyż na wypisie gruntu jest wskazany gazociąg z dokładnym opisem. P. W. (3) podkreślił także, że ceny porównawcze z operatu są bliższe działce położonej w centrum W., a nie w C.. Nadto wskazał, że jako inwestor nie zwraca uwagi, w jakim celu przygotowywany jest operat szacunkowy.

zeznania

D. K.

Wskazał, że operat nie zawierał informacji o rurociągu gazowym, który wykluczał działkę do celów mieszkalnych

Protokół zatrzymania rzeczy

Przekazanie sporządzonych operatów szacunkowych przez A. C. (1) w wersji elektronicznej.

opinie Komisji Arbitrażowej

Dowód nie budzi najmniejszych wątpliwości Sądu. Opinię Komisji Arbitrażowej (...) Federacji Stowarzyszeń (...) stanowiły ocenę prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych. Opinie wskazują na szereg uchybień, i sporządzenie operatów szacunkowych przez A. C. (1) niezgodnie z przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz aktem wykonawczym w postaci rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wycen nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Zespół (...) stwierdził, że ujawnione w operacie szacunkowym uchybienia merytoryczne miały bezpośredni, istotny wpływ na określoną w nim wartość, i w konsekwencji operaty szacunkowe sporządzone przez A. C. (1) nie są przydatne dla celów, dla jakich zostały wykonane. Dowód znajduje odzwierciedlenie w opinii ustnej M. S. (4) oraz opinii pisemnej Biura (...).

Opinie ekspertyz sądowych wraz z uzupełniającą opinii oraz ustną opinią M. S. (4)

Opinie sporządzone w niniejszej sprawie zostały wykonane przez instytucję specjalistyczną z zakresu wycen nieruchomości zasługują na przyznanie im waloru wiarygodności. Sąd uznał je za odpowiadające wymogom prawa tj. jasne, pełne i nie zawierające sprzeczności oraz oparte na specjalistycznej wiedzy. Powyższe spowodowało, że stanowiły pełnowartościowy materiał dowodowy.

Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania opinii ustnej M. S. (4), która złożyła wyczerpującą opinie opartą na fachowej wiedzy zgodnie z przygotowanymi przez siebie opiniami dotyczącymi wycen nieruchomości. Opinia znajduje odzwierciedlenie w przedłożonych opiniach pisemnych. Biegła w wyczerpujący sposób odniosła się do twierdzeń A. C. (1).

operat szacunkowy na potrzeby postępowania upadłościowego nieruchomości (...) (pismo (...) wraz z załącznikami)

Operat sporządzony na potrzeby postępowania egzekucyjnego.

operat szacunkowy na potrzeby postępowania upadłościowego nieruchomości (...) (pismo (...) wraz z załącznikami)

Operat sporządzony na potrzeby postępowania egzekucyjnego.

operat szacunkowy na potrzeby postępowania upadłościowego nieruchomości (...) (pismo (...) wraz z załącznikami)

Operat sporządzony na potrzeby postępowania egzekucyjnego.

operat szacunkowy na potrzeby postępowania upadłościowego nieruchomości (...)

(pismo (...) wraz z załącznikami)

Operat sporządzony na potrzeby postępowania upadłościowego.

operat szacunkowy na potrzeby postępowania upadłościowego nieruchomości (...), działka nr (...) (pismo (...) wraz z załącznikami)

Operat sporządzony na potrzeby postępowania upadłościowego.

operat szacunkowy na potrzeby postępowania upadłościowego nieruchomości (...), działki (...) (pismo (...) wraz z załącznikami)

Operat sporządzony na potrzeby postępowania upadłościowego.

dokumentacja przekazana przez świadka J. B. (2)

Akt notarialny przeniesienia prawa własności nieruchomości z dnia 15 kwietnia 2010 r. w P., działka nr (...) za kwotę 480.000 zł. Operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego na kwotę 1.250.000 zł na dzień 1 marca 2010 r. Pismo z Urzędu Miasta w P..

zdjęcia załączone przez J. D. (1)

Zdjęcia z geoportalu. Widoczny hydrant przy drodze. Działka rozpoznana przez J. B. (2).

pismo z kancelarii (...) SA wraz z dokumentacją

Wycena rynkowa nieruchomości (...) na kwotę 847.000 zł sporządzona przez rzeczoznawcę A. R.- operat szacunkowy z dnia 11 marca 2013, sporządzony dla potrzeb postępowania upadłościowego.

1.1.1.- 1.1.5

protokoły oględzin, protokoły oględzin rachunków bankowych, protokoły oględzin akt,

protokół oględzin dokumentacji przekazanej przez syndyka P. H. (2), protokoły oględzin płyt DVD, protokoły oględzin płyt CD,

protokół zatrzymania rzeczy od syndyka masy upadłości (...) SA, protokół oddania na przechowanie, protokoły zatrzymania rzeczy od syndyka masy upadłości (...) SA, protokół oddania na przechowanie, protokoły oględzin zabezpieczonych segregatorów z dokumentacją (...) SA, protokół zatrzymania rzeczy od A. C. (1),

protokół zatrzymania rzeczy Zakładu (...) Sp. z o.o., protokół zatrzymania rzeczy od B. S. (3) wraz z dokumentacją

Wszelkie czynności procesowe podjęte w przedmiotowej sprawie odbyły się zgodnie z prawem, a z każdej z nich sporządzono stosowne protokoły, a ich wyniki zaś nie budziły żadnych wątpliwości. Podjęte w sprawie czynności zostały przeprowadzone przez uprawnione podmioty zaś sposób przeprowadzenia tych czynności nie był kwestionowany przez żadną za stron postępowania.

karty karne

Ustalając wcześniejszą karalność oskarżonych, Sąd oparł się na odpowiedzi z Krajowego Rejestru Karnego, którym przypisuje walor wiarygodności. Sąd nie znalazł żadnych podstaw, aby zakwestionować wiarygodność przedstawionych danych, które nie budzą zastrzeżeń, co do ich autentyczności i wiarygodności.

opinie biegłych

Wszystkie opinie z przeprowadzonych badań, które zostały sporządzone w niniejszej sprawie, Sąd uznał za odpowiadające wymogom prawa tj. jasne, pełne i nie zawierające sprzeczności oraz oparte na specjalistycznej wiedzy.

Biegli tak, z zakresu informatyki, ekonomii jak i wyceny nieruchomości, w oparciu o swą specjalistyczna wiedze przedstawili opinie spójne, logiczne i odpowiadające na zagadnienia będące podstawą ich zlecenia. Odpowiadają przepisom prawa i zasługują na wiarę w całości. Powyższe spowodowało, że stanowiły pełnowartościowy materiał dowodowy. Również opinię ustne zasługują na przyznanie im waloru wiarygodności, stanowiąc dopełnienie opinii ustnych, i znajdujące w nich oparcie.

pisma banków, historie rachunków bankowych

Pisma kierowane z Banków, o ile były ich oświadczeniami lub wydrukami z systemów bankowych w ocenie Sądu nie budzą najmniejszych wątpliwości i Sąd przyznaje im walor wiarygodności.

Pisma urzędowe, w tym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, z sądów, z kancelarii syndyka i od syndyka,

Wszystkie pisma z urzędów złożone w sprawie zasługują na przyznanie im waloru wiarygodności. Jako pisma urzędowe nie budziły wątpliwości sądu. Sąd nie znalazł także żadnych podstaw, aby zakwestionować wiarygodność pozostałych dowodów w postaci dokumentów, które nie budziły zastrzeżeń co do ich autentyczności i wiarygodności.

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z dokumentacją, złożone przez J. D. (1), M. K. (10), R. P. (2), A. B. (4)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości. W świetle przeprowadzonych dowodów zawiadomienia uznano, jako odpowiadające prawdzie.

Informacja dotycząca D. R. (1) w trybie art. 213 § 1 k.p.k.

Nie budzi wątpliwości opracowany wywiad środowiskowy, gdyż został sporządzony przez uprawniony podmiot i zawiera wszystkie niezbędne elementy.

płyty CD i DVD przekazane przez obligatariuszy

Dowody nie budzą wątpliwości. Dane zawarte na nośnikach mają odzwierciedlenie w pozostałym materiale zgromadzonym w sprawie.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1-1.1.3

częściowe wyjaśnienia D. R. (1)

Nieuwzględnione przy ustalaniu stanu faktycznego okazały się pierwsze wyjaśnienia D. R. (1) z dnia 10 lutego 2016 r. wobec braku ustosunkowania się do ogłoszonych zarzutów i odmowę składania wyjaśnień.

Wyjaśnienia oskarżonego złożone podczas kolejnych przesłuchań, Sąd uznał w większości uznał za niewiarygodne, i stanowiące jedynie przyjętą linie obrony D. R. (1). Wyjaśnienia te miały bowiem przedstawić D. R. (1) jako rzetelnego Prezesa spółki (...) Spółka Akcyjna, który działał ze starannością, i z zaangażowaniem opracowywał i wprowadzał w życie strategię finansowe i biznesowe, wierząc, że wyprowadzi spółkę ze stanu niewypłacalności. Sąd nie uznał za wiarygodne wyjaśnienia o nieświadomym działaniu D. R. (1). Mając na uwadze całokształt zgromadzonego materiału dowodowego nie sposób uznać tego za wiarygodne. Argumentacja, jakoby chwilowe zaburzenia płynności finansowej nie miały znaczącego wpływu na globalną kondycję spółki, są z gruntu nieprawdziwe. Po pierwsze brak płynności finansowej występował od dłuższego czasu, a o tym, że spółka jest w sytuacji uzasadniającej złożenie wniosku o upadłość oskarżony wiedział od księgowej prowadzącej rachunkowość spółki. Zaś niewypłacalność miała charakter stały już w dniu przekształcenia spółki, a samu niewykonanych zaległości przekraczała więcej niż 10% wartości bilansowej spółki. Wiedzieli o tym także pracownicy spółki, gdyż nie otrzymywali wynagrodzeń za pracę. Nie sposób zatem uznać, że nie mógł o tym wiedzieć D. R. (1). Z jednej strony oskarżony twierdzi, że nie posiada wiedzy na temat finansów, upatrując winy w działaniu pracownika firmy (...) a z drugiej strony zalecenia księgowej B. B. (4), mającej bezsprzecznie fachową wiedzę, bagatelizuje. Wbrew logice jest brak wiedzy prezesa spółki o zobowiązaniach, egzekucjach, a nawet tego, czy suma niewykonanych zobowiązań przekraczała wartość bilansową spółki. Osoba zarządzająca spółką winna mieć wiedzę w tym zakresie, i nie sposób wyobrazić sobie, że można prowadzić jakąkolwiek firmę, nawet najmniejszą nie mając oparcia w bilansach spółki. Tym bardziej, mając na względzie wyższe techniczne wykształcenie oskarżonego oraz prowadzenia działalności gospodarczej od 1995 r. Tym samym nie sposób uznać tych wyjaśnień za znajdujące odzwierciedlenie w rzeczywistości, i stwierdzić należy z całą stanowczością, że D. R. (1) działał w sposób zaplanowany i konsekwentny, w celu ukrycia rzeczywistej sytuacji finansowej spółki i pozyskania obligatariuszy na emisję obligacji, które nie zostałyby nabyte przez większość obligatariuszy w sytuacji, gdyby znali rzeczywistą sytuacje finansową spółki, w tym zaciągnięte zobowiązania i ich warunki. Również zasłanianie się niepamięcią, co do emisji obligacji przez D. R. (1) nie może zostać uznane za prawdziwe biorąc pod uwagę skale działania, czy chociażby prowadzenie spotkań informacyjnych, zachęcających do nabycia obligacji, na których uczestniczył D. R. (1), chcąc pozyskać osób gotowych nabyć obligację. Nie sposób także uznać za prawdziwe wyjaśnień oskarżonego zasłaniającego się niepamięcią odnośnie celu wypłat gotówkowych. Przeczy to zdrowemu rozsądkowi, bo o ile można byłoby nie wiedzieć, w jakim celu wypłaca się małe sumy pieniężne (abstrahując oczywiście od tego, że wypłaty z rachunków bankowych spółek powinny być ewidencjonowane, co do każdej złotówki) nie sposób nie pamiętać, w jakim celu wypłaca się kwotę 453.115 złotych. Również zasłanianie się niepamięcią, co do wydatkowania środków pochodzących z obligacji jawi się, jako nierealne.

Nie sposób dać wiary także w zakresie powodu niezłożenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, którym miało być zapomnienie. Jeszcze bardziej nieprawdopodobne jawią się wyjaśnienia w zakresie braku wiedzy na temat zobowiązań spółki, wskazują że wiedzę odnośnie zaległości winien mieć pracownik spółki a nie jej prezes. Tym bardziej, że jak sam stwierdził, otrzymywał raporty cotygodniowe i comiesięczne o stanie finansów spółki. A nadto jak sam wskazał „spółka to byłem ja”. Sąd nie daje wiarę także w kwestii tego, że D. R. (1) stwierdził, że spółka utraciła płynność dopiero w lipcu 2012 r., gdyż jak sam wskazał stwierdził to po tym, że spółka nie miała środków na wypłatę wynagrodzeń, czynsz, czy składek ZUS zaś jak wynika z dokumentacji miało to miejsce zdecydowanie wcześniej. Świadczą o tym zeznania pracowników, złożone i wycofane wnioski o upadłość z wniosku pracowników spółki, czy pismo z ZUS o zaległościach. Za nieprawdziwe należy uznać także wyjaśnienia, braku wiedzy na temat obligacji przyznanych pracownikom. I w tym zakresie, D. R. (1) spotykał się z pracownikami na cotygodniowych zebraniach i oferował im obligację w ramach rekompensaty za opóźnienia w zapłacie wynagrodzeń. O ile można zrozumieć, że nie posiada wiedzy, czy zostały przydzielone w ramach nagród czy premii o tyle trudno uznać, że może nie pamiętać, czy pracownicy za nie płacili czy też nie. Sąd nie uznaje za wiarygodne tego, że D. R. (1) w swoim działaniu kierował się dobrem uczestników procesu gospodarczego, obligatariuszy czy wierzycieli. Wyjaśnienia D. R. (1) stoją w całkowitej sprzeczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie.

pismo z Millennium Bank wraz z zestawieniem transakcji o nr (...)

Historia rachunku prowadzonego dla (...) Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. nie miała wpływu na wypełnienie znamion czynów przypisanych D. R. (1).

protokół oględzin rachunku B. Bank o nr (...) wraz z wydrukiem elektronicznego zestawienia operacji

Dowód przedstawiający transakcje w (...) Banku S.A. na rzecz P. G. (3) nie został wykorzystany do ustalania stanu faktycznego, gdyż nie ujawniono przepływu środków finansowych pomiędzy spółką (...) S.A. a P. G. (3).

pismo (...) SA wraz z zestawieniem operacji na rachunku nr (...)

Historia rachunku spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Brak transakcji mogących mieć znaczenie dla sprawy.

protokół oględzin rachunku B. Bank o nr (...) wraz z wydrukiem elektronicznego zestawienia operacji

pismo (...) Bank (...) SA wraz z historią rachunku o nr (...)

Dokumenty nie miały znaczenia dla ustalenia stanu faktycznego.

protokół oględzin akt postępowania o sygn. Km 405/13 i 406/13 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Akta postępowania egzekucyjnego z wniosku (...) S.A. oraz (...) S.A. przeciwko T. P. nie miały znaczenia dla ustalenia stanu faktycznego.

protokół oględzin akt o sygn. Km 1238/13 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

protokół oględzin akt o sygn. Km 1239/13 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Akta postępowania egzekucyjnego z wniosku (...) S.A. przeciwko M. i J. O. nie miały znaczenia dla ustalenia stanu faktycznego.

pismo Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpisami dokumentów z akt księgi wieczystej KW nr (...)

pismo Sądu Rejonowego w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z kserokopiami a akt sprawy KW nr (...)

pismo Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpisami dokumentów dot. ksiąg wieczystych KW nr (...)/, (...)/, (...)/, (...)/, (...)/, (...)

Dowód nie ma znaczenia dla ustaleń faktycznych.

1.1.4.-1.1.5

częściowe wyjaśnienia
A. C. (1)

Sąd nie daje wiary wyjaśnieniom oskarżonej w części, w której nie przyznaje się do winy i kwestionuje swoje sprawstwo, deprecjonując opinię biegłych oraz Komisji Arbitrażowej, którzy dokonali ocen operatów szacunkowych przygotowanych przez A. C. (1). Przyjęta przez oskarżoną linia obrony nie znajduje oparcia w przepisach prawa, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nie ma znaczenia dla wyceny nieruchomości znaczenia fakt, że była ona dokonywana w celu zabezpieczenia wierzytelności a nie zabezpieczenia obligacji. Oskarżona również w celu zabezpieczenia obligacji powinna oszacować wartość rynkową nieruchomości. Wyjaśnienia złożone przez oskarżoną zostały zanegowane przez biegłą powołaną do sprawy w opinii uzupełniającej pisemnej k. 13286v-13289 oraz w opinia ustna k. 16666-166670.

zeznania T. P.

Sąd nie daje wiary świadkowi, że wycena dokonana przez A. C. (1), była zbliżona do rzeczywistości. Jego zeznania stoją w opozycji do zebranego materiału dowodowego, w tym przede wszystkim do opinii biegłej i dokonanych wycen.

Pismo z Ministerstwa Infrastruktury u Budownictwa z dnia 14 lipca 2019 r. oraz z dnia 9 stycznia 2017 r.

Nałożenie kary dyscyplinarnej na A. C. (1) nie ma znaczenia w niniejszej sprawie.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

D. R. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

D. R. (1) swoim zachowaniem wypełnił znamiona przestępstwa opisanego w przepisie art. 586 k.s.h.

D. R. (1) będąc uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki (...) Spółka Akcyjna, zobowiązany był do złożenia wniosku o upadłość w przypadku spełnienia warunków wskazanych w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze. Podstawą do ogłoszenia upadłości dłużnika jest zgodnie z przepisem art.10 prawo upadłościowe i naprawcze, jego niewypłacalność zaś w świetle przepisu art.11 powołanej ustawy
za niewypłacalnego uznaje się dłużnika, który nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nadto dłużnika, który jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, można uznać za niewypłacalnego w sytuacji, gdy jego zobowiązania przekraczają wartość jego majątku, nawet
w sytuacji, gdy na bieżąco wykonuje te zobowiązania. Zgodnie zaś z dyspozycją przepisu art.12 pr. up., sąd ma prawo oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.

Zgodnie z dokumentacją spółki (...) S.A. na podstawie systemu księgowego ustalono,
że niewypłacalność warunkująca zgłoszenie wniosku o upadłość, w myśl przepisów prawa upadłościowego wystąpiła w dniu 4 maja 2011 roku. W tym dniu najwcześniej opóźnienie w regulowaniu należności przekroczyło okres trzech miesięcy zaś suma niewykonywanych zobowiązań wynosiła powyżej 10% wartości bilansowej spółki. Znalazło to również swoje odzwierciedlenie w zeznaniach pracowników spółki (...) S.A. którzy wskazali, że w 2011 roku zaczęły się problemy z terminowym regulowaniem należności przez spółkę, a także
w częściowych wyjaśnieniach oskarżonego, który przyznał, że zaciągając nowe zobowiązania spłacał poprzednie i następowało tzn. rolowanie długu.

Zaniechanie działania przez D. R. (1) wyczerpało znamiona przestępstwa określonego w przepisie art. 586 kodeksu spółek handlowych, bowiem pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki działającej pod firmą (...) Spółka Akcyjna, działając umyślnie, nie złożył wniosku o upadłość spółki, będąc do tego zobowiązanym, z uwagi na wystąpienie przesłanek uzasadniających jej upadłość. Spółka zdecydowanie znajdowała się w stanie uzasadniającym złożenie wskazanego wniosku, zaś D. R. (1) ewidentnie był do tego zobowiązany, czego jednak nie uczynił. D. R. (1) winien wystąpić z wnioskiem o wdrożenie procedury upadłościowej, nie przekraczając terminu do zgłoszenia upadłości. Sytuacja finansowa spółki była w takim stanie finansowym, że nawet pracownicy mieli świadomość konieczności zgłoszenia upadłości, co też niektórzy z nich zrobili, jednakże po ustaleniach z D. R. (1) wycofywali swoje wnioski. Dla bytu przestępstwa z art. 586 k.s.h. nie ma wprawdzie znaczenia motywacja, jaką kieruje się sprawca nie składając w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, niemniej jednak na kanwie niniejszej sprawy, jako oczywiste jawi się, że celem sprawcy była realizacją czynu przypisanego D. R. (1) w punkcie II części dyspozytywnej wyroku. Złożenie wniosku o upadłość skutecznie uniemożliwiłaby emisję obligacji.

Czyn przypisany oskarżonemu jest przestępstwem trwałym, gdyż mimo rozciągłości czasowej stanu przestępczego wywołanego wytworzeniu sytuacji uzasadniającej postawienie spółki w stan upadłości, D. R. (1) nie składa wniosku o upadłość mimo, że sytuacja przestępna trwa w czasie. Sytuacja finansowa spółki nie ulega polepszeniu. Zadłużenia są płacone kolejnymi zobowiązaniami, w tym za pieniądze obligatariuszy, którzy nabywają obligację spółki, nie mając świadomości o jej krytycznej sytuacji. Przestępstwo przypisane oskarżonemu godziło w zasady prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego. Zachowanie oskarżonego zgodnie z dyspozycją przepisu dotyczy całego okresu, w którym istnieją podstawy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Zgłoszenie upadłości powinno nastąpić, jeżeli zachodzą ku temu warunki określone w ustawie Prawo upadłościowe. W myśl przepisów prawa upadłościowego obowiązujących w czasie czynu, każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania (do czego uprawniony był D. R. (1), reprezentujący jednoosobowo spółkę) samodzielnie lub łącznie z innymi osobami ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 21 ust. 1 i 2 pr. up.). W świetle przepisu art. 11 ust. 2 prawa upadłościowego, za niewypłacalnego uważany jest dłużnik będący osobą prawną w sytuacji, gdy jego pasywa przewyższają aktywa, choćby na bieżąco wykonywał swoje zobowiązania.

D. R. (1) wprawdzie mógł uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykazałby, że w terminie zakreślonym przez ustawę otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, lub jeśli wykaże, że nie ponosi winy za niezgłoszenie tegoż wniosku, co jednak w niniejszej sprawie nie miało miejsca. D. R. (1) nie podejmował żadnych działań mających na celu ratowanie spółki, skupiając się na emisji obligacji, w celu pozyskiwania środków finansowych, mając wiedzę chociażby z biura rachunkowego, że spółka winna złożyć wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego. D. R. (1) jednak, spłacał wierzycieli, którzy najbardziej domagali się spłaty długu i podejmował czynności, by ukryć prawdziwą sytuację spółki zamiast dążyć do jej poprawy.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

II

D. R. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Wina i sprawstwo D. R. (1) nie budzi najmniejszych wątpliwości i jest ewidentna.

Ujawniony w sprawie materiał dowodowy, jego wszechstronna analiza i interpretacja wykazały jednoznacznie, iż oskarżony D. R. (1) dopuścił się zarzucanych mu w pkt II i III części wstępnej wyroku czynów, przy czym Sąd uznał za konieczne zastosowanie konstrukcji ciągu przestępstw. Nie było to jednak możliwe na kanwie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2015 r., dlatego też Sąd zastosował przepisy obecnie obowiązujące, jako względniejsze dla sprawcy na mocy art. 4 § 1 k.k. Ocena względności ustaw dokonana w ramach stosowania art. 4 § 1 k.k. nie może ograniczać się do prostego zestawienia wysokości sankcji zawartych w porównywanych przepisach, lecz wymaga analizy wszystkich prawnokarnych skutków wynikających dla oskarżonej z zastosowania ustawy nowej albo obowiązującej poprzednio. Podkreślić należy, że pojęcie ustawy użyte w powołanym przepisie art. 4 § 1 k.k. oznacza cały stan prawny obowiązujący w czasie między popełnieniem czynu a orzekaniem, zaś ocena która z tak rozumianych "ustaw" jest względniejsza musi być oparta na ocenie całokształtu konsekwencji wynikających dla oskarżonego. Wybór ustawy względniejszej nie ma więc charakteru abstrakcyjnego, lecz odnosi się do konkretnego czynu konkretnego sprawcy. W takiej sytuacji może się okazać, że oceniając wszystkie konsekwencje zastosowania konkurencyjnych ustaw mniej dolegliwe dla oskarżonego sprawcy będzie zastosowanie ustawy przewidującej abstrakcyjnie surowsze ustawowe zagrożenie. W przedmiotowej sprawie okolicznością przesądzającą za zastosowaniem przepisów w brzmieniu obecnie obowiązującym jest możliwość zastosowania ciągu przestępstw.

Sąd podzielił przyjętą przez oskarżyciela publicznego kwalifikację prawną poszczególnych czynów uznając, że w realiach niniejszej sprawy należało uznać za konieczne dla pełnego opisu czynu popełnionego przez oskarżonego, zastosowanie kumulatywnego zbiegu przepisów. Sąd uznał jednak, że czyny zarzucane oskarżonemu w punkcie II i III części wstępnej wyroku stanowią ciąg przestępstw. Przy czym Sąd wskazuje, że nie było to jednak możliwe w dacie aktu oskarżenia z tego też względu Sąd zastosował przepisy obecnie obowiązujące jako względniejsze dla sprawcy. Przed nowelizacją przepisu art. 91 § 1 kodeksu karnego dokonaną ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) aby ocenić, iż pozostające w zbiegu realnym przestępstwa stanowią ciąg przestępstw, każde z tych przestępstw składających się na ciąg musiało być kwalifikowane z tego samego przepisu lub musiał być to ten sam zestaw przepisów tworzących kumulatywną kwalifikację w odniesieniu do każdego z czynów stanowiących części składowe ciągu przestępstw (tożsamość kwalifikacji prawnej). W aktualnym stanie prawnym każde z przestępstw spiętych klamrą ciągłości ma w podstawie kwalifikacji prawnej wykorzystany ten sam przepis, stanowiący podstawę wymiaru kary za każde z nich i jednocześnie obok tego przepisu w podstawie kwalifikacji we wszystkich lub niektórych pojawiają się inne jeszcze przepisy, stanowiące element budowy kumulatywnej kwalifikacji, niestanowiące jednak podstawy wymiaru kary. (wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II AKa 72/16). W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że zostały one popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności zatem, nie było przeszkód, by móc zastosować art. 91 § 1 kodeksu karnego w podstawie wymiaru kary.

Oszustwo jest przestępstwem kierunkowym, znamiennym celem w postaci chęci uzyskania korzyści majątkowej przez sprawcę. Istotną dla bytu tego przestępstwa jest oczywiście okoliczność, że sprawca korzyść tę uzyskuje za pomocą wprowadzenia w błąd lub wyzyskania błędu czy też niezdolności drugiej strony do należytego pojmowania dokonywanych działań. Zamiar osiągnięcia korzyści majątkowej może obejmować nie tylko przemieszczenie cudzego mienia, lecz także i inne formy uszczuplenia mienia innej osoby, prowadzące w konsekwencji do przysporzenia majątkowego sprawcy kosztem pokrzywdzonego (T. O. (2), „Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze”, s. 7-8).

Sąd Najwyższy wielokrotnie stwierdził (por. np. wyrok z dnia 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt III KK 362/06, niepubl.) na gruncie art. 286 § 1 k.k., że sposób działania sprawcy oszustwa względem innej osoby może polegać na: wprowadzeniu jej w błąd poprzez wywołanie u niej wyobrażenia o istniejącej (nie przyszłej) rzeczywistości, która jest w istocie inna niż przedstawia jej sprawca; wyzyskaniu błędu pokrzywdzonego, tj. jego subiektywnego wyobrażenia o rzeczywistości, która jest w istocie odmienna i o czym sprawca wie; wyzyskaniu niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania. W sytuacji wprowadzenia w błąd sprawca wywołuje w świadomości pokrzywdzonego lub innej osoby, której mienie stanowi przedmiot rozporządzenia dokonywanego przez wprowadzonego w błąd, fałszywe wyobrażenie (rozbieżność między rzeczywistością, a jej odzwierciedleniem w świadomości dokonującego rozporządzenia mieniem), zaś przy wyzyskaniu błędu wykorzystuje już istniejącą rozbieżność między stanem świadomości dokonującego rozporządzenia mieniem, a rzeczywistością, której sprawca nie koryguje, lecz używa dla uzyskania przez siebie lub kogo innego osiągnięcia korzyści majątkowej, wynikającej z niekorzystnego dla pokrzywdzonego rozporządzenia mieniem (wyrok SN z 2 grudnia 2002 r., IV KKN 135/00, LEX nr 74478). Istota tego przestępstwa polega więc na posłużeniu się fałszem jako czynnikiem sprawczym, który ma doprowadzić pokrzywdzonego do podjęcia niekorzystnej decyzji majątkowej.

Jednocześnie „niekorzystne rozporządzenie mieniem” jako znamię przestępstwa z art. 286§1 k.k., winno być rozumiane szeroko, tj. obejmować swym zakresem każdą czynność o charakterze dyspozycji majątkowej, która skutkuje pogorszeniem sytuacji majątkowej pokrzywdzonego. Taki pogląd prezentował także Sąd Najwyższy w wyroku z 9.05.2018r. (sygn. akt V KK 421/17).

Przypisując sprawcy popełnienie przestępstwa określonego w art. 286 § 1 k.k., należy wykazać, że obejmował on swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim (kierunkowym) nie tylko to, że wprowadza w błąd inną osobę (względnie wyzyskuje błąd), ale także i to, że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzania mieniem i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion" (wyrok SN z dnia 4 czerwca 2009 r., WA 16/09, Prok. i Pr.-wkł. 2009, Nr 11–12, poz. 8, por. także wyrok SN z dnia 11 lutego 2009 r., III KK 245/08, Prok. i Pr.-wkł. 2009, nr 6, poz. 15).

W pierwszej kolejności wskazać należy, że oskarżony D. R. (1) działał umyślnie, w zamiarze bezpośrednim kierunkowym, w sposób przemyślany i zaplanowany. Dokładnie realizował zamiar, wykorzystując przy tym chęć uzyskania zysku przez obligatariuszy, odznaczając się determinacją w realizacji założonego planu. D. R. (1) od początku działał w sposób przemyślany. Cały proces sprzedaży obligacji opierał się na celowym wprowadzeniu w błąd obligatariuszy. Działał bezwzględnie w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej, kosztem 182 obligatariuszy, których doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, stanowiącym nierzadko wszystkie oszczędności albo środki przeznaczone na emeryturę. D. R. (1) przedstawił wycenę nieruchomości o znacznie zawyżonej wartości, przygotowaną przez rzeczoznawcę majątkowego A. C. (1). Następnie oferował swoje obligacje z wyższym oprocentowaniem, niż oferowanym na rynku, bardzo dobrze zabezpieczone na nieruchomościach, chcąc skusić obligatariuszy na zakup jego obligacji. Wartość zabezpieczenia przewyższała wartość obligacji, w większości emisji łącznie z odsetkami. D. R. (1) wyemitował jednak obligację, w sytuacji gdy spółka znajdowała się w stanie uzasadniającym złożenie wniosku o upadłość. W informacyjnym prospekcie emisyjnym przedstawił, jakoby nieruchomości, stanowiące zabezpieczenie obligacji były warte kilkukrotnie więcej niż były warte w rzeczywistości, powołując się na nierzetelne operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego. W dokumentacji, D. R. (1) zataił także informację o rzeczywistej sytuacji finansowej Spółki (...) S.A. Nie budzi najmniejszych wątpliwości Sądu, że D. R. (1) świadomie zataił dane dotyczące sytuacji finansowej swojej spółki (...) Spółka Akcyjna, w tym informację warunkach zaciągniętego zobowiązania z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 10 września 2010 r. od (...) Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych reprezentowanym przez (...) Spółka Akcyjna, w celu skutecznego przeprowadzenia emisji i znalezienia nabywców na zakup obligacji. D. R. (1) nie miał bowiem środków nawet na bieżącą obsługę spółki. W konsekwencji D. R. (1) wprowadził w błąd obligatariuszy, co do istotnych kwestii związanych z sytuacją finansową emitenta. Podkreślić należy, że zobowiązanie udzielone przez ww. fundusz spółce (...) sp. z o.o., której to spółki następcą prawnym jest (...) S.A. wynosiło 5.700.000 zł, przy czym oprocentowanie wynosiło 20 % w skali roku. Przy tak wysokim poziomie odsetek spółka posiadał zobowiązanie w kwocie 1.140.000 zł samego zobowiązania odsetkowego rocznie. Kwota samych odsetek przewyższała roczny zysk spółki (...) S.A.

Wskazać należy, że spółka (...) S.A., wchodząc na rynek N. (...) zgodnie z regulacjami rynku Alternatywnego Systemu (...) (dalej - (...)) musiała mieć autoryzowanego doradcę. W tym celu D. R. (1) działając, jako Prezes Zarządu (...) S.A. zawarł w dniu 2 maja 2011 w Ł. ze spółką (...) Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu P. W. (3), umowę o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy przy ubieganiu się dopuszczeniu nienotowanych akcji spółki do notowań na rynku N. (...). Po emisji obligacji z serii (...), spółka (...) poinformowała doradcę o tym, że będzie wprowadzać obligację na rynek C. i otrzymała informację o tym, że wysyłając do potencjalnego nabywcy obligacji dokument ofertowy musi on spełniać ściśle określone elementy wskazane w ustawie, w tym czynniki ryzyka. D. R. (1) przed emisją obligacji miał zatem obowiązek przekazywać wszystkie dokumenty które będą udostępnione przy emisji obligacji, spółce (...) w celu zweryfikowania, czy dokument posiada wszystkie niezbędne wymogi C. i dokumenty ( tj. takie, które zawierały pozwalające na ocenę sytuacji finansowej spółki, wartości zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, wyceny zabezpieczenia) oraz sprawdzenia, czy nie zawierają one informacji poufnej (informacje poufne dotyczące spółek publicznych, w krytycznym czasie musiały być najpierw zostać opublikowane w systemie (...), by były dostępne dla wszystkich). D. R. (1) celowo zataił jednak informację o zobowiązaniu z tytułu pożyczki obsługiwanej przez (...). Dopiero po upomnieniu przez prezesa spółki S., który dowiedział się o niej od jednego z inwestorów, D. R. (1) opublikował w raporcie (...) fakt posiadanej pożyczki.

Gdyby nabywający obligacje mieli wiedzę o sytuacji finansowej spółki i o braku możliwości wywiązania się z warunków emisji, nie zdecydowaliby się na nabycie obligacji zadłużonej spółki, bowiem wiążę się to każdorazowo z ogromnym ryzykiem. Zatajenie prawdziwych danych miało istotny wpływ na ocenę zdolności emitenta, czyli spółki (...) Spółka Akcyjna, której D. R. (1) był prezesem zarządu, do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji. Nabywcy obligacji przyznali, że gdyby mieli wiedzę o wysokości zobowiązań, nie nabyliby obligacji, obciążanych takim ryzykiem, z czego zdawał sobie sprawę D. R. (1) i z tego też względu zataił te dane w prospekcie emisyjnym. Obligatariusze zostali także wprowadzeni w błąd, co do wartości nieruchomości, będących zabezpieczeniem roszczeń obligatariuszy. Nabywcy obligacji nie mieli możliwości zakwestionowania wartości, ponieważ wartość została wskazana przez rzeczoznawcę majątkowego, wobec czego nie wycena nie wzbudzała ich podejrzeń. Tym bardziej, że niejednokrotnie pochodzili z miejsc oddalonych od znajdowania się nieruchomości o setki kilometrów, więc nie mieli wiedzy na temat rzeczywistej wartości zabezpieczenia. Ponadto wskazać należy, że z uwagi na sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, nie weryfikowali wyceny z uwagi na to, że zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem zaufania publicznego (nie jest nim jednak w myśl ustawy karnej). Zgodnie z treścią Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r., sygn. akt SK 20/01 "rzeczoznawca swoimi usługami służy szerszemu interesowi społecznemu. Przyznany im zakres uprawnień i kompetencji świadczy o tym, że rzeczoznawcy majątkowi zostali uznani za osoby zaufania publicznego”.

Opierając się na powyższym bezspornie można stwierdzić, że zachowanie oskarżonego D. R. (1) wypełnia znamiona przestępstwa oszustwa. W ocenie Sądu analiza i ocena całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego daje solidne podstawy do uznania, że oskarżony w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadził 182 obligatariuszy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w stosunku do mienia znacznej wartości (zarówno w czasie popełnienia jak i w czasie wyrokowania).

art. 286 § 1 k.k.

-działanie motywowane celem uzyskania korzyści majątkowej,

- wprowadzenie w błąd co do faktycznej sytuacji majątkowej spółki oraz wartości zabezpieczenia,

- umyślne działanie z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym obejmującym zarówno cel, jak i sposób działania: oskarżona od samego początku obejmowała świadomością pokrzywdzenie obligatariuszy,

- doprowadzenie obligatariuszy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zakup obligacji od spółki niemającej majątku na dokonanie wykupu obligacji, a nawet płacenie odsetek,

Sąd mając na uwadze linie obrony oskarżonych, podkreśla, że dla bytu przestępstwa oszustwa jest obojętne czy pokrzywdzony mógł lub powinien był sprawdzić prawdziwość twierdzeń zawartych w prospekcie emisyjnym. Nie jest bowiem nawet istotne, czy pokrzywdzony mógł wykryć błąd przy dołożeniu znikomej nawet staranności. Z całą stanowczością uznać należy, że D. R. (1) celowo wprowadził w błąd obligatariuszy, celem uzyskania korzyści majątkowej.

art. 294 § 1 k.k.

Zaostrzenie odpowiedzialność karnej w stosunku do mienia znacznej wartości- wartość zarówno w czasie popełnienia czynu zabronionego jak i obecnie jest mieniem wielkiej wartości, zgodnie z treścią art. 115 § 5 k.k.

art. 311 k.k.

Przepis art. 90 ustawy o obligacjach stanowi lex specialis względem art. 311 k.k., ale może występować także w zbiegu kumulatywnym. Tym samym wbrew wnioskom obrony, sąd nie wyeliminował przepisu art. 311 k.k. z kwalifikacji prawnej czynu. Wprawdzie czynności wykonawcze określone w art. 90 ust. 1 ustawy o obligacjach mogą stanowić jednocześnie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji lub przemilczanie informacji o stanie majątkowym oferenta, które są czynnościami wykonawczymi w art. 311 k.k., jednakże różny jest cel działania sprawcy. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 90 ust. 1 ustawy o obligacjach celem jest wpłynięcie w istotny sposób na ocenę zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji (D. R. (1) m.in. przedstawiał dobrą sytuację finansową spółki, zatajając m.in. informację o warunkach pożyczki). Przepis art. 311 k.k. ma istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierów wartościowych (rzetelność informacji w dokumentacji ofertowej np. wysoka wartość zabezpieczenia rzeczowego, stanowiącego zabezpieczenie obligacji, przez co też obligatariusze decydowali się na nabycie obligacji). D. R. (1) z całą pewnością rozpowszechniał nieprawdziwe informacje (nieprawdziwe informacje to zarówno informacje niepełne, jak i całkowicie niezgodne z rzeczywistością) i przemilczał te o stanie majątkowym spółki, które miały istotne znaczenie dla nabycia obligacji przez zainteresowanych w dokumentacji.

art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach

D. R. (1) przy emisji obligacji podał nieprawdziwe oraz zataił prawdziwe dane. Nieprawdziwe dane znajdowały się w zapisach w umowach zawartych z administratorem hipotek spółką (...) Spółka Akcyjna, które zawierały zapisy, że emitent i dłużnik hipoteczny nie posiadają zaległości podatkowych, ani innych niż podatkowe, oraz nie posiadają zaległości w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednocześnie zatajone dane znajdowały się w propozycjach nabycia obligacji serii (...) i B nie zawierały min. informacji o posiadaniu przez emitenta przeterminowanych zobowiązań, w tym z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. W przypadku obligacji serii od C do I dokumenty ofertowe sporządzone na potrzeby emisji obligacji, nie zawierały informacji wskazujących na posiadanie przez Spółkę zaległości w regulowaniu zobowiązań, które mogą być podstawą do złożenia wniosku o upadłość.

art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach

D. R. (1) przy emisji obligacji nie zachował warunków określonych w ustawie o obligacjach. W ustawie zostały wskazane warunki emisji obligacji, stanowiące przesłanki emisji zgodnej z prawem. Występek z art. 87 ustawy o obligacjach jest przestępstwem formalnym, gdyż do jego istnienia nie jest wymagane powstanie lub zagrożenie szkodą, a czyn jest popełniony już w chwili emisji obligacji bez zachowania warunków ustawowych. Przestępstwo to może być popełnione z winy umyślnej, zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. W przedmiotowej sprawie D. R. (1) działał z zamiarem bezpośrednim. D. R. (1) przy emisji obligacji nie spełnił następujących ustawowych warunków emisji obligacji. Dokumentacja dotycząca obligacji serii (...) i I zawierała sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta na dzień bilansowy przypadający wcześniej niż 15 miesięcy przed data publikacji warunków emisji. Nie został spełniony wymóg określony w przepisie art. 35 ust. 1 ustawy obligacjach. Przepis ten zobowiązuje do udostępnienia informacji pozwalających ocenić sytuację finansową spółki, co w niniejszej sprawie nie zostało spełnione. Tym samym koniecznym było przedstawienie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień bilansowy przypadający nie wcześniej niż piętnaście miesięcy przed datą publikacji warunków emisji. Ponadto propozycje nabycia obligacji wszystkich serii od A do I nie pozwalały na prawidłową ocenę sytuacji finansowej emitenta a środki z emisji nie zostały wykorzystane w całości zgodnie z celem emisji określonym w warunkach emisji.

art. 93 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach

Czyn z art. 93 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z dnia 20 lutego 2015 roku) jest tożsamy z obowiązującym w czasie czynu przestępstwem wymienionym w art. 41 ustawy poprzednio obowiązującej tj. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Zarówno treść przepisu jak i zagrożenie karą nie uległo zmianie, zatem nie było podstaw do stosowania ustawy poprzednio obowiązującej, bowiem nie jest ona względniejsza dla sprawcy, zgodnie z art. 4 § 1 k.k.

Nie budzi wątpliwości Sądu, że D. R. (1) swoim zachowaniem wypełnił znamiona przestępstwa z art. 93 powołanej ustawy. Zgodnie bowiem z warunkami emisji, środki miały zostać przeznaczone na:

- finansowanie działalności emitenta na obszarze deweloperskim (seria (...) i B),

- finansowanie działalności emitenta na obszarze deweloperskim, w szczególności na podwyższenie wkładów własnych w projekcie deweloperskim w Karkonoszach (P.) oraz sfinansowanie prac projektowych dotyczących inwestycji (...) (seria (...)),

- finansowanie działalności emitenta na obszarze deweloperskim, w szczególności na podwyższenie wkładów własnych w projekcie deweloperskim w Karkonoszach (M.) oraz sfinansowanie prac dotyczących w/w inwestycji (seria (...) i E),

- finansowanie działalności emitenta na obszarze deweloperskim, w szczególności na podwyższenie wkładów własnych w projekcie deweloperskim w miejscowości K. oraz sfinansowanie prac dotyczących w/w inwestycji (seria (...)),

- finansowanie działalności emitenta na obszarze deweloperskim, w szczególności na podwyższenie wkładów własnych w projekcie deweloperskim w Karkonoszach (S.) oraz sfinansowanie prac budowlanychna projekcie (...) (seria (...)),

- finansowanie działalności emitenta na obszarze deweloperskim oraz sfinansowanie wydatków dotyczących realizowanych inwestycji (seria (...)).

Mając na uwadze powyższe przeznaczenie środków z emisji obligacji serii od A do H , wydatkowanie ich na spłatę zadłużenia, w tym regulowania odsetek od kredytów (8.578,71 zł), spłat kapitału pożyczek i odsetek pożyczek od osób fizycznych i prawnych (1.643.288,61 zł), spłatą odsetek od obligacji (269.226,07 zł), wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. art. 93 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. D. R. (1) przeznaczył środków finansowe uzyskane z emisji obligacji, na inny niż zadeklarowany w warunkach emisji cel tj. zamiast na działalność deweloperską oskarżony przeznaczył środki na obsługę posiadanego zadłużenia. D. R. (1) działał umyślnie, a jego zachowanie ukierunkowane było na z góry określony cel tj. prezentowanie nieprawdziwego obrazu stanu finansowego spółki, będącej emitentem obligacji. Przeznaczenie przez D. R. (1) środków z obligacji na obsługę wierzytelności nie zaś na cel wskazany miało znaczenie dla obligatariuszy i istotnie podwyższało ryzyko inwestycji w obligacje Spółki.

Podejmując decyzje dotyczące inwestowania w obligacje oczywistym jest, że trzeba liczyć się z ryzkiem finansowym. D. R. (1) wprowadzał jednak obligatariuszy w błąd, bowiem ich decyzje warunkowane były działaniami oskarżonego przedstawiającego w sposób zamierzony i celowy nieprawdziwe informacje o planowanym przeznaczeniu środków uzyskanych z emisji obligacji, zatajaniu informacji o sytuacji finansowej emitenta, w tym odnośnie przeznaczenia ich na pożyczki dla innych podmiotów. To, że osobiście oskarżony nie spotkał się pokrzywdzonymi przed zainwestowaniem przez nich pieniędzy w obligacje, a zrobili to doradcy finansowi, z których usług korzystał nie ma większego znaczenia w sprawie skoro doradcy przekazywali pokrzywdzonym informacje uzyskane bezpośrednio od oskarżonego. Roztaczana przez oskarżonego wizja „złotego interesu” i godziwych zarobków z inwestycji w obligacje jest oczywista, skoro potwierdzeniem informacji uzyskanych przez pokrzywdzonych od pośredników były ich zaproszenia na konferencje organizowane przez oskarżonego, co miało na celu utwierdzenie ich w przekonaniu o prawdziwości uzyskanych od pośredników zapewnień.

art. 11 § 2 k.k.

Okoliczności popełnienia przypisanego oskarżonym czynu uzasadniają potraktowanie jej zachowania w kategoriach jednego czynu w rozumieniu art. 11 § 1 k.k. Wyraz temu daje kumulatywna kwalifikacja czynu wyrażona poprzez ujęcie w przyjętej kwalifikacji art. 11 § 2 k.k.

art. 12 § 1 k.k.

- działanie wieloczynowe popełnione w krótkich odstępach czasu

- wykonanie zamiaru powziętego z góry w odniesieniu do wszystkich zachowań

- wszystkie te zachowania objęte są podjętym uprzednio zamiarem i dokonywane w owych odstępach czasu.

art. 91 § 1 k.k.

Zgodnie z powołanym przepisem, aby zakwalifikować czyny jak ciąg przestępstw muszą być spełnione następujące przesłanki:

1) popełnienie przez sprawcę, co najmniej dwóch przestępstw przed wydaniem pierwszego, choćby nieprawomocnego wyroku

2) tożsamość przepisu stanowiącego podstawę wymiaru kary każdego ze zbiegających się przestępstw

3) krótkie odstępy czasu

4) wykorzystanie tej samej sposobności.

W ocenie Sądu, czyny te, z uwagi na ziszczenie się przesłanek zawartych w przepisie art. 91 § 1 k.k., podlegają zakwalifikowaniu jako ciąg przestępstw. Zostały one bowiem popełnione w podobny sposób i z wykorzystaniem takiej samej sposobności oraz w krótkich odstępach czasu. Krótkie odstępy czasu, jakie muszą wystąpić między przestępstwami objętymi ciągiem, to pojęcie nieostre i różnie interpretowane. W literaturze określane są jako czas orientacyjnie do kilku (sześciu) miesięcy (P. Kardas, w: Wróbel, Zoll (red.), Kodeks karny, t. 1, 2016, s. 716–717). Przyjmuje się zatem, że za krótki odstęp czasu uważa się okres do 6 miesięcy. Tym samym koniecznym było zakwalifikowanie czynów, jako ciąg przestępstw.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

III

D. R. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Wina i sprawstwo D. R. (1) w zakresie przestępstwa z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest ewidentna i nie budzi najmniejszych wątpliwości.

Oskarżony D. R. (1) swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przepis w wyniku nowelizacji został uzupełniony o dodatkowe sprawozdania konieczne do złożenia w rejestrze niemniej jednak w zakresie przypisanej oskarżonemu jest nadal aktualny. Wymiar kary również nie uległ zmianie. Niezłożenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym zarówno w momencie czynu jak i w czasie orzekania zagrożone jest karą grzywny albo karą ograniczenia wolności (alternatywa rozłączna- Sąd może orzec tylko jedną z kar).

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości karane jest niezłożenie sprawozdań wbrew przepisom ustawy. Przepis penalizujący zachowanie polegające na niezłożeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, odnosi się do niezrealizowania obowiązku określonego w art. 69 powołanej ustawy. Zatem przepis odsyła do innych unormowań, w których określa się, w jakich warunkach podmiot przestępstwa jest zobowiązany do złożenia wymienionych sprawozdań (w przedmiotowej sprawie kwestie te reguluje art. 69 u.r.). Tym samym przepis art. 79 pkt 4 u.r. odnosi się do niezrealizowania obowiązku określonego w art. 69 u.r., określającego obowiązek złożenia sprawozdania finansowego i sprawozdanie z działalności we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości termin biegnie od dnia bilansowego, który ustawa w art. 3 ust. 1 pkt 10 definiuje jako dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie bilansowe. D. R. (1) nie dopełnił obowiązku i nie złożył we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki nie tylko za rok 2011. Sprawozdanie winno być sporządzone i zatwierdzone do dnia 30 czerwca 2012 r. Tym samym w dniu 15 lipca 2012 r., D. R. (1) jako prezes Zarządu spółki winien złożyć sprawozdania do sądu rejestrowego.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 u.r. sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu elementami sprawozdania finansowego są: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz dodatkowo z uwagi na formę działalności: zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym, funduszy inwestycyjnych (zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych), funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (brak wymogu analizy rachunku przepływów pieniężnych), funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych (zestawienie lokat), a także alternatywnych spółek inwestycyjnych (zestawienie informacji dodatkowych o spółce obejmujące informacje o strukturze aktywów i kosztach działalności, wartości aktywów netto i informacje dotyczące wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa i sposobu jej ustalania, informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych lub przyznanych uprawnieniach wpływających na ustalenie wartości aktywów netto lub na prawa inwestorów oraz informacje dotyczące uprzywilejowania praw uczestnictwa albo ograniczenia uprawnień z nich wynikających). Stosownie do art. 45 ust. 4–5 u.r. do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej, zaś dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Nie budzi najmniejszych wątpliwości, że D. R. (1) nie złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania finansowe za rok 2011 i sprawozdanie z działalności w ustawowym terminie tj. Do 15 lipca 2012 r. Sprawozdanie zostało złożone dopiero w dniu 28 maja 2013 r. przez syndyka masy upadłości, czyli już po emisji obligacji. D. R. (1) z całą pewnością działał umyślnie.

Spółka (...) S.A. z uwagi na formę działalności jest objęta wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, w konsekwencji czego była zobowiązana składać w sądzie rejestrowym m.in. roczne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz opcjonalnie, w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, również zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych) oraz sprawozdanie z działalności spółki. Wobec faktu, że rok obrotowy spółki jest równy kalendarzowemu, roczne sprawozdanie finansowe spółki winno zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. w terminie do 30 czerwca a następnie w terminie 15 dni tj. do 15 lipca winno zostać złożone w sądzie rejestrowym. Sprawozdania zostały przez spółkę sporządzone i zatwierdzone, jednakże zaniechano ich ujawnienia w rejestrach, gdyż nie zostały złożone w sądzie rejestrowym.

Działanie, o którym mowa powyżej penalizowane jest przepisem art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Regulacja ta ma na celu m.in. ochronę interesu uczestników obrotu gospodarczego w uzyskaniu na podstawie sprawozdań finansowych, danych co do sytuacji majątkowej i gospodarczej spółki, zgodnych z rzeczywistym stanem, w niniejszej sprawie przez obligatariuszy. Wprawdzie przestępstwo z art. 79 ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości należy do grupy przestępstw formalnych (bezskutkowych), zatem nie jest konieczne wykazanie skutku, co nie zmienia faktu, iż na gruncie niniejszej sprawy, działanie D. R. (1) było działaniem celowym, które doprowadziło do ulokowania przez obligatariuszy środków finansowych w sytuacji, gdy nie znali rzeczywistego stanu majątkowego. Na podstawie informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych dokonywana jest bowiem ocena wyników działalności podmiotów gospodarczych przez każdego zainteresowanego, bowiem sprawozdanie finansowe zostaje opublikowane i jest jawne. Podkreślić należy, że sprawozdanie finansowe jest najbardziej syntetycznym źródłem informacji o sytuacji spółki stanowiąc narzędzie pozwalające na szybkie uporządkowanie informacji o spółce i dokonanie analizy sytuacji finansowej.

Wprawdzie z treści przepisu nie wynika wprost charakter opisanych przestępstw, niemniej jednak, uwzględniając okoliczność, że na sprawcy musi spoczywać określony obowiązek, którego on wbrew przepisom ustawy nie realizuje, przyjąć należy, że przestępstwo to ma charakter indywidualny. W przedmiotowej sprawie D. R. (1) jako prezes Zarządu spółki (...) S.A., uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, z cała pewnością był zobowiązany do złożenia sprawozdań do sądu rejestrowego. Niezłożenie sprawozdania finansowego narusza zasadę jawności i pewności obrotu gospodarczego. W przedmiotowej sprawie poza naruszeniem obowiązku informacyjnego wynikającym z ustawy o rachunkowości spowodowało szczególnie negatywne następstwa wobec obligatariuszy spółki, choć szkoda nie jest znamieniem przestępstwa. Sąd uznał, że D. R. dopuścił się przestępstwa umyślnie w zamiarze bezpośrednim.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

IV, V

A. C. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd nie miał najmniejszych wątpliwości, że A. C. (1) wypełniła znamiona przestępstwa z art. 271 § 1 kodeksu karnego.

Sąd uznał jednak, że czyny przestępne, których dopuściła się oskarżona opisane w punktach V, VI i VII oraz w punktach VIII, IX, X części wstępnej wyroku stanowią ciągi przestępstw w myśl przepisu art. 91 § 1 k.k. Zgodnie z powołanym przepisem aby zakwalifikować czyny jak ciąg przestępstw muszą być spełnione następujące przesłanki: 1) popełnienie przez sprawcę co najmniej dwóch przestępstw przed wydaniem pierwszego, choćby nieprawomocnego wyroku 2) tożsamość przepisu stanowiącego podstawę wymiaru kary każdego ze zbiegających się przestępstw 3) krótkie odstępy czasu 4) wykorzystanie tej samej sposobności. W ocenie Sądu, czyny te, z uwagi na ziszczenie się przesłanek zawartych w przepisie art. 91 § 1 k.k., podlegają zakwalifikowaniu jako ciąg przestępstw. Zostały one bowiem popełnione w podobny sposób i z wykorzystaniem takiej samej sposobności oraz w krótkich odstępach czasu. Krótkie odstępy czasu, jakie muszą wystąpić między przestępstwami objętymi ciągiem, to pojęcie nieostre i różnie interpretowane. W literaturze określane są jako czas orientacyjnie do kilku (sześciu) miesięcy (P. Kardas, w: Wróbel, Zoll (red.), Kodeks karny, t. 1, 2016, s. 716–717). Przyjmuje się zatem, że za krótki odstęp czasu uważa się okres do 6 miesięcy, co też tutejszy Sąd podzielił wobec czego uznał, że w sprawie występują dwa ciągi przestępstw z uwagi na okres popełnienia czynów przestępnych przez A. C. (1). Konstrukcja ciągu przestępstw zastosowana jest w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 r.

Sąd w stosunku do oskarżonej zastosował przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r., jako względniejsze dla sprawcy zgodnie z art. 4 § 1 kodeksu karnego. Ocena względności ustaw dokonana w ramach stosowania art. 4 § 1 k.k. nie może ograniczać się do prostego zestawienia wysokości sankcji zawartych w porównywanych przepisach, lecz wymaga analizy wszystkich prawnokarnych skutków wynikających dla oskarżonej z zastosowania ustawy nowej albo obowiązującej poprzednio. Podkreślić należy, że pojęcie ustawy użyte w powołanym przepisie art. 4 § 1 k.k. oznacza cały stan prawny obowiązujący w czasie między popełnieniem czynu a orzekaniem, zaś ocena która z tak rozumianych "ustaw" jest względniejsza musi być oparta na ocenie całokształtu konsekwencji wynikających dla oskarżonego. Wybór ustawy względniejszej nie ma więc charakteru abstrakcyjnego, lecz odnosi się do konkretnego czynu konkretnego sprawcy. W takiej sytuacji może się okazać, że oceniając wszystkie konsekwencje zastosowania konkurencyjnych ustaw mniej dolegliwe dla oskarżonego sprawcy będzie zastosowanie ustawy przewidującej abstrakcyjnie surowsze ustawowe zagrożenie. W przedmiotowej sprawie Sąd kierował się przy wymiarze kary możliwością skorzystania z instytucji warunkowego zawieszenia kary, uznając, że dolegliwość natychmiastowego odbywania kary jest okolicznością przesądzającą za zastosowaniem przepisów w brzmieniu poprzednio obowiązującym.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że A. C. (1) nie jest funkcjonariuszem publicznym w myśl art. 115 pkt § 13 k.k. Ze względu na brzmienie omawianego przepisu przyjmuje się, że sprawcą może być także osoba, która nie jest funkcjonariuszem, ale wystawia dokument w ramach szczególnych uprawnień (wynikających ze zwykłego uczestnictwa w powszechnym obrocie prawnym) oraz która do wystawienia dokumentu stwierdzającego istnienie okoliczności o znaczeniu prawnym jest uprawniona. Oskarżona posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Tym samym była uprawniona do sporządzenia operatów szacunkowych wskazanych w opisie przypisanych czynów.

Przedmiotem ochrony przestępstwa z art. 271 § 1 k.k. jest wiarygodność dokumentów, a uściślając, pewność obrotu oparta na publicznym zaufaniu do dokumentów i na domniemaniu prawdziwości pism mających taki charakter (wyrok SN z dnia 21 października 2010 r., III KK 309/10, LEX nr 612464). Operaty szacunkowego istotnie są dokumentem wystawionym przez osobę upoważnioną do wystawienia dokumentu, i zawierają w swej treści poświadczenie, któremu przysługuje cecha zaufania publicznego, a w związku z tym zachodzi domniemanie prawdziwości.

Wystawiający dokument powinien, ze względu na znaczenie dokumentu, poświadczyć w nim stan istniejący. Zachowanie sprawcy polega na poświadczeniu stanu nieistniejącego, czyli nieprawdy. Musi się ono odnosić do okoliczności, która ma znaczenie prawne, a wystawiający dokument ma uprawnienia do ich potwierdzania (por. wyrok SN z 9 lipca 2009 r., WA 21/09, OSNKW 2009, nr 9, poz. 78). A. C. (1) w sposób umyślny z zamiarem bezpośrednim poświadczyła w operatach szacunkowych określenia wartości rynkowej nieruchomości, nieprawdę, naruszając przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zawyżając przy tym rażąco wartość wycenianych nieruchomości. Operaty zostały sporządzone niezgodnie z przepisami prawa, nie uwzględniając przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z jego istotnymi szczegółami, co stanowi odstępstwo od wymagań art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (nieruchomość (...), (...)). Oskarżona nie uwzględniła chociażby zakazów budowy zagrodowej, obiektów hodowlanych oraz innych obiektów związanych z produkcją rolniczą uznając, że na nieruchomości można realizować inwestycji zabudowy kubaturowej. A. C. (1) przyjęła do wyceny metodą porównawczą nieruchomości, które znacznie różniły się od siebie- w operatach wystąpiły rozbieżności w istotnych danych o transakcjach nieruchomości przyjętych do porównań pomiędzy stanem opisanym w operacie a stanem ustalonym na podstawie wglądu do aktów notarialnych, ewidencji gruntów i dokumentów planistycznych, a w szczególności co do wielkości ich powierzchni oraz cen transakcyjnych , co stanowi odstępstwo od wymagań §4 ust.3 rozporządzenia RM z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (k. 12823-12846, 12800-12822). Wyceny przedstawiały nieruchomości w korzystniejszym świetle niż wynikało to z rzeczywistego stanu prawnego, i zatajały ich wady, które były widoczne dla osób nawet bez specjalistycznej wiedzy. Oskarżona natomiast legitymuje się odpowiednim wykształceniem oraz wieloletnim doświadczeniem. Nie sposób zatem uznać, że mogła ominąć chociażby gazociąg znajdujący się na nieruchomości, tuż przy drodze lub przyjąć błędne nieruchomości do porównania, czy zignorować zapisy planu zagospodarowania terenu, czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi byłoby uznanie, że A. C. (1) mogłaby nie zauważyć zapisów o konieczności zalesienia części terenu.

Poprzez poświadczenie nieprawdy sprawca uprawniony do wystawienia dokumentu tworzy dokument autentyczny, jednakże o nieprawdziwej treści w zakresie okoliczności mającej znaczenie prawne (postanowienie SN z 8.11.2002 r., II KKN 139/01, LEX nr 74399). Za okoliczność mającą znaczenie prawne należy uznać taką, z której mogą wynikać jakieś konsekwencje w sferze czyichś praw lub obowiązków (J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1998, s. 475). Z całą stanowczością wskazać należy, że okoliczności, których istnienie potwierdziła A. C. (1) w sporządzonych przez siebie operatach szacunkowych, miały znaczenie prawne, albowiem sporządziła je na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności. W ten sposób A. C. (1) zrealizowała wszystkie znamiona przestępstwa z art. 271 § 1 k.k.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. R. (1)

I

I

S Sąd wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności uznając, że oskarżony jest winny zarzucanego mu czynu z art. 586 k.s.h. Wina oskarżonego jest ewidentna i nie ulega żadnym wątpliwością. W opinii Sądu wymierzona kara czyni zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także spełnia swoje zadania w zakresie prewencji generalnej, polegającej na kształtowaniu w społeczeństwie postawy poszanowania prawa. Wymierzona kara nie przekracza stopnia winy i społecznej szkodliwości popełnionej zbrodni. Sąd wymierzając karę pozbawienia wolności miał na uwadze przede wszystkim umyślne działanie oskarżonego oraz godzenie w prawidłowość obrotu gospodarczego.

D. R. (1)

II

II i III

Sąd uznał, że oskarżony jest winny czynom zarzucanym w punkcie II i III części wstępnej wyroku, uznając, że stanowią ciąg przestępstw. Wina oskarżonego nie budziła najmniejszych wątpliwości. Oskarżony działał umyślnie, w zamiarze bezpośrednim, w sposób zaplanowany i konsekwentny. W pełni zdawał sobie sprawę z bezprawności przedsiębranych działań, które podejmował motywowany osiągnięciem korzyści majątkowej. Sąd wymierzył oskarżonemu D. R. (1) karę 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności mając na względzie, że swoim przestępnym zachowaniem wyrządził szkodę wielkiej wartości. Kara w takim wymiarze jest karą adekwatną do stopnia winy oskarżonego. Kara orzeczona w wyższym wymiarze byłyby karą nazbyt surową. W opinii Sądu wymierzona kara czyni zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także spełnia swoje zadania w zakresie prewencji generalnej, polegające na kształtowaniu w społeczeństwie postawy poszanowania prawa. Wymierzona kara nie przekracza stopnia winy i społecznej szkodliwości zarzucanego ciągu przestępstw.

Obok kary pozbawienia wolności, Sąd na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach wymierzył D. R. (1) grzywnę w liczbie 400 stawek dziennych, przyjmując, że wysokość jednej stawki wynosi 20 złotych. Wysokość stawki dziennej grzywny znajdowała swoje uzasadnienie w warunkach osobistych, rodzinnych, sytuacji majątkowej i możliwościach zarobkowych oskarżonego.

Sąd ustalając wysokość kary pozbawienia wolności oraz wysokość kary grzywny miał na uwadze:

1) okoliczności obciążające:

- motywację oskarżonego jaką było osiągnięcie korzyści majątkowej,

- rozmiar wyrządzonej szkody,

- umyślność,

- działanie z zamiarem bezpośrednim kierunkowym,

- godzenie w prawidłowość obrotu gospodarczego oraz w wiarygodność informacji związanych z obrotem papierami wartościowymi,

- wysoki stopień społecznej szkodliwości społecznej: oskarżony godził m.in w prawidłowość, rzetelność i uczciwość funkcjonowania obrotu gospodarczego,

1) na korzyść oskarżonego poczytano:

a) okoliczności łagodzące:

- dotychczasowa niekaralność oskarżonego, pomimo często spotykanych w orzecznictwie i doktrynie poglądów, że niekaralność powinna być traktowana jako norma

- ustabilizowany tryb życia, przejawiający się w tym, iż od momentu popełnienia przypisanego mu czynu do daty wyrokowania oskarżony nie wszedł w konflikt z prawem.

Wymierzona oskarżonemu kara grzywny i kara pozbawienia wolności nie przekraczają stopnia winy i społecznej szkodliwości.

D. R. (1)

III

IV

Kara grzywny w liczbie 100 stawek dziennych, przyjmując, że wysokość jednej stawki wynosi 20 złotych, za przypisany czyn jest w ocenie Sądu, karą odpowiednią. Kara została wymierzona przy uwzględnieniu dyrektyw wymiaru kary. Kara spełnia cele prewencji ogólnej i szczególnej. Kara nie przekracza stopnia winy. Kara uwzględnia wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu. Przy ustaleniu wysokości stawki, Sąd uwzględnił warunki osobiste, rodzinne, sytuacje majątkową oraz przede wszystkim możliwości zarobkowe oskarżonego. Wymierzona kara grzywny nie przekracza stopnia winy i społecznej szkodliwości.

A. C. (1)

IV i V

V, VI i VII

i

VIII, IX i X


Sąd wymierzył za każde z ciągów przestępstw karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd uznał, że wymierzenie kary w takiej wysokości będzie karą adekwatną do stopnia winy oskarżonej. Kara orzeczona w wyższym wymiarze byłyby karą nazbyt surową. Wymierzając karę Sąd uwzględnił w szczególności rodzaj i stopień naruszenia ciążących na oskarżonej obowiązkach, a także rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa. Sąd ma w polu widzenia (choć nie miało to wpływu na wypełnienie znamion przestępstwa), skutki, które wywołało przestępne działanie oskarżonej oraz nadwyrężenie zaufania społeczeństwa. Sąd uwzględnił także właściwości i warunki osobiste oskarżonej, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, uprzednią niekaralność. W opinii Sądu wymierzona kara czyni zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także spełnia swoje zadania w zakresie prewencji generalnej, polegające na kształtowaniu w społeczeństwie postawy poszanowania prawa. Wymierzona oskarżonej kara nie przekracza stopnia winy i społecznej szkodliwości zarzucanych ciągów przestępstw.

D. R. (1)

VI

I- IV

Sąd połączył wymierzone D. R. (1) kary jednostkowe pozbawienia wolności i ciągu przestępstw oraz karę grzywny, i orzekł karę łączną 6 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w liczbie 500 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki w kwocie 20 złotych. Sąd zastosował zasadę asperacji i wymierzył karę w wysokości wyższej od najwyższej z orzeczonych kar jednostkowych, ale niższej niż ich suma. Sąd uznał, że nie zachodzą przesłanki do pełnej kumulacji, gdyż kumulacja kar stanowi dolegliwość, która przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne oskarżonego. Odnośnie wszystkich zarzucanych czynów oskarżony działał umyślnie, w sposób zaplanowany. Wymiar kary jest adekwatny do stopnia winy oraz okoliczności podmiotowych i przedmiotowych.

A. C. (1)

VII

V- X

I. Sąd połączył wymierzone A. C. (1) kary pozbawienia wolności za przypisane ciągi przestępstw, i orzekł karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekając karę zastosował zasadę asperacji, mając na uwadze w szczególności związek przedmiotowy popełnionych przestępstw, bacząc również na to, by wymierzona kara odpowiada celom zapobiegawczym i wychowawczym kary. W ocenie Sądu, orzeczona kara łączna jest właściwą reakcją na popełnione przez oskarżoną przestępstwa. Przy wybieraniu zasady łączenia kar Sąd uznał, że nie zachodzą przesłanki do pełnej kumulacji. W ocenie Sądu, kumulacja kar stanowi dolegliwość, która przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne. Z drugiej zaś strony nie zachodziły przesłanki do pełnej absorpcji kary. Orzeczenie kary łącznej w wysokości odpowiadającej najwyższych z podlegających łączeniu kar, prowadziłoby do stanu bezkarności za pozostałe czyny. Fakt ten spowodowałby u oskarżonej jak i w odczuciu społecznym przekonanie o nieponoszeniu konsekwencji karnej czynu. W konsekwencji Sąd orzekł karę 2 lat pozbawienia wolności, mogąc orzec karę od 1 roku i 3 miesięcy do 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczona kara jest właściwą reakcją na popełnione przez oskarżoną ciągi przestępstw.

A. C. (1)

VIII

V- X

I. Sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności wobec oskarżonej A. C. (1) na okres 4 lat próby, uznając że nie jest konieczne dla osiągnięcia celów kary, aby zastosować wobec niej środki resocjalizacyjne w zakładzie zamkniętym. Sąd zastosował przepisy w brzmieniu poprzednio obowiązującym, gdyż na podstawie obecnie obowiązujących nie mógłby skorzystać z instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oskarżonej, bowiem orzeczona kara przekracza rok. Sąd uznał, że prognoza kryminologiczno- społeczna w stosunku do oskarżonej jest pozytywna, co przemawia za uznaniem, że nadzorowanie zachowania oskarżonych w dłuższym okresie próby nie jest konieczne. W ocenie Sądu czteroletni okres próby jest wystarczający, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przestępstw przez oskarżoną. Tym bardziej mając na względzie orzeczony zakaz wykonywania działalności gospodarczej, związanej z popełnionymi przestępstwami.

A. C. (1)

IX

V- X

Z uwagi na istotne dobra chronione przez prawo, i w związku z umyślnym dopuszczeniem się przestępstwa przez oskarżoną A. C. (1), w związku z wykonywaną działalnością, Sąd na podstawie art. 39 pkt 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeka orzekł wobec niego zakaz wykonywania działalności gospodarczej polegającej na wycenie nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z nią związanych przez okres dziesięciu lat.

D. R. (1)

X

II

Sąd na wniosek oskarżyciela publicznego, na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego D. R. (1) do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz obligatariuszy, zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych, całości kwoty zakupu obligacji, które nabyły od spółki (...) Spółka Akcyjna.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. R. (1)

XI

I-IV

Sąd pozostawił w aktach sprawy dowody w postaci zgromadzonej dokumentacji.

D. R. (1)

XII

I-IV

Z uwagi na udział w sprawie obrońcy oskarżonego D. R. (1) działającego z urzędu zarówno w trakcie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, zasądzono koszty obrony z urzędu świadczonej na rzecz D. R. (1) na rzecz adwokata T. W. (2) w kwocie 6.300 zł plus podatek VAT.

Zgodnie z §17 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, opłata za obronę przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją wynosi 600 zł, zaś w świetle § 20 w sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, opłata ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%. W sprawie terminów rozpraw było 46, jednakże w pierwszych czterech terminach obrona była wykonywana przez adwokat K. K. (20), której przyznano wynagrodzenie w toku sprawy zaś adwokat T. W. (2) zaczął udzielać pomocy prawnej począwszy od rozprawy z dnia 13 lipca 2018 r., zatem należy się wynagrodzenie za 42 terminy rozpraw, w tym za 41 terminów kwota po 120 złotych tj.: 600 złotych (pierwsza rozprawa) + 4.920 złotych (kolejne rozprawy)= 5.520 złotych.

Sąd zgodnie z § 4 rozporządzenia z uwagi na nakład pracy adwokata, w szczególności czas poświęcony na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie zdecydował się ustalić kwotę wynagrodzenia w wysokości 150%. Mając na względzie, że za czynności w postępowaniu sądowym w normalnej wysokości należy się kwota 5.520 złotych, to powiększona wynosi 8.280 złotych. Po doliczeniu podatku od towarów i usług o stawce 23%, co stanowi kwotę 1.904,40 złotych wynagrodzenie brutto wynosi 10.184,40 złotych.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

XIII

Sąd zwolnił oskarżonego od kosztów postępowania w całości pomimo, iż oskarżony swoim przestępnym zachowaniem wygenerował koszty postępowania uznając, że byłoby to zbyt uciążliwe z uwagi na jego sytuację rodzinną, majątkowa i wysokość osiąganych dochodów oraz mając na względzie orzeczony obowiązek naprawienia szkody, wymierzone grzywny a także długość orzeczonej bezwzględnej kary łącznej pozbawienia wolności. Sąd uznał jednak, że sytuacja majątkowa pozwala na uiszczenie opłaty. W konsekwencji oskarżony został obciążony opłatą sądową zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Zgodnie z powołanymi przepisami wysokość opłaty została uzależniona od wysokości orzeczonej kary pozbawienia wolności oraz wysokości wymierzonej kary grzywny. W świetle art. 2 ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 600 zł w razie skazania na karę pozbawienia wolności do 15 lat albo 25 lat. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 powołanej ustawy w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności dodatkowo dolicza się opłatę w wysokości 20% od kwoty wymierzonej grzywny. D. R. (1) orzeczono łączną grzywnę w kwocie 10.000 zł, z czego 20% wynosi 2.000 zł. Łącznie opłata wyniosła zatem 600 zł + 2.000 zł= 2.600 zł.

XIV

Sąd obciążył oskarżoną kosztami postępowania na nią przypadającymi oraz wymierzył opłatę sądową, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Zgodnie z powołanymi przepisami wysokość opłaty została uzależniona od wysokości orzeczonej kary pozbawienia wolności oraz wysokości wymierzonej kary grzywny. W świetle art. 2 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 300 zł w razie skazania na karę pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd uznał, że sytuacja majątkowa oskarżonej pozwala na uiszczenie zarówno kosztów jak i opłaty.

7.  Podpis

Sędzia Marcin Sosiński