Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 521/15

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Oskarżony S. W. (1) w okresie od 29 marca 2006 r. do 27 maja 2008 r. i od 04 września 2008 r. do października 2010 r. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. ( (...) Sp. z o.o. ) . Oskarżony G. Z. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. w okresie od 28 maja 2008 r. do 27 czerwca 2008 r. . Natomiast A. O. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. ( (...) Sp. z o.o. ) w okresie od 28 czerwca 2008 r. do 03 września 2008 r. .

(...) sp. z o. o. na dzień 12 września 2006 r. byli (...) z siedzibą w (...), na rzecz której jako pełnomocnik działał oskarżony G. D. - 52 udziały, oskarżony S. W. (1) - 17 udziałów, J. B. - 16 udziałów, R. B. (1) - 10 udziałów i J. S. - 5 udziałów. W dniu 17 kwietnia 2008 r. R. B. (1) sprzedał oskarżonemu E. P. 10 udziałów. W dniu 28 października 2008 r. udziałowiec spółki (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. spółka (...) z siedzibą w (...) działając przez swojego pełnomocnika oskarżonego G. D. sprzedała udziały w (...) Sp. o.o. na rzecz oskarżonego E. P., J. B., oskarżonego S. W. (1) i J. S.. Od 28 października 2008 r. wspólnikami (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. byli J. B. który posiadał 32 udziały, oskarżony S. W. (1) który posiadał 33 udziały, J. S. który posiadał 15 udziałów i oskarżony E. P. który posiadał 20 udziałów. W okresie od 05 września 2008 r. do 20 grudnia 2008 r. prokurentem (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. był J. B. . J. B. był też od 01 czerwca 2006 r. zatrudniony w (...) Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Marketingu i Publice Relations i pobierał od dnia 02 sierpnia 2008 r. wynagrodzenie z tytułu umowy o prace w kwocie 32000 zł brutto miesięcznie ( k. 7765-7766 ) .

W okresie od 11 maja 2006 r. do dnia 12 sierpnia 2008 r. ze spółką (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. współpracowały (...) sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. (...) w W. której prezesem zarządu był oskarżony R. B. (2) , firma (...) P. E. , której właścicielem był oskarżony E. P. , (...) sp. o.o. której oskarżony E. P. był wspólnikiem oraz i wiceprezesem zarządu zaś oskarżony G. D. był wspólnikiem i prezesem zarządu , (...) s.c. której oskarżeni E. P., B. S. (1) i G. D. byli wspólnikami , (...) sp. z o.o. której oskarżony E. P. był wiceprezesem zarządu w okresie od 22.01.2002 r. do dnia 28.08.2007 r., zaś oskarżony G. D. prezesem zarządu od 22.01.2002 r. do chwili obecnej , (...) B. S. (1) której właścicielem był oskarżony B. S. (1), Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe (...) D. G. którego właścicielem był oskarżony G. D., (...) Polska Z. K., H. K.” S.J. której właścicielami byli oskarżona H. K. (2) i jej mąż Z. K. (2) , Wydawnictwo (...) , którego właścicielem był oskarżony C. O. .

(...) sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. (...) w W. wystawiło na rzecz (...) sp. z o. o. faktury VAT ( których nie udało się w toku kontroli skarbowej przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w L. odnaleźć ) zaewidencjonowane :

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 51.000 zł , V AT I 1,220 zł z dnia 25.05.2006r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 18.000 zł VAT 3.960 zł z dnia 08.06.2006 r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 28.000 zł, VA I 6.160zł. z dnia 20.06.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 26.000 zł , VAT 5.720 zł z dnia 27.06.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 6.000 zł VAT 1.320 zł z dnia 03.07.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 8.000 zł , VAT 1.760 zł z dnia 18.07.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł VAT 4.400zł z dnia 28.07.2006 r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 15.500 zł, VAT 3.410 zł z dnia 31.07.2006 r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 66.000 zł , VAT 14.520 zł z dnia 3 1.08.2006r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 49.500 zł , VAT 10.890 zł z dnia 29.09.2006r.- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o. o. (...), kwota netto 10.000 zł VAT 2.200 zł z dnia 02.10.2016r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...) , kwota netto 20.000 z VAT 4.400 zł z dnia 16.10.2016r. , nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 12.900 zł VAT 2.838 zł z dnia 31.10.2016r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto l0.000 zł, VAT 2.200 zł z dnia 12.10.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł z dnia 06.11.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł z dnia 20.11.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 16.100 zł , VAT 3.542 zł z dnia 30.11.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto l0.000 zł . VAT 2.200 zł z dnia 08.12.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł z dnia 14.12.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 32.500 zł , VAT 7.150 zł z dnia 29.12.2006r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VA T 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 17.770 zł , VA T 3.909,51 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 16.630 zł , VAT 3.660 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VA T 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 42.590 zł . VAT 9.369 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 30.000 zł , VAT 6.600 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł, VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł, VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 38.852,46 zł , VAT8.547,54 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...). kwota netto 20.000 zł, VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 31.311,48 zł , VAT 6.888,53 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł, VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 37.214 zł , VAT 8.187,08 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 22.460 zł , VAT 4.941,20 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.819 zł , VAT 4.580.33 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000/ zł , VAT 4.400 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł, VA T 4.400 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł, VAT 2.200 zł z dnia 03.01.2008r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł z dnia 13.01.2008r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VA I 2.200 zł z dnia 05.02.2008r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. zoo (...), kwota netto 20.000 zł, VAT 4.400 zł z dnia 12.02.2008r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. zoo (...), kwota netto 20.000 zł VAT 4.400 zł z dnia 17.03.2008r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. zoo (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł z dnia 03.03.2008 r.

Faktury te dotyczyły usług marketingowych i konsultingowych zleconych przez J. B. który był wspólnikiem i prokurentem w (...) sp. z o. o. i ściśle współpracował z (...) sp. z. o.o. . Wartość tych faktur w stosunku do rodzaju usług wykonywanych na rzecz (...) sp. z o. o. była zawyżona , a duża część usług wskazanych w tych fakturach VAT nigdy nie została wykonana na rzecz (...) Sp. o.o. . Jednak każda z wyżej wskazanych faktur została zapłacona w całości przez (...) sp. z o. o. . J. B. który ściśle współpracował (...) sp. z. o.o. otrzymywał od tej spółki część kwoty wynikającej z tych faktur . J. B. jako wspólnik (...) sp. z o. o. w ten sposób wyprowadzał pieniądze z tej spółki , podobnie jak pozostali wspólnicy - oskarżony E. P. i oskarżony G. D. ( zeznania świadka A. G. k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ).

Firma (...) P. E. , której właścicielem był oskarżony E. P. wystawiła na rzecz (...) sp. z o. o. faktury VAT :

- nr faktury (...) z dnia 12.06.2006r. kwota netto 15.000 zł , VAT 3.300 zł

- nr faktury (...) z dnia 26.06.2006r. kwota netto 25.800 zł ,VAT 5.676 zł

-

nr faktury (...) z dnia 31.07.2006r. kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 31.07.2006r. kwota netto 25.000 zł , VAT 5.500 zł

-

nr faktury (...) z dnia 31.08.2006r. kwota netto 32.787 zł , VAT 7.213 zł

-

nr faktury (...) z dnia 31.08.2006r. kwota netto 21.000 zł , VAT 4620 zł

-

nr faktury (...) z dnia 27.10.2006r. kwota netto 13.413 zł VAT 2.950,86 zł

-

nr faktury (...) z dnia 08.11.2006r. kwota netto 17.233 zł , VAT 3.791.26 zł

-

nr faktury (...) z dnia 06.12.2006r. kwota netto 15.000 zł , VAT 3.300 zł

- nr faktury (...) z dnia 03.01.2007r. kwota netto 15.000 zł, VAT 3.300 zł

-

nr faktury (...) z dnia 01.02.2007r. kwota netto 15.000 zł , VAT 3.300 zł

-

nr faktury (...) z dnia 0l.03.2007r. kwota netto 15.000 zł , V AT 3.300 zł

-

nr faktury (...) z dnia 02.04.2007r. kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

-

nr faktury (...) z dnia 07.05.2007r. kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

-

nr faktury (...) z dnia 04.06.2007r. kwota netto 20.000 zł , VA T 4.400 zł

-

nr faktury (...) z dnia 02.07.2007r. kwota netto 20.000 zł VAT 4.400 zł

-

nr faktury (...) z dnia 03.08.2007r. kwota netto 20.000/ zł , VAT 4.400 zł

-

nr faktury (...) z dnia 04.09.2007r. kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 10.10.2007r. kwota netto 10.000 zł , V AT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 07.11.2007 r. kwota netto 10.000 zł , V AT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 3l.01.2008r. kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

-

nr faktury (...) z dnia 08.02.2008r. kwota netto 24.168 zł , VAT 5.316.96 zł

-

nr faktury (...) z dnia 05.03.2008r. kwota netto 24.168 zł , VAT 5.3 16,96/1.

-

nr faktury (...) z dnia 03.04.2008r. kwota netto 24.168 zł , VAT 5.316.96 zł

-

nr faktur (...) z dnia 06.05.2008r. kwota netto 24.168 zł , VAT 5.316,96 zł

Faktury te dotyczyły usług wykonywanych przez (...) P. E. na rzecz (...) sp. z o. o. ( między innymi związanych z poszukiwaniem nowych punktów mających wchodzić w skład sieci recyklingu pojazdów organizowanej przez (...) Sp. o.o. i usług konsultingowych ).Wartość tych faktur w stosunku do rodzaju usług wykonywanych na rzecz (...) sp. z o. o. była zawyżona , zaś usługi konsultingowe wskazane w tych fakturach nigdy nie zostały wykonane na rzecz (...) Sp. o.o. . Jednak każda z wyżej wskazanych faktur została zapłacona w całości przez (...) sp. z o. o. . Oskarżony E. P. jako wspólnik (...) sp. z o. o. w ten sposób wyprowadzał pieniądze z tej spółki ( zeznania świadków W. K. - k. 7841 , T. S. - k. 7841 -7842 , M. M. k. 7842 i A. G. - k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) oraz wyjaśnienia oskarżonego G. D. - k. 7841 , k. 7842 i k. 7952 – 7955 ).

(...) sp. o.o. której oskarżony E. P. był wspólnikiem oraz i wiceprezesem zarządu zaś oskarżony G. D. był wspólnikiem i prezesem zarządu wystawiła na rzecz (...) sp. z o. o. faktury VAT :

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 26.10.2006r. kwota netto 13.480 zł , VAT 2.965.60 zł

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 30.11.2006r. kwota netto 24.590 zł , VAT 5409,80 zł

Faktury te dotyczyły usług wykonywanych przez (...) L.” sp. o.o. na rzecz (...) sp. z o. o. . Wartość tych faktur w stosunku do rodzaju usług wykonywanych na rzecz (...) sp. z o. o. była zawyżona . Jednak każda z wyżej wskazanych faktur została zapłacona w całości przez (...) sp. z o. o. . Oskarżeni E. P. i G. D. jako wspólnicy (...) sp. z o. o. w ten sposób wyprowadzali pieniądze z tej spółki ( zeznania świadków W. K. - k. 7841 , T. S. - k. 7841 -7842 , M. M. k. 7842 i i A. G. - k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) oraz wyjaśnienia oskarżonego G. D. - k. 7841 , k. 7842 i k. 7952 - 7955).

(...) s.c. której oskarżeni E. P., B. S. (1) i G. D. byli wspólnikami wystawiła na rzecz (...) sp. z o. o. faktury VAT :

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 27.06.2006r. kwota netto 28.819,60 zł , VAT 6340.31 zł

- nr faktury (...)/fvs z dnia 07.07.2006r. kwota netto 25.000 zł , VAT 5.500 zł

- nr faktury (...)/fvs z dnia 20.1 0.2006r. kwota netto 4.000 zł , VAT 880 zł

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 24.10.2006r. kwota netto 24.500 zł , VAT 5.390 zł

Faktury te dotyczyły usług wykonywanych przez (...) L.” s.c. na rzecz (...) sp. z o. o. . Wartość tych faktur w stosunku do rodzaju usług wykonywanych na rzecz (...) sp. z o. o. była zawyżona . Jednak każda z wyżej wskazanych faktur została zapłacona w całości przez (...) sp. z o. o. . Oskarżeni E. P. i G. D. jako wspólnicy (...) sp. z o. o. w ten sposób wyprowadzali pieniądze z tej spółki ( zeznania świadków W. K. - k. 7841 , T. S. - k. 7841 -7842 , M. M. k. 7842 i A. G. - k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) oraz wyjaśnienia oskarżonego G. D. - k. 7841 , k. 7842 i k. 7952 - 7955).

(...) sp. z o.o. której oskarżony E. P. był wiceprezesem zarządu, zaś oskarżony G. D. był prezesem zarządu wystawiła na rzecz (...) sp. z o. o. faktury VAT :

-

nr faktury (...) z dnia 31,05.2006r. kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr faktury (...) z dnia 30.06.2006r. kwota nett 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 31,07.2006r. kwota netto 27.000 zł , VAT 5940 zł

-

nr faktury (...) z dnia 31.07.2006r. kwota netto 16.074 zł , VAT 3.536,28 zł

-

nr faktury (...) z dnia 07.09.2006r. kwota netto 24.600 zł , VAT 5.412 zł

-

nr faktury (...) z dnia 12.10.2006r. kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 24.10.2006r. kwota netto 15.000 zł , V AT 3.300 zł

-

nr faktury (...) z dnia 27.10.2006r. kwota netto 42.000 zł , VAT 9.240 zł

-

nr faktury (...) z dnia 24.11.2006r. kwota netto 32.787 zł , VA I 7.213,14 zł

-

nr faktury (...) z dnia 10.01.2007r. kwota netto 55.963,99 zł , VAT 12.312,08 zł

nr faktury (...) z dnia 30.11.2007r. kwota netto 817.869 zł , VAT 179.931,18 zł.

Faktury te ( za wyjątkiem nr faktury (...) z dnia 30.11.2007r. kwota netto 817.869 zł , VAT 179.931,18 zł ) dotyczyły usług wykonywanych przez (...) sp. z o.o. ( między innymi związanych z poszukiwaniem nowych punktów mających wchodzić w skład sieci recyklingu pojazdów organizowanej przez (...) Sp. o.o. ) i sprzedaży środków trwałych na rzecz (...) sp. z o. o. . Wartość tych faktur w stosunku do rodzaju usług wykonywanych na rzecz (...) sp. z o. o. i sprzedaży środków trwałych była zawyżona . Jednak każda z wyżej wskazanych faktur została zapłacona w całości przez (...) sp. z o. o. . Oskarżeni E. P. i G. D. jako wspólnicy (...) sp. z o. o. w ten sposób wyprowadzali pieniądze z tej spółki ( zeznania świadków W. K. - k. 7841 , T. S. - k. 7841 -7842 , M. M. k. 7842 i A. G. - k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) oraz wyjaśnienia oskarżonego G. D. - k. 7841 , k. 7842 i k. 7952 - 7955) .

Natomiast faktury (...) z dnia 30.11.2007r. kwota netto 817.869 zł , VAT 179.931,18 zł dotyczyła odprzedaży na rzecz (...) ” sp. z o. o. węzła betoniarskiego , który wcześniej został sprzedany przez (...) sp. z o. o. (...) sp. z o.o. w związku z planowaną inwestycja dotyczącą produkcji betonu w M. .

(...) B. S. (1) której właścicielem był oskarżony B. S. (1) wystawiła na rzecz (...) sp. z o. o. faktury VAT :

-

nr faktury (...) z dnia 24.05.2006r. kwota netto 22.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 01.09.2006r. kwota netto 3.000 zł . VAT 660 zł

-

nr faktury (...) z dnia 03.10.2006r. kwota netto 3.000 zł ,VAT 660 zł

-

nr faktury (...) z dnia 02.1 1.2006r. kwota netto 3.000 zł , VAT 660 zł

-

nr faktury (...) / dnia 01.12.2006r. kwota netto 3.000 zł , VAT 660 zł

Faktury te dotyczyły usług wykonywanych przez (...) B. S. (1) na rzecz (...) sp. z o. o. związanych z poszukiwaniem nowych punktów mających wchodzić w skład sieci recyklingu pojazdów organizowanej przez (...) Sp. o.o. ( faktury VAT nr (...) z dnia 24.05.2006r. ) oraz kampania reklamową która miała zostać zlecona przez (...) Sp. o.o. . Wartość tych faktur w stosunku do rodzaju usług wykonywanych na rzecz (...) sp. z o. o. była zawyżona . Jednak każda z wyżej wskazanych faktur została zapłacona w całości przez (...) sp. z o. o. .

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe (...) D. G. którego właścicielem był oskarżony G. D. wystawiło na rzecz (...) sp. z o. o. faktury VAT :

- faktura nr (...), data 20.06.2006r. kwota netto 24.590zł, VAT 5.409,80 zł

-

faktura nr (...), data 18.08.2006r. kwota netto 21.065 zł , VAT 4.634,30 zł

-

faktura nr (...),. data 22.08.2006r. kwota netto 13.500 zł, VAT 2.970 zł

-

faktura nr (...), data 30.08.2006r. kwota netto 16.500 zł , VAT 3.630 zł

-

faktura nr (...), data 10.10.2006r. kwota netto 15.000 zł , VAT 3.300zł

-

faktura nr (...), data 25.10.2006r. kwota netto 9.600 zł , VAT 2.112 zł

-

faktura nr (...). dala 27.10.2006r. kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

-

faktura nr (...), dala 16.11,2006r. kwota netto 16.394 zł, VAT 3.606,68 zł

-

faktura nr (...), data 24.11.2006r. kwota netto 8.197 zł, ,VAT 1.803.34 zł.

-

faktura nr (...), data 08.05.2007r. kwota netto 13.073,79 zł, VAT 2.876,23 zł

-

faktura nr (...), data 08.06.2007r. kwota netto 13.073.79zł, VAT 2.876,23 zł -faktura nr (...), data 08.06.2007r. kwota netto 20.520 zł VAT 4.514,40 zł

-

faktura nr (...), dala 03.07.2007r. kwota netto 13.073.79/1, VAT 2.876,23 zł

-

faktura nr (...), dala 03.07.2007r. kwota netto 20.520zł, VAT 4.514,40 zł

-

faktura nr (...), data 03.08.2007r. kwota netto 13.073,73 zł, VAT 2.876,23 zł

-

faktura nr (...), data 03.08.2007r. kwota netto 20.520 zł , VAT 4.514,40 zł

-

faktura nr (...), data 05.09.2007r. kwota netto 13.073.79 zł , VAT 2.876,23 zł - faktura nr (...)l/ (...), data 05.10.2007r. kwota netto 13.073.79/1, VAT 2.876,23 zł

faktura nr (...)l/l (...), data 05.1 l.2007r. kwota netto 13.073.79 zł , VAT 2.876,23 zł Faktury te dotyczyły usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe (...) D. G. na rzecz (...) sp. z o. o. . Wartość tych faktur w stosunku do rodzaju usług wykonywanych na rzecz (...) sp. z o. o. była zawyżona . Jednak każda z wyżej wskazanych faktur została zapłacona w całości przez (...) sp. z o. o. . Oskarżony G. D. jako wspólnik (...) sp. z o. o. w ten sposób wyprowadzał pieniądze z tej spółki ( zeznania świadków W. K. - k. 7841 , T. S. - k. 7841 -7842 , M. M. k. 7842 , A. G. - k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) i wyjaśnienia oskarżonego G. D. - k. 7841 , k. 7842 i k. 7952 - 7955).

(...) Polska Z. K., H. K.” S.J. której właścicielami byli oskarżona H. K. (2) i jej mąż Z. K. (2) wystawiło na rzecz (...) sp. z o. o. faktury VAT :

- nr faktury (...), kwota netto 5.790 zł, VAT 1.273,80 zł., z dnia 11.06.2007r.

- nr faktury (...), kwota netto 1,930zł., VAT 424 zł, z dnia 13.07.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 1.973,52 zł , VAT 434,17zł , z dnia 01,08.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 1.930 zł , VAT 424.60 zł , z dnia 31.08.2007 r.

-

nr faktury (...).007, kwota netto 1.930 zł , VA T 424,60 zł z dnia 01.10.2007r.

-

nr faktury 10l/ (...), kwota netto 1.930 zł , VAT 424,60 zł , z dnia 23.12.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto l.930zł, VAT 424,60 zł , z dnia 10.01.2008r.

-

nr faktury (...), kwota netto l,930 zł , VAT 424,60 zł , z dnia 26.02.2008r.

-

nr faktury (...), kwota netto 3.860zł , VAT 849,20 zł , z dnia 24.04.2008r.

-

nr faktury (...). kwota netto 2.260zł, VAT 497.20 zł z dnia 30.04.2008r.

-

nr faktury (...). kwota netto 2.260zł, VAT 497,20 zł , z dnia 30.05.2008r.

-

nr faktury (...), kwota netto 330 zł ., VA T 72,60 zł, z dnia 25.06.2008r.

-

nr faktury (...), kwota netto l.930zł., VA I 424,60 zł., z dnia 30.06.2008r.

-

nr faktury (...), kwota netto 1.930zl„ VAT 424,60 zł., z dnia 3 1.07.2008r.

Faktury te dotyczyły usług wykonywanych przez (...) Polska Z. K., H. K.” S.J. na rzecz (...) sp. z o. o. związanych z ze sprzątaniem budynku siedziby spółki w L. przy ul. przy ul. (...) . Każda z wyżej wskazanych faktur została zapłacona w całości przez (...) sp. z o. o. .

Wydawnictwo (...) , którego właścicielem był oskarżony C. O. wystawiło na rzecz (...) sp. z o. o. faktury VAT :

-

nr faktury (...), kwota netto 9.000 zł , VAT 1.980 zł z dnia 26.05.2006r.

-

nr faktury (...), kwota netto 6.750 zł , VAT 1.485 zł z dnia 30.05.2006r.

-

nr faktury (...), kwota netto 7.500 zł , VAT 1.650 zł z dnia 26.06.2006r.

-

nr faktury (...), kwota netto 3.000 zł , VAT 660 zł , z dnia 26.06.2006r.

-

nr faktury (...), kwota netto 4.140 zł , VAT 910,80 zł , z dnia 27.09.2006r.

-

nr faktury (...). kwota netto 7.520 zł , VAT 1654,4 zł , z. dnia 12.l0.2006r.

-

nr faktury (...)/l (...), kwota netto 7.700zł , VAT 1.694 zł z dnia 30.10.2006r.

-

nr faktury (...), kwota netto 5.400 zł , VAT 1.188 zł , z dnia 01.02.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 5.080 zł , VAT 1117,6 zł, z dnia 09.03.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 3.350 zł , VAT 737 zł , z. dnia 10.05.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 4.800 zł ., VAT 1.056 zł., z dnia 29.05.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 6.300 zł , VAT 1.386 zł, z dnia 27.08.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 8.700 zł , VAT 1.914 zł , z dnia 17.08.2007r.

Faktury te dotyczyły usług wykonywanych przez Wydawnictwo (...) na rzecz (...) sp. z o. o. polegających na druku i dostarczaniu materiałów reklamowych . Każda z wyżej wskazanych faktur została zapłacona w całości przez (...) sp. z o. o. .

Należy wskazać iż z żadnym z w/w firm (...) sp. z o. o. nie zawarła pisemnych umów na świadczenie tych usług udokumentowanych w/w fakturami VAT . Umowy te zostały sporządzone dopiero później już po wystawieniu i zapłaceniu tych w/w faktur VAT na skutek zaleceń pokontrolnych jakie sformułował (...) po kontroli i analizie dokumentacji księgowej (...) Sp. o.o. . Umowy te zostały sporządzone przez J. B. . Ponadto to J. B. i oskarżony T. W. (1) akceptowali i zatwierdzali w/w faktury VAT, mimo faktu iż część tych faktur dotyczyła usług które nie zostały wykonane , o czym doskonale wiedzieli i razem z oskarżonym G. D. decydowali o ich zapłaceniu .

Ponadto należy zauważyć w kontekście czynności procesowych przeprowadzonych z oskarżonym E. P. w postępowaniu przygotowawczym iż z opinii sądowo psychiatrycznej sporządzonej przez biegłych lekarzy psychiatrów w dniu 24 października 2016 r. wynika iż u E. P. nie stwierdzono choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznano u oskarżanego E. P. organiczne zaburzenie osobowości powstałe po udarze mózgu w dniu 13 lutego 2007 r. . Stan psychiczny oskarżonego E. P. do dnia 13 lutego 2007 r. nie znosił i nie ograniczał jego zdolności rozpoznania znaczenia czynów ani zdolności pokierowania swoim postępowaniem – opiniowany do tego dnia był w pełni poczytalny . Stan psychiczny oskarżonego E. P. od dnia 14 lutego 2007 r. ograniczał w stopniu znacznym jego zdolność do rozpoznania znaczenia czynów oraz zdolność do pokierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art. 31 § 2 k.k. z uwagi na przebyty udar i stan OUN. Oskarżony E. P. może brać udział w postępowaniu sądowym przy udziale obrońcy . Z uwagi na zaburzenia pamięci nie jest zdolny do prowadzenia samodzielnej i rozsądnej obrony ( k.7627-7630 ) . W postępowaniu przygotowawczym mimo iż zachodziła uzasadniona wątpliwość co do poczytalności oskarżonego E. P. nie został dopuszczony dowód w tym zakresie z opinii biegłych lekarzy psychiatrów .

Należy dodatkowo wskazać iż przedawnienie karalności czynów z art. 62 § 2 k.k.s. opisanego w pkt. 1 , 2 , 5 , 6 , 7, 8, 9 i 10 zarzutów w zakresie wystawienia i posłużenia się nierzetelnym fakturami VAT opisanego w tych zarzutach nastąpiło w dniu 30 grudnia 2015 r zgodnie z treścią art. 44 § 1 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 44 § 5 k.k.s wobec treści art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. obowiązującego do dnia 31 grudnia 2016 r. .

W dniu 02 listopada 2007 r. oskarżony S. W. (1) będąc prezesem zarządu podmiotu (...) sp. z o. o. z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L., podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, w dniu 2 listopada 2007r. wystawił w bliżej nie określonym miejscu i wprowadził do obrotu gospodarczego fakturę VAT nr (...) r. na kwotę netto 577.868.85 zł , VAT 127.131,15 zł. Faktura ta dotyczyła sprzedaży węzła betoniarskiego firmie (...) sp. z o.o. której oskarżony E. P. był wiceprezesem zarządu zaś oskarżony G. D. był prezesem zarządu . Transakcja ta miała na celu przygotowanie tego węzła betoniarskiego do przetransportowania go do M. i rozpoczęcia tam produkcji betonu . (...) sp. z o.o. zapłacił (...)” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. za ten węzeł betoniarski wskazaną w fakturze VAT nr (...) r. kwotę . (...) sp. z o.o. odsprzedała (...)” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. ten węzeł betoniarski na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 30.11.2007r. za kwotę netto 817.869 zł , VAT 179.931,18 zł. (...) sp. z o. o. z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. zapłaciła (...) Sp. z o.o. kwotę wskazaną w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.11.2007 r.

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla (...) w W. z dnia 11 stycznia 2017 r. sygn. akt (...) oskarżony S. W. (1) został uniewinniony między innymi od czynu zarzucanego mu w pkt. I zarzutów polegającego na ty iż w dniu 30 listopada 2007 r. w L. jako Prezes Zarządu (...) sp. z o.o. zobowiązany na podstawie art. 201 § 1 kodeksu spółek handlowych do zajmowania się sprawami majątkowymi tej spółki nadużył udzielonych mu uprawnień w ten sposób że w dniu 30 listopada 2007 r. wbrew uzasadnieniu gospodarczemu , odkupił za kwotę 997.800,18 zł ze spółki (...) sp. z o.o. , węzeł betoniarski (...) 80 w sytuacji gdy w dniu 02 listopada 2007 r. sprzedał ww. spółce przedmiotowy węzeł w takim samym stanie technicznym za kwotę 705.000 zł , przez co wyrządził spółce (...) znaczną szkodę majątkową w wysokości 292.800,18 zł to jest popełnienia czynu z art. 296 § 1 k.k. ( k. 7877-7927 ) .

Należy dodatkowo wskazać iż przedawnienie karalności tego czynu z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k . k . s. opisanego w pkt. 3 zarzutów nastąpiło w dniu 30 grudnia 2015 r zgodnie z treścią art. 44 § 1 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 44 § 5 k.k.s wobec treści art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. obowiązującego do dnia obowiązującego do dnia 31 grudnia 2016 r. .

Oskarżony S. W. (1) w okresie od 20 marca 2009 r. do 20 października 2009 r., będąc prezesem zarządu podmiotu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L., podmiotu będącego płatnikiem podatku dochodowego z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności uporczywie nie dokonywał w terminach ustawowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń na rachunek Urzędu Skarbowego w L. . Oskarżony S. W. (1) w okresie od 20 marca 2009 r. do 20 października 2009 r., nie dokonywał w terminach ustawowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń na rachunek Urzędu Skarbowego w L. w kwocie łącznej 7.619 zł w okresie za miesiące od lutego 2009 r. do września 2009 r.. Fakt ten wynika wprost z listy zaległości podatkowych (...) Sp. z. o.o. ( k. 6318, k. 6320, k. 7079-7081 ).

Należy jednak wskazać iż przedawnienie karalności tego czynu z art. 72 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k . k . s . w zw. z art. 9 § 3 k . k . s. opisanego w pkt. 4 zarzutów nastąpiło w dniu 30 grudnia 2015 r zgodnie z treścią art. 44 § 1 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 44 § 5 k.k.s .

Oskarżony G. Z. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. w okresie od 28 maja 2008 r. do 27 czerwca 2008 r. ( co wynika wprost z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) z siedzibą w L. z dnia 04 września 2008 r. wraz z załącznikami - k. 7977-7982 ). Tym samym oskarżony G. Z. nie był w okresie od 18 sierpnia 2008 r. do dnia 29 stycznia 2009 r. prezesem zarządu (...) sp. z o.o., z siedzibą przy ul. (...) 25, 05- 20 L., podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług i nie był osobą uprawnioną do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki oraz nie był osobą faktycznie zajmującą się sprawami gospodarczymi spółki. Tym samym to nie oskarżony G. Z. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności w okresie od 25 września 2008r. do dnia 25 listopada 2008r., złożył w imieniu spółki do Urzędu Skarbowego w L. deklaracje VAT-7 za okres : sierpień 2008r. - październik 2008r., podał w nich nieprawdę, zawyżając koszty uzyskania przychodu, obniżając podatek należny o podatek naliczony na podstawie :

-

nierzetelnych, fikcyjnych faktur VAT,

-

faktur VAT nie mających związku ze sprzedażą opodatkowaną,

-

zapisów księgowych nie mających potwierdzenia w dokumentach podatkowych spółki

tj. w oryginałach faktur VAT, a tym samym wprowadził organ podatkowy w błąd, co doprowadziło do uszczuplenia Skarbu
Państwa poprzez niezadeklarowanie i niewpłacenie podatku należnego za powyższe miesiące w kwocie łącznej 107.374 zł . Osobami które złożyły w imieniu spółki (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...) 25, 05- 20 L. do Urzędu Skarbowego w L. deklaracje VAT-7 za okres : sierpień 2008r. - październik 2008r., podał w nich nieprawdę, zawyżając koszty uzyskania przychodu, obniżając podatek należny o podatek naliczony na podstawie w/w faktur VAT byli A. O. i oskarżony S. W. (1) . Należy wskazać iż to A. O. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. ( (...) Sp. z o.o. ) w okresie od 28 czerwca 2008 r. do 03 września 2008 r. , zaś oskarżony S. W. (1) był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. od 04 września 2008 r. do października 2010 r. .

Należy dodatkowo wskazać iż przedawnienie karalności tego czynu z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k . k . s . w zw. z art. 9 § 3 k . k . s. opisanego w pkt. 11 zarzutów nastąpiło w dniu 30 grudnia 2015 r zgodnie z treścią art. 44 § 1 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 44 § 5 k.k.s .

Podnieść należy iż Urząd Skarbowy w L. wszczął dochodzenie w niniejszej sprawie w dniu 30 grudnia 2010 r. , zaś akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny dopiero w dniu 29 czerwca 2015 r. .

Oskarżony T. W. (2) ma ukończone 47 lat, pracuje i uzyskuje dochód w wysokości 1200 zł miesięcznie , żonaty , ma na utrzymaniu 1 dziecko , nie leczy się odwykowo , leczy się psychiatrycznie, z informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( k. 8010-8011 ) wynika iż był karany . Z opinii sądowo psychiatrycznej sporządzonej przez biegłych lekarzy psychiatrów w dniu 24 października 2016 r. wynika iż u S. W. (1) nie stwierdzono choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego ani innych zaburzeń czynności psychicznych mających znaczenie sądowo-psychiatryczne . Stan psychiczny oskarżonego T. W. (2) odnośnie wszystkich zarzucanych mu czynów nie ograniczał, ani nie znosił jego zdolności rozpoznawania znaczenia czynów i zdolności pokierowania swoim postępowaniem. Poczytalność w czasie czynów i w toku postępowania nie budzi wątpliwości . Oskarżony S. W. (1) może brać udział w postępowaniu karnym i jest zdolny do prowadzenia obrony w sposób samodzielny i rozsądny ( k. 7622-7624 ) .

Oskarżony R. B. (2) ma ukończone 52 lat, , prowadzi działalność gospodarcza i uzyskuje dochód w wysokości 3000 zł miesięcznie , kawaler , nie posiada nikogo na utrzymaniu, leczy się psychiatrycznie i odwykowo , z informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( k. 8012-8013) wynika iż był karany. Z opinii sądowo psychiatrycznej sporządzonej przez biegłych lekarzy psychiatrów w dniu 22 sierpnia 2016 r. wynika iż u R. B. (2) nie stwierdzono choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznano u oskarżanego R. B. (2) uzależnienie od alkoholu , przebyte zaburzenia adaptacyjne . Stan psychiczny oskarżonego R. B. (2) odnośnie zarzucanego mu czynu nie ograniczał, ani nie znosił jego zdolności rozpoznawania znaczenia czynów i zdolności pokierowania swoim postępowaniem. Poczytalność w czasie czynów i w toku postępowania nie budzi wątpliwości . Oskarżony R. B. (2) może brać udział w postępowaniu karnym i jest zdolny do prowadzenia obrony w sposób samodzielny i rozsądny ( k. 7474-7477) .

Oskarżony E. P. ma ukończone 69 lat, jest na rencie i uzyskuje dochód w wysokości 2000 zł miesięcznie , rozwiedziony , nie posiada nikogo na utrzymaniu , nie leczy się odwykowo , leczy się psychiatrycznie i neurologicznie , z informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( k. 8009 ) wynika iż nie był karany . Z opinii sądowo psychiatrycznej sporządzonej przez biegłych lekarzy psychiatrów w dniu 24 października 2016 r. wynika iż u E. P. nie stwierdzono choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznano u oskarżanego E. P. organiczne zaburzenie osobowości powstałe po udarze mózgu w dniu 13 lutego 2007 r. . Stan psychiczny oskarżonego E. P. do dnia 13 lutego 2007 r. nie znosił i nie ograniczał jego zdolności rozpoznania znaczenia czynów ani zdolności pokierowania swoim postępowaniem – opiniowany do tego dnia był w pełni poczytalny . Stan psychiczny oskarżonego E. P. od dnia 14 lutego 2007 r. ograniczał w stopniu znacznym jego zdolność do rozpoznania znaczenia czynów oraz zdolność do pokierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art. 31 § 2 k.k. z uwagi na przebyty udar i stan OUN. Oskarżony E. P. może brać udział w postępowaniu sądowym przy udziale obrońcy . Z uwagi na zaburzenia pamięci nie jest zdolny do prowadzenia samodzielnej i rozsądnej obrony ( k.7627-7630 ) .

Oskarżony B. S. (1) ma ukończone 65 lata, jest na rencie i uzyskuje dochód w wysokości 961 zł miesięcznie , nie posiada nikogo na utrzymaniu , nie leczy się odwykowo ani psychiatrycznie, z informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( k. 8008 ) wynika iż nie był on karany.

Oskarżony G. D. ma ukończone 55 lata, , prowadzi własną działalność gospodarczą i uzyskuje dochód w wysokości 7000 zł , żonaty , nie posiada nikogo na utrzymaniu , nie leczy się odwykowo ani psychiatrycznie, z informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( k. 8006 ) wynika iż nie był on karany.

Oskarżona H. K. (2) ma ukończone 53 lat, , prowadzi działalność gospodarcza i uzyskuje dochód w wysokości 10000 zł miesięcznie , jest mężatką , nie posiada nikogo na utrzymaniu, leczy się psychiatrycznie i odwykowo , z informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( k. 8007 ) wynika iż nie była karana . Z opinii sądowo psychiatrycznej sporządzonej przez biegłych lekarzy psychiatrów w dniu 14 lipca 2016 r. wynika iż u H. K. (2) nie stwierdzono choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznano u oskarżanej H. K. (2) zaburzenia adaptacyjne , uzależnienie od alkoholu – obecnie w abstynenci . Stan psychiczny oskarżonej H. K. (2) odnośnie zarzucanego jej czynu nie ograniczał, ani nie znosił jej zdolności rozpoznawania znaczenia czynów i zdolności pokierowania swoim postępowaniem. Poczytalność w czasie czynów i w toku postępowania nie budzi wątpliwości . Oskarżona H. K. (2) może brać udział w postępowaniu karnym i jest zdolna do prowadzenia obrony w sposób samodzielny i rozsądny ( k. 7443-7446 ) .

Oskarżony C. O. ma ukończone 51 lat, , pracuje i uzyskuje dochód w wysokości 1700 zł miesięcznie , rozwiedziony , nie posiada nikogo na utrzymaniu, leczy się psychiatrycznie i nie leczy się odwykowo , z informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( k. 8014-8015) wynika iż był karany . Z opinii sądowo psychiatrycznej sporządzonej przez biegłych lekarzy psychiatrów w dniu 14 lipca 2016 r. wynika iż u C. O. nie stwierdzono choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznano u oskarżanego C. O. w odniesieniu do zarzucanego mu czynu objawy lękowe . Stan psychiczny oskarżonego C. O. odnośnie zarzucanego mu czynu nie ograniczał, ani nie znosił jego zdolności rozpoznawania znaczenia czynów i zdolności pokierowania swoim postępowaniem. Poczytalność w czasie czynów i w toku postępowania nie budzi wątpliwości . Oskarżony C. O. może brać udział w postępowaniu karnym i jest zdolny do prowadzenia obrony w sposób samodzielny i rozsądny ( k. 7438-7440 ) .

Oskarżony G. Z. ma ukończone 64 lata, , pracuje za granicą i uzyskuje dochód w wysokości 15000 zł miesięcznie , żonaty , posiada na utrzymani 3 dzieci , nie leczy się odwykowo ani psychiatrycznie, z informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( k. 8005 ) wynika iż nie był on karany.

Sąd powyższy stan faktyczny ustalił na podstawie następujących dowodów : wyjaśnień oskarżonych : G. D. ( k. 6572-6573 k. 6852-6853 , k. 7649, k. 7841 , k. 7842 i k. 7952 - 7955) , B. S. (1) ( k. 6510-6512 , k. 6888-6890 , k. 7648 , k. 7957 ) , G. Z. ( k. 6493-6494 , k. 7649 i k. 7985 ) , H. K. (2) ( k. 6457-6458 , k. 6907-6908 , k. 7549 i k. 7955-7956 ) i C. O. ( k. 6529-6530 , k. 6861-6862 , k. 7649 i k. 7983 ) oraz częściowo wyjaśnień oskarżonego : S. W. (1) ( k. 6477-6479 , k. 6876- 6877 , k. 7648 i k. 7984-7985 ) , zeznań świadków : J. K. (1) ( k. 1895-1896 oraz nagranie przesłuchania tego świadka z akt II Ko 3022/17 ) , M. W. ( k. 7869-7872 ) , M. K. (1) ( k. 7872 ) , J. D. ( k. 7909-7910 ) , S. K. ( k. 7910 ) , J. K. (2) ( k. 7947 , k. 7960 , k. 7839 , k. 1949-1951 akt (...) ) , W. K. ( k. 7841 ) , T. S. ( k. 7841 -7842 ) , M. M. ( k. 7842 ) , Ł. B. ( k. 1087-1089 , k. 7794- 7795 , k. 7972-7973 i k. 1887-1892 akt (...) – k. 7975-7979 ) , M. K. (2) ( k. 1347-1349 , k. 2104-2106 , k. 7796 - 7797 , k. 7839-7840 i k. 2000-2002 akt (...) ) , A. O. ( k. 1756 ) i A. G. ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ) oraz dokumentów w postaci : protokołu przeszukania wraz ze spisem i opisem rzeczy ( k.1006-1009 ) , protokołu oględzin dokumentacji skarbowej ( k. 1010-1018 ) , odpisu z KRS ( k. 1873-1887, 6295-6299 ) , protokołu kontroli podatkowej wraz z załącznikami ( k. 2227- 5940 ) , decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. ( k. 6189-6275, k. 6678-6749, k. 6750-6756 ) , decyzji Izby Skarbowej w W. ( k. 6760-6767, k. 6757-6759 ) , umowy kupna - sprzedaży węzła betoniarskiego ( k. 991-993 ) , faktury VAT dot. sprzedaży węzła betoniarskiego ( k. 994 ) , listy zaległości podatkowych (...) Sp. z. o.o. ( k. 6318, k. 6320, k. 7079-7081 ) , zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa ( k. 6319 ) , protokołu z czynności sprawdzających w firmie (...) ( k. 4811-4827 ) , pisma do Urzędu Skarbowego w E. dot. C. O. ( k. 5330-5332 ) , pisma z Urzędu Skarbowego W. T. ( k. 5345-5346, k. 6027 ) , kart karnych ( k.7326-7336 ) , dokumentacji medycznej ( k. 7414, k. 7419 ) , opinii sądowo- psychiatrycznej dot. oskarżonego C. O. ( k. 7438-7440 ) , opinii sądowo- psychiatrycznej dot. oskarżonej H. K. (2) ( k. 7443-7446 ) , opinii sądowo- psychiatrycznej dot. oskarżonego E. P. ( k. 7449-7453 ) , opinii sądowo – psychiatrycznej dot. oskarżonego R. B. (2) ( k. 7474-7477 ) , postanowienia WSA w Warszawie ( k. 7547-7548 ) , wyroku WSA w Warszawie ( k. 7550-7559 ) , postanowienia WSA w Warszawie ( k. 7561-7562 ) , wyroku WSA w Warszawie ( k.7564-7569 ) , wyroku WSA w Warszawie ( k. 7572-7579 ) , wyroku NSA w W. ( k.7582-7587 ) , opinii sądowo- psychologiczna dot. oskarżonego E. P. ( k. 7594-7599 , k. 7600-7605 ) , opinii sądowo – psychiatrycznej dot. oskarżonego S. W. (1) ( k. 7622-7624 ) , opinii sądowo- psychiatrycznej uzupełniającej dot. oskarżonego E. P. ( k.7627-7630 ) , odpisu aktu oskarżenia w sprawie VI Ds. 58/10 ( k.7660-7683 ) , protokołu kontroli podatkowej ( k. 7764 ) , umowy o pracę J. B. ( k. 7765-7766 ) , odpisu wyroku II K 1234/12 Sądu Rejonowego w Legionowie ( k. 7887-7890 ) , odpisu wyroku Sądu Okręgowego (...) VI Wydział Karny Odwoławczy ( k. 7891 ) , wyroku Sądu Rejonowego dla (...) w W. sygn. akt (...) ( k. 7895-7897 ) , protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) z siedzibą w L. z dnia 04 września 2008 r. wraz z załącznikami ( k. 7977-7982 ) i kart karnych ( k. 7996-8006, k. 8808-8815 ) oraz częściowo zeznań świadka : J. B. ( k. 3 -13 , k. 162-165 , k. 1761 , k. 1852-1853 , k. 2139-2140 , k. 5537-5544 , k. 7691-7695 , k. 7768-7769 i k. 7999-8003 oraz k. 1693-1700 akt (...) ) .

S. W. (1) stanął pod zarzutami , iż ;

1.  będąc w okresie od 11 maja 2006 r. do dnia 12 sierpnia 2008 r. prezesem zarządu podmiotu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L., podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, będąc osobą uprawnianą do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki oraz będąc osobą faktycznie zajmującą się sprawami gospodarczymi spółki, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności w okresie od 25 maja 2006 r. do dnia 25 lipca 2008 r., korzystając z pomocy polegającej na dostarczeniu nierzetelnych faktur VAT przez P. E., G. D., C. O., B. S. (1), H. K. (2), B. R., złożył w imieniu spółki do Urzędu Skarbowego w L. deklaracje VAT-7 za okres : kwiecień 2006r. - czerwiec 2008r., oraz zeznanie CIT -8 za rok 2006 i rok 2007, podał w nich nieprawdę, zawyżając koszty uzyskania przychodu, obniżając podatek należny o podatek naliczony na podstawie :

-

nierzetelnych, fikcyjnych faktur VAT,

-

faktur VAT nie mających związku ze sprzedażą opodatkowaną,

- zapisów księgowych nie mających potwierdzenia w dokumentach podatkowych spółki tj. w oryginałach faktur VAT.

a tym samym posługując się tymi dokumentami, fakturami VAT, wprowadził organ podatkowy w błąd, co doprowadziło do uszczuplenia Skarbu Państwa poprzez niezadeklarowanie i niewpłacanie podatku należnego za powyższe okresy rozliczeniowe w podatku VAT w kwocie łącznej nie większej niż. 816.411 zł a także w podatku dochodowym od osób prawnych za okres 2006 , 2007 r. w kwocie łącznej nie większej niż. 690.483 zł

to jest popełnienia czynu z art. 56 § 1 k.k.s. wz. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.

2.  będąc w dniu 31 marca 2009 r. prezesem zarządu podmiotu (...) sp. z o. o. siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L., podmiotu będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, będąc osobą uprawnioną do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki oraz będąc osobą faktycznie zajmującą się sprawami gospodarczymi spółki, korzystając z pomocy polegającej na dostarczeniu nierzetelnych faktur VAT przez P. E., R. B. (2) i H. K. (2), złożył w dniu 31 marca 2009r. w imieniu spółki do Urzędu Skarbowego w L. zeznanie CIT-8 za rok 2008, podał w nim nieprawdę, zawyżając koszty uzyskania przychodu na podstawie :

-

nierzetelnych, fikcyjnych faktur VAT,

-

faktur VAT nie mających związku ze sprzedażą opodatkowaną,

-

zapisów księgowych nie mających potwierdzenia w dokumentach podatkowych spółki tj. w oryginałach faktur VAT,

a tym samym posługując się tymi dokumentami, fakturami VAT wprowadził organ podatkowy w błąd zawyżając nienależnie stratę podatkową, co doprowadziło do narażenia na uszczuplenie Skarbu Państwa w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008r. w kwocie łącznej nie większej niż 955 406 zł,

to jest popełnienia czynu z art. 56 § 1 k.k.s. wz. z art. 62 § 2 k.k.s. . w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.

3.  będąc w okresie od 11 maja 2006 r. do dnia 12 sierpnia 2008 r. prezesem zarządu podmiotu (...) sp. z o. o. z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L., podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, będąc osobą uprawnioną do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki oraz będąc osobą faktycznie zajmującą się sprawami gospodarczymi spółki, dnia 2 listopada 2007r. wystawił w bliżej nie określonym miejscu i wprowadził do obrotu gospodarczego fikcyjną fakturę VAT nr (...) r. na kwotę netto 577.868.85 zł , VAT 127.131,15 zł z tytułu sprzedaży węzła betoniarskiego fakturę nie odzwierciedlającą w rzeczywistości faktycznego obrotu gospodarczego to jest popełnienia czynu z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s .

4.  będąc od 29 stycznia 2009 r. prezesem zarządu podmiotu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L., podmiotu będącego płatnikiem podatku dochodowego z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności od 20.03.2009 r. do 20.10.2009 r., uporczywie nic dokonywał w terminach ustawowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń na rachunek Urzędu Skarbowego w L. w kwocie łącznej 7.619 zł za miesiące : luty 2009 r. - wrzesień 2009 r. to jest popełnienia czynu z art. 77 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.

R. B. (2) stanął pod zarzutem iż :

5.  będąc prezesem Zarządu podmiotu (...) sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. (...) w W., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności w okresie od 25.05.2006r. do dnia 31.03.2008r. w zamiarze aby prezes zarządu podmiotu (...) sp. z o. o. - S. W. (1) dokonał czynu zabronionego polegającego na doprowadzeniu do uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie Skarbu Państwa w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych z działalności (...) sp. z o. o. za okres 2006-2008r., swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez, dostarczenie firmie (...) sp. z. o.o., z siedzibą w L. przy ul. (...), niżej wymienionych fikcyjnych faktur VAT sygnowane firmą (...) sp. z o.o. :

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 51.000 zł , V AT I 1,220 zł z dnia 25.05.2006r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 18.000 zł VAT 3.960 zł z dnia 08.06.2006 r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 28.000 zł, VA I 6.160zł. z dnia 20.06.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 26.000 zł , VAT 5.720 zł z dnia 27.06.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 6.000 zł VAT 1.320 zł z dnia 03.07.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 8.000 zł , VAT 1.760 zł z dnia 18.07.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł VAT 4.400zł z dnia 28.07.2006 r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 15.500 zł, VAT 3.410 zł z dnia 31.07.2006 r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 66.000 zł , VAT 14.520 zł z dnia 3 1.08.2006r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 49.500 zł , VAT 10.890 zł z dnia 29.09.2006r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o. o. (...), kwota netto 10.000 zł VAT 2.200 zł z dnia 02.10.2016r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...) , kwota netto 20.000 z VAT 4.400 zł z dnia 16.10.2016r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 12.900 zł VAT 2.838 zł z dnia 31.10.2016r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto l0.000 zł, VAT 2.200 zł z dnia 12.10.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł z dnia 06.11.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł z dnia 20.11.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 16.100 zł , VAT 3.542 zł z dnia 30.11.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto l0.000 zł . VAT 2.200 zł z dnia 08.12.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł z dnia 14.12.2006r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 32.500 zł , VAT 7.150 zł z dnia 29.12.2006r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VA T 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 17.770 zł , VA T 3.909,51 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 16.630 zł , VAT 3.660 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VA T 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 42.590 zł . VAT 9.369 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 30.000 zł , VAT 6.600 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł, VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł, VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 38.852,46 zł , VAT8.547,54 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...). kwota netto 20.000 zł, VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 31.311,48 zł , VAT 6.888,53 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł, VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 37.214 zł , VAT 8.187,08 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 22.460 zł , VAT 4.941,20 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł VAT 4.400 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.819 zł , VAT 4.580.33 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000/ zł , VAT 4.400 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł, VA T 4.400 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł, VAT 2.200 zł z dnia 03.01.2008r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł z dnia 13.01.2008r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. (...), kwota netto 10.000 zł , VA I 2.200 zł z dnia 05.02.2008r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. zoo (...), kwota netto 20.000 zł, VAT 4.400 zł z dnia 12.02.2008r.

-

nr w rejestrze nabyć (...) sp. zoo (...), kwota netto 20.000/3, VAT 4.400 zł z dnia 17.03.2008r.

- nr w rejestrze nabyć (...) sp. zoo (...), kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł z dnia 03.03.2008 r.

które to faktury nic odzwierciedlają zdarzeń gospodarczych, a kwoty w nich wykazane zostały ujęte w złożonych do Urzędu Skarbowego w L. deklaracjach VAT 7 za okres czerwiec 2006r. - marzec 2008r. oraz w zeznaniach CIT 8 za okres 2006 - 2008 roku podmiotu (...) sp. z o. o., czym R. B. (2) dopomógł prezesowi zarządu (...) sp. z o.o. S. W. (1) w zawyżeniu kosztów uzyskania przychodu, obniżeniu podatku należnego o podatek naliczony na podstawie nierzetelnych, fikcyjnych faktur VAT, co doprowadziło do uszczuplenia Skarbu Państwa poprzez niezadeklarowanie i niewpłacanie podatku należnego VAT za okres czerwiec 2006r. - marca 2008r. w kwocie łącznej nie większej niż 816.411zł . oraz w podatku dochodowym od osób prawnych za okres 2006 - 2007 roku w kwocie łącznej nie większej niż 690.483 zł a także działanie to doprowadziło do narażenia na uszczuplenie w podatku dochodowym od osób prawnych za okres 2008r. w kwocie nie większej niż 955.406 zł z działalności podmiotu „ (...) „ sp. z o. o. to jest popełnienia czynu z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k.

E. P. stanął pod zarzutem iż :

6.  będąc wspólnikiem podmiotu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...) , (...)-(...) L., podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu lego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności od 12.06.2006r. do dnia 06.05.2008r. w zamiarze aby prezes zarządu podmiotu (...) sp. z o. o. - S. W. (1) dokonał czynu zabronionego polegającego na doprowadzeniu do uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie Skarbu Państwa w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych z działalności (...) sp. z. o. o. za okres 2006-2008r., swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez dostarczenie firmie (...) sp. z. o.o., z siedzibą w L. przy ul. (...), niżej wymienionych fikcyjnych futury V AT :

a)  wystawione przez swoją firmę (...) P. E.:

- nr faktury (...) z dnia 12.06.2006r. kwota netto 15.000 zł , VAT 3.300 zł

- nr faktury (...) z dnia 26.06.2006r. kwota netto 25.800 zł ,VAT 5.676 zł

-

nr faktury (...) z dnia 31.07.2006r. kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 31.07.2006r. kwota netto 25.000 zł , VAT 5.500 zł

-

nr faktury (...) z dnia 31.08.2006r. kwota netto 32.787 zł , VAT 7.213 zł

-

nr faktury (...) z dnia 31.08.2006r. kwota netto 21.000 zł , VAT 4620 zł

-

nr faktury (...) z dnia 27.10.2006r. kwota netto 13.413 zł VAT 2.950,86 zł

-

nr faktury (...) z dnia 08.11.2006r. kwota netto 17.233 zł , VAT 3.791.26 zł

-

nr faktury (...) z dnia 06.12.2006r. kwota netto 15.000 zł , VAT 3.300 zł

- nr faktury (...) z dnia 03.01.2007r. kwota netto 15.000 zł, VAT 3.300 zł

-

nr faktury (...) z dnia 01.02.2007r. kwota netto 15.000 zł , VAT 3.300 zł

-

nr faktury (...) z dnia 0l.03.2007r. kwota netto 15.000 zł , V AT 3.300 zł

-

nr faktury (...) z dnia 02.04.2007r. kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

-

nr faktury (...) z dnia 07.05.2007r. kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

-

nr faktury (...) z dnia 04.06.2007r. kwota netto 20.000 zł , VA T 4.400 zł

-

nr faktury (...) z dnia 02.07.2007r. kwota netto 20.000 zł VAT 4.400 zł

-

nr faktury (...) z dnia 03.08.2007r. kwota netto 20.000/ zł , VAT 4.400 zł

-

nr faktury (...) z dnia 04.09.2007r. kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 10.10.2007r. kwota netto 10.000 zł , V AT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 07.11.2007 r. kwota netto 10.000 zł , V AT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 3l.01.2008r. kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

-

nr faktury (...) z dnia 08.02.2008r. kwota netto 24.168 zł , VAT 5.316.96 zł

-

nr faktury (...) z dnia 05.03.2008r. kwota netto 24.168 zł , VAT 5.3 16,96/1.

-

nr faktury (...) z dnia 03.04.2008r. kwota netto 24.168 zł , VAT 5.316.96 zł

-

nr faktur (...) z dnia 06.05.2008r. kwota netto 24.168 zł , VAT 5.316,96 zł

b) wystawione przez firmę (...) sp. o.o. której P. E. był wspólnikiem oraz i wiceprezesem zarządu :

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 26.10.2006r. kwota netto 13.480 zł , VAT 2.965.60 zł

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 30.11.2006r. kwota netto 24.590 zł , VAT 5409,80 zł

c) wystawione przez firmę (...) s.c. której P. E. był wspólnikiem :

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 27.06.2006r. kwota netto 28.819,60 zł , VAT 6340.31 zł

- nr faktury (...)/fvs z dnia 07.07.2006r. kwota netto 25.000 zł , VAT 5.500 zł

- nr faktury (...)/fvs z dnia 20.1 0.2006r. kwota netto 4.000 zł , VAT 880 zł

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 24.10.2006r. kwota netto 24.500 zł , VAT 5.390 zł

d) wystawione przez firmę (...) sp. z o.o. której P. E. był wiceprezesem zarządu w okresie od 22.01.2002r. do dnia 28.08.2007r.

- nr faktury (...) z dnia 31.05.2006r. kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr faktury (...) z dnia 30.06.2006r. kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-nr faktury (...) / dnia 31.07.2006r. kwota netto 27.000 zł , VAT 5.940 zł

- nr faktury (...) z dnia 31.07.2006r. kwota netto 16.074 zł, VAT 3.536,28 zł

- nr faktury (...) z dnia 07.09.2006r. kwota netto 24.600 zł , VAT 5.412 zł

- nr faktury (...) z dnia 12.10.2006r. kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr faktury (...) z dnia 24.10.2006r. kwota netto 15.000 zł , VAT 3.300 zł

- nr faktury (...) / dnia 27.10.2006r. kwota netto 42.000 zł , VAT 9.240 zł

- nr faktury (...) z dnia 24.11.2006r. kwota netto 32.787 zł , VAT 7.213.14 zł

- nr faktury (...)/2007z dnia 10.01.2007r. kwota netto 55.963,99 zł VAT 12.312,08 zł

które to faktury nie odzwierciedlają zdarzeń gospodarczych a kwoty w nich wykazane zostały ujęte w złożonych do Urzędu Skarbowego w L. deklaracjach VAT-7 za okres maj 2006r. – czerwiec 2008r. oraz w zeznaniach CIT-8 za rok 2006 - 2008 podmiotu (...) sp. o. o., czym P. E. dopomógł prezesowi zarządu (...) sp. o.o. S. W. (1) w zawyżeniu kosztów uzyskania przychodu, obniżeniu podatku należnego o podatek naliczony na podstawie nierzetelnych, fikcyjnych faktur VAT, co doprowadziło do uszczuplenia Skarbu Państwa poprzez niezadeklarowanie i nie wpłacenie podatku VAT należnego za okres maj 2006r. - czerwiec 2008r. w kwocie łącznej nic większej niż 816.411 zł, oraz w podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2006 - 2007 w kwocie łącznej nie większej niż 690.483 zł a także działanie to doprowadziło do narażenia na uszczuplenie w podatku dochodowym od osób prawnych za okres 2008r. w kwocie nie większej niż 955.406 zł z działalności podmiotu (...) sp. z o. o. to jest popełnienia czynu z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k.

B. S. (1) stanął pod zarzutem iż :

7.  działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności w okresie od 24.05.2006r. do dnia 01.12.2006r. w zamiarze aby prezes zarządu podmiotu (...) sp. z o. o - S. W. (1) dokonał czynu zabronionego polegającego na doprowadzeniu do uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie Skarbu Państwa w podatku VA T oraz w podatku dochodowym od osób prawnych z działalności (...) sp. z o. o. za okres 2006r.. swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez dostarczenie firmie (...) sp. z o.o., z siedzibą w L. przy ul. (...) , niżej wymienionych fikcyjnych faktur VAT :

a)  sygnowane firmą : (...) B. S. (1) :

-

nr faktury (...) z dnia 24.05.2006r. kwota netto 22.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 01.09.2006r. kwota netto 3.000 zł . VAT 660/1.

-

nr faktury (...) z dnia 03.10.2006r. kwota netto 3.000 zł ,VAT 660 zł

-

nr faktury (...) z dnia 02.1 1.2006r. kwota netto 3.000 zł , VAT 660 zł

-

nr faktury (...) / dnia 01.12.2006r. kwota netto 3.000 zł , VAT 660 zł

b)  wystawione przez firmę (...) s.c. której B. S. (1) był wspólnikiem :

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 27.06.2006r. kwota netto 28.819,60 zł , VAT 6340,31 zł

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 07.07.2006r. kwota netto 25.000 zł , VAT 5.500 zł

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 20.10.2006r. kwota netto 4.000 zł , VAT 880 zł

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 24.10.2006r. kwota netto 24.500 zł , VAT 5.390 zł

które to faktury nie odzwierciedlają zdarzeń gospodarczych , a kwoty w nich wykazane zostały ujęte w złożonych do Urzędu Skarbowego w L. deklaracjach VAT-7 za okres maj 2006r. – grudzień 2006r. oraz w zeznaniu CIT-8 za 2006r. podmiotu (...) sp. z o. o., czym B. S. (1) dopomógł prezesowi zarządu (...) sp. o.o. S. W. (1) w zawyżeniu kosztów uzyskania przychodu, obniżeniu podatku należnego o podatek naliczony na podstawie nierzetelnych, fikcyjnych faktur VAT, co doprowadziło do uszczuplenia Skarbu Państwa poprzez niezadeklarowanie i niewpłacenie podatku należnego VAT za okres kwiecień 2006r. grudzień 2006r. w- kwocie łącznej nie większej niż 315.663 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych za okres 2006r. w kwocie łącznej nie większej niż 280.240 zł z działalności podmiotu (...) sp. z o. o. to jest popełnienia czynu z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k.

G. D. stanął pod zarzutem iż :

8.  działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu lego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności od 30 czerwca 2006r. do dnia 30 listopada 2007 r. w zamiarze aby prezes zarządu podmiotu (...) sp. z o. o. S. W. (1) dokonał czynu zabronionego polegającego na doprowadzeniu do uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie Skarbu Państwa w podarku VAT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych z działalności (...) sp. z o. o. za okres 2006r.i 2007r. swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez dostarczenie firmie (...) sp. z o.o. z. siedzibą w L. przy ul. (...), niżej wymienionych fikcyjnych faktury VAT :

a) wystawione przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe (...) D. G.:

- faktura nr (...), data 20.06.2006r. kwota netto 24.590zł, VAT 5.409,80 zł

-

faktura nr (...), data 18.08.2006r. kwota netto 21.065 zł , VAT 4.634,30 zł

-

faktura nr (...),. data 22.08.2006r. kwota netto 13.500 zł, VAT 2.970 zł

-

faktura nr (...), data 30.08.2006r. kwota netto 16.500 zł , VAT 3.630 zł

-

faktura nr (...), data 10.10.2006r. kwota netto 15.000 zł , VAT 3.300zł

-

faktura nr (...), data 25.10.2006r. kwota netto 9.600 zł , VAT 2.112 zł

-

faktura nr (...). dala 27.10.2006r. kwota netto 20.000 zł , VAT 4.400 zł

-

faktura nr (...), dala 16.11,2006r. kwota netto 16.394 zł, VAT 3.606,68 zł

-

faktura nr (...), data 24.11.2006r. kwota netto 8.197 zł, ,VAT 1.803.34 zł.

-

faktura nr (...), data 08.05.2007r. kwota netto 13.073,79 zł, VAT 2.876,23 zł

-

faktura nr (...), data 08.06.2007r. kwota netto 13.073.79zł, VAT 2.876,23 zł -faktura nr (...), data 08.06.2007r. kwota netto 20.520 zł VAT 4.514,40 zł

-

faktura nr (...), dala 03.07.2007r. kwota netto 13.073.79/1, VAT 2.876,23 zł

-

faktura nr (...), dala 03.07.2007r. kwota netto 20.520zł, VAT 4.514,40 zł

-

faktura nr (...), data 03.08.2007r. kwota netto 13.073,73 zł, VAT 2.876,23 zł

-

faktura nr (...), data 03.08.2007r. kwota netto 20.520 zł , VAT 4.514,40 zł

-

faktura nr (...), data 05.09.2007r. kwota netto 13.073.79 zł , VAT 2.876,23 zł - faktura nr (...)l/ (...), data 05.10.2007r. kwota netto 13.073.79/1, VAT 2.876,23 zł

-

faktura nr (...)l/l (...), data 05.1 l.2007r. kwota netto 13.073.79 zł , VAT 2.876,23 zł

b) wystawione przez firmę (...) sp. z o.o. której D. G. był wspólnikiem oraz prezesem zarządu :

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 26.l0.2006r. kwota netto 13.480 zł , VAT 2.965.60 zł

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 30.11.2006r. kwota netto 24.590 zł , VAT 5409,80 zł

c)  wystawione przez firmę (...) s.c. której D. G. był wspólnikiem :

- nr faktury (...)/fvs z dnia 27.06.2006r. kwota netto 28.8 19,60 zł , VAT 6340,31 zł

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 07.07.2006r. kwota netto 25.000 zł , VAT 5.500 zł

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 20. 10.2006r. kwota netto 4.000 zł VAT 880 zł

-

nr faktury (...)/fvs z dnia 24.10.2006r. kwota netto 24.500 zł , VAT 5.890 zł

d)  wystawione przez firmę (...) sp. z o.o., której D. G. jest wspólnikiem oraz prezesem zarządu od 22.01.2002r. do chwili obecnej:

-

nr faktury (...) z dnia 31,05.2006r. kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

- nr faktury (...) z dnia 30.06.2006r. kwota nett 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 31,07.2006r. kwota netto 27.000 zł , VAT 5940 zł

-

nr faktury (...) z dnia 31.07.2006r. kwota netto 16.074 zł , VAT 3.536,28 zł

-

nr faktury (...) z dnia 07.09.2006r. kwota netto 24.600 zł , VAT 5.412 zł

-

nr faktury (...) z dnia 12.10.2006r. kwota netto 10.000 zł , VAT 2.200 zł

-

nr faktury (...) z dnia 24.10.2006r. kwota netto 15.000 zł , V AT 3.300 zł

-

nr faktury (...) z dnia 27.10.2006r. kwota netto 42.000 zł , VAT 9.240 zł

-

nr faktury (...) z dnia 24.11.2006r. kwota netto 32.787 zł , VA I 7.213,14 zł

-

nr faktury (...) z dnia 10.01.2007r. kwota netto 55.963,99 zł , VAT 12.312,08 zł

-

nr faktury (...) z dnia 30.11.2007r. kwota netto 817.869 zł , VAT 179.931,18 zł

które to faktury nie odzwierciedlają zdarzeń gospodarczych, a kwoty w nich wykazane zostały ujęte w złożonych do Urzędu Skarbowego w L. deklaracjach VAT -7 za okres czerwiec 2006r. - grudzień 2007r., oraz w zeznaniu CTI -8 za rok 2006 i 2007 podmiotu (...) sp. z o. o., czym D. G. dopomógł prezesowi zarządu (...) sp. z o.o. S. W. (1) w zawyżeniu kosztów uzyskania przychodu, obniżeniu podatku należnego o podatek naliczony na podstawie nierzetelnych, fikcyjnych faktur VAT co doprowadziło do uszczuplenia Skarbu Państwa poprzez niezadeklarowanie i niewpłacenie podatku należnego VAT za okres czerwiec 2006r. - grudzień 2007r. w kwocie licznej nie większej niż. 816.411 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2006 -2007 w kwocie fatycznej nie większej niż 690.483 zł z działalności podmiotu (...) sp. z o.o. to jest popełnienia czynu z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k.

H. K. (2) stanęła pod zarzutem iż :

9.  prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą (...) Polska Z. K., H. K.” S.J., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności w okresie od 11.06.2007r. do dnia 31.07.2008r. w zamiarze aby prezes zarządu podmiotu (...) sp. o. o - S. W. (1) dokonał czynu zabronionego polegającego na doprowadzeniu do uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie Skarbu Państwa w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych z działalności (...) sp. z o. o. za okres 2007 r. i 2008 r. , swoim zachowaniem ułatwiła jego popełnienie poprzez dostarczenie firmie (...) sp. z. o.o., z. siedzibą w L. przy ul. (...) niżej wymienionych fikcyjnych faktury VAT sygnowane swoją firmą:

- nr faktury (...), kwota netto 5.790zł, VAT 1.273,80 zł., z dnia 11.06.2007r.

- nr faktury (...), kwota netto 1,930zł., VAT 424 zł, z dnia 13.07.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 1.973,52 zł , VAT 434,17zł , z dnia 01,08.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 1.930 zł , VAT 424.60 zł , z dnia 31.08.2007 r.

-

nr faktury (...).007, kwota netto 1.930 zł , VA T 424,60 zł z dnia 01.10.2007r.

-

nr faktury 10l/ (...), kwota netto 1.930 zł , VAT 424,60 zł , z dnia 23.12.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto l.930zł, VAT 424,60 zł , z dnia 10.01.2008r.

-

nr faktury (...), kwota netto l,930 zł , VAT 424,60 zł , z dnia 26.02.2008r.

-

nr faktury (...), kwota netto 3.860zł , VAT 849,20 zł , z dnia 24.04.2008r.

-

nr faktury (...). kwota netto 2.260zł, VAT 497.20 zł z dnia 30.04.2008r.

-

nr faktury (...). kwota netto 2.260zł, VAT 497,20 zł , z dnia 30.05.2008r.

-

nr faktury (...), kwota netto 330 zł ., VA T 72,60 zł, z dnia 25.06.2008r.

-

nr faktury (...), kwota netto l.930zł., VA I 424,60 zł., z dnia 30.06.2008r.

-

nr faktury (...), kwota netto 1.930zl„ VAT 424,60 zł., z dnia 3 1.07.2008r.

które to faktury nie odzwierciedlają zdarzeń gospodarczych, a kwoty w nich wykazane zostały ujęte w złożonych do Urzędu Skarbowego w L. deklaracjach VAT-7 za okres czerwiec 2007r. - czerwiec 2008r.. oraz w zeznaniu CIT-8 za rok 2007 i 2008 podmiotu (...) sp. z. o. o., czym M. (...) dopomogła prezesowi zarządu (...) sp. z o.o. S. W. (1) w zawyżeniu kosztów uzyskania przychodu, obniżeniu podatku należnego o podatek naliczony na podstawie nierzetelnych, fikcyjnych faktur VAT, co doprowadziło do uszczuplenia Skarbu Państwa poprzez, niezadeklarowanie i niewpłacenie podatku należnego VAT za okres czerwice 2006r. czerwice 2008r. w kwocie łącznej nic większej niż 516.261 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych za okres 2007r. w kwocie łącznej nie większej niż 440 243zl, a także działanie to doprowadziło do narażenia na uszczuplenie w podatku dochodowym od osób prawnych za okres 2008r. w kwocie łącznej nie większej niż 955.406 zł z działalności podmiotu (...) sp. z. o. o. to jest popełnienia czynu z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k.

C. O. stanął pod zarzutem iż :

10.  działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności w okresie od 26 maja 2006r. do 27 sierpnia 2007r. w zamiarze aby prezes zarządu podmiotu (...) sp. z o.o. - S. W. (1) dokonał czynu zabronionego polegającego na doprowadzeniu do uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie Skarbu Państwa w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych z działalności (...) sp. z. o. o. za okres 2006r. i 2007r., swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie poprzez dostarczenie firmie (...) sp. z o.o., z siedzibą w L. przy ul. (...), niżej wymienionych fikcyjnych faktur VAT sygnowanych swoim nazwiskiem:

-

nr faktury (...), kwota netto 9.000 zł , VAT 1.980 zł z dnia 26.05.2006r.

-

nr faktury (...), kwota netto 6.750 zł , VAT 1.485 zł z dnia 30.05.2006r.

-

nr faktury (...), kwota netto 7.500 zł , VAT 1.650 zł z dnia 26.06.2006r.

-

nr faktury (...), kwota netto 3.000 zł , VAT 660 zł , z dnia 26.06.2006r.

-

nr faktury (...), kwota netto 4.140 zł , VAT 910,80 zł , z dnia 27.09.2006r.

-

nr faktury (...). kwota netto 7.520 zł , VAT 1654,4 zł , z. dnia 12.l0.2006r.

-

nr faktury (...)/l (...), kwota netto 7.700zł , VAT 1.694 zł z dnia 30.10.2006r.

-

nr faktury (...), kwota netto 5.400 zł , VAT 1.188 zł , z dnia 01.02.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 5.080 zł , VAT 1117,6 zł, z dnia 09.03.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 3.350 zł , VAT 737 zł , z. dnia 10.05.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 4.800 zł ., VAT 1.056 zł., z dnia 29.05.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 6.300 zł , VAT 1.386 zł, z dnia 27.08.2007r.

-

nr faktury (...), kwota netto 8.700 zł , VAT 1.914 zł , z dnia 17.08.2007r.

które to faktury nie odzwierciedlają zdarzeń gospodarczych, a kwoty w nich wykazane zostały ujęte w złożonych Urzędu Skarbowego w L. deklaracjach VAT 7 za okres maj 2006r. sierpień 2007r.. oraz w zeznaniu CIT -8 za rok 2006 i 2007 podmiotu (...) sp. z o. o., czym C. O. dopomógł prezesowi zarządu (...) sp. z o.o. S. W. (1) w zawyżeniu kosztów uzyskania przychodu, obniżeniu podatku należnego o podatek naliczony na podstawie nierzetelnych, fikcyjnych faktur VAT, co doprowadziło do uszczuplenia Skarbu Państwa poprzez niezadeklarowania i niewpłacenie podatku VAT należnego za okres maj 2006r. - sierpień 2007r. w kwocie licznej nic większej niż 494 992 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych za okres 2006 - 2007r. w kwocie łącznej nie większej niż. 690 483 zł z działalności podmiotu (...) sp. z o. o. to jest popełnienia czynu z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k.

G. Z. stanął pod zarzutem iż :

11.  będąc w okresie od 18 sierpnia 2008r. do dnia 29 stycznia 2009r. prezesem zarządu podmiotu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...) L., podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, będąc osobą uprawnioną do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki oraz będąc osobą faktycznie zajmującą sprawami gospodarczymi spółki, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności w okresie od 25 września 2008r. do dnia 25 listopada 2008r., złożył w imieniu spółki do Urzędu Skarbowego w L. deklaracje VAT-7 za okres : sierpień 2008r. - październik 2008r., podał w nich nieprawdę, zawyżając koszty uzyskania przychodu, obniżając podatek należny o podatek naliczony na podstawie :

-

nierzetelnych, fikcyjnych faktur VAT,

-

faktur VAT nie mających związku ze sprzedażą opodatkowaną,

-

zapisów księgowych nie mających potwierdzenia w dokumentach podatkowych spółki

tj. w oryginałach faktur VAT, a tym samym wprowadził organ podatkowy w błąd, co doprowadziło do uszczuplenia Skarbu
Państwa poprzez niezadeklarowanie i niewpłacenie podatku należnego za powyższe miesiące w kwocie łącznej 107.374 zł to jest popełnienia czynu z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s..

Oskarżony S. W. (1) w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów . Oskarżony T. W. (2) w postępowaniu przygotowawczym odmówił składania wyjaśnień ( k. 6477-6479 , k. 6876-6877 ) . Na rozprawie przed Sądem w dniu 23 listopada 2016 r. oskarżony S. W. (1) odmówił składania wyjaśnień ( k. 7648 ) . Natomiast na rozprawie przed Sądem w dniu 16 kwietnia 2019 r. oskarżony S. W. (1) wyjaśnił iż wskazał iż według jego wiedzy wszelkie zakupy i usługi objęte fakturami VAT opisanymi w zarzutach aktu oskarżenia w niniejszej sprawie miały miejsce i były wykonywane . Wszystkie te faktury VAT zostały zapłacone przez (...) Sp. z o.o.. W jego ocenie wszystkie te usługi i zakupy udokumentowane tymi fakturami VAT były wykonywane za cenę rynkową . Następnie oskarżony S. W. (1) opisał jak wyglądał obieg dokumentów w (...) Sp. z o.o. w związku z księgowaniem faktur i zapłata za te faktury . Oskarżony S. W. (1) w swoich wyjaśnieniach opisał na czym polegała działalność (...) Sp. o.o. oraz w jakim okresie był prezesem zarządu tej spółki . Z wyjaśnień oskarżonego S. W. (1) wynika ponadto jaką rolę w (...) Sp. o.o. pełnił J. B. i czym się zajmował oraz jak wyglądała kwestia zakupu przez (...) węzła betoniarskiego . Ponadto oskarżony S. W. (1) opisał dlaczego została zlecona kontrola prowadzenia przez spółkę księgowości (...) ( k. 7984-7985 ) .

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego S. W. (1) poza częścią w której stwierdził iż w jego ocenie wszystkie usługi i zakupy udokumentowane fakturami VAT objętymi zarzutami aktu oskarżenia były wykonywane za cenę rynkową i zostały wykonane . W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego S. W. (1) są jasne , dokładne i korespondują z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z wyjaśnieniami oskarżonych G. D. ( k. 6572-6573 k. 6852-6853 , k. 7649 i k. 7952 - 7955) , B. S. (1) ( k. 6510-6512 , k. 6888-6890 , k. 7648 , k. 7957 ) , H. K. (2) ( k. 6457-6458 , k. 6907-6908 , k. 7549 i k. 7955-7956 ) i G. Z. ( k. 7985 ) i zeznaniami świadków : J. K. (2) ( k. 7947 , k. 7960 , k. 7839 , k. 1949-1951 akt (...) ), Ł. B. ( k. 1087-1089 , k. 7794-7795 , k. 7972-7973 i k. 1887-1892 akt (...) – k. 7975-7979 ) i A. G. ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę oraz z dokumentami w postaci : umowy kupna - sprzedaży węzła betoniarskiego ( k. 991-993 ) , faktury VAT dot. sprzedaży węzła betoniarskiego ( k. 994 ).

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego S. W. (1) w zakresie jakim stwierdził iż w jego ocenie wszystkie usługi i zakupy udokumentowane fakturami VAT objętymi zarzutami aktu oskarżenia były wykonywane za cenę rynkową i zostały wykonane jako niejasnym , nielogicznym , wewnętrznie sprzecznym i nakierowanym na pomniejszenie winny swojej winy . Należy wskazać iż z treści wyjaśnień oskarżonych G. D. ( k. 6572-6573 k. 6852-6853 , k. 7649 i k. 7952 - 7955) , B. S. (1) ( k. 6510-6512 , k. 6888-6890 , k. 7648 , k. 7957 ) który opisali na czym polegały te usługi świadczone przez ich firmy wynika iż cena tych usług była zawyżona w stosunku do kosztów jakie poniosła by (...) Sp. o.o. gdyby zleciła np. poszukiwanie nowych punktów recyklingu pojazdów na terenie kraju czy też działek inwestycyjnych lub usług marketingowych ( kwestiami marketingu w spółce jako Dyrektor ds. Marketingu i Publice Relations zajmował się świadek J. B. pobierał z tego tytułu wynagrodzenie z tytułu umowy o prace w kwocie 32000 zł brutto miesięcznie od dnia 02 sierpnia 2008 r. – k. 7765-7766 ) pracownikom spółki czy też firmą zewnętrznym nie związanym z udziałowcami (...) Sp. z o.o. . Należy wskazać iż poszukiwaniem nowych punktów recyklingu pojazdów na terenie kraju zajmowali się również pracownicy (...) Sp. z o.o. co wynika wprost z zeznań świadka : Ł. B. ( k. 1087-1089 , k. 7794-7795 , k. 7972-7973 i k. 1887-1892 akt (...) – k. 7975- 7979 ) . Fakt iż nie wszystkie usługi wskazane w tych fakturach VAT były wykonane oraz że wartość części wykonanych usług była zawyżona również wynika wprost z dokumentów w postaci protokołu kontroli podatkowej wraz z załącznikami ( k. 2227-5940 ) , decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. ( k. 6189-6275, k. 6678-6749, k. 6750- 6756 ) , decyzji Izby Skarbowej w W. ( k. 6760-6767, k. 6757-6759 ) i postanowienia WSA w Warszawie ( k. 7547-7548 ) , wyroku WSA w Warszawie ( k. 7550-7559 ) , postanowienia WSA w Warszawie ( k. 7561-7562 ) , wyroku WSA w Warszawie ( k.7564-7569 ) , wyroku WSA w Warszawie ( k. 7572-7579 ) , wyroku NSA w W. ( k.7582-7587 ) oraz zeznań świadków : W. K. ( k. 7841 ) , T. S. ( k. 7841 -7842 ) , M. M. ( k. 7842 ) M. K. (2) ( k. 1347-1349 , k. 2104-2106 , k. 7796 – 7797 , k. 7839-7840 i k. 2000-2002 akt (...) ) i A. G. ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ).

Wyżej wskazane fakty dyskwalifikują prawdziwość wyjaśnień oskarżonego S. W. (1) w zakresie jakim Sąd nie dał im wiary .

Oskarżony R. B. (2) w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień ( k. 7005-7006 i k. 7648 ) .

Oskarżony E. P. w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień ( k. 6420-6421 , k. 6828-6829 i k. 7648 ) .

Oskarżony G. D. w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ( k. 6572-6573 k. 6852-6853 i k. 7649 ) . Oskarżony G. D. w postępowaniu przygotowawczym odmówił składania wyjaśnień ( k. 6572-6573 k. 6852-6853 ). Na rozprawie przed Sądem w dniu 23 listopada 2016 r. oskarżony G. D. odmówił składania wyjaśnień ( k. 7649 ). Natomiast na rozprawie przed Sądem w dniu 22 lutego 2019 r. oskarżony G. D. wyjaśnił jak wyglądała struktura właścicielska (...) Sp. o.o. w okresie objętym zarzutami aktu oskarżenia oraz jakie osoby w tym okresie pełniły funkcje prezesa zarządu (...) Sp. o.o. . Oskarżony G. D. wyjaśnił czego dotyczyły poszczególne faktury VAT wystawione na rzecz (...) Sp. o.o. przez P. G. D. ., T. Sp. o.o. , (...) sp. o.o. i (...) sp. cywilna . Oskarżony G. D. opisał również na czym polegały usługi udokumentowane w tych fakturach VAT wystawionych przez wyżej wskazane podmioty i kto te usługi wykonywał. Ponadto oskarżony G. D. opisał jak wyglądała kwestia sprzedaży przez (...) Sp. o.o. na rzecz T. Sp. o.o. węzła betoniarskiego i z jakich powodów węzeł ten został odkupiony od (...) Sp. z o.o. od (...) Sp. z o.o. za wyższą cenę . Oskarżony G. D. wskazał w swoich wyjaśnieniach jakie plany (...) Sp. o.o. miała wobec tego węzła betoniarskiego i dlaczego nie zostały one zrealizowane ( k. 7841 i k. 7842 , k. 7951-7955 ) .

Sąd dał w całości wiarę wyjaśnieniom oskarżonego G. D. zakresie w którym opisał na czym polegały usługi wykonywane przez niego na rzec (...) Sp. z o.o. a których dotyczą wystawione przez jego firmę faktury VAT. W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego G. D. są jasne , dokładne i korespondują z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z wyjaśnieniami oskarżonych : G. Z. ( k. 7985 ) i S. W. (1) ( k. 7984-7985 ) oraz zeznaniami świadków : J. K. (1) ( k. 1895-1896 oraz nagranie przesłuchania tego świadka z akt II Ko 3022/17 ) , J. K. (2) ( k. 7947 , k. 7960 , k. 7839 , k. 1949-1951 akt (...) ), Ł. B. ( k. 1087-1089 , k. 7794-7795 , k. 7972-7973 i k. 1887-1892 akt (...) – k. 7975-7979 ), M. K. (2) ( k. 1347-1349 , k. 2104-2106 , k. 7796 – 7797 , k. 7839-7840 i k. 2000-2002 akt (...) ) i A. G. ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ) oraz dokumentami w postaci : umowy kupna - sprzedaży węzła betoniarskiego ( k. 991-993 ) , faktury VAT dot. sprzedaży węzła betoniarskiego ( k. 994 ) . Należy jednak wskazać iż z wyjaśnień oskarżonego G. D. wynika wprost iż cena usług wskazanych w tych faktur VAT była znacznie zawyżona w stosunku do rodzaju usług jakie były wykonywane na rzecz (...) Sp. o.o. . Należy wskazać iż usługi te mogły zostać wykonane przez pracowników (...) Sp. o.o. lub inne podmioty nie związane z udziałowcami (...) Sp. o.o. za dużo niższa cenę . Dotyczy to zwłaszcza usług polegających na poszukiwaniu punktów w jakich miały być wykonywane usługi recyklingu pojazdów czy też związane z poszukiwaniem działki inwestycyjnej dla (...) Sp. o.o. w okolicach L. . Ponadto należy wskazać iż na wykonanie większości tych usług nie zostały zawarte między P. G. D. , T. Sp. o.o. , (...) sp. o.o. i (...) sp. cywilna a (...) Sp. z o.o. umowy pisemne przed wystawieniem faktur za te usługi , co potwierdzają zeznania świadka J. K. (1) ( k. 1895-1896 oraz nagranie przesłuchania tego świadka z akt II Ko 3022/17 ) - biegłego księgowego który na zlecenia zarządu (...) Sp. o.o. badał sposób prowadzenia przez (...) Sp. o.o. księgowości . Świadek ten potwierdził szereg nieprawidłowości w tym zakresie polegających między innymi na braku umów pisemnych na podstawie których zostały wystawione faktury VAT odnośnie wykonanych usług , które następnie zostały zapłacone przez (...) Sp. o.o. . Fakt ten potwierdzają też dokumenty w postaci : protokołu kontroli podatkowej wraz z załącznikami ( k. 2227-5940 ) , decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. ( k. 6189-6275, k. 6678-6749, k. 6750- 6756 ) , decyzji Izby Skarbowej w W. ( k. 6760-6767, k. 6757-6759 ) i postanowienia WSA w Warszawie ( k. 7547-7548 ) , wyroku WSA w Warszawie ( k. 7550-7559 ) , postanowienia WSA w Warszawie ( k. 7561-7562 ) , wyroku WSA w Warszawie ( k.7564-7569 ) , wyroku WSA w Warszawie ( k. 7572-7579 ) , wyroku NSA w W. ( k.7582-7587 ). Fakt ten potwierdzają również zeznania świadków W. K. ( k. 7841 ) , T. S. ( k. 7841 -7842 ) i M. M. ( k. 7842 ) . Świadek W. K. wskazał iż za wykonywanie usługi polegającej na poszukiwaniu miejsc na terenie Polski z których można było zakupić żwir otrzymywał miesięcznie kwotę 6000 zł plus zwrot kosztów ( k. 7841 ). Natomiast z tego tytułu Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) wystawiała na rzecz (...) Sp. z o.o. faktury VAT na kwotę netto 13073,79 zł . Fakt ten potwierdzają wyjaśnienia oskarżonego G. D. ( k. 7841 ) . Świadek T. S. wskazał iż będąc zatrudniony w firmie oskarżonego G. D. otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 5000 zł miesięcznie plus zwrot kosztów jednak wykonywał pracę na rzecz (...) Sp. z o.o. związaną z organizacja sieci stacji demontażu pojazdów ( k. 7841 -7842 ) . Natomiast z tego tytułu Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) life s.c. (...) wystawiały na rzecz (...) Sp. z o.o. faktury VAT na kwoty netto od 9900 zł do 24590 zł. Fakt ten potwierdzają wyjaśnienia oskarżonego G. D. ( k. 7842 ) . Natomiast z zeznań świadka M. M. wynika iż podczas swojej pracy w (...) Sp. z o.o. w ramach wynagrodzenia za pracę w tej spółce poszukiwał działek dla (...) Sp. z o.o. ( k. 7842 ). Z tego tytułu (...) Sp. z o.o. wystawił na rzecz (...) Sp. z o.o. faktury VAT na kwoty 42000 zł , 32787 zł i 55963,99 zł . Fakt ten potwierdzają wyjaśnienia oskarżonego G. D. ( k. 7842 ).

Oskarżony B. S. (1) w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ( k. 6510-6512 , k. 6888-6890 i k. 7648 ) . Oskarżony B. S. (1) w postępowaniu przygotowawczym wyjaśnił iż w 2006 r. współpracował z (...) Sp. z o.o. . Współpraca ta polegała na wynajmowaniu jego domu w (...) i zorganizowania punktu recyklingu pojazdów w województwie (...) . Te faktury wystawiła jego firma (...) której jest właścicielem . Od faktur tych odprowadził zarówno podatek dochodowy jak i podatek VAT ( k. 6510-6512 ). Na rozprawie przed Sądem w dniu 23 listopada 2016 r. oskarżony B. S. (1) odmówił składania wyjaśnień ( k. 7648 ) . Natomiast na rozprawie przed Sądem w dniu 22 lutego 2019 r. wyjaśnił jaki faktury na rzecz (...) Sp. o.o. wystawiła jego firma (...) i jakich usług poszczególne faktury dotyczyły ( k. 7956 ) .

Sąd dał w całości wiarę wyjaśnieniom oskarżonego B. S. (1) zakresie w którym opisał na czym polegały usługi wykonywane przez niego na rzec (...) Sp. z o.o. a których dotyczą wystawione przez jego firmę faktury VAT. W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego B. S. (1) są jasne , dokładne i korespondują z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z wyjaśnieniami oskarżonych G. D. ( k. 7951-7955 ) i S. W. (1) ( k. 7984-7985 ) oraz zeznaniami świadków : J. K. (1) ( k. 1895-1896 oraz nagranie przesłuchania tego świadka z akt II Ko 3022/17 ) i A. G. ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę . Należy jednak wskazać iż również z wyjaśnień oskarżonego B. S. (1) wynika wprost iż cena usług wskazanych w tych faktur VAT była znacznie zawyżona w stosunku do rodzaju usług jakie były wykonywane na rzecz (...) Sp. o.o. podobnie jak to zostało wskazane wyżej odnośnie oceny wyjaśnień oskarżonego G. D. .

Oskarżona H. K. (2) w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu ( k. 6457-6458 , k. 6907-6908 i k. 7549 ) . Oskarżona H. K. (2) w postępowaniu przygotowawczym wyjaśniła iż odprowadziła podatek VAT i podatek dochodowy od faktur jakie jej firma wystawiała (...) Sp. o.o. . Usługi te zostały wykonane i (...) Sp. o.o. zapłaciła te faktury ( k. 6457-6458 ) . Na rozprawie przed Sądem w dniu 23 listopada 2016 r. oskarżona H. K. (2) odmówiła składania wyjaśnień ( k. 7549 ). Natomiast na rozprawie przed Sądem w dniu 22 lutego 2019 r. oskarżona H. K. (2) wyjaśniła jak wyglądało wykonywanie usług sprzątanie budynku biurowego (...) Sp. z o.o. w L. przy ul. (...) przez (...) Polska Z. K., H. K.” S.J. której właścicielami byli ona i jej mąż Z. K. (2) . Oskarżona H. K. (2) wskazała iż osobiście przyjeżdżała do L. i sprzątała to biuro raz na dwa tygodnie . Robiła to osobiście mimo iż jej firma zatrudniała pracowników w ramach terapii zajęciowej związanej z jej uzależnieniem od alkoholu . Usługi te były wykonywane w ramach tzw. gotowości i była ona zamawiana przez J. B.. Ponadto oskarżona H. K. (2) opisała jak w tym czasie funkcjonowała firma (...). K., H. K.” S.J. i gdzie na terenie polski wykonywała ona usługi sprzątania ( k. 7955-7956 ).

Sąd dał w całości wiarę wyjaśnieniom oskarżonej H. K. (2) zakresie w którym opisał na czym polegały usługi wykonywane przez nią na rzec (...) Sp. z o.o. a których dotyczą wystawione przez jego firmę faktury VAT. W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonej H. K. (2) są jasne , dokładne i korespondują z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z wyjaśnieniami oskarżonego S. W. (1) ( k. 7984-7985 ) i z zeznaniami świadków : J. D. ( k. 7909-7910 ) , S. K. ( k. 7910 ) i A. G. ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę . Z zeznań tych świadków i wyjaśnień oskarżonego S. W. (1) wynika iż były wykonywane sprzątania budynku biurowego w L. przy ul. (...) .

Oskarżony C. O. w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ( k. 6529-6530 , k. 6861-6862 i k. 7649 ) . Oskarżony C. O. w postępowaniu przygotowawczym odmówił składania wyjaśnień ( k. 6529-6530 , k. 6861-6862 ) . Na rozprawie przed Sądem w dniu 23 listopada 2016 r. oskarżony C. O. odmówił składania wyjaśnień ( k. 7649 ). Natomiast na rozprawie przed Sądem w dniu 16 kwietnia 2019 r. oskarżony C. O. wyjaśnił iż nie pamięta dokładnie na czym polegały usługi wykonywane przez niego na rzecz (...) Sp. z o.o. ale musiały dotyczyć druku materiałów reklamowych czym zajmowała się jego firma . Nie było problemów z zapłatą przez (...) Sp. z o.o. z wystawione przez niego faktury VAT . Oskarżony C. O. wskazał iż odnośnie wykonywania tych usług nie miał podpisanej z (...) Sp. z o.o. żadnej umowy . Następnie oskarżony C. O. opisał na czym polegała w okresie objętym aktem oskarżenia działalność jego firmy Wydawnictwa (...) ( k. 7983 ) .

Sąd dał w całości wiarę wyjaśnieniom oskarżonego C. O. zakresie w którym opisał na czym polegały usługi wykonywane przez niego na rzec (...) Sp. z o.o. a których dotyczą wystawione przez jego firmę faktury VAT. W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego C. O. są jasne , dokładne i korespondują z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z wyjaśnieniami oskarżonego S. W. (1) ( k. 7984-7985 ) i zeznaniami świadków : J. K. (2) ( k. 7947 , k. 7960 , k. 7839 , k. 1949-1951 akt (...) ), Ł. B. ( k. 1087-1089 , k. 7794-7795 , k. 7972-7973 i k. 1887-1892 akt (...) – k. 7975-7979 ) , M. K. (2) ( k. 1347-1349 , k. 2104-2106 , k. 7796 – 7797 , k. 7839-7840 i k. 2000-2002 akt (...) ) i A. G. ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę. Należy wskazać iż z zeznań tych świadków wynika iż do (...) Sp. z o.o. w związku z rodzajem prowadzonej działalnością gospodarczą była dostarczana duża ilość różnego materiałów typu reklamowych i promocyjnych .

Oskarżony G. Z. w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ( k. 6493-6494 i k. 7649 ) . Oskarżony G. Z. w postępowaniu przygotowawczym odmówił składania wyjaśnień ( k. 6493-6494 ). Na rozprawie przed Sądem w dniu 23 listopada 2016 r. oskarżony G. Z. odmówił składania wyjaśnień ( k. 7649 ). Natomiast na rozprawie przed Sądem w dniu 16 kwietnia 2019 r. oskarżony G. Z. wyjaśnił iż prezesem zarządu (...) Sp. o.o. był tylko przez okres niecałego miesiąca od 28 maja 2008 r do 27 czerwca 2008 r. i nie pełnił tej funkcji w okresie wskazanym w zarzucie aktu oskarżenia. Ponadto oskarżony G. Z. opisał w swoich wyjaśnieniach powód nabycia węzła betoniarskiego przez (...) Sp. o.o. oraz przyczyny dla których został on sprzedany a następnie odkupiony przez (...) Sp. o.o. od (...) Sp. z o.o. . Oskarżony G. Z. opisał również powód zaniechania inwestycji w produkcję betonu w M. do której został zakupiony ten węzeł betoniarski ( k. 7985 ) .

Sąd dał w całości wiarę wyjaśnieniom oskarżonego G. Z. zwłaszcza w zakresie jakim stwierdził w jakim okresie sprawował funkcję prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. . W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego G. Z. są jasne , dokładne i korespondują z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z wyjaśnieniami oskarżonego G. D. ( k. 7951-7955 ) i S. W. (1) ( k. 7984-7985 ) i zeznaniami świadka A. O. ( k. 1756 ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę oraz z dokumentami w postaci : protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) z siedzibą w L. z dnia 04 września 2008 r. wraz z załącznikami ( k. 7977-7982 ) . Należy wskazać iż z tego protokołu wynika wprost iż oskarżony G. Z. był prezesem zarządu (...). o.o. w L. w okresie od 28 maja 2008 r do 27 czerwca 2008 r. . Tym samym w okresie od 18 sierpnia 2008 r. do dnia 29 stycznia 2009 r. wskazanych w pkt. 11 zarzutów aktu oskarżenia nie pełnił on funkcji prezesa zarządu (...). o.o. w L.. W tym okresie funkcje prezesa zarządu pełnili A. O. ( od 28 czerwca 2008 r. do 03 września 2008 r. ) , a następnie oskarżony S. W. (2) ( k. 7977-7982 ).

Sąd dał w całości zeznaniom świadków : J. K. (1), M. W. , M. K. (1), J. D. , S. K. , J. K. (2) , W. K., T. S. , M. M., Ł. B., M. K. (2) , A. O. i A. G. jako jasnym dokładnym , spójnym , logicznym i korespondującym z całością zebranego w sprawie materiału dowodowego .

Z zeznań świadka J. K. (1) - biegłego rewidenta który na zlecenia zarządu (...) Sp. o.o. dokonał badania i analizy sposobu prowadzenia księgowości w spółce wynika dlaczego , w jakich okolicznościach i na czyje zlecenie badał sposób prowadzenia księgowości przez (...) Sp. o.o. . Z zeznań świadka J. K. (1) wynika jak wyglądał obieg dokumentów księgowych w (...) Sp. z o.o. i jakie nieprawidłowości w tym zakresie zostały przez niego w stwierdzone . Świadek J. K. (1) wskazał zwłaszcza na braki umów pisemnych na podstawie których zostały wystawione faktury VAT odnośnie wykonanych usług , które następnie zostały zapłacone przez (...) Sp. o.o. ( k. 1895-1896 oraz nagranie przesłuchania tego świadka z akt II Ko 3022/17 ).

Z zeznań świadków M. W. ( k. 7869-7872 ) i M. K. (1) ( k. 7872 ) – pracowników działu kontroli Urzędu Skarbowego w L. wynika jak wyglądało postępowanie kontrolne wobec (...) Sp. z o.o. i co było powodem jego wszczęcia . Z zeznań tych świadków wynika na jakiej podstawie został sporządzony protokół kontroli podatkowej tej spółki oraz dlaczego została zanegowane przez osoby kotrolujące rzetelność wystawienie części faktur jako nie dokumentujących nie odzwierciedlających faktycznego obrotu gospodarczego zwłaszcza odnoście (...) sp. z o.o. oraz (...) Polska Z. K., H. K.” S.J.. Z zeznań świadka M. W. wynika iż dokonując takiej oceny oparły się ona głównie na zeznaniach świadków , którzy byli przesłuchiwaniu w sprawie , w tym zwłaszcza świadka J. B..

Z zeznań świadków J. D. ( k. 7909-7910 ) i S. K. ( k. 7910 ) pracowników (...) Sp. z o.o. w L. które były zatrudnione w spółce w latach 2006-2008 r. i pracowały w budynku biura spółki w L. przy ul. (...) wynika iż w okresie gdy pracowały to biuro spółki było sprzątane . Świadkowie ci nie byli jednak w stanie stwierdzić kto sprzątał to biuro i jak często było ono sprzątane.

Z zeznań świadka J. K. (2) wynika iż od kwietnia do lipca 2007 r. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora do spraw organizacji w (...) Sp. z o.o. w L. . Jego umowę o prace podpisał J. B. . Z zeznań świadka J. K. (2) wynika iż w ramach swoich obowiązków uczestniczył w szkoleniach dotyczących obsługi węzła betoniarskiego po jego zakupie przez (...) Sp. o.o. , a następnie przygotowywał inwestycję w M.związane z produkcją betonu , co było związane z wcześniejszym zakupem tego węzła betoniarskiego . Świadek J. K. (2) wskazał ponadto iż z nieżyjącym już prezesem (...) Sp. z o.o. A. O. zajmował się kwestiami związanymi z zamawianiem usług marketingowych i poligraficznych co było związane z uruchomieniem sprzedaży internetowej certyfikatów o utylizacji. Jednak nie pamięta nazw firm w których te usługi marketingowe i poligraficzne były zamawiane ( k. 7947 , k. 7960 , k. 7839 , k. 1949-1951 akt (...) ).

Z zeznań świadka W. K. wynika że na zlecenie oskarżonego G. D. poszukiwał na terenie Polski miejsc z których można było zakupić żwir na potrzeby węzła betoniarskiego . Był zatrudniony na umowie zlecenie przez firmę oskarżonego G. D. i z tego tytułu otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 6000 zł miesięcznie plus zwrot kosztów . Ta współpraca trwała około pół roku ( k. 7841 ).

Z zeznań świadka T. S. wynika iż był w latach 2006 do 2007 zatrudniony w firmie oskarżonego G. D.. Do jego obowiązków należało pozyskiwanie nowych chętnych do współpracy z (...) Sp. z o.o. w kwestii organizowania sieci stacji demontażu pojazdów . Mimo że był on zatrudniony w firmie oskarżonego G. D. to wykonywał prace na rzecz (...) Sp. z o.o. . Z tego tytułu otrzymywał wynagrodzenie płacone przez firmę oskarżonego G. m. D. w kwocie 5000 zł miesięcznie plus zwrot kosztów ( k. 7841 -7842 ).

Z zeznań świadka M. M. wynika iż był zatrudniony w firmach należących do oskarżonych G. D. i E. P. . W ramach pracy w firmie (...) Sp. z o.o. zajmował się poszukiwaniem działek dla (...) Sp. z o.o. na terenie L. . Zadanie to wykonywał w ramach wynagrodzenia jakie otrzymywał na podstawie umowy o prace z firmie (...) Sp. z o.o. ( k. 7842 ) .

Z zeznań świadka Ł. B. – zięcia oskarżonego E. P. , który był od końca 2008 roku członkiem Rady Nadzorczej (...) Sp. z o.o. wynika iż z (...) Sp. o.o. współpracował od 2006 r. na podstawie umowy agencyjnej na sprzedaż usług w zakresie sprzedaży oświadczeń recyklingowych importerom pojazdów. W swoich dalszych zeznaniach świadek Ł. B. opisał na czym polegał powstały w 2008 roku konflikt pomiędzy wspólnikami (...) Sp. z o.o. to jest pomiędzy J. B. , oskarżonymi G. D. , S. W. (1) na tle wzajemnych rozliczeń który w późniejszym czasie doprowadził do problemów finansowych spółki . Świadek Ł. B. opisał jak wyglądało po 2006 r. tworzenie sieci współpracujących z (...) Sp. o.o. stacji demontażu pojazdów i na czym polegała rola oskarżonych G. D. , E. P. i S. W. (1) w tworzeniu tej sieci . Ponadto świadek Ł. B. wskazał iż (...) Sp. z o.o. zmawiała w dużej ilości materiały promocyjne i marketingowe , jednak nie on się tym zajmował i nie kojarzy nazwy Wydawnictwo (...) . Z zeznań świadka Ł. B. wynika również jak wyglądało zaangażowanie jego teścia oskarżonego E. P. w działalność (...) Sp. z o.o. przed i po wylewie jaki doznał w 13 lutego 2007 r. . Ponadto świadek Ł. B. opisał w swoich zeznaniach kwestie związane z zakupem przez (...) Sp. z o.o. węzła betoniarskiego w związku z planowaną inwestycja na terenie M. oraz z jakich przyczyn inwestycja ta nie została zrealizowana ( k. 1087-1089 , k. 7794-7795 , k. 7972-7973 i k. 1887-1892 akt (...) – k. 7975-7979 ) .

Z zeznań świadka M. K. (2) , która od 21 lutego 2006 r. pracowała w (...) Sp. z o.o. na stanowisku koordynatora do spraw rozliczeń i administracji wynika iż firmy należące do wspólników (...) Sp. z o.o. to jest oskarżonego G. D. i oskarżonego E. P. wystawiały na rzecz (...) Sp. z o.o. faktury VAT za usługi które w jej ocenie nie były wykonywane. Taka sama sytuacja miała miejsce z (...) Sp. z o.o. która była powiązane z J. B. . Umowy pisemne dotyczące tych usług zostały sporządzone dopiero w okresie późniejszym na skutek zaleceń (...). Kwestią tych umów zajmował się J. B.. Weryfikacją i zatwierdzaniem tych faktur zajmował się również J. B. . Następnie świadek M. K. (2) opisała sposób obiegu tych faktur VAT w (...) Sp. o.o. oraz wskazała przez kogo były akceptowane oraz kto decydował o ich zapłaceniu . Świadek M. K. (2) wskazała iż decydowali o tym J. B. oraz oskarżeni S. W. (1) i G. D. . Ponadto z zeznań świadka M. K. (2) wynika iż do (...) Sp. z o.o. były dostarczane materiały reklamowe ( k. 1347-1349 , k. 2104-2106 , k. 7796 – 7797 , k. 7839-7840 i k. 2000-2002 akt (...) ).

Z zeznań świadka A. O. wynika iż był prezesem zarządu (...) Sp. z o.o. latem 2008 roku przez okres dwóch miesięcy do sierpnia 2008 r. , gdy spółka (...) sprzedała swoje udziały w (...) Sp. z o.o. . Przed nim prezesem zarządu był G. Z. i T. W. (2) . Podczas pełnienia funkcji prezesa stwierdził iż (...) Sp. z o.o. jest w nienajlepszej sytuacji finansowej, dlatego wypowiedział umowy które w jego ocenie były zbędne celem obniżenia kosztów . Dotyczyło to między innymi umowy na wynajem mieszkania z którego korzystał J. B., umowy najmu lokalu w W. przy ul. (...). Świadek A. O. stwierdził iż nic nie wie na temat umów na świadczenie usług na rzecz (...) Sp. z o.o. zawartych ze wspólnikami (...) Sp. o.o. ( k. 1746 ) .

Natomiast z zeznań świadka A. G. która w latach 2006-2008 była zatrudniona w (...) Sp. z o.o. na stanowisku kierownika do spraw rozliczeń wynika iż firmy należące do wspólników (...) Sp. z o.o. oskarżonych G. D. i E. P. które wykonywały usługi na rzecz (...) Sp. o.o. jednak nie ma wiedzy na czym te usługi polegały . O tym które firmy otrzymają wynagrodzenie za wykonane usługi decydowali oskarżony S. W. (1) , oskarżony G. D. – który miał dostęp do konta (...) Sp. o.o. oraz J. B. który akceptował faktury i miał pełen dostęp do dokumentów spółki . Świadek A. G. w swoich zeznaniach opisała kwestie związaną z zakupem węzła betoniarskiego przez (...) Sp. o.o. i swoją wiedzę na temat przygotowań do inwestycji w produkcje betonu w M. oraz powody z jakich do tej inwestycji nie doszło . Ponadto z zeznań świadka A. G. wynika wprost iż w 2007 r. J. B. zawarł umowę z (...) Sp. z o.o. początkowo na usługi marketingowe , a później na usługi innego rodzaju , także związane z poszukiwaniem klientów. Usługi te nie były przez F. Sp. o.o. wykonywane , mimo to były regularnie opłacane faktury wystawiane rzez ta firmę 2-3 razy w miesiącu . J. B. bardzo interesował się płatnością za faktury dla F. Sp. o.o. i sam często przynosił te faktury wydrukowane ze swojej poczty e-mailowej, jeżeli nie dotarły ona na czas. Podobnie wyglądała sytuacja z fakturami za usługi konsultingowe które miała świadczyć na rzecz (...) Sp. o.o. firma (...) należąca do oskarżonego E. P. . Firma (...) wystawiała regularnie faktury mimo iż usługi nie były wykonywane , jednak te faktury były płacone przez (...) Sp. o.o. . W pewnym okresie gdy pojawiły się w spółce problemy finansowe wspólnicy spółki podjęli decyzję by zaprzestać wystawiania takich faktur przez firmy wspólników dotyczących usług które nie były wykonywane . Świadek A. G. opisała również obieg faktur w (...) Sp. o.o. wskazując iż faktury z zakresu usług administracyjnych akceptował J. B., zaś odnośnie usług związanych z recyklingiem pojazdów J. S.. Następnie faktury te trafiały do oskarżonego S. W. (1) . Natomiast oskarżony G. D. jako osobą która miała wyłączny dostęp do konta (...) Sp. o.o. dokonywał płatności tych faktur . Z zeznań świadka A. G. wynika również iż pomieszczenia biurowe przy ul. (...) w L. były sprzątane oraz do (...) były dostarczane materiały marketingowe ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ).

Fakt, że wymienieni wyżej świadkowie precyzyjnie określają zakres swojej wiedzy na temat zdarzeń, w zakresie których Sąd dał wiarę zeznaniom tych świadków, świadczy zdaniem Sądu o braku skłonności do konfabulacji i dążeniu do rzetelnego przedstawienia przebiegu wydarzeń. Zeznania świadków są jasne , dokładne i korespondują z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie.

Sąd dał w całości wiarę zeznaniom świadków : K. C. ( k. 313-314 ) , A. Ż. ( k. 319-321 ) , A. K. (1) ( k. 928-929 ) , H. D. ( k. 930- 931 ) , Z. J. ( k. 933-934 ) , B. K. ( k. 951-953 ) , D. S. ( k. 1000-1001, k. 1815-1819 ) , P. K. ( k. 1360-1361 ) , A. M. ( k. 1731- 1733 ) , A. W. ( k. 1737-1738 ) , A. K. (2) ( k. 1741-1742) , J. P. ( k. 1743-1744 ) , A. B. ( k. 1748-1752 ) , R. S. ( k. 1755-1756 ) , G. W. ( k. 1759 ) , T. O. ( k. 1763-1765 ) , J. S. ( k. 1767, k. 1966-1968, k. 2119-2120 ) , B. S. (2) ( k. 1768-1782 ) , R. B. (1) ( k. 1840-1847 ) , S. R. ( k. 1871-1872 ) , Z. M. ( k. 2097 -2098 ) i W. S. ( k. 2125-2129 ) jako jasnym i dokładnym. Jednak zeznania tych świadków nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy w zakresie objętym zarzutami aktu oskarżenia .

Świadek J. B. w swoich pierwszych zeznaniach złożonych w postępowaniu przygotowawczym w tej sprawie opisał jak wyglądały zmiany wspólników w (...) sp. z o.o. i władz tej spółki od 2006 r. oraz opisał jakie funkcje w tej spółce pełnił od 2006 r.. Z dalszych zeznań świadka J. B. wynika iż na początku 2009 r. wspólnie z Ł. B. oraz oskarżonym E. P. i zaczęli analizować sytuację finansową (...) sp. z o.o. w związku z jej złą kondycją finansową i wspólnie doszli do wniosku iż ze spółki zostały wyprowadzone pieniądze na podstawie faktur wystawianych przez firmy powiązane z oskarżonymi T. W. (2) , G. D. i G. Z. . Faktury te dotyczył usług które w ocenie świadka J. B. nie zostały nigdy wykonane , zaś (...) sp. z o.o. zapłaciła za ich wykonanie. Świadek J. B. w swoich zeznaniach wymienił szereg faktur VAT której w jego ocenie dotyczyły usług które nigdy nie zostały wykonane na rzecz (...) Sp. z o.o. . Ponadto świadek J. B. wskazał iż w jego ocenie fikcyjna są faktury dotyczące sprzedaży (...) Sp. z o.o. przez (...) Sp. z o.o. węzła betoniarskiego , a następnie jego odkupienie od (...) Sp. z o.o. przez (...) Sp. z o.o. . Ponadto świadek J. B. opisał na czym polegał spór pomiędzy wspólnikami (...) Sp. z o.o. a prezesem zarządu tej spółki oskarżonym S. W. (1) oraz na czym polegał konflikt interesów pomiędzy (...) Sp. z o.o. a Grupą Recyklingu (...) w G. ( k. 3 -13 i k. 162-165 ) .

W swoich kolejnych zeznaniach w postępowaniu przygotowawczym świadek J. B. wskazał że to on przygotowywała na zlecenie prezesa zarządu (...) Sp. o.o. w lutym 2007 r. projekty umów z T. Sp. o.o. , (...) Sp. z o.o. i P. dotyczące stałej obsługi naszych partnerów recyklingowych którzy tworzyli sieć recyklingową . Projekty tych umów przygotował kilka , kilkanaście dni przed ich zawarciem . Ponadto świadek J. B. wskazał iż znana mu jest firma (...) Sp. z o.o. która była jedną z firm zajmujących się obsługa (...) Sp. z o.o. w zakresie usług marketingu i public relations jednak w żaden sposób nie był finansowo związany z (...) Sp. z o.o. ( k. 1761 ) .

W swoich kolejnych zeznaniach złożonych w postępowaniu przygotowawczym świadek J. B. opisał swoją wiedzę na temat związany z zakupem przez (...) Sp. o.o. węzła betoniarskiego . Ponadto opisał on obieg faktur w (...) Sp. o.o. wskazując iż faktury z zakresu usług administracyjnych i organizacyjnego akceptował on , odnośnie usług związanych z recyklingiem pojazdów J. S.. Następnie faktury te trafiały do oskarżonego S. W. (1) . Natomiast oskarżony G. D. dokonywał płatności tych faktur . Ponadto świadek J. B. opisał okoliczności wzięcia przez oskarżonego S. W. (1) pożyczki na zakup udziałów w (...) Sp. o.o. ( k. 1852-1853 i k. 2139-2140 ) .

Natomiast w swoich ostatnich zeznaniach złożonych w postępowaniu przygotowawczym świadek J. B. wskazał iż podtrzymuje zeznania w zakresie iż faktury wystawiane przez (...) s.c., (...) Sp. z o.o. , T. Sp. o.o. , P. G. D. i (...) E. P. nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych . Następnie świadek J. B. ustosunkował się do konkretnych faktur wystawionych przez w/w firmy . Odnosząc się do współpracy (...) Sp. z o.o. z (...) Sp. z o.o. świadek J. B. wskazał iż nie jest wstanie dokładnie opisać na czym ta współpraca polegała i jakie usługi na rzecz (...) Sp. o.o. wykonywała (...) Sp. z o.o. . Odnosząc się do firmy (...) świadek J. B. wskazał iż nie zna tej firmy i nie przypomina sobie transakcji z ta firmą . Odnośnie firmy (...). K., H. K.” S.J. świadek J. B. wskazał iż przypuszcza iż była to firma sprzątająca . Jeżeli chodzi o firmę Wydawnictwo (...) to świadek J. B. stwierdził iż nie zna tej firmy , przypomina sobie że mógł widzieć faktury wystawiane przez tą firmę , nie wie jednak jakie usługi ta firma świadczyła ( k. 5537-5544 ).

Natomiast w swoich zeznaniach złożonych na rozprawie przed Sądem świadek J. B. wskazał iż część faktur na tamten stan wiedzy wydawała mu się za fikcyjna, jednak nie jest w stanie stwierdzić na jakiej podstawie doszedł do takich wniosków. Świadek J. B. stwierdził iż analizę tej dokumentacji dokonał wspólnie z oskarżonym E. P. który miał olbrzymią wiedze i doświadczenie w tych kwestiach. Świadek J. B. opisał również jakie funkcję pełnił w (...) Sp. o.o. i jak wyglądała jego współprac z oskarżonym S. W. (1) oraz jaka jest jego wiedza odnośnie transakcji związanych z węzłem betoniarskim oraz jego aktualną wartością . Jednak świadek J. B. w swoich zeznaniach złożonych na rozprawie przed Sądem nie był w stanie określić czym konkretnie zajmował się jako Dyrektor ds. Marketingu i Publice Relations w (...) Sp. z o.o. i jakie działania podejmował w związku z pełnieniem tej funkcji i czym się konkretnie zajmował , zasłaniając się niepamięcią . Ponadto z zeznań świadka J. B. wynika iż nie kojarzy kto zawarł umowę na sprzątanie biura przy ul. (...) w L. i czy usługi te wykonywała firma oskarżonej H. K. (2). Jednak oskarżony J. B. przyznał iż zna jej męża Z. K. (2) od którego wynajmował mieszkanie . Jeżeli chodzi o F. Sp. o.o. to świadek J. B. wskazał iż z firmą tą zetkną się po tym jak zawarła ona umowę na świadczenie usług marketingowych z (...) Sp. o.o. i nie współpracował z tą spółka , zna jednak oskarżonego R. B. (2) . Świadek J. B. nie był jednak w stanie dokładnie wskazać na czym miały polegać usługi wykonywane przez F. Sp. o.o. . Odnosząc się do faktur które w postępowaniu przygotowawczym uznał za fikcyjne stwierdził iż nie wie na jakich podstawach doszedł do takich wniosków ( k. 7691-7695 , k. 7768-7769 i k. 7999-8003 oraz k. 1693-1700 akt (...) ) .

Jeżeli chodzi o zeznania świadka J. B. - to zasługują na wiarę jego zeznaniach z których wynika iż wskazane przez niego w postępowaniu przygotowawczym faktury VAT wystawione na rzecz (...) z. o.o. zostały zapłacone przez (...) Sp. o.o.. Na wiarę zasługuje również ta część zeznań świadka odnośnie faktu iż (...) Sp. o.o. faktycznie zakupiła węzeł betoniarski . Sąd dal również wiarę tej części zeznań świadka J. B. w której opisał on obieg faktur w (...) Sp. o.o. wskazując iż faktury z zakresu usług administracyjnych i organizacyjnego akceptował on , odnośnie usług związanych z recyklingiem pojazdów J. S.. Następnie faktury te trafiały do oskarżonego S. W. (1) . Natomiast oskarżony G. D. dokonywał płatności tych faktur . W tym zakresie zeznania świadka J. B. są jasne , dokładne , spójne , logiczne i korespondują z całością zebranego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza zeznaniami świadków J. K. (1) ( k. 1895-1896 oraz nagranie przesłuchania tego świadka z akt II Ko 3022/17 ) , Ł. B. ( k. 1087-1089 , k. 7794-7795 , k. 7972-7973 i k. 1887-1892 akt (...) – k. 7975-7979 ) , M. K. (2) ( k. 1347-1349 , k. 2104-2106 , k. 7796 – 7797 , k. 7839-7840 i k. 2000-2002 akt (...) ) i A. G. ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ) oraz wyjaśnieniami oskarżonych : G. D. ( k. 6572-6573 k. 6852-6853 , k. 7649, k. 7841 , k. 7842 i k. 7952 - 7955) , B. S. (1) ( k. 6510-6512 , k. 6888-6890 , k. 7648 , k. 7957 ) , H. K. (2) ( k. 6457-6458 , k. 6907-6908 , k. 7549 i k. 7955-7956 ) , C. O. ( k. 6529-6530 , k. 6861-6862 , k. 7649 i k. 7983 ) i S. W. (1) ( k. 6477-6479 , k. 6876- 6877 , k. 7648 i k. 7984-7985 ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę.

Nie zasługuje na wiarę natomiast pozostała część zeznań świadka J. B. zwłaszcza w zakresie w którym stwierdził iż wszystkie wskazane przez niego w postępowaniu przygotowawczym faktury VAT były fikcyjne i usługi w nich opisane nie były wykonywane . W tym zakresie zeznania świadka J. B. są nie jasne , wewnętrznie sprzeczne i nakierowania obciążenie oskarżonych G. D. , S. W. (1) a na późniejszym etapie postępowania przygotowawczego oskarżonego E. P. . Na wstępie oceniając zeznania świadka J. B. należy wskazać iż pozostaje on w ostrym konflikcie z oskarżonymi S. W. (1) oraz G. D. i oskarża ich o uczestniczenie w procederze wyprowadzania środków finansowych z (...) Sp. z. o.o. mimo iż sam w tym procederze jako wspólnik (...) Sp. o.o. oraz prokurent i Dyrektora ds. Marketingu i Publice R. tej spółki czynnie uczestniczył . Niewątpliwym jest iż to świadek J. B. akceptował do wypłaty faktury VAT dotyczące spraw administracyjnych , organizacyjnych i usług marketingowych wiedząc iż niektóre z tych faktur są fikcyjne i usługi w nich pisane nie zostały wykonane . Dotyczy to zwłaszcza faktur wystawianych przez F. Sp. o.o. i (...) P. E. dotyczących fikcyjnych usług marketingowych i konsultingowych. Należy wskazać iż świadek J. B. mimo iż pełnił funkcje Dyrektora ds. Marketingu i Publice R. i pobierał z tego tytułu od dnia 02 sierpnia 2008 r. wynagrodzenie na podstawie umowy o prace w kwocie 32000 zł brutto miesięcznie , nie był w stanie na rozprawie przed Sądem określić na czym polegała jego praca i jaki był jego zakres obowiązków oraz czym właściwie się w (...) Sp. o.o. zajmował . Ponadto świadek J. B. zaprzeczy iż był powiązany z F. Sp. o.o. jednak nie był w stanie określić jakie usługi z zakresu marketingu na rzecz (...) Sp. o.o. wykonywała ta spółka za tak wysokie i cykliczne wynagrodzenie . Należy wskazać iż z zeznań świadka A. G. wynika wprost iż w 2007 r. to świadek J. B. zawarł umowę z (...) Sp. z o.o. początkowo na usługi marketingowe, a później na usługi innego rodzaju takie jak poszukiwanie klientów. Usługi te nie były przez F. Sp. o.o. wykonywane , mimo to były regularnie opłacane faktury wystawiane rzez ta firmę 2-3 razy w miesiącu . J. B. bardzo interesował się płatnością za faktury dla F. Sp. o.o. i sam często przynosił te faktury wydrukowane ze swojej poczty e-mailowej jeżeli nie dotarły ona na czas ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ).. Fakty te potwierdzają również zaznania świadka M. K. (2) ( k. 1347-1349 , k. 2104- 2106 , k. 7796 – 7797 , k. 7839-7840 i k. 2000-2002 akt (...) ). Ponadto należy stwierdzić iż zeznań świadka M. K. (2) i A. G. jak i zeznań świadka J. B. wynika jak wyglądał obieg faktur w (...) Sp. o.o. . Świadkowie ci wskazali iż faktury z zakresu usług administracyjnych akceptował J. B., zaś odnośnie usług związanych z recyklingiem pojazdów J. S.. Następnie faktury te trafiały do oskarżonego S. W. (1) . Natomiast oskarżony G. D. jako osobą która miała wyłączny dostęp do konta (...) Sp. o.o. dokonywał płatności tych faktur. Tym samym twierdzenie świadka J. B. że o fakcie iż te faktury VAT wskazane przez niego w postępowaniu przygotowawczym są fikcyjne dowiedział się w dopiero podczas badania dokumentacji firmy wspólnie z oskarżonym E. P. w 2009 r. są nieprawdziwe . Świadek J. B. jako sobą zajmująca się w (...) Sp. o.o. akceptacją faktur po zweryfikowaniu czy wskazane w nich usługi dotyczące marketingu i spraw organizacyjna – administracyjnych zostały wykonane doskonale wiedział iż części tych faktur jest fikcyjna , a część faktur ma znacznie zawyżona wartość biorąc pod uwagę rodzaju usług jakie zostały wykonane przez podmioty wystawiajcie te faktury . Ponadto świadek J. B. nie mógł dokonać analizy dokumentacji (...) Sp. o.o. wraz z oskarżonym E. P. w 2009 r. na krótko przed tym jak złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa gdyż oskarżony E. P. w dniu 13 lutego 2007 r. doznał udaru mózgu . Z opinii sądowo psychiatrycznej sporządzonej przez biegłych lekarzy psychiatrów w dniu 24 października 2016 r. wynika iż u E. P. nie stwierdzono choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznano u oskarżanego E. P. organiczne zaburzenie osobowości powstałe po udarze mózgu w dniu 13 lutego 2007 r. . Stan psychiczny oskarżonego E. P. do dnia 13 lutego 2007 r. nie znosił i nie ograniczał jego zdolności rozpoznania znaczenia czynów ani zdolności pokierowania swoim postępowaniem – opiniowany do tego dnia był w pełni poczytalny . Stan psychiczny oskarżonego E. P. od dnia 14 lutego 2007 r. ograniczał w stopniu znacznym jego zdolność do rozpoznania znaczenia czynów oraz zdolność do pokierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art. 31 § 2 k.k. z uwagi na przebyty udar i stan (...). Oskarżony E. P. może brać udział w postępowaniu sądowym przy udziale obrońcy . Z uwagi na zaburzenia pamięci nie jest zdolny do prowadzenia samodzielnej i rozsądnej obrony ( k.7627-7630 ). Fakt ten potwierdzają również zeznania świadka Ł. B. – zięcia oskarżonego E. P. Ł. B. ( k. 7794-7795 ) . Należy również wskazać iż w swoich pierwszych zeznaniach w postępowaniu przygotowawczym świadek J. B. wskazał iż fikcyjne faktury za pomocą których wyprowadzane były środki finansowe z (...) Sp. o.o. wstawiali tylko oskarżeni G. D. i S. W. (1) z którymi pozostawał w konflikcie . Dopiero w toku postępowania przygotowawczego gdy okazało się iż uzasadnione wątpliwości budzą tez faktury wystawiane przez firmy (...) z którym rzekomo wcześniej miał badać dokumentacje (...) Sp. o.o. świadek J. B. wskazał iż również te faktury są fikcyjne . Ponadto należy wskazać iż firma (...) której właścicielem był oskarżony E. P. również wystawiała faktury VAT na rzecz (...) Sp. o.o. odnośnie usług konsultingowych mimo iż te usługi nie były wykonywane , co wynika z zeznań świadka A. G. . Należy również zauważyć iż świadek J. B. w swoich zeznaniach złożonych na rozprawie przed Sądem nie był w stanie wskazać w jakikolwiek logiczny sposób dlaczego uznał te faktury za fikcyjne zasłaniając się niepamięcią i brakiem wiedzy , którą jako wspólnik (...) Sp. o.o. oraz prokurent i Dyrektora ds. Marketingu i Publice R. tej spółki niewątpliwie musiał posiadać . Ponadto należy wskazać iż prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 11 stycznia 2017 r. sygn. akt (...) oskarżony S. W. (1) został uniewinniony między innymi od czynu zarzucanego mu w pkt. I zarzutów polegającego na ty iż w dniu 30 listopada 2007 r. w L. jako Prezes Zarządu (...) sp. z o.o. zobowiązany na podstawie art. 201 § 1 kodeksu spółek handlowych do zajmowania się sprawami majątkowymi tej spółki nadużył udzielonych mu uprawnień w ten sposób że w dniu 30 listopada 2007 r. wbrew uzasadnieniu gospodarczemu , odkupił za kwotę 997.800,18 zł ze spółki (...) sp. z o.o. , węzeł betoniarski (...) 80 w sytuacji gdy w dniu 02 listopada 2007 r. sprzedał ww. spółce przedmiotowy węzeł w takim samym stanie technicznym za kwotę 705.000 zł , przez co wyrządził spółce (...) znaczną szkodę majątkową w wysokości 292.800,18 zł to jest popełnienia czynu z art. 296 § 1 k.k. ( k. 7877-7927 ) . Sprawa ta toczyła się z zawiadomienia świadka J. B. .

Wyżej wskazane fakty dyskwalifikują prawdziwość zeznań świadka J. B. w zakresie jakim Sąd nie dał im wiary .

Sąd dał pełną wiarę opinii sądowo- psychiatrycznej dotyczącej oskarżonego C. O. ( k. 7438-7440 ) , opinii sądowo- psychiatrycznej dotyczącej oskarżonej H. K. (2) ( k. 7443-7446 ) , opinii sądowo- psychiatrycznej dotyczącej oskarżonego E. P. ( k. 7449-7453 ) , opinii sądowo – psychiatrycznej dotyczącej oskarżonego R. B. (2) ( k. 7474-7477 ) , opinii sądowo-psychologicznej dotyczącej oskarżonego E. P. ( k. 7594-7599 , k. 7600-7605 ) , opinii sądowo – psychiatrycznej dotyczącej oskarżonego S. W. (1) ( k. 7622-7624 ) i opinii sądowo - psychiatrycznej uzupełniającej dotyczącej oskarżonego E. P. ( k.7627-7630 ) jako jasnym , dokładnym i fachowym .

Sąd dał w pełni wiarę dowodom z dokumentów , albowiem dokumenty powyższe zostały sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych , nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie , a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach . Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia . Autentyczność i wiarygodność tych dokumentów nie była kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi wątpliwości.

Sąd dał ponadto wiarę wszystkim ujawnionym na rozprawie dokumentom. Ich autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 56 § 1 k.k.s. podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Natomiast z treści art. 56 § 2 k.k.s. wynika iż jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Regulacja zawarta w art. 56 k.k.s. służy w pierwszej kolejności zagwarantowaniu przestrzegania wynikających z prawa podatkowego obowiązków podatkowych, a więc w innej nieco perspektywie na podstawie omawianego przepisu chronione są właśnie te obowiązki podatkowe. W tym zakresie przepis art. 56 k.k.s. nie różni się od pozostałych przepisów zgrupowanych w rozdziale 6 tej ustawy, które także chronią w pierwszej kolejności obowiązek podatkowy jako rodzajowy przedmiot ochrony (por. uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 września 2003 r., I KZP 22/03, OSNKW 2003, nr 9-10, poz. 75, s. 19; postanowienie SN z dnia 1 marca 2004 r., V KK 248/03, OSNKW 2004, nr 5, poz. 51; wyrok SN z dnia 19 marca 2008 r., II KK 347/07, BPK 2008, nr 9, poz. 5). Jednocześnie ochrona obowiązków podatkowych określonych w przepisach materialnego prawa podatkowego związana jest z zapewnieniem uzyskania przez podmiot uprawniony z tytułu danin publicznych kwot wynikających z prawidłowego ustalenia należności podatkowych. W tym też sensie przepis art. 56 k.k.s., służąc ochronie obowiązków podatkowych, chroni zarazem interesy finansowe Skarbu Państwa i innych uprawnionych podmiotów, tj. jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, w zakresie uzyskania należnych z tytułu podatków kwot. Tym samym jako szczególny przedmiot ochrony przepis ten służy zabezpieczeniu interesów finansowych Skarbu Państwa lub innych uprawnionych podmiotów, a przez to ochronie mienia w zakresie związanym z ekspektatywą uzyskania określonych w przepisach prawa podatkowego przychodów.

Przepis art. 56 k.k.s. określa podstawową konstrukcję z punktu widzenia ochrony mienia Skarbu Państwa lub innych uprawnionych podmiotów w zakresie wynikającym z ekspektatywy uzyskania określonych przysporzeń majątkowych w związku z prawidłowym wykonaniem obowiązków podatkowych. Zakresem ochrony na gruncie art. 56 k.k.s. objęte są wprost instytucje określonego rodzaju podatków, a przez to mienie uprawnionych podmiotów w zakresie związanym z prawidłowym wypełnieniem przez zobowiązanego podatnika obowiązku fiskalnego wynikającego z określonych konstrukcji podatkowych. Stąd też przepis ten kryminalizuje zachowania polegające na narażeniu na uszczuplenie podatku. Z uwagi na fakt, że w znamionach deliktu skarbowego przewidzianego w art. 56 k.k.s. określono dwa alternatywnie ujęte zachowania, tj. podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w deklaracji lub oświadczeniu, pominięto jednak w ustawowym zestawie znamion ogólne znamię oszustwa opisane jako "wprowadzenie w błąd", konstrukcję z art. 56 k.k.s. zalicza się w piśmiennictwie do kategorii oszustwa podatkowego sensu largo. Z uwagi na brak znamienia "wprowadza w błąd", dla realizacji znamion strony przedmiotowej wystarczające jest podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w deklaracji lub oświadczeniu, nawet jeżeli zachowanie to nie wywołuje błędu po stronie organu podatkowego, innego uprawnionego organu lub płatnika (por. P. Kardas, G. Łabuda, Kryminalizacja oszustwa podatkowego w prawie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2003, nr 3, s. 62).

Przepis art. 56 k.k.s. wyznacza podstawowy obszar kryminalizacji w sferze oszukańczych zabiegów związanych z określonymi regulacjami podatkowymi, obejmując zachowania polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy i narażeniu w ten sposób na uszczuplenie podatku, a tym samym wszystkie te sytuacje, w których w wyniku określonego zachowania dochodzi do powstania ryzyka niezasadnego pomniejszenia wysokości zobowiązania podatkowego, a tym samym pomniejszenia ekspektatywy Skarbu Państwa lub innego uprawnionego podmiotu wynikającej z prawidłowo ukształtowanego stosunku podatkowoprawnego. Zakres kryminalizacji wynikający z art. 56 k.k.s. obejmuje zatem wszystkie te przypadki, w których dochodzi do nieprawidłowego, tj. określonego na niższym niż wynika to z przepisów prawa podatkowego poziomie, ustalenia wysokości należnego zobowiązania podatkowego. Trafnie przeto wskazuje się w piśmiennictwie, że zakresem zastosowania art. 56 k.k.s. objęte są przypadki zaniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, np. obniżenie akcyzy przez pomniejszenie o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów lub w cenie zakupu albo zapłaconą od importu tych wyrobów (por. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy..., 2006, s. 381; P. Kardas, Prawnokarne aspekty uchylania się od wykonania zobowiązania podatkowego w podatku VAT - oszustwo skarbowe czy oszustwo klasyczne?, Prok. i Pr. 2006, nr 5, s. 28 i n.). Istota konstrukcji zawartej w art. 56 k.k.s. sprowadza się do kryminalizacji przypadków niezasadnego obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego. Konsekwencją zachowania realizującego znamiona określone w art. 56 k.k.s. jest uszczuplenie spodziewanego dochodu uprawnionego podmiotu wynikającego z ekspektatywy związanej z prawidłowym ustaleniem wysokości zobowiązania podatkowego. W żadnym zakresie istota zachowania karalnego opisanego w art. 56 k.k.s. nie obejmuje sytuacji przekazania przez właściwy organ lub stworzenia stanu wysokiego prawdopodobieństwa przekazania przez właściwy organ kwot znajdujących się już w jego dyspozycji w formie zwrotu na rachunek podatnika lub zaliczenia ich na poczet zaległości podatkowych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. Ta część zachowań wynikających z nieprawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego prowadzi do narażenia na zwrot lub do uzyskania zwrotu podatkowej należności publicznoprawnej, a więc specyficznego rozporządzenia mieniem przez właściwy organ i objęta jest zakresem kryminalizacji z art. 76 k.k.s. Przepis art. 76 k.k.s. uzupełnia zatem sferę kryminalizacji o zachowania przejawiające się innymi niż obniżenie lub zaniżenie wysokości zobowiązania podatkowego działaniami, polegającymi na narażeniu na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej lub zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych (por. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy..., 2006, s. 381).

Przepis art. 56 k.k.s. ma charakter blankietowy, jego treść zawiera bowiem odesłanie do regulacji z zakresu prawa podatkowego, które konkretyzują treść znamion typu czynu zabronionego. Blankietowe znamię „podatnik” kryje w sobie element podlegania obowiązkowi podatkowemu na mocy stosownych ustaw podatkowych (por. art. 7 ordynacji podatkowej). Brak obowiązku podatkowego ciążącego na danym podmiocie nie prowadzi do realizacji znamienia „podatnik”, czego konsekwencją jest dekompletacja tego elementu znamion czynu zabronionego.

Podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT jest zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) spółka cywilna. Należy przyjąć, że z uwagi na treść regulacji zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług oraz art. 135 ordynacji podatkowej spółka cywilna jest jednostką organizacyjną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną w zakresie tego typu podatku. Spełnia zatem przesłanki określone w art. 9 § 3 k.k.s. Tym samym w przypadku podatnika podatku VAT będącego spółką cywilną możliwa jest odpowiedzialność wspólnika tej spółki lub innej osoby fizycznej w razie zajmowania się na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania sprawami gospodarczymi tej spółki, a w szczególności finansowymi, w zakresie ustalenia istnienia i wysokości zobowiązania podatkowego w podatku VAT (por. szerzej uwagi do art. 9 § 3 k.k.s.) ( za Piotr Kardas, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II ) .

Natomiast zgodnie z treścią art. 62 § 2 k.k.s. kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych ( w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r. ) . Podmiotem posługiwania się fakturą wystawioną w sposób nierzetelny z art. 62 § 2 k.k.s. jest każdy, kto fakturą taką się posługuje. Jest to zatem delikt powszechny, dla popełnienia którego sprawca nie musi posiadać określonych kwalifikacji, poza zdolnością do ponoszenia odpowiedzialności karnoskarbowej. Znamię czynnościowe wystawienia faktury lub rachunku z art. 62 § 2 k.k.s. w sposób nierzetelny obejmuje zachowanie polegające na sporządzeniu dokumentu nieodzwierciedlającego stanu rzeczywistego. przedmiotem bezpośredniego działania czynu wystawienia faktury lub rachunku w sposób nierzetelny jest również faktura pusta (fikcyjna), tj. obrazująca zdarzenie, które nie miało miejsca w rzeczywistości. Wystawca takiej faktury ma obowiązek uiścić podatek należny w niej wykazany (art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług; odmiennie P. Lewczyk, Faktura VAT..., s. 105 i 107), jednakże odbiorca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej faktury. Jeżeli zatem odbiorca faktury pustej dokona odliczenia podatku naliczonego, to - bez względu na postać uszczerbku finansowego (uszczuplenie albo nienależny zwrot) - dochodzi do naruszenia dobra chronionego przepisem art. 62 § 2 k.k.s., tj. mienia Skarbu Państwa. Do samego ataku na dobro prawne dochodzi w momencie realizacji znamion czynu zabronionego z art. 62 § 2 k.k.s., tj. w czasie wystawienia faktury pustej. Sprawca stwarza bowiem niebezpieczeństwo spowodowania uszczerbku finansowego. Takie jest ratio legis kryminalizacji tego zachowania. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność wprowadzenia tej faktury do obrotu, nie ma również znaczenia, czy wystawca pustej faktury zapłaci w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatek wykazany w fakturze. ( za Piotr Kardas, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II ).

Natomiast zgodnie z treścią art. 18 § 3 k.k. odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Pomocnictwo polega na ułatwianiu innej osobie popełnienia czynu zabronionego. Ustawa wskazuje na typowe formy pomocnictwa, jakimi są: dostarczenie narzędzia, środka przewozu, a także udzielenie rady lub informacji. Użyty w ustawie zwrot „w szczególności” wskazuje, że w grę mogą wchodzić również inne formy pomocnictwa. Chodzi zatem o takie zachowania, które - obiektywnie rzecz biorąc - ułatwiają popełnienie czynu zabronionego, o czym przesądza określenie ustawowe „ułatwia” . Zachowanie, które popełnienia czynu zabronionego nie ułatwiało, a jedynie - według zamiaru sprawcy - miało ułatwić, może być traktowane jako usiłowanie pomocnictwa. Użyty przez ustawę zwrot „w zamiarze” oznacza, że pomocnictwa można dopuścić się zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. Ustawodawca przesądził także możliwość pomocnictwa przez zaniechanie, wymagając jednak, aby polegało ono na niedopełnieniu szczególnego obowiązku prawnego . Umyślność pomocnictwa dotyczy jedynie popełnienia czynu zabronionego i nie przesądza o formie winy sprawcy takiego czynu. Jest więc w pełni możliwe zróżnicowanie form winy oraz sprawcy wykonawczego, co jest zgodne z zasadą wyrażoną w art. 20 k.k. . ( za Komentarz do art. 18 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, LEX, 2007, wyd. IV. ) .

Zgodnie z treścią art. 6 § 2 k.k.s. dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności, uważa się za jeden czyn zabroniony; w zakresie czynów zabronionych polegających na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej za krótki odstęp czasu uważa się okres do 6 miesięcy.

Natomiast zgodnie z treścią art. 9 § 3 k.k.s. za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

W powyższej sprawie oskarżony S. W. (1) swoim działaniem nie wypełnili znamion przestępstwa skarbowego art. 56 § 1 k.k.s. wz. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. opisanego w pkt. 1 i 2 zarzutów . Natomiast oskarżeni R. B. (2) , E. P. , B. S. (1) , G. D. , H. K. (2) i C. O. swoim działaniem nie wypełnili znamion przestępstwa skarbowego z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k. opisanych w pkt. 5 , 6 , 7, 8, 9 i 10 zarzutów .

Na wstępnie oceniając działania oskarżonych S. W. (1) , R. B. (2) , E. P. , B. S. (1) , G. D. , H. K. (2) i C. O. należy wskazać iż przedawnienie karalności czynów z art. 62 § 2 k.k.s. opisanego w pkt. 1 , 2 , 5 , 6 , 7, 8, 9 i 10 zarzutów w zakresie wystawienia i posłużenia się nierzetelnym fakturami VAT opisanego w tych zarzutach nastąpiło w dniu 30 grudnia 2015 r zgodnie z treścią art. 44 § 1 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 44 § 5 k.k.s wobec treści art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. obowiązującego do dnia 31 grudnia 2016 r. . Tym samym nie można przypisać tym oskarżonym czynu polegającego wystawieniu i na posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT. Należy wskazać iż w/w faktury VAT wystawione w okresie od 11 maja 2006 r. do dnia 12 sierpnia 2008 r. przez firmę (...) P. E. , której właścicielem był oskarżony E. P. , (...) L.” sp. o.o. której oskarżony E. P. był wspólnikiem oraz i wiceprezesem zarządu zaś oskarżony G. D. był wspólnikiem i prezesem zarządu , (...) s.c. której oskarżeni E. P., B. S. (1) i G. D. byli wspólnikami , (...) sp. z o.o. której oskarżony E. P. był wiceprezesem zarządu., zaś oskarżony G. D. prezesem zarządu od 22.01.2002 r. do chwili obecnej , (...) B. S. (1) której właścicielem był oskarżony B. S. (1), Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe (...) D. G. którego właścicielem był oskarżony G. D., oraz zapisy w nr w rejestrze nabyć (...) sp. z o.o. dotyczące faktur VAT wystawionych przez (...) sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. (...) w W. którego prezesem zarządu wystawione na rzecz (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. , której prezesem zarządu okresie od 29 marca 2006 r. do 27 maja 2008 r. i od 04 września 2008 r. do października 2010 r. był oskarżony S. W. (1) dotyczyły usługi lub sprzedaży której wartość była znacznie zawyżona ze względu na rodzaj tych usług i sposób ich wykonania oraz na wartość sprzedanych rzeczy lub usług który w ogóle nie były wykonywane . Należy wskazać iż z żadną z w/w firm (...) sp. z o. o. nie zawarła pisemnych umów na świadczenie tych usług udokumentowanych w/w fakturami VAT przed wystawieniem tych faktur . Tym samym trudno zweryfikować na czym polegały te usługi , jaka była ich rzeczywista wartość i czy zostały one rzeczywiście wykonane w całości lub w części . Fakt ten wynika wprost z protokołu kontroli podatkowej wraz z załącznikami ( k. 2227-5940 ) , decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. ( k. 6189-6275, k. 6678-6749, k. 6750- 6756 ) , decyzji Izby Skarbowej w W. ( k. 6760-6767, k. 6757-6759 ) i postanowienia WSA w Warszawie ( k. 7547-7548 ) , wyroku WSA w Warszawie ( k. 7550-7559 ) , postanowienia WSA w Warszawie ( k. 7561-7562 ) , wyroku WSA w Warszawie ( k.7564-7569 ) , wyroku WSA w Warszawie ( k. 7572-7579 ) , wyroku NSA w W. ( k.7582-7587 ).

Jednak ze względu na przedawnienie się czynu z art. 62 § 2 k.k.s. polegającego na wystawienia i posłużeniu się nierzetelnym fakturami VAT musiał on zostać wyeliminowany z opisu czynu w pkt. 1 , 2 , 5 , 6 , 7 i 8 zarzutów aktu oskarżenia .

Jeżeli chodzi o faktury VAT wystawione przez (...) Polska Z. K., H. K.” S.J. której właścicielami byli oskarżona H. K. (2) i jej mąż Z. K. (2) i Wydawnictwo (...) , którego właścicielem był oskarżony C. O. na rzecz (...) sp. z o. o. to na podstawie zabranego materiału dowodowego w postaci wyjaśnień oskarżonych : H. K. (2) ( k. 6457-6458 , k. 6907-6908 , k. 7549 i k. 7955-7956 ), C. O. i ( k. 6529-6530 , k. 6861-6862 , k. 7649 i k. 7983 ) i S. W. (1) ( k. 6477-6479 , k. 6876- 6877 , k. 7648 i k. 7984-7985 ) oraz zeznań świadków : J. D. ( k. 7909-7910 ) , S. K. ( k. 7910 ) , J. K. (2) ( k. 7947 , k. 7960 , k. 7839 , k. 1949-1951 akt (...) ) , W. K. ( k. 7841 ) , T. S. ( k. 7841 -7842 ) , M. M. ( k. 7842 ) , Ł. B. ( k. 1087-1089 , k. 7794-7795 , k. 7972-7973 i k. 1887-1892 akt (...) – k. 7975-7979 ) , M. K. (2) ( k. 1347-1349 , k. 2104-2106 , k. 7796 – 7797 , k. 7839-7840 i k. 2000-2002 akt (...) ) i A. G. ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę nie można uznać że były one nierzetelne i nie odzwierciedlały rzeczywiście wykonanych usług . Nie można też stwierdzić iż ich wartość była zawyżona biorąc pod uwagę udokumentowane w nich usługi . Nawet gdyby uznać te faktury za nierzetelne to w tym przypadku miała by miejsce sytuacja wskazana wcześniej dotycząca faktur opisanych w pkt 5 , 6 , 7 i 8 zarzutów aktu oskarżenia.

Należy wskazać iż przepis art. 56 k.k.s. wyznacza podstawowy obszar kryminalizacji w sferze oszukańczych zabiegów związanych z określonymi regulacjami podatkowymi, obejmując zachowania polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy i narażeniu w ten sposób na uszczuplenie podatku, a tym samym wszystkie te sytuacje, w których w wyniku określonego zachowania dochodzi do powstania ryzyka niezasadnego pomniejszenia wysokości zobowiązania podatkowego, a tym samym pomniejszenia ekspektatywy Skarbu Państwa lub innego uprawnionego podmiotu wynikającej z prawidłowo ukształtowanego stosunku podatkowoprawnego. Zakres kryminalizacji wynikający z art. 56 k.k.s. obejmuje zatem wszystkie te przypadki, w których dochodzi do nieprawidłowego, tj. określonego na niższym niż wynika to z przepisów prawa podatkowego poziomie, ustalenia wysokości należnego zobowiązania podatkowego. W niniejszej sprawie niewątpliwym jest iż faktury VAT wskazane w pkt. pkt. 1 , 2 , 5 , 6 , 7, 8, 9 i 10 zarzutów zostały w całości zapłacone przez (...) sp. z o. o.. Fakt ten wynika wprost z wyjaśnień oskarżonych : G. D. ( k. 6572-6573 k. 6852-6853 , k. 7649, k. 7841 , k. 7842 i k. 7952 - 7955) , B. S. (1) ( k. 6510-6512 , k. 6888-6890 , k. 7648 , k. 7957 ) , H. K. (2) ( k. 6457-6458 , k. 6907-6908 , k. 7549 i k. 7955-7956 ) , C. O. ( k. 6529-6530 , k. 6861-6862 , k. 7649 i k. 7983 ) i S. W. (1) ( k. 6477-6479 , k. 6876- 6877 , k. 7648 i k. 7984-7985 ) oraz zeznań świadków M. K. (2) ( k. 1347-1349 , k. 2104-2106 , k. 7796 – 7797 , k. 7839-7840 i k. 2000-2002 akt (...) ) , A. G. ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ) oraz J. B. ( k. 3 -13 , k. 162-165 , k. 1761 , k. 1852-1853 , k. 2139-2140 , k. 5537-5544 , k. 7691-7695 , k. 7768-7769 i k. 7999-8003 oraz k. 1693-1700 akt (...) ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę. Tym samym nie można stwierdzić iż oskarżony S. W. (1) będąc prezesem zarządu podmiotu (...) sp. z o. o. składając w imieniu spółki do Urzędu Skarbowego w L. deklaracje VAT-7 za okres : kwiecień 2006r. - czerwiec 2008r., oraz zeznanie CIT -8 za rok 2006 i rok 2007, podał w nich nieprawdę, zawyżając koszty uzyskania przychodu oraz składając w dniu 31 marca 2009r. w imieniu spółki do Urzędu Skarbowego w L. zeznanie CIT-8 za rok 2008, podał w nim nieprawdę, zawyżając koszty uzyskania przychodu. Należy wskazać iż (...) sp. z o. o. wobec opłacenia w całości faktur opisanych w pkt. 5 , 6 , 7 , 8 , 9 i 10 zarzutów aktu oskarżenia ,mimo iż część tych faktur można było uznać za nierzetelne, poniosła koszty uzyskania przychodu . Tym samym nie doszło do narażenia należnego podatku na uszczuplenie , a więc nie zostały zrealizowane wszystkie znamiona czynu z art. 56 § 1 k.k.s. . Wobec powyższego zachowanie oskarżonych R. B. (2) , E. P. , B. S. (1) , G. D. , H. K. (2) i C. O. nie realizowało znamion czynu 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k. opisanego w pkt 5, 6, 7, 8, 9 i 10 zarzutów .

Ponadto należy wskazać iż Prokurator w pkt. 1 zarzutów wskazał iż oskarżony S. W. (2) popełnił ten czyn z art. 56 § 1 k.k.s. wz. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.w okresie od 11 maja 2006r. do dnia 12 sierpnia 2008r. . Należy wskazać iż oskarżony S. W. (1) w okresie od 29 marca 2006 r. do 27 maja 2008 r. i od 04 września 2008 r. do października 2010 r. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. ( (...) Sp. z o.o. ) . Oskarżony G. Z. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. w okresie od 28 maja 2008 r. do 27 czerwca 2008 r. . Natomiast A. O. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. ( (...) Sp. z o.o. ) w okresie od 28 czerwca 2008 r. do 03 września 2008 r. . Tym samym okres wskazany w pkt. I zarzutów obejmuje też okres w którym oskarżony T. W. (2) nie był prezesem zarządu (...) sp. z o. o..

Wobec powyższego przy braku realizacji przez oskarżonego S. W. (1) znamion czynu z art. 56 § 1 k.k.s. wz. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. opisanego w pkt. 1 zarzutów i czynu z art. 56 § 1 k.k.s. wz. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. opisanego w pkt 2 zarzutów Sąd uniewinnił go od popełnienia tych czynów .

Wobec powyższego przy braku realizacji przez oskarżonego R. B. (2) znamion czynu art. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k. opisanego w pkt. 5 zarzutów Sąd uniewinnił go od popełnienia tego czynu .

Wobec powyższego przy braku realizacji przez oskarżonego E. P. znamion czynu art. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k. opisanego w pkt. 6 zarzutów Sąd uniewinnił go od popełnienia tego czynu .

Wobec powyższego przy braku realizacji przez oskarżonego B. S. (1) znamion czynu art. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k. opisanego w pkt. 7 zarzutów Sąd uniewinnił go od popełnienia tego czynu .

Wobec powyższego przy braku realizacji przez oskarżonego G. D. znamion czynu art. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k. opisanego w pkt. 8 zarzutów Sąd uniewinnił go od popełnienia tego czynu .

Wobec powyższego przy braku realizacji przez oskarżoną H. K. (2) znamion czynu art. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k. opisanego w pkt. 9 zarzutów Sąd uniewinnił ją od popełnienia tego czynu .

Wobec powyższego przy braku realizacji przez oskarżonego C. O. znamion czynu art. z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 18 § 3 k.k. opisanego w pkt. 10 zarzutów Sąd uniewinnił go od popełnienia tego czynu .

W powyższej sprawie oskarżony S. W. (1) swoim działaniem nie wypełnił znamion przestępstwa skarbowego art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. opisanego w pkt. 3 zarzutów . Na wstępie wskazać iż przedawnienie karalności tego czynu z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. opisanego w pkt. 3 zarzutów nastąpiło w dniu 29 grudnia 2015 r zgodnie z treścią art. 44 § 1 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 44 § 5 k.k.s wobec treści art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. obowiązującego do dnia 31 grudnia 2016 r. . Jednak w ocenie Sądu zachowanie oskarżonego S. W. (1) nie realizuje znamion przestępstwa skarbowego art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. . Należy wskazać iż w dniu 02 listopada 2007 r. oskarżony S. W. (1) będąc prezesem zarządu podmiotu (...) sp. z o. o. z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L., podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, w dniu 2 listopada 2007r. wystawił w bliżej nie określonym miejscu i wprowadził do obrotu gospodarczego fakturę VAT nr (...) r. na kwotę netto 577.868.85 zł , VAT 127.131,15 zł. Faktura ta dotyczyła sprzedaży węzła betoniarskiego firmie (...) sp. z o.o. której oskarżony E. P. był wiceprezesem zarządu zaś oskarżony G. D. był prezesem zarządu . Transakcja ta miała na celu przygotowanie tego węzła betoniarskiego do przetransportowania go do M. i rozpoczęcia tam produkcji betonu . (...) sp. z o.o. zapłacił (...) sp. z o. o. z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. za ten węzeł betoniarski wskazaną w fakturze VAT nr (...) r. kwotę . Fakt ten wynika z wyjaśnień oskarżonych : G. D. ( k. 6572-6573 k. 6852-6853 , k. 7649 i k. 7952 - 7955) , G. Z. ( k. 6493-6494 , k. 7649 i k. 7985 ) i S. W. (1) ( k. 6477-6479 , k. 6876- 6877 , k. 7648 i k. 7984-7985 ) oraz z zeznań świadków J. K. (2) ( k. 7947 , k. 7960 , k. 7839 , k. 1949-1951 akt (...) ) , Ł. B. ( k. 1087-1089 , k. 7794-7795 , k. 7972-7973 i k. 1887-1892 akt (...) – k. 7975-7979 ) i A. G. ( k. 1095-1096 , k. 1344-1345, k. 1821 , k. 2043 , k. 7810-7811 i k. 7861 oraz k. 1951-1957 akt (...) ). (...) sp. z o.o. odsprzedała (...)” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. ten węzeł betoniarski na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 30.11.2007r. za kwotę netto 817.869 zł , VAT 179.931,18 zł. (...) sp. z o. o. z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. zapłaciła (...) Sp. z o.o. kwotę wskazaną w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.11.2007 r. Fakt ten wynika z wyjaśnień oskarżonych : G. D. ( k. 6572-6573 k. 6852-6853 , k. 7649 i k. 7952 - 7955) , G. Z. ( k. 6493-6494 , k. 7649 i k. 7985 ) i S. W. (1) ( k. 6477-6479 , k. 6876- 6877 , k. 7648 i k. 7984-7985 ) . Tym samym nie można stwierdzić iż fakturze VAT nr (...) r. była nierzetelna i fikcyjna . Należy wskazać iż wyrokiem prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla (...) w W. z dnia 11 stycznia 2017 r. sygn. akt (...) oskarżony S. W. (1) został uniewinniony między innymi od czynu zarzucanego mu w pkt. I zarzutów polegającego na ty iż w dniu 30 listopada 2007 r. w L. jako Prezes Zarządu (...) sp. z o.o. zobowiązany na podstawie art. 201 § 1 kodeksu spółek handlowych do zajmowania się sprawami majątkowymi tej spółki nadużył udzielonych mu uprawnień w ten sposób że w dniu 30 listopada 2007 r. wbrew uzasadnieniu gospodarczemu , odkupił za kwotę 997.800,18 zł ze spółki (...) sp. z o.o. , węzeł betoniarski (...) 80 w sytuacji gdy w dniu 02 listopada 2007 r. sprzedał ww. spółce przedmiotowy węzeł w takim samym stanie technicznym za kwotę 705.000 zł , przez co wyrządził spółce (...) znaczną szkodę majątkową w wysokości 292.800,18 zł to jest popełnienia czynu z art. 296 § 1 k.k. ( k. 7877-7927 ) .

Ponadto należy ponownie wskazać iż Prokurator w pkt. 3 zarzutów wskazał iż oskarżony S. W. (2) popełnił ten czyn z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. w okresie od 11 maja 2006 r. do dnia 12 sierpnia 2008 r. . Należy ponownie wskazać iż oskarżony S. W. (1) w okresie od 29 marca 2006 r. do 27 maja 2008 r. i od 04 września 2008 r. do października 2010 r. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. ( (...) Sp. z o.o. ) . Oskarżony G. Z. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. w okresie od 28 maja 2008 r. do 27 czerwca 2008 r. . Natomiast A. O. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. ( (...) Sp. z o.o. ) w okresie od 28 czerwca 2008 r. do 03 września 2008 r. . Tym samym okres wskazany w pkt. 3 zarzutów obejmuje też okres w którym oskarżony S. W. (1) nie był prezesem zarządu (...) sp. z o. o.. Należy wskazać iż Prokurator winien wskazać w zarzucie z pkt. 3 iż oskarżony S. W. (2) popełnił ten czyn w dniu 2 listopada 2007 r. a więc w dniu w którym została wystawiona przedmiotowa faktura .

Wobec powyższego wobec nie popełnienia przez oskarżonego S. W. (1) czynu z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. opisanego w pkt. 3 zarzutów aktu oskarżenia Sąd uniewinnił go od popełnienia tego czynu .

Jeżeli chodzi o czyn z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. opisanego w pkt. 11 zarzutów aktu oskarżenia zarzucony oskarżonemu G. Z. to na podstawie zabranego materiału dowodowego nie można stwierdzić iż oskarżony G. Z. dopuścił się tego czynu . Należy wskazać iż w okresie od 18 sierpnia 2008 r. do dnia 29 stycznia 2009 r. oskarżony G. Z. nie był prezesem zarządu podmiotu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...) 25, 05- 20 L.. W tym okresie prezesem zarządu (...) sp. z o. o. był bowiem A. O. a następnie oskarżony S. W. (1) . Oskarżony G. Z. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. w okresie od 28 maja 2008 r. do 27 czerwca 2008 r. . Fakt ten wynika wprost z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) z siedzibą w L. z dnia 04 września 2008 r. wraz z załącznikami ( k. 7977-7982 ) oraz z wyjaśnień oskarżonych G. D. ( k. 7951-7955 ) , S. W. (1) ( k. 7984-7985 ) i G. Z. ( k. 7985 ) i zeznań świadka A. O. ( k. 1756 ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę . Tym samym oskarżony G. Z. nie był w okresie wskazanym w pkt. 11 zarzutów aktu oskarżenia osobą uprawnioną do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki oraz nie był osobą faktycznie zajmującą sprawami gospodarczymi tej spółki . Tym samym to nie oskarżony G. Z. a będący w okresie od 28 czerwca 2008 r. do 03 września 2008 r. prezesem zarządu (...) Sp. o.o. A. O. a następnie oskarżony T. W. (2) będący prezesem zarządu (...) Sp. o.o. w okresie od 25 września 2008r. do dnia 25 listopada 2008r., złożyli w imieniu tej spółki do Urzędu Skarbowego w L. deklaracje VAT-7 za okres : sierpień 2008r. - październik 2008r.. Należy ponownie wskazać iż oskarżony S. W. (1) był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. (...) Sp. z o.o. ) w okresie od 29 marca 2006 r. do 27 maja 2008 r. i od 04 września 2008 r. do października 2010 r.. Natomiast A. O. był prezesem zarządu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L. ( (...) Sp. z o.o. ) w okresie od 28 czerwca 2008 r. do 03 września 2008 r. .

Zarzucenie popełnienia czynu opisanego w pkt. 11 zarzutów aktu oskarżenia oskarżonemu G. Z. świadczy o tym iż Prokurator nie zweryfikował w postępowaniu przygotowawczym takiej podstawowej kwestii jak kto w okresie od 18 sierpnia 2008 r. do dnia 29 stycznia 2009 r. był prezesem zarządu (...) sp. z o.o.. Należy dodatkowo wskazać iż przedawnienie karalności tego czynu z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k . k . s . w zw. z art. 9 § 3 k . k . s. opisanego w pkt. 11 zarzutów nastąpiło w dniu 30 grudnia 2015 r zgodnie z treścią art. 44 § 1 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 44 § 5 k.k.s .

Wobec powyższego wobec nie popełnienia przez oskarżonego J. Z. czynu z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. opisanego w pkt. 11 zarzutów aktu oskarżenia Sąd uniewinnił go od popełnienia tego czynu .

Natomiast zgodnie z treścią art. 77 § 1 k.k.s. karze podlega płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu. Natomiast z treści art. 77 § 2 k.k.s. wynika że jeżeli kwota niewpłaconego podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Przepis art. 77 § 1 i 2 k.k.s penalizuje samo nieodprowadzenie w terminie pobranych od podatnika kwot podatku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje płatnikom wpłacać pobrane zaliczki na podatek dochodowy do 20. dnia miesiąca następnego . Przez pobranie od podatnika podatku rozumie się nie tylko fizyczne przejęcie od podatnika określonej kwoty stanowiącej część jego wynagrodzenia brutto, ale także samo potrącenie mu z wynagrodzenia kwoty należnego podatku (zaliczki na podatek), stąd już od dawna wskazuje się w orzecznictwie, że pobraniem podatku jest też czynność techniczna polegająca na takim potrąceniu, bez względu na to, czy potrącający ją płatnik posiada środki finansowe na odprowadzenie pobranego podatku, działalność gospodarczą, spłatę zobowiązań, wypłatę wynagrodzeń itd. ( pro wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2002 r., IV KKN 427/98, Prok. i Pr.-wkł. 2003, nr 2, poz. 12). W konsekwencji samo wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia, po odliczeniu uprzednio obliczonego podatku lub zaliczki nań, stanowi pobranie podatku od podatnika ( pro wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1999 r., III KKN 434/97, Prok. i Pr. 2000, nr 1, poz. 16). Na gruncie prawa karnego skarbowego nie działa przy tym kontratyp stanu wyższej konieczności, a próby stosowania tu tej konstrukcji jako pozaustawowej (zob. L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy..., s. 356-357) nie są zasadne. Ewentualne problemy finansowe płatnika mogą być natomiast uwzględniane przy rozważaniu rodzaju i rozmiaru kary za czyn z art. 77 § 1 i 2 k.k.s. ( za Komentarz do art.77 kodeksu karnego skarbowego (Dz.U.07.111.765), [w:] T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX, 2009, wyd. IV. ) .

Należy podnieść iż delikt karnoskarbowy z art. 77 k.k.s. ma charakter indywidualny. Popełnienie tego czynu zabronionego przez osobę nieposiadającą statusu płatnika lub inkasenta może nastąpić jedynie w warunkach art. 9 § 3 k.k.s. Znamię czasownikowe „nie wpłaca” oznacza zaniechanie uiszczenia organowi podatkowemu pobranego podatku. Jakkolwiek przepis art. 77 § 1 k.k.s. wskazuje na zaniechanie wpłaty w terminie, to nawet w braku tego znamienia modalnego należałoby przyjąć, że chodzi o brak uiszczenia pobranego podatku w określonym czasie - przewidzianym przepisami prawa podatkowego. Każde bowiem zaniechanie jest niewykonaniem prawnie nakazanego działania w określonym terminie. Ustawodawca, wskazując na zaniechanie wpłaty podatku w terminie, nie daje tym samym do zrozumienia, że istnieją takie zaniechania, które są karalne w razie braku działania w terminie i na takie, które są karalne w razie braku działania w ogóle. Obie wyróżnione postaci zaniechania są równoznaczne, realizacja znamion czynu zabronionego następuje bowiem z upływem terminu zapłaty. Ewentualne uiszczenie podatku pobranego po terminie ma znaczenie wyłącznie z perspektywy wymiaru kary. W ocenie Sądu Najwyższego „niewpłacenie na rachunek organu podatkowego obliczonego i pobranego podatku nie musi polegać na fizycznym przejęciu przez płatnika kwoty stanowiącej jego równowartość” ( tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2002 r., IV KKN 427/98, Prok. i Pr. 2003, nr 2, poz. 12; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2002 r., IV KKN 426/98, LEX nr 55193). W orzecznictwie wyrażany jest pogląd, że podatek jest pobrany wówczas, gdy dokonano jego potrącenia - tj. gdy wypłacono podatnikowi kwotę pieniężną po odliczeniu podatku podlegającego pobraniu ( tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1999 r., III KKN 434/97, Prok. i Pr. 2000, nr 1, poz. 16; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2002 r., IV KKN 427/98, Prok. i Pr. 2003, nr 2, poz. 12). Problem pobrania podatku jest związany z występującymi w praktyce sytuacjami, gdzie sprawca (płatnik) nie posiada środków finansowych na uiszczenie podatku podatnika. Najczęściej wówczas przyjmuje się fikcję pobrania podatku „na papierze”, gdy tymczasem w rzeczywistości płatnik nie dysponuje pieniędzmi na wpłatę podatku. Sąd Najwyższy w kilku orzeczeniach akcentował, że kondycja finansowa płatnika nie ma znaczenia dla odpowiedzialności karnoskarbowej płatnika (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2002 r., IV KKN 427/98, Prok. i Pr. 2003, nr 2, poz. 12; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2002 r., IV KKN 426/98, LEX nr 55193; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1999 r., III KKN 434/97, Prok. i Pr. 2000, nr 1, poz. 16; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1995 r., I KZP 30/95, OSP 1996, z. 4, poz. 68). Słusznie przyjmuje się bowiem, że środki pieniężne nie należą do płatnika, należą do podatnika (do czasu pobrania) i do Skarbu Państwa (od czasu wpłacenia), powinnością zaś płatnika jest jedynie obliczyć, pobrać podatek i wpłacić go na rachunek organu. Jeżeli płatnik środki finansowe posiada, przeznacza je jednak na inny uzasadniony ekonomicznie cel, zwłaszcza na podtrzymanie działalności gospodarczej, w grę wchodzi jedynie umniejszenie winy, nigdy zaś jej wyłączenie. Jeżeli jednak płatnik środków finansowych nie posiada, czego najlepszym wyrazem jest niedokonanie wypłaty wynagrodzeń pracownikom przy pobieranym podatku dochodowym od osób fizycznych, nie można środków tych również pozyskać na innej drodze (np. poprzez kredyt czy pożyczkę), odpada wina, nie można bowiem od płatnika w takiej sytuacji wymagać zachowania zgodnego z prawem, którego on nie jest w stanie wykonać .

Przestępstwo skarbowe typu uprzywilejowanego z art. 77 § 2 k.k.s. jest zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych. (za Komentarz do art.77 kodeksu karnego skarbowego (Dz.U.07.111.765), [w:] P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX, 2010. ).

Zgodnie z treścią art. 6 § 2 k.k.s. dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności, uważa się za jeden czyn zabroniony; w zakresie czynów zabronionych polegających na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej za krótki odstęp czasu uważa się okres do 6 miesięcy.

Natomiast zgodnie z treścią art. 9 § 3 k.k.s. za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

W powyższej sprawie oskarżony S. W. (1) swoim działaniem wypełniła wszystkie znamiona przestępstwa skarbowego z art. 77 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. opisanego w pkt. 4 zarzutów aktu oskarżenia . Oskarżony S. W. (1) będąc od 29 stycznia 2009 r. prezesem zarządu podmiotu (...) sp. z o. o., z siedzibą przy ul. (...), (...)-(...) L., podmiotu będącego płatnikiem podatku dochodowego z tytułu wypłaconych pracownikom (...) sp. z o. o., wynagrodzeń, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności od 20.03.2009 r. do 20.10.2009 r., uporczywie nie dokonywał w terminach ustawowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń. Oskarżony S. W. (1) będąc prezesem zarządu (...) sp. z o. o. nie wpłacił z tego tytułu na rachunek Urzędu Skarbowego w L. w łącznej kwoty 7.619 zł za miesiące od luty 2009 r. do wrzesień 2009 r.. Należy wskazać iż przepis art. 77 § 1 i 2 k.k.s penalizuje samo nieodprowadzenie w terminie pobranych od podatnika kwot podatku co niewątpliwie miało miejsce w przedmiotowej sprawie . Fakt iż oskarżony S. W. (1) popełnił ten czyn potwierdzają dokumenty w postaci : listy zaległości podatkowych (...) Sp. z. o.o. ( k. 6318, k. 6320, k. 7079-7081 ).

Z tych względów zarówno okoliczności sprawy , jak i wina oskarżonego S. W. (1) odnośnie popełnienia z art. 77 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. opisanego w pkt. 4 zarzutów aktu oskarżenia nie budzą wątpliwości .

Należy wskazać iż przedawnienie karalności tego czynu z art. 72 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. opisanego w pkt. 4 zarzutów nastąpiło w dniu 29 grudnia 2015 r zgodnie z treścią art. 44 § 1 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 44 § 5 k.k.s . Dlatego Sąd na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. umorzył postępowanie wobec oskarżonego S. W. (1) odnośnie czynu zarzucanego mu w pkt. 4 zarzutów .

Należy ponownie wskazać iż akt oskarżenia w niniejszej sprawie został złożony przez Prokuraturę Rejonowa w Legionowie do Sądu Rejonowego w Legionowie dopiero w dniu 29 czerwca 2015 r. , zaś przedawnienie karalności zarzutów opisanych w pkt. 1 , 2 , 5 , 6 , 7, 8, 9 i 10 odnośnie czynów z art. 62 § 2 k.k.s. oraz czynów opisanych w pkt. 3 , 4 i 11 zarzutów nastąpiło w dniu 30 grudnia 2015 r. , gdyż Urząd Skarbowy w L. wszczął dochodzenie w niniejszej sprawie w dniu 29 grudnia 2010 r. .

Na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 k.p.k. Sąd zasądził od Skarbu Państwa- Kasa Sądu Rejonowego w Legionowie na rzecz adwokata K. P. kwotę 2273,04 zł ( dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote cztery grosze ) tytułem nie opłaconej przez oskarżonego C. O. pomocy prawnej za obronę udzieloną z urzędu.

Na podstawie art. 632 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. koszty postępowania odnośnie oskarżonych S. W. (1) , R. B. (2) , E. P. , B. S. (1) , G. D. , H. K. (2) , C. O. i G. Z. ponosi Skarb Państwa .

Z uwagi na powyższe sąd orzekł jak w wyroku.